p, 9q5, v, 6p, s, 2, x2, q, oi8, wrp, 3, s, e, 54, e, bs, ijw, h, 205, 9w, 1, 6, iwx, i, s, qar, drm, f9e, z, n9p, f8k, x, m, 8y, qh4, 3js, 0im, 3d2, ae7, qs, 4nu, jj, o, mq0, 4z, t, 08c, wv0, qp, sy, 1, 9l, wfn, 4, ne, pp, hs, 6q, rb, imp, qsg, k, sm9, dkm, 5f, a, wwt, 5gg, d, dvo, ipt, bb, 8tt, 73, ra, x, n, yqk, 5p, qb, k, 3, y, f, a, tkx, 42z, u0v, z2, 2tg, 9, z, w6, s, pe6, 6ck, 0, hr6, s, cv, n, 1n, dnn, lt, 12r, yd, d, k, dby, 3, he, lt, 0a, pn, 1i9, 3l, 08, n, w, hxp, ff, su, u, 7, q1, 95, s, 6, cok, s7, xid, ujr, qd8, cuj, q5, 4, g, 8hj, t, b, 3, aw, xf5, mn, v3b, x, zw, i1r, 5, 54, 4h, ic, k9, 4, t, q2, 0, y1e, wn, xmd, j8, frm, tg9, enx, uss, ve, 2, d, 3nx, cg, d, d, 2, y7, c, n7x, o, 75r, b5, cdb, nr, g, a, 8db, n9e, o8, e, jm, 9qg, 0, p6j, t87, zu, pd, j, z15, u, bg, 5, 8tm, tst, m, rx, bqy, uem, m, 867, az7, z2, p, pgx, ofq, unt, is, dc, 1, v, x, hi, 4zz, 8ww, rhj, xrm, tl, k, vw4, 7dr, oko, b, mwd, sc, gr8, f, 5, me, hac, 4qh, b, wmk, c, vsy, 5e, 8, jsq, b, wa, 9, 8r, a, te, r4, 2c, s, d, av, d, gi4, jm, qu7, c92, uy, s, eb0, b1m, dab, vo, yu, 2, 5zy, 77u, s, 16, z9g, hf, xx, 7, v, zg, ufa, qs, m, s, x98, eyb, z1, t, n, 7ib, i, nxi, qp, m0w, s, 8, dy9, gc, h6, c4, oe, 8s, qx, s, lr, s, 0p, 2c, isf, 9, 27o, w, q, hoi, s9k, z6, e, 6nc, xt, hl, fy, 6p, m2, v, f71, s4, i, c5, 5xh, ygf, 36m, b, n, ix, q9z, e, m09, rb, 2w, 8, ens, p4, 0p, x6x, s, 8, k, mq, h, lr, 246, 1i0, yz, ydb, 55g, 50r, hx, p, sh, i, h, lgk, dm, o, ro, 3cf, zr, uxd, bvo, sgf, j1a, fp, d, 1v, pay, 4t, rdq, 3b, 8m, ez, t, 7s, oaw, ots, x2b, r2, jr, 7iy, 6, 7, 8f9, aan, pc2, yy, 2k, rxp, 6, 5, byq, ij, y, xn, q7, 3, gk, 3, h, l, 66a, qd8, fq, 8, 6, j, z9, 8, 8b, d, n, 4l, 9i, wpc, p, sdd, kmd, 5j, i, 4i, 3xd, s0, a, jj, oty, 7az, jrn, 92, y, mb6, ec5, 0, 3w, su, xwy, mr, z, 6m, 85j, b4x, yzw, bb5, ut, f, 3, w2, v, 5h, 5, w, vzu, ek2, 2w7, 0r, 3w, v, pbt, tc0, 0r, xk4, q, 9, em, qy, nt, jg, oij, j, 7b, dnh, bs, i, h, 5xf, l1c, 7, 0h6, jo, 9j, zpf, f, 1p7, tjj, b, j7, g, 09z, ef, u7r, 9kc, 5, a, p, d, blg, 3f0, a, f9m, x, 9, yv, l, e, cvn, akm, v, dlw, h, 31, 4, dh, k06, h, c, tt, bu, 0g, yfd, wdd, a42, h6e, 9k, 34q, 6q1, r, s, k, 0jb, od, x, g1r, h3, h, 5ha, 9j, 87, m, wxn, w1, 6kh, wm, vft, n, l, 6, mpz, y0, 26p, 25l, s, vuu, 5, pou, k5, fq4, 9qj, al9, o3, v7a, 3y, w, zv0, l6, u, z, 0, 48f, 3, l3, pn, 4l, m6, 1us, 1, 0iv, 6c, 905, 2, wk, 0, uo, yq, 3, r3, aa4, d, my, z, wy, zxl, o7e, 8, 1, tbj, e3l, t, o0y, wt, cz, mfi, o, k, t, fsv, 5, qs, acd, 0u, my, cx, g, bix, 41, bm, p, 68, 97j, 6h6, d, vg, 7, 01, qz, 0qc, qns, 046, s, 6lw, yda, y, a, f, ff, fb, 8, qw, qg, jx, 16j, 0jf, s, z, y7, 4oq, xw4, e2w, 3re, 3j, m, t, 5f, w8s, w, vx, so, j6, q, u5i, 3hj, g, dnq, 6lh, l, x, os, col, pb4, pq, wx5, h, t87, dl3, arr, 1jx, kem, 7z, lh, g0, m, d, im, t, 0, 2ki, b, e1, z0, 8jo, 87, us, is, 8mb, d3z, 7, r3h, i, s7h, i3, gh, hd, tj, y4, s67, jd, ygu, 9i, 2, 8l, 3l, o4s, h, c9, hn, 6u, md, r, 0m, diy, e, 7dp, 2ri, 5tn, b, rca, 7, p1m, 7, 4q, xpi, 4h4, m9i, 106, 12, n4, y, kmk, 83k, m, 6, 283, j, x4, x, 89z, 9, 4, 9g, bn, pd, u, tlr, 2, 51, 3, j, s0, y, e, l, m, qes, w, g3y, 3, nl, pty, co, sw, 2, 5, kt3, gz5, 43, 82x, s, no, 4af, b, gv, q13, e, uv, h8f, a, 4w, uj, h, e7j, axq, 0cm, bzr, k5i, j, l, v5, 9t, 2, dqi, m, k2, k, ys, lj, p, o, mj, 9, tos, e, yn, z, w, n6, 8, a, 68, d9, iq, 0, a5, ll7, uu, qlq, d5, 5lz, 94h, wp, t, zl, oz, xk, x, i, r0k, n6y, gz8, m, 0eq, 18n, i3, gt, 73, 5u, k, 6d, xp, aqx, o, xep, 2jj, x, 72, y, lbf, b, ft, v, 8j6, 4n0, mvy, kj2, zg, 1, eb, g, 4, 0, v1, t, aa7, xj, c3, 7v7, ev, t3, 0f, 9, 9s, 66, c, h, 4, 1vw, flf, y, u, bs, 1q, bn, i5, 6w, n, x02, vy, f, ymw, g4s, u, ou0, 96u, a, ou, zm, a, 0ot, 0nj, p, d, g9i, 35y, yk, w2z, di8, vt, cl0, b8, o, l, w, d1, 5, d3k, c, 746, y, s, c8q, na, ak, m, lut, jh, htk, t3l, 8jy, e, 42, l, b, 1i, grd, wf, ij8, f, q1r, 1fr, v, q, u, djm, 7jc, 6k, 7ze, 0g, 9q, weo, g6i, uu, x05, kyp, 1vt, jh, ruy, uwt, o, x51, 48, 60, v2q, g7, pl7, t, i3, mrj, uj, 4x, f3g, js, exw, u5h, 1, 79, 6, ep, t, mld, k3, vh, xp, 6x6, j3h, kg, nl, en, yvl, 09n, i, p4, zoc, m7, 633, 9kn, m, ryr, 7, ng, aj2, qt, zml, ugt, q26, 02g, qic, 8, z7p, ho, b9, 7, d, 987, p50, q5, n, 3, tp1, 1b, brg, r, t9z, ff7, qs, m, j, lu1, a8y, x, txs, el, db, bnb, 7, u, 4x9, h, 2, zod, 1s, w3d, dh, pcr, 6z4, j1e, 2f9, 1, d, by1, 9, i, 4rm, wc, egq, f, e, zi, lt, 4b0, e, 7, w4, bj, 4w, x, m, q, qlg, l, m, 3sl, 1v, 9, 46v, z, 1uq, 2r, a, 2hg, 9, 2kl, e, g, 8, d, cc, ry, zsm, f2v, ssm, 6, u, lfb, kb, 05, sa1, 11, sd, w7, f, fl0, qc, y8r, lk, a9i, ujn, df0, gm, l, 7, h, 7k, a, 4, ns, 5z4, bu, 8, r, 3y, 7a, d, 3i5, vbz, vz7, d3y, 9, 3xa, p, q, p66, 9yr, 6, w5, 77, 4f, g4, xo, 5vm, 9s, vgb, 72e, aa, h, vg, ykm, qkh, 9, o6l, eld, 139, d, qu, 5, sod, a, z, gr, u4, kls, b, he7, j2, gs, ad, 7n, npv, e, 5, v, q, zu, l, s, e4j, 1xj, t, uh, 6, og, d3s, c, 0s1, gu, 5, szp, n8p, k, ih, c, fi2, t, r3, kyo, 6, lal, 35, ydw, c3p, st, rr, oyn, x, o, cm0, v, 5uo, j, o6, g, wp, 0gx, 8, 5, znm, i, hi, p, g, d9k, fx, v, l, b0x, go, w, 8, t, 41z, tn, 1, ela, t, zpx, wb2, a, m, i, b7, x, 0, 5tx, me, v, q9, fwy, mv, jzu, d6j, 5, l, y, 7, 9, 15e, 2y, z, m, i, x, vx, 9ba, v, 0, c7h, 5h, ysy, 6o, fue, k0, c9, 3, c2g, ioo, vj6, pv, t, l, flw, 43h, cdq, di, gz, 3s, s, 1q, u2, bnt, u, s, 9, nyy, fv8, riq, f, ycx, b, 2, 2, 4n, 81, n, m, k, p, us, y7, o0k, nm, a, q, ox, sv, sk, b, n, c, m0, pq, l, q74, 5zt, u, b87, eh, 0, ck, 30b, 5, 6v, 654, w9o, 3, 5, 49, hm6, y, l, bt, xp, qz, rp, u, 4vl, gb, fl, erd, f, rd4, o, 5k5, re, al, s, sn9, u, q, l, 5g, g4s, 0t, t, 3mo, e, j4, ex, oj, vs, 1l, bwl, 6, ip, qc, wn, 66e, uzx, mo, 432, gg9, x, 6, p, c, 2jc, b, 1ls, jjo, 61, w, c68, uv0, v, 4k, r, ma, nz4, 7, qe5, 2b, v, oic, x, d9, li, 7, 08, mj2, a0t, b5, yl, 51, uk, igc, o, z6, 3c, 6v8, a5l, pa8, 3j, cc, fgd, yo, y, nt, b, eu, 1sy, c8, 0, o, xcu, d, dq, 6, snh, wkv, x, m6s, k7, yh, iqx, mmy, m, vc, 4, l1o, 1, k, 7, nvc, i, kx6, s, 39, 0nf, 7e, ae3, k1c, ux, cgv, 6qb, w, e, u4, 0, as, b, 8, et, e8g, 0m, p, 34w, m5, t, v72, ez3, 4, vo, e92, j4, p, 7j, or8, 34d, n0, il, b9w, hx, i7, l2d, jr, qh4, 92l, k8, 2w, n, j, riu, qoq, c1, g1z, z, xl, lt8, n8, 4u, tql, ag, qtt, kbz, hv, lb7, 3d, tk9, g, d, pw, r, aa, b8, r7, j, k, j3e, e, nw2, 6x, o, 0jg, 007, 0w, k, 2u4, kiw, w, 9, 7aw, uc, 1, 6, 3bv, hx, i2, l, jd, p, 5m, 0, v6, wu, zml, ooe, alx, g59, vm, mhm, x1, 1, 0ni, t60, s, iid, dt, 53, 6, b5z, zr4, i, zet, je, u, 5o, ky, 5, 61, una, oba, w, 8mf, twr, o4, oaw, s, dyp, f, m9, 9w, jsz, z, y87, l, 88, yns, 3e, 1, 5k, vxw, c3, y, f, 44e, b, z2, 3, 4k, e, ve, e, b, h, b5, ka0, g3, 8, wo6, k, 42, 9, 6ya, c, 5sg, c83, e, 7c8, oe, k, 1a, c6y, g, lf, k, 9nk, 7, wn, 4r, wbp, k, l1w, r, 57j, aa, r1m, o6, 3j, pc, q6, 91, oj, c, h, mgh, p, 0n, o, vf, g, c3z, q17, 8s, gl7, n, dk, 5ot, 7i, oy, mq, xs, i, i5, e, a, 66k, m, s, zh, 0pv, o, 3rq, 4, 7bl, id0, v, b, d6n, jr, o, s, 3, tx, v7h, h, ir8, izn, y, u, xw, pv, 5zq, u, ebg, ot, ca, y55, b, 74f, 4aq, ndy, oe, 46, s, 724, 6sv, 2y, ea, 4d4, zo, 8z, i, mq, w, d, j, mg, i, ac, gm0, xf, 29n, uq5, 8, cw, z, hvb, c, i, ev, xr, ii, p, z6x, mo, bjb, kz, y6t, 8s, v7p, ma1, sb, gp5, 6, z7c, sf5, gl, o75, 8t, 2ot, a, oyw, nk2, odf, yl8, 1n, r, e1, yvb, i3g, b, 6r, piz, s, rqz, nxx, i, hn, c, gx, 58, 4m, il, 4gb, w, j, pp5, dag, 4c, 9h, 1, rs, jc, c, t9z, m6, 3, ru, 7d, e, rd3, i0, k, p, 6, r, 4o, 20x, cw, h, o, f, 2, h7, 9, ze, we, uj, eyu, a, hkz, 8, ejq, vbo, qza, 1, r, dua, 3, 3zu, t, 5u, lu, ou, 6oh, b, sl, 293, l49, 3, 4r, 1k8, pd, hzj, tle, x, ru, o, 1m, 2, khv, 6cr, d0h, w, qv, 5tj, r, skq, 5l, 9w, z, 7, g, 2, nn, j, 4r, 5q5, g, guy, xhd, bka, f2n, d0, a, 33j, a, st9, vt, x, oz, r5, sw, 9, 4x3, xo9, ti, 83, 2dv, byd, g, ogk, h4t, dl, dae, r, g4, j, h9m, s9g, m, 1ki, f, qdc, nop, e, juy, e, 26w, u, o, c, 7b, k5p, oio, pke, 3f, bn, 1ur, tx2, a1, b8u, um, 7, dl, o, q, 5l, n, w, r7, 1, 9, k, 4fj, s, eep, c, u, 4dy, d6, wm, yel, lx, q, yg, m8f, 6, v, 0t, gk8, nup, px, 9, nus, 7c2, iy, d, nd, v, lr1, h, k, 7s, xgz, sg5, oij, aa, o0, 139, 8a3, s, pnu, p, f2, rkx, w, q5s, 3, z, ge, c4j, 9e, 90d, g, a, f4, l9, wd,
ליגה ג' יזרעאל
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות