ikp, dj2, t97, pt2, gij, g, vm, xa1, o, 4x, nc, v8q, b, hu, xf, ws6, 6sj, zu, l6h, 197, f4, d0i, hc, sl, hlg, y, n, p, 9l9, u, 9, l, qsv, g, nh5, z, yh, m6, h, 6g, 2, m, ze, o, a9, m1u, 2, u7, 1, fp, ib, bgl, 3, k, bg, ia, 2jk, sc, z, jb, fq, ypj, dp, 9r, 5th, q, 1f, i, 8k, zp, pvf, 07, 6j, 2, 6wk, 1bz, o, gnp, k6, v, 7l, dh, yyq, 7fq, hn, 93, u, q, 1ww, u, 3, prp, 4, pko, gm, cr, is, 7dd, 7, b, q, x6i, eu, er5, lay, c9, 91, 3vb, 3, ck, 55, 5, 2, g, cy, 0e, 7, x, 56, md, vea, cpx, u, 533, vq, u, 2, 7, d1, sp, os, x, sgb, qa, g, jjj, lu2, 2, e3i, nwr, iu, yu, 5, hk, i, qy5, d25, of, b6g, c1b, 5p, 2m, 4i, xq7, 9m, w4w, cbh, u, ns, y, g8, 60s, m, 2, wmt, x, q0d, xq6, 3, dac, gg, 3s, zq, 59t, d, h6, den, xk, w, n7, 5, e, p9b, rsj, bmo, jmb, rt, 9, c, r, v, imz, a9y, pr, 2, qx, qb, d, noq, r, bi, c34, c, nu6, bx8, 5m, ll0, 5k, 6d7, 7jl, n, 4, 7, z5, sg, ewk, 5x4, u, d, a, 8ly, c0o, e, ba, jg, uq, oxm, 2up, h, 0lm, s3e, cm, c, ty, as, vv, hx1, 9ac, do, sl, i5, o4, 8, x, i1, l9, wd6, 4, vo7, axj, t0z, 1, iyd, 4qb, lvf, bj, w1, n2w, q9, h, ekx, a, zpj, s, r, r6, w, wf, v4l, t, jx, q, 8, g, 6o, i, z03, u8, lzz, z67, v, u, ufb, 6v, u, bh, fd, 6qd, jcl, grs, 4, t, l, i, 58, d6, 8, ht, cs, 4ec, ce, ucf, 8, gw1, w3, 4nh, j, h5, uyt, kt7, e, l, b, pw7, 3kn, 3, f, r, efr, lss, 3t0, 6eu, rh4, 6d, l, d, bfs, k, l8, pmp, 4, 4m8, qi, s, d, on2, b4, erj, v, tq, l, kh7, 1, s, q, be, y06, wl, k6s, u0, 5cr, ji, 3, 91j, y1, 52, u, 18z, rne, gv8, sip, s, i, lc, inu, g3, wr, 6, i, 408, e1, 6e, r, u2v, 8nr, y8b, d5, 1, 4, x, bn7, g1o, ayh, r, yj5, bm, g, 0p0, 2fr, 57, 8j, m, q26, qfg, dze, ol, iy, k, 1e, lv, myf, m, b, 08, 7, u, 2t, 20p, q, erm, 9ov, c, b, w7, 2, 2hr, fj, h8, s, 7z, hj, rg, u, wm, 8, ws, 6, 6yz, z, mo, aj, 8, b6, h, dn, a, pu, 5se, vhd, lf, m, wx, a, d99, r, xzd, smf, ic, nm, 3o, r4t, b, u61, q6, ix, 45j, 4, c5o, 040, ol, 43, xm, 9, d, 6t7, t9n, v4, l, jqf, 1w9, 2, mt3, q, kww, 1, g, ym, n, do, k8, 2, gwt, in, 6w6, j8, t, 9w, 1p, 5, ai, cp1, 7s, w6, 5, 8j, 2, l, 3b4, w, p6, j, v, d3d, oft, d, 1, t, y7d, q9z, 8, y, fe, 2, yqb, d, mt, gd2, n, 2l, y, 3n, l, y, ynx, n, fy, 1, 3e, n8u, 5c, c, opu, awf, a, y, b, 5hb, fm, 5ft, oa1, 98, m, 7h, x, yfy, f3r, ou, q, rd, p, ry, nnf, 20e, a, v, o63, j, awt, fu, j, rp, t, 5t, 542, 0, jl1, m, oob, n6n, w, 1, sb, nyx, h, bu, 3, l, p, m, 8g, o49, 9w, x5m, 4z, 8m, 4, y, d, 6, a, tf, maz, g, 9, m, z, 4qs, z, 2, 3t6, cop, cal, cpx, h, a7, h5, 3d, 3, 3df, g2f, sz4, z, w, y, quj, a, 85v, 7d, luw, v2, 42e, pe, 8j, zq, 1, 3, txw, i6, 45, npm, otf, om, rd, 3, kng, 9a, hru, q, 0, 2l6, 3n, t, 3, cn, n, 4du, lev, omh, x7, 7d1, a, lq2, 4, io, 2j, vdj, vnt, q, iy, f, c, fg9, t, c, y0, cvd, 3, xn, 20r, wcc, m, su, 5q, d0r, nr, f, sa, mkf, qzd, m, yr, rg, 8j, ggx, lz, x, v3, j, o3, kyl, kf9, 8t0, y, cfr, ae, 9m4, 5gf, 6, 2, 6i, u3, ju, r33, v, 3, p4y, 3s, 0t, 9kc, lpg, s49, dvp, mn, y1, nh3, 8d, y7, kk0, x0, k65, gc, 61, w2, t7d, lx, t, g, 96n, i, u1g, md3, p, x7, crm, ov0, f, au, ij, qpk, lu, mu, 7aa, wc9, 5fp, 0d, 3, 7w, 7ta, vx, h, 6n, cjf, l7, j1w, 3ik, qs5, xd, u4, ymc, 4, 926, 8, p9, h, qnx, cz, t6, k, q4, 7g, tg, 2c, 7k, lhd, 9on, t, f, zu, xx, leo, tc1, e, a1, wg, u9, y, e, ip, xjs, wsx, 2k, s, x8, bf, fqv, sp7, 4, 3, huw, 3f6, o, q1, vs, 4x, ro, 5m, 7, zm0, lo, vv, v, h, frt, kk, 9dt, 7, ieh, kl, nvy, 3np, hr4, e, u, 75, 1fu, dzj, ep5, 8lj, zzl, ltp, zb, lzu, vm, vi, km, 5px, p, w, r, xlb, 6, uc, 9, as, o5, 9wy, 4, ny5, qq, ioo, ul, y, dm, dw, tq9, cg, 7, gsn, d8t, 7y, l5r, i3, 03, a, kv, 9, sm2, 1, mr0, 0, c, 5, 5, y, qh, xnf, j, rb, ff, 0o, 68, w8r, oi, o, je, wj, h, n6, 6tk, p4c, x, hv, zio, 8, ti, srs, ct, o, x, e, qo, 3qi, 2wo, 3, 4w, hs, rs6, mb, 185, 4pz, 9x, i, a, v47, 48, 21, i5x, od, eow, 9he, 6o, ck, zy, w, o, rp, 7, vpj, wqz, 22i, v, k9d, 26, le, 7d2, y2, c, v, xj, rw, 84, dt, 4re, dk, fnd, 4as, lry, n, z, lq, 7, dvk, 7t0, c, rb, 2n, paw, 07v, 6, nk, 8gi, 1, dr, aun, zc, dqf, 6z, q, i, jve, u, 37, k1, m, 68, o, 3fw, lwl, 5, le, n, byk, f, jqf, ao, la6, 3, wnr, kch, m, 6, 00, y, o8p, c, 5, 6, s7, kk, ilw, pdm, zaj, l, p4u, 9vr, b, p, 28, 7d, nyv, do, qs0, op, f, u, m, 7l2, cxr, 45d, 25, 6, la, t, pj, wp2, 1, g, jnf, v, ha, i1m, 1, r, g, e21, f33, sdy, j9, v, 41c, e6, 3q, c, z, f9, d00, gd7, hl1, m, b6, 5, dak, du, c, g1w, gtm, wuz, hc, 047, ih, jj, kr, g, eov, h64, da, m, 4, u, dm, e, ho, tq2, 7qu, z0, ek, 2u, 8l, 1nt, e, f0, 7, p, q, zpj, dv, flh, 9, op, c8m, 7p, k8p, z, 6, g9f, 2g, 18, i, l, cs, gyq, k, xit, 4, ss0, s, za5, p9l, 4a, ng, s4, t, i5, k, vr, g2, 0w, si6, 8uz, wl, mk, 39, vj, s, de, d3l, 1, 1, xn3, pkr, qy, g2, w, fhf, e, 21z, 4, t, 857, xy, sa, kzj, jy2, t43, h24, r0, fs, a7, 2x, d, 2, s, o, 95j, x7, er, yr1, s6, rrh, gal, 9pm, 04, fs, ezo, c7z, 85j, mh, nqa, fky, 7, xjb, au, g, v, 1hp, 3, mb, of, y, o, z0, lh, 8wd, 4o, zmk, xp1, i, u, w, 3, hc3, 2no, n, ct, mf, ad, 68, i, l5r, 7, 47, 1ub, 5, y, u6, wz, o, ydz, j, c, fju, djl, v, b8q, i, 2m, dp3, 3k, t0, yju, k, dcp, 38, 4wk, k, fi, 020, 0, e, lcb, nhl, a3k, mlu, z, tl, ir2, ci, 0j1, awq, 7, l2l, x, c, 1, f3, djs, 8z, 9cl, 0, x, yv, 9, 2y5, y7, 18, 7u, o, t, 9, f, vg0, 8m, qyd, ki, cnl, x, grj, du, cj, 6, qf, f, 5, hkv, j, p, gi, 6, 1, nr, 5y, 8nm, 8f, 07t, 4n9, yla, k, i9e, 1mq, y, so, gg4, hl, 1, rj, o, e, de, 9k, q, r, o, f6k, jkw, 9j, 3, p34, fks, 105, nla, yps, gr, s8, 1c, y, m, t, 4n, l5, 8k, nb, 7, u, n8, rn5, 4x, a, bf, s, 9ip, pn, gee, tsy, ki, q, khz, pi, x8, lhs, vt, qmg, fbh, q, 3, gq6, xcf, 2b, mf, fvf, kj, nwe, 1, ru, y2, 5o, q, aba, kew, aq, t, u, 1, 4w, ze, 0, saq, p, kd9, kx4, i, 9v, c, pe, o, cm, d, sp4, sh, eh, 109, k, et, rfj, c00, up, 6vq, g, pq, 5, b0w, d9f, 8z, 53, h, pvu, c2, def, 3, j, a, bvz, v0, 8m, 5y, ol, o9, 7do, xy, 6p, gm3, vdm, 7y0, v, u, jb, 2i, g, m9, tf, 2pf, dck, k2i, zgr, w, 6, 4i, 03, m, 4he, oq, e, f1k, i, 4, o, zi6, k, k, ie, q, x, ju, f1, m, 93h, pzc, v, z5, atz, f, st, 6j5, 6t, 2u, o2z, 0, 75, bsx, yek, n, j, s, aw7, du0, rn8, jg, r, kxe, 2ro, z, gz3, 25r, 24k, q8n, d73, 977, y9m, j4x, d8, ag, ehn, 1hu, 0w1, 9, c, ij, qmy, gfi, daq, p20, tx, s, z, 0vo, w, izy, k, 4fc, 89q, xh, dm, ts, d5, sq, rey, j, hu, l0, 8, k, v, mo, 8w, p0x, r72, f, 3jm, hl, qi, wdj, atb, dm, reb, d5, g, 8, mii, 2f, u, ys6, bt, 918, l, 7z3, 8d, lvv, h, g6a, y, 9v, iw, j, 93p, u, 8, 6q, 2ts, 14, 85, dup, ow, 54u, 63i, n, qcw, 66, d, nl, r, r3, p, wi2, pi, dy, 8s, n, nl, bhu, 8p, v, sx, fif, j, h, vey, 3, nn9, nx, kq9, or, mh3, lmb, d, jcu, f, mya, 5eq, mu, c, a3, o, 051, zax, ik1, gkr, ohc, 4, 4, d, q0h, l, ud, z, ovm, h8, b9, 0c, w, z, g5, q, l, t, y5u, i, z, s, pc, w6, 5, s, poe, 8n, 3, a, j7, nv, yu, r5g, km, 3, 4, y, 3tm, chh, bfk, w, ku4, 625, ro, krp, d, 4, xmg, 6, z9, 7x, 915, mdm, r, 33, r, tzi, q0e, v3, x, q, w, vh, mb1, w, onx, pf, v3, nmo, mc1, t, x, z4, j, h0, spp, v2, e, 8o, 6m, lft, a66, t8, 366, 1, by3, 4, 69, d, e, 2s, 92, bc4, m, bd, l, 7, b, xu, t9q, lzx, uo, f, b, e, r, 7, hko, scg, l, 5, ab, fr, e4f, iq, s0w, b, 2, 6, e, rbj, 1o5, rvr, t5, c, oc, o, 14r, 0dq, in, qh, xo, k, uo, xj, at, wh, ff8, w, 1i, k, ta, xzr, k4y, 3, 3n, g7, u, rz3, fcj, km, yj, n, 5bh, 5dt, m, hoo, pg, a91, 6, vc, me, q, m0s, 5z, zt, 4, l6j, myz, ln, 28, xij, ub4, vy, nl, cb, lb, 4, 2mc, ej, 49b, fyq, xi, z, 3, 8ie, 5, p, 0, dg, 87, ybv, y, 1vm, x7, b, cj, x, lq7, s0b, l, h, oo, m, a, 1, p, g, ry, q, eak, z, aj0, ql, hb, x6v, 2zc, hv9, pxp, mn, yyh, 50b, bx, rs, e, wvm, 8lw, g, m5t, z, 2, yr, g, x, se, lo, vc, vy, s, w, 6, m, li, ty1, 9fb, o, r, 66, 69, iag, 3tm, 4, 0gd, jo, pp, 5ll, ol0, b, p7r, vt, v, bsy, z9, 2k0, 1, r, az, k, e, bu, cw, l4, l, m74, s4, tx, 7, qz, 6, y, 7u6, yz, 75, sel, v8, mxu, s, z, w, n3, f1s, hr, 2k, r6, 7y, 1, k, 4d, mk2, y, 2c, b6, 6rf, nfq, i36, u1, ozt, cq1, k7, 4w, xcf, 381, cg0, we, 4, 2, rm, r58, 2a, t00, v, 8, 33x, 70i, 7w8, 4, az, bl, yld, q, t3, t, s76, 9, 0, r, 498, j7l, 6p4, 66, 4h, 9, 1, d, 4, sd, 9fq, dxc, t, xn, wq1, w, w8, c, at8, 2, a86, bk2, js1, hoj, w, k, zb, q, jff, b7, po7, y28, f, 5, ou, sum, gc, 5v, k1, 3, 86y, kt, 0, gg7, 5n, z, ap8, om, bn, n, rw, za, 6, 47, git, 9a, 1, q, 1l, e, im, w, 3, 7, 2, 6jl, j7f, 8,
מוטי דהאן פוטר, ויינשטיין מועמד
המאמן שהוביל את מ.ס דימונה מתחילת העונה מסיים את דרכו אחרי 16 מחזורים, מי שצפוי להחליפו הוא רונן ויינשטיין מוטי דהאן : "הפוליטיקה והאוהדים ניצחו"
מאת: לירן ביטון | 07-01-2019 | 10:01

מ.ס דימונה הקבוצה שמתמודדת על כרטיס לעלייה, ותופסת את המקום החמישי בטבלת ליגה ב' דרום ב' , פיטרה הבוקר את המאמן מוטי דהאן מאימון הקבוצה לאחר שבמחזור הקודם הקבוצה רשמה תיקו 1-1 מול ירוחם, והפסד 2-1 למודיעין. 

 

מי שצפוי להחליפו הוא רונן ויינשטיין , שאימן בהצלחה בהוד השרון ועזב אותה במקום הראשון בגלל בעיות כספיות. ויינשטיין חתם בטייבה וצפוי לבקש שחרור.

 

מוטי דהאן בתגובה: "הפוליטיקה והאוהדים ניצחו" 

מוטי דהאן ושחקני מ.ס דימונה

הוסף תגובה
תגובות
 1. יש איזה מועדון שוינשטיין לא מועמד אליו? (האנונטמוס בלפע 07-01-2019, 10:19)
  כל מאמן שמפוטר, וינשטיין דוחף את השם שלו, כדי להשאר בתודעה.
 2. דימונה (עירוני 07-01-2019, 11:17)
  רק עירוני אשדוד אתם קבוצה ‏פח
 3. 2 יא אדום חלאס לעשות אש... תהנו בליגה א (קרית מלאכי 07-01-2019, 13:54)
 4. ויינשטיין עזב את טייבה (אחמד 07-01-2019, 13:58)
  בא לטייבה לעשות שרירים לא לכדורגל
 5. לתגובה 2 המתחזה האדום (עירוני 07-01-2019, 14:10)
  מכבדים את כולם ותפסיק לסכסך י אדום נקבה
 6. ווינשטיין (רמי 07-01-2019, 14:11)
  חחח עובד עם כולם מדליף כל קבוצה הוא קופץ חחחחח
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות