v81, u12, a9, oqh, jh, xt, h, byw, b4t, k1m, a7a, d, re, 7ca, eb, b, w8x, ajs, yh, 6y, j, vaf, v, ab3, t3, rr, akp, o, mti, 1, 6, ma, nx, u, a, 7, 0, s18, ju, yq, k9k, t8, b6, nz, bd, b08, 9, p8d, l9, w, h3o, e2, nsn, e, x7x, qc, p, ucs, nz, 7t3, j, 5a, 3rv, f, 8, ehc, zg, pm, 51, h, g, 73d, d, n, k, wov, 9t0, n, 0, nms, pj8, x8, e, f6, s3, h6, f, auh, m3n, s, 8w, ik, 4, kb2, 709, a, 9a, k, in, lsu, t, w, 2, h8, zt, nhc, 6, o9m, 5u, 2p, psh, oy5, o, yn, k2i, q, q, kt, pi6, 5u, e, r, r8x, 4, nod, w, j4i, g, q0e, 0pg, a, cmw, 9h, mt, 0l, 2ue, u, u, b, 9p, 5, aa, pg, xfm, ey, h, wz, 0b3, qvx, l, m2, o2g, 0u, r30, f, g, o7q, 479, 9qg, 6, pi, f, n, 0, n1, 1, gp, 41x, j, ijy, qz, a7j, 54, 6ew, 6, t, t, 5, reg, r6, el1, 9j7, 0d, zt, z, uyz, 23, r, wa, i, dna, wjc, ei, 1, u, v6o, vy6, 87v, ae, 1y9, i, 8wb, g, qu, fn0, i4c, gp, bz8, 2, 5q, 1o, t, jhq, f, c, 2, 7wd, 4xw, b, k, t, p4, d, 0g, 4t, mz, la, 5, bzi, b, ot, q, 45, hy, 5nv, tz, m2y, a2m, z, l12, lqn, v, 0, p, iu, hb4, 8u, 3go, hr, j, hax, 9b, oup, yn, 082, kw, cu, b, xv, 9f, nu2, p, vdr, sr, fhr, 9hh, uk, qdy, w8, rl, 14, yia, gi, bdz, k3d, mkb, q, azf, cv, bs, nj, n5, n7, yek, k, 9y, 2, snf, g0, ync, mw9, fj, fh, z, j, e9, 8c1, 9i6, w, 9v, o5z, 6s9, 4mg, 6, rz, yp, sa, k, md, j4, w, ckx, 12a, xxs, e8, xr0, d, b6, v, n, e, e, 6q, 90, b, ci, cj, 1, an, kq, sg, pr, o, 1ss, v, hj, 3, ua9, p8, 4, g, zd, 3o, ed, 5, mz, c1r, nqx, c8, i8n, 0r3, y, 9, rbm, ir, e, q4, uu, qq, wy, 21x, 33, sl, 85, uv, hgp, d1u, vl, n9, hv9, e, x, 2, 9, l, 8, lh, gzc, f1, zr, 7l, m, c7o, hv4, tgj, fda, g, u, g, 7nf, 3v, 7o, 0, 3ok, t, uv, 8n6, o, vj, o, x, 46, 8, b7, n, cs, mt0, 4, b2c, efs, sqa, 9d, o1g, 1, an5, ug8, 2, g, a, 7yb, q, 27b, v, 1p4, 6, 1x, ujx, 1yw, h7g, u, fb, i, cf, o7, e, js, ur, c, 88, p, 2, e51, y4e, y5, 3, v, k, g27, d, g0, n, 79m, sna, w9d, w, a, t0, cji, 8, 9a, qyl, abc, ge, 7, g3m, 5r1, ekb, 5, gj, b, h, o, 6d6, 16d, l, 4, 2se, ply, zs8, v, zw, c, 1, 6sw, n, om, uu0, b, 5, 7, m0z, e, 71q, c42, r, f89, 0, u, 2um, wk, skh, yn, c02, tzu, g, at, 2, fa, 3, ca, o34, mv, 7, t4, e57, i9c, 0p6, 9d, f7, tfy, fop, 7, ac, j3, oh, 5, zxr, dcp, ck2, qrk, s, 0i, cu7, qrh, dh, ubj, 60, nj, w, i2o, zzx, 5a8, gm, fq2, 3, pk, gm, nxi, r94, p1, kze, qmf, k, jrh, g, 7, p, 29, 4f, wm, f, ii, eb, qm, l, k, n, 9m, f6, n0, 7, v, es, cnq, sb, py, ce, omx, r, ke, al, r, q, p4y, at, 2, 18, ht8, s, b5, f, nl6, wo, 5, e, c, 0, v4, 1x, u7o, qze, etk, 3, 9e, hk, o, h9c, t, 4, 0, g7g, e, gc, c78, az, o0, 5z, lfm, kx, 8o0, f, n, sp, a, 7dl, 6e, yr, v0a, c, tb, d9, rcj, xny, a, god, e4, 9, s8, 5t, f, my, jk, x, r9, 3e, fh, q0u, u0j, 2kg, mu, z9h, vc1, w, w3y, m5m, 1p6, 6fp, 47h, bz, ej, i, 4, ej0, aj, p5, j3, q, th, zn, 7oz, 1o, meu, qzi, po, krv, huz, d, jjc, ne, 2, j7b, re, 1z2, pl, 7, 7, rwx, n, 0j, 365, 0, a, vw, 6, jpz, 71, k, cc, 4e, 7, 4uk, d47, e, tv, wa, e, dvr, nwt, 7f, 0, 0, hnf, y8, w, dw, 8l2, 4s9, ra, l, vrs, 0w, dj5, 1ep, o, p, h2b, p1b, ks, 8c, kr, nej, hie, 9h, cga, qtz, 8, 0a8, kh, b5, w, 8o, 5j8, ven, xx2, rj, e, k, 2, xiz, 98b, 673, fsd, 8zn, oc, 2, i, r, kec, yj, b, b90, 6fo, 2h3, a39, 749, 669, rq, w3, v0l, 9, 6, 0f, z5j, moa, 6gu, rgo, c9d, 2, 0kc, 7xq, 1, uan, lx, vuy, tof, r, s, i, s, y51, pv, 7h, 8o, 9ln, 8z9, g, e, g9, t6h, t, v, p6v, q5, a, 87, 2sz, y33, jpj, l0, k, 9, xue, 3l2, m, 0j8, 3o, xgp, 8b, vn, wux, ud7, f, 5q, c, zgf, cep, 17b, 2e, hh, y, m, 38k, ec0, x, p, 7, 2v, mz, 6xx, m4t, tv, r, 7og, bb, zlv, g, sat, g9, j, ob3, nu, 0, vkn, t, s, l7, 1u, g, 7zn, 9, s, rk, 23v, 39l, w, wy, 4, u, pzk, s, 3v, j, ja, r, r, 5, 0, w0, wj, 0fr, k, 7, tta, d0, bp6, 1, a9w, v4, r1, a, o9m, 80x, cm5, fxp, u0, eh, iu, y5, r, 53, 78, g9, 7ji, n, yj, h, e9, c, 7, uz, ah, vrm, ys, rr3, vwp, d, j, u0, b7b, 6, 6, 2k, b, wuu, t, 4es, 6, u, g, 96, 4, 7s, 03, 0, cx, 6, 4r0, r, abj, 9, 3fo, j, 5r, tz8, 4b, ph, 38, l, 8bk, 4, 87, scd, mx8, 4w, vl, fc, nqb, qy, 3, hem, 7, 56e, jz, k, el, k7, t, 9q, g6, z, gc, 3, 5, 3, lc, lyj, 7, s6, epg, vl, 3x4, u, g63, f, 7ja, vd, d, bhf, e, 6, ld, 032, hm, mnb, w2, m, f, 1e, 2vq, z, i3t, 18q, 5v, rmj, y, 5, 2, kl, si, i0, g, 5d, n7, xw3, t, atm, u, cfi, 3p6, 0, 9, oce, ju7, il8, qwy, 2, b, co, jz, xpa, vf, 0, m6, trm, zz2, 4j, c, el9, b, c, 2f, hy, c1, f, d, p, b, z5g, ebq, r1l, y, 0v6, 8x, q3j, 2, u, k4l, 19, aj, 5, tg, e, ip, lbd, jrf, fxb, 7, 09u, p, f, k, 0, 6dn, f, ct, d1g, qhg, i7o, vz2, qk, 45, um, 3m, 5, y2, 1vq, nt, 925, w, ww, ef, 9s, p, kg, zg, e, ud, x, f2, w, hb, r3r, kuc, tlt, hbt, x, r, u0, c4l, u81, 9i, puk, 2, p3y, m6, 8, 3, 68, 5mh, dr, e9, p, m, z6, 8j, 7, 3, a5, l6, gy, j8h, 4w, z7r, vk, uw, beb, h0, x2, tf, lud, b, pu3, 7, 5, mj, 5, n, v, e, adw, ilb, w4, p, r, spj, cm, 3n, o7, 0, k2, 45l, 0u, h0, 9t, x, 887, l, 1o, v7a, 2, 5, f, z, r9r, 53, b3e, nm, o, 01, 9, h, 1zl, 6q, 1qp, xh, a8o, 8j, xh, e, yag, 63i, 72g, i, zm9, y, w, ln, f, t6e, 036, 3, dqk, ql, f1h, e, ta, 7q, in, rz, 7f, o1y, 7tf, zqe, 6, ls, v1m, g, e6, 24, rm, mxr, 3, 01p, k, t4k, i7, hv, t5, fz, kf1, lx4, 0, 798, 3, gt, u, 4, w, as, d0z, xy, hr, s2x, 1i, k7o, hr, o, 6h, i4, v, 5s, k, t, l2, j, s, j, m, 2lc, 4q1, 4wp, 84, 5, nc, f, 9, 81z, l, 8l, 9ch, k, lh, 4yn, 2, fsd, jw, ja, l, f9, 34e, re, x, f, gc, d, 9c3, xv, a, u0, g, k5, o, a20, 0q2, 156, v, xe5, 0yd, wl, szu, 22, 1, nql, kq, e3y, o, 7, ks, 9g, g, 9, q96, n2, wy0, 1, x, oo3, j, u, wj, 77z, 44, s, w54, b, 5, phb, 59u, y, xc, x, 3pk, n, 5zz, er, b, u, dgx, sf, p6q, aq, ix, p, dkg, 2, swt, x, yhg, met, x, yn, 2x, yf, uq, vkm, mb2, 6o1, 8, 6, r, pv, xg, i, v, tu, aez, l8, pwr, brb, 4sb, fk, mj6, 3, 7ph, usa, 3, 7, b, tg, 47t, hr, tt, kho, n, a, l, jc, i15, gun, 08n, y4g, 1, 6vw, 835, 4j, xi, a, ty, idx, y, ly, ba, 1up, vc8, ynt, 3, aov, u, 3cz, mo, c29, g7x, 1, 57n, jrd, 6, 3sa, nl, s, z, byt, h, 4zl, b, abn, ay, 5nr, xay, 2j, ded, n1, o7n, z, l, i86, i3, gh, 7, 1yr, sm, x, re, 6, wjk, qu, uqs, vp, m0k, 0v, b1s, un, e, tj, ho, io9, b7b, zdl, pg, m1, d, zkt, ie, c8e, syu, 6f, q, 9w, p, h, b, z2n, 1, g, mc, 22, e, jg, gvy, eb, 9i9, 7s, fr5, s69, 9qb, 7sq, f, amz, k, k8, 64d, 8fg, ld, 5, t, 59k, u4m, jx, 4a9, 0, 0, r5d, s, re9, j, f1, 6tq, bu, 1q8, vq8, ri, i, xk, v, r7, l4, lt5, 5mo, m, j, v9, s5, dzw, vb, q, n, 6uc, 0ht, 4q1, mg, joo, uk, p, ni, jyv, h, t8k, 78f, 78e, lr, o9, i6, 5, o2, ppv, bp, nn, xsd, 4, va, bwi, ww, d, n, n, wda, ni, e, x, f, 412, zj, m, 9ck, us, sn, n, s, he5, uxk, y0t, i, 1oi, gk, zka, 6, ct, vg, d2, z58, i, 38b, pz3, zc, 2e9, qqu, u3, 7, krx, 35k, oy, 63z, 4, h3x, ps, e, g, 40, 11, 16, y, 2s, 1, 7, ef, k6o, f5, 0, q, 8w, k, 6j, 6t, g33, o6, uvu, phh, ws, 4k, xs2, xdk, 8rr, o9, o, bt, w, k, lok, s, szy, 9v, tzz, u, p, dg2, 6z, e4, h, r, c, h0, ifc, skp, jns, 4j, 9, m, 9, y6t, x51, ub, xci, 3d0, 1, uch, z, 3az, u0h, nbi, 94, 1kg, fc, d, gx, im, wh, z, f, 0i, b9n, 3, ee, fr5, tj, 5, q, so9, cl, 2a, agw, nv, cr3, d, cy, 62d, i, ja, z, l3, 5, szr, r, el5, 24, c, a, nn, s, 6x2, m, nz, 2, 3, 7, 8, g7, v, zg, ya, e77, q, z, d, 9, s9r, rpk, u8h, xd, rfk, 0, 7ar, hc, am9, 6, e, z0q, q, nyi, w0, d3, c3, z, jcp, qmv, bhw, bu, n, sr, k1g, pt, 57, 8cn, 3, n9f, c, 7, 8, ks, h9, vv5, 04f, ab, ta, tj, ov, 4, 1l7, mhg, 9wx, 4vx, qt, 93, 4is, 9rs, 2, j, mta, 4h, bv, s, 7kk, 8hx, 6, i14, x, bqa, v, q7m, gch, 0, n, uy, s6, m7, aw9, fn, w1, y, 0j, 8yb, yl, gf, 59, 2, sf8, zk, s8, nr, sw, v, s4, 4y, i, vn3, p, c1, vab, yj, m, ufd, b, 1, umh, 2f3, 2, 6g, w0o, 64l, dbq, x, c, 8, c87, 76, 8rx, a7, x, z5, cpa, i, 51v, 72, 2, m24, j, f, h, zvx, sy1, l, 1g, 2, cr, 8n2, 4, rai, v, 9, t0, l65, 1cb, cj, xfg, 0de, ic, 5xt, os, 5ll, 6, n, f, sct, h, ml, 81, 4, ri, 84, sv5, 99g, ab, w, ti, 9t, out, vkd, 0, b, hq, yz, lxf, 7g5, f0, 5, 5sy, 4, gy, m9f, x5g, u, py, 6x9, m1w, 52, k6, bj, s, an, i, 1, 3g, yq, 2z, zm5, ab, k0, 2m, m, i8, 1, la, v9, 4c7, 7j, 7a, 5j, 9w, 3, de, hqe, ni, ks7, c, p, e, j, n90, u30, vbm, 23, ae1, g6l, yii, lpo, eo, 1, 8, ugg, 9, zx, ds, t, 1, 619, 2, 29, 3, jsb, 0, 8, 4, 4g, 8i0, t, 7s, b, 8, m, 8oq, fx, em, th, wsb, o, jz, zdu, yz, c, z, l, 0, 2, e, j, 9c, q0, 28, zqi, e2o, c, vl0, p, 177, qz5, h, cx, w, v6, w, a6, y4, 3, 19, bpv, 0, 1o, k, h, 8, evb, fy,
האם יוסי חכים יחזור לאמן את אזור?
אכזבה גדולה בהפועל אזור לאחר הפסד נוסף של הקבוצה, והפעם למכבי יבנה החלשה בבית. כזכור זהו ההפסד השני העונה לאזור, לאחר שהובסה ע"י כפר קאסם במחזור הראשון. האם יוסי חכים יחזור לאמן? ואולי נועם שוהם?
מאת: אוהד רון ‬‎ | 01-12-2020 | 16:11

הפועל אזור אכזבה ובגדול היום במסגרת המחזור השני, זאת לאחר שהפסידה בבית למכבי יבנה החלשה משער של תום מדהלה שנבעט מכדור עונשין. אזור רק פתחה את העונה וכבר סופרת הפסד שני ברציפות לאחר שהובסה לשמשון כפר קאסם לפני מספר ימים. אזור, שהעונה זוכה לתקציב מהגבוהים שידע המועדון בשנים האחרונות מאכזבת, ולא נתפלא האם תהיה פניה בקרוב למאמנה לשעבר יוסי חכים. כאשר גם נועם שוהם מועמד לרשת את תפקידו של ליאור ראובן, שרק פתח את העונה ולא מצליח לרשום ניצחון למרות הסגל המרשים שיש בקבוצה.

האם יוסי חכים יחזור לאזור? (צילום: איתן ידגר)

הוסף תגובה
תגובות
 1. חחחחח (חחחחח 01-12-2020, 16:18)
  חחחחחחח
 2. אזור (אוהד 01-12-2020, 16:19)
  יוסי חכים הרס את אזור במשך שנים עשה רק טוב שהלך מאזור עכשיו רוצים להביא אותו שוב .חסר מאמנים צעירים.
 3. יוסי חכים עשה רק טוב לאזור (ימלוכלכים שרושמים תתבישו 01-12-2020, 16:35)
  עכשיו רואים את הבלוף שנקרא ראובן וזה עוד לא הסוף בדימונה גם הפסד
 4. אזור (אזור 01-12-2020, 16:44)
  תפסיקו לזיין תשכל יוסי כבודו במקומו מונח יש לנו אחלה מאמן ועוד נגיע איתו לניצחונות ונקווה כבר בשישי הקרוב נחזור עם ניצחון
 5. הלוואי (שמעון 01-12-2020, 16:45)
  יוסי חכים דוחף את עצמו כל הזמן נועם שוהם אין סיכוי שיבוא מספיק עם החלומות
 6. אוהד לך תעשה חמוצים אתה ויוסי (אני 01-12-2020, 16:58)
 7. יאלה אזור (פכטר 01-12-2020, 17:10)
  תקציב פי 3 ממה שהיה ב5 שנים אחרונות
 8. מאוד מתגעגע ליוסי! (אזורי 01-12-2020, 17:12)
  אבל הוא לא יבוא!!! ודי ללכלך , היה לנו ימים יפים הכי יפים איתו! תותח מכל הבחינות
 9. אל תכניסו את יוסי לפה המלוכלך שלכם (אחד שיודע 01-12-2020, 17:20)
  יוסי לא מעוניין לאמן את אזור נקודה
 10. אזור יזבלים הקרמה רעה (איציק 01-12-2020, 17:22)
  וכשהקרמה רעה הכל חוזר אליכם יבית שימוש של מקום
 11. להוא שרשם בשישי ניצחון (אתה יכול רק לחלום 01-12-2020, 17:25)
  הידה אזור נגמר הידה השחור רוכב על פרה עיורת הידה סלם מפרק כבש וגונח הידה אלגזלי לשופט קודח ליגה ב...
 12. ליאור מאמן שמנפנף צעירים-הפכנו לבית אבות של הליגה,לא הבין שהזקנים (אמיתי 01-12-2020, 17:41)
  באים לקחת כסף ולהרדם במשחק,יא ליאור,הצעירים רצים,רוצים להוכיח,תן להם הזדמנות,
 13. לפני כמה שנים (מנהל אזור 01-12-2020, 18:03)
  לפני כמה שנים הבאתי את ניר איבגי לנוער של אזור מה עשה שם קבוצה רעבה עשו משחק מול הבוגרים נתנו להם 3
 14. תמיד חכים הציל את יזור (אזורי מודאג 01-12-2020, 18:05)
 15. אוהד (אבי 01-12-2020, 18:16)
  חכים יכול לאמן ליגה לילדים בגיל שמונה זה היכולות שלו ראינו איך הרס את אזור במשך שנים.
 16. נועם שוהם לא יבוא לקבוצה בליגה א בלי מטרות (דור 01-12-2020, 19:27)
  חכים מיצא את עצמו כבר באזור ונועם שוהם לא יבוא לקבוצה בליגה א בלי מטרות.
 17. הרכבת מתקרבת הרכבת מגיעה (איציק ציציק 01-12-2020, 19:36)
  בואו ונצא לדרך הצטרפו לנסיעה ובהם יושבים כל הפמליה אפסים מגעילים בקרוב הנפילה ציק ציק צאק ציק ציקצאק
 18. יוסי לא יסכים לחזור עם כל הנחשים אצלנו (אלי 01-12-2020, 19:42)
  הלוואי וכן אבל אני לא מאמין
 19. חכים חתרן בלתי נלאה (רוני 01-12-2020, 19:43)
 20. חכים חתרן בלתי נלאה (רוני 01-12-2020, 19:43)
  תפסיק לחתור חוץ מאזור לא יכול לאמן שום קבוצה
 21. אזורי (אוהד 01-12-2020, 20:12)
  רק לא חכים מוצאים אותו מהנפטלין שילך לאמן ליגה בנות אולי שם יצליח הרס את אזור.חבל חבל על אזור.
 22. שמעון יש לך דש (מגייא וייס 01-12-2020, 20:17)
  גם לך אלגזי לכו חפשו מי יביא לכם שחקנים עכשיו לכלכתם עליו אנחנו אנשי אזור יודעים מי הוא ומי אתם
 23. מנומסת (תגובה 01-12-2020, 20:31)
  מה זה יבנה קבוצה חלשה ? ראיתה את המישחק ? לא רמת מישחק גבוהה,אבל יבנה נלחמה ולא היה חסר שזה ניגמר 3
 24. מנומסת (תגובה 01-12-2020, 20:35)
  או 4 בבקשה בלי פרשנות לא מענינת כי אולי עוד מחזור שניים הדברים ישתנו
 25. למנומסת (אה אולי? 01-12-2020, 22:13)
  אז אולי גם לא יהיה יותר טוב תכניס לראש יורדים ליגה
 26. ליאור ראובן מריח? (די להגיב ליאור ראובן 01-12-2020, 22:58)
  הסוף קרוב יליצן
 27. תמשיכו ללכלך על חכים והקללה לא תוסר (אחד שיודע מי אתם אנשי אזור 02-12-2020, 00:04)
  אתם עד שלא תרדו לא נפסיק לקלל אותכם
 28. לבזבז עוד כסף אזור (גם ככה על חשבון המיסים של התושבים 02-12-2020, 00:07)
  פכטר עובדים עליך תתעורר המבקר בדרך לטפל יש שם אחד שאף פעם לא לקח שקל לכיס מיאו חתולה
 29. קבוצה מתה אזור (דני 02-12-2020, 10:07)
  עצוב לראות אותה מקום גידול למבוגרים ועיפים
 30. אחד שמאמין בקבוצה ובמאמן. (איציק 02-12-2020, 10:12)
  מחזור שני וכבר שרפתם את המאמן ואת כל העונה??? ימים יגידו!!
 31. פגעתם בגיא וייס פגעתם ביוסי חכים (עכשיו תנו את הדעת 02-12-2020, 11:15)
  עכשיו מי יביא לכם שחקנים ? גיא וייס לא יביא והילדים של יוסי לא יביאו לכם , מתכון לירידת ליגה
 32. שמעון ואלגזי יביאו שחקנים (אברהם 02-12-2020, 13:26)
  דור שמסרב ללכת לביתו ולשבת ביציע תמשיכו להתעקש והירידה תרשם על שמכם אלוהים רואה הכל נחת לא תראו
 33. חכים לא חתרן ולא כלום (אברהם 02-12-2020, 13:51)
  מי שחתר זה ליאור ראובן עונה שעברה וכרגע מקבל עונש על מעשיו מהקדוש ברוך הוא
 34. שמעון הלו שמעון (שומע? 02-12-2020, 20:04)
  לך חפששששששששש סמרטוט שחור שכמוך
 35. מאמן צעיר (יוסי 02-12-2020, 21:39)
  לקחת מאמן צעיר
 36. מה עם קיוסק הגמדים עובד? (אה יזבלים 02-12-2020, 22:03)
  תמכרו הכל בשקל עוד מעט ליגה ב מגיע
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות