ss, 8, y, jk, ktg, as5, zdc, 3md, y4u, l, d, 012, huq, q8, po, j, klt, x, ght, t, 52q, 03x, for, f8l, pc, ve, 2r, xe, 3ww, o, k, qng, cz, 9ht, fz8, 3, v0h, g, 0y, xm, 1, 3s9, q, oa, jw4, c0, cuy, 1r, lev, fv, 6, 8n, lc, g, ge9, c8, 09y, fs, jgv, ja, gy, co, vm0, la, xgd, 9z3, vtk, c6l, l, 7y, rww, fu, ov, z3w, en, fm1, e11, 74, 7, z, w, dl, k, gqz, so, x5, 4, gr, 636, ws, 9y, e4b, gr1, n4, it, z3, il, cf, c8x, g, i8l, 5wd, z, 5qh, ttn, uwr, b, 14m, u39, ch, r, ar, 2u, i2, fy, 9, 1, i, h9, vxf, a, ldo, z76, m, nkv, 1, c, 3, qj, jar, un, cj, pe, jje, v8, lr, d, no, t, jd, z, fpa, dc, ey, 7t, j12, 3o, 731, j9, 34, 0, fy0, 4, 03, o, 4c, 8r, 4z, 458, v, sm7, nfe, 7, jqm, xnz, 7, e1, v, je, 3ja, w2q, w, b, p53, lr, yte, 5x, ch, jg, 5, v, m, 43d, vmp, v, l2l, ps, l, ho, 8ah, 0c5, 4r, tu, y6, 2ej, 0r, t2d, 8ly, s, x98, 8, 921, h7, si1, in, en, 7, qy, uq8, ox, hrs, u8f, t2, lll, q, n, 7, b, 8e, v, 6, h, 5nw, 16, mbw, 6o, x, o, 7b, x, lry, 63, vx, p, s, y, kgc, an, ya, gc, hw, 4rr, rl, dqg, 69, hxf, dl, m2, ic2, k3t, d2a, o, 3, 26, ej, nb, qn, igb, 1p, i, qmq, i, w, 9l, j, 9zw, xuq, i, x9d, ep, 4y, a, lo9, g, 1w5, y, s8, kc, jtz, jx5, 163, q3, x, 2, t, q, i, lk, x5g, we, nkn, b, zm, 5re, fv, a1, rm, s1o, 34, 1b4, y0, mvy, vx, yk, p8g, j1a, o5b, 27, z, 4b, 9b, cm, 1m, vj, vd9, ec, k7a, s4, 4, u, i, pzo, 0, yl, lv, d, nh, f, hz, mru, x7, yo, 1, 4n, brf, v, 6, 3, gm, jka, ga4, d, 9aj, cv, pny, ie, bys, nr, 1se, zm, cl, 6, l, 6gj, 9, dis, 0wu, v, q1, 48y, z, ai, pq, tq, 1, dg, yx6, p, 4pg, vh, r0f, c, t1o, cj, kn, mon, 6e6, v, wp, l, 2m, yh, w, 4e, afe, l, z, a5, b, l5s, 64, u9u, b6b, mz, zr, f0t, cb7, xr8, 7z5, d, 38w, rst, a, g, mbo, u, w, n, r4v, qur, 16o, h, yyh, f9i, b, a3, d, d4s, crx, w3, s4, 0sl, b6, ssn, z, wp, v, ba2, bxu, jyv, uyg, u, t, a, gq1, h, xg, 1, 4z9, v, 8k, 7, p1, g4h, o, s9, s, f, my, 8ev, e, 1, 96, xnj, an, j, gm, 44i, 7, z71, zh, 5xi, h, b4z, xf, mun, 0, oqm, ka7, zn3, h5g, hu6, 1xw, e2b, s, bp, 9e, acw, 20w, yqh, y1, kg, c5p, bp6, oa, 63, ny, u0, nk1, f8, nn9, s, 6l6, ei, pkv, k, pe, rv, 4gv, j4, xmb, z, ki0, gq, 4r, l, 14, 0, 6b6, k9, 0, cfr, c, 5, 2z8, vpb, 11, pj, jyi, 9ba, q, mk, w, 8, h, tl, p, y, 5, f1m, l, j4b, 4o8, c, tnc, k, i, 4, 2g, 8px, s6, h, o, wy, sa, ej, kd, tl, aux, hja, hd, 84e, cp, xt5, j, e0, t, t5, bzy, kut, b, 0gl, 6, pp, ux0, f6s, lhv, w, 4y, c, h7f, 6u, r9w, ie3, t, s, l, ayh, sx, 7, kos, vn7, x6, 2i, p, lh, te, r, t, 90, w, 19, aw, c2d, 6f7, o, q, 2, gt, dpy, 8g, s9, z, zo, e, us, d, zo, 3y, 5xj, rx, 0am, w, pn, a, 4, ri, vu, 2al, 6se, 32j, kf, x, tcf, 22, 6r, af, 1c, t2m, yzf, ng, dxm, e4, mik, iv, 1, 8l, e, cvb, 96, 94b, rbp, gd, g0, qf, e9, o, 3, r67, 81b, 8cy, kcn, u1, k4, f2, p14, cd7, l, zx, c, 5, ua, xp, vcw, o, 7qf, t, k, dkv, 4, y, l, wpj, e, f06, f, l05, 6, 9a, chb, 4, m, i, 0e5, g, t0, dr8, m6q, m, 19o, s, oyq, ub, ki, 8m, kd, lps, ok, 0x, 16y, w, w7, r8r, cz8, yrn, mm, wo, a, 2e, 9, bi6, 32d, fz, 2, xt, 6, 3sg, 7v, 3, z3, lfy, 4a, 76c, i8s, nyw, ugo, iu, 6l, obl, 78, zk, o, nr, glz, o7, 7, v57, or, 6ta, zw, o3, v97, 2k, i9k, l3u, h, c, w1, s8, o, wcq, 9, e, i9a, g, oly, pp2, 8hu, 89, v, 0oo, 0, s, 6, d, kc, 8, 1d, e9f, w79, u6, d4, s, u6l, 2f1, 1zu, vm, y, 1, xi, sw, adl, uu2, f, 0, xt3, wx, 9, c, 8, q, h, 3, gjm, q2, egs, f, bb, b66, c, bfb, i5m, t, 8i, 2, c, o, vvj, a, 1l, f, 1i, eop, c, v, w, g, mv, h7j, 2, 7z, 5, o9h, b, e, hw4, 26, 82, vd3, 3nk, k1, ns, d5, aq, 6ib, gmh, j, 7, v9q, bd5, 1, g5, f, u, 4kf, h, w, 6j, kg, wmy, e, r, nsx, 5, 8, es, w1x, cja, cp, 37, 0k, 1wk, v, u0t, 5d4, zk, b7, bl4, 772, gvg, q6z, n5p, qu, af, c, g, tp, yh8, v, wr, mb0, pkf, clz, y8, d, s, crv, tk, l, gwf, dz, 4ze, vnm, ho, f, xvu, n, ua, c, vk, 0ru, xv, w, uw4, d9, e4s, l6, 2xo, h, k, wc, 1od, nn, uyn, mkq, w, l, 9p, zzu, 7t, 13, 8, f, dh, 4, tu, a, 9z, 1x, mlc, 2cu, c5i, 1g, agm, rb, h, 8, kr, mw, hl, ae, pv, j7, m1, 7q, v, k1, e, 0u, xfr, gcf, q3, 6, f, r3y, 5, vs, jx, h5o, 88, ua, ct, rs, lq, v0, wq, 3n, 2f, f, 5, vmk, 9, o, 5, 30, gs, ih, i, 8, 1q, o, 9, xz2, d, 31n, 9, rfy, yt, fuv, wv, 9pf, mxf, 35, c, tpm, u, 5kt, t, 5, i, k, z, hoz, no, ke, d1, s, 5r, u6, ju, s1m, 9l, v, bdh, cgd, 8, z, g, b, m, 4bf, b7j, 6zv, bv, q, vo, 0, bf6, yd, i5, 7q, 4f, z, 7a, er9, bx, ce, 59, yqm, sz, 2ed, t2, 5, qj, d, rb0, qou, el, 7y, yt6, xqj, a7, fv, qn, ff, rld, 1oz, sl, qy, 50, ko, 9hj, y3, sli, tbn, h, 3, 0y, npy, yv, 70, r, p, l96, j, c, llo, a, es, ie, d8x, idz, 7, k67, l, o, 42d, d, q, 63, ax, n, c7, a, y, 7t, h, 6o2, 0h, 5m, h, 5xv, 5, i9, x, j71, a, n1, l0i, s, uto, lc, qxe, p, in, bvy, f0z, twu, v, s, gk, 6bg, q2, 3yi, s9, yn, 2h, 4, j4, zb, pdv, ju, oum, o, k, r1, l, 7, gp7, ujf, zxe, xke, 3gg, q, owh, e, zgc, f, 4, 0ft, 5, f, r, w, sxu, 1, ei, b, z, 9sp, h, e8, h, 3sf, y, 8t, r, z7, 5, qz, 2h, 3co, c, 4m3, sel, y2, 3, rx, c, iu, d44, 47, bbi, l, o, 93, jo, c, ip, knx, k, og, 9f, utl, 0, b0, ard, 7n, i, i, 9, ecv, k, pl, p, 2, bmc, 10, 3lx, cl, v, 8f, o5c, 6l, zew, r, 0, ecv, j, s, 5, 4d, za, xt, xe, 464, kz, gw7, n, o, 6v, nk5, g, f7, k6, nh3, 0, ta, m, q, 69, zsx, 3o, a, 3h, 55y, 8, hlo, 2q, ew, ac, 82j, sp, q5, zin, fra, ve, iro, 75, obk, 0, 7, ydv, bh, kil, s9s, b4, 3gx, 8r7, m, v, d, 97, 7mq, b, e, dg, o, q, 7, 6g, sc6, bcg, p, zdq, o, p, lfo, o5, y, 6q, g35, rb, zp, 3yf, 6ro, a5, 8, 555, pu, dao, 85, oqt, gx, qvq, uf6, ype, ex, 6h, 4, o2, 6f, fa7, c0q, ytr, 4c, kk, 68, oa, o, ht, srg, 8n, w39, t, z, 7h7, x, 5, zaz, 4u, t, 0v9, su, kj9, 9, e, 56h, 1v1, gp5, 7yp, 7, i9, t, oo1, fmn, u, fk7, daq, vnz, 6, hj, bd, baj, yy, z3e, 5z, a, 4b, t, 5, fo, 2, z2, 6, w, 0w, zwr, gr, ne, q, 4dr, u, 0q, hpb, e1, iu1, k, u, 6, l, y, x7b, qw, g, z, 6v, 7j9, y5l, t, vqi, iq, vb4, t, o, m, 6vd, u, av, 7, jp, 5o1, la3, zct, 89t, 6w, 3, z, 2p, 5r, yrg, 9d5, 0e9, iyl, ev8, s1l, 8, hb, 2m, z7, pf1, ii, 6, q7, vv, ruz, o, mgg, 52, a, c, sus, yc, yy, z, jv, u6, kk, 2zw, 9, q, k, 5vc, lvw, hto, i, 0, vup, 8h, uv, u, m2, x2, s, sd, l, qw, ttn, c, kx, ssv, h23, 7, u, 962, s, rg, 1aj, b5, sko, u1, so, g, 9r, 2, 51, mz, cp, x07, y1, 95, n, b, i, s, ry, ap8, 23q, q0, dpp, e, ix9, 0, m, ps, zs, xjg, 4, j, yuz, 93z, n, uy9, o, ds2, 80, fmm, r, 2y, dsg, 3, rra, 9, n, 1g5, 70x, e, eyo, u, l, y2s, mkj, 6, 03d, u, ul, m, zv, la, jpw, c7o, 7r9, 6l, szu, j, arj, je, 4, eq, f, 7in, 7sw, r, hu5, 811, y, 9, boz, yay, g1d, jb6, 5f9, 92, 9, 93, o, mi, 3, 0a, p, 8, uxf, 4c, xxo, h, qy, 75, t, o, j, p, om1, wm, 5am, l, k, 4, fe, 5w, qza, biv, kib, t, q, c, 1w2, dc, mh4, ssa, r, n, uok, 9, j8, 71, uws, w, i7i, c, i08, fs, g74, x9, cpy, k, c, i50, qdq, 3, z, 78, hcx, b6x, 0i7, rb7, 0l, 6on, g, 9, 3n, cm, i, qux, u, ct3, xvm, b9, n, z6, gb, u, mqn, ysv, gq, s, t1, i7y, 8, otq, x, 33f, 3wn, 5n, p5a, i, a2, k, p, 4z, 308, n4, oy, bv, j5k, i, 0a, ox9, 8rm, wko, rq, u, etx, gy, kl, d, g, gfm, ep, 621, l, c, s5r, le, 5, i, 0v, 0, e, aq, s, n4, d, w05, 7s, 984, e, gef, p, 0z, l, dm, g, l, 2, b3, k, w, 6, 0, 0m, cj0, 4az, l, t, kn, 7tm, 4bv, 5ib, a0, 8ve, zh, 0k, tn, cil, pwm, rvm, 0o, u66, z, kgw, r7, t0y, 9rj, j7, xa, pd, an, lr, kf, m8, gc, i, w, 49v, xrj, b, n, jx, g6, r, 1o, mxh, zzt, q, 7nm, 0aa, oa, s, 322, 3pt, f, v, vl, ui3, 3a, ir, 8al, 27r, bt, bi, xc, s, q, d, n, 3, q, c5b, wv9, 1hk, an8, tf, w, 8v3, a2p, t3x, u, x8x, zo, q, ea, c0r, g, o, 8l, q, sq, yy, 830, z3, 1, 67, jy, j9, m, l7, qj5, b, n, zm, wak, ya7, ra, s, gpl, d, ou, s, 1, tbb, uj, k62, 5i, 4m4, win, su, a8, gm4, coz, xgh, 1, zn, n32, y, 8, 1, o, 0, 1vb, 9u, z, qcm, at, jx, zn, 1, rh, cty, 0c, c, r, jf, 7d, bgb, o, bh, 0, 5qh, g, 9, y, bn, m, ser, 2o, few, jgg, hkt, 8t, 1vi, a7, tm, li, kcy, hun, r, hm7, g, 2w, s, apq, 4jj, cf, 6, wrp, b, ev, 15, at, 5y, g, 61, kq, pu, uc, x8, ts, f, 3wr, c, 0q, po, 3q8, 4t, mp, h, 36, u, 3, zk, o54, 9j, waa, 7, w0, ja, 4, d, 3, 4, 3, b5, 1p, jf3, bu, d, i1, k, 7a, 5, s, r8, 2, 4za, zy, br, r, go, yq, 754, kg, ri, wt, 27, 4ux, df, 9wc, z, fj, t, 9yn, n8, a, 1, rz7, z0q, vg, j, 4t, 5k, 7a, rvq, b6, f, zs, 3q, 4b, uf, qd, lh, g, 1ao, u, 4d, nn0, h7, a11, do8, ej5, 84, 0tr, f, gd2, p3, by, djy, chp, 7h, i, w1, oqf, ak, 8d, fsg, c, 5, jub, ulr, u8t, my, e3v, pi1, 1, az, n, 3j, 155, 0vq, pb, e,
"הבנתי שהקבוצה ירדה ליגה כבר בחדר הלבשה, והתמקדנו בלתקן את זה העונה"
כך אמר מוטי דהאן המאמן שיעמוד על הקווים בדימונה העונה, אחרי שאימן בעבר קבוצות כמו שגב שלום, מ.ס ב"ש ועוד... דהאן הגיע לדימונה אחרי שנת חופש מכדורגל ברמה האישית, ואחרי עונה מטלטלת ולא פשוטה לקבוצה, של חילוף מאמנים ושחקנים וירידת ליגה. שוחחנו על העיר דימונה שהפכה להיות עיר של ספורט, ועל האתגר הלא פשוט שהוא לקח על עצמו לאחד את הקבוצה מחדש, ולבנות תלכיד שיהיה ניתן לצעוד איתו קדימה
מאת: לירן ביטון | 15-08-2018 | 13:23

מוטי איך התחושה לאמן בדימונה עד כה?

"עד עכשיו התחושה טובה מאוד. דימונה עיר גדולה, הקבוצה בשנים אחרונות במגמת עליה, למרות הנפילה בשנה שעברה. אני נהנה מהאימונים ומחכה שתפתח העונה."

 

מה גרם לך להגיע למועדון שבעונה הקודמת היה חסר סדר, ועם כתם ירידת ליגה?

"קודם כל זה אתגר, כשקבוצה יורדת ליגה יתווספו לזה הרבה דברים שלא קשורים רק לכדורגל. אני רוצה לבוא ולבנות את הדברים בדרך שלי, דימונה זו קבוצה מובילה בדרום וזה הזמן להגיע. הייתי אחרי שנת חופש מכדורגל ואני אוהב אתגרים."

 

מה האג'נדה שלך, והערך המוסף שאתה מביא איתך לקבוצה?

"אני מאמין בכדורגל שמח, כדורגל לפני ספורט זה כייף וזה חוויה. אני אוהב לחייך באימון, אני אוהב שהשחקנים מחייכים ומשחקים כדורגל שמח, שאומר לתקוף הרבה ולנסות להבקיע כמה שיותר. אני מביא איתי שקט ואני מאוד רגוע, ומאוד קבוצתי. אני בן 51 וחצי אחרי הרבה שנים בכדורגל ואני רוצה להביא לדימונה משהו ממני."

 

מוטי דהאן עם שחקני מ.ס דימונה (צילום: דן בונבידה).

 

בעונה הקודמת החתימו שמות גדולים שבאו לידי ביטוי על הנייר בלבד. השנה יש מגמה של החזרת שחקני בית, האם זה  מה שיוביל את דימונה הצלחה?

"היה לי חשוב להחתים שחקני בית, כי כל קבוצה חייבת בסיס. גם הצוות הוא מקומי שניר, חננאל, ושאול. הבחירה של השחקנים באה לידי ביטוי בכך שקודם יתאימו לנו חברתית ואחר כך מבחינת כדורגל. אני מאמין "שהאדם לפני השחקן", זה מה שחיפשנו פה ואני מקווה שמצאנו את האנשים  הנכונים. אומנם חסרים לנו2-3 שחקנים, גם אותם נמצא."

 

זיהית בדימונה נקודות תורפה מהעונה הקודמת שצריך לשים עליהם דגש?

"דרך כל השיחות שהיו לי עם מי שהיה שותף לקבוצה בעונה הקודמת, הבנתי שהקבוצה ירדה ליגה כבר בחדר הלבשה והתמקדנו בלתקן את זה העונה. חשוב לנו ליצור תלכיד טוב בחדר ההלבשה, והתלכיד יבוא לידי ביטוי במגרש. המטרה להרים את הקבוצה קדימה, יש פה צוות מקצועי שעוזר ועכשיו הכדור עבר אלינו."

 

מוטי דהאן "הליגה השנה תהיה קשה מאוד."

 

מה המטרות של דימונה העונה?

"לעלות ליגה."

 

כן? כי גם הצהירו על כך בעונה הקודמת וראינו מה קרה בסוף.

"הליגה השנה תהיה קשה מאוד. הקבוצה באשדוד שמתחזקת, ולוד, ב"ש, וקריית מלאכי . אנחנו דימונה קבוצה שירדה ליגה, ותמיד תהיה מעומדת לעלייה. אותי חינכו להיות מנצח ואם רוצים להיות מנצחים צריך לשאוף כמה שיותר גבוהה." 

 

 

 

צילום:לירן ביטון

הוסף תגובה
תגובות
 1. מקום 1 כבר תפוס (הוגה דעות 15-08-2018, 13:31)
  אולי דרך הפלייבלוף
 2. מאמן (רועי 15-08-2018, 13:49)
  קשקוש שטויות ושערוריה
 3. דימונה ליגה א (פינקר 15-08-2018, 13:51)
  דימונה השנה קורעת את הליגה חבל על הכסף של אשדוד בדרך עוד כמה שחקנים יש לנו מאמן מספר 1 בליגה
 4. ל1 (באשדוד זה רק הפועל 15-08-2018, 14:11)
  אתה צודק המקום הראשון תפוס על ידי קרית מאלכי אתם תלכו לפלייבלוף שאתם רגילים
 5. חרטטן גדול לא מהיום (ליגה ב 15-08-2018, 14:19)
 6. עירוני אשדוד (צהוב 15-08-2018, 16:13)
  ‏לא נראה טוב קבוצה מאוד חלשה שחקנים עייפים מאוד לא ניראה טוב
 7. אשדוד (עירוני 15-08-2018, 16:14)
  ‏צריך להתעורר מהר הקבוצה עייפה
 8. ל1 (באשדוד זה רק הפועל 15-08-2018, 18:09)
  אתה צודק המקום הראשון תפוס על ידי קרית מאלכי אתם תלכו לפלייבלוף שאתם רגילים
 9. לאדום המתחזה (צהוב 15-08-2018, 20:32)
  תתעסק בקבוצה שלך אצלנו ברוך השם הכל מעולה יקנאי עלוב ושלוכי
 10. דימונה עיר גדולה (חי בלפלנד 16-08-2018, 11:05)
 11. מועדון. ספורט. דימונה (אבי. אזולאי 21-09-2018, 11:38)
  דימונה. ניראת. טוב. עים. חיזוק. נכון. עולים. ליגה.
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות