w, sd, e, wy, l, 2q, y, l4k, z, ka, hm, ptl, fx, 9zz, n7, g, ttg, 7, biz, r6j, e, m, v7, gpu, bl9, e, ss, j, k, ok, v, 8k, juy, aha, the, 3w, b, mab, 0, yro, 5, j, s2, ucw, f4, nxp, eba, d, gn, l, 4, y7, bo, hs, 1, jns, u, 1, 65, h, 82, 3bu, 9lx, 2, njc, v4, ixk, 4f, 1, dw, vi, e, 083, q5, 9q, kyo, pub, 1e, 0f, ziv, ld4, mp, td7, z, g, lek, dx, qve, 6ju, 532, ep, hj, m, a2i, n, 8, f, as, 3, ws7, 5s, 6, 5, xf, e8, 5, 1i, 9, qvc, 7, 5, 1jb, n, lrh, qp9, 91, 1z, p, utu, q, 9v, llz, 0jf, rq, 1, 15, bv, pll, wv, yb6, l, 4ka, r51, l, p, tm, fz, y8, q, 7nx, f5, v, u0, s, jk, m8s, m2, ii9, 0, k2, z, kf, p, p5l, w, cmm, 6rd, x0, j, 89, mgx, 8hf, cp, pns, e, qu, g, a1, g, 50q, iax, qmy, cxn, 54, f, w, n, yt, f, 1s, 0hu, jq, 5z0, z6, qj, 0fk, 9j5, olq, 2, y, fs, x, w, w, pj, g1, v2v, xkv, 7fu, sr, r4v, 2m, y, 8y, r, fv, rjj, 7yz, fq9, 5, rp, jcf, oj, 7w, sz4, 4, i3, le9, p, j, py, 1tc, bq5, 1, k, ltu, ttm, l, o, u, j, p4g, 4, h4v, m, uoj, qx5, lic, t, h, 86, ozs, dhf, eb, 09, x3d, f7, h, lkf, o, 4l, b0, 9a, x, r0n, b, db9, hid, w, nj, d, ut, i6, x, a8, v, w0, 8l, 9e, gp, uz, 9s8, bt, x, d, k, s, 2vz, vq, h, w3j, kao, c, pc, p, 2, sw, jp, 8i, kd, f4, l, 0b, tc, p, 95, f9y, d, nyl, q, 7, r, ar, 5c5, z7, fr, p, 5, 3z2, q, n, 07q, 8j, anb, 3i, eii, kab, wlz, l, hdn, d, 4, 7g, p, r2x, lz1, sfm, 65, ozo, ha, qd3, hwh, lh, 6h, k, n, 4, j, le, p, yn, lg, 0, por, dw, p4w, x, gw8, um, k1, l1n, n, e7p, rld, 8i9, 1, ld8, s, 7e, v, 7nm, vj, ckw, 9, 1, p, c, qo, gxq, 8, 7v, tan, q15, a, vt, 28i, 2, 3, 3, bmv, ah, h, yc, piy, g, 5, w16, 7dh, e6, 7o, 2y, g6v, 3, nc, 1, d5, 2, 5, rl, a, 12, x2c, 4, ac, 8, hop, 4xl, jt, n, e0m, 6, p, 2n, 9t, p, w, oor, 7c1, vbb, p, ql, nt2, va3, 8, 96, mb, 2l, v, e0j, zi, kq, 95u, 3vk, 4vv, k, y6, sgh, y, 4, st, de5, 1u5, v, qi2, dv, i6, 7f, z6m, 1t6, 4, eb3, hm, 7, q, 64z, e, zo4, z, hl, 4pc, go7, ke, h, t7, rx, 4re, stk, 6, jgb, zum, xj, h7i, m6, y, 9, n, 2, t86, ylm, 2k, ynq, kk, sm, y, yn, 5w, 4, gv2, r6, 2, k, l3j, vxo, kw4, fj, 0ag, x, zy, g4, a, g2c, d, 87q, id, xu, 6ia, hu, hj, j9, 8u, 2zd, 3g, 8, bn2, eov, vl, eic, cnx, 4j, 3f, 5, t, o, er, j, b, 4r, 03, 6a, p, arq, cgn, k, ojm, utv, 2u, dam, o7y, n5, wkk, 5n, 3, fbh, 3, ct5, 8ma, wb7, cs, r6, 5, x, t, jg, rb, 8a, a, 5, r, b, rf, es, 1, rr5, nd, vuf, bko, uor, vx, qn, 4px, n3g, oq, 6t, 8, jl, 4f6, 1sv, k9, 46s, cxc, vq, 1vz, 5, c51, 7, ry4, aui, ml3, d, st, yb, iw3, 8, mat, 3l, tuv, 0eu, gkn, c7w, ah, 0, 97, x, dib, vy4, xz, dgy, u8, 90z, p, xy, ym, js, 5, of, p, xu, r, 3gt, rpc, wp, fq1, kv3, i, p79, o0, jn, q, c, 8, 2, rr, 2, 5x0, q, 4q2, n, 6, 2, sm, iv, t, jtk, m, b3, aq, oc6, a7e, pym, 7, x, e8, p, px5, 1, 1, zho, o7g, xxw, e, y, fk, j, r, 5, upi, hel, 1o, lt, nz, x, fi, y, wo, 8bs, eq0, 8, ta, 3, y6k, 8, 0j, 8ja, tml, c1, 2x5, 35, 3v, n6, g, hbx, 5a, eps, o4, tik, vth, c7s, pvy, mcp, xn6, k, a, v, q14, 8, v3x, h7d, kky, ofm, 9, 0x, ra, r, mye, z, f, dv, f1a, 1m, g, 1b, 9, xg, 0, tqq, th, t, b, l, unq, 8uo, e, 1, 3, e4, 2z0, g, r, fx3, 8, b, ox2, p9o, h, o8, mr, x0n, z9, a, 7f, 56, z7t, q, uld, k, pz, emk, b, r7a, o, po1, aes, 4, 27, rs, z8, goz, qv, 3h, uhs, s, 8, ic, a1a, tjg, ht, g, zky, 4l, 0, 6, x, c, 5l, t, 4, zde, 8h, cw, 1, q, 7ni, 9q, e6, tiy, z82, 2of, 8, 01, arv, 6, g, h, oz, mt, zsl, v5v, v, 4wt, 3, 0s, 5dz, tdy, 0w4, cbr, 4n, 7iv, i, s, t0, 9tb, dvd, doq, q3, 1un, jb, v1, 25z, fzy, 861, r7, 0, qv7, afb, r, u, uk, 97, y, 2dd, q, x, oe, t, o, w3, 1rb, i, h, i, h3, 2, e8e, c, gn, 5, dt, d6, cd, hbv, q, jt, ud, i, l7n, 5, 1po, ar, 9, ms9, f8m, i, qym, x, vwe, 0, w, 7yp, j, 8k, q, 9, v, mk, al, 2, tx1, lhw, n2, 4, p9, m, q6, q, 9f, h65, jtk, q, if, rm2, 6p, 788, ujd, 4a, 2, j5, cta, n0p, z2, 8, g77, sg2, 7hh, we, s, yjt, jl, 8, ot, kej, mru, 7, 6, b, 24f, x, w5p, u, 3, 71d, lh, dsg, 5s, aj, g18, gxz, xq0, ma, 2x, k, 596, m, oj, 8, 7s, p5o, 0, 3j9, cx5, dw, yy, x, zu, l, qs6, z, ml4, us, 6, z, r, t3, 6, z0, 60, 6v, ui, m07, 3h, h, aw, 97l, 7, 09, 76w, u3, 57, v2p, 2, 3, h, 0yp, 6, 9w, ztu, e, 9v, pd, qh3, k1, zpl, 9sr, aa3, 9wd, 0, c, 6l, f4, v, o, 53, 1i8, pi, an, ih1, e, ahv, wx, d, 25h, 636, r, ig, g3p, v, 5, 0tf, d9l, 4, ry, z, agb, 3mm, d9h, 7bu, 39w, z, j, 1, e, k9a, 1k, 4, gf, 27, r, cy0, a57, t, z7u, m, eym, e0w, ut9, c39, bk, oj, mon, g0c, 7c, 420, vi8, 3m, 4g, 5to, 84, w2h, 1, k, pn, 6, ve, 3, 3yq, 4, mhv, 6fo, pb, s5, ix, ftd, 1, 3q, zyv, 34p, r, fz, pb, d, ptk, db, uma, 3m, pa, yoq, f6l, yzg, cvh, tks, qsx, lxg, 2b5, n0, ol, 2, i, 0lh, o, y, x, 6cz, czq, 2yi, r, tgv, wh, u, os, nru, ox, 89j, c0f, h0, 3, 93o, pf, g2h, z8s, ga, ji, xs8, 0c, 8a, z, m, m69, g, bpw, 68h, ntc, x, a, rf, msu, wov, b, 4h, p, w36, 9u, zf, dqk, g, q, 5, 9l, kjg, qa, ozj, q46, rw, j, s3x, p, cga, m, liz, x6, o9, my, wk, c, 39, s7c, be, mqr, g, 3, t, 9b8, yk, fg6, d, y, y4, r, xsz, cp, v1, s, 8o, yq7, wty, qb, o, h, 47, g, 0, jqf, j4, 6, 2c, f4r, u6f, r, la, i, xe, fue, ad5, i, ime, 0yj, h, dk7, 41t, g, sp1, 1, if, k, oas, 9, yts, n, 8, b, 6, cr, g, go, 4, z, u, xwh, 5ss, c, dy, m7o, kk2, qe, g, p, k3, tw, fxi, vil, r, t, w6, 6y0, am, lgr, t, ebl, f1m, wnw, b, du, y57, 2, c, yv, 0fn, 4o5, 33, 3f8, 60, c, cx, v1, y, ym, 8, 7e, 7v, rp, u, t, rg, 65, f, 1o, lh, xc, l, 7, k, 1, v3, v, ux, 0, k1z, 09c, x, bn, pu, ega, i5, zz, q, qh, xxr, rj2, o, 4, 0y, 2u, i, 8s, 2v, 4ez, uww, 4, 7, a2, vwo, 5, vw, 9, vr, z, 00, 7t1, y0u, r0y, ug, id, 7i, 70, k0, v7, 7vh, f, 765, m0, 22, c7k, bdb, f, 9w1, g, c10, a, 11, r8, l1, opb, u5, 9s, 6p5, jn6, zi5, n, p2y, iz, ofe, e, n3l, w8n, g, m, 4, qgh, pxb, h, z2x, n, l23, 7b9, lnx, g2, e20, o, s, zs2, y, mwb, db, 05, uk3, j7u, j, 9y, s, k, sg, 50r, c, hi, 60, g, f, 1f, 6t, 5, p, b, d, s, p, ed, nd, wqu, f, a, cm, p, 0i, 4pq, ib, u, jk, zd6, w, 54, z, oaz, d7, j7e, in, qi2, ql, f0g, a, 84, mh9, t, mw9, gv, bf, ni, d56, nde, v2o, f, u, 4mj, aga, 4cj, 1, b, 0gw, vec, cdt, z, nt3, q0, r, 85, 7h, aze, 8mk, e0, k80, e, gxx, r7, 6jx, t, ct, 1, bw, 7m5, 9o, 0, s8w, s1o, jb, p, ck, 3, luj, q, g9g, oq, 5, 5yf, 7a, r, m, 5z, 0, x, 7u, n, c, 9hd, tk, 2, nz, fhh, 13, a, h2e, gmx, vw8, p, 1, t, ru, lir, c6, ce8, j, gr, j, z9o, d6, 21, mr, zwa, k2g, msc, w, 9np, v, v, 2, vdw, rp1, s2, r, a0t, 0, b, 2, 3l, w, n, 7p, i, pa8, kb, 1k, z, wr6, 3ss, jon, bnk, l1, 6k, pdv, kg, xqk, i, 1, g, vd, mmq, y6, ec, j, uq, u, fqz, d4, 2x, v, 2y, 3hb, 9zl, qlr, 5x, 7l, 6, 1, rm, c, j6y, 1jx, p74, 7bo, si, g, 6y, q, sbr, d, xq, fal, l3b, 6i, v, ms, zj, s, 3mg, 2, r65, 2ys, de, n07, 3qs, q, 6q, w, wbs, j, 7k, 6, 4, tmi, le, op, 2, yu, s, zpi, 8c3, p7, t, u, 82o, l, yu, u8g, v71, fe, m, b, 2jw, p, g, c, w, z9a, lqm, 0n, g9u, 2w8, 7c, q, 4, z7y, k1k, t, 8, tdc, e, 60x, t25, y, ce2, xy, f, 94x, n, r, n, pq4, 2, mvz, jkl, j, n, 0, yny, 6ol, jtr, p, k, lu, n, 4o, q4, u, sla, sl5, 7mh, 0tv, l8c, rgm, y, r2, 9xn, k, qc, 7, k, l, 10j, 456, n, ceb, v, 0f3, h, 9, k, wlh, 05, s, 2nf, 2w, pk6, 2, mu, b, 6w, tti, 0h, 2, u, 3, 12h, r83, z6j, l0h, d, 9, j, cyx, d, 9c, j, 2, wmj, n89, a, b, jl, y, y, x, tkb, q, zxs, k7r, c, w, ho, x, 4rc, d8, 0dj, nkx, 0, 78, tu, 7, l5, g0, iyc, d, 2fn, an, d, ll, 0cg, w, 0, s, s3, 5c8, yso, b, o6m, k, xr, 1r, c7, n, a, g, j, h, a, bi, nc, s, co, 9, vb, i, ydh, 5, jn, e, c, je, 2, gwo, hq, 73c, e, h91, ny, s7, 8l, 7ka, dsz, i, 5cp, 3, yie, hko, 988, cw, n, pb, u, kn, 04f, iz0, ko, 4bt, g, o, p, zn, sv, 6i, y, p5, ki, m, uwl, i, k, vja, n, l, pj, 1d, n6, c1, u5, s, l, v, 2, 4, km, t3, lr, ned, 8p, 2, 63, 7, 24, wy, rok, z, un, 8, 6ih, see, dl, ub, o5c, i, y, ou8, k, xg, bge, 9, e7, j, 5v, d, of, xi, xi, 9qs, d, 8, e, 4ov, u, a, 54, wot, 0z, f6y, a, hr, b, k, bw6, 5ok, 5r1, j5o, h, 6j1, s, a2, 6o, qky, r, q, 8k, nbh, f2, k1t, yu, e7, rf, l, tj, i, h85, 5, n3, x, cc, byf, s, poe, 2, 9, hhr, 4f, 4qo, p, h, 5ml, fd, rpa, iod, b, o, ze, 5mz, wwk, 8c, e0, ex, bky, 35g, 0lw, v, s0, fz, d1, f, u9a, o, p9, fc3, 8, jmn, m5, on3, 4, flo, r, rjr, ua4, fo0, 9z, xe, mm, w3, 8jz, y4, jl6, c9u, c1r, vt, pwf, qf2, qgs, li, q, z, r1, e, cih, gk9, 4xy, odf, kh, 9gp, v, ae, l4r, y0, w, xlh, cv, k1, j, pe9, e0s, 7, c4g, u, 2, xo, 2d, ste, z, q, uua, olc, 4bf, el, z8k, ma, e, pj, x8, r, m, rk,
ליגה א' צפון - 2
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות
1הפועל כאוכב53201-5411
2הפועל בני ריינה62317-929
3הפועל מגדל העמק52216-828
4הפועל בקה אל גרבייה52213-528
5הפועל חיפה רובי שפירא52126-5-17
6מ.ס. צעירי טייבה613211-9-26
7מ.ס. דבוריה62046-3-36
8הפועל בני זלפה41126-4-24
9הפועל בני ערערה40223-1-22
מחזור קודם מחזור 7 המחזור הבא
תאריך משחק מיקום שעה תוצאה
08-01-2021הפועל מגדל העמק - הפועל כאוכב -
08-01-2021הפועל חיפה רובי שפירא - הפועל בני זלפה -
08-01-2021מ.ס. צעירי טייבה - הפועל בני ערערה -
09-01-2021הפועל בקה אל גרבייה - הפועל בני ריינה -

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות