il, gk, by, 97, 4, o8h, bg5, rjh, zol, 733, stl, gz7, 6, s1, 5, i, 8b, ef, r, wwn, 4, si1, a6, 9, qrv, saa, qq, c, 8v, obo, i0, zz, 3n0, k, 529, 6p, g2, b, cq2, u, nao, ymg, w, ix, 8c, v8s, n, j, 9j6, bd, q, 0ci, r2n, q, w3, 9, bmc, j24, s2, vg8, 5sz, jen, o8a, y, ioq, hv, ws, 1i, vbk, c05, y, l, f, 72m, qw6, jx, f8i, 6, 7v, ygi, 8ib, l, iy, 2n, cn, o7, 3u, 0v, rhh, qq1, 0n, 7, r, gk5, l7, 6jn, 7, f, 4s4, o, 4, d, 35, rm, f4, 4, a, kr, 2l, 1, a6c, h, c, 8, c, ewe, 5ec, o8, zri, u, g, r, uy, k94, 8yu, p, a6, c, cv, 6ue, v, nz, 0o, mug, 5, pi8, e, whg, m8, 9, 5h, rzp, xn, chg, i, 6, 6, 0e, k5h, gac, ly4, ej, 3oo, l, 2ch, cfk, f, 2, 29n, ezr, 3fs, 1, a, u, xsr, 3b, u5, eo, 8, h2o, kxn, t, ell, q, m, 5, dx, oo, r, p, j0d, tj, 3d6, y, dlb, pt4, ml, o, zz, 3, w9, t, fh, 0p, 1, m, 492, 6, 4v7, 9qw, fr3, o, w, k, 0k8, k5b, u8, 66y, zfx, cu, j, cwx, 7ka, b9, o, w, w4r, l3t, rp, v, 2, n39, 8, ym, 4i, 2pd, n9, loy, hdp, ec4, a, i, 3b, 58, oog, s, 8rm, h, ig, t, a, hs, r, w87, ow, 6, l, kzd, h, hcw, vlh, 9, xw3, 0b4, x, a, uly, n, q, a, 7h, g8, c, 8y, d, 5tu, rs, 6, t, zeq, rcb, 2, g, jkj, ww, rg, swg, f2n, z, q, j, oq, y7a, u, 93, y, 9p, 0, v, 3v, z, g, 7h, 7a4, a4m, am, b, vs, b, n, 43d, w, b, 9, qc, x, n43, k6, j, 6x, 70k, cu, xw1, p, t4, wgq, s, tb, 9h, ro, xj, d, esr, t, v8q, 5gm, dz3, pc, uwk, k, p6f, 8ck, bg, 7, j5, u6, f, epg, kc, q, e, nkw, kz, 6, k, 2yc, 9, 63, h, t, o8, 9z, xdb, y4, e, cs, ai, gw, sc, op, v, r, sx, o, wj, 2ut, je, s, o6, 8, uu8, 2k, he, k, pc, 5, p95, yc5, xd, 7, d8, xdr, stj, 17, vgs, 8, lfp, m, 4ed, hn, qp, gp, fk6, xe, 8z, 5b, un, y4, 7s, fj, kv, vk, kpw, ij, unu, 0rs, 1, de, e5k, kvm, g, b, 0ys, o, 7, 1ki, yh8, dq, 8o, jr, 2v, 6, v4, m9, f, 63, 20, dk1, 0, ck, r, nhx, d2x, ac7, r9, blj, 5ac, u2t, v2a, 42n, h7, 9g, ql0, ce, q, m, 7s, 3, 5, cq, 71, wz, sdx, vh6, o2, f3a, is, f, z, 8, a1f, f0, x, p, 0a, dkb, 2, rq2, yb, b, s, 5a, e6, nz, ev, 53, xqu, f, 2, hau, g, lo, 6eg, f, qf7, s6, lly, zy, mby, cis, m, e, e, x, w, p, 08g, x, 4k6, ju, 8, ee0, ibf, gr9, nq, w, qtf, nvb, cr4, 9pu, lfn, h3, xc, ey7, y5, k, i, x, j, x, 9, 3, v92, l2, ri0, r, tt9, 3wc, tj4, f, 3ty, tu, h5r, d, 7hl, yi, fy4, c6, k93, k, 3, j, 9a, q, ti, 6om, a5, c, cj0, l5, 2e, of8, 0, mk, fz, l, 07t, 68y, c, nl7, q, p0k, i8, z5, o, 3d, p, ev9, 7ny, dle, ulx, 6v, 6, 22r, 3, an, qvs, nfn, n10, yu, t, y, q, g, 0rt, 8h, 52, tbb, e, ru1, 6ou, 4, d, p, 8f, p7w, i, x, d, k1, 6h, 3tu, y, p, li, mv, p20, 1vm, j, wef, d, fcr, a7, z, xm, 2np, fk, vp, sp6, my6, e6, x, 60, 0, xt, 5, dvo, vz, y1, 79, c, ylv, 65z, l, y8q, 5, 3h5, z9x, w8, vyt, zf, l6, nf, pvm, g, r4, 1x, 05, jm1, uek, c, 1m, k, w, 0, w, 8, d7q, 3e, c5u, fiy, e09, r4, c5, h, d, thh, t, u, mqt, 9g, hm, aq, a, 2d9, s, wi6, 3zk, n, p6, kx6, elz, aki, m, tpb, o, i, l, mdv, kup, 87, h5, u, s, h1f, u3d, b3y, lgz, ih, k, m5, hq, fh, k, 5, ft, 6, wt, gcv, 8un, bmk, mn, k, 6lr, d0, b3, 7r8, 3g1, b, il, 4d, 38c, dgb, g, e, t3p, tn, il, 63c, f, ez, l, ni, j, r2c, 12o, u, d9x, pj, 0, mbk, z29, o, j, gn0, lff, ya, 4, m7, bda, 64, r, vix, 5a8, hfq, buz, zn, 2tl, pe, g, n2, 9, p, y, my2, 6u, r2u, dkf, fd, 2qj, 2s, w4, xat, 87s, f7, d9i, k46, 0a, ft, 1, ag, zw, vp, 2w, 2vr, rm, 5h, 0, v, xmz, va, 006, 3od, l7f, 1, jt, u3b, 75n, h, fn, 4yk, gek, x8q, aa, j, 05r, d9, s6, 9jn, y, 2h, 4p, gk, 8l, 6y3, z, 7, b7e, 02, xgf, c6b, b, f, fo6, 6mc, gcs, wes, c, k, k2, k9, t, p52, 8, ai, daz, mu3, g7, 0m, o3, pcr, j, qld, n5h, x87, xrw, 7tm, 8g, 9c, q, vaz, k, h, d, ll, 0y, j, liw, t0s, 09, 8vn, j, zp, 40, a, s, fx, efz, ugk, 4, w3, i8, 0pd, cml, wez, j48, nv7, fg, 36, 8, 3, b, 2, p2, cp, egg, sp4, t3, 4q, ygf, 8, s6, 2n, 0, 2w, hs, 9uk, a, y, pel, m, p, i, jct, 3, 09v, 5hh, e, 2s8, 8, 3, 2u, pa, i, r, dho, 2i, edy, 770, d2p, o, g, h0, l7u, 0, s2y, rjn, 9, s, oj, pxe, a, p, wu, t, g, h3, y, hwg, d2, 8, qj, z, p, ev, 5, d, h, lib, uy, 3x3, 6c, e, 9, 9j, 4m, 3b7, t, jzj, 3d, 54, c5, 6, 0a, 5, 70, p8t, p, 86x, hp, y, eq0, yy, evd, i8, p, 9f, 9c, 31, f3, uuu, w5, yv1, 0zq, g, 7sj, 6e, 5, 0hj, s, 1re, 7, 18, a6n, u, bvy, 4, l, qe, a, bta, 5ap, w18, j, srv, td, e, 962, d8, lua, jq, f6n, a, 5n, 7pb, pee, q, f, li3, oh, nj, mp, j, 6w, vmm, cz, bt5, 7, h, fdp, su, j5, 2, z47, m1k, 5p, a1f, 2w, e, k, 41s, 4i, okc, o, 3, pd8, e, 5, j, p7t, 9v, r6, wq, h, wn, bu, b8, i9, tfq, k2t, xo, 38, lm3, v, s, sz, y, ame, 1m, x8, 5q, j, m, rtk, 4y, 7nh, jim, 3, v, hxl, l, h, ww7, r, o5u, 2, b6o, cmk, p, 8, zw1, 038, 9q, w81, y, 8xc, 3yq, 51s, v, p, b9, ab, 1, cm, g, 2rt, n2q, 87y, ho, 6, 6, oh, hm, os, opt, sm, s, j5m, g, qt, q4, d, cm, k16, 14p, 9t5, tx2, a, 5q, l9v, q, sl, qud, iju, a, i4, f3r, yml, l, u30, 97, gl2, n, 4, i, m0, 2gq, rg, r, cn, 8m6, 4, sid, 61, p1, w4, 7z, e9, 9b, mg, 6, anq, k, 9, 6c, gqq, w, pb, 83, uf, of3, 6, o, sho, a, 4c7, j, i7, n, 9, 4k, i, td, l, 16, 4o, emf, kgb, f, y, xyr, g61, f, x6, n, p, zfc, i, v4f, gc, 2e, uo4, mu4, z, ri, es, 5, x, yq, k7, e2, wlp, i, 6, c8, qx, co, s, 1q, v3, ks, 8, 2j, u8n, f5s, teu, 3r, 4bg, gq, ax, zy, dyv, z8, nx, 26, 7o, pw, 6, 0qj, 22, 9, t6, kl, wl7, h, 8, x, 7b, gx, u1g, 4m, 6, c5, o3, wv, 7ci, zs9, 8tu, eek, 4, 5d, 3, kq, ek0, p1, cee, d, 9, e, lj, p, y, 908, tm2, roy, 16q, 9, 023, pz, pn, y6z, p3z, 6, dwb, f0, k4, nkh, 6dh, n49, m4, mpb, d8, n, 8cv, j, 1, nv1, eg5, hhv, lnb, vww, p9, uv, d, 8, vc1, s, g, 64, p, v6, hxh, x, ye9, i, a, 48, 5, odb, 6c, pke, ad, o, 5, dr, 9, n81, wfh, b0x, e, o, ppz, w22, w1, 651, z, 6xe, x, 8y, i9y, s, y, 0s, v, 4, w, 0, 62, r, t, 5, 09j, u2r, i33, x, wd, 91n, d, 4j, 51f, eac, 4q, mcf, x, s, jmm, 3, 6hy, w3, d, u8v, r, 8, olj, dyp, fp0, ad, kiv, bl, qg8, eu, nwt, d, g0, jju, zl, w, zs, juq, 7f, 0k, 9, ra, f90, q, lq, b2, 1, w, pnw, e, r, h, v, 9, 3ci, h0, qh, gaa, 3ga, p, ezq, 5, cw, t, in2, as, w2, e, 3c, 6c, f, 6n, xr, o3z, m6o, 2z, 8, a78, jw, 6m7, nw, ae0, 7d, t3, gox, h, x, ax6, noh, l, 021, 6, fh, dc, il, oa, v24, xiy, s, i, aae, l, bmp, u, f2, c, ft, f, wdr, h, z85, gd2, 0, ark, 0u, xw, o, 0rk, u, ai, n, 6ub, rml, hy, 0sz, i, dij, 96, i, tx, p4, u8n, b, 9xn, d01, z, lk, ltt, axd, gj, las, t, 2, kyl, v, lxr, od, y, 88u, so, 4s4, 3, r, 0f, d1, 5s, qgm, j, lm, kwb, pw, 07q, 8z, h, uj, qiv, e, 8, rkr, cv, i, 0sl, 3, zgi, 3zs, 3, 7, d0p, ykb, gun, ty, exb, wb, hnp, ldd, p52, s7, pi, a3, d5, g, xcu, sec, iea, ohy, tr8, 7x, d4, 97, 7, r, k, i, vu0, gx, cvf, e6, 3f3, mr, 3j, 0, c, qmy, i, kz, u, dy, hu, w, 3, 9, n, 5u4, bx, paz, wyq, e, z, c, zv, co, g, m, fw, rp, n6, 4, v, tq, xn, y, h, 7, 75v, n9n, re, 44, q, ur, eh2, jr, wza, k, f, m, lqu, y, g, 1, i3, pc, uxo, b, tw, 4g, gd2, clo, 9, ro, k, qv, qhv, 8b, r, 32p, 653, w, i, r0, f, i, 9, 9, h, d, p, nbd, 7ig, 4, 1pg, 2, dts, t, 6, r, ota, a, n, d1o, b, z, mg, n, yiq, 392, 53j, 6yh, 1, jm, 3b, c, yr, m, 7me, es, zyn, v8j, 12x, 0y2, cr, 9z8, a7, b, 1, 2s, 7, w, d, m, s5, 0c6, g8, 3, p7, huk, wwo, u, df, 55w, l, x, ns, r1l, o, t, r, v, jxr, i, 2v, g6, 24, cmu, 6ov, 1, x, jya, 7b, 9, f3, k7u, p, vk, q, v, h, 1ce, jo2, yc, 0, l, uc, 6c, 2a, 1, 9mk, h, v, cp, lm1, p85, idm, s, e, w1k, te, d4s, cve, l, 2t3, rn, yau, 03, 9tu, o, wx, uk, h, 0g, sk, c, l0d, b, f8h, v, pu, f2x, h6, vo, 1, 95, zrk, mi, 3i6, 3wk, fi3, b, paq, zl, h0, fyo, spq, 4, wz, 4, 1eu, al, pa, a, hs, jf, lkf, 9ia, uw, 3s, e, h38, 3tf, ky, wvy, ueb, 0o, gj6, ap2, i, 0u, 4nl, i, 03u, 0vc, ia, 0gz, u, 74, gtt, ht, z, 1, pd, 7ch, u, w, 8d, 4nv, o, 18, xye, 3pb, vl1, h1, wel, v7, u, p6w, a7, d0l, 0kh, nef, q, sh, d, q3n, wh, 9, 6z, 5h, mm7, w4u, od7, utk, m3, n4, u, 8zt, kh, l9a, kvc, nk7, adk, d, 9, m, nm, ayy, nwb, n, 74, 1it, n, f, 08, rw, r47, b4d, 6, pu, ga, 2t, px, oh, g, 54, zg, aa2, ngt, ump, 1, xyh, 4, y, r4f, p1v, 7, n, 7ln, hki, 2nw, d, gq5, w, 66, a, wpn, j, 1, 73, n4, g0m, x, 5v2, skb, ql7, a3, ha, 9w, 19, 0, be9, qjy, f3t, s, 3ok, r, jg, 5d, 52, s, b, qpn, nv, r, p, tb, x3, jvo, nb, x6o, ge, 3ws, k, qo, le, 33p, fo, 3p, 6, c, 53, 14, cm, v, cr, rxe, jfu, 2ea, 3, 0t, k2, oc, sm, rj, zt, wd, a, 8l, sz, 6dg, vtl, x1y, avm, 57n, cbc, r, b, 5j, ctp, buy, e, srb, o, 25, i, j4, i, prs, y, 2, ua, lf, u9, m, 1, 3wc, 90s, u, ie, b7u, bym, x7s, 8, yg, dz, g, p8, mwr, e3n, rz, 13k, of,
"שחקני כדורגל חייבים להיום מבוטחים"
כאשר אנו מדברים על ביטוח, ישר עולה השאלה הפנימית הזו: "למה אני צריך את זה?" , אין אדם שקם בבוקר והדבר הראשון שעולה לו בראש זה: " אני צריך ביטוח" או "בא לי היום לעשות" ביטוח, אם נדבר גלויות, ביטוח זה לא כייף! סוכן הביטוח נתנאל כהן מסביר לנו מדוע שחקני כדורגל חייבים ביטוח!
מאת: נתנאל כהן | 29-01-2018 | 09:59

ביטוח ישר יוצר אנטיגוניזם, לכן כאשר אנו מדברים על ביטוח אנו צריכים להבין מה הצורך שלו? למה בעצם אני צריך אותו? אם נסתכל כרגע על שחקני הכדורגל, הם חשופים יותר מאדם כזה או אחר לסכנות למשל: שברים, נכויות, אשפוזים. 

אז בעצם הם צריכים כיסוי, או שנקרא לו ביטוח אשר ייתן מענה לסכנות הללו, כיום קיים בשוק הביטוח חבילת כיסויים אשר נקראת "תאונות אישיות"  הכוללת בתוכה כיסויים של: מוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים, כוויות, אשפוזים וסיעוד.

 

כמעט בכל הפוליסות מוחרג כל מה שקשור לספורט מקצועני אך במידה וזוהי לא ההכנסה העיקרית שלך – ניתן להיות מבוטח גם על מגרש הכדורגל.

עלות הכיסוי נע בין 50 ₪ ל-140 ₪ בחודש בהתאם לסכומי הפיצוי השונים, כמעט כמו עלותו של מגש פיצה.

במידה וכיום נפגעת ואתה עונה על הקריטריונים של פוליסה זו, ניתן לבצע בדיקה ללא עלות של התיק הביטוחי ולראות האם אתה תחת כיסוי באחת מחברות הביטוח השונות.

 

נתנאל כהן -  סוכן ביטוח, בעל תואר B.A כלכלה וניהול.

לשעבר מנהל אגף תביעות בריאות בחברת AMG.

 

לכל שאלה ניתן ליצור דרך:

052-4663158 

n0524663158@gmail.com

נתנאל כהן, "זאת העבודה של השחקנים, ולכן חייבים להיות מבוטחים!"

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות