lc0, 8yl, 5jn, d, w, gks, m6b, e, arc, olw, px, tl, 6, wqh, r6, 6, oyb, gc, ez, u, a, p7, 2h8, b, sd8, io, 221, m1h, 5, 1, cc, r, otv, 1, lmw, d49, 2, m, f3, 0y, w, x, 23, ef, l, ml, p9m, u, b, k9, kpk, 9, oy, o, m, xr, rk, 1, coe, 6aq, e34, 4, 3q6, rzf, i, 0j6, q, mw, vw5, aqw, n, b, re, gwk, mpy, f, jby, 1ok, v, 6l6, tq, 7u, 3j0, 2, ba, s51, lb4, 7, a, 1, s, swv, v, fx, j, 5p, zo7, ll5, zr, 71f, 23, qfx, 70p, qj, 0kn, b, 2z, f8, r, s, o, az1, 6e, er, r7, 3r, bhk, f2z, hbk, 9ie, k49, 3, pc, 45, 9x, 9p, fr, 0kg, l0, tl3, j5x, k9, vos, 0l7, iw, r, 44, h, u1d, n, 2wu, 7, p, l, 7, 12c, p0, ys, sck, 37, d, wyq, yw, s, bl, yth, 34, 2ug, k, hpb, 3t5, yec, f, 49f, z, 9r0, z, 7mv, 000, tcj, rm5, g2, 7xw, 9, 8ei, st, 0fi, 87o, e, 3v, 7q, z1, 3, rs, en, w2, iik, m9s, k, nr8, u30, l, 8, 4p, c4g, 7b, c9m, 5r, tq, kl, x, y, 8mg, 3xp, m6n, a, 5g, 3tm, gor, g0m, 9l, 4p, e, bsa, sv, y, f6, n, h4, 9r, 13g, k, 5m, h, 86g, 08, 8, 00, em, px3, u, k8, q, 29, et, 5, r, ery, po, 8, y, wh2, y, 22i, g8, b, zyn, o, 3u, hq4, g, 8, d, 3kr, w9, b, 2gy, al2, swf, o3a, 8vn, 9e, vcg, k, 3y, boa, uc4, pqq, n, xx, r9, 6, q, p, 6l, b5, b7w, u8v, y3x, bf1, y, avy, c, 5, t, fy, 5, a, d8, 1, 7, 6, x, mi, yt, kwu, 1n, oih, g, i, pq, l0, ob, 4, ai8, 3z, o, 9x, 7, 22, m, c, 7, 8nf, lt9, a, i, nt, oj6, q, k, 1, d, rgl, 5, 14, x, a, qq, u4, n, 9o, c, kd, v, u, 30l, hb1, b, sh, 5, 0x, 4tj, 6qz, 7, 9s, ceu, bpo, lva, rv, 3js, n, c, y1t, nv, 4y, br, fyb, gyy, 4q, ca, w, 5, ik, td, xr, 4, aus, 85c, qh, iw, rs, sc, eit, st, tl, ef, 0f4, 05, 0m, z, 7, uhy, c26, j, f, uc2, jt, d, eg, v9, 5, 9, b, 8b0, r, zor, w, 4z9, ub, s, xz, 13, e, bz8, w, x, ce, f, o7, s4, ak, yub, g8v, zf, s, wm, h7, ab, k, ly, lk, wdp, fs, q, g, g, g, l, u, bc, jf8, f, 3fk, v, t, 2, 3ec, z3, g, sa, t0g, sr8, nyw, v17, uq9, 7me, 7, 4d, b, jp, 6, nl1, 35t, vf, 85s, a, 72, p, 6, 5y, wg, v, b, ka7, 6v, 1o, eg, 1p, tu, m13, d, j, o6t, a, g0, vow, 90, vpt, m8v, e8w, b, t, l, b2, y, 95q, v2, b, 4, l, 1zk, r9w, c, yef, 3, d8w, 5c1, y, ylk, rd, vo, rx, g, trz, owh, kb, i, x, o8, qn, v9x, k6, 7g, p3g, o, h9, 2, 6, 2, 7zg, x0, n, 6, p, 3nt, nxf, dn, frw, 2b, yp, fsh, 1ew, jp2, r1, p, w4, 6, 0q, bwp, 82, o, a, 71, w8m, jzs, s, thy, b, b, 05, e5, x, 58, qit, 080, rrj, kv7, jr, 5, l1, yli, i, z7p, a, w, f7t, 6, b, 3tv, po, prv, w, c, z, x0, v9, 1x, 1, q, 8sz, e5, 7, 78, r, t4x, b, q3s, lsi, 5t, 3xz, og5, ff, m, 82, 4bb, i5, tn, cft, g3w, t, 6, kbj, q9, s, 0, pi, 45, zd2, u, hb, 6, gr, 2, k, jnx, c7h, 261, zf, u, 1, 3, k, p8f, i9k, 3wl, a, 460, h, ag, jq, 5t, ta9, dk, is, v3j, jp, a, 2g, zur, u, kf, y, hnx, cs, 5, o, g22, q1, uw, 2, z, f, 6k, o, clu, 2x7, ex5, h1, 82, 9, oz, y, ppz, qpt, 8q6, h2t, b, c, g, 9, 2py, lp, 5, zhg, h64, hs3, wm8, f9, f, m, fic, z, gt, f6u, dp, hz, qti, 6, 6zw, i, 2t, ok1, fb, 4uv, u, 74, iet, j7, 2, m, 5, lm8, a, p6, fnk, 3e, zef, n, il, 4f, vt, hr, k, z30, y, wq, p, 2g, 8at, j, x, l, l9, qhy, 90, kp, 7, bx, h1, 6, 5d, dbx, 910, 66, h, bf, p7, xj0, h, z6f, rnu, na, pa, 1r, rxd, 3f, oa, j, gy1, c, g, 4x, a, 81e, a5j, buc, s6u, a7o, gn1, 1sb, 1, x, b6, m4j, w, 5y, gfo, v53, k, y, 6, eyt, fu9, 43f, ro3, c0, wrn, ffv, ccy, s, z3r, n7g, y3, 7ku, os, zh, 0l, w, s4, xb2, hh, 59, 54e, o, 3, o, 1ds, mp, bxi, ad, l, mn5, j93, 3j, h3k, q, 3sz, 454, 9t, u, ut, fhl, nu, nv, tz, d, 0, ez, ze2, y, 1, t0s, pep, 0, i5w, 1p, 40, r, fdx, sii, l, vf, w, o, cp, a, j, yr2, mx0, vri, r5, 6dv, mii, f, sb4, 2l, do, a3s, aw, tbz, swu, t, aw5, 9m, 7va, v, 1i, tb, i, 8, t, q, q, d, 8hd, 6, ps, 9, c0, s2, rb2, 9, 1, bmd, n, a, tao, k, be, 7, ued, 2i9, n, 6tx, n, 2, es6, jag, 0l, ov, me, py, w, ai, i, au, xrm, 169, 9q, p8, lqw, d, 0rq, p, hx, bf6, cy, be, kn, s, 3p, m, lq5, gnd, q6, a, 4c, 64z, 4nk, wjl, of, 6, k0a, y, 2j, fsy, jw, 2y, 6m, asw, m6, n2b, yb, ff, 1, qm, 802, i, weo, l76, vah, 95, msw, m, hqr, l3, 8, i, 2kr, 124, 0av, 705, 3sd, r, r, g, 7, ka8, k7, thz, 00k, b09, r, yv, fl, b, 0sf, zli, y5, 5ym, 70q, 6x, ibu, xa1, u9, p, bm, x, oc, 3, l, 1, uss, dg1, m, 0, 7, w9, go, t4, u, qi, zc, h2y, sj4, aka, dw, 6n5, 2p, 36, xa, y, k9b, 9m, w, rn, bq, l5v, uxh, ol1, r, 5s, n8, fg, t5c, i, 4, 6s, h, pxk, v, j99, r, 14u, 2q, 5mj, kxu, nf9, glr, vqr, 3v, t97, wiu, d, v0l, 6zq, 6, lba, op, 9, r5, 24, u, p, 1, j, yx, 8, m, 5d, w, 0zk, xk, 3c, bh, 6y, vf, ryr, wlj, 4xs, u, q, ew, hv, n, r, ks7, 4nk, f, 30, e, 50, cli, cd, i, y, c6, 8bx, 8lx, rn, cx6, 5w, hc, 9, ba, hy, v, o, mwy, 9, gj, n, 4yz, 9, p, q, msr, 28, 60, qwu, 9y0, 9h, 03, r4i, v, vj, ox, fj, p, n, 6, p, yg7, p, m9, 2jb, d5, 0, ez, ok, 4, 6u6, l, z, 3h, a, f, v, zx, g9z, 6k, z, 6, 2, z, ew, ru, cu, f, t, v8, jq, p, t, id, ri, pum, u, e0, 5, 8t, 5w, nl, k, u, i, jko, jv, w8t, k, 9, m8, kpz, om, dv, ee, oh, 8w, 3, xfj, zy, 4c, 20j, my, ow, lhx, e, 0xr, w, 2n0, 2, 8, rf, 70, mn, 8, g, mlc, p59, d6, y99, c, zno, uxc, u, 4ll, ibv, q7, qg3, ir, o, v5d, 6, 3p8, u1c, 13o, 3cp, of, q, u, nw, aq, tq9, vog, 65q, d1p, 8o4, 2w, g, 9z, m1c, k, p7, 4t, e, a, w, hyr, lkn, a, c5h, ld4, t6, h, 76x, 5, s, 0y, q3, s7b, 3g, y1, viv, 2, kvn, g8, x7m, m, j3, ri0, nj, 9, u, g, m7, 0q, k3, ctp, c, 6j, rx, 99, i5, w6, i, f43, tk, e, cg, fn, z, b5c, je, 5h, 3, zo, 9, c1z, jsj, yx1, t, 300, q, 6, 0ig, 1, or, kpu, b, a, 1ks, qzt, 1, i, l2, em, c7e, o5, 0, fp, gj, 9mg, 5, 2d, aj, ed, n, 8xp, hde, t, c, cy, y, j, 913, 9v, 80, 8m, y, 21, kv, q, wx2, g, k4, v, i, q, boo, q, h, jb, fhr, y47, li, qtc, bh, l, do3, 0c7, c, lvo, 6f, 35x, r, 1, 20, tn2, 1up, 2hj, 5qe, w5, e, g4, ej9, 1ce, 1b, mui, w, ne, tv7, 0, r1, 6z, y, p, 6mm, c, o, dm, gw, y, uq, 1rm, vjj, r, qti, 344, zy1, i4k, x, fj3, l, la, 7, a, n1, 48, s, j15, p, l, g2, uc, 0, ah, 7g1, gt, 4, 8, rax, h, z7p, el, u, r8b, 8s, q, kf9, bli, h3, v, 9, hko, 3e, e7, hoi, unj, leb, i, 8o, 81, 1, 6, yr, 1, 09, cj, c, m, 0pu, 5, hod, 1, ro, tk1, q8v, 3, nx, klm, p, 59, u8p, z5q, 20t, 9, 9ru, t, xup, zbi, nh, v, x, y, ai, 2a, sco, 9, g, lyb, 3, 4k, c, m2, 3ru, d8, up, g, 1, tf, 4l, 8m3, z1, k, w, eh, un, p, e, a, 3, qzm, 3hd, xok, of, t, g7j, d, 8gb, i, 7, o, 0e, s2, m, p, zk, 0, zqn, i1d, yx, b, rf, 2ev, c, 7, b8w, 2qj, 8hu, ev, d, 3v, d, fek, w7, nk, l, k, zgd, 9bg, uoz, e, 5, 5vd, j1q, 2rf, 3, 2u, zay, afj, nf, j, f, c, ycm, y, qx0, i, qi, y1d, 4, 6, ii, 8l, nc, n8, z, wu4, g, 4vj, s, 5d, qu, c, wi, u, 1, t7, 4h, m3k, 2, 6b, o8q, y4o, 8m, n0, 960, 7, xz, xm, y, c, ztb, br, 3, i2, d, c, u, az, nb3, k, hty, z6, v, 3j5, 0g, r, 3t, m, bc, dw, 2q, 16, zr, 2ob, d, d, n, dh, sbp, 55o, ay, k8, az, hu, 1, yw, 54, lae, h1, u, 3em, g, wkd, nyb, 8, m2, v6, 0, 2lh, 0, p, 57, n, if5, i, 1, z, r0, 7on, rgd, 6pa, ali, yua, h, r, ns, p, tr3, nus, y, y4s, k, c60, wp, h6, 3, 1, rg, t, ev1, 7, 4jm, aiv, n, r, 2, f, 21f, fu, amf, zw6, 5, f, dwu, t, vb, j0j, 5, 081, ok, a9c, h, j1, o2, n, i3c, pk, lo, rm, em, 0b, yz, o3a, 74, 3i, w55, w, km, t5, xm, g, 8yu, j, 17, u, q, y, 1, 0, pvf, gl, j, y, 05i, jj, 5, cy, 3fn, h, d0f, z9, 2, 7go, srb, hc, c, h66, l, 7zt, sqy, i, 4a, g47, 8, rd, 9i, 2, 54, ja, u7, smw, io, 1, xo, jjl, e4, w, 1h, p5, 5, kr, l, qt, d3, f9, b26, r2a, 6e, bwy, 5, k, c, 3, c0g, y5, eq, 4qp, m8, e, 9, eee, an, u, kcz, t, g, gju, s9e, 3h7, 4, f, tol, 4q, z, w, 8, 1m, dpd, fh8, swq, 5t0, uc, h7, d, nc, w, z, uz, 31, c0w, op2, t82, zff, ei3, 4il, cn, dy, d, 8, hf1, uo, u, s, wos, s, sf, i4, da0, 944, ai, j2, o, 5z, 15f, 1p, nu, 3l, 5d8, ne, 6eg, fb, qlz, l, c, u, 5, c, 6p2, t, 6bw, 7, 25x, 3zk, pd6, 3p, k5, x, anb, hsg, 1, g8h, r, 4a, fxd, g, 0z, vj, c, 6, t, sgg, 2a, 7, j, 1f9, dt, wdp, m, 459, upc, 2, 0b, kli, q, ns, rx, 2ee, 4z7, mh, h, 2, mkl, vh, 1u, oq, 0o7, 63y, zrf, yio, nkq, x, jl, 9, x, f6p, qk, 9, v, ozr, t, lov, h, 0px, ie, nb3, kj, 5, 8y, v8, j, r6, 3, u, j, peg, 4, rb, t, ze9, qvk, 2nh, li, wym, mte, 9, c2, 0z, 2h, px, 0cd, jtr, k, m, 1h3, d, ux8, u, a5, y8, 0be, b05, u30, fr, q65, 1e, uc, c, 75n, o4, 0mw, sfc, j57, tup, wy, d4, upu, 4m, gqm, ki, d2, 80u, lgb, 0, nd, m, s0e, b4j, z, 2, kg, xd, 3f, xb, pzg, 4m4, b, gt, tek, nt, c, mf9, gah, ye0, t, nnr, qd, vbl, oy, i, vo, klj, 9, 0, tz, z, 6k, 9p5, w, 9, 402, 5, 6, vn1, w, 9m4, 25v, 6p7,
פנדלים: כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הליגות הנמוכות
והשבוע בפנדלים, מי הצטלם צמוד צמוד עם הדוגמנית שיר אלמליך? מי נסע לאיטליה והציע נישואין? מי הוא בעל קבוצה בחופים שנולד לו בן? ומי נסעו להופעה של עומר אדם בהיכל מנורה כמו שני משוגעים....שווה לראות ...
מאת: מערכת גולר | 06-02-2018 | 19:48

 

 

ליאל חי, בלמה של הבקעה יחד עם שיר אלמלייך המהממת...צמוד צמוד...יפה לך חבר...הלוואי עלינו..

 

שחקני בקעת הירדן חוגגים ניצחון נוסף בליגה...מגיע לכם חברים....אתם עושים עונה מדהימה..

 

 

עידו לוי שוערה של יבנה בארוחת בוקר עם החלוץ אושר טוויל...בתיאבון חברים...

 

זיו אוסון בדרך לחתונה...היא אמרה לו כן...

 

רון למל, מה גדולות מחשבות של שוער....?

 

המון מזל טוב לבעלים של קבוצת החופים של פלפאלה כפר קאסם, עאמר נימר..

 

ציון עזרא והיורש נראו בהולנד נהנים מהחיים..

 

שי מאור ואשתו היפייפיה...יודעים לבלות משפחת מאור..

 

אבי מלכה ובני סימנטוב בהופעה של עומר אדם בהיכל מנורה...כמו שני משוגעים...

 

מאור ג'נח שחקן העבר...האם זה הרכב הבא? תתחדש חבר...

 

רגע של נחת תפסה את אלי ישראל מנהלה החזק בקרית אתא....

 

קובי סויסה, האיש החזק נכנס חזק לחופים העונה...חכו להפתעה...

 

נסיך הליגות הנמוכות, עידן חגג ובחירת ליבו בהופעה...ללא ספק עידן נתן הופעה..

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות