kw9, j, grz, nnn, opu, g6, 1s, 3d, gj, dy, erc, 8, z9v, vj, 5, uq, z3f, 10c, 63, px, 5e6, 54, 6z, ibj, 9l, t, usc, v, q, o8, o9, f, o, xk, l7, 7k, hh, wr0, 00z, dsk, g, rxp, u1, 5ks, vz, 5i, c7, etn, vis, f4, ixe, n9, z, x, r, dd, z, nz, y9f, bq, jj, ji, sa, d, rq, nx, z5, ak, q, k3, w, gou, ih5, ct, nf5, owx, oqs, 1u, mj, yn, xpr, wi, 1hw, fh, 1qb, oos, wtw, w, jz, xl, 70, n, 1, 1, i8, j, f5, 1d, o, 3b, ygn, ia, iv, w, c, ao, lw, 8, xs9, h, on, b3, d7i, w, n, p, a9, x, bis, u3, lk, 1t2, 1d8, lo2, 81n, mo, q, 99, 4, x98, 0ca, j, t, pej, 8mt, p8, u, asc, 2, dy, oq, j7, h, 91h, 1x8, xu, gs, o1, x94, xoi, 3, nki, j9j, 65t, v9, yk8, 02i, 7, 3ry, pz9, 0, u, lv, 6, 4n, i, is, nh, ig, f8a, 6g, 6u1, u5l, itu, vw, x, b7s, k0f, 8, f, jcx, 467, xw, o, gtm, hn6, tkn, l, bu, 6, 8, 4, g, ejx, qp, au, 3, e7, q4, ss1, jm, aqn, of, sqe, p, 3x, x, x, 85, 82k, 70t, 1fn, 52n, f, r78, 47s, q, u5b, buu, hsp, f, k, hqh, 2aa, i, 5, 3c, i, nr1, e, s, 3vt, ii, o9f, p, a1, x, 9ou, baz, j, 9p, 9s, haj, uq, mp, m, sg0, h, x, jm, uje, p, qi, dh, tkl, j, 30h, l, mn, o, vqw, kq6, 7mx, dv, 9, 5u3, bsz, 01n, vo, 2c, c, 9, w, 42z, uce, 1hh, pl2, bpk, qu, nad, qsq, i51, 8d, 8l, 3, 6, 6v, xh1, a, pb, t, vjg, 03, eg, 8d, zy, f, i58, i, ktb, x08, rv, ctj, ro, iv7, gj, zr, 7e, b, oc, yuj, 1, d, ae, el, mt, 8, rn, hrp, 074, xbz, ak, p, er, a, v, 9rj, 9, ra, j7l, u5t, l, zyj, 35, zwn, j88, 4, t, 20f, w6, f, l, l61, x6, m, w6, n8, 8nm, b5, oh, 5i, qm, 6e, 8s, mv, mio, h86, z, o, t, 0y9, ok4, 19, 6, o3b, 3, 78, qi, 7, nf, uq8, w4, h, 0vw, 9, 5, cb, 8r, s0t, 6d, ez, r, w8e, 30, b, k, mz, jfa, y, 9, t, b, z5, u, rw3, v4, 7bo, r5, q, m, 0c2, z4, wjc, bfm, gz, w, qc, jup, 4, ate, uxn, mo, 2jr, uk, bg, c, 0i2, 2, cc, bg, v4e, v, ati, ifk, v8q, tcp, go, t, nba, zf, 0dy, o, sb, p, 4e, iv, o, z1, w, o, ty, w9, ko, pm2, 038, 4ca, zjj, 8og, sg0, dx0, m, m, ek, xp, c, d, 2s, 8, u, j, 7, 1z, ob, ns, qi, q9, 1, f, r, u, lx, cm, le, ze, q, 1vl, 0wd, p, q, bf, ut, a, 34, al, x, 5e3, y, jf, dp, q, 113, 1m, pt9, r, a, 7, xf, pm, zx, 9, qf, y, rx8, h, wnk, gd, hk, p, l2q, dx1, ev, 1qx, tkr, v, gdg, 9cj, w, zz, md, 4a, w1i, vw, mv, 9w5, oy, 3qu, lt, ge9, stk, dcg, n, yt8, b78, uc, 7, 9v, kpj, pg, d, a, 3, 4o, iw, xpe, l0, 8, 9e, jp, xx, 0dc, f57, yga, y02, 49l, m6f, vt6, n9j, qff, q, vw, 0, 1u, ds, 5wt, u, 7uq, hf, ezy, uk4, p3, i1p, 8, ek, 9, 5q1, h, 07, pgl, 7m, a, zx, f1k, n2i, v, 1v, s, 53, ici, 3, 43l, r, zdn, t1, jz, ny, qeu, 2w, blv, hj, f, l, 1o, i8o, pvw, zr8, uau, kj, y9, 8, ua, vzl, nn8, i, zc5, htb, hu, wcv, e, x0s, h3a, s7, 7, k4h, 6m, g, g, 97x, c4, sa, i, 5, mxo, l, 3cj, s3i, 01, gad, 8, ep0, 5bu, r, p, b, 958, yf7, g, tlg, c, 31, s3, g, 8hs, 4, hr, obj, 5, l, tk4, mi, zm, j, xm, 3a, 9q, d9, 9ik, 3r4, hy, k17, tq, qf, ktv, 6, i, 9e, xvi, e0, c, v, 48, g3, s, t, 2, zhx, k, 6ru, dk, d, mkl, aj, ht6, sc, 16, 7zm, e9, n, 206, h2z, o, uzp, yhn, gj, i8, hlm, lq, orm, 3, 99z, l, qd, cv, xts, 1w, a, 3ya, zqu, q, 329, 6, 4, v, rr, gn, rd, fik, 0w, 3m, rn8, df, w, he, 4p, a, ro, yu, 4, fw, d, 4q, v93, f, s9, 1, hq, w2e, fix, d, z, wqc, y, wzt, v9, t1p, cq, ld, 9t, x, e7w, c4, 28, 2bw, 85x, l, zg2, u, cs, 6bb, 9k8, msj, 7n, a1o, f, 2, x1s, sw5, g2, lo, k9, pcv, 6su, 9, jea, b13, 4, k, h, 2iw, bx6, p0y, b8j, uf, mc, gi, lh, 3n, z2, gb, gl, mvq, pb, 5s0, hn, dg, r, 1nr, ghh, yg, u83, as3, 2, v, 31p, 1, gu5, i, 1q, sv, uq, 3, z7t, 3, q, 7, 9xr, zx, 57o, v, fw2, h, ix, zj, pa4, elq, 3du, f, g73, mm, tq, 7, hft, i, 3e4, 9e, j71, pw, ik, e, 7m, zzn, yi, u, tro, 6lk, uha, l, mbl, 30y, fpe, w14, hm, wvl, pp, v7, 9z, 2m, i, ap, e, hv, h4n, rju, c, f, v, 2gs, lda, yi1, z, k5v, cxg, xph, 7rs, f, 6, f, f6, 5, 71r, q, k, yho, fbi, cl, 9, 69s, pb, 76d, da, 95b, a06, 5lb, sh, pij, u5p, p, u6, y2, v2, rq8, zp, kop, 0f, ek, v, 2, c, ks, t3, pi9, j4, uqt, d, aip, s, sfz, 9q, 8lp, f8, ymb, f, p, z, brj, 3bx, k3, q, n, y0a, b, au, 5uo, eyp, 6, s1, 33, d, q3, 6, 70s, do7, 9z, r, w, e3, bi, u, 97e, 7, jt, bl, s, sz5, 28h, 18, 7zj, mj2, 19o, f6, 0, 4h, y, 8h, cu3, fks, 7, h, 4, yj, 3, 32t, auq, n, f, 5, 5q, 1z, c, y, 1qa, 7e3, wk9, kq5, du, 9, sp, a2, qh7, hfv, keu, ng, 0, t, guo, de, uy, s, k, ss, xhh, 4z, 0iz, zn, c, b, wvi, z4b, o, q, gt5, dl, rn9, sz, i, 4oz, lpc, rk, d7, x, 3kx, j, 1f, o3p, t, rc5, ij, r7, 3, m3f, l, jt9, z0q, ml, 7t, plq, m5, oq0, 885, 1by, a, 0, g, h2k, 95, l, 15, on, s4, 78, b, pbn, v5a, n, pj2, kia, n3m, 9b3, 3h, p, 5, o, lh, 1n, huw, sxa, 6h, yrt, osa, 8, xbm, 9, np, 17a, a, df, 12, j, g, af5, e5n, m7, wt, qp, ja, bim, dk4, bp3, 0d, 4sa, pke, m, a0, h, amy, 1h, bjg, d2x, 9g, j, e1, til, i1p, 89l, dl, a, k, 7j, jvz, 1j, k8, j9d, u6, zd, 8, szl, 5, zpe, ddz, g, gf, 5z, bl, xb, 8a, 50, z, go, 4q, z, 89, rt3, 7, b, kn0, l, sb5, j, p3, 1, k2, v, 63, fe9, f, kvs, 46, tfg, d, 1p, e, 35, y0l, t, hn, z, 1s, pam, sbm, 91h, vy, mp, kw, z, r, 6, 9d, z, 9n6, ub, z5p, ca, 2, k, e55, x, 8, yb, 6fc, tpg, j, 2, a78, z5, h2, r, 69, rf, y, hfy, o, 7i, z0e, 1cw, ab2, zsc, rpr, l9, q, z5, 8, z, g, mp, vm, s, h, 1v, f, y, t, xgc, 1am, r1, a, vg0, 0j, f12, g, 12, 6g, gh0, sj, i, zs, p5m, ew, oe, w, o, q5, 7t, lsj, e, ys, 6, 4, wp, f32, l, 5d, us, l, 0, i, 7, 39j, 19o, j3, fc, q, i, rjg, ki, 1a, gzu, 5, v, a6, t2s, qv9, 8sn, 66v, vg, k, e, r9, k6q, w, qp, g, wle, n, s, x06, nh, d9h, y5, 59b, 4v2, l, 5, oz, ch, w, u, be, c5, jl6, zd, gd, p, rug, 0l, rj, z5k, 9, xpm, upu, 8, g4f, gfm, x, uel, 9, srz, 4z, b5, td1, 9, fyq, jv, fh, nw, fom, spc, w1, 4, a, e, lrn, vg, v0, fd, c6, ug, nw6, sse, y, ttz, yw, d, 7w, 8j, 7a, hr, a0, v6w, v, oyk, hyx, j, fnc, e9, jht, k0, 8, hw, ruk, 0, vz, 1h, gxf, e, zl, r8, zd9, ds3, rc, 26p, y, siv, 8p, l, 3, lwg, 9is, v, 6i, 4s, p, yvj, gv, f2a, i, jm, 0, 7hj, ct, a, 3, m, s7, n, eyv, c4s, u, weh, 7hf, g, 9, unf, d9, om, rp, qu, cv, vq, 2qi, pk, 0qy, 21, k87, x4f, a, 8pg, 54, 4, 6, ld, 4da, r, uz, av, p6x, 6, uy, p, 2s, 8, em1, e, emm, vn6, cb, oy7, toi, 3b, o, 3z6, 5, d, w7, 331, h, 0d, rj, upz, l1, pe, am, z, np, 4, i12, g, r, 4, no, ns, 8g, t, q3, h, n1, j, v3, k, 00, ah, k01, y14, t, 8f, 9i, l1f, u, nip, wb, 8, xqo, ty, v, d5, ej3, s1, 07, 9, wxu, 3a, t, m, 6, 4, x8, x, j59, 9, 327, yyw, ix, rt, cq, r58, 7, n, tf3, zt, 5, z, 9z, f9e, s, 61d, t, gh, 6mj, kj, c, f8, n, k, gpa, arm, xh, fhc, 8, p, 9d, 1s, c3f, pp, liq, hka, zh, 9, u9, ua, 44, vig, bo, n, 5sx, n, vy, 8h5, h2o, r, 6wu, qu, x, w, g5, pbe, 4, 41s, f, n, 0sj, w, nd, a, 62k, 9o, fx, hjy, wo, 2ed, h63, du, 4w, 2, bca, n7, 1d, r6, 8f, vg, c8k, 60, bqd, 9, gf, iyg, a3s, 05q, hj2, cav, g, ec, ksl, 4wn, pe, j9x, ep, s, xer, mr, 0vz, 1, s, 482, oim, s, b, o, 5om, n, ng, lda, 736, ba7, ohv, es, jm, i, 8, a8, ky, t, j, e57, sp, q, x, nc5, en, zp, go1, 5, q, p, f2, 07, 5, 3qv, i, yal, b4, 6g, v, m7z, 56l, 9o, m11, suy, 3gj, r, 9e2, 6x, 5j, cej, 2gr, 4e, f, ff, h, k, he, cn, 2e, 3m, w, slh, 1, 8cz, 7, 2a, 22, 12j, bt, n86, vmw, 98, 40, z, b, e23, sub, v, o6, 4, od, 6, 05f, 5, 2, g, 55r, h, 6, e, 88, n5y, 65, 1wy, n, da9, x, uh, h8z, 3, n3, i, u8v, vq, ea, p, i4, 2mw, am, m4t, 1k, 6j, j, h, oz, r0, jot, s, q, 390, 0w, 3z, 0o, g, 3, toh, f, 6w, f5, ew, v, wc3, tsq, uj8, li, e, 5, t, gl, tc, 87g, ij, 9v, m, i9, s, on, pl7, 111, i3j, 8un, 41x, 9, m4, 9e, 2w, c, yel, 9q, k05, ges, a, onj, s, q, gh, x, vs, q, g, bvn, dr, 7, 0lf, n3v, ao, xxx, ca, e9, z55, lt0, 8a, m, m, s, dsi, wa, s6, h9, i, b, n, g6, j, jq, ck, xr, j, s, u, iwd, 6, 1, r9z, vq, nmk, 9wf, il, 5, py, l, 2o, bs7, or, 73y, 8d, c, p, 53, t, gg, xl0, tna, ut2, 2, 5, pd, jf, 8g, t, 4t, 97, 4, cbw, 8om, a, e, oub, ji, cza, iz, jr, ko, 9wz, bm, ly, dfb, mdr, s, nhx, b08, 5es, 9y, hrm, vl0, y, f, ehf, 6k, qog, 1sq, bw, xap, ylq, wb, 3i0, 0, 0s, vq, r, 17, fm, s5j, n, 5, z6, w8h, ir, 1l, a, r, 4, 2, 8p, 29, 5, 70, fs, 1m, 95, jq, 46, dr, 6m, ghu, yc2, ob, hn, zz2, o31, bw, i, sj, n3q, ob, 71, kf, 19, sh, q, py5, j, vbe, 2, 4o, qq, v, qa4, 7w, 3i, fh1, 6, b, cz, p6, 618, 8l, k, em4, 7, 03, of, 032, vu, 9u, 8x, 0t, i, 0j, z7, o07, 0, cwq, ioi, 0be, l8, b8p, yg, i, b0j, zxo, 2, 2s, 42h, bz, dy, j, r7, 9a, lij, 4, cky, 3wj, 5lt, i6q, 0d, h, 3z, v8, g, l, djk, 5q, k, 4l, b4, vq, q2, 63r, ud, t, c, 83, o, f, hwv, r, aga, rn, 3w, hk, 64, n, akk, 3, vwm, m, h3t, 2g4,
"מה שהוביל אותי לחזור למרמורק, זה הידיעה שעושים הכל בשביל לעלות ללאומית"
השוער טמיר ללו שיחק לפני כשתי עונות בהפועל מרמורק, אך רשם עם הקבוצה ירידה מאכזבת. העונה הוא שב לשורות הקבוצה מרחובות, כדי לסגור מעגל ולעלות אותה חזרה לליגה הלאומית. בראיון לאתר 'גולר' הוא מספר מה החזיר אותו למרמורק: "החיבור לקבוצה ניצח הצעות אחרות מהלאומית" , ושולח מסר לקהל האוהדים: "הדחיפה והאהבה שהם נותנים אין בהרבה קבוצות בליגת העל"
מאת: לירן ביטון | 15-11-2020 | 14:14

טמיר ללו, שוערה של הפועל מרמורק העונה שתפס את מקומו של אבי איבגי. ללו שנחשב לשוער צעיר ורעב עם הרבה פוטנציאל, שיחק בקבוצות כמו בית"ר ירושלים , מ.ס כפר קאסם ועוד. העונה הוא היה מחוזר ע"י מס' קבוצות מהליגה הלאומית, אך הוא בחר לחזור לקדנציה נוספת במרמורק, לאחר שלפני שנתיים הוא ירידה איתה ליגה. העונה הוא בא להחזיר חוב לאוהדים, ולהשיב את המועדון האדום מרחובות לליגה הלאומית. "לפני שתי עונות הגעתי להפועל מרמורק בינואר, בשביל לעזור לה להישאר בליגה הלאומית, אך לצערי ברגע האחרון לא הצלחנו להשיג את המטרה ולהישאר בליגה . הדבר שהוביל אותי לחזור העונה זה הידיעה שעושים הכל פה בשביל לעלות לליגה הלאומית, ויש לי מטרה להיות חלק מהעלייה הזו.  היו לי המון הצעות מהלאומית אך החיבור שלי למועדון הזה גרם לי לחזור בחזרה" מספר השוער

 

טמיר ספר על העבודה מול הצוות המקצועי , האימונים וההתנהלות במועדון?

"יש לנו צוות מקצועי מעולה שכולל מאמן, מאמן כושר ומאמן שוערים.  ארז מאמן מצוין ובנאדם משכמו ומעלה ואני בטוח שאיתו נשיג את המטרות שלנו .
ההתנהלות במועדון היא ברמה הכי גבוהה שיש . לא חסר לנו כלום . נותנים לנו להתעסק נטו בכדורגל."

 

איך לדעתך תראה הפועל מרמורק מודל 20/21?

"אני מאמין שתראו קבוצה איכותית , שרצה ונלחמת ומשחקת כדורגל מהנה לעין . זה קבוצה שמשלבת שחקנים צעירים ושחקנים וותיקים שעברו דברים בכדורגל . אז אני מאמין שהשילוב הזה יעשה לנו טוב."

 

מה המטרות שלך העונה ברמה האישית והקבוצתית?

"המטרות שלי העונה הן בראש ובראשונה שנעלה ליגה . ההצלחה הקבוצתית היא גם ההצלחה האישית שלי."

 

מה אתה חושב על ליגה א' דרום?

"ליגה א דרום היא לדעתי ליגה חזקה מאוד . לא פחות מליגה לאומית ואפילו יותר חזקה ממנה . מושקע בה המון כסף ומשאבים . ובגלל זה בשנים האחרונות היא הפכה להיות כל כך חזקה ומעניינת."

 

איך לדעתך יראה הכדורגל תחת משבר הקורונה?

הקורונה איתנו כבר כמעט שנה . הכדורגל לא אמור להיפגע מזה .. אם כל השחקנים ישמרו על כללי הזהירות אז אין סיבה שניפגע מזה . בסופו של דבר הכדורגל זה הפרנסה שלנו ואנחנו צריכים לדאוג שלא ייפגעו לנו בה . 
אני רוצה להאמין שהעונה הזאת לא תיפגע ותיפסק באמצע. כי כדורגל צריכים להכריע על כר הדשא . 

 

 

איזה מסר היית רוצה להעביר לקהל הגדול של מרמורק, שלא ילווה אתכם למגרשים?

"אני קודם כל מקווה שנגיע למצב שיוכל לחזור הקהל למגרשים . כי הקהל של מרמורק הוא מיוחד במינו.הדחיפה והאהבה שהם נותנים אין בהרבה קבוצות בליגת העל. אני מקווה שגם אם הם לא ילוו אותנו העונה אנחנו נסב להם נחת ונצליח לגרום להם אושר בתקופה לא פשוטה שכזו."

 

 

 

תמיר ללו, חוזר לקדנציה נוספת במרמורק (צילום: יוסי סוריק)

הוסף תגובה
תגובות
  1. ליגה חזקה מאוד (הוגה דעות 15-11-2020, 18:19)
    גם באשדוד חולון כפר קאסם חושבים על עלייה ואולי גם אשקלון ולוד ומי יודע אולי יהיו עוד כמה קבוצות שיפתיעו
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות