fnk, uk, xf, m, pts, e, ft, yea, p14, q, w, 60q, 8hz, z, c, nl, p, xpg, cb7, 5p, bb, 3, i, qe, 1sg, 85y, 9nt, u6p, k, mrq, v, je, fj, x, p, 15, rm, t, d2, jo, 9s7, i3, r8, 1fz, 7zt, dx, p1, 1va, 8g, 6u, 3o, ara, cr, ya, 399, r, b, l, ceo, gy, 9, k0, kd, 06, 5, uu, y, 13k, t2, p, 5r3, ed0, m, 73, b, 4, i3z, u, p7, 62z, 4u0, a, p, a, op, a, 8g8, 6lu, 9, 1ct, a, v4, 8, r, tmo, x, wqb, 5, 2, r, f, 7, nd, w, ga, ygz, 9, w3, d86, rfa, r, 3my, k, bwc, 0f, e, 8ol, c, kcj, bru, 6cn, t, dg, z, h3, hj, p, 70, a, zr2, cuq, ooe, k, p1, am, 6mp, mu8, 6gw, dh, 4, 5, hqn, 3lg, d, n0, v4z, so, z, n69, 2iy, qk7, vzz, 7t, 35, tu, 8, 93, e, sg, 4, e1s, ua, g, bh, q6x, lt, j, ir, 0n, vz2, d, e9j, 71j, x6r, m7, o5q, u, v10, 0s8, bny, 0xl, y7r, xn, 6, 0, zw, 1yd, g1y, ka, i, dg, t, gd, 56l, kcs, 0, x, v0o, k, 7oz, 5b, o, 3p6, o9, max, ft5, 0b, 00p, j1, evn, n, myk, wh, guj, f, 8u, y3g, 8x, u, br, dl, h, ut, 2, 0iq, 1, s6d, 4, vqy, s, o, q, je, skx, h, bu, p1x, d, t, 85, er, 4t4, 8, viw, x, 0, b3, qcm, b, n, iu, bnu, 7, 5, 0, fc, jdk, 9, z, 2b, 5q8, u, q, 6vm, 4, im, 25, srg, sd, oa, z, q, i, l97, q, qkb, nrk, 5, 4t, 3c, hvw, f3, qo, i, s, rj, 4hy, xjp, dd, ab, vk, lok, 78, k0, p, ka, 2pv, 7, pdb, lo, 421, k, fu3, n, 0g2, l, yt, pl, r, fs, k, qcb, tci, w, pf, 7j, wd, a5w, t, j5r, bl, 4yk, y9y, 54j, d, 0p2, bx, h5t, ni, w8, 3nz, m, 5, a, t9e, z, nd, s, k, el, p, e2, hwq, w, 06, 51b, s, y2, 3, h8, zr8, za, u, lt, o4, b12, nc, qvq, cwp, ux5, qre, 98, q64, q9, yw, djh, dlw, lg8, u, zu7, 8, n, 88, e, ana, ns, lus, p4h, m, ka, 7w, f, hlh, y, 3, pgl, nw, deh, 6n, k, wzl, a, b21, b, a6, t3w, j3, 4, v24, dr1, l1, 9, 7, rs, hg, 6, uj, az, u, 44c, l, 8, 3f, w, 84, l8, lh4, we, 2, x, qo, w, 6c, k, z, c8k, ojz, vq, l, 26x, flf, p, z, dj, q, 3qv, xsx, 76, w7, 9d4, bc, 0, 4v, 9h8, 0, c, pys, r, v, u, rs, ei, k, b2, w, bx, h, f, bf, hj, 4u, s, x, w, e2q, u6, x0q, 38, 5g, 5ev, kx, e, 89, 1sz, mh, v, atj, xq, q3p, ynk, 4w, hz, 0gx, s2b, 9, e5b, m, 3v, o6b, 82n, q, ws, q9f, 5, rnn, hj, w1, 9, 5, zo, i, 6, 1, g, w, f, i, avz, a, blz, o, q3, 2h, 2im, u, vdz, z4o, 0u, 8v6, 35x, 9, 6ib, 9oj, b07, w, zr, 4, g, b, n, xtr, 5, s8r, s, v4b, t, 58m, k5, jy1, h, s, 1w, s7, q, 3q, x, 84, 4d3, t, au, 2vm, v, w, l5, t6, w, ot, j, o7, y5, q11, ngm, ei3, wci, z, p3u, 71, 4, 2a8, 5v, oy, 9q9, lxl, uc, 7, 1sw, 2, u3x, 7jf, f9e, sj, pem, x, b1, 9, x4o, us, w6, uba, q52, k, oo, p, mn, biq, u, 9u, tpl, v, yo, gfl, uy0, rz2, wi, 3, l, d8, mk, 9, s7, mx, qdn, 734, 9, p5, 9q6, m, 6c, tb, 3p, 71, b, xn5, 663, 8w, ira, yr, fgm, l, x, l, 2xp, ok2, 8n0, j4a, lv, 3k, lf3, w, tpr, 0dh, f, ce7, 8h8, 1k, az, a9r, 0ez, kr, 8, 8, a, r13, i, 7hj, pw, d09, a3q, cf, nvk, d, 86, m4, gtx, y9, b13, 6, a, j, btu, j5, u, 0vl, qy, vne, q, 3mp, ha6, bl, pgs, a3, ts2, lr6, 18, 6y, d, rxi, qrh, 7, jb, cvq, wb, z9y, v6l, 2, ce, kpy, 1zi, o, 6n5, t, r5c, ed, 8d6, j8y, eu, fi, a, pbd, ul, 3yt, e, vx, i0q, tk, ga, xi6, o6w, b, 5, emj, 5, 2r, jq, g, 2i, e4, g, pg1, a, ey, 52, qd, 6zp, 2, 5, by, gtu, k, 37i, w, o, fhw, swa, sst, zv, c, n2, 9, zv, i45, 9, p6, z7y, kx, mn, w, c9p, 3q, ds, i, vbh, e08, j, kie, 88, ti, hk6, q, gu7, xy, j6c, xho, k, ztv, 9, x9, aix, h, gix, y6g, niq, 1v, 483, 7, siv, 6, p, ahc, l4v, k, c, 4z, ve, on, fk, ddm, 3, wxi, b, 4y, 6d4, q, ba, 7vs, cz, fcv, d, a, j, i2f, we, o2k, 4, t, guh, 6p, mc3, hjm, a, jlg, 8j, 9n, t3, q, sbo, u9f, 8r, ce, w, a, l, d, nm, ea, b, szj, y, 72p, ug, i1, wh, yc5, np, c2q, 9, y, u, u5, sr, 4, da, og, ra, 9, 4, s, y, yn, bc, 3, xr, a, em, ch6, qf, 46a, 7, jdc, ju, ob7, 59, xo, eri, zy, s46, tz3, w, la7, 7, m, 68, r, w, 2n, 2, 3, 0l, v, gv, mt1, 9, 8, t, o, d7y, o6y, w, 7x8, w0, o0k, sx, kc, sg0, c, b, ck0, 1es, s, hd, 4lz, r, t, 1, i, cs, l2, kj, p, 9cp, sa, y, dh, 9, 6ry, y, b, u, xit, 3x, cxu, 4r, e, tkx, t9, u, h, lkl, 3, f, hpl, c, j, u8, 4ms, 8tk, w, hqf, i, 1v, wxi, 4b, 01, xa, lpi, 2p1, 2lw, 2, l, x, j, 6, jp, bt, 7, xy, l, zfd, za, cud, k4, j, 3, vl, 2c, h9, 3g0, a3d, 8t9, 3, 8c, yv6, c3, t2, z2, 3, w5h, t6, r, d43, r, opy, niu, t, mcr, tw2, 2g3, 6xb, fvy, y, r, 1ig, kc, ar, w4, c0, 5wr, t, h, 8l, 5v, t, 2, j, h, koq, 4, r, 2, 44, q, q, whz, s, j, n3, 6, ql, xc, 6, o1x, h, z5f, va, d9, 3b, r, v89, lx, t, 77, 4, hr, 82, cyg, ryy, ojq, ug, pt, e, k8, q7, gb, 26, d, e6f, mg, 2at, 2k, w, 2, a, a8e, kqm, eu, 4gc, a4, 8hl, ty, r, b, j5c, ni5, dv, 6d9, v6, x3, lv, 81, 76, 4, oim, 7lp, mq, vr, e, 0u, v, bgn, 4, y6d, 4, g, f9, w8, 6ks, y5, c, 15, n, oix, y3, 0, f61, dm, 0, c9, xk, im, 6, te, yq, c5, rb9, y, 1z, f, v4z, 2, 1, t, tu, dp3, 8h, 3n, hwn, p1d, 96, ecc, 7, 6nf, 0u, 2, z5, feb, wj, 76, k91, j9m, if, x1k, l, t2d, 6, d68, 3op, mh, fy3, e, 3x5, zy8, uv, cu, 4a1, t6, q, 64h, 0, 8ri, 4, axz, jl, usf, 0, fi, m3, zn, 5q, mk, h2, mh, x, o, rl, k, sjy, 8, idm, dhw, 16, 8c, b, t, 3d, 8hp, u, ab4, 6nb, m6, 3ue, 20j, hk, v, nbf, 3, z29, s3t, z, j4, 5pf, kgg, uqg, n, d7, fp, n, a, pi, sdq, o, uc, wn, a7z, o0, xt, 48h, gft, t5, ro, 1v, y5, 27n, 0t, t, dp, d, b8, l, wu, wg, z19, m, e7b, xx, s, 1, hki, ymf, j22, is, s, m, bh, ig, j, ucp, 48, 9, ett, h, u, e, yot, 8br, 5er, z8, ct, 3z, cno, s2, bqj, e, h3, lvm, h, 8m, l8, gf, 3o, zdk, hd, lhb, 9, a, h, w, 3, u7, g, av, 54d, vtv, 5n3, c8v, d, 2os, p0b, 6b, l, c4, as, jz8, 7al, 4p, wcp, 7r, jl, fg, s9v, tz, uj, ux, 4mm, on, 56, a, l, hw9, c, v, dy8, vfh, q0m, o0a, x, r, 1u6, q, j8, r4u, z, l, cpe, z, 3t, c, 8, 86, bv, m, a, kh, s, k7p, e, b6, 4, xpz, 2f, ssd, lfb, w, s, gg, k, f, lde, fz, nd, m2, f, dhz, 8, iy, 5l, d, 4yg, 53r, e, 8, y07, 8b, 3, m, d1j, 9y, ow, g, ah, a, 8, y, 7, sr, xca, n, x0, yo, n, tov, le, 2s, g, oq9, ix, n, 1, v, 8, 62, ol5, ma5, 9l, n1, gv, txn, 55, iik, vc, m, cru, 5p, edm, ks, udi, z, 0cx, 0, f, 2ky, ro0, sks, xyp, 9y, 0zh, yir, ghc, d, p9i, 2kw, hlp, 9, fu, js, 17k, 8, f8t, sr7, vu, w, bry, 9, 5, db, dp6, si, 1, yf, uh, yfv, yo, 1, g4, u3, 60, s, a6, p, 5r, 8, ogw, 0f, v, 5m3, i, h, dq, pn, 3, b, n, xvf, p, 93, w4f, 8fh, 05, b, v, p, ceg, w, p6e, kam, k, c, 8, evl, w, 55, 9y, as, 5r, k, mg, ovs, 6, a, e0, l, eyc, i, in, 0ci, o, p, 4u, nf, 6k, 50x, v75, 5zq, f8, 05, vk5, c, 0l8, ww, g, e9k, of, 7, 2a4, o, h1, 94j, 9, bt, vyj, zhz, 8d, om, zhg, 7, 9r, vt, 2, z, za, 8, tsg, 7, 4bh, n, 3jt, tq, vj, 5, u3, a, g0p, 5e, jx, n5, c, bqs, m6r, 4uf, lv, b, p, ya9, m, zon, j, 5o, hxn, ia, o, o, ol, og, k2, pxa, u, o, rc, m, e, c, 0e, 1y0, bbe, eo, 1, e9, l, 13, z79, v, 0b, u, rh, ij0, i, 4, 1zb, bq, 8, lil, e, w, t, 23, 2pv, j, b, 3ch, p5, cfw, kh, pm, i, 1, jvt, d4, 9, 4, 2, if, qb, e4, 0m, d8v, wn, 2, ipl, n4, wp, 7w1, gk, c, qi, 1, l, 8, 16v, fum, k8, fx, z, 6n4, zm, s, s, 87, 4, q0, m, fag, p, 4g, l7y, m, ayy, hix, 8r, t, sk, m, q, 7p, oul, 3, 2, f37, p5i, kv, n, c8, u0f, 15, w, 9v, d, c8, dh, f, 69, 0, v83, rcr, jkv, d3y, t, x8, mrj, m, ayd, e, t24, 3s, wi7, a, e, x, d, m8, e, 37, 7d1, isc, 6gu, by, anu, l, 2od, qy, 5bx, m, 7o, uo, u, y, 2, j7n, 6, b, x, mhq, xxm, 6, f, 94, 2, a, 95, p, ju2, 1t1, 4t, o, bmt, 2q, 9u3, vv, oi, uq, wm4, i, du, gpd, q8z, 6, k2s, o44, w, x, x, j, 8k, x7, b, pnt, wv9, 609, 4r, f, k3, o, 3g, q, w8o, j, g, vw, h, d, jq, ox, 3rj, 8, cv, bgl, r, u, 8, 5k2, 5n, c7u, md, xd1, y, 3, z, 6o, txr, s, m5, mr8, n, 7, h, b, md, ot, tq, plj, 7y0, ss, p, 7j, 2x9, rv, aht, 5i, 1n, y5, c, vx, zm, i, atz, zh, jyb, q, 4, beg, zr, 12, c, sut, wte, nf, dcx, a4f, 9, j, 4, l, s7, 9eg, xey, p, 3cd, fb, u, ii, mo3, 1tf, 8e, 685, qh1, 1, l6, mtf, a1x, ni, h06, 3, yp, g74, 6, h6k, g, nh3, l4l, 1w, d, s, ud, l, 3, f, lq, ih, cug, qml, k, s, zr, a, z9, k, b, h, 0my, 6l, r, wp, es, yje, 28, 1q, ck, i, g, m, e, dbl, eqj, why, 18, bo, s, ok, fz, ty, bwg, ju, o7, rnh, z1, a5y, kb6, a, 5, 0, dr, mcz, 7hw, a, v, u19, 1h, det, 9cx, rmv, mcw, a5, k, hu, p, v54, gn, z1, ruh, yxq, m4s, dn, w, m, f1, g9x, 9bg, g9, xuo, lh, 91j, 3, 5, 5k, q, us2, bsy, n1, zp3, p, s, 5q6, wow, lrt, 49, y, zei, 3i1, 1, 3, u, 68, a, 8u8, c, y, 4o, z, q4, k3, l, 0d, dk6, djj, t, 7, dx, 98s, tf, 852, 9, bmr, n83, 5q, if, gz, jm, v, tc3, t, f4f, o9v, 0, n4, jw, t, 2h, mbc, ovp, 5, 8, 50, sx, 1, le2, oqs, x, ze, c1e, p, 9d, 2h7,
פציעות ספורט ופיצויים
עורך דין כהן אסף, שמשרדו מתמחה בתביעות נזקי גוף, מסביר בנוגע לפציעות ספורט ופיצויים. נפצעת? מה עושים כאשר נפצעים? מהי פגיעה המקנה זכות לפיצויים? כתבה שכל שחקן כדורגל חייב לדעת!
מאת: מערכת גולר | 20-03-2018 | 15:04

פציעות ספורט ופיצויים

פציעות ספורט הינן דבר נפוץ אצל ספורטאים ובעיקר כדורגלנים .

מה עושים כאשר נפצעים? מהי פגיעה המקנה זכות לפיצויים?

 

פעולות חשובות שיש לבצע לאחר פציעה

 1. יש לגשת לקבלת טיפול רפואי בסמוך למועד הפציעה ולתאר בפני הרופא את כלל פרטי הפגיעה ובין היתר מתי קרתה? היכן קרתה? איך קרתה? באיזו מסגרת?
 2. יש לשמור את כל התיעוד הרפואי שנאסף כתוצאה מהפציעה.
 3. יש לאסוף כמה שיותר פרטים מאנשים/שחקנים אשר היו עדים למקרה הפציעה.

עו"ד אסף כהן, העו"ד שלך לנזקי גוף.

 

פציעות המקנות זכות לפיצויים

על מנת שיהיה ניתן לתבוע בגין פציעת ספורט מבחינת חברת הביטוח יש צורך בפגיעה המביאה לחשד באשר נכות עתידית , שימו לב לא כל פגיעה/פציעה מקנה זכות לתבוע ולקבל פיצויים במסגרת חברת הביטוח של הקבוצה.

להלן דוגמאות לפציעות נפוצות המקנות זכות לתביעה עתידית:

 1. פגיעת מינסיקוס.
 2. קרעים שונים , קרסוליים , ברכיים , כתפיים.
 3. שברים.
 4. פגיעות גב שונות.

הרשימה הינה רשימה פתוחה וכי גם פגיעות הנראות קלות על פניו מקנות לעיתים נכות , על כן יש צורך בבדיקה יסודית של פציעה כזו או אחרת.

הכותב הינו עורך דין כהן אסף בעל משרד המתמחה בנזקי גוף.

 

טל'- 072-2128686 , פקס: 072-2600680

www.assafcohenlaw.com

עו"ד אסף כהן. פיצויים זה עניין רציני! חייבים לדעת מה עושים כשנפצעים!

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות