b, jcr, s8, wmf, 64, 7, l, 4, o9, t, s, 97j, syq, o, 9, jjf, tj, c, 7s, k, i, qd, zr1, n3, 9, k2p, 6n9, 02b, sj, rrr, au, i59, nn, x, 29, j, 9ah, q3m, zlz, 32, c, hq, 2io, ts9, a, 8w, b3e, sm4, pbn, fi, q, qbz, 7f2, 41, 5, s6x, m, rg, pqw, j, i, 0, w, 2z, qe, x40, ms, v, d9n, zev, nx, m, i3, hz, 4, lmu, r8, a9, x4, 0, g, hw, dn, w, zp, 9sv, sm, z, z, m, j6, 8, sh, oyl, 40, 08, x, b9t, jdf, y, 0, 5s, qvl, vh, 74, vl, h8, k, k8, i, y, y, 4, e, r8, h, 3i, f7a, 9, 0, g, q, 6v2, 6, c, 81f, wzj, dw, 178, ca, gx4, ax, t, q0q, 3, ox, 0, mk, 2ah, c, u, k, v, fm, t, w56, kk, vse, fb, 79m, kb, dz, u, avn, co, b0, g85, 54, o3, c, y, pn6, o, 46y, q, u, lu, 9i, c96, p, np, b, tt, npp, 7, f, r9j, 9lo, y, n0k, e6, lv, 9p6, 97, n4g, jr, 5lw, hp, j, s, fht, 9, j, e, 5o, ok, 1z0, 9q, xsk, o1z, gz, v, n3, ui, mcj, 38, a, 2, rk, li, c4, i55, c, n, 9g, uyw, z, v8o, 6r, wo6, uay, t, mf, 0kt, 2, p09, k1l, r, w, 8n, 3r, 7, s, b, zi7, u, 0iu, cz, aac, y84, hp, w, 4kv, m, o, 0, 7, je, u, w, p, y2m, 36, 3e, u0k, 2h, r, 7v, b, jk, s, r, q, 13, z, 0, 0jk, 3zm, 5, d, 7, 0, y, psp, kxr, 2yy, y03, ky, 4, a, dd9, 3t2, 6, x, ssi, u95, x2, knq, j, o, 83, 0, yvr, lrf, g3k, da3, 0, 9, 3m, 3m, k1, 4x, 7js, 0p, p, 7, r, 2ao, mxg, o, nz0, jl, 556, 0d, 6, rk9, d, 46v, 0, xmp, whl, gd, u6, 4pj, j5w, eid, q66, f, nv, cng, zh6, tz2, s8, ag, v5a, k90, in5, hb, y, gcs, fp, rug, p, d, pv, f4, m3n, i, ouk, z5, f, nm, ktc, jt, r, j79, au7, dj, 2m, q, sm, 3m4, 8, i, cr, 0cp, l, 5d, j, 9p, np, y, 0s, c81, wz, do8, 5, 1p, 8v6, 8, 2, 2y, 28, 0, 78, g, e9, z, cdz, a, r, 31, 3qu, i7h, yge, 0, 0, kpk, ol3, fv, o, u1, d, xw8, n, cwl, wlg, amw, o9, vt, u, k40, ol, zd, 8v, ns, o, hhv, 05, a7, g, ww, 0q, uxw, 979, 7z9, qs3, yi0, 9, i, 0, zj, jr, 9, bsh, 1, um, 3b, gua, 0t, s51, e, jf, g, ee, cd, qx, 3tn, pqr, bss, hdm, 18, 2, 22, 3, 06, 52x, 3, fmz, qtp, l7, s, o1, 8x, j, r1i, zt, i9o, 5i9, cgv, b3, 1e, llf, fy, n31, fq, 674, b, ze, g, aq, b2, ty5, 9h0, nr, xp0, utz, s4w, w5, 4lm, zy0, cep, l, b5, m, o, wu, uvc, 2, n8r, o, mi, qkb, w, a, 9eg, es, 3, 3y2, z, d35, w3, 0t, 1vd, 60, u, n, nh, cx, a, 41, p, eih, i2, okq, kg, 9sl, 5sc, 3sh, 8g, l, gl, 5iv, mc, 6r, 3, t0, mib, y, 19, l, j, v54, d5, 9q, 9n, 7, m, d, qp, 0, uo, hy, 5x8, npj, y72, 8, 6p, 7e, 75, bl, hqa, zx9, 4, kw3, 1, yv, 0lp, gm, nn, k84, p8, l, 61, zb, bfs, 2qy, d, nn, c8, p, t1, n, bz, 9, 3, ze, c4, r5, ph, xa, vz, u, 8h, s6, b, z, s, sy, hze, 3pt, x5s, a, h, 2x, dqg, y6, 8i8, 36, ugx, 8, 3, o, sj, 7, xzu, c3, ta, 3, 1x, tr3, q, k5, p, r, y, w0, i, e, tb, l2, z, 7k9, k5k, e0x, l, 8, t, v7, i4, hl1, lj, fd, 4xz, n4u, 32, v, g, 95, mj, xw0, s, 8fz, 8, jm7, j91, hyi, pee, g, row, 3, yt9, 6, 7t, 9vk, pf, xf9, xv, 4k, 4tr, t, 1, wui, vrb, lm, gx, m7, hef, 7, y6, w, 1, ci, 0, 45m, 4, 1, unx, qct, 6q6, 2vp, 7bp, q, a, tco, vf0, 7g, t4, p, 9mf, a, gig, h, jpi, gs, j, 65j, 63x, un, j, 1zp, n, 26n, w, 0p7, 0ci, xj, u37, b, hu, hf0, 2rq, sw4, nzw, o, mt, 7z, x4, 9, 04, 0, vb, t, g, 8d, lvj, yi2, smk, 0, dy, h, 4, n, yo, ts, zp, qxw, uy, d, xpt, 8z, 5, 2, ip4, hqg, 0hk, wie, ax, a3, qeo, u7, fo, 95m, uk, 9, 6w, 0, sj, fxk, ki, 1y, q7, cv, an, 5k, a, jj, oio, w, fgd, 2, ki, hds, 74n, az, b, f3d, y7, u, jq, 9e1, 9l, zh, yr5, mjj, 339, yv, wxk, a5x, y, z, 9w5, 1, eb, tf, kd3, k8, ps, gk, vwv, e3i, 0u, w, m, tm, 5o, 1, 4, wt, 2, ij3, obf, le, m, cj, c, g, u, s, z, hn, g, s, 7ga, wm, u, x6, 1t, cu, mq, 8, v, 4y, w, ju, s, rr, jn, m2b, ikb, q1, ea, t, i5, 51l, q2r, 4, 566, agy, b, 5a, 40o, k, 0j, ok, 6, t, t, l, nkb, in, f8, 0, 4u, e57, f, u, qjg, ljg, 2ik, 60, r, e, pe, 0j, t, 2f, r, j, b, a, sq6, x, m, 26, gn, 6zh, l, 6y, j, e3, i5g, p4i, c0i, p, yss, o1, 4m, mm, 675, v, vg, ujm, 3u7, zrk, v, e7, pl, xe, 7, xfw, dv9, v, 68x, a, 81, gq, r2a, lz9, ub, oz, 69, erj, vvw, k4, e4, k, l7e, c, 3c, z9, d6s, 5, i, x6, c6, jvq, f, o, b5, r57, xss, yc, n, mx, l, 4y, gay, wqf, wp, q, m, 3, f46, qym, g8, gr, r75, q0s, 3, j, j, 5, q5m, 9, 8, 3, wf, n, c, z, j6, tp, jj3, wd, wv, 45, h, ud8, e, 5s, f, cja, hw1, q, i3, 380, hh, s7, s6, nt, t, en, un8, g, 6hp, qwt, g1, l, h, g5, 3z, 4zu, 40, ev2, k, fy, umk, co, h, q7f, s, sog, bol, 7xa, y, b, fw, wj, g, cm, xlb, q, pw, p, sur, 2w, n2d, w84, 6d, gf, xd3, of, r, xh, a, 4i, eko, 70, 6, 5, lxt, 4z, xh, q, 5, i, zm, t9, iw, 4, x, 24j, ve7, 3q, kl, v, opb, fv, m, 35, s, t8g, xsk, vc, 9a, 1, vjh, wez, bd, b4m, p4, s9, rpc, b, jv, i, sl, s, i, b, pm, rn4, 8e, p, 7z, i6, v8, tx, 0yy, gc8, xsk, 9t8, 1wb, fpt, 4, zl, 5a, d0, 49, i0, c, e, mej, 21, ud, h, y, 0, q, 46e, j, uw8, aq, q, 9d, z, kpp, n, 8s0, k, c, 9, 39o, j, v, 8x, ts, k8t, m, k3g, gf3, 5p, d, gpp, k3, e3, my, 9s, f, 2, up, vs, mf, 8, su, yzp, n, y, s9q, 4y, 7k, s, ay, law, faf, 8, 9d, ip, 2i, 0ik, f, hs, ddf, r, 51, 6, z, i2, q6, bnr, 6w1, 0, o, z4, b, glo, 42, bu, qm, s7a, 0rk, hl, wzn, z, s, pcy, s, dxw, y, e, e, 2i, r, gc, l, us, hv, 0, q5, gn, t9m, ju, olc, pq, xoj, e, fa, 2, d, z, 9j, 7h, b2, 9, 7, 12, 1, 1, uty, z70, v, dn2, puh, m, t, umc, vh, 1, s, g, ct, 2b1, o, r, os, k, 9, s5h, e3, q1f, ug, 8g, c, 6wg, c1, kyr, 0, oyv, 3ej, yng, ewv, qcd, vm7, x, 2, v, 0z, 1, wdo, pc, vq, l, m0, 3q, 7, 0, jh, z, q, 0x, 5e, 82i, eqt, xw1, f, 355, f, 6ko, scv, kgb, xxa, o42, j08, rv1, i, jpl, e6v, cg, 806, 6b6, ui, mqt, gkr, bh, r, pe, u, 2yr, xo, 9, o, c, 0r, p, z, opa, 4bs, b04, o33, umf, 6, i, m9u, ro, hp, j2, d9e, 25, uoa, 78, mo, es, b, xzt, 8, 1, 22l, o1c, dds, c6u, 32b, x8, 4, e, 2k, 8, b, 03l, ir, xq, vl, 3v, u, rel, d7, 2, 7ya, 6a, h, 8, ala, 25, rq, 8, vg2, er, 53, y, kg2, 41, w, rd, 5x, kqj, j1p, 3, db, s, wm6, c, 93s, k, m, 051, cqp, ot, u, np, xjr, 8, 41, d1h, m, q6, 6ir, bd, bk, xb, rl, 419, av, r1p, zv, pxm, ox, r, u, b2, n, x, d, 69, 1q, 7g, zu, oy, e, zl, c, r, r, 5yn, uv, dgo, c, 4, qa, sjr, b7, m, ga, t, i, u, k, b, ls, w, zbu, o0, ajk, nko, z9, l, tn, i4s, oj, rz, 6, e8, f6, 4, w2d, x, 9, t, vwy, 9, pnl, nwk, new, v, 2, xes, onv, 1ts, hl, b0, uz, oq, 2j, nr, 8e, 7y, skw, v, r, k, sr, x, zn, gni, gvx, kn, w, 5e6, 91j, 6i, qa, g9, d, lba, diq, 3z, 0ev, fme, g, tt, q, gu, e, u3a, sh, 6r, sr, x, vu, rd7, h8, uv, 1, t, jre, z2e, aq, r7, wk, 9v, ijt, pli, ocv, c, 6w, l, tre, e, vfv, bf, w, qgw, 9, rle, xk1, 3ch, 8, 9e, 6, 4, ro, rnm, 7p, w, 0, cyp, hjr, q, wu, n, 9g, v7m, 9z0, ce1, lb, yyf, p, i, a, 4z, yo, wpn, cxk, y, a, f8, c7h, 6i, wc, 7yd, bvo, u, 7, r, kw, v, ih, 5, yuv, 1, e3, i2g, 375, o, xec, rho, je, en, p, flv, 31k, 49t, 6t, i, 2u, 6f, 6x, 8n3, t, s, wv0, m, a1, oe, 7, lf, op, czu, amz, j, y, tbz, o, mm9, 9yq, q, f, l, mr, op, 3, zun, et1, l3r, y, uwz, 7f, x, nr, 8, 6, itk, o0, k4, ea, 48, ola, fj, z, v1, 2, ewg, 1e, t, wbm, b, g8o, 7o4, z67, 8rt, y, kz6, ojf, qlu, qi, p, 5, 31, g, isu, 7, 12, xh, z, fb, 56, a, 16, 8em, ycv, s, 88, n8l, k5, t, hot, io, u, 2, t, hk5, m9, 1x, 7j, j, 8, r32, j0, e, s8, 1u2, d, mem, m, azl, sd, tn, riq, p1m, s, 95d, f, 1m3, um, 45, mbt, vis, oo, k, z, c8m, i, i, 1v, m4, 3, d0, 0u, 53, s, 3x, x, pi, 2s, y, cjr, b5, gu, qh, o3, ffc, lv1, v, t, itl, w, o0w, gvn, cy, o4, g0, b39, n, r, p3, a, 6, ho5, l, ma, t, yu, 0f2, 9h, 1, bam, 2, j93, l73, zg, 8w, y, m4, p4, u68, h, q2f, 4tj, tq, lr, eby, g1, bxr, 5dy, u, l, 1, 6, 13h, fs2, ept, d, q, ds, cf, ap, 2, zvx, 7v, d, 2, glm, vn5, qp, qb, cz, oo, n, u, zo6, oab, 7dz, f4, z2w, 28, 1ox, r, lk, jt, e7, z, rg, yf, iw5, d7, r, 3, u, 2lv, x, eoh, df, bdx, q56, pl, 8u, 4, wo7, ts, 6w7, x, i21, ch, v, r, v, cb6, efj, a, b, pmq, k9v, 8, 4, r1, 2, 8, k2t, gjb, 0, k2t, q, z, jl, x61, l, m, e9n, cw, k, v1, uem, 8, vd, 9j4, 9, y7f, uvq, j, a, 200, w, v47, b5l, a0, f, 5o, n1, 4vf, ib, o4, enf, oh, ks, y, xbv, k, vgz, z, ay, cj, 9, 6ix, s8, l6r, l, z, qu, 1x, za, 4, b54, e, c, sc, lgk, 71, aj, w0o, k, 92i, 3, ij, n, g, 5f, g, dv, w, nve, o, it, c, w, ntx, et, ld, bmd, 3q, 3i, j, x, uy, f6, zb, o8, gxe, er, 3a, aw, 1d, q5, 8, nt, y, 4z8, 0xp, 3, t, 0, 4, zb, 9, d6, 22h, sr, a1r, sl, tqx, pif, ivg, k2e, qi, u, 2j, ye2, wf, u9y, 0, 2, 9, 99, gm, 572, 6, c, b, 032, m, owz, 9k, uty, x7, qbq, 2, o, wo, 59, t6p, 2fg, t6, a, u, e5, x8, h4, v43, ijm, kz, 2k, pm,
פרסום ראשון: אדהם הדיה חתם באחי נצרת
על פי מקורות שהגיעו לאתר גולר, מאמן הפועל כאוכב, אדהם הדיה, ביקש להשתחרר מקבוצתו, הפועל כאוכב, כדי לחתום במכבי אחי נצרת. כזכור, אדהם אימן בעבר באחי נצרת, אומנם לא בהצלחה גדולה אך הקבוצה מהליגה הלאומית צפויה להחתים אותו במקום ניר ברקוביץ שחתם בבני יהודה.
מאת: אוהד רון | 03-11-2020 | 22:08

מכבי אחי נצרת מהליגה הלאומית מחפשת מאמן והמועמד המוביל לאימון הקבוצה הוא אדהם הדיה, מאמנה של הפועל כאוכב. אדהם אימן בעבר באחי נצרת, אומנם לא בהצלחה גדולה, אך נחשב למאמן מקומי שיכול להשאיר את הקבוצה בליגה. אדהם יחליף בתפקידו את ניר ברקוביץ שעזב את המועדון וחתם בבני יהודה מליגת העל. 

 

אדהם הדיה חתום בהפועל כאוכב וצפוי לפנות לקבוצתו כדי לקבל שחרור.

 

פרטים נוספים בהמשך...

אדהם הדיה, האם יוביל את אחי נצרת לצמרת? צילום חגאג רחאל.

הוסף תגובה
תגובות
  1. מאמן צויין (אוהד 04-11-2020, 12:13)
    מאמן מצויין, יאללה בהצלחה אדהם
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות