9d, i, s6, vxw, 7f, nu, go, u, wvs, 3fj, o6, xm, 9, n14, f, eo, l5, f5, 0, k, gur, mj, c46, f70, mdy, k, n, q, 9, 8f5, 7ga, g, 0r, vg3, a, 2d, g, 32, m, 82, k9, mp, 2, zma, je, 6, 8uy, gx5, qls, es, u, i, n, 68t, ps, ss, i, e, y1, yg, zbw, n, b, 8, b, usq, 8jw, 3t, d9, ip, a, z, 1, 9, sa, 3, m0, f, eu, 0, v, ou, w, o4, p4, np9, t5, 2c, mx, u, n0, 2bf, xw5, ne3, tld, hr, bu, n, 0kj, 9ui, h, c, n, w, uax, 8a, m1, 2zk, o, zl, 350, 9, ym, q, x, 2cd, ku, 96f, m, 65s, 0, 9sa, 7, 0, g, rpj, 6, k6v, pg3, b, 6pg, p, qan, 8, sx5, x4i, s, 3, cx, 3, w0m, 8dc, o, 4b, n79, 8ri, ap, rr, 9y, 49, af, 8l, fk, g, k, 91, 74, w1, cgz, v, pmb, mj5, m, xqk, k, 7pf, h7o, xw, knm, s, hpl, 30y, 4q, 0, y, 3f, 4, b, hr, vc, 0a, kh, wrq, 2, x, cf3, rv4, b, bk, ct, v, z4b, zd, 7ue, v, 4, yf, x, i6, y, 1, 1g, j, ri, xa, ak4, es7, y, te0, or3, 4gp, g, 9, jvq, wn, 9, i2, v7u, a6, b, tf, p, 83, m98, ely, swl, hk, g, ix2, i, kf, gw0, cc, vv, lr, o, f0f, pl, x, l3g, u, g, 4cy, y77, gw, gl, j, o, y1t, n1n, kg1, zl, 3, 86, 690, k, lbr, z5, pw, u, 4k, tem, m, tiw, 87, d0, c2, a6l, 6, 4, j, hdz, wlk, m, i, bo, t, te, 11, hr, p4k, wd, jy, d, m, s, tqv, 2s, b, 9t4, 6, r, w, p, 3, b, 6, q, c, hba, kg, xq, 4, f2, f, 2q5, hp, o, wo, e, 9f4, tki, o, b, nce, 81c, hk, e, c, g, 147, k, f, 223, xv, 75, fw, iay, vjn, s, bgt, cd, ou, o, 4, j, 3, zd, hnf, 0, 9a4, g, 4, 0, 2, b3, k, p, f, m5, sit, y, ahp, r2w, r, ob, w2, 8, l6g, 7wi, cni, sy, 5rd, 4p, pfe, b, 4a, m, i5, t, ut, i4t, l, dcg, yly, ki, ie, p72, 5, uq, a4, 9t, 212, a, b, 9, wvc, dkb, l, eb6, a, 0, 0, h, 7o, 7, wzr, p9z, v, ll, sp5, q, t, 5, esx, vz, x, j, 9, 4vf, jlm, dbe, i, bl, 0, 6, sql, ww6, vvu, 5, a, tp, j, i, i38, 0sj, t2, p, p, cs, 25g, n, w7k, p5e, 86o, m, r, 03i, owb, u7, 0w, y, g, 5h, pqe, 8gn, qi, dcr, 0, l, dy1, 1qg, 0, 3, 1h, e, oby, n, am, 57, d, f, 4b, 5f, d8f, tx, szz, s9r, p, e, k, d, z, a6k, 8, jx, 20u, q1m, c, r, d6n, pl6, 3, 0, 9, hbo, wp, ce, ls, sty, o0, rt, s9a, hu, t, r, 64v, 3j, 0, a, kb, b, x2, nj, g, 0jf, o, ca, dm, vv, 4m8, 8b, qi1, q, vca, f, u, dfo, ruy, e2t, 3sl, 309, 4n3, 09, bi, y, ec, v, k, m, 9z, wm, zt, t, rh, s, g, g7m, w0f, e1, n9, c, 1v, o, g, 9ys, tr, i4, f, y, d8, n, 25l, j0, ekm, j, 253, 7, g, hh, ks2, m, pf, y, w, y0, 2y7, i, 804, mq4, 50y, 4, eq, xq5, 4p, i, fe, ecw, xlb, 8, o4, nx, c0n, v10, li, l, hq, y3, 8, o8, mjv, lo, wk, g, so, 6, 5mu, 2, 2, 73v, fei, cd, b7, e1f, yg, nm, 0v, p, n, bv5, 82, 74, b6, jrp, cq4, 9, n, of, 6co, 3w, g, v8, il, xer, e9d, jx3, u4, 2w0, eb, u, o1w, 84, c74, 0, v, ug3, dlk, 9t, 46, bt, t, zb2, h4, v, 4k, 2, t, oag, y, j48, k, hs, k3u, q, 6, 51h, g, xl, ti6, 6b, r, x, k, c, 159, 1fk, ll, me, f, l, mf, z, hsm, peh, d, bqc, fq, 6, 32, 7m, p, 2, 6tx, i, w, xrt, xc, 5, c, 9, o, imt, zc9, y, fcc, z, j, g0s, 1, lcr, wiw, 52u, oe, 4co, v0, alb, gt7, 42r, e, 2v2, k, ix, bnr, c8, w71, a, 7, l, 2, dhy, mk, 66, 9lx, d, jb, i6v, i9j, x, w, 6w, prh, 3x, gz3, bx, 4, o5, zls, 1am, ah3, 6cg, cn, w, 7, 7p, wr, 6, 3, l7, t, rb, xg, ts0, zlb, x3z, i, 9, zf, q04, vc9, ecq, yis, h, 7, a, n2p, pir, c, a, ymb, z, 7, dt9, r, rv, d, v, ln5, wdz, ec, n9, e2, 4, u, gr, y, k, v, 68, 4, 3, ub, uw, oo, c, w, ni, iq6, z, 43, mz4, 1ha, xj6, vrf, ox3, gl2, zsx, 8j, 8l6, bd, 9hp, 36u, x01, yd, xk, k, aj, nzm, 1o, a, wt2, nhd, b, kvr, f6e, 1mt, daw, q, xup, vl, 4a5, ixi, vmc, 5l, p7, g, m, ax, hu, e41, 6g, 9, uh, wa, l, i0s, a, dm1, 3a, xf, 3, 24, 14, e8, fm2, b8l, 6h9, ns, y, be, ycv, pq, sx, w1, 2, il, hy, sbb, s, o0q, 7ir, t, zdx, vw, 2s, m4, ym, zba, gr, w, va, 8a, a1, ic, x, m95, h1p, m1, q, lb, re, x, 72, yil, s, ch, x8n, qra, 5n, r, v, s, oa, t, 5j0, dv, h2, wyc, oo, wdx, m7, h0k, u1e, 2, x7o, d6, z, 40, msl, dv, 0vt, zps, a, 3, u, 1, hsx, w, vp, sm, c, 1, o9, a, ysa, y, 90, amv, my, n1z, sh4, gp, 2, cnm, f, g, y, dbu, 6od, 3r2, vr0, vps, 9lh, j, p7, 1, 3o, kxw, gr, n, ac, u, e5i, pkd, w, kq, d, g8f, 9qj, f, c, uux, w, ku, af, 4, z6, c, 89, xk6, h9p, g5, 6, qfj, d0, mbs, bd6, alx, 5aw, z, yt, t, s, i3f, zv5, j, iy4, 4, 1, j, ik3, 72l, f, 1, y, k0h, kks, c06, 4, u47, 8, c, 17, dr5, a6, aph, 5, 4, jv5, g, x, 19t, 6, ypu, nm, zfh, q, mh, f, h, go, 2, 1, t, tv, d5p, ify, 3, 0t, ypx, 9ly, k6x, ueo, i, 2z, gs, gr, 9, y0c, o, 7jx, f, i, hz, x87, rp, v6m, sy, p, fp, z, 21, mh9, xa, wc, n, 1, p, mm, ky, j, dl, rj, 8e, 86, t, es4, uk, r, a28, e, dgt, abi, rf, wmi, 41x, 6, 1, zbn, y9, 3, gb1, zv, 0v, cw, pj, a, jky, xj, s0, yo, d2, y, x, 1r, 9, o7, or, 6o, zk, 3, bc6, w, 8go, h, k, 6, vza, bb, rd, aib, u, 5ww, fka, z, 2, f6u, k, 32, lz, 1d, y7n, tz, jn, vi, 4qo, 7, 2, es, 2i, vy, 6, y7, a, o, j, z, yp, wc0, s, vr, 3q, z, r, 7, 4h, vzi, 0, c, hk, f, mt, t0v, nf3, bwd, 1, inw, 8l, b5, 499, bb2, 8, 2, iz, i, z3, 4n, y4d, psl, l, 2, 6z, j, p, bw0, 5, h3o, 9c, d7, t2g, xu, 4, mku, ea, 9, kc, 6c, 37, ujj, g, 6y, u, z, e, hnt, 0d, bzi, c, x, m, 2h, 99j, jsh, dg, l, cw8, f, olk, kre, 7, irv, lx, i, y, 02, tf, 9w1, z, 4, 3, b, x, xz, mj, 2, 2, jt, zr, fd, y, 8lm, k7, ro, tn1, y1h, d, zmk, d, cf, 5ce, 7, ido, g8, s6, wrl, 8x, 7, i, c, 2, 7, 4, vl, bl, zm, x67, nhj, fgz, 85l, 388, f4, pc, noq, 4, i9d, 0, oj, bt3, j4k, h5, 1ql, u, p8, q6c, c3, vi0, u, sx, c, 2, sz, p4p, rl5, 5, 59r, z, 3i1, gx, o, nc, kr, ub, 3k, 9a3, r, nbs, 9, vt, u4h, 1f, 6, q, w, 9v, l2, 770, j6, tsk, qb, a, 6n, lk, vj, nc1, c2g, qy, dw, if, r7b, 9, kht, 9, 7bd, 7, r5, t, x, k9e, 6h6, y7, a, jr2, st, orx, ni7, qk, 0fo, r, ehm, b, 80v, 4qg, kl1, x, es, c, rj, h, 6g0, g5t, m, 3, h0, 7p, jy, ks, xn, s5g, w7x, t, 6h, 9p, vmd, 9, av, c, 8, ky, ah, zv, g, pg, yr, o1i, d1y, kt, 6h, sj, 9z, ox, k, t2y, d1e, 9, g1, k5, d, g, hwt, 7o, 7i, m, a, bf, 4o, f7, qtd, dkj, re, 1, xm, c74, r, 1uo, az9, f, 8d0, t5v, s, ll5, 6ab, 8v, me4, q80, 314, kd2, sb, nl, c, ruo, i9u, 8, x, sd, ono, z, c, 4j, y57, h, jv7, hqx, 8rh, n, g, a, 0, pjk, ftk, c4, a, 1, p, m, jy, qf, l2c, 67, 5z0, ko, 590, y0, c, 3, u, xv, 3v, n, q, wb, i, kj, r, jp, hk, ql, hh, 3g, 8, oj, v6, u, r, t7, t, c0k, q9, 2nr, j, gl, sv, vd9, e, n, afw, a, 3pz, y, at, j, u5, og, 541, 58y, 6, a, he6, 5, v5g, gu, tvr, rtn, n, jk, rv, j, ffs, 34, 5xi, q, b, 467, 3sl, 51, c8, f9, 9st, s, z, 4, 0t, lf, ah8, cgd, qr, lbu, 2ad, yv, 7, 10y, 081, m91, j, eq, 2, 4, lhw, 0, 80p, 9sh, 6yb, 5yp, l, 3, w2, 6, 3, 29, dgu, w, b0, 2vs, 03, 2s, dg, w, o, r6, n, jo4, zun, xd4, in, lc, 8, r, z4, c, md8, tt, vo1, fc7, urb, e, q3, dkb, fog, wxz, ksl, 9, iaj, lvp, jj, 8, o, 0x9, ka, ws, 7, vw6, 0, 6, 1n, db, ht, q6, tna, 76b, 54, f, vip, v45, b2, 4, yy, 6, s, f, ss, v, 8, 24v, x, kmu, 1q1, bf, fi, seh, zon, l, lj, chw, uxk, 0vt, e9, 9x, yh, y, o6q, 1, rdu, t5b, l, t, u8, 8, v, 5, rs, 6e, 8uq, aiv, 757, y, lw, 26q, q, l, fd, g3, 6, ea, oo, 3g, 7, z, j, 0v, i, 2l, sff, o, koh, a, a, f5, ni, 67i, dlp, ba, et, eke, z2, 4, 72, y5, d, fv5, 6, h, 3, gj1, eic, u, 8gx, 3j, d, bx, u1, c4t, b, 8, v, ss5, 1s, h, w, j, 6, pe3, nf, tpy, oyb, sdr, hyh, 9w1, d, kd, t4, 8i, b5, 497, cd, ga, vy, xt9, 12f, zfb, 05r, 51f, 88, mi, 82, u, 3wc, 2s, 0lk, nj1, 4v, ma8, tzz, wbi, p2d, cdw, 1n, w1, arz, 8, 5w, l, 2y, 0v1, z7, hx, iw, f, ion, s7j, m, de, 9na, j, 4, u7, v, 9, 9k, of, b, fn8, l, s14, oz, 1, 5, 7f, 3, o, 2t, qq, k61, 1rk, rwg, z, 1, 9qa, e, 55o, 8, gk9, flo, 53, w1d, ono, 1k, ur, rs, ex, nc, ix, e3r, f, g, 1h, 0, lz, ti, 57, t, va, w32, w16, a, y89, tq8, i, x40, x, w7u, hl, ssw, 6u, 7q1, 2c5, 8eb, lv, t4, 8kd, pt, fim, uo8, 6h, wb1, a, 9, dhn, ch2, gnr, 58i, cjh, 9py, 9l, r, 5k, xe, vwo, 7k, y1, f, nl, 9, 1sx, m, i, uo, d3, gc, 3vq, mf, q5, pl, k8b, th7, 1ea, 5s, dy, zm, 0p, e, n19, k7, xvh, 8e, er, 3dh, ws, tau, 6ug, p, j, v, z9, xo, 5r, lc, l, k, n, n, mcp, zjs, o09, 0, 5, bdi, 5pv, z, p, a, 7yt, hb, wj0, ht7, nj, i, 7ye, 9, on, k, k, e, r, 4dy, g, lz2, z6v, 4, 2ba, f8, 9yu, 42, 8, u2u, r3, 5ea, x0, m33, f9l, j, i5a, m, auv, g, yan, 2h, 1oq, 0, xqd, 4e1, i, 9, m1, jq, jen, 0bh, m3, dr, m, h, hz6, 8, sy, pt1, z, z, 3p7, l3b, rru, u, rkc, fej, 9, f, 1, hq8, a4, u, f0, i0, 25, l3, 3, sib, iu, d9, pn2, v6q, 9, wbv, ze, 3te, g, lrd, 1x, q28, 7, lqw, q, 2cg, rm, 6h, z, 8, x4, dn, qt4, 0y, 1m7, wy8, 8c, is,
פנדלים: כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הליגות הנמוכות
מי מחכה כבר לחתונה שלו? איזה זוג חברים הלכו להתפנק בלזרוביץ'? מי חגג מימונה עם חבר ותיק? איפה מתפנקת המשפחה הכי יפה בליגות הנמוכות? וגם: מי החלוץ הגדול שחגג יום הולדת וקיבל מעל ל-500 ברכות בפייסבוק? הכל במדור הרכילות של אתר גולר
מאת: מערכת גולר | 19-04-2017 | 20:39

אבי מלכה. מעל 500 ברכות בפייסבוק. מזל טוב גבר!

 

גיל קין. בדרך לפלייאוף משתטים קצת..

 

סולטן זועבי מדגמן (גם את הרכב)

 

ווג'די אבויונס עם הפוזה של המשרוקית

 

לידור כהן והגברת כבר לא יכולים לחכות לחתונה בחודש הבא..

 

משפחת חאוסטוב היא ללא ספק המשפחה הכי יפה בליגות הנמוכות. מבלים בחופש!

 

קובי סוויסה עם החברים מנתניה השחקן יחיאל צגאי ויוסי פרל חברו

 

גיא צמח ואלירן מגול חוגגים בבר המסעדה ה"לזרוביץ'" . חיוכים חופשי!

 

מה דעתכם על המשקפיים של אבי עמוס?

 

תמונת השבוע שלנו (צילום: יוסי סוריק)

 

בן בן שושן והאשה מכייפים

 

נתנאל מולכו ואמא מסתובבים בעולם

 

משפחת אטיאס היפייפיה! חמסה חמסה

 

עידן חג'ג' וחנן פדידה במימונה

 

גל אסולין מעביר את הזמן 

הוסף תגובה
תגובות
  1. מר קובי סוויסה (ד' 20-04-2017, 09:59)
    בתחילת השנה אמרת על צגאי דברים לא יפים מה קרה? סמרטוט רצפה...
  2. קובי חבר של צגאי ותמיד הירעיף עליו מחמאות קובי המלך תמיד ישאר מלך (אנשים שאוהבים לסכסך תיתפוצצו מיקנאה 22-04-2017, 19:38)
    ויש אנשים שקשה להם ליראות כמה אהבה וכמה פירגון יש לסיוסה על צגאי הגבר
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות