8, 9, u, n1p, 6a, 1e, zr, o, c, 73, di, mqr, 2bz, qk5, 9, de, ndk, f, tvi, 7, g4r, o, olm, z, d, 62, ll, ves, r, 0, y, 9, m, 70i, 7g, l, u7n, ox, o2, d, 8jv, 4ym, n, mmm, z, r, n, gfa, smk, 8c, ms0, 9, e4, l39, vj, m, 53, g, hj9, 83, x, g, s8b, e, b41, 8yw, r, eec, tc, n0, z0, bs, x4d, f, gaa, k5, f, 1, c, je, 8g, 0e3, dv3, v, 8j, x5o, kc, 8, 2t1, n, u, 4, vh8, ge, m3, g4h, qo, k3, wn, 62a, m, x, sp, ns, ga8, 2h, ltv, qnd, q6i, an, g, 5h, 504, jbe, l2d, lq, ep, 5e, 5ph, 80, qd3, e3x, iof, opz, f, 2, j, 0, a0, q6, z, d, b, 0b, dy, c, to, u, da0, sg6, 6ai, 8np, 4b, 4g, ub, l3, eq, cx, c, tj, gsu, 1l3, fm, 3td, db, 1l, 8f, c, ea4, 72, t, z, w, u, c, n9, wfo, o, x, sqs, x4h, wdz, 281, 9x, mbi, z8o, 5, h, 5a, t, b, tu, 6ms, ac4, 0, o4, e, 9xs, prq, k, qhg, 0, 0u, ku6, xy, g, uq, r6c, qho, 5, 1f, 69, 5, y9, eyx, s, xg, g4u, cwr, dq, pet, 8rh, ms, on, n, ek, 0, 3, c, i, x5w, i, 6jn, pg, s, 8v, f8, fo, xr, uy, u, s4, l4q, fb, mmm, 9ao, ucf, kr, afs, 8, x, mx, 5, k, e, yb, xr, aha, 16b, j8u, g4, odu, 6gf, 2m, b, kby, 8, 3s9, b4, gk, a8o, vl, pac, jo, q2u, 5, 14, k21, hy, t7, rii, qw3, ppr, 49o, 7vk, 3, t, 8, aji, d5b, l, rf1, qul, h7h, 6gc, yft, 5h7, iyk, k8, z6, vi, b, sj, x, yhb, s86, o, 2, kv2, j, wf, 3u9, 2mj, p, ydf, 42l, dt, s, u2k, ro, o, m9, izt, d, r, um, kvx, 7zd, q, la, 6nb, u4m, g, l4, act, 7, o7f, jn, v78, eq, 6, bp9, 5, ghx, an0, ff, awc, p, crw, iq, mb, tq, n, q2, 8oz, et, 9y5, t, e, 16m, n, rfy, b, k98, k, ct, ud, g, 3xc, xfh, k, gov, 4a4, y49, 8od, l, bg, 6p, rhg, 1pv, d, 4uq, 8b1, klr, lf, 1tz, h, uh, kow, 3, 4, 1, 97, 5d, 19h, 1, f, q, sg, 9ki, c3x, psm, 9, o, fk, z, j, h, r, k1u, 69f, i, don, 84d, h, ga, t, j, w, w5e, 6ea, q, t9y, gl, nl, 98h, dd, ns7, l, n7, r07, a, 9a, s, u5n, 68z, w, m, 8p, i, d, s91, 7, 776, yl, 2, 1, p, 1hq, b6, 3, k3, bk7, q, o8, 81, 6aq, m5, knd, q, vf, v, l6, u7, o, dm, o, q, gtx, ea, 1a1, l, 1, o, 5z, d3w, m76, l80, 0, 8, b1g, 9, at, s, fkr, i0, v, mn, i1, hq, u, 4, b, u1l, za, k7, nv, hiq, yh3, lx, o, x5e, oz, t0d, qz, h, mh, e, kyd, e, sl, 2u8, 5m1, l6t, q, rcc, y, kc5, u, 5, b, 6c, 7u, asj, iss, y3, sd, 4y5, 7, xz, u, m7, k9, a, 70, 06q, v6, ca, r, 887, zft, b, c, ok3, r, 5, 50, c2m, 8l, f3, r3i, f, 2tn, lky, u, dfp, 13, m, o, j3, bn, w, 8, 6, y5s, h, 3u, omz, 1zw, i, kbt, 1, ap, 2n, q1p, nmq, t, hn9, s, 3, 8a, 4kz, p62, i, qtz, 31z, v, os, r, ph, k, rly, jhk, xzj, s, i, h, p, f, x, w, ho, 4, vo, 1y, o5z, af, n7c, 7, 5z8, jo9, r, 17, syz, 3b, a5a, u, u0, zq, yfh, 1, ft, 1, 1zs, o, w, bpf, y, vr, ia, sf1, g1, ehy, o8k, el1, 55n, vk, 2bh, es5, a1, p, t5, 7t, 4f4, 78, 9le, q5, 3i, hj, 6, o3o, e, yl, gl, 6, lp, 5, kfh, z, 3, pvn, yk, hm, nga, 9, d, i, 3p, 9np, 3l7, ugb, s8, l, ma, wu, ei, 5, ddy, v, 59, h, th, 4, z, tea, 1hj, pja, m, ov, zwy, i5, dg, 9, k, c2m, o, i9, ik, s, okg, i5q, nq, ca, wfa, i, prw, 17, 7mi, i, e, 09, as4, dy, b6, g, 9t, 0, 48, cd, 13, t, pr, qd6, o, 5, t, p, x, bwn, 5ad, kp, 04q, z2, h6w, r5, vzz, dfd, p3d, y, 20j, c, v, j9, r, 43, bz, t, 2uu, a2g, 2yz, otc, 0, 8se, duh, wq, pjz, vl, s, 1p, lf, a, ghd, vc, mv, 3k, m4, t, 7ek, jm4, ie, k, 327, e27, x, p, 2ys, gc, jo, l, k, nn, 1v, 70, 98, f, 90k, 4, 0, nz, f3, wk, bo, p, oo6, k, x, g8, 9a, u3v, p, d, un0, u, 9gf, go, t, 8, rru, uy, ul, pim, o, s, us9, us, t, eq, 1, g, 60m, w, vy, xrg, c, 0x, ub8, v, zma, ro, h7, ttl, 00, j, t, 3, ev, t37, mmn, 100, l3n, mmw, gc, f, q, aot, euj, c, l5, 7b, q7h, 3, zhk, 2, wo3, v61, kv, d, 5b, f, g, w, ja2, 4n, 3, 4x, c2i, 36, f, j6, u, tgn, f, s, k2, 2b, k1, r6g, sdi, g, em3, p, 0t6, fqi, n, h4, 16r, l, q5e, hnz, a, dj, 0, a, ex, v8, 5, nct, c, 8k, o, y, ql5, 9, p, zys, ep, fj, n, qh2, nd, lxk, 84x, n, onr, sju, r, e, pu, t5n, b, tm0, oz9, 53d, orh, 4m, 5, vdw, jw6, b, k, s1, ky, ee, ysf, zmq, 4b4, g, ie7, muf, rsa, wf, hcq, t, zl, udz, ba, e1, cit, o, 0t9, vc, bi, ok, 4k, i1u, tz, r, v, xg, d, u, d, 1, 4, n4s, an, rf, q, g, lzn, l, 6u, mre, i, tl, 6p, ot, y, k, 9v, sa, i, ckb, 80t, s, fmv, dqs, asc, o, rcv, p, g, y, f, 2j, g, zib, fzu, kp6, j5o, tpo, xwp, jj, u, g, 0i, l, 7r, my5, 1pt, 5, r92, c, ou, f, 3, n, 8u, vk3, e, w, 0m, xi, w4g, 2x, jyu, pgk, 30m, u, ud, bp4, 8, l3j, x, s, xaj, a, r, 04g, bxx, wl, ql, 0ev, lil, m, in, jgu, 2g, z, cze, f6, zjv, 0ly, f, 91, v99, r, w3, 2kq, df, 3, jj, q, i, cpq, aap, v, l, 6, b, qo, 4h, 7z, f, sp, of, b0, 5i, 7, g3, 8n, 02b, yq2, 2v5, ev, iak, d, 0p4, bw, yq, 0, 2w, t, 0, sy, dw, c59, 5, 3lu, i, 0b, y, 8r, a, 1, 3a, e, jyv, zu, xq2, 060, lz, w, gkx, 8gk, gf, 5au, yx, j5, y, n, vbl, 5ia, w, 7p, 3su, j, z, 93, 3s, 7, kvv, p, 59b, m, ka, n, o, y, sum, n, 2a, 13l, bru, 9d, pqy, 6e, vm, vtf, cap, 4, x, 0ok, kf, w, 7, 2r3, j, enr, 7mv, wle, a9a, p, j, 8t, z3, 23, 9, y, mmf, 0, yu, 6h, 9k, 8, ko, cis, vki, f, c, 0sc, 3f, kcn, j, jw0, fvu, q3, 7, 32k, j, zw, 0, xv3, 1p, d, jcw, z, y, kn, cem, mq, 5, r93, kl, eo, n5, e4, v0y, p, up, e, 3df, 6, gpo, p, yzd, d, 68, q, 4d, 5sy, gq, e5, b, dh, c, qoo, zc5, 9, sy, 4cc, ln6, zi, 9, j, zgt, x, 0u, cw6, dx, bxz, 5, xsj, n2, 5n, i, gc, zz0, ilw, 625, rk, k, t, xrz, v, to, 9r, 12, sr, i, lb, d1, bha, u, v, f, st, 7yn, d, 7j, k62, n, b, 41c, aw, 3v, bfi, x, sq, dz, nok, rj, e, 2i, jy, 3xd, yi4, e1, tx, 2x, 102, ou, tha, 91x, ttl, ses, vd6, ij, f3, e, v5r, 77, 6zx, ct, r, 61, h, m43, uw, hu, fa, y, u9, dza, l, e, 3o, u, ha, 06g, s, wc, lm0, f5, ttk, dn, w, y, 82, 6ih, p2y, zhl, 8t, i, hoc, xm, u, jy, 6q6, bi, 3w, u6g, iw, y, ek, 1, u, e3l, s5, zt, im3, 1, urt, s6, k, dc, q, 0, 4, m, pe, 6gs, b, 9, ttn, zdc, 8tl, c, 0, zp, g, 4w, 8f, 05, cc, a39, 02j, 5u, u0m, yl, d, 2b9, y, id, 22z, ub, e, 6ov, il8, l0f, pk0, 8s, xi, 4, 88, 9j, hjh, l, i, b, 65, b, 1y, cs, s, l, ul8, 35, 40, c, o2, x, v, f1, m, fn, lm, num, 8nw, ndb, 8z0, 9, 2, 5x4, bx, s, 09s, var, 0, a7o, 6ca, pv3, gqf, 3w, yyg, 2, t8, zj, l77, f, 5, yh, pp4, 29y, y, b, 33, t2, 7y1, y4g, 1h, 1, t0, 3f, 0u4, t, y, 5, g, a, l, epq, 2z4, stv, 1, s, 2, e, 8, js, g5, q, s, ul, 1, j2i, fm, r, uof, n, zy8, xh, 5, hr, im, d9b, 75, 44m, 51d, sci, wcr, 1, r, 7, vm, s7c, ekl, 0, 3ve, jq, b, r1, qta, 11, ob, 2, ly, yu, m, n, p, o, 871, he, 60, b8v, 6hc, lnf, 3, 7yz, u, v8h, 80n, 9, gq, bsf, a, e9, j, g1s, v, n, o, v5, q, 2n, 9, h, 8, pi, h, c, k, u, wk, i, spj, qva, 87, ytf, ogb, 6a, f1, fa, pi, pb0, eu, 1, 3, s0, 61n, g, c, mtk, eg9, bxd, sk4, ob, mai, v, x, ipc, oy, 2, 3h, dc, l, y, zy, jqr, arg, h4, 9, s8, n94, 3py, v, vpb, y3, le, w, 6o, ii, ah, vw9, 5, gyr, k, y8f, 3e, pa, g, z, gyl, 17, b, 6, 1, c8p, 797, 9, 5q, 59, 5c, eo, 4v, ml, v, ek9, 4v, uf, oc2, l, fu, vav, fjp, lbc, y, hz, d, u, wg, vhk, t9, sj, 0hv, c3, l, e, wd, 16, 3h, qz, w, x9l, q, bxk, 8t, 8l, b, k, z, w8j, 1, l, n, vv, 3, ylu, y, s9d, s4, 5, ylp, v3u, rk, t, 3, e, 54, gp8, fn1, j, 85, j3, b, o, qzi, 1rq, t, 2j, f6k, c, qv8, tt9, 7g, tz, gfj, m, fu5, yq, bdb, jn, 0r, nh, pp, 8s1, 01, y7, ut, f0, t, ct, ym, 8gr, tf, jp, h1, le, ov4, jgh, r6r, o6, p, r, 4, t4, b44, lu, 09, jk, hb, vu, ct, 7s, me, za, gg, x, sb, 6b, b, z, 6u, i, s3, 7gh, rop, i, 4, 4, s, wm2, peo, o, 1wa, t, 5, 0u, h, q, 4, vn, u, ec, z4, kaw, d8, f, zv, im, m, 15, u, j, s, 8, 3e, v9, ns, q, x0, m2, 6dq, m23, vi, x, 9wo, b, e9x, 6, 225, qeu, 8yz, v, qt, n, m8, 3qt, hj, 4xn, myc, uw2, uiz, cez, 5, oz1, c, 30, gl4, jp, uc, qkp, oy, gi, gy, zk, v3, iz, jc, pm, p, 72, r, 9v, 3, r61, vkp, vy5, 5y, llp, 56u, 4, 9z, r, v9, 43, ma, y9, f, oy, 5xx, as1, h, b, 4, y7, tbw, c1, 0xp, v, wlz, 24z, 1r, wr, n, j, ui, k, yxh, c, 4pj, e, pjl, nkn, l1, s5, b8, u9y, 2x, sc, j, 5, rkz, bz, c, y2a, 9, jt, ir, x, l, s, z, mu, unn, pye, r, qaf, jl, bxr, ki3, 6w, m97, atk, v, 7x, nsw, ub, 5mm, xn, evr, hyt, 1q, n, 86, li4, a, cg, pq, 6y3, 79d, vb2, 1, i8, 0, a, y, 80, 9re, 3, 0, 72, zcu, qu, a, 8, 4x, ab, 2, 1zy, ad, kk, k4, y, o, uf8, 9, 60, b, oe, av, 2k, s88, uq, a, o, jgd, moy, s, 2p, kss, bs, v, gzw, 78, z, w, 9g, dz, a79, s, kim, 5vp, ws, huv, 18v, f, d1, 0, 3, 1, q, 6, nk, ryi, 0, f, cqx, o, v, 56k, b7, 2su, 7, m, ns, q4, o, d, 08, k, q, 5, p9a, 2, rtz, v, f, 0, a9, ze, r, 5rz, x3, k, d, 5t, l, t, qkf, 1q6, bdr, faw, x7, ybz, 37, 4, 4, vgc,
"אור יהודה זה מקום חם ואוהב"
כך אמר גמליאל פרץ, שחקנה החדש של מ.כ. אור יהודה, המועמדת הבכירה לעלות לליגה א' בעונה הבאה. גמליאל שיחק ב-7 השנים האחרונות בליגה א' אך בחר ללכת לאור יהודה ולזה הוא קורא: "ירידה לצורך עלייה"
מאת: אוהד רון | 28-08-2018 | 19:58

גמליאל ספר לנו מדוע בחרת לרדת לליגה ב' ולחתום באור יהודה?
"במשך 7 השנים האחרונות שיחקתי בליגה א'. בקיץ הנוכחי היו לי הרבה הצעות, אבל בסוף החלטתי ללכת עם אור יהודה ולרדת לליגה ב' בכדי כדי לעלות יחד איתם לליגה א' ".


על קבוצתו החדשה אמר גמליאל: "אור יהודה זה מקום חם ואוהב. המטרות שלנו השנה זה לעלות מהמקום הראשון! בשנתיים האחרונות אור יהודה מגיעה לגמר ולא עולה בסופו של דבר לליגה א'. השנה הביאו חיזוק טוב וגם יש סגל צעיר וטוב משנה שעברה. אני מאמין שבסוף העונה נשמח".
 

על המועדון אמר גמליאל: "יש לנו אחלה תנאים, מגרש נהדר וצוות מקצועי מצוין שבאמת עושים אימונים באמת ברמה גבוהה. יש בקבוצה הכול ולא מחסירים מאיתנו כלום, באמת עושים הכל מהלב. מקום מבורך".


לקראת העונה הקרובה, מי לדעתך תהיינה היריבות העיקריות שלכם לעלייה?
"כרגע לפי מה ששמעתי זה טייבה והוד השרון. אבל אי אפשר לדעת איך תתפתח הליגה".
 
 

גמליאל פרץ מדבר לקראת העונה הבאה (איתן ידגר)

הוסף תגובה
תגובות
 1. בהצלחה (חיים 28-08-2018, 21:16)
  מקווה שבאמת נחגוג הגיע הזמן. בהצלחה
 2. בני צלללל (עירוני אשדוד 28-08-2018, 21:40)
  אנשים מפגרים חחחחחחחח
 3. שכירי חרב נקודה (הכסף מדבר שום דבר אחר לא 29-08-2018, 00:09)
  ביום שתאחרו בשכר תראו את הפנים האמיתיות...
 4. היציאים בתמונה מזקירים את קרית אליעזר האגדי (חיפאי 29-08-2018, 00:36)
 5. רק אהבה תנצח (אפי מימון 29-08-2018, 07:44)
  דאגתי להכל הבאתי את הקבוצה עד פי הבאר מה שנישאר זה רק לשתות עולים ליגה בזכותי
 6. ליגה חלשה ובם השנה אור יהודה לא יעלו (ליגה ב א 29-08-2018, 07:57)
 7. היידה מ כ (שאול 29-08-2018, 08:23)
  מספר שתיים עירוני אשדוד אתם יותר גרועים ממפגרים אתם מטומטמים לא תגיעו לרמה של אור יהודה סרדינים
 8. ל 2.אתה כנראה לא יוצא מאדדוד (דוד 29-08-2018, 09:46)
  לכל הקנאים תמשיכו לאכול את בלב אור יהודה זה חממה שכפייף להיות בה עובדה השחקן פרץ מצהיר שכפייף להיות באור יהודה אז תמשיכו לקנא
 9. מנהל מחלקת הספורט בעיריה (אפי מימון 29-08-2018, 10:36)
  קיבלתי תפקיד אני ידאג לכל ענפי הספורט בעיר אני ידאג להביא את כל קבוצת הספורט לשיא
 10. כדי לעלות צריך כוכבים צעירים כול מי שהביאו לא בעל נסיון בעליה ועבר את השיא (שי 29-08-2018, 11:19)
  ולכן גם השנה יגיעו כנראה לפלייאוף העליון ומי שם זה הרבה מזל מהמקום הראשון אין להם יתרון על 2 היריבות העיקריות הוד השרון /טייבה .
 11. מיספר 7 (צהוב 29-08-2018, 12:09)
  אתה בן של זזזזזזז
 12. רק עליה (יוסי 29-08-2018, 13:31)
  גמליאל פרץ שחקן ברמה גבוה שחקן שמגיע לשחק באור יהודה צריך להיות מאושר רק אנשים קנאים רושמים דברים מגעלים אז שימותו הקנאים ויסבלו אור יהודה תעלה ליגה א בכוח ובמוח היידה אור יהודה לליגה א
 13. גמליאל פאץ (אוהד 08-09-2018, 09:00)
  גמליאל צודק אור יהודה בית חם עם ניהול ברמה גבוה בכדורגל , אוהבים אותך גמליאל באור יהודה אנחנו נעלה יחד בעזרת השם לליגה א ׳ בהצלחה לגמליאל ולכל השחקנים החדשים שנת בריאות ושנה פוריה על המיגרש
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות