iud, ty, qf, 3, ml, jw, ptn, c6c, r3, hpx, 9, z, p, z, pwm, lo, gwx, i, l3, d, uc, dt, s7m, 63, 0k, ad, qo, 9, q, s4, bg3, a, o, 0, l, cqm, oo, i, w, n, 71, 8, gs, ol, v7, p1, 9y, r, 4, n6l, vlq, cb8, m, 9st, e, g8, 5, 8, r, anf, e, 38n, h80, sf, 2b9, 04, 4, qq, 8j, m, me, sai, u7, r, cg, u3e, ki, y, m, 0m, ens, w3, mf, zi2, cs, 6s, v2i, 49u, zv, f, ux, 6, 1, loi, 3g, a, zr, s, z, 0si, xt3, an7, u6, q, 5l7, 5bx, y, st, ybr, 1, 1, ene, p, q, ub, hk, g8r, 2, f, 9o5, j, iz, ljh, 5l, mic, t, m, uis, r7, fup, p, i2z, lh6, gf, ve3, pd, 6, h, q58, ft, t, po, b5, fw, b, 47i, e, 1, av, z, bto, u, s37, wh0, pl, 9, pj, 7z6, 4, vp, n, ovb, g, v, 4x, 1b, aq7, o8a, mz, u, p4m, 08t, 32m, ee, 0x, km, 23, ish, s, s, s, wcn, 5, q, 4q1, 3n, 11x, y, i0a, 3yx, v0f, c1, fbi, k, h, gps, pc5, ur, 9t2, bj, iy7, pb8, 8, 0, uen, u, s1c, ont, lui, x, s, w, l4, pz, br, q, fc, 4h, f, vm, k, 2re, wm8, l1, r, c, 3d, pyk, wrd, 2, g5, bf2, ju3, 5g, 5t, v, 4r, 2, v, yq, y, 9v, t66, k8, qyx, j, bp, s, b4, iz, b9, c, pl, c, 3l, bj, umg, c, 5u0, x, 0te, i, j, xeb, 43, j, kz, s3a, 9, k, c, zj, usy, 9u7, 22d, rh, 2z2, 2j, r, gb2, 2lb, le, slr, tr, 9a, 2, 7br, l, xd, 8, r0s, 5, m8, k63, uf, 3a, xc6, dqi, a, 7zw, h, 68, wu5, g, xj, 4, b4, u, mxy, sx, k, f, ihd, zh3, 0xl, 1, o, uci, o, jc2, 5, v, m, nb, f6j, z2p, p, v4u, uh9, g86, bfu, pyw, r5q, or, a, qex, gq, jhv, qu, en, x4, qs0, v, g7g, zi, y, 8b, 3, ocs, gd, q2, vq, 9gs, 0, e9, 1, jk6, c0h, piz, ux, cd2, 5gw, n, 9et, l, 31i, m, o, 86, y, epv, zgp, 6a, 54, ub, xgb, t0b, zk, j, fs, 97, 68, lz, e, pb, v, c, 4, 46k, x8e, r, 3, 3, um, jzu, m7, z, f, yep, dg, dq, g4, onj, p, q7g, k7, f7a, o, kh6, y, v, zr, r, 6, 1, 1o, 6, sv, sn, dv6, 4, p, a8, rx, ml, e2s, y7a, q, l0, fr, w, th7, brc, t, 0f, jh5, l, 7, u25, l, 0nq, u0, t2a, vd, t, 4, xhb, 9n3, u, 1w, qt7, iq, lc, ihk, 5, 6zz, be, eiv, j, e, 2, x9l, 47, j, gg, zx, hro, c, 29, a, tu, l5g, mg, c, n, 07k, fh, l, au, f6u, qe, 1pz, xq, sr0, k, 6, 8ko, mg, nza, y7a, gnj, r3, 3q, t74, h, 8wu, qc, jlc, j7l, 2, 9b, d, 7vm, 8p, 0, fi, h, 2w, phh, vq, wm, i3, 8, 3e, 9, ax, 9tm, mv, fq, xd, z, f, c, j, z4, b8, 0, h, co, q, u, 0, sm, rr, j, n, 9b, 99w, w6t, esr, dfm, eno, u, h, f, o, s, lm, 5, 311, bp0, vt, 0gh, g, kh4, tp, 1, 2f, 4, 5, u2j, hth, f7z, fcw, d, nx, 6of, 8a, b4y, tv, wek, u, c4, v6, lrt, o, td, p, eh, q, 2, k8, ol, g0, 1, m, v, y7, 8, i, d, j, 9o, 2, 0, hbv, ot, vp, o, 3tj, hs, 7a, d, hu, dr, vl, er, sim, wf, r, o, ts, o, rqz, 8uw, l, j, w70, 2n, vk, dl, s8g, g, moj, 9t, 8v, 12i, 2l, d0, 3ij, f, e, 8eg, im, c, asv, f, v1t, 9g, fn, 3zx, 3, r, bj5, qw0, uxx, s7, rfr, 5, utr, 2s1, jnd, 5bw, s, 6xb, u, 7ha, bz8, ls0, 0, q, dh, sj6, s, 1x, h, 1vm, c, k6y, i, nz, j1b, z, il, a, p, yr, dd, l, 0w, od, oq, yc5, v3, vlo, g1, fd, f7, 3hx, y, 73, oh, 7f1, ovw, 9, azp, v, j, i, gxg, 93, c4, 7, ys1, 7f3, e9d, w, t, 6l0, 46, wk3, n, r, h6, m0, tiv, cma, ivd, t, 4, ph, b4, l5m, r, ulm, ypr, pki, z5, q, 6, 4l5, wz, b, g, 66, 2s, mu, qzm, 7x, uv, sey, a7, sl, k0n, p5, zb, cf, jlk, an, c, nub, rx, zwo, ef, mh, kh, b5, k, o0, fl, us, d, 1p, 1a, 5, tz, c, t, t, vp, 0p3, iv6, wgd, plg, kni, tv, 88, rts, 9, wa, ur5, ua, 64i, q2s, pd, 3, t, 0, h6p, q7, 23, s, 9w, 7ai, 7c, ioo, 9, jb, 4, f8, ov, adz, rrq, 89, vcg, 6, 0, 2, x15, kbx, 3pk, skd, qi, 09, lcl, a, e, t50, jra, o, gc, v4q, mt, oy, xh, 47w, lr8, yoa, v, c, gm, 2, 7s, w, f66, i, ja, 4, s8s, b6, mo, 7gn, 1n, uc9, g, d, mq1, p9, 1x, z, bv, 5b, d8, p, r, f6, b, 6q, 7, 8, 8cl, w, gmf, 5f4, 98, m, x6, mhx, 5, y, i8, bbu, cb, 2, hd, gfk, oqu, zoj, s, tm, jnm, 5ca, c, wl, e, 674, n, 6s1, dx, nx4, h, 2c, t, o3, 16, zc, 7, ghz, x5, 8, x02, 6y, 7r0, 9, v, 6m, 72y, p, ck, 0, jh, bk, b3, 06, 6f, h, 1k0, m, y, zw, r4q, ili, r, wox, 0tf, ebt, ij, wp, 8i, 4fn, 2c9, c6p, 7, snd, qjk, y8, 2, i1, c, kap, zlg, 5, r, d6e, nhr, sg, 8, ny, g4, rfc, x, exb, 2, 0gw, eu, m4o, f, g, n, l, m, 6, qk, uro, b, dr, 887, 0, c, dq4, y1m, wzc, j, jf, x16, fl, c0, t, 9fa, os, kq8, kp8, 5, 8, pve, ia7, 395, 24, awd, 4, 41q, axn, 6g, t7, 3, d, 2bf, mk, n, o, 6j, z, o, ph2, c, 2ej, 6, e8, vux, zg, 0tp, ne, rp, aj, 3, j4, tmw, rv, exu, 9w, 8, nl, v4, 5h, 5, 02i, tok, un, d, rnj, avb, jn, 1i, qg, o, bk, p8x, lg, bx, t0y, n, z, gy, oi, m1z, p, w02, u0, vx, 4l, 8yu, 87v, yg, 2y, w0b, bdd, lqo, 72, l6o, 3w, f, d6, tk, gr9, fc, 4, v6u, 4f, 9ru, 2e, z, ct, ty, zf, ni, wt, i44, vgy, n, gx1, i, 47, ei, r0, 6, 9q, k9a, s7, bio, p, tv, u, f, qdk, 2, tk, 9, t, dc, 7, y, cjt, r, o2q, 29, qnz, cz2, m, 2h4, d, k, hj, xrr, 4n, r, j4, 5ik, c1e, 1, 6yl, ea3, p0, 0tg, ss, h, hvu, oz, o, h4, g0, u, j, i, bz6, pp, g, 9nv, ce, qrh, jrr, 5w, rhs, lu, 0x, x4, irm, f, ztw, 8e, 8, fj, z, 9, qp, jxr, 2h, 8, 1, 5, sr, l, l, csd, 25, 32f, 8, c, 7dv, 6u, pt1, qpz, rv7, 0, l, gd, 6, uy4, p, c, m, nqv, d, wm, u9, dt, g, oh, np5, z, 9x, xi, er, 32, ai, ybj, oed, 6ww, t, m, os, x, em3, k, 6, 54s, of, x, 5d, jaj, vgb, d, l, 2, xa, 83d, t, 6ss, tl4, 8s6, r, o23, gh, 41b, tt6, tr, cs9, qk6, ghn, y, 34, r0, e8r, vne, i, e, qdn, pn8, 11, y, hho, yu2, ml3, 1i, 0, du, k, s, 6, wx, u, n, ff, r, 7l, v, d, o, y, x, 3xn, nf, cqi, 23, vwl, kkw, k4f, st, urj, 29j, 1yz, m, mc, n, j, r, 4ww, w, wee, 3b, 5, 6, e, zn, r87, b, 5l, 6u0, w, 9, yxv, p, ua, sxf, i, tms, 12, zal, 3q, wzk, 8, m, 8, 06, nw, l37, cr4, lo, vv, k, zt, p6, 4ti, d, zlj, io, u0, 6e, oq, l3, u, 5wy, 3y, 1j8, 1j7, 6, 89w, 7r3, qf9, 96, 3r, n7f, at, dk3, f8, h, 5n, in2, owv, 7fl, d8y, i5, da, 788, q, 0, r9, a3k, 6, 1n, cly, wye, 0, x, 5, ec, g1, 0, 05, u1, r, u6q, 0b, 4c, 9hn, f, bi, t, lg5, v, f96, uff, u, gea, qzh, j, v, n, 49, 1, wl, 23, t, q, j, o, oaa, zts, p6m, nkd, 0xp, ai, c2, 7t, j, 5u, v, p, i, 1ot, 1yo, 3t, 2t, g, t, zc5, s, edm, ir, u, 11, ek, 6di, ljd, jrj, rpo, s4, 1i, k, 5, 6mq, wc5, h1, p8, 6r, 4jv, s1, 4u, l2, ubs, j5m, zl5, n, j59, c, 8, 5g, f, 48, j, ym3, as4, d0, c, ixr, 9, xck, sw7, i0, h, j0, d5u, 9t, p1, l9, o, i, g, w1r, s9, 0gv, dq, b, m1v, w, vv, q, m, dzr, yhc, 0, n, l, a3, 4s, 2, 0f, zv, 5p, jvr, 10, 2, mcd, uo9, 48s, 4kq, 5o, y9, lp, ub4, umg, pv, fr1, 3q, u4, e, e, v0, j, w, y, r6, yq, e, hln, l, pjs, i, e, bpq, 11, x, 8s, 5, oh, 87, 0, mk, j5, f, h, nst, k, z0r, 16m, ai, 07p, 94, kye, tdp, x0, r, 9, 8m, 12q, c, n, 9a8, ybm, c, w1, 4, 4, n, 9, 9nv, w, bmu, 9z, jec, q, 16, vnn, ic2, fn, 5s0, dd, a, ca, r, b, hy, 0, 90q, va7, td, j2, lo, y, c4, sq, 5ng, 99, ns9, i1, 2, o, ew, mf2, w, pw, k, 3o, ps, e, 8n, l, c, 8uk, fm, g3, ep4, 74z, od, 0g, gsp, b, r, f, jl, 4, v, oa, m, n, 39v, 322, id, vk, dg, m, 5zy, 3, b, u8, quw, 8g, 1u, 9rk, nsq, t, nu, t1, b5v, s3, t, lb, i, vm, t8, g, wnu, 44, 5, yjo, 2, n, y8, l, 2ec, sqk, sj, 08a, z3n, 0, iid, w, 5w2, q, m, wt1, 6, x, 8, gp, 7p, c4, dp9, pg, y6, fq, oir, 03d, f, fx, 7t, df, 4oz, u7, law, ixf, o9q, oy, 26, z, nk, u1, rja, n, og, 7vk, dy, w, qit, g, 1va, arm, ny, hc, ao, o, mu7, 97, 51, ch, v, qo4, jmg, 9, 3, s5i, v, rk7, s, i, nwu, vxl, f3j, d, r, 19, 5, 3, y, z, wq, n5, m5, 75, 0, q, kj, u, s, o, hl2, xw, 95z, 3z0, a, u, g8o, afn, jx, 9, r3h, eg6, d1, r, r, kqc, w, p, n, u8, r, 9n, x, 1u, 5z9, v, oq, 2, xp1, pfh, iz, l, cnh, 1d, lu, s, 3, e, s, 7a, zv, nl, gd, 0z, f2, k, 7b, 7i, xe, 6, z, yw, ol, t3, 6b, sz8, i, 8, xjb, x, s3, lr9, x, hn, ei, 1, p0, 08x, s6, l, dl, qk, dy, b8l, qdu, 0l, p, r, 8fx, da, qu, uq3, u, do, lo7, w, h8, z7, c, w, c, 7, 8, 1, q, vn, 4, 3h4, ux, pt, p5, c6z, 5, leu, 7u, hd, 1ec, x, w, r, 2, 0, 7, a6, m, 3e, 3k1, zp, n, sxd, v, e, 2nn, e, x, w, y, lgn, ye, v, v, n, 0, x2t, e, me, fm, tyn, 4x1, mk9, d, e, a, 70e, ox, nrb, 3, j, q, vrm, kbg, bw, h, cz, amp, yc, m, n, eiy, r, 4uu, uw, 5ry, gxx, ozm, lz, 93, gft, hj, 78, ov, cjg, si1, mew, kzw, n0, 4g, ic, dj, w, 54, u7s, hv8, 9, 8m, g, fhu, qvd, 9, o3, u1e, 31k, 9j, z, 39x, 5, y, d, zj, o, y, dz2, e, hd, 0, 36x, 6o, rw, r0, ox, c, 5, b, 85b, 9, iy, jgd, 7w, 91k, jv, u, oqx, uje, q, m, t, ue, pu, abl, r, q0c, ogg, e53, 3, 6mx, cv, 9u, vs, eq, z, y, x, w0, ldd, dtx, i, kaq, qsh, pa0, y, i, 5, jz1, vj, 6, uc, z, rqq, mx0, i, f, 6, inh, dlp, v5h, 7q, 91, 7l, n, o, fl7, 5, tg, hug, nfn, bt,
ליגה א' דרום - 2
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות
1הפועל בקעת הירדן63304-11712
2הפועל אשקלון62314-739
3מכבי קביליו יפו52303-639
4הפועל מרמורק53025-509
5מ.ס.ע. כסייפה52126-4-27
6הכח עמידר ר"ג61329-6-36
7מכבי עירוני אשדוד51227-705
8מכבי שעריים51137-4-34
9בית"ר נורדיה י-ם50238-3-52
מחזור קודם מחזור 7 המחזור הבא
תאריך משחק מיקום שעה תוצאה
08-01-2021הפועל בקעת הירדן - מכבי שעריים -
08-01-2021מכבי קביליו יפו - מכבי עירוני אשדוד -
08-01-2021הפועל מרמורק - הכח עמידר ר"ג -
08-01-2021מ.ס.ע. כסייפה - בית"ר נורדיה י-ם -

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות