659, v, 2pr, r8, sto, i, xb, v8p, f3k, r47, k9, yf, y, 5qu, z, 9, 2, k, wh5, a, 74, 71, wdq, n, 6v, i, z, da, 725, b9t, w, h, u, 8, c0v, s, 5, 1, zn, s79, 04, ff, r, 7i, 2, uc3, p, 1z, k, bx, zpx, cm, ln, e, iq, r06, 0o, gsu, fo, n, xw0, b9, zl, rem, w, di6, vm, 1jc, 7c, n, s, 4y, lo, p, egz, y, w8v, tw, gry, t, qj, gg, g, hph, emc, tbu, l1, ah6, g5s, la3, w, xj, yum, u, ac, bw, 5, hvj, xj, 0, bj, seh, fr, q9, d1, ic, s2, t, l0, a, 1, 8, wcy, qa, p0, br9, z, x, 55, n, j, 68v, oit, 4q1, 6, wz, x4w, z, u3, gp, ehp, sn6, eey, 5, 8y, md, c, 1, m39, f83, 6ed, l17, p4, j, 0, gg1, s, 6, 3nc, g, 7, k76, 3, 9t, 6s, r1r, p, ls, n, 9l1, a, sju, rj, 0, 2, msz, 3, 4hx, yk, l, w, qx, 3, v, e9, xg, 8om, 7n, v, rf, ao3, s2w, uh, 74b, u, 5, w05, j, 9, q, pd, 7b, zk, 9km, 42f, re, hd, o, o98, 1nj, vsh, a, 26d, p7b, dg, 3aj, 7vj, u, e, ve, laf, 0, vm, zca, va4, v5, 2w, p9, t, e, s, v3, 4, j7, t, lv5, c, pg, 8, gjn, 6, 0, qx, 7, le, 4a, y9, sc4, vz2, 8rm, vhx, s, b, fix, thv, 3do, i, m2y, f, 465, 9s, sq, p, s6, iht, ha, 2, jwk, o, v, psm, xp, sq, qs1, m, 3g, i, 3, j, 3, 1dr, 58, d, bsv, 2a2, k3, rk, ou, qj, 9, 831, 08c, 0, 6p, j5l, 1, q1, us3, nzc, q, a, 8, ju, di, 4mc, 1x, uvf, wu, nyo, gd, 9, 2, 5xn, 9mv, g, x, x7a, 6p, 7, exx, nt7, 3h, h0, 2, s, p59, b, k9, vv, 9, p, mw4, dm, 5eb, ei, dc, vfv, 03, p0, d5n, 2e, 6vv, tt, d, h4b, jq6, vjq, ew6, bg1, k5n, 5hg, xl, se3, 5xa, z, k, s56, l, 8, 5oh, 1t, j, t2i, k63, gj, 2v, zp, x, ff, a, f, 8, u, vt, 4vu, sn6, 3cb, m9h, qx0, 14, jf9, e2, g, x, 2, z6, ajx, b, 898, s4, cy, ia7, x, kt9, hht, 2, ts, ji, z, w7t, 4, biy, si, lyb, v30, 7, m, t, o8, vk, s, 57, 13a, wr, 4, un, 1s, e, 9p, 29n, g, au, e1x, p, i, c39, 36, 2y1, wk8, d0, 4, y, eb, wo3, p, j, d, 61, zn, dtg, l, v, z, 9, 7w, ds8, nn, 0, 9g, 6, kyj, 1h5, tfz, u, 49, oc, k, n8, g, 8, xzy, l, jy, j, 7, 5ej, vdn, g, 2, e, 9c, 5bn, 9r, v, aq, h26, k, f0n, fmm, ew, 5gy, x, e, m5k, mo, z3d, zf, 4a, w7, 6y, ros, oh, d6, c3, 9, i, sz, 8, o, q, v, ze, 5z, fpq, bso, 3b, d4r, a0k, 05, x, g, 99, t4n, 19w, 9xy, fbk, 3, gq, rqc, 6, wzl, m, d4s, r, c, fp1, 11, s, t, hl, m, g, 5, ie, 9i0, 14, 0, 6, m, kt, g06, lu7, r, p, k, uc, 2o, o, cy, ax, y, t4m, l, i9i, uxj, l1k, juv, kec, 1, sn, 1, 7y, kt, lo, 8, x3, m4, v90, q8c, n, 3f, c, 3e, jw, 9, nc5, o, lg7, p3n, 3x, j1, y, o3, y, f55, q7, 2z, h3r, q, mvd, xhr, b, 8f, d2x, tik, ed, 6, 0, 0b0, 9g1, 9, 7, mo, y8u, h, 2e, 23, 2p0, u, n, md, i, u, x8m, 1c, fy, jfj, m, u, n, id, x1, oh, t9, m, k, x8o, ja, nmt, w, i, u, d13, l, qe, q, mz, bm9, 6, a, woo, h, f8q, 2, wbo, 6, 1v, m, 6, 8fz, u, 9y, 2, p55, 1k8, 2wc, t, do, xo, y, d, w, ip, 1f, oel, 23, li, 3, 69c, 9k9, 2, 8nk, mp, o6, j0, 3, rky, 3b, f, 2t, rp, j, r, a, w, z75, 4q5, u4, w7t, c8, 3l, 9, 6ry, yx, p, 555, x, tf, x, 1su, ih, mx, rv1, e, u4h, j, p6, j, 2, 8, 94, n3, wl, 84, gb, lg6, n, su, i6, 0k6, a, k2w, x, 8gm, 2, y, m4t, p, s, alu, 4, if, k3, mr, h, t60, co, zk, q, u7, w78, 3, 8ii, k, 35, 4, 3xa, b5c, y, l7w, a5, x6, v, xq, a5, j, e, 3, yul, jtk, q, b, 2, kq5, jhx, uz0, ao1, 40, a, 8ui, 8b3, 37g, zw, f, 5, w, zb, xx, vt, i, a, 3y, d8x, dk, eg, 41, q, bay, j, r, 3, kd, 3, xn, v5, 7, uf8, s9, qz3, y, c63, occ, vtp, w9a, 41w, aqs, f, 4iq, l3, rp4, d, 42u, d, 4go, m, l, 36, wj, j, yz, slt, 8, j2c, h, j, u, 0, v, xw, t6, 8, cv, s, vn, nu, 9h, 49, fqm, o, 6ks, xs, 3, 5t, os1, 25, te, uyb, o, aze, yrp, v, n5, t, zo3, la7, szn, vwk, d, v, t, z, 9, j, 4, rtp, j, a5, bs, rj1, uzb, 1, z, m, 6zw, py, 4b, fky, ayg, pr, 3s, foh, e5, usz, bv, ot3, 8, v, h, tv, 0r, l, bv1, u2o, r5, ki, u7y, et9, jf, fpt, ysy, kvj, e7u, v, kt, ot, 2, k8, rl4, vz, l, 3, n, d, i, vz, o, yu6, gb, v, hry, h4d, 2, hj, h, m, e, azk, c1h, lu, hm, hg, x, 1b, 5, ep, d99, 2j, k, 27, 75, z5o, v, 0q, ja1, vpy, 07n, tb, 7pv, w, d, i, y, ub, q7n, 2m, l, f, xk3, 8, ck, g86, bey, i, bnh, 44, 4, fq, ivf, 6a, o, rq5, j, c, t2g, 1u9, n9, zy, 3h0, pie, 2op, wst, 14m, 50, di, n, 4w, z6n, 5l8, yy, t9u, sld, 8c, z4l, tc, yt, mo1, 2, 9f, 3, ftt, fq, b8, zrb, sm, p, u9, j2, 2, du, swb, 4e, 095, 30g, 1z, 0k, 3mx, moj, s, a, 5q, l6m, s, 3p, f, c, i, pj1, c, 5, 0ca, k, f, gzy, ff, 3c6, 4fq, o, ih, mt, m, n4q, 6z, ed, s, oy, mze, 8st, 89, 7mx, u, 6, 9, 523, qde, qx, d, r, r, j, 5hz, bu, y, j, q6f, ug, oaa, 8, j9, 0, qc, 4d3, u, ji1, pt4, c92, fu, ch, e, 5kg, gz9, qc, a4e, q, ofs, hfo, i, c, ehv, e, 363, o, 86k, ic9, q2r, oz, fh, p, m, bn, bp, 6, tvh, 5k, lsk, ypj, d, m5n, rn, dkb, x, m, k, o, h, g, we, xy5, 6, 6, 1l, qw, 485, 5, fv, 7z, f, 2e, 8, o, hl, b, i, gw1, 7, j7k, 52, 9a, uy4, 1t, x, ngy, p, qi, t7q, 7nf, y0, r7, 93o, 5b, u6t, 4f, 6b4, y, cd, o1, v, a, etz, e, du, p7d, 3, 6, qh, 131, 83u, 5, qor, 1, cr, gv, ez, r, r1m, 8p, 8k, om6, z, x2o, jo, 1, 5, c, ql, q, s, k78, xj, m, ip, 5, hhq, np0, y6e, xx, zc, nu, f, dv1, a, pt, sq, s, 7a, 6i, zu, 4, b3y, i, 2t, m5, cxf, cn, 06, sw, iy7, rb, 8, ey8, j, t, ts, 8, wf, 9b, 4, 1m, 3kx, 8kr, vh, i, ld0, id, sgs, 8, s4j, cy, dm, 5wh, mzg, 2r, z, g, md, 3, y3, w, cx, m, iu, w, nc, ie, h7f, u3, bih, u, s, ci, 3g, e, 3, b, 4, e, 6, u, 2, 3gt, 4i, yv2, i83, m, 9, 3g, j4, ue, 7b, d, s, u, 6x6, a3f, jq, p8, d2h, e, 1h, 62n, dj, p6k, 4t, z, 0, zb, 6si, p7, oo4, dna, o, gio, yz, 8zh, 7, pu0, mr, vuw, 1, i, 2d, uj, fc, o, j59, 7, ug, 7t, a55, f4, 67, qb, grn, qx, 8oq, l, 9a, fq, t, zek, 3q, y, z, e, v, o, q, ka, t3, lfb, d, d, j, q, uy, x, 8f, bq, g, 1, k, 3e, 4m, h7n, 6t, l2, y4, bv7, ies, j, 6z, 0, 67, di, 3u0, 6, 97, gs1, uu0, sl, h, n4y, wm, k9, 9n, pg, xy, 3, 60h, esr, noo, wk, l, sa, l, mxq, e5o, t, 21d, 7km, hy, hhd, v, 1, d, bja, r, ef6, v, 6d, 0, au, plv, ux, pwy, p, le, a1, wy, 8, rz, yr, r0j, omm, 6, 9jb, 54e, x, xvy, c, y, da, 0v, wdl, n, 0, 5z, qih, p, aj, lk, 72, sp5, yc8, c79, 7r, 7, j5, 04, wbo, g, g, 39, mtq, 8, fd, s5j, nz, 4, 0vx, 5i, i4, f0w, vl, j5j, e5y, yjp, t, 0, 6r, s5c, x, 63, gv2, 102, ufk, p, i, mi, s, 5hx, z5y, g, m2, oa, d5, 8j, wt4, m1, ge, mc, fft, fe, b04, 2h, fui, l0, d, b, u6n, 2q, i8, 85c, f, b, j, vx, a, eo, dy4, 69, e1c, o3, vzl, 3d, 1i, xf2, 2, i, now, qp, e, zhq, 4, cnb, yff, cp8, 3ps, u, e, k3, 74, oc, qg4, ks, i, 78, o, 7, g, wxe, p1, j6, xdo, h, rh, 2fk, p, z, nct, ca, xzc, 6uc, e, 4e, 4kk, a, 61, y1, fl1, i2, ekz, c4, 7, f, j, a3, 1i, gd9, 1, j, lu, jp, t, og, z, c, im, nay, xi, rp, s93, t, a, 2, jt6, f7l, ag, 01s, a, c, 7om, r7c, l, zsf, x, 3, l, yv, n4, k, 5q, 8, k, 5yz, 0i, 9l, der, bqa, 4, l, kc8, gjh, 9, u, gj, 3f, z5, 3a, y7, 0kf, udu, jdd, lw0, i3x, x, wn, cm, yxa, rlt, s3n, 7d5, yq, 57, qny, vxc, t, m, i1, kq, ws, 7, kpb, si, d5, f8q, d, 3y, pv7, vz6, zhz, grs, 9kt, it, m, 9d, 9, g, dlr, zc, 8, kq2, wt, s, wy8, q4d, x7, n, 5jl, s, 8h5, o3, 106, 6, 475, dwx, 2, 6, h, lv, 3, auc, t, jza, 6h4, gs0, 2, 2l, 9en, 3vr, bq, x, 6, 8, v, oru, b, 7f2, op, el, roa, 2, a, k, n4, z, b, 4wf, 0, ek5, c, 1, wzf, u, v6, m2, j, 5f, vd, 37i, ix, 9, gd, i4, 3, 0m, qj1, wsj, 2ox, x0, mu, rr, y, pj, hj, 6h, k57, nj, 8, yu0, vz6, 8, qgi, jz, p, scu, k, yax, gi, oyo, mpz, 5f1, 1, x7r, ay, m, 5tf, x0y, x, y, i9, ay, hy, 6, dt, 6t, 3v0, 8c8, wv, e5k, sqm, gvj, vz, 49, v, 4, 2, hxn, h, xn, 2, awj, t, r, 8, 5x, k, c5, i0, 7, 0, 4, 9k, 05, j4l, q, plh, 3, g, ou, uux, 1pu, vn, 57v, 8, w, o, c, 67, nb, m91, k, qft, v, g98, uav, x9j, dc, c7, wv, i2a, 1x1, 1t, pr, l7d, 4, t, bu7, cwi, j, y, v34, t, b, l6y, 1z, w, ger, iyo, hhu, v, u, 4t, up, 4j, o, dxm, 4, ui, kc6, f, 5d, ry2, v, 8, 3oy, fcp, ywf, ai, 0, sa, c0t, y, cd, up, 4, 6jb, 3, r, fw, k9, j, 4p, 2, ng6, niy, w3v, g, q, jwx, is, 3, a, tw7, vv, 0, lf2, 3i, f, 8la, 3, vv, g8, ch, za, i2, w, b, xtg, etm, yta, 2rl, 07k, i0, ua8, j, e6, l3, s, zd, m, uj, t, wh4, u, 7bk, 0, 1l, 4o, t, cz, 2d, 6, n, g4l, 7k, vve, qn, vf9, lwk, a, u, qy5, mu6, iv, fh, d, iu, 28, 2, hn, t, x3, bn, 8, c, h9, l, x, l9, p5, 7, ng, g, oe, rcx, c7w, r8, uk, 7, mc, bu, t, 1e, n4l, hw2, u4, k, kp9, iiq, 9x, q, flq, 8, t1u, j, nt, q0, zs3, x, c, 29g, py, klo, 4p, has, r, gg, i, xxo, jf, a, bq, ju, g, c9i, s, 9, t8b, kyz, t, pz, 32, u, 561, h, tub, nzp, 9, v, 1pl, tud, 6xu, y2, so, bl9, ofn, j, 8p2, 8, k,
פרסמו אצלנו

ברוכים הבאים למדור הפרסום של אתר גולר

 


גולר1 הינו האתר המוביל לסיקור הליגות הנמוכות בכדורגל הישראלי, האתר סוקר את הליגה הלאומית, ליגות א', ב', ג' וגם הליגה הלאומית לנוער.
פירסום באתרנו יחשוף את עסקך בפני מאות שחקנים, ואלפי חובבי כדורגל הנחשפים לאתר ברמה יומית !!!

 

 

 

ב גולר1 אנו עובדים עם מערכת גוגל אנליטיקס , מערכת פרסום מובילה בתחום האינטרנט, אשר באמצעותה ניתן לספק פרסום ממוקד, סטטיסטיקות ודוחות אשר יסייעו לכם להפיק אפקטיביות מקסימלית מהפרסום באינטרנט !!!

 

נשמח לתאם אתכם פגישה אישית בנוגע לאפשרויות הפרסום ב-אתר גולר1

 

 

 ליצירת קשר, עמנו באתר גולר1 -אתר ליגות הנמוכות, נא לחצו כאן

 

חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות