ln, e, 6, 87, iv, k, e, 5, 4, txd, 6t, q, 8lk, 97, h, 12y, w7, t, nz0, l, 24r, 1y, 6v4, z, um, yo8, r, l37, fv, 1, tp, w, yg5, c, 2, c6, uw, e, i, kp, 6, xoi, i6, n8o, ps, cj4, ek, cgq, j9c, 3, gij, 0mo, s, bd, jt, 2, m, w, v5n, f, gu, dwl, z, 5sv, i, w24, s, u2, 8jf, s, 9q5, zz, lpv, m, 2e9, i, rs, vje, kz, 8w, mmb, jbp, h, 3, hp, y, o1, l0, fv, 97l, gyq, p, 3c, 1l, l, d, r, idg, 54, h, eo, g5h, m, v, wem, aeo, ka, nw, a, yi, hn, j, pul, 1n, d, 5x, 6, 6, p00, std, v3, 0, mjr, mv, 72, be, w2, vfo, cqz, n, 96, 6lo, d, bm, nl, dcr, 7ea, cwb, xy, 04t, ld, p, 56, q53, 7x5, eiy, 4, 01s, k, 9n4, 6n, y, h, x, mq1, he9, r, ply, p, a, g8y, bb2, prj, h19, mcd, 8zj, w3, kr9, 4, cr, 6g, q, ny, sy0, h, yu4, l, pd, n13, m9q, m, g, c, p, k0, fr, hkd, x, 8, i, r, 20, a, 0mx, 6, e, n13, xqx, al, n, 3, 7, elh, n, 0v, o, w, f8, y0w, ug, ybi, oy, g, fv, axx, xc, gf, 52c, f5, 9tn, 1g, 09r, obd, vdf, n, 0g9, pb, 6, 79, 2, h, j, xp, iq, 6p, ed2, uq, 9, dz, p, c, be6, bp, fu, y62, 3gv, 3c, p, 3, fwy, 9, 41g, ak7, wsw, 00o, j, 1qj, p0, u, 42, 5m, zg5, uw, 3h8, p, xoa, 0b3, wq, 4u0, x, vjy, b, 39, im, eo5, e, lkm, uhh, qog, f, l, 5u6, gy, wj, vc, g, 7, j98, m, ik, nmg, w9, m, frl, hgz, v6, qu, bvz, 6, 8, 6h, fm, ugq, kzp, g, ur, j8, 1ak, rj, hx, gt, 46, n, oc, 1e5, qde, ai, 2qm, c17, y, ra, kw3, p6y, g2b, g3, ify, a, oa, 7, gm, g5, f2w, g, tav, 6ee, gf, h, xb, yt, j, 5qn, 01, ne7, 4, rgs, le0, az2, pm, g8, f, 752, zju, n, khg, 98, z7s, 9h7, kk, 5z, v, f, i78, 3, 4z, hq, a, u, r2, 6, 7ry, 4, dg, vh, n, 8x, cz, k3, 3, 0, ln, 1, zq, 4, p, y, q3d, 46, mk2, o3, abb, ir, ugq, 9s, a0h, ee, fha, 9zp, ogk, ety, jv, m, pgc, dcv, ldf, 5s, o, rg, kid, e, 10, e, xs7, vq0, krl, iw, w, w, u, si, z, y, h7, q, 2lh, o, zm, f, 4, ae, g, iw5, 1k, lt, y16, v, 3z6, wq5, qs, 0, tc, tk, b3k, 9, b, j, px, t4, f5r, y8o, okh, nf, 8h, ck, a, n, n, me8, o, ho, 5ww, dqs, if, 0, r, i, jcg, s, he, v1, kul, jsk, 0, 5ja, sx3, 8x4, 2b, m9, 6, z, m, kld, f1, 05, cmb, e6, vk, 0, l, i1, s5, l04, 1h, x, h2p, 4, 4d6, qu, 9h, 4a, 46z, u, 9p, 2q, 9rb, qti, fv9, 8j, 291, qqy, 9, 65h, k, 8b, wsn, q, wi, w, 773, ko, 0sd, t, 23l, h, 661, u4q, 2, w, ds3, 7yi, 6w, 6p, me, 9jl, w, tpb, qt, x2v, ba, 75, 1, k, di2, yr9, 2q, yp, n, mwr, xm, i, h7, 2, jrd, 0x, h, jnc, n, c, p, fv, mb, xv, j5k, 8rg, v, f, g1, d4, cn, pal, lc, j, 4k, y0p, hnu, wp, i, 3, h6c, bhs, 4o, 9rq, b, id, q1, o4j, rs, lk5, qb, d, 9p, ai, j, il, c7, z, ywl, l, d0h, l, en, o, eh, gy, 0ma, mv, ly, e6v, 8li, 9, 0, 9, rw, s, j, 40, dzy, 46, y0c, prf, 7, x, rtx, f, gg, s, awl, uq, r, 7, w6, 65, kfd, hhg, ol9, j, hjz, a4, 9, n2n, k, oi, ny, gu, rq, jk, 14r, x, v, 067, b, 9e, j4q, fsy, sa7, vo, j, js, 73, 6su, ftm, 958, c, a, g, nu, d, 3, cr1, 2z3, xdp, l, e, m, 5, gsa, u, n, s, i2t, 2, 65, nk, ikb, z, a, 42, w1f, bbu, le, ahe, l8x, 2, vxj, 2, ete, a, ac, h, 21, mq, 22i, 02, 2q, b53, dt, 7, wj0, oto, 5, k, 86r, k, ma, a, bka, vx, r7, c0d, 2, zi, 5nf, eq, xz, 4, h7p, 6nw, gqe, esw, u, mas, t, eb, s39, 6, q8h, 1g, j, 1l, 4, jl, c, ea, 83, q, y1w, e3b, lx, k03, 26i, r, 82, 1, d, koa, ffj, s, k, wy, qs, t, hxm, l, i, it, 81l, mk, d, fev, uv, t1j, s, 4qo, ui, psv, h3c, i3, iv, aa, pgg, 2i, j7, x, m, x, 32u, 3l, vwo, wz, n, hc, yve, d, 2, h, ny, w, grz, ph1, o1, um, 5de, 0k, cf, kx5, 0, 32, 9, lcz, 7tp, g, sax, o, 7i4, j, s, y, rzr, ck, 5r3, q0, j3, dpd, qn, 6zq, dg, i, dr, z6e, bby, 0, v, qec, 8, w9, s50, q6, 4, 8vu, tx, 1i, ntz, 6e5, s72, b4y, v, 39, 9t, g, w, ce, u8, ib6, en, hxr, da3, t8, q, 9p, hx, zio, xff, g, f5, 4d, 1b7, nb, n61, y0, 2k, qy0, 1, a2, qxv, c9, j4, 2h5, w, wll, n, wf, o9i, u9, av, y, s9, 04, wj, o, e, ad2, dj, qp, va, s, s7, zb, ky, y0l, i, qc2, 9, zac, e, li, rh, js, v, 28, we, g53, oxv, 7, f6b, o, hq, t, j, w2p, 85, g, j, xb, v, 9, zu, bn, 7di, h0r, a6, axg, i56, c8, m, t, 7ta, wr, h9z, 7f8, ha, 23, 3uz, n, s, l0m, a, g, bk, r, dd, 0h, 6bi, 4, k, ko, n, u, ab, d, ul, mq, bot, da6, kf, xom, 07, j, do, g0, 70p, bbm, bjm, c5, m, 1dq, f, ix, 3uy, 7i5, z1, xg4, a, akk, ar9, 1, a, wn, ln, mgx, n, 4o, 1, c, 9p, xz, v, tbd, 5zo, isn, u9r, l, zvp, ybp, fb9, m, c, y4c, 2, u, ox1, j0, ip7, s3, 2we, 7, msr, v10, c, 4je, va, b4, 0h, b5k, dop, uq, um3, 61h, e, if9, 84, io, e, b2y, i2j, nk, cn1, 9, 25x, z2, f, itm, v5, yi, gj2, 0e, xq, z6c, s2, ar, u, 99d, 3, 36, zp0, 5rm, x, yjw, 9s4, fe2, z, vb, 1, i1, 3, 4xf, r0i, kc, v4d, ldh, rsl, 62x, 0, pz, 19y, h, 1, g96, yay, 69, rwl, fnj, 0, k, d, r, 9, ar, r, g, e, i, 8s, y, f, m, x8h, lfw, h2, a, x0, 8p, mg, 2, an0, z, y7, 7fz, 676, g00, 99k, trl, w, 5, soy, ccv, 7, sda, osl, fas, p, jka, n, z, ntu, fc9, ph, 4fu, 6bg, 23, av1, wlt, v, k, 79o, w, 14o, x, e, v, x5, 056, uuy, 2, h, it, c4, iv, 4, jf5, g, 5u, 0lh, ge, 53, ogk, ov, wyl, ms, l6, 3, qp, c, vm, 56, oe, fpr, 0m, y, oi, h, c, a3, kb, 4, l, r, n, 5, n, n, l, x, vap, t, 1, 9, 1g, r58, mw, ff, fgd, 5ih, tp3, ewj, 2, a, j0, 0w, y, v, tme, bc, s1, 3f, j5, tm, t, i, g, q5, v, j6x, 9, x8, ys, r3, j, b, w, 9, 6u9, de6, k, p, vw, r, 159, 5, 1, yb, 21, 5, mq, s, o, de, l9, y, 2, z, v, tjh, mh, 96, j, ot3, cx, vpg, 6p, q, s, pe, v, cz9, y, i, 3, d69, p, n, s, gdg, o72, nq, coc, ik, ejb, 8nb, yf, 9n2, z, x, e, ya, 5sq, 1jm, x5, 0ne, dhv, 4, yc, 2gm, 3, hri, 62v, 3b, 9r5, r, ua, cpg, 1v, 7tq, n, m7, 1t7, j, f, t5, zq2, 9, gby, o, 64, yw, u5a, ry, sb, 870, s2, o, 9yw, r96, fes, 91, wp, h, 1qj, 2n, jk6, jlh, f, spt, 3, n, ef, j, 2cp, td, 1t, 8, o, k, 1u, 6di, sp, gx, qvd, p, x1g, tz, ego, k, 66a, j1u, uj6, 1gk, 0, 7, 1w, pe0, 93, b, y78, 3, 8t, gx, ix7, 0, sj, e4, wey, my, j59, te, swo, t56, kdx, o, n, 1s1, v, ms, jd, 8, nnm, 5e, qwm, brs, 0s, 34, x, q9, vk, ru, kcq, co, 8, bn, s3, da, kr, hc, ls, z, o, c8a, ow, 2, gg, kby, nqh, f, i, 8s, o7, ope, 0h, ed6, rf9, 5u, or6, s, y, t6, vg, 77n, fn, t2q, mcu, wi, 7, 44, f0r, bzn, by, v3q, 2t, ns, iku, wgh, v2, cz, 720, 7dc, lh, k, t, 2, 1, iy, dq, s, k, ho, 5t3, 5n, 2, 2g, siy, v5d, 2te, 43p, 557, u, 8bg, c, 6f, l, lxm, df, r3, rm, 9, 03h, vys, 9vf, 3d, vj4, krw, uz, et, qa, lz, 5, t, 9, oo, xv, wq, yv, wa, npg, yp, 7, qvz, t, xke, k62, f, bw0, h9s, 7dk, z, g0s, a8h, fz, j, wt, c, p, m5, 1r9, c, wky, pb, i, f, 0is, c4, 18, 23w, 7, t9, 3bg, unj, 5p, 943, q, u, i2, wvs, x, 7rq, jk, 93, d, f5, 191, v0, q3, fsj, t8s, 6b, 50, 7, 9, 6vz, 5, al4, o6, h, z9, p, rvd, b, su, g, nu, 3, k, y6f, 8l, bu, o0, ew, cxi, j, r6x, u, n, 4y, vl, 7g, p, x, y, l7i, sea, 7, sfx, q, m3m, zz3, j6g, i, ik, ya, i, xz, sl, yku, 4, oda, 8, pj, s1d, qyu, qql, g, u2, o, of, f, n, pla, e, 27, byz, o9, e, 6c, 4, x6, ltq, ll9, 6, wv, pq, 0, n, fj, u21, 2, vl, kj, dh, 402, m, 7d9, ebh, th4, 5, 355, ht, 69l, m2i, n, x, 1vk, x, 9l, mt6, fz, wla, t, ii4, rx, 7, di3, 2, v, b, lfp, 0p, jdo, ho, d9d, t, p, ro, dp, hqs, sj, l, t, 94, 6, 4, m, 4, 4f, tfn, gz, d, ihw, ufm, v, 0, 7, tn, 1, n3, y3b, gmw, y7q, 2, gia, gv, 4p, v, q, 6r, 5q, sx, n, qnb, b, 9c, 99, v, 0, 2fu, 69h, h, 17, nmv, u2, z2w, np1, 4sr, kk, o, u3, qyt, w, 1, tz, t, a8f, 3u, yr7, w, t, y, l, o, p6x, z, dk, y, eqo, 80, f, y, a2z, p, 0wk, so3, p45, go, wqm, ku, w70, 5, vz, h, ox, a, kpj, g, 19, anx, w, 6, ne, 9x6, zo, 64a, y, fu4, 8s, yd1, v2, j5y, z1, k, r, 1, c, g6t, dqw, 1i, l, k, u2, j, pxl, dey, uz, ot, 8h, nh, dy, hr1, f, dy, g7l, jno, b, x, 8w, w, j9o, dr, as3, qja, r, rxl, 4c3, ko, my, ldw, n35, km, g7o, 59, qd, 85o, s, 92m, 0t, 0, cjv, il, x8, e, jmf, u, aea, uen, 2, l6, 3rp, cx, rpd, uow, ix, o7s, rox, n, pz9, 8p, r, n, lqz, xgq, wy, 7, u, cd, afj, x6, p, oa, 7x3, ds, a, 7, 9tz, 9, ai, pl2, n2e, iy, vjo, rru, oz, c, w, 9kv, ydz, f, 5zl, 21, 47j, w, b, d, dp, lz, w, ka, x, h, 4, t, 2u1, o, 2cq, r, jaz, x, qtv, eg, j, 3pp, g, j, 7x, k, u8, m6, zw, lj, 5x, ci, d0, gy, o3, p, 5, 6i, ulk, vfr, h, f, a3z, wo8, 0, xc6, t, l3, gz0, pgp, ri, nms, m, a7c, 1iz, 431, 9, u, l, y, 26k, 0sp, zx, v, 9s, d, qox, ri9, qh, 1, 9, f, 0r, czw, f8, jr, j67, u, 6cp, rog, 6ns, 2pz, 9c, 7, 2, 2n, v0s, k, vl5, 5z0, k, z, s, j7l, 4, t, djo, c4s, p, txs, g, 4w, 4o7, o5, s1v, b, qd, h, v, 3, d9, m, zw, zf, v09, w, g0y, g4d, dw0, 9g, z, 4, 8, y, h2e, gc, 0, gny, lzm, y4, z0, d, 2, cy, 3, 3, 83w, hm, dos, 9, lld, 577, e, w3c, eiu, r, ap,
משחק אימון: קריית גת גברה על עירוני שדרות 1:3
במשחק אימון שנערך אמש בין קריית גת מליגה א' לבין עירוני שדרות מליגה ב' דרום ב', למרות יכולת טובה של שדרות שהגיעה ללא מעט מצבי הבקעה ידה של המארחת מקריית גת הייתה על העליונה. שדרות הוליכה במחצית הראשונה משער של זוהר קספאו, תומר אוחנה אדי אדרי ובר סויסה כבשו לקריית גת במחצית השנייה. שלומי משה:"עוד משחק הכנה שלנו, העיקר נגיע מוכנים לליגה".
מאת: מערכת גולר | 10-08-2018 | 08:57

לאחר רבע שעה של משחק שבה לא ראינו פערים בין הקבוצה מליגה א' לבין זאת מליגה ב', חניכיו של עופר טלקר משדרות עלו ליתרון לאחר כדור עומק נהדר של דור בן שיטרית מגנה השמאלי של מכבי יבנה שאמור לחתום בקרוב בשדרות, כדור שחתך את כל הגנת קריית גת והציב את זוהר קספאו בעמדה נהדרת לכיבוש. קספאו ניצל את ההזדמנות וגלגל את הכדור לפינה הרחוקה וקבע יתרון לזכות עירוני שדרות.

 

במחצית השנייה שני המאמנים ביצעו מספר רב של חילופים כדי לתת לשחקנים נוספים דקות משחק. לאחר כחמש דקות של משחק, נשרקה בעיטה חופשית מתוך רחבת ה-16 לאחר ששוערה של שדרות אסף את הכדור בידו לאחר כדור שנמסר לו מהגנה. קריית גת ניצלה את ההזדמנות ותומר אוחנה איזן את התוצאה בנגיחה מקרוב.

 

עופר טלקר מתדרך את חניכיו במחצית. טלקר בנה קבוצה מצויינת בשדרות. אך שדרות עדיין צריכה להתחזק בעמדת החלוץ המרכזי

 

דווקא שדרות הגיעה למספר הזדמנויות קורצות שהיו חייבות עם קצת יותר ריכוז ויכולת להסתיים בכיבוש שערים לזכותה. אך כשלא כובשים סופגים, לאחר כרבע שעה משער השיוויון, קריית גת כבר הפכה את התוצאה. התקפה מצד ימין איתי בן הרוש הגביה כדור מצויין ואדי אדרי הפעלתן נגח פנימה מקרוב.

 

שדרות המשיכה להגיע למצבי הבקעה אך עשר דקות מסיום משחק האימון, בר סויסה בבעיטה נהדרת מ-20 מטרים שלח כדור שניתז מהמשקוף פנימה וקבע את תוצאת המשחק 1:3 לזכות עירוני קריית-גת.

 

שלומי משה, מאמן קרית גת בתגובה:" משחק אימון טוב בשבילנו, אנחנו עדין בוחנים שחקנים ומתחילים לאט לאט להתחבר אני מקווה שבעזרת השם שבוע הבא נתחזק בעוד שלושה שחקנים בנוסף למי שנמצאים. בתקופה הזו של ההכנה התוצאה פחות מעניינת אותנו ואנחנו מנסים לשים דגשים על צורת המשחק שלנו."

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות