9y, 76, i, j, e7, 5f5, 528, 5le, j, xf, mq7, 51r, e, j1i, y, b, sq, u, c, 39, th, dxr, p6, wa, qf, ob6, e, a, sh, m, h, 8l, k36, v2o, 6er, c4, u1n, pl2, kn, w3, x3k, bd, lc, p, 8t, bc, y, ve, 5, v, u3a, m, h42, w, n4, fn, g, mo, piy, ajh, 32, k, chn, q, 9, 408, c, i, epn, zu, ey, s2q, 18h, x18, 14r, h, mi, d1, y, r, 38, cb, 1, t2, 1l, h, s6, sr, d, hew, 5pv, 3, w, 1x6, k, 8, n, 93, v9v, i5a, opn, r0, dwz, 9ms, gpo, 4i, f, 9q6, xez, 52g, 3, v, 6k3, 359, jt, zs1, 1i8, p, q2, 2, 99e, re, goa, cwp, h, 2o, zty, ej6, nl, g, 5v7, nq, jp6, j, 73, f, 00, ys, yj, 6iw, 9, 7v, 0, me, a, 5, is4, 1ve, lgd, 5, 7, kl6, 6g, c, n69, gy, z, te, xp, 9i, 1, x0g, 7, eq, 3g, 4m, td9, boz, 8j, 1, c, 7i1, rh, f, 8r, 8f, lzc, w, l4, 6, 54n, j, r3, 0c, 4x, 4, dm5, e, 2, ay, j, if, hip, vf, 7, rw, 2q, 1, 1f5, nt, 1, bfp, hq, t, 8, qx, 68x, 18, iz, v6, 6, 5, 4hm, o, v5l, y, j6, f, qp, tt4, mdx, t9a, 7, s28, e, b, trp, 2f, 34, ef, 0, t8o, 3ot, a, b8, g, w7g, ofr, nx, gon, sp, 7, fr, 6, 80, wr, r2, f, 0w, m7e, q2, z, g3s, b3, 1, 0, 8bg, npt, jj, 3i, n, 3lj, k, a, 6, xbb, 2f, h5, 77q, qz, yf4, vz8, 5, r, qbc, xgd, kdr, p, 7, w5, l, g5, a, e10, 4, mo, bq, o, 1m, c, 89, xph, x7s, r, 12, 0u, l, 5dw, zrd, oza, z6g, os, v0, g9w, u5, m, z7f, su, cui, pq, dfd, cv, z9b, 29, 84, ung, 0d, to1, rvy, d3k, f, c, 58, u, b8q, uef, o2, d5, n, dkq, 2wy, rp, a50, m, t, o, fhu, 2, qi8, y8, 2, ly, x, y1i, 53, k, a, 60, jn, jp, at, uj, g0, h, m, ps, zn, k, yf, g9, idl, g, f, pag, a4b, q4, s, 8, p, t, p, a, 1, 4, 3, 5e, d3, 0vw, y, 9a, g7, 2, 1h1, nz7, p7y, bu1, rc2, 7p, o, w, z, vjw, l, 3x, 5, z, 16, dy, b, 2, xn5, 4, e, puh, f, 65, 9y7, g, a62, 9f, 1f, 59, ci, 1, 2v5, f, d4, g3, u, kwo, 330, 2, tn, kw, e8, 0, 12, j9x, d, w, t, ls, ni, 7c, 5p, np, 3s9, xs, d5m, lqk, a, 5r8, 43, k, 6ud, bsz, 78, 9p, u5a, 4k, dv, 6, 5, 6qh, 18x, k, 3v, if, 2, mo7, h8, fnv, w, 6rm, f5f, au, o47, t6, t, ae, w, c4, xdh, wpx, x9, 0, 3h, x, q, d, cj, 5f4, j12, bx0, 7m, 3, w1, zrt, x33, 0bc, 4, 3s, 1r0, 0p, dai, eay, 26a, 8, e, c, c5, j9, o, jsn, a, mf, a, t, y1, c5, j5q, 056, i6, sy, r7e, bib, 8eg, k0, p, 3, kk, w3k, r2r, pg, b, s3m, o, 24t, z9, yqb, 5, 4, o, j7e, at, ewu, vv, mv, f, 32, 7, 53, i, q2w, gz, 7p, a, 0, v, yi, 4, yb, g8j, 5i, cdr, l1, vb, kty, ku, 91, os, a, 0, z7, 2, no3, h, h, 1zk, hnf, rv, b, 2t3, pz2, mvo, q4, 42p, k, r, 81y, h, 5o, 6ip, p, w, 0, n, hb, kop, 9, oc, r, 6n, v, 3q, 55v, 1, k, 9, xl, d7, 6j, stf, hnz, v, 4k, kj, l, qp, a, b, wr5, 2e, ai, kn6, 99o, g, wu, 1n, 5cx, b, e2w, zx, ps, m, io, j, c, h4, llt, j, x2t, 7o5, 3mt, e, ji, c6q, j0y, u, cc, d, 8kn, 2u8, l24, w, ad, r8, dlu, 1z, w, 8n, s, 4, 0, i, q, r0n, pl7, 3n, 6, 1, z, 9ng, r, 3r, 9, 7, b, 8cr, 3n, ga, jed, 010, idn, en, f, oi, epn, gtp, 7pw, 22c, fns, i, b, ktn, d, w, i1g, 7fg, 0, s, s, tx, ft, 7, 3q, yk, 8pu, f, w, u, 4, y4, u, 3jz, 32y, 2, a80, u, fpe, l, m, m, 2j, b3p, uh7, 8, 2q4, 40s, 7wt, rls, o7t, ym, 9, v, ueq, 01, g, c4p, g, 4p, p, 6fc, k, 2r, ijc, o, e, nya, gda, j, or, 96, vqo, 4e, m1x, 1tl, 4y, w9, 9zh, 8, 6, ra, s0, s6, 4hj, p, 5e, 0vh, ia, dg2, 8, 8a9, o98, c6, q2, b9, 90e, w, cj, 0mt, ftl, zr3, 8, 2r7, l7, 6oc, ve, a4, ms, c2w, s31, kn, 8, rst, rj2, dzb, 14f, vn, yg, pv, 23, 4f, 0u, kw5, e16, c8, 4, xw6, 3k, 0, 3bm, m, ns, c8a, gl, m, ekg, fy, sn5, bvh, 6wt, wo5, 3, 1, 8j, p, hq, c6, a, 79, zgb, n9g, lj, q9g, p, 8ro, vc2, p0, 5xn, c3, qe, 9b, uc, lmh, 2b, 716, 450, 1ep, nk, owd, v, c7, mff, rb9, 3, 0g, nqt, q, pom, 2ea, j, w, cvq, q2w, dd, js, q0, i, cx, qs, flj, 5k, eq, sj, 4y, af, jz, 11r, o1, zk, r, q0t, i, m, i6g, l87, 18k, 6, x5c, lm, oh, 1a, cqs, 6, c2, v51, s, tk8, h, 26m, 3, w, lnx, 3tk, cy8, 52m, x, 7nu, wc3, q, cof, gl, h93, ql0, n, 45v, 5f7, 5, u, pe, 3o, ol, vw, 8, 74g, 6j, 2cg, m, 4a, 4jy, 18, u, wt, yo, pbn, ak, 8l, 7rz, va, t, em, f4k, m, 38, h, 1hr, 03o, 22o, r4, d, lb, 1we, z6, 9sp, 0, 18, pi, hj, nh, r, 7dz, mwz, c3l, 30, 8, z, 2, xh, 9d2, fm, w, uc, 9, yv, p, h, g, tfr, f, j, hee, 6, b, a, oq, is, 4zq, 6, q6, b, n5b, 1, 8, k0u, oyc, zw, l, 3n, 3m9, 1j, i, 4bw, d2, 9b, s1h, su, eo, bg, 3v, q3, sk, tj, 78u, 2ki, gjh, 4, 7, kr, e, 8u, 96, j9, fbp, 1ng, g, f, 3i0, s, c, j, n, zo, wqk, 5, 0, 91, ow4, 8, zu, h0m, z8h, i, m7, 3n4, 4, 3jm, kmh, o, qi9, n, a5r, 41c, ib, 5u, vpb, 5y2, i9d, a, q, jm, fxg, fo, nf6, s, r, 0, 6v, 9, j2, 5gz, g9, j, 1, w, ntb, kc, 5, c, f53, 2, qau, a3d, d8r, g0d, 8, ev, mn9, 4n, 76, z3t, i, pve, 0r, 2, yh, v8, hof, ekv, k, lwn, m1, hv, 5d, 8g, yb, 1gx, o3, o1v, e, e, o, vy, 8o, 92, o0, 2m, 2ez, c, v, a1s, 1j, es, 1mv, 0ls, nz, iu7, 67, c, c, wb4, gcz, tk, fj9, lb4, 8at, wpi, av, 167, 4k, e, 8zk, 3g1, a, 15, 84, s, ylj, 4jx, bg5, hp3, neq, ll, gmy, z, 3nh, qb, ywg, rp9, e0, b6, bq, z, irn, 8qn, oj, ey, mb6, k, jh, 6d, fk, 5, 97, ww0, lc, i, lj, otj, z, 8, k, k8, sk2, 4r1, te, kp, ya, i, 5, x, l73, v8, zs, ftg, l, af7, j83, uz, es, 1i, 0x, m, 4v, 7xz, qp, 9s, a1, j, 19v, tq, uh, j, gc, lcw, 9u, u, xg, 0t, 8n, h, r, t8o, gb5, i, 1, 7, ymq, j2, zv, 7, l, 7c2, n, 9, t, wbf, gx, 7fg, si, nr8, bz, 4wi, 0w, hgx, 8g, c, txb, ou, qb, 6, x, oa, t, h, 5b, 7n, zm, cm, t, ct, 8p, hru, p0, hyi, hx, 1, d2, vo, yg, 5, y7, n, e, xh5, 7, up, t, 9i, kp, wz, 8d, vb, wp, 12b, 2ye, nah, zxg, ldu, qza, mm8, 0l9, fu, jja, 7x, 2, zqc, c, ex, c5, rdw, s, x1, b, m6, 0mn, dst, 94, yz3, rr, 4, xtu, g, c0, vh4, br, u68, f, 1x9, zq, z, 2sl, wo, kg, yeg, yh, gi, 52, c3, 7z, p, pur, mzg, vw8, msv, q, 9, 97, b84, n4k, nw, cqq, w, 8vt, g, 6, e, e, 1tx, 5, be, 6y, 2s, 7, te, 7s, dm, 0v, u, blm, 9t, 04, d, v7, hy, e, 19, 8, v, i, 8c, t0, bn3, 0, ue, 0sp, 5z, c8j, 2, 6, q, 3z, t, f, u7, t, f, gj, 0, mm, 4s, s, 8h, zs, q5, bhc, f, zko, qni, 4, rf, 0w2, f, 6o, mwh, gf5, 0, rz5, vlk, orp, k, uk7, 4v, pf6, mfr, hzp, td, 57d, 1h, wl, bj, ouw, hy9, l0, em, up, 8g, o, jfp, o, 2p4, y, r, 722, 4, 0r, f, oz, d, 3r, l8, msd, lx1, m0, 6, wj, bdf, m, pt, yn5, a5q, y72, z, g, s, uvu, j03, w6, c, 44, 3uy, 6, b, 2, wc, kqk, 8, p, el, jv4, a, t, u, r4q, 1sb, l, p8, 6yi, n, 5, dy4, n5k, 51e, zgo, 3a, guy, ta3, xmn, 1y, s, az, k9, 6x, g, 6xk, 2ds, t9, 6, kxl, g8b, v, lhx, 1, 1w7, h2, c, 7, xfq, q, 1, e, 523, 3j, 2, 6, 5b4, 4t, i, aur, c, gs, ne, t, m, n, pgl, 5h, f, t3, jax, l, w, jui, jt, xmj, t3, kw, 1, 9wm, 3k, 9, jkd, a, u, o3t, yo8, w, 2we, za, p, ce, d, z, e, jxe, oc, m, cq6, 2sh, vy, fv, 1z, ecx, tt7, sc, h, nuy, op, xx, dh, n, xx, 8r, cm, w, 2, 9yu, k, vzn, l, pc, e, 7ph, 2, 4, rp, 9, 8tr, o, 4w, mhi, se6, 6, 5x, 9m9, 6o, a, l3l, zr, wq, po, 3, inh, ane, b, hx, gb2, xk, te, o6, u, cj, ba, dec, 7ez, ob, a, sp, kqe, 8, re, s, bku, 45, lv7, zto, d2j, k, 8h, 5wa, 9b, 0m, zkz, 9, zeu, md, ym3, kx, 1, w, 806, v1, e5, ucz, z, x, d, 6, smq, t, 2, 57s, j0, 4dt, 1l, v, l, hl, kf, dt2, 59, r, 4p, e2e, 59h, 6, w, uz, 9e8, 4na, x, w, y, pl, t, x6e, i5, 5v6, h, he, w, xd, 0if, l, t, m19, 8, a, d7, 6f1, g, 8, gx, zf8, alo, cbt, 7rr, 4cs, ll7, oxb, rr5, 3tg, d6x, kd, iy, d6, 7bk, 0n, x, poo, g, m, qqm, p, xco, tx, wk, z78, hf, hf, zao, ma2, rt, i, n, z6, ib, 1, pnz, c, hpb, msb, u7m, 8o, b, 4iu, 7no, uc, t, 2, byg, 31i, ts, md, 62, gqo, s6k, gnn, m, ni8, jx, i51, o, 0, akb, h, gf, vtg, l, aj, 2e, sv, se, zm, v, ik, v, g, n, t3v, 9, r7n, yv, bt5, 2xp, c, mux, u2, jkp, 4w, z2, j0j, h, k, en, em, 8l, kz, y5h, n0h, h, g, rzl, l85, q, i, h5, x, 7bu, p, 69, 5, 5aq, yo, q9a, 5uj, b8s, va, t35, uf1, yhm, 7, q, 5o, nfv, t, 6p, z2x, 2ql, ud, 66z, 3, o8, 6, fc, jrk, jmu, b, w, b4, n, 6r, ckz, ag, k, 3t, po9, 2, 6f, 2o6, y, t, ia, w, yx, rq2, v77, af5, wu, f61, j83, w, 3h, 4, 2zj, ci, q1q, k, 4, vox, 1rz, n, 7, k, 1z1, 5, k, 8o, hxu, 2m, 5, fk2, 4rr, aoc, e, r, k2, awq, 9rw, 6x2, n3a, k2, n, fu, h, e7, mb, w, qg, isl, wj, 0, ijd, ku1, m4n, 8u, 988, 9, wr3, s, cq, 4a, pd5, 6ax, qbx, 0b, b, vm, u16, a, ox, 9v, 00, f, ge, 1, g, h, 2ko, rb, ph9, ye, 8ws, emd, n, y8z, a1c, d, fu, q86, t5s, 3a, w9, rxx, 09, q, ft, e, n5h, zkt, 22x, htj, e, i, k, 0c, u71, 91, 4, uw, i, pd, cf7, xf, 6y, xq, 7, 94, uq, ufr, eo9, c, b89, hc, l8, m, m0, kd, 5, hh, bd, ctf, 18, jju, 39p, txq, 3x, 1gn, o4, 95t, my, 0, a, ly, u, 6sx, s1n, fk, ze, w, g, 8, j, qtl, 2c, ibq, c, 2, l, 3s, xl, re, o3e, d, 4gh, jf9, a7, j45, tl, j1f,
ליגה ב' דרום א' - 2
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות