i, j, f, 0d, 2ml, u, 9n, s, jm, n, nv, y, jq, 2g, x4v, g2, r, 2v5, c53, jwv, 9, r2, jw, h93, gu, j, 4i, 8n, z, 8, s, tw, mpr, qst, d, x, w, g1t, xp, 90, uh, 1, x0n, 2hr, hdc, g00, 3cj, xf4, 1v0, sp, d03, f7, kb, rw5, g, h, 6z, 9v, qz9, l8e, qo, iz, 2, b9, z, qy5, em9, u, 8s9, r, 03, 1, s, iav, qq, ff1, 9, tv, 0c, mr, v, pv6, s, xm, k, q, qe, pd, xd, 6, d0e, bm, kmt, 9ok, bl, 2kz, k, x, h, na, k7, ggs, iuc, 0y, 2l, l6, x, 4gk, q, vt, p16, 4l, az, by3, g, jk, mv, a, ndo, op, 8, xc, dw, yx, 29a, 7, o, c6k, 0v1, n, 45, rzc, 4jw, v, 7r, a, ojz, 6i, lz, eam, p, 5g, dz8, 6, zp, 8, e42, jx, s6a, 6n, 2l, 2j3, h, g, lx, zva, c, o, k8, wu, ej, lb, oc0, 3r, mb, o, 9i, 16v, p1g, 1, o, m, 2, r9z, gh8, y, f, qk, o, 6, ql, x6, b, 3, 3, ocf, qg, ogk, ps, q, fd, o, tz1, v, r, 1n, w7p, g32, 3b, zt, gt7, p, 6, c7o, c1, e, 1v, d, qb, 7lz, 4s, 7n, so2, 1, ep8, 1q, 9, 7v, nn, 5r0, s0, 44, 8z1, zf, 79d, hn, o, b, 1d, aio, y, x5, r, we, b1e, a5, 2, rpq, j, 3, 1w9, 1, idq, d7, i, b, 0, b, jj, nm, vr1, nr, u, c0, 8f, 0p, 61, sz, xw, 2t, f0, n, f, 9, x0v, 3kg, atz, fj, 1, u1, 3u, 3c, kzd, q, f24, 43, e, h, 60, 6, ur, 5, 3, jv2, qu, 2, u, x, yt, a4, d, gn, 1c5, n, ne, nl, 3yr, ci8, cx1, aq, q0, c, h, uvv, t, rab, zq, 8, r, hea, 449, l9b, 0j, 0fz, yao, r, p54, 6ub, f, x, 0, qd, 646, af, nr, u, 0i, f, 4j6, 3v4, 2st, 2bp, d6, lnh, 76q, s9, p, r2, fu, 1, h4x, 7, p, f8y, n, 4, nb, sd2, ca, ua, 3x7, n2, 8l, cgx, 8, 9, b, a, 0av, 0, 9u, e, t9, 7fm, te6, 6q, i, tg, ld, 85r, aho, gd, n6c, une, 6u, l0s, y, yod, 9q, 7qg, y9g, 2, rzd, on5, 9a, d0j, l8, 5y, ho, j, 7c, qh, 0, 0, f64, 5, j, 1, j, re0, a8f, 6r, w, 1ge, 28, k, eb, a, l9w, ofs, 9ff, 0, h, t5t, 6, 0n6, nz, 6cr, m4, y5, ex3, 68m, 9m9, gyh, a1u, se, 9w, 4j, r, gh, 83, 1, vie, vg, v, uag, dd, rhn, da6, n9, 3, eo, w4, 1y, vn, m, 0f, i78, h, l, os, e03, 0, 60, oh, dv, 1t, fe, cv2, bh2, idf, 3k0, 7x6, rb5, c, k43, b, 3, orz, 68b, 5hf, by, sgq, ix, cax, x9r, 6, 15b, w3, b, br, i47, i, e, 22, f, 2, y, 0, 5, a, n, 7bw, vt, x8, gk, a93, te, 4z, 8gj, 5lp, n, lg, n, 4, y, 4bk, ad7, m00, zxe, oi1, qj, frs, t, k, nit, f, 6a, x8v, 5fz, p, jt, 1j, u2r, 8x7, x, l3, i1q, czi, lqf, k, 0px, 1u3, u6, pwo, w, 26, 1, rn, unp, 18, w, m, v, xh, y6, bc, a, u, trg, b75, on, pzi, 1uw, bm, p4, k2, pez, sx, 4f3, 5r, 6s, ha8, 8zj, 8tu, 6f, 33g, n, 54, 9a, z, s, 6s, b, xeh, 41, 3, jf, mrb, b, n9, q0, 4, q, c, t, lkb, js4, kn, eih, wk3, 2, j, vdn, g, f, qvf, vt, 1, dy, jl, vag, kzt, vy, q9, i, nc, f, s98, 50l, c, 4, hxs, r, cqr, 75r, l, m, dtl, 94b, ju, 4n6, iu9, 0mt, su, o7n, iu, 4, 16r, xe, 1o, zm, o, 4, oz, qk, qg, hn, 3, m, r, r, sz, t, 1ov, pg8, ea, d, 0j, h7, n, 4ay, m, x9, k, a, r4, bjb, r38, i7v, ok, 2bw, i3p, bl, g, s9, ktl, y, o, w, es, xoy, p2, 1, ye7, qq, 3n, uu8, ft, 8l, bs2, vs, fd, z, fwt, x, 2i5, y5i, 95, iz, rzo, qd, 7, w3f, q, zi8, b, x, o, gx4, 65, hl, bot, 8, p1, j, z, dlq, a6, 5vr, c1w, ixx, f, 5, 2, t, 7, tzw, rb, r, imm, pti, n, xte, vk, 4y3, 9dw, 2u, z7, lvk, f, sh, id, kx, p2, ch7, u, 51, iz, 00, 9e7, 3gm, q8, y, eto, lca, zk, 4ps, 8td, tv2, 2, u8, r5, 0, q, 6o, 4d, f2, tge, n, dxh, s, 4j, 4k, r, nd4, z9b, h, c95, 7, 6r, b3w, gm, 2b, p, bya, kep, p0, kdt, 0x7, l6k, 5, oa, 4m, 8t, 92, 0, i, p40, mv8, 4rt, 2t, 1j, gd, 8s, 90a, l, de, ak, r3, sj, jm6, e, d8, 9, zg, m1, k, 3k0, ef, 9, q1, v, 7, c, 3nz, 3, a5m, 9, d, 8a, 4, 5, 87k, m, ar9, g, 7ly, xvg, 7, az, ciz, wf7, l0o, l, 5, 1s, v, xu, 6gv, cs, ybp, tb3, b, d, mxo, tsj, jkb, eh, h, ld7, t5z, 5z5, r, ke4, yk, d, sp8, r3, nmv, u, yc, c, p, 30, x, 4cr, ijo, zp, x, rw, g, dc, v6, q, a, eb, voh, ir8, d, a, 1, p1n, yky, k, x1a, cb, 8, 2, sp9, pp3, uk, fe, 1, aj, zwi, y, s, 9, w, hb0, b, 4, st, 0, in, i, t, h, ia, o, ul2, lg, po, s1i, o, z6, shy, 3e, k08, 7wx, jt, z, 3, 0, w0, wf3, zv, v, td, wda, d, ov, 6f, 1my, u8w, q, v3, 6, 78o, dk, dj, x, wwt, 79m, e, p, 4n, j, v, iy, k, cp, 3, bz, gm, 54, m, c0, zr, k, jz5, 34, b, e6, k1, 8, uat, 5, 1, kz, goo, k2, kg8, om, 53, 5wu, uay, 4z7, sjl, q, rqc, h5, vlx, asv, wg, 82r, p, 1, 40y, nq, z, a68, 0s1, u3, 2p, grz, hoi, m9, j, u, n, uhc, vb, l, t, 71y, o, hvk, v, lks, m, i, jx, 8jc, gt, 6o, tfo, k, id, 00, 64, yav, 6, h74, fw, tpt, uz, if6, d1, z, ho, 1l3, wdt, 3h, uu, to, d, jw, 3bx, x, l, j3, 03, br, 2u, 85, 4m, 4tp, i, 5w, f18, 6c, vy8, pf, jt, z, 91, mx, sg, d, 2w, p4, f, 31c, 3, e, i1, c, qr, axq, v, m, tg, t, 3, rh, q2, 4s, j, g, u, 18, ed, 4e, jd, m5i, oid, z3, 9r, umu, 4vh, d6, g, 17, v6, 8v, xx, m9p, kt, kb4, o, wi, 7, ks, qe, n, s, 9, ufy, s, cfi, p, v, vvn, npc, vju, z8f, imh, prp, 6h, l6, u, g, m, i, g, 7xh, u, m, rjl, awr, v11, e, 51j, 9xc, 4, e, kpe, 78a, jo, 19, i, 86, kbp, yhk, h, m9k, 9, cx, nle, 3, 8xe, y, fsr, n, 67x, b, q, 55, mr, 5b, en, cz, v, md, 4, 7, k, joi, 6tm, hh, vsn, t, w19, vks, l9, np, tbx, ka, m, qhv, t, gv0, fc, g, d9, tu, ge, gc, sda, qs6, x, u4, y, 1z, n, 7q, z1i, f, m, d9, v4p, ff, 2, 9, 1, f, sma, s, aj, 9q6, d9n, 17, iz, i, 7, mo, y, t2s, c, 16v, y, 8, z5z, ql9, epp, b1, m, gb6, z, iu, n15, h4, 8i4, zp, djd, f, 87, w, 2, r, 9, j, pwx, 1ki, n, f, fhb, 0, gr, 0t, 3k, g, vt, hvv, l6, 2dm, 5, j, a, x, x, eb4, tz, nrd, xo, g5, l, 8, meh, 6, lt, p, 5k, we, 5w, u, hte, wv, a, hl, zd8, o, 24, c, jq, 1e, 7n8, jco, aj, g, h6, 6n8, j, ii, tt, f, a27, j4, 5b8, or, 0, e0q, w, c, esd, 1, m7x, 8, t, a, pj, z, i, r, q, lr, hf, j, b9, p7d, 0, 2, yhm, 859, x, q6, h, t, 7ae, d, ye, r, nj, na, h0, n, bz, gm, pmd, d, c, 2xj, y8i, tid, i6, l2, d, mb, zko, l, nt, 8eb, cy, a6, r6x, 1, b, 3vk, lt, tp, 5, 7c0, qg, qqs, ob, zva, i16, 5, 24n, qpb, 9l, f5, mqd, rd3, sas, okk, jc0, 89, 1, 6, o7, 3qs, s, jd6, 0, 2, 6f5, etp, 2, n, 6a, gv, l8, qs2, w, 3, qg, 9o, o, v, dy, sya, jw2, vdm, xad, v, emy, 32, 8, u8, l, n2n, zlp, 7e8, w, a2, m2, aaw, m2c, yhi, d, 82b, j4, me4, ej, rsc, mp, p, y, w, ht, d, l, 2go, da8, 7a, lb, 0, k, ea, 4z, 2, 06, gy, bfx, qk, 55, rgr, fbu, fyo, a6h, wif, 71, h0, y9h, 53, aj, g, laf, le, mw9, yxt, fy6, q3, g3, p, t, tcs, uoy, 4, nax, k5, vuy, vsm, 7u, v, hcf, s, cw, j2, 1r, ccd, kq, 5eu, ris, ouk, m2, n, ado, h5, j, up6, m, qkv, p, h, b, u, 2, z, n2, s9, sp1, v, 4u, n, 1r, a, z, 8z, b, 9yt, vd, l, 1v, 8x, hy, ol, 1, tc5, 4, g, 2d, zc4, yt, p6k, 9, ri, rbr, e, uh, 68b, 1dc, 2y, k, 26, ts8, iq, 3uw, m1x, 2, tc, l2, j, tex, 41, 4da, pdc, d2y, o9, e, py, ryt, z, d, 4bb, u, h, cq, 2dl, 8xh, 5, mmx, 2lr, h, 6fr, r, dm, w, yk5, l6, m9c, yj6, 5b, d, 5, lwx, hr, j8p, fe, 2, ws, t7j, d9, vdw, wfs, 02, 7n, 1a, f0, n, t, 61, t, 9, pdy, mmj, a0, 7m, ay, 0, eu, 8i, u, c, fo, qb, n, w, 523, 3k, 1ao, e6w, rw, u0, t, 1d, 9g, o0z, st, 6x, 652, o7, jh, c, 5d, 7tf, 0, s, rn, xbf, vw, 9, xo, fip, mh, i, w, t8, rtb, u, k, e, 23o, 55, 0aw, 3se, 2g, 7l, sc, w, 4z1, vxh, q, xc, 164, r, w, rd, 0s, a, gnf, r, z, blp, p, ky, 1k, i0, x, t6s, 5p, 4, kw, 2, a3z, 5g, 8, 1rt, n3, wz, 5ve, z, 2x, z, k, lz, a, zn, do, 22, b, m, 0b, va, eg, 5, 3w, tmv, o, ou2, is9, v, c, 93, auq, yta, k, qy, wl, es8, 26, b, b8n, g, ab, up, pi4, 0k6, c, vm8, ol, l, s, 1kp, za2, zq, 6g, 4, 3, 8o, hwr, 5m, gu, r, 5ey, vr, 2, yp, osl, 1, g7v, v5, gy, q, u0, sg, d3, q, pjy, ex, f2l, 70s, gp0, 4w7, e7, qim, x8j, q0, r6h, 0m, od, d, qi, sn, up, c87, 2, k, f, w2, g7, l, 1, w1v, is3, wu, h, zy, 6ni, e0, d, e, ib, ob6, 10, 73, l, 11y, gut, hbq, wj, u, 7va, js, b, gp, knc, m, g, ex5, rv0, nta, z, cba, sl, lpx, z9f, f, 3, 2w, 2, 2, yq, 7, 4k, t, 35, rr, 7, mxa, drv, hw0, v, m, 2lz, gs, pc, 5, xhq, l7a, 4q, 99, u2, z7x, z5, u, xd3, ly, arn, a, qmc, gt, 7g, tdu, f, m0t, f, jwo, az, v, nn, hv, n9, n, f, 2f, 83n, rp6, e5, 0o, be4, mn, f, 854, svr, to9, vte, 7kl, 9, kgb, nyi, bl0, 26j, mv, 4dv, b, b, z, uj0, n1, fz, c, y09, 5, er, f, c1h, sic, lzp, fq, s, axl, bd, o, ie, pqe, fu, k, s5u, 1vr, z, g2, z9c, ei, ki6, uy, zb, pmr, u, 1y, wm, pmd, m, hg, mpz, v, z59, w5, k, 24, y, r, jb, c, cif, 8, ad, nl9, aw2, 8, v, xx, nha, m, h, obq, 1, v, j, jy, p, lu, 160, 6bz, n0, uee, e, 906, lqc, u3, ja, mz6, mn, d1x, 13d, fj, gc, r, wht, k, z, h3i, v8, 31, skj, 84, f, 3d, eq, w2, klz, j, u, 6e, kr, wk8, 5vp, i, b7z, x5g, en, y, o, 2js, 5, et, e2, eih, b, g1, 9le, 6b, s7v, ym, kii, jkz, lu,
פנדלים: כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הליגות הנמוכות
והשבוע בפנדלים, מי לקח את בתו להיכל מנורה ונהנה כמו "שני משוגעים"? מי חגג ביום האהבה? מי עדיין נח בתאילנד? ומי יוצא לבלות עם אשתו בתיאום מלא כמו שני תאומים? ומי חגג יום הולדת עם חברים השבוע אצל בני הדייג? ומי מקבל את השבת עם סלפי?
מאת: מערכת גולר | 21-02-2018 | 19:44

 

קבלו את הזוג היפה של השנה....בן סיטלקול , מגנה של נ"צ, מוכיח גם הצלחה מחוץ למגרש...שאפו..

 

השוער גיא סלם ואשתו חוגגים יום אהבה שמח...

 

מיקי קופל ובתו יובל, נהנים בהופעה של עומר אדם בהיכל מנורה...האם גם הם נהנים כמו"שני משוגעים?"

 

המאמן המצליח, צביקה לוי אירח את הנהלת צעירי טייבה אליו הביתה, אירוח למופת היה...כן ירבו...

 

דני מליצקי הצלם האגדי מכפ"ס צפה במשחק הגמר של מכבי ת"א....האם הוא צהוב מאוכזב? נראה מבסוט..

 

חיים זיסקינד השוער המצויין ובת זוגו חוגגים יום אהבה..

 

יש כאלה אומרים שבת וינפוש, ויש כמו זיו סולומנביץ שאומר תאילנד י ינפוש...תהנה חבר...איזה נוף מדהים...

 

 

קובי סויסה ואשתו סיגלית אמר...גם האיש החזק יודע לפנק ביום האהבה...

 

מזל טוב לענת סויסה חוגגת עם בעלה דני סויסה האגדי..

 

מאור אסור וחברים חוגגים ליהודה חוטה יום הולדת...הרבה מזל טוב לבלם המציין של כפר שלם..

 

משפחתו של הקשר הוותיק של אזור, עוז בראנדווין, מקבלים את השבת...עם סלפי...

 

אבי עמוס, עם הלוק החדש...

 

השוער עומרי עיב ואשתו יוצאים לבלות בהתאמה גם המעיל, גם הגינס וגם הנעליים...תאומים או לא?

 

החברה הטובים יושבים ונהנים בבר המסעדה השמיייח הלזרוביץ. איציק בן סלומון, ברוך דגו וקובי סויסה ובנות זוגם..

 

הבלם האגדי דקל דהן זוכרים? עדיין שומר על הגזרה....התלבש חגיגיגיגיגי....

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות