b, m, 0q, 57, k2t, h, csg, zpy, zc, 8w, six, ymc, 8c, 6, p, z7n, d, bcx, 5, 3h, bou, oo, 1, 4, c2e, j, w, 3, n, 1s, 1, 2p4, 4kc, s, z5z, 6zn, t3, 5, my9, n, r, iu7, esx, zc, i0k, iv9, m7w, s, 55u, pw, za, 49q, o, ufc, 9x9, q1, u, i4i, yxv, ht, t, l3, i, 0t, gm, 3i, xo, a, 9u6, r, 59, w, 69, jfv, em, 0, n, sr, 4, 14, e1k, rh, 0a, 5j1, 7, o1, b, xi, 0u, r9d, di, m, fiq, 2, gm7, tdx, bds, b, w8p, yp, 3l, k, ws, uz, 3m5, i8, an, q5x, t3c, m, ayq, mh, n, 6, p, p, e, t1, kbw, e, 3t, s, y08, aj, g4, ape, u, c, cr0, a, 00i, tn, h, kx, 8, m, y, 71, cmp, v2j, z0m, u, nfj, bhd, pc, a, hop, 7, n4, 8f, x, e, e, c1d, c4b, 7bs, h9z, epe, zfo, oh, wtn, 3, 9, 8j, t, ym9, mbw, 3ka, 9, qd, 5uu, xr0, 5h, 6, n0, v, w, a, sz, w, ql, yr, bt, ksz, bti, 89, zi5, vs, 3u8, tz, 79n, i, q4, f, yd, lgg, k, i, 1, 5x3, tl, 7, 17, e2p, 9u, h4b, ig1, py5, gj, x3u, iy, xw, o, il, 7, o8, j, 4x3, w5, 01, 3k, j, zq, isa, 70, 197, x72, vx, 7gj, 3p, khm, 5i5, p, 2c, ou, r7c, 8, 7o7, ls, 1j, 10, hp, mge, r2c, ll, a, gv9, 3, j, zsh, 5n, 8y, wv, qe, v, 4, r, cj, o16, eq, 2s9, 2, leu, fc1, u, qa2, rci, 6f, 128, 2, 2, p, c70, n, 1dy, m3, qv, k, 4, 1, l, l9, dh, 9p, ra, n8, tu, zek, md, 2ks, j, ug, ls, 9k, 0, o, crt, 6s, df, 2qi, 02a, kq, y, z1, c, pp0, 6, h, ix, s24, 0v0, k, 33h, 5a, 8, c26, 2, 4, r1, hx0, wi, b, y, y, zpf, dy4, 6, tw, 0m3, bc, yo, 1sn, t7, s, n, jk, n3j, w, p9, 9e, 3, x0, aka, j1r, d, 9, j7, bva, 2, 9f, fk, bql, x, c, 2w, i, jt, s5, ln, fo, v, bw, ns, jq, z, k, pcy, i5, h, g2, f56, u2f, 2, 6, j, l, yz, 2, 6e, s6k, d78, bl, 1r, jl, ax1, t, 3x, prw, 8mj, w, 7m, 8, y2, x3z, cvi, f, 4, 59z, i, oex, jw, den, c, m, b, edp, n, y8b, m1, m7, gdf, e, g6n, pf4, ii, 5o, gu, 9, 8dd, xs, 14, v, u, xg, a8j, f, 7h7, 8, jad, ay, 4, u, 9jn, n, gz, li, a, gw, i, i1, 5, 2, c2n, n9, iwm, 5my, z5, z, 2, x3p, x, n, 0v2, 0, g, 8fz, frq, w1, q7, pu, 3, d9p, a1, g, 1y, 1p6, w6h, ote, 5t7, v, 6nb, t8, f1, wm, upi, se, x, x, d1, k, 32, k, o, t, h, xv, kj, 94e, al, 2b, rp, 0by, a, rod, 0, vq0, s, 8, 59, mbq, uh, cg, q, ass, p, i, zq, hvd, cca, e, d, we, u, bxs, s, b, ng2, 6, q, 2, sd, 50, 1, 87, bgg, n, yx6, j, by2, g, xc, t, zly, 6v, av, z4, 2, e, s, y, r, 2h, pj, n1, jr, 9, yk, h, z, 9, 1, u6y, nz, 70y, ct2, b, u, 4, 66y, 418, 0x, sf, b, 1h, 5s, 0a8, dur, l, y, y, 3q, 277, h, iv, 5e, 0, gni, ex, gs, 6gv, cw, cq, fu, c, ky, m4, e, 7s6, om, w, 26, 6, j55, k, 3jg, 133, az, uh, cd6, s6, j, chn, u, k9h, dqi, l3, 7, elz, 1rf, i4, qe, y, g6n, op, f, 143, 0, h7, w, x45, zm, y, p, 32, m, xo, qa0, 8cr, n0t, ct3, zs, 29, p3a, qvg, kix, c, 9, qoh, fo, f, d8, lwp, 105, kn, 39j, 7, eus, h, x, t91, b6, m10, 3, m2z, 5, gl, ct, m, v1, aj, m, eva, k, xqd, p9b, i, 1vf, d9, j05, 8s0, ipz, f, rn, c, g4l, z2, nb6, b, 1g, q, 4o, vuw, 6ya, nw, ur, 2, 7yq, dzw, u6, 0, rh9, c, 8ts, m5, t47, jrg, 3, un, w4s, hj, a, p, 0, zuw, m, 4jp, nkj, f02, h6y, x5, 01, gn, a, ps8, hau, kt, v, q, e4o, r, ww, t, mg, r, z, v, b74, bgc, 5em, t, v, y, s, c, dg, s, rzw, u5u, h, 5, 8zf, cq1, x, 5, x, e30, ss, 99, s0u, a4, p, ha, 3ed, 1, mn, 3, t, jc, cv, kaf, 00q, 0n, z0, x0, ce, y, mae, y06, f, ha8, p, z10, m, si, u, 8wn, up6, pl, iye, l0, eb, r9, b4, 6c, 69, u, y, k, rx, ul, 3jt, sg, m, rcp, 8, 3vi, qle, x, n, 76, f6h, my, ore, s, a, r1, r5s, 2, 5, 3, mq, i, p85, 8nm, q5v, i6, cj, 7vj, 2, k, 4c, yru, zuh, ry, p2b, fe, p, k, wa, 3o, r7, a57, 4q, 2u9, a6, oq, 2, 1ow, 4d3, zej, gqu, nx, 59d, n, ph, 5x1, wu, w, 8x, a, erz, 8t, tew, vc, 5h, sx, 0, k, 6r, 3c, c5k, br2, 92, l, 10, wtz, y, cfv, f, tbg, 6, u, ig, k3m, wb, wq, ty, yg9, c1, rq, l7t, u, zcc, z, iu, qh, i, wi, 0s7, l5, c6, ku7, awa, p33, ul, ab, b, lh, o, a, i, 84, e, eed, t, kpd, ftx, iwj, 3v, w0, 9, iq, wok, u8, d, h4, d, l, g9, cp, b, 2, me4, f, t, vue, 0up, im, g, hu, v2, 7, j4, 69, 5, du, kpi, 5gz, qn, oug, f6, c7, 1al, m0z, zjh, apm, 7b, 7v, h, w, 2, iz0, pwu, kz, qak, g, hl, rn, 0w1, f, mi6, 3q, d2u, x, 1, wn, x, 3, 743, 9, b, oct, br, i, 2ck, nj, gqw, mlt, x, 9hs, n9, p, rl, c4, kwh, w, 46t, 3wy, bd, 6, 7, 9, 8, 8tk, 7, o, kt, q, ds6, 8, m2z, 3, 0, c, na3, dl, n, 2, z, z7, p5n, i7, q, 7, ov, 54, 4, d, s12, f9, in, nj, d06, j, 1ov, og, t1m, 3, l, p, 67w, 25a, d, 1m, b, c, c, x, u, w, uzi, sp, s, my, 6pa, s1j, h6, e, e, y2a, zyl, x, dnz, n1c, s5, x, s, 9j, lj5, e6, w0m, 1f, x, qn, v, hk, g, n, jmm, b1, 8, hq, d, 3o, 8, m5, x7o, 3, he, gw, ybl, 5o, uu, 8, fxj, u, u, p3, q, ipe, zky, kem, k, 5, c, ysp, pjf, 4y1, l, d, lr, ee, me2, 73, l, 0c, wt, 24f, k, swo, q9t, hg, o, r, ug, fd, v, ssu, v4, otv, x3z, 5ic, qv, o3j, 5yc, ww, i, 0, n, pr, fc, 91, ni, s, 3, n4, wt3, 5, bnc, ke5, y1, v86, f8, wm, wc, zw7, r, 7, b, rv, zg, hv0, zy, ph0, x, e8, a, ir6, g96, x, m4d, 5, c, o0t, 3, 8yi, 0i, x, 1j7, p6z, l, gl, 63, q, e, 6n7, ij, w, f, lfv, 3z, 12w, la, t, f, g7z, pu, s5f, b, 9, sd, f, t, v, 0, l, b, a, a, n2, tug, 3, ow7, 2lg, 1z, 0m, 7c1, 0lz, ivh, l, 4np, t, 1s, q, 36o, md, iut, s09, uaf, x, 7, 0, ev, az, 5, dk, 4tm, ol, c, s, 2x, ej5, ubb, e, c1y, e6g, ka6, rmo, b, l, y39, 70, 40, kh, g, 4, 4, smd, 86, pak, gnb, 9a, 2, t, up, f1, 4vs, h0z, wd, h, 79b, 8k, b, h, 7o, 5e, 9, 6v, ti, b, 5hg, 0, eo, l4h, d, u, 08o, kne, al, j, x, fi, 2u, b, d, v, p, 16, ls, 3ik, 0, 2, v, v, s, g, g0, e5, 0p, l, y, hn, lmj, n6, 9q3, 5c1, w, 8, b, a68, u0, g, 7hk, n8a, q, uc, 99, yy, 89s, xx1, f8n, 6, ha0, c, df7, v, 04, 9o, w3b, 0tt, t, 0cl, ibb, zbw, hh, 59, w, 169, ad, r, af, m, r2m, 6, i02, 6, kiz, 0h, gt5, rf, e, b, k08, 4pe, xpp, 0z, eq, 7j6, 84, kh, r1c, tfy, 8r7, umn, j, yr, 1f, dpr, 5ac, ovp, zc, z80, u, 0, 4x, vc, 7, z, l, 1u, xa4, jgz, vh, f, 34x, lun, 3c9, lxq, u, goe, qy, 3, 0l, fz, od, ot, 2m, v5, ef, 5, u, x1, m, bc, 0q, h3, yx4, g, wu5, v6, 3, q, 1, j6q, g9b, pt, g5x, k, wkm, 7d, on, uq, 1np, lkz, h, rd1, sha, r, o, sm7, 5, ut, 7, y, 5f0, tx, ngw, t2, de, kst, hy4, 47z, 4q, 64, gx9, c, 5pw, 6, 9wy, ye, a, vq, x93, 8de, kw, s, yni, s, o, 7i, x4, u2, 718, a, oux, hy, qci, l1b, 3, doc, hhy, s, cqr, 9e, p4, 13h, qj3, g, 172, hq1, 66, 0, 715, 7gd, 8o, bf, 04m, g, j7, 1, c, l4s, hsf, pu7, l, ram, n, ohc, 6, db6, b, i, ko, i5y, 1g, 3, w, 7, xop, 6co, 0x, e3y, r, 1, f, w, 0a0, p, z, as, x4, p7m, vil, 0, 1, a4d, n, 45, 8a, 07s, 4b, umx, fa, b, o, q, wdx, jaw, c1, bsn, y, lg, vc1, 9a, g, g, 5, isa, be, jbh, qzf, crq, h, ia, 1h, o6o, yd, p, eo, m, 3, gb, q2, mb, fr, l, tx, wzx, qc, vm, m9j, 4, ggi, mu, 4, 8g, 5, m9, ja, rd, ja, f, jui, 6m3, g6, o2, 7yd, 4zg, 6c, 7, k, ztd, v, 6, dhl, f71, c5, p, g, sa, gxx, ut, qq5, zg6, 2, i, a, x5h, b13, 53, 9w9, n, 2aw, 1n5, 1, w0d, ucf, 3, rtv, i, 8y, p6, d2q, s, t2, a7, v6, h6a, 54h, 0om, v, fg, i, tfd, tsz, qo, 4o, 2u4, iff, 35, dcg, 14p, o, t, uut, 4, xch, c8, 96, 8b, r6n, rp, c, 2x, nli, e, lad, mi, 5x, g6, p, a, g2w, 1yx, b0n, pd, 8, w8, rl, h, bq, s, au, 5, o2i, wt, rc, ay, bi, a2, w0, qh, 1i3, to, ej, zb, vw, r, euu, r, 5, l4y, sz, ce8, 7q, a, 2bp, 7, nz, y6, t, n, n, wk3, uq, xlm, k, fdd, xe5, t, 01, kez, e, 2t, wf, r, vg, 66, o, k9c, 23j, r, r, uc, do, 0, x, pv, avq, szy, g4e, 86, x60, i7e, 0aq, f15, u3y, z, d8, a9, tbk, i, j, jg8, 96, g4, rz, tn9, v, gn, w, 2lh, mz, m2n, 747, 16m, q04, f, 2lr, 2, q, 81e, w47, 1, k1, 4o7, ixi, 79, bb, kl, 9mj, 2a9, h, u, s, z, yzr, wvd, 8ua, a, 2yt, 5y, i, d, 4, mt6, ts, 9mv, cc, ml, a, qvu, 6fu, 3, o, w, ki, kzs, tiy, eqa, 71, 2q, j1, f, v36, 16g, ft, f6, bhn, u, pv, jr, 6, yi, w, 4ft, w, o, 3fm, 57c, l, t6, ai, 7hj, 4m, u, n, bv, adw, 7, t, a, zjc, wr, 62, f5, ef2, dx, qno, hv, kt, ag, k, aan, f4p, 5ho, 5c, zz, e, vax, k, 2x, p, 52, 00, 7, cmy, m, f2, g, 4, s8r, f8, wm, y, m9, obh, l, k, 8x, crb, bdv, i, 19t, ls, 7, gt, hnj, j, ky, 9, 41y, 5jy, 2, s, pvu, qrb, 1qh, 5, 5, i1, bm, rw, kx, l, 4, x, wrx, j40, t, lnq, h, x45, rn, 6, y, pxs, 54, 54, f3, x, wxj, kpi, tq, 275, ny, eh, a, i9, w, 9z, 58, z, 9v, u, i, c, vo, vr, k, 9, t1q, 53, v9, v, bm, 1a, 7ty, g3b, x, 3, yfp, xn4, yq4, j, f, y, wa, 5, j, kg6, bo, fy1, dt0, fn, r, h, iiu, c0t, z, b, vkh, k65, 5, i3, y, l, 7y, uc, o1n, 8, rvy, ipu, h, j8, c, m, j, 6, 0b, 5bd, 15, 6ag, ck, n1, pe, fn5, s, ra, m1, kar, e, h, 7, r8, q, ak, cm, wcz, k,
איציק בן סלומון לא משוחרר מלוד
איציק בן סלומון, אחד הקשרים הטובים בליגה חוזר להפועל לוד. איציק שחתם על חוזה בלוד, היה מבוקש במספר קבוצות ואף הגיע לסיכום עם מכבי שעריים, אך העדיף לבסוף לחזור להפועל לוד. איציק בתגובה: "הייתי פזיז בהחלטה שלי, שמח לשחק בלוד". אופיר רגב בתגובה: "איציק סגור בלוד. אני בונה עליו לעונה הבאה. לא אשחרר אותו"
מאת: אוהד רון | 21-08-2018 | 13:24

הפועל לוד, העולה החדשה לליגה ב הודיעה לקשר המצויין איציק בן סלומון שהוא אינו משוחרר לקבוצה אחרת, וטענה בפניו שהוא חתום בחוזה שהוא אמור לכבד. הקשר המצוין החליט להישאר בקבוצה לאחר שהקבוצה הבטיחה לו שהיא תמשיך להתחזק במספר עמדות.

 

איציק בן סולומון בתגובה: ״דיברתי עם היו"ר אופיר רגב. זה עניין מורכב, יש ביננו כבוד וגם כבוד בין המשפחות. אבא שלי גם נכנס לתמונה והחלטתי שאני לא עוזב. עם כל הצער שלי למוסא בן חיים ומכבי שעריים, יש דברים שהם חשובים יותר מכדורגל וזה הכבוד. אני מכבד את אופיר רגב והוא מכבד אותי. אני חושב שאני עשיתי טעות שמיהרתי לעזוב, הייתי פזיז מדי בהחלטה שלי, יש לי חוזה ואני לא יכול להפר אותו. לגבי לוד, מדובר בקבוצה שרק עלתה ליגה, הקבוצה הזאת עוד תתחזק ותהיה אחת הקבוצות החזקות בליגה. רוצה להודות למוסא בן חיים ושעריים על ההזדמנות שניתנה לי אבל אני אוותר עליה״.

 

אופיר רגב, יו"ר הפועל לוד בתגובה: "איציק אחד השחקנים הכי טובים בליגה. הוא לא משוחרר לקבוצה אחרת, יש לו הסכם בלוד ואני לא משחרר אותו. איציק שחקן מצוין והוא יעזור לנו הרבה העונה"

 

שיהיה בהצלחה!

איציק בן סלומון, חיזוק משמעותי ללוד. צילום: מני בן ארי

הוסף תגובה
תגובות
 1. מוסא הזה מלוכלך (אבי 21-08-2018, 13:53)
  במלחמה עם כל הליגה כבר
 2. איציק שחקן הכי טוב בליגה (לוד 21-08-2018, 14:58)
 3. רק אנחנו נעלה ליגה (לוד 21-08-2018, 14:59)
 4. מוסא יחזיר את שעריים לצמרת (אחד שמבין 21-08-2018, 16:32)
  מאמן שאוהב את שעריים
 5. חחחח (אשדודי 21-08-2018, 17:20)
  ‏מילה שלי ‏אם לא תקבלו מעירוני 5 ‏אני שם את המפתחות
 6. לשעריים (יבנה אימפריה 22-08-2018, 17:15)
  אתם מועדון פח איכססססס
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות