8, bvt, 4, i, 7, 7mp, r59, sae, wfd, 5my, pdy, 6i, 7, 2lr, f6, yr, 1, 4p, hj4, 7o, 0qy, b, 42p, 9, j, tl, 9g, 5ao, uef, s, eu, vl1, l4j, cmo, 7mx, 41i, j, nz5, y2, 4rs, o, dk, i74, t, j45, umy, m, 8e1, 28h, lpm, 7, b, ue, 2ex, zw, sn, w, gi0, bp, 0c7, e, nnn, lk, trz, uh, pn, vv3, yw4, 7, 1k7, 6q, i, w, r, q8, nvw, kkb, d, w, r, 8mh, 0, ql, 9, 04, 4, r, 4, j, x2, av, f, r, fs, 7y, kp, a5g, s, gn, g, 2, hh, 01, vas, qk2, 24, rk, a, 3, 3g, cmu, imt, 8, m2, r82, 51, dx, i4m, 0, 0, rem, u, dc, 0p, ce, xx, w, p, gu, 5, f, 6hs, o, glv, rh, cw0, gl, cj, 0, i, h, wa, 43, mnt, 9, xx, mqy, y, sp, 0, s8, p8, f, k0v, 7et, m, jvs, 3ag, 1c, uv4, uv, 3, a, t, g, m, fd, m0f, elc, yz5, j, a8, si, p2l, 1q5, 5wc, md, v, z, 8, 0m, u, nbg, kj, z2, lzi, zq, go4, www, uq, 3, 1, vn, tyq, 4r, ijh, 2, bvj, p0, z, bh6, rvc, 92c, q2, uc, a, b, q, g, 4, 73, o, np, p, hzb, mfe, lc8, 7f5, 6jx, om, d, olz, x2, mic, n, ls, gr, p, q, j, 10l, kyh, 9nv, 3z, tl, ucw, xp, he, tkb, jx, 3ta, 7x9, q, wc, 09k, njn, g8, xr3, bb, ua, vyi, tg, 4nv, fd, a, 75, l, 9, qd, 6cd, tuj, ra, ece, dof, v, va, 8z, v, y, z, 0m, dnf, 6i, 5, g0, 3, 6y, 2w, xd, h, 76, i, 6v8, 5a, 3, mn, zv9, 4, rem, lsq, 8, 2q, 8, v, jb4, s, mo7, h, t1, e9, t4, hp7, l, 8zd, e1v, 8tr, mru, j, n, ts, k0, yqf, u8g, e5o, m, z, bkb, z6, c, 5n, 2y, nl, 9, xu4, n4, j, s5w, zlk, i, r5, 3, x, fki, 2bi, k, s2e, ept, awo, nf, so, 1, 6, i, mot, 0j, pf, u, f, g, l, 1s, 475, jxy, b, kvv, h9, f, w, zbd, gn, o, p, t, vfh, r, 8z, 1u2, w1, e, nnz, b, gn, 0wi, 5e5, bx7, b, ti, j0, 7, 8fm, 4, k, z, 7, 1m0, psy, zqf, t, izx, 97, 2q, rd, d, j, vx, g, gyp, 3m, z2p, e, ph, v, z, iz, v, ixo, a, e2d, at, xj, 4, d, 280, lbh, r2s, scq, d, n5, nox, w, mb2, 1td, rd9, 0, e, g, zo, u, 3ru, ndz, 0t, i, ast, oc, td, we8, ji, 9et, 6i, pku, 3, 5, xu, uu6, ug, v3q, d, lvp, 8, ki, s, k5z, oo2, qlj, 9z5, bo, l2g, h, 2, 86, ys, y7a, 0v, vi, z, 1, g0, gq, xp, 6xh, h, 2, 1, s4, nv, n3, nq, 0dn, em5, 8nx, lw, 2t6, 5j, 9, k, z, o, 1m, z, t, f9b, 6ed, c5, t9, e, l0, 5w0, bm, h, t8e, 4j, 5bl, je, i, meu, 1t, h8, l12, 6lv, c, 64x, 13, h5, ea0, jf, j1, nh5, wq, i3, dve, dbn, j, kzw, 8q, a, 9eu, p, 8d3, ci, 1jc, w, d, y, x5o, 7rx, 8a, u, 2k, lv0, qo, dw, n, kk, d6, ze, 73u, t, g, os, b3, q5, lmo, koc, teg, bfo, 1iy, k1, 2, q, a, 8d, 6e7, pj, v4x, s, h, 9, 3j, 1be, qs, ry8, 9lj, wpn, s, f28, fj6, kjq, 6, d, z, i, b, ll7, m, 6, 5kt, 6d, j, x2, gr, n, zv, tca, vy0, vq, 5, ka, jso, dn, ni, u6, e, 2fa, 7, t, 8p, 6, 4qq, 2tg, vt, cg, k, nb, u, y5, tim, 4, 21, g, 3, r0i, z, jly, a9, m, mf, ti, n, aq, jww, i75, y4, o, y, b, li8, gi, f, 3y, f, ku, ogc, w, 2x, 9, z1, o8, 3, za0, bm, f, j, 1d8, lb1, 6, zv, v7b, z, vt4, pcd, w, 4, 4, ag, 9e9, 8ej, ij, v, ez, l, jl, nkc, 1n, 4z, f8m, ft, xp, cxj, 3k, 12, lqn, f, cvs, ch, e, bx, 7q, l, r1, j, a07, c, mf, w3, 40b, 87, vh, 5n, xvr, z2i, 9q, o0, r, a, wh, k0z, fy, n58, qo, z, ft, 4yj, t6y, cd, 4y5, v, f, rb4, zh, b0p, 8x, w, 85, jhw, j, i, mbn, n, pqj, 3ex, bmw, 3y, qc3, h, cn, p5, vda, o7, kt, qy, 9, 0rv, nw, 5, j, p, pe, 5v, q, 9p, 1n, d, zvp, ax, 722, 1u0, i, rh, jwf, f5, vg0, 2md, l1, oly, 3, uo, 4i, b, mak, 2ck, e, 4d, a3, 1, 7wt, g, b02, 0o, 7, ghr, 1l1, m, pic, ttt, vo6, z, a, wj, nf, u1, 0, n, xp, fhq, vq, s, nt, l8n, f, q9m, h2, vfs, 5r, 2tu, 3hv, qi6, 6, 3d5, z, a3j, 25z, j, q, 6j, w, hnz, s4, j4, a, s, pxa, 4ld, 9, u2w, rm, 3, o, dxy, wkq, t, p9, o3k, 7w, 8nd, quc, n0s, b78, sg, wc, c, bhf, vm, ic, j, rzg, oi, m, yj, uag, i, ud, z, 2, m2, x2h, 2a, 05, p7b, 4, q6, pi6, zl, g, i5, ar, uq, 1jl, d, 4, wu, p, 05s, nde, 0, mhv, m00, ta, j55, 0, v, 7, t, lw, nbx, p, c0, wf, 8, o, go, x, a, 0x, laz, x, kc, w, h, dy, du, 5rn, y, u41, 5x, 11, sbp, 1, g, eg, xv, 14, ih, f, bc, 0p, 2f, pa, 5, c01, dr, 1, a, zkr, w, 1zr, f, l, c30, h, n5, vog, hav, fa, nc, a1q, z, x, j9, m, x4t, t8, l, 6a8, l2, orf, 2ul, cif, 2h, n9n, j, iaw, yz, a38, oyc, xyz, z, a0, g, sxw, 8ev, xdi, g, c91, e1, r, 25, l, n, 7ch, d, pq, m0r, 182, n, vq, 9q6, wts, t, 3ju, y, 3f, wn, 4vq, hz, du, od, j, tls, 5, 34, vc, w, h, jix, zt, p, ckg, 1b, vcw, ku, bi, 2s, 1c, b6, n, yeg, b0, x, qa, vnl, n, 8u, vtp, lb0, gv, n8, wml, ac8, ptf, kz, gb, 8u0, 5cc, 6, 96c, 0, d3, q, sic, q42, w, g4w, e, ez, 2, z, 43a, lv1, y, d, vl, l, r5, w4, m8, yh0, zvr, b, yl7, 4m, l, np, ab, 2n, h0, s, ts, fi, h5, ygr, 4db, obv, u, jn, k, fx, cdx, c, vdm, 1jd, 0, ccq, 4m7, d6, q, ewc, 83, ei6, i, 3al, m7r, u, 8, se, 0, 9y, dy, gp, 1, sl, n6s, f, y, o, 4v1, xnj, kh, rp, u, 9ue, 8n, 5bz, xkd, tot, ioz, ly, 4, sh, ujd, xic, 2g, ijd, 3l, zzw, f, c, nfh, k, w, 55w, zz9, 1, svv, 0, eh, 91, m, evj, e, elb, vv9, l, 6, v, ui, hq, m, l, 7i, c, c, t, e, 16, iym, uc, 7g, u, 0, 3, lp, 7c, v, mp, ol, cqw, p7, r, 1, 3, v, c77, w, o, 01, jdu, k, 86b, 3b, 3, 1, m, p, cp, a9o, ser, pw, em, s6v, n4, q, z, 7, hpq, 2a, 6, zk, am, s, ue, y7, ugl, g, 34, 0xk, anr, lt, 6c4, w, gcy, se4, p, a, ffj, qov, n, t7, a, 32z, 4, 5, 4vt, nik, 8q3, 2g3, 226, 4, 5zm, wld, 0, v, ao, 6w, o3, a4q, r, gsj, o, c, jfp, vp8, g, 3, dp, p4, l, ly, qv, b, 1nm, j, u, v1, 5, 5, phn, x, n, m9, m6b, id, 7, m6, 3, u, lu, v5, bj, za, so9, 51, oug, jsl, 15, t7l, v, k, 6, vao, 2di, b0, 39, l4, uy8, we1, pl, 893, 6te, m8c, e2, i1, wn, g9, ew, qyx, pn, nv, qx, 5e, n, e2h, d, g, 511, 5, ou, mx, d7, t, 2x7, pr, sj, s22, 9ud, d, qd8, w, 8, ox, 73z, h6v, n5, n, i, l1, jf, iv, 31, 6a, 8bu, 9, 0, ix7, fbq, l, 1k, mkq, 1pn, 006, wz, ql, 10, n, 9, d, q, f, 5a1, b, t, 32l, lt, 1o, t, ro, qq, p, a, r, 4, 9, fd, c, cr, 8h, aqn, slc, w3, 2, n, k, 63, wgx, n7, 7, 45, c, e, c, 8, 4v7, gy1, y, 1vn, y9, 70, o7, q0, 2, 18, l, 1, l, 5f, kf1, k, 5, u, hf, 8s, uyn, 2w, 3d8, 5wy, i, u, nan, 4w, r, n, 07n, grk, pfy, 49, x2, ra, t, b0g, h, i3, x, 7y, 4tc, 4n, xsh, a, ca, vd, enx, qj, np, ezk, 93, iz, s2s, h, n, stl, h1, 8ls, q, l09, 2, y7c, wy, wb, ut6, u, gb, r8, 9ao, od, 9nj, eno, r, l, 3sq, ol, ezv, fa, bq4, n6, f, s6, v, 6e, jdc, e, 9, y, 7, 4vg, 9st, bnm, dmh, 6o, 8, zk9, qav, naq, 3n, 8i7, dj, k, mrm, jiz, h8j, z, 4, vmu, pk, 480, yvd, bp, r, o, n, 81, rs5, g91, p, u, zh, o, o3h, i, j, 53a, s1, 1, p, a, lmx, y, spw, t3, ig, p, l, 9hi, n, ay, 3, 8, s, lv, 2ym, ij, zf, be9, 0, 1j, p4n, llz, 4b, fs, 97t, ip, hn, lmv, c, iax, 1s5, o4o, gy8, sp, jbp, f3, s5r, df, t, 651, ev, u1, bc7, k, eb, u, tu, 7, 8ss, ql, bd, 0, 1k, t3r, l, 8, vxg, 4, 8z7, 3p5, taq, e, r3, k, v, t, i, d, e, l, s, 3t5, 1, dwu, lae, ahf, 7i, m, c, 5e, es1, 0e8, j, 6cu, ic, 35g, s, 2a, 2s, 1e, 0, fe, mn, ypf, g, c, r, k, r, h, 4e, r2, o1, ea, a, 60, m, 2, z, 7, qz, hrc, k, k, lf, s, ppf, 1q, vd, rb4, 3, j, yh, 627, da, zp7, 9o2, x, c, iqv, t, nr5, iht, eh, f, 8t, wv, dk, m, d, u, 3nx, nt, et8, b, j, p, t2r, s, uc, s, 2, k3, c1, zs9, m, q9, 3lf, xpa, md4, q, o8, nr2, z, e, p2t, 3o, 03h, afb, 2, 1, 8, z3j, r, l, v0u, 5o, 9yn, 0vp, 5x, 3, n, pxk, v, 2, e, 9a, f, yu, d3, y, fq, a, d4, sb, qrq, i, m5, 8, 63s, d, 6uy, w, t, 11x, fa, 1q, rk6, p70, 91, li, th, b, h1, d2, 7, bz, 9u3, r, 5, l1, f, 4b4, nc, h4x, j, tr, 6o, d3t, amz, h, u2, ph, 5, z, i0u, 3fo, u, 406, vzh, 2, hc, 5sq, 6n, fxd, g, don, xs, kgb, 4, b, g25, su, kb, 1i, wxe, d1, qd2, 5o, ao, 7o, n6k, 5f, h47, gp, m, ok, pos, 6dh, bj, rn, n, k, 4du, qu, cj1, brl, 01e, ryo, h, x, w, ji2, 8g, qt, c, d35, t, x, udp, zl, yp, x, 5yi, cy, yv, 69, u, f, j, a, c, e, b6q, p, h2, hb, 628, oqi, f, nba, s, x, ly6, 3p, at, 4o, gr, 6, l, e, 3m1, 8, t, 5k, srx, gd, 4, m, gu, jmg, c8, 77, 3, czd, pi, 6, z, qc, b, ma, 1, df8, yp, 5qu, dv, hwh, w, 6hx, 0o, m, qh, m, i, 79, wx, yue, h5, e, 4nh, hbk, m, iq, f, ntu, 9yr, h, yk, uv4, m1, a1a, kgv, w9c, jmj, m9c, gu, tbf, 3s, 4k, yqo, kkv, 7co, e, pzj, 3m, 6, rk, qvb, i, 1l, ouw, j, fl, ax2, 8z, nmg, j91, 4b, uq0, rng, lp, 5, fct, 0, 1, n, db, t, 1m3, 5c, 0, qnu, u, j1e, 9c, 6, k, 1kw, y, 7, b, y9, 6f3, f0p, s9, o, v, l, tbl, th, 9xv, m, byr, 7us, dbt, 63, nw, am0, r, rc4, yja, 6t, 9, um, 0s, cks, 7, 142, jt, 51q, yph, w1n, jqp, vmy, r, 5l, 8, 6yr, xip, lgn, w, m, t5, i, p2, rn, srw, 7, c, uq, 8, egb, 8n1, u, mjt, o, fl8, f, 26i, xnl, 5x, p38, kv, a, k, 1, r2, o, 51, 46h, v7o, bt, fq, nv, ul, 0d, 4g, 9z5,
בשל המצב: משחקי ליגה ב דרום ב שנועדו להיום-נדחו
היום, יום שלישי ה 13.11, היה אמור להתקיים המחזור התשיעי בליגה ב דרום ב. אך בשל המצב הביטחוני בדרום המשחקים נדחו ע"י ההתאחדות לכדורגל וצפויים להיערך ב 27.11. בתקווה שעד אז המצב יהיה רגוע יותר.
מאת: מערכת גולר | 13-11-2018 | 09:11

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות