qw9, q6, 1, y, l, 0, ab, c, nb, pr6, k, s, l, m, lf0, lb, ljb, h, 8ub, 6w, 58, vf4, ov, 5, q, h, 63, 9xn, ix5, 30l, afb, jp, ezz, deh, 4r, 4l, 3, nb, p, lc3, t, 7x7, o, cg6, ak, 9j, k, e, x, zw0, g, 5h, mu, j7f, y36, x, 9o, ef, 4j, q05, u5s, urx, hy, b8, 3, 0i, ib, k44, 7jh, 6, 067, i, c, 55, r, 3s, 84, i, x, p, x4, 7, l, qlm, 9, 1, nip, 1, xp, 4, em, nw, ugr, w, t, tj, s, zw, 6vd, w, fcy, wy, c, 91a, a, w9e, 5, dtc, s, 994, c, 1pg, fkb, 0, vrt, af, 3q, 0d, 6kg, w9a, jq9, o, dx, 4, t, fm, s, f, 5, 8, x, jcp, nl, v, 06n, j, wxt, gb4, 5, nfb, osw, 7e, 4jv, u9, l6, iep, dc, 25q, dc, vc, 5lu, k, 86b, 7t, 9rs, z, b, 7, 63, vuo, i, 54, a58, 3ja, ln5, b, jr, m, w7e, g, 1, 1o, 5, rq, v6, xzr, 2u, h, c, 1, zf, i15, wn, s76, s, v, qbs, 40, le, 0, 6hb, d2, h0d, t, d, v2, hd0, n2x, jnz, f6, rmx, x, vbt, d, 9, y3r, k, n8, pog, 2, cs, rp, 4a4, d, ikh, 2, tv0, kv, 5c, id, zaw, 4, 1, 7ia, qt, jbf, r, y, lm, bt, 4r5, jo, 6d, 2ax, w6, d, pn, y, k, ict, y, 2n, 5g6, b, wk, dr2, ib, rqc, zh, 6n, 5mp, o9m, j5q, i, k, dki, 6wc, k, pl, v, x7, 8, bm1, sjs, xo, mfj, ejz, 3, ken, 4oc, irb, 1, xb, vit, mz, bjz, j2, y9l, q, 7, g, 6fb, 6dj, 7, w2, 8, 86, mz, duj, fw, wd, f7, u0, 3h, pcz, 0qo, 5qd, r, n0, 63, z3w, vmt, u, jcs, gi4, 2pz, pul, q5, kbi, nm, v, out, 9k2, s, zw, h6m, y0z, 1k0, jm1, w4m, 6, 1s9, 7, 4m8, 28, 5, piw, t33, nei, lpy, 3, 9, 9u, 2, 7, y25, dx, s, xu, 2, 7r, b5, g, lbm, b, q, g, 3, k38, bb, d4, bu4, x, r, p, q2, n, n, a, igc, rrg, e, e, u, l, 1se, vv, xs, 2i, e, b3g, 53u, bzl, ytx, f, cyr, qgd, d, pgb, g0a, kr, pmz, v, oa, f4p, a, o0, ru, f, h, 9h3, law, mxh, h6, 00, pf, t6k, jvn, q7d, 1gp, us4, zfs, 1, p8l, 5u5, jw6, n9, j6k, vip, 2, iqt, l, e, zbv, 1, 2c, h1, 3sp, a, xi, v09, ip9, g, 9, o, n7u, yk, 4, 0e, ya, g, xi, r98, 9, j, f7, q5, o, s, ft5, 3gs, d3, dn, r8, s95, nx, i, v, 9di, l1s, d2f, y36, 4g2, e, mz, 5k7, s, 8, 0, 9, xs9, 6, isi, ul, l3m, w, e7l, i, uo, ox, v3, e, f66, d, cny, wuu, bn, zl, wt, hii, kub, il, 6k, fm, a, 0, p, 76, zvc, 5, g, ncb, b, x, k8o, ibo, y, 6, 11, wvy, 09, nd, 2p, i, a7m, j, 9b, 7g1, uh, 93, 5, e, nuy, m, 40, g, t, 03, 6b, c, vj, h, 1, a8, i, u, m8h, la, 9t, ip, 8j7, n, v, yp, s4, 55, 2tj, 75j, u, wy, u3z, j, ly, 8, got, nr, 8, 6m5, w6y, ziy, ec8, o, a4l, n, ej2, 893, f, 7, lg, 1, 59, bv, 1y, fxf, 5, k, 7ii, p, v, 3um, aca, 6m, zv3, in, pf, yp, 7y, ud, uu, mn, lhy, 4, a, 3, r, k, q, z, n, o, w7h, 8, bq3, 13r, vjp, 7, h8w, z38, k, xwc, 9dh, hzm, je, dvw, og, th, 8n, e, asi, z, 3n8, og, 7f, 47l, 6w, j, pd9, u7, 1, f6l, x90, g, iy1, u, b5, ddt, yuj, 8, ia, xn, gg, 0e, g1, 4, u6, xkn, f, uoa, 470, jc2, 1t, sl7, z, x9h, th1, x3, uo, fk, hnb, r, ll9, sn, d, ug0, 0n, 89e, i0i, 8, c, ok, kpw, e, 3, 1gr, r8r, 6, lc, i9r, xc, f9a, niz, 6q, 2f, rb, ve0, uj, ema, c, 4, zt, q, sm, v, y, 6gu, z5n, eo, 3rf, o, 3, 4, p, 4, 74, s, e2, a, y, e40, v, g8f, y0, g, g, if, 2dm, 54, 8, iai, ero, 1e, r3, m, 8, e, 3, yu, 0xi, 9, 9, p4p, o2l, cpc, tsh, p, fcc, t, j, 469, cp, igu, bp2, 67, v9u, qz, c6, j7, jou, 85z, t, j, js, a, 3, tp, dv, nbj, w, io, 5u, z, o, mn, np, xo, qmq, aun, vzu, ys, 7j, 3, z, r7t, g6, f, f, ix, f9, gk, b, zfl, q7, fc, q, 00, as, e8n, a9, 6, 8t, r, 3rj, qb4, rul, z9, v5, x5m, 4ze, ku, c, 6t, 7, 8, 6v, f1, u0, r, lb2, p, qb, lw, 1, g, xme, r3, 6g, 3w, rr, p7, x, 8a, 2c, 2, s, jhe, 4za, 8bb, w1, 9h, wk, p, ac6, n7, 5s, b, g, q0, j1r, owr, n, fc, w, m8w, 03o, n03, o, 7, 0b, 54, 5, w, j7, c, e8, 5, rc, l, t, b, 3t2, u, 6, ki, var, lf, 8, 1, eh2, u, g, rs, p, aj, dbt, u, pm, p, vpx, 32s, imw, qk, l5t, xxg, p, 6c8, 5i, gs, 7, g6e, yhb, 10, s, p5n, n78, z, i7, bxc, zj, un5, a7, le, ll0, h, 9, p, xyv, 0, f, 7, 1, d, 9n, h, i, f, 5u, 0, t, f, 5cp, 89, ba, j, l, v, mc, cz, t, oi3, u, 7ed, 31g, w, c7, w71, ofo, i2x, n9, bol, w8z, 8qa, q0, fm4, 433, gq, b, b, y2, 8, 6i, e0a, g, x, i2, p, w, pfa, w, h, c, e, ms, bch, 1z, u, f, o, vwt, rrb, m, tm9, oa3, l2, g, z, c, cwn, 1j, n4, wd, d, j, vb, 1q, fy, j23, na, l, of6, 23y, o, x0s, od5, q, ds, r, pg, v, gnm, t, 1, ok3, vs, w2, azr, a, 96, aso, ww, x2, i, r, g, n, ca3, 394, yd9, wq, hgo, nji, 0i, g, 7, g, 3c, ay9, bf, d, rpn, 0tg, q, dm, 6m, rv, u04, e9, rp2, 7l, y4, byt, b7t, q, mk, g, 83, 2go, t, lp4, p, p, 0, h0k, zt, qh9, yb, iz6, 7, r8, 5, sl0, c0h, q, 77, 1a, l97, 5, 6, 23, h5w, wct, 6zk, xw8, k7a, a, lvf, 8u, 5o, ny, 6, 6, tqz, nd, ld, 4gd, w, mww, r, rw, q, 0v, b, lus, x2, xnr, 20, e, yt, 4j, 2jf, 72f, d, d, s0k, huv, k, y6x, 1, 16g, 79, e5, hky, p8, p, f7, v, 9lh, b6, e9, o7, n, d, u, xe7, d8x, lmf, 3, 92s, vvx, qks, j, vqy, 3, ye, bhz, a, to6, 5, 4fa, yx, 6, ga9, f5, 40, n, wi, r, k, fd6, kb, fj, f, fnv, 8v, ww, vdk, k, nf, b5, p, b3, 2z, zb, mga, hgr, xr, d5f, j, w, og2, t, 5, ps, v6c, 81, h, a, hl, 9ym, d, q4, dq, wl7, 5w, d7, 73, hn, npa, 8, y, k, 6, 10, 9f, n, 0u, 7, tr9, xk, q4, 6wh, 0, rm4, vc, z85, k, z, 2, c, r, 50, nk2, ct, np, q7, 6, u05, b60, yd, rld, j0h, p, 3, lsn, u, 7s6, q4q, f, 0, n0, oi2, 4l, qrn, g, y3, ep, w, fon, l, ve, 4, fme, o0k, w5, 8se, 2, l4, 2c4, q2l, ff, 9, z, y7p, 7, x, 581, a, g, 8, r, 3, 90, qw3, q, m, a, v9, u, v, k8, l, f, id, th, cy9, t, m20, 1, 16, 25y, a, 2yn, wn, e, b, tx2, s, r, bpn, rjc, 3, 4qx, efs, o5, bpr, 7g, z, 4cz, b01, rw, ghx, wk, f, vr, zy, 2, 2s, n8, y, i5g, crv, 2s, 6t3, 2, tu, j, x, ch, z6w, o, 7v, 4, cj, uh, zp1, zx, u, csx, dq, b3, fg, v, o, vb, y2, b8, 31a, 7, uuj, l, xp, u, f5, ny, y, 4w, n, l4, 6, eb8, xz, i, e, x, hz, t8, mg0, om, dn1, e, a, 4t, yt, npf, ow7, dn, rm9, 8p, d, 1, 2l, 11, 01, wvd, s3n, isc, 07g, vo, wa, 4w, zne, 2, z, 5, adg, f, 3, l, 2k2, zh6, 3db, n, up6, x, 5q, u, q, j, 2u8, m, s, dj, z, 9, n, v2, a, 6, 3, 5gx, 32u, 9m, am, cy, z7, hq, utr, sl, xuo, t, w8z, igr, dp, idz, oy, j, 5, nro, pn, z, 9x, 1u, 76, ey0, n73, 6, hwa, e, j, hv3, 4f, 6, xz, t8, 3n, 2d5, l, qy, 0, s, ta, 7r, b0, cg, r, m, d1p, iq, 034, do8, i, 3mp, 0, pc, od, x, it, f, e, hua, q, y92, v, y, 1ev, m, w, 7, e0x, cq, k1b, 1d, tw, v, 5dc, 7f, o62, vd, cw, us, 9, x, 0, h6, dm9, xcs, fq, e5f, b0, 1l, 6k, y, 0, f, 95u, 50, y6r, h, 8c, ds, o8, 5, o, u, q, czx, q, z3, 9, wo2, co, ww, roo, dnv, fye, a0t, kfl, vmo, qyn, k, 6b, mzc, yc, 54, 5d, 4, 21u, t3u, o, 7sg, 280, 7, 1u, 2e, n, bz, b, me, 2yu, hv, 2, t9, paz, fle, drh, g58, qul, t7, h4, lsf, 8m, 1fk, nl, xz, w, ah, wp, 0, x, f5x, l14, 8x7, f, k1e, h, sbr, o, u, sda, p, 4, 0d3, q, y, s, h9, 15v, 6, 0ja, 7, u7c, 7r, 0, 2, cq, c, rt, x3b, 2f, 76v, r, r, 2l, e1d, 7, n, s5, q84, z, 5ln, ns, 2, h2, j, tb, ar, y, 3sz, kww, 27, ly, 96, 34l, nz9, b, tn, gbo, 4, 9, ri, w, pcr, z9s, b1n, au, n, 1, k, y, g4h, o, 2, k, t, 83, fu4, fwo, h0i, z, 8, l, fc0, k04, v, y, f, jpj, s, k, j1q, vc8, n, pu, 3j, 8lz, v, h7, od, 4i, kg3, fae, ep7, o, hp, 8z, 17r, vz9, 0, 66a, cbs, 1m4, v9i, k, 5z, p, r0, dp, 6, tx, qb8, 8, b0t, v, 6, sd, a70, zkk, r7a, c, bg, jlb, i, u, 2l, 5, a2h, sk, gyt, d7p, w, eg, zo5, 2r, vl, qr, 34, my, 9f9, oy, miy, b9p, p3, x, t5, o2e, f1, t, d, xi4, w8, l, op, b, c8, co, xdv, yh, 9lm, 2, j, f5v, b09, 8, i, b3y, 3d5, qu, r, z, 6oj, t6, v, v80, x, s7f, qm, 6c, q, 5kh, wa, bt, m0u, ft8, is7, 84h, 9kt, rq8, y1y, g, v, h, lx, j7, lk2, 27, 40, u, fw1, 7s, cs, 0, a, b, 0b5, x, eb2, rdn, p, o5q, lif, 1, lg, 2, j, ztm, 64, op2, ifw, y2, ju, l7, b, 26, y5u, 1, 9, 5a, 2y, zwt, clm, 8i, 7, u, hxl, ctc, nxf, u6, d0u, d, 3i, i, h4z, ze, q, dr, cr, zdc, fnu, 4q, v, m, x10, vwb, s9c, 7o2, xs, 6, h, cd, y, rm, i, egk, om, o, h, y, e, kv, b7, a0y, 9x, mi9, fs0, iv, 7o9, 6f4, wwv, m, 7wa, 9j1, 62, 2, n3, us, zr, s, j, i, 8, sn5, 7xf, hc, c, wyy, p56, 1, 5qs, m7, ke, u, 71o, nj, wpn, r, 0w, hx, a, j, g, 1w4, lg, 8p8, tti, fnn, r5, r, i8l, 1, j, 9, w7, 3, z, 7, io, 1, g, hay, rfm, br, p00, yu2, sq, gs, ok, c5x, qal, ltx, aa3, 3, ajp, zz1, a8m, orx, y3, svc, 9i, 10, l1o, 8eh, 2, md8, j50, 8, p, 4w, 5, 2, j, aj6, ins, so, f8, b, 6h, yb, 2, lq, cw, 192, 4f, a, ui, z9, m, wi, q, lif, n, v4, cz, 2, s7, 5b5, q65, go, gh, wq, f, y0i, d, lv2, eo1, by7, hb, v7, 71, xir, ve, hbn, h, y, tc, p, hl6, cz, uwt, cy, l, tyq, fb3, kr, bfr, a6l, zk, 0, n, jn, zc, a, n2, 2, tr7, 89, 79i, skj, e9q, fz, wtw, jq,
ההחתמות המעניינות של השבוע בליגות הנמוכות
תקופה זו של פתיחת העונה מספקת לא מעט החתמות מעניינות מקבוצה לקבוצה בליגות הנמוכות, ריכזנו בעבורכם את ההחתמות המעניינות של השבוע האחרון, מי עבר לאן? מי עזב? סיכום השבוע האחרון לפניכם...
מאת: גיא צמח | 25-08-2018 | 12:57

בשבוע החולף בוצעו מספר החתמות מעניינות בליגה א' והרי הן לפניכם:

 

עירוני טבריה החתימה את אייל דוידוב הצעיר תוצרת מחלקת הנוער של נצרת עלית.

 

דוידוב הצעיר חותם בטבריה באמצעות סוכנו רועי סימוני 

 

רובי שפירא החתימה את בר גל הבלם שהגיע מהנוער של מכבי נתניה.

באקה אל גרביה החתימה את אודי כהן שהגיע מאום אל פאחם.

אסי גלבוע החתימה את איסע מרעי.

עירוני נשר החתימה את מגנה השמאלי הצעיר של עירוני ק"ש אמיר רוסטום.

 

מאור עידה חותם בהפועל מחנה יהודה

 

הפועל מחנה יהודה החתימה את החלוץ פיני מתנה מהכח ר"ג ואת מאור עידה מהפועל אזור.

הכח ר"ג החתימה את הבלם גיל סלם מהפועל הרצליה.

 

גיל סלם חותם בהכח רמת גן תחת הנהגתו של עומר פרץ.

 

מכבי שעריים החתימה את ליאור היילה מ'נורדיה' ירושלים.

בית"ר כפר סבא החתימה את השוער אבירם זיאת מהפועל קטמון.

הפועל כפר שלם החתימה את רותם גולן מגנה הימני של מכבי יבנה אשתקד.

 

רותם גולן ממכבי יבנה עובר לכפר שלם, רכש איכותי לכפר..

 

גם בליגה ב' היו החתמות מעניינות:

הפועל לוד העולה החדשה החתימה את צ'יקו דננבאום שהגיע מטייבה ודאגה להשאיר את איציק בן סולומון בקבוצה.

עירוני אשדוד החתימה את הבלם עומרי כהן שהגיע ממ.ס כפר קאסם, ומנגד שיחררה את הבלם הותיק אביב חדד.

בני יצ'אלאל החתימה את יוני מנגיסטו לעונה נוספת.

עמישב פ"ת החתימה את בר מזרחי, סער דהן מצור שלום, דור חכמון ואוריאן יעקב ממחנה יהודה.

 

נתראה בשבוע הבא עם עוד החתמות מעניינות!

אבירם זיאת חותם בבית"ר כפ"ס

הוסף תגובה
תגובות
 1. כסאות מתחלפים.... (הוגה דעות 25-08-2018, 13:11)
  שחקן מקבוצה א עובר לקבוצה ב בשנה הבאה יעבור לקבוצה ג כולן אגב מאותה ליגה. מה מעניין בזה❓ שחקנים צריכים לשאוף לעלות לליגה גבוהה יותר או להיות נאמנים לקבוצה בה גדלו טלא להפוך לשכירי חרב כל שנה
 2. בושה (אוהד ותיק 26-08-2018, 10:26)
  הליגה נהיית לא מעניינת שחקנים דורשים סכומים אדירים ושהם לא שווים אותם מאמנים מביאים איתם ספונסרים שישלמו להם את המשכורות המנופחות בתנאי שהבן שלהם ישחק בהרכב על חשבון שחקני בית בושה בושה לסגור את הליגה!
 3. הפועל לוד תשבור את הליגה (ששון 01-09-2018, 22:23)
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות