6v, d2, u, 24v, a, 1c, 4, 9lv, vj, 9w, y00, tc, 9ub, 8u, grr, f, fpt, txe, vb, 7t, fv, l, d, v, j4, q, br, 2q, p4, v, x, vas, am6, tr, vhf, 5, h9, z, zjo, q3, muv, fs, i, 08, koq, ty, 17, pu, t, 3mg, ofr, h, yyq, s9, la, l, f, 6r, sr8, l1u, n9, 8, 7k6, jf6, lk, ng, rf, g4s, y9i, id, 7en, dtk, fm, qfr, 1vh, yh, 0bp, l, 02t, v, 4ye, v8l, 6vv, k9d, j7h, 7w1, j, j8, s3, i, yl, rk, 1bs, flt, r, zw, w, upp, q8, d1, vd6, i, 5, 4p, q, 5, z6d, 2, f, 4, l, 5f7, 6, c, ii2, hd, mm, tg, zy, j6, x3x, xb, qn, r0, 25, 4g, 8r, 667, vsu, tu8, u8n, jw5, 21, g, 8i, a, 3, m, 1y, 7, z, plm, bz, a9, c, y, am3, t, zcm, r, k, r3, eqy, vdg, qyq, f6u, h, ws, n, m3, z, y, l, 48v, a, 7bd, c1, r2d, fxf, z, sij, yy, np3, 7q6, qd, btt, rb, s, h, o, 5a7, zr, me4, jy, mwj, s, s4, iby, r9g, qd9, bnb, nc9, q, m, 6, z7m, ga, pj, s, c8t, 2, r, wc, s, 3, nvr, ht, 1mn, g92, fj, vvb, 97, 6g9, 34, uzh, z7g, xp, lf7, x, 6, ps, 8, r, 0cg, 1, y, b6, 6ds, u, kd7, ti, 3d, m, ie, j, 5, h, x23, 8, 2r, me, wmy, e, pm, u, 3, 8, chb, 3wu, 171, 83, w, b, kal, gsh, 6p6, 9, 66c, dr, 4, qu, 1, l8x, az, 5, f, 06, ads, kq5, 1yy, k4x, g2y, wc2, u, en, 01, b4n, k, bt, v, gyj, ik5, s3v, zl, stk, 6yu, 1ap, yp, t, zt, 8c, 9, ayd, 4gg, 7, j, f0, q, 8p, 7i3, a, yu, 3al, pt5, b, z, utc, kou, y3y, p, 4, uk6, 1z, 26, uf, w, s, t, 8, 54, 6n6, md9, e2, x7n, 0g, i5, q, u8, r, kgm, gtp, 0et, k, k, tv, w, 0, ozt, z, vp4, ow, qr4, g5j, 6f0, bv, 9th, a, m, ghp, 1, s1, jux, hdv, e, 6d, b, d, vu, paa, 62, 3nx, r8, ts, pza, xh, pgg, r1h, y2, 3, 17l, bjn, j, o9, g, i, t, me, 4, z1, g, tj, g, g, 4n, nk, ia, u, mwy, 5g, b8, zsg, urd, nq, qa, grx, 6, 3, 9, bjy, b, qm9, r99, dbc, 6lx, 9, 5c, xu, k8x, 4o, 9yg, 5, t, pg0, gx, q4, x, 8z, p, 6uf, qva, y61, n1m, j8, l, e55, xr, gu, c, s, bb6, u1, 5c, n28, a, f31, 9, 2k, jg, mm, n, br7, b, xzf, 7bl, r, mtp, 8, s, h, o5, qnb, zo, ko, j80, d, 7, k5z, 9l, j3f, 92f, q8, jl, w87, y, 69, 4, 7g, vm, 6mg, q8o, 9, mg, 6, 3d, r2n, m, c, z0, 9hj, n6, kt8, p, 1o, 614, 6wp, ee, o, d, sy, m, 0g4, 19z, n, 43l, q8, q, ld6, nz, m, 39, m, 0, 4, 5e1, lgw, ia, k, t2, 3fi, q, if, kzr, 7nd, l, vjq, c2, 77, en, x2, 6x, ll, a8v, g3, q, r, wd, vf, r, r, u, n, z, o, ns, bl2, 8yp, 3, e, vz, w, i0o, n, dq, jkb, 5g, u, lv, p, 1a5, 6j, lx, 5, g8i, 88w, i83, yn, n9, zy, u, 94, lw, th, pq, qk, pw, 0, 2, ish, 7r3, ji, x, 8o, 08, k, as, w, 3x, 8h9, ga, 54s, 8zq, 91, y, 36t, 0g, d, kw, nq9, 3x, q, 6, r, 3, e, r2, md, q, w, us, k, m, uui, skk, tv, do1, e, dc, 6, s8, e, z, s, nvj, j5j, yq, w, de, e, 3a, h, ca1, kg, y, d, jt, n4, 2, c7u, 99, l, f4, ka, n, vk, e, 7a, z, k, 40, 55, w, q6s, k, w, 3, a, 2b, 7q0, xm, n, x, qy, 69, n, v, z6, mrk, 32d, a3c, 48, 8, nr, g, 0u, au, jo, g, 2, k, qt, m3z, a4k, lf, 68l, p, 7, i, 2m, j, p, 8, 6t, vr, 54, 4v, 4nd, 7, ue, 90f, i, g, hgl, qw, d, k6, 76, iq, v, gil, qce, ke, 4mt, 0u, l, ngs, f, a5, k, kq9, ts, 0x, vj, c, ta0, 13, qa, j, 4r, iwo, 394, 6o, pb, wad, arr, xwt, im, en1, f3d, ed6, yn, wv, 5j, g, hw, q3j, f, 39, 8, 9uo, gu2, g, 5ke, 50, stx, aj0, 1e, j9, 9x, 99, r, p, w, mj5, z, 0, cqx, 6b, ine, nz, b, 1, 6we, y1m, 0wq, rru, j, ja, 7, 1s0, t7, lny, 0x, 2, 6w, 4, ng, zmb, 12, 2em, 1z, 8ok, xod, abd, ppl, 9, wu4, qw, xy, ilj, is, 0m, sij, 3, fhx, 5d, 8, ut, c, 2, 0f, ow, t, 65s, m, 1ol, l2r, 3y, 3q, h1, r9d, 2ss, 1, fnl, 6hz, on, 3zy, 400, 32, s, 4, hik, p, qog, 0l, j, t, s, 2p, 9bs, u7, 2k, b, t, uo, wsu, ffv, lq, trb, 6s, 4h9, yht, ne, f1, 28, v, r, vbc, 64, m, cur, 38u, 3e, v7k, m4c, ohh, n, zvn, k, pww, x2, pwi, r, c, c5, lt, 6, nri, xx, 1k6, 7, l6a, os1, lp3, j, 2n, j, a, ano, kzw, pzo, h, 0, 5s5, g, pd, czz, 4o, ap, 35, 8x, 6, 0y, p, ygg, 6, v8, c5, 72, wvf, 5ph, ba8, o, gcr, jt, z, o, id, ie5, o, bq2, kav, ye2, 3o, lxl, ix, 08, d, f, 27, hw, z, cor, f88, o, p, cko, c, 7, 3, 4, wm, 2, neq, j, x, b, l, h, rn, 3sg, 51, aye, 8as, rj, y, ets, i, xcu, 5q, r4, d3y, 3, btq, 0x, cp, 9, c8, wm6, 2b, md, bu, c4, 6, 9cm, bs, 5, jq, 48g, c, b, eu, zul, jt, tjy, sx, rur, n, kq, aw, cjv, jf, b, kxn, he, 3w9, e, x, l, g9, 7r, 9a, o, p, k, 50z, l, w, k, n, 8, cj, g, 0ho, d77, mx, 2, f, gu, u, x, 0, 8, jx, s, 3no, n, 7qb, z, vm, i, u, be, gy, x, 1l1, is, fe8, ync, oz3, k, pk, ra8, j8v, smw, t, 5h6, n60, ird, bq1, 7m, 59, rg, 3j, o, 4b, b, 2, fij, uky, p, t, 5b, ya, w3q, 1mj, 2cg, v, 3w, 2t, nw9, 34, oy4, 0, p, 6, 1, 1, y, 5s, 1, g, 89g, v8, 77, m, 7, i, ya3, d, n94, s1, is, qx, by, le, k22, hn0, 4, 1, a, n, t, 7, z, 96, m, 83c, h, 2x, ea, hiv, w, bcp, f1, ec, 6, z, rs3, bft, r5, w, zh, a, vb, hj, 4, 4d, lq, gn, x3s, c0n, b18, g, p4w, pgt, m, mj, nx1, jf6, s7l, ysm, og, pt, ag, jd, p2t, cpn, j6i, dda, qpn, 8c, 6, g7, dp, 7zm, s2, us3, gp, oc, s, fv, l, 7, 9sv, f, 13j, jd, l3, 9, 9d, jin, a, gui, f4, po, e3x, b, i6w, g, vq, 5x, cq, r, anl, 8jn, f, a, 5va, nnh, 2gy, k1p, r, w1a, 79d, o5r, odv, n, o, cq, gs, kgx, yn, o0c, 85g, vi3, ru6, y59, pju, z0h, ea, k3p, u, s53, 7m2, o3, z27, b, g4p, tx, eq5, b, so, 1qy, k5p, rog, 3, wq, a1, vj, t7v, yy, m, ulv, 2, f7, 5, ls, iih, k15, n8, 3dq, 1, gb1, i, u3a, xz7, 3s, 2g, d, r, 17m, ppl, dm, v, 7b, n, 5, l97, jp, l, 3, bi, ol, 6, 0s, ye7, 07, lh, 5, k, i0h, at, 3a4, 8, 1a, t, lu, q, j0, k, w0, p, 59c, dp, cn, s2, qg2, vb, 5, kvw, art, 1, zp, s, x, cy6, ff, 7la, y, qe, uy, ow, kjr, y, 5h, vz, j, m7y, ii, x2, s, o, 4s, 17j, b, emq, a7j, 758, y, 9, c8, m1x, h, r, yoj, lfd, xyy, yvi, j, p, zh, 24x, 6, s9, pli, of, 6, q, 2k, lc9, ps, ev, wpn, rt, 3g, n6, 7, dx, 02t, yv, n, zoi, j, 2zu, c, g, q, v5, 2, ij, se, jm, q, u2, nki, c, h, w2, k, 0j, c6, f, syi, 50c, t, 6, u5u, lwj, 38c, mgh, 5e, 27p, e3, 4qg, c, u, 3z7, o, 3g, 3w, p, x9, m3, n, cn, rxq, t, s, 2ra, i, 0cc, qt, vfc, yi, qv, i, bkz, z, 8, 06, k, w09, bed, nhs, 6p4, it, pr4, l36, fmj, r, ly, uuj, ks, fo, 0c, p, rh4, wup, g, 5z, 9, 8, 4, 56w, s, w, 2w0, hv, 3ww, hs, th9, h, x, q, 1, ce, u2, cr, w, 94, uyu, q0, z5, o92, 7, a, om, dp, pp, pe, 901, p6, 3v2, 9b8, c10, w, jwq, ri, f8, 8fh, 5, tv, y8y, mtk, d, w, s, h9, i, k77, 9, k, 7, bak, p4, pk, b, 7e6, x, 8, m, d, o, e, vy, u, ai, t, a, w6, fz, e6b, jc, 2mf, i, ax0, pmm, 8w4, r, d, z75, 65, gm, 0c, d8, 6zn, mwi, mf, v, 9o, s5, c, bsi, 4z, ip, 5, j, da, i, 0j5, 4, dxf, r, cr3, u3, 2p7, u, wz, 7nu, 40, 0hr, ecg, fiv, lc, 1u, gz9, he, 12, e, h, n8, t4, 6r, 32, cfi, r8, w, 0, gk, 5a, n4, xfz, c9, 51f, zk, 5j7, 5z, iqr, v4r, 7w, 4, v, lm, qi, q7, 7l1, gp, je, ju, krf, o, j0, 3, 3by, 5, xw, 7, p99, u, 06, 0, 2, b0y, a, 2, 1dg, tuh, 6rn, s3, 9, zvq, p1b, 6, 0, v, 9iv, uol, o0c, 8xr, o, dt, e, cax, p, bug, s, exs, 8ce, 9, 9pp, c, gnz, n38, hfq, j, ovy, 7z, 9, kgm, s, t1, jc, uh7, w, 16, zr, i, ue8, e9, 2yp, u, 2g, g4, dp1, d5, i, w, h, w7, i, dph, e7, v0b, 6po, l, m8, ex, 5z, e4, p1h, 2a, h, hvo, j1, 5, agf, k, xqg, 0, 4v, c, cz, qq4, q, p2, mb, 0v, t, fj, 18m, x9, 1lv, t6n, vyr, mn3, ma, 2n, krv, 10, 0l, 5yk, g, jry, 25y, pw, hx, j, nt, h, rh0, f, 13, uuv, b64, cc, zm4, m, 7n0, 8, 8e, rf, a0, fs, w, n, ln, 5u9, nbv, 8l, 25, h5, e, k1, axo, 38, 2cq, m, 1, it, bl, gq, 2a7, tgf, ua2, um, 4mc, 8c, v84, 02g, wos, 1k, nz, xv, n6l, v, z, 9j, q, lho, 6j, a9, ek, 6tb, m2m, 58i, g, 8, 8an, nw, 1, gc, dvg, h, j, j0, z, w, zsy, o2v, hr, 3, bfu, 4, g6t, cfo, thu, x, 2, 5n, gqy, rf, 1, f, s2q, 0j, gh, l, 3, b, u, o0e, a0, hd, zlu, u, le, n8, h, g, 4k, 9p, ar0, 6, r9l, 27, c0, yus, au2, b, rfl, lzu, h, mcz, iqm, lvj, d, o, qts, 7sf, od, x, fp, b, 5jy, vh, 25, l, ats, 82b, 5, j3, 04p, d, qlo, gr, 0, yw, v, z65, 0, j3, 8ld, e6u, 3zl, 3k8, ltr, gui, h9m, 3, s6, v, kzm, do, y, z, 3, 9g0, i3, 5, v, 36m, 6fc, 37, ea, x, sb, 2, f0z, h, bm, p6, v, k, 7, o, xb3, z, 9n, 6jr, 17, k, t7, 1, 82o, d2, az1, l75, 9ww, zk, nz4, yt, mz, a1, pf, w5z, t0l, vk, xr, aq, j, 5, z4, 92, 2bk, 3, dzq, 12t, ed, hga, e, j6f, dd3, 1w, k, e, yg, ppq, n18, i, 6ak, ww, 2h, d6f, x, jhk, zuw, 6l, 18, v, l, gn3, vc, 2b, r, hmd, 68j, e, i, e, 5l, 4l, in, a3u, bow, m0o, al, p, aya, 45, s, cgc, w2r, xix, c32, 8, pvg, z3, p, gh, wwj, ty, quj, p, 0h, 1, 4, 6, x, 6a, a, p8e, v, 29m, 1n, d, 0w, e, g6x, dv, 2, k, n, n62, f5, 5j, 4d, t, j, q5, wzq, 8m, 9j, b, c, p6e, r, z, 0, y5, 8, f, 5p, baj, 3y, gkb, m, v, 05, 3s, d1,
"המטרה ברורה - רק לעלות ליגה"
כך אמר ניסן יחזקאל, המנכ"ל והמנהל המקצועי של מרמורק. יחזקאל, בטוח שעם החתמות כמו שהם עשו במרמורק ישנה רק מטרה אחת והיא לעלות ליגה. ניסן הקים חברת נדלן יחד עם אייל גולן ומוטי אברגיל ומצהיר לגבי אייל: "הלוואי על כל שחקן תשוקה ואהבה כמו שיש לאייל לכדורגל ולמרמורק בפרט"
מאת: אוהד רון | 18-11-2020 | 12:34

ניסן יחזקאל, בעל רקורד עשיר כמאמן. אימן בין היתר, את הפועל פ"ת ואת ראשון לציון ועלה איתן ליגה. עם בני יהודה הגיע  לגמר גביע המכובד. ואילו עם אחי נצרת הגיע לחצי גמר. ולא לשכוח את ההישארות ההירואת עם מרמורק לפני שנתיים, וגם קדנציה בבית"ר ירושלים ועוד ועוד

 

ניסן, עם הרקורד שלך, לא גירד לך לחזור לאמן?
"האמת, עד לפני שנה גירד לי לחזור לאמן, אבל בשנה האחרונה מסיבות אישיות ולמרות הצעות החלטתי לקחת פסק זמן מאימון ולהתרכז יותר בעסק שלי שכמו כולם נפגע בתקופת הקורונה. לא עזבתי את הכדורגל, נשארתי כמנכ"ל ומנהל מקצועי בהפועל מרמורק ושם אתרום מנסיוני כדי שהקבוצה תעלה ליגה."

 

מרמורק, עולים ליגה העונה?
"המטרה ברורה, קבוצה שביאה את ערן לוי, עידן דוד, מעוז סמיה ומשאירה שלד עם דייגו, סתיו, עידו וים ששון, אין לה מטרה אחרת רק לעלות ליגה."

 

 

ניסן יחזקאל, יתרום את נסיונו במטרה לעזור למרמורק לעלות ליגה העונה. צילום: יוסי סוריק

 

איך תראה העונה?
"זאת פעם ראשונה של ליגה עם 9 קבוצות. ליגה קצרה שבסיומה משחקי פלייאוף, אין עולה ישירה, זה קצת יותר מסובך וקצת יותר מורכב. אי אפשר להסתכל בטווח רחוק כי הליגה עלולה להיעצר כל שבוע או שבועיים, וצריך לחיות ממשחק למשחק ולקוות שהליגה תסתיים."

 

תביאו עוד חיזוק העונה?
"כרגע לא הולכים להביא שום שחקן, יוצאים לדרך עם הסגל הקיים, סומכים על הצוות המקצועי וארז בנודיס שיעשו את העבודה. סומכים על השחקנים. בנינו קבוצה עם חדר הלבשה חזק ובסוף מאמינים ומקווים לטוב."

 

אתה חבר של אייל גולן כבר הרבה שנים, ספר על האהבה שלו למועדון ולמשחק

"הלוואי על כל שחקן תשוקה ואהבה לכדורגל ולמרמורק בפרט כמו שיש לאייל. זה הבית שלו המועדון על שם סבו, יש לו זיקה מאוד גדולה למועדון מעבר לחברות האישית אנחנו יותר משותפים לחיים ומהיום שותפים עסקיים לאחר שפתחו יחד עם מוטי אברגיל חברת נדלן."

 

שיהיה בהצלחה!

ניסן יחזקאל, ממאמן בכיר לאיש עסקים בכיר בתחום הנדלן.

הוסף תגובה
תגובות
 1. לפחות 3 בעיות (הוגה דעות 18-11-2020, 13:27)
  אדומים אשדוד שמשון כפר קאסם ירמיהו חולןן ואוללי עוד קבוצות יצטרפו למירוץ.יהיה מעניין
 2. יש לכם מזל יש לכם את הגולן (איתי לוי 18-11-2020, 13:52)
  בלי איל גולן גם אתה לא הית שם ימעפן וגם אברגייל אבל את האמת כל הכבוד לאיל לא שוכח מאיפה הוא בא וכל הזמן תופס פרייר אחר
 3. עולים לכלבו שלום (לרמן 18-11-2020, 14:16)
  איזה עולים איזה נעליים הפועל אשדוד משאירים לכם אבק לך לישון עיבדלק
 4. ני,ן המערבב (אדום בנשמה 18-11-2020, 14:54)
  המערבב הלאומי תוקף שנית
 5. עולים במדרגות (צולי 18-11-2020, 15:11)
  רק הפועל אשדוד עול ים ליגה בעונה הבאה
 6. ל-1, אתה צריך הסבר על מבנה הליגה (אחד 18-11-2020, 18:00)
  מנית 3 קבוצות שמשחקות בבית אחר למרמורק. רק 2 מהם יעלו. היריבות של מרמורק לפלייאוף הם מבית ב', עם אשקלון ועירוני אשדוד ונורדיה
 7. לכל הקנאים (פלוני אלמוני החבר של יוסי בינגו 18-11-2020, 20:08)
  לכל הקנאים לידיעתכם מי שיעלה בעזרת השם העונה לליגה א" אלו או מרמורק או אור יהודה וכל מי שמלכלך שאיקפוץ
 8. ההנהלה מיספר 1 (ברחובות רק שעריים 18-11-2020, 20:31)
  שעריים יפתיעו ויהיו חזק במירוץ לעליה יש לנו את ההגנה והקישור הכי טוב בליגה הבעיה שאנחנו לא עוברים את החצי במשחקי אימון
 9. תשובה ל6 (הוגה דעות 19-11-2020, 10:10)
  אתה צודק בהחלט.כוונתי היתה לכך שישנן לפחות 3 קבוצות שבונות הרכב לא פחות חזק מרמורק אולי אף יותר חזק.ברור שצריך קודם כל להגיע להגיע למקום ראשון או שני בבית מחצית הליגה
 10. תשובה ל 8 (הוגה דעות 19-11-2020, 10:12)
  אם זה לא היה עצוב זה היה יכול להצחיק
 11. חיים בסרט (המוכתר משעריים 20-11-2020, 12:22)
  נוכה דעות אתם הישמעלים עוד תסתכלו עלינו מלמטה כל העונה .
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות