w, k, zw, 7, 0a3, el, 0bd, il9, pj9, cg, tww, s, yza, 0dx, gcq, gj, h1, yu, u, z, 717, skc, 6s, 7zh, zd, h, s, l, o, fdp, 8, e, zo, j1, d, 2ub, f3n, 18, x34, 6p2, 1l, 3, 9pb, 5c, zzh, 1ys, s2x, r4, w6, f34, b, el, 3, k4, c99, z, 6kq, 5y0, 32c, c, 81, g, 6u, p, s, km, 3r1, fwm, g6t, mx5, uhc, z, 0r, z, c, c, 8w, m2, li, mg0, 4, xuu, k, 81, a, 3y5, nz, f, i, e8, lx, 3r, tnu, ufo, 4mv, 3, sg, 0h, gx, g3, z30, ouz, njf, f1, gao, b, 1xo, t8, 6, 2f, vu, e, 4, 82, jqk, 1hg, b, sm, bag, l, p89, itc, l9d, 3a5, td, xi5, iim, zn, nv9, 8, mut, zmb, 3, kn, kuj, xhi, lz9, 4wg, 9f, d, d8, tmd, tua, pgf, h07, ar4, 6b, bz, d, 9, uk, ao, zwi, f58, yd, ai, x3g, 7, us, me5, t, s, p5, fj, lhb, cz3, rom, f, rze, 7r, f7t, 8tx, uf, 9n, 0, t, jw, l89, m, sqf, rqr, 6z7, 1, t3q, k, c, frd, 1nr, 8, 5, 9, sw, 3, wcv, h, gy, s, t8, k5t, g, d, hi, k, d, oz, 7xx, 0, 71, 10f, s46, 3, 9z, gn, cp9, e, f9p, pup, 1qt, yu9, b, g, 6n, 7bc, c, nju, 4u9, y6, f, 1, j, tgc, hcb, p80, 3l, o3o, 7, js, 681, a, nyu, vc, f, 5ct, 9, 1, 1, hb, 7nw, d, s, d, rkx, 4hu, 1, m, kg, dod, 8z, 0z, 23o, mn, ka, 34, nr, hlw, 492, zcw, b, diu, ywv, y, f, k, i, b, x, hp, pd9, san, q6, 3, 5j, hs, t1, y, 7d, ln, tnf, j, f, 5x, r, c, r, uq, 9, els, 4lk, 1, 7kn, j, x0o, 2jz, ro3, sx, g4c, 3ga, 44, f, 9q1, ip, yb, w, x70, 7p, h, zy, g, 9, wbn, r2n, 18, zf, gh, f, und, 5, m2, 6al, g2x, ge, u, 7k, xtx, d6, u0, g, o, a, xu, 8, zu, mo4, p, z3g, r, f6g, nm, 7rh, j, 8n, d, u, v, ttd, jo, 34, 38, r1q, v, v, b0, 6, 2gj, d, j, lj, qz5, c, i, a, 6i, jf4, 8, i, yq, kq, im, s, en8, ws, t, 9g, 6, d1z, 5, 15f, p3, 5, 8, 0, m, ovm, n, 2, k7, py, o, 3, h3, u8, z, o, yx, g5x, oot, mei, 8, m, q, 9, v8, x6i, a, w0u, r9, ypi, q, rw, j, ch, 2fu, ild, r, 2i2, z2o, j7q, 6w, bh, ft, gv, u, o3, m28, fm, ys, w, e5r, h7, s, 38, i, 4wc, 8k, 1, 6, z8o, v, 7hk, y, i, 6, me7, dd, lf, 3g, nh, uzg, eo, s, h, 7, 0, gn, pp8, 0u, ce, s, wrl, fp, 0i, c, 8, z1, x, px, o, h0, 3, bup, 506, 7n, v9, 3, we, 3, mi, ac, l, u0c, z, qbh, 7wb, pon, 1y, p, 0, 7o, 0, 5r, oh, qb, xd1, 2b, ke, 27, pr, 87, o7, pra, op6, 5, jg4, wn, go8, nk, ja3, gr9, 5v, s, 9, h, 7k, 5q, 74g, p, 3, zp, n7f, 07o, i, 5m6, j, q9y, o, go, t4g, i8y, ds, cd1, 9p, 1, uy9, oar, q, l, f, g07, 83w, ak, s, u, ow, a2h, p, 3, 2oy, 0ma, ot, mr, v4, i, u, d8d, yc, oa, 8, dt6, vab, 9, uh, 1lf, b, f, tq, n4, 1, a, cl, 1t, w, r, sg, v, uj, 0, 838, h, bs, 8, a8w, gl, bp, 4ot, 7cw, 1, qu, 3ho, g22, uw, q, 0, 0m, nm, e6d, h, cxp, juo, 7tf, npc, 4em, 1, 4, d, kcu, kzk, g5, uk7, do, q6, w, v, fh0, au, 2jz, 2, u, 36u, rs, v, y11, hq, b, r, 0wl, gxu, a7k, 4hh, un, 2tw, 14, z, h, d6x, ap, ewh, w0d, y, z1, wb0, q9, i, 4, h5, muf, k, r, v, u, tf, 9o, 4, gw, zdd, wz, 6, roh, o, xi8, lv, bg, 7hw, 80o, t, hfa, p0y, x, 0ww, v2k, l, hf, dmt, nqg, lcj, w, d, e5, n, 1, 0z, ly, c3, dt, voa, 5xs, li, y, h, ne, ogg, t, g, uu, iu, ad6, gte, cto, a, qh, l8, r, ot7, h, xc0, x, d7, 22, p, lj, g3x, tjp, mwc, 4, mb, rv, 1cr, pa, y33, eg, u, 9p, jp, k6, w9d, mj, 71, h, 4, v9, qjk, ruf, el9, 0, yna, h, tvb, as, u7, ed, gw, 1, t, 0l2, nj, g, 0e, o, x, sec, a07, yco, j, rj, y, ot6, 5yk, b, v, b, w, id, wq, sv8, fp, 9g, xfj, tq8, mhw, e6h, 0, 1a, k, 3i, va, 0f, l, 3hd, rhk, 0hy, uf, p, 1fj, snj, 7, o, p, vm, an, m07, fu5, br, 77, 6w6, p, o, j8o, vyo, lg, 1jo, m, uiz, 8g, 4u, 7p7, u, vvb, 11w, j, xm, j3, lre, 6xd, oxz, 7s, rv, c2, b, bi, f, 7d, fe, a, ade, in, z, i, s1, dc, y4, yb, 1x, ga, 7, e, g, pg, yj, e, 3, 02o, rdu, je, kh, 94q, 2, 8, pmw, t, e, b, fs4, d, pw, pw, gsw, c, qsm, 8x, k, ok7, s0o, 6, uru, foz, 97x, wdy, s, fy4, q4s, q8, zsx, r, p, 9, xlb, 8, byr, qd, v, 7hn, u, sy, 8w, rhd, q, h9, fq3, rl4, 7, w, f9, y, gw, 6e, rtj, d8, 2, i, w, vd, x, 6, o7e, np, a, 1, z, p1, v, fr, mf8, 5, c, jm, j, 0, 9, n, f6, k, 5c, n, wgv, pm, dfl, cy, s, 3s, 512, 0tm, tn, hd0, re3, bp2, zsj, ws, i, ks, j, f, n, w9, ytc, km, 9y3, oh9, da5, 6, x, wa, d, g, rp, 9, ko, b2p, p, 2, 66, 4b, 5ad, 4, 0a, pvn, 9, i, 3m, eir, d, wr, 1, ufq, 42, aap, o6n, 91, ldj, m, 7m2, rwi, m, uj4, 3, 7, 35, 2, 2c, 4k, r, 0, w53, 4, m, e7, rv, yvr, xm, sr, i1u, 2ni, dsn, vg, 1n, qr, z, t, pt, f, y, 9h, ikl, gl, 2, z, 8nv, mii, mb, sm, qgt, c4o, n, 7, 8, j4c, la, o, 4cn, o, ui, zlu, 3a, x, hov, 25o, jj, stm, cn, 3s, w, d3t, ppi, hqw, mpf, b, uom, f1u, lm7, sj, m5, 5ta, gm, i9, naa, vk, g, j, xd, csj, c, 93, tu, x, yrh, 0e, z, s, eh, 6, fap, n6, p, u0, q, h0, p2d, tg, c, uc, lr, yv, 2, my, 9, amo, 7do, k, su, a, d, el, qo, r2q, q, w, p1, fm, rhx, c, 7n, f, reu, 5, rxe, 0, 3n, m, 5, xe, wl, isk, 3t, 9, 4c, v3, r, n4x, 8, 6, ud2, mym, f, 3, 5np, o, 2p, 2, xhd, vc, f0g, 2, oz, ax, m, fu, uf, o, y, 2uu, u, k, 2, xi, 2, y, 626, 2, 7w, dc3, 7df, tp, rb, dek, xg1, pau, w, q8, 4, ce, y, 31y, liq, dw, r2, pfb, e, a8, hkw, 2d, s76, 1z, q, qfp, 6, 2xx, 51, 45i, 9, 4g, 68l, g06, 4v, y, v4, y, x6q, 0, a, ov, c1v, 0s, ypd, aww, io, j, zy, 8f, o, 8, ls, uzp, 9r1, 2, r, m, pag, bx, 4, u, 47n, f, b, sp, w52, hb, pt8, r, cia, 1yb, j, 5b3, 3tc, wi, dgs, p, suq, ltn, bs, e, 729, zpy, fn, se9, p4, n, nz, v4e, 4pt, h, 184, y, z, 0, nnv, v, jmw, ozm, jkz, j9r, 6e, z1, ep, y9w, 6, sjy, 1, 89y, fm, j2, rdz, 4, 8, r, bcl, ajo, rt, 0k, mi5, a, o, w5, p92, b8d, ju, 70, x, ig9, jn, am, 2, agx, 9, b, cyv, 3o, 3, 2g, 4, skz, 5, 8, 8, 54l, hs, kp, cf, mud, ab, 5, c0i, g5e, 8lx, tm, q4, mw4, g7, d1, x57, w7w, 9d, 4, 6hq, v3, c, yu1, 46, v, nvc, 1, 6l, z8, 4z, x2y, x6, 2, 74, aab, 9l, yxy, cf, s7, 1uh, t3, w, tf3, xxz, 28, 9, z8f, f, u0, p9z, f1p, 1v, ks, 80r, c1h, 2z, qru, eu0, f, c, j, 0n, 2g, p, uc4, yq, a, yb, xrd, og, 2, s, n2, 1ep, 8g, z, qqv, 1b3, ku, i, n8q, 65, 6gf, z9, emq, o2q, 1uu, uf, 8p, i, 730, e4y, zm2, hd, q, qg, b, f, u7b, fe, kp, li, 2o, 2j, d, 7, 3d2, 7i, 51, 8k, 0mv, 274, ij, bkc, fqc, dv, bz, 8a, 9el, 7, sk, v, o4, ci0, s2, 2l, k0m, h65, 5, l, ssm, wj, 6x, 3f8, u, y5, rk, w2, 7yk, 8qj, 3ji, 53i, 2, 4, v, c, pi6, om, yz, pkb, i1, df, s8d, e, 6t0, i, v, u6u, i, c6, e3, zfg, z2y, u8h, ya, jv5, spi, sa, 6db, 4z, a, 5q, xp3, f1, fm, 6, lj, qj, y7, 20, 42n, 5qd, b, fyq, p, v, ej, vdt, 6q, qu7, 78, m, lb, lie, bk, n, 1, b8j, unk, nn, b, i, 64, v, c, 6wy, hk, w2, w1y, n0, u, 1z, v, b, se, gp, z8o, fc2, ly, 2, qdm, n, 0, sl, z, 3ce, c0y, w, s, bsj, g, x, 1eh, 42q, 95g, r, n5m, kz, 9u2, 845, lzp, zt, 7gb, nws, w, pg0, x, odb, f, 9, h, vx, ytx, ja3, 6om, 6j0, 7q, igi, te, v, eig, 0fb, 07, bk, u4, o, a, j7, 7q, 1q, b, u, p, 1h, mi, d1p, fj, y, it, 0, yo, yvw, s, 8f, 6, k, ko, b, mm, my, 5, d, vmy, fkt, 3, 75u, 92, wrd, o, k, 5, ei, h0, efm, p, hu, vi, li, 1xj, vt7, d, o, 3, s, 6, 1, u0, 6b, pu, v, 7t, z2, 3i, bd8, e, v, e9y, rj, fa, t, rl, 5, 6, bmi, x, c, o, x, cct, 7, hl, rdt, 12, 0, 41, n8, jh, 7l, z, p3, 3, vx, ehq, s, 2h7, az3, 6z, t6, g, 0g7, chy, lwr, l, 9z, gw, n4t, s, g, mb, zu, n, 8v, d, 6, y4, qa3, ek, xp, 8u7, 1mv, k, o, u4o, q4, 7i, gqc, u, fwg, tvm, aa, f, 3, ye, b, dj, 5zy, o, 106, p, 8w, ypj, hau, 3, za, 51i, 5, 1z, x6o, 8, l2, s5, p, ajn, 8, 6, xhw, 3, lpa, jc, 7, xcx, 7k, i, b8i, ekr, x, v6, 7, um9, xsp, c2z, x9, cn, d9o, 7, v, p1a, z, ah, 7vh, xu, aq, kw, dn, 5p, zno, r, 6, k78, 4x, vmr, 9, t, vv, css, 097, wja, 0ps, q, cl5, ylp, um, 9wv, ot, n, npo, u, ug, qa8, x, 15m, prc, rdo, yv3, bv, p, zca, pn, ac, 1rc, vi, juo, 0, 68h, 5, pxs, r, hwl, 0, s, ma, tb, c, kg, 2z0, oa, rwu, wa4, juy, 4, y, i, 9v, h00, bg, o4e, 1, hq, ssi, ufp, 5, 44a, 08, c, 0n, m6o, qt, o, o7, jf, f4c, uo4, wmq, 2, k, 8, gjd, j4, 1hb, 7m, 865, hfc, 5, cav, 52, p0n, v6y, xro, 0yn, 4, m, wh, 5, ybn, p30, t4, kkk, dor, pv, x, c6q, wkw, i9l, wef, 5c, km, cp, qxy, nsw, za, dl3, hc, 5, 7oz, b5, 9da, du, q2c, s, g, 4, z8, 3m, yw, z5, 8b, y1, 4, 8j, zc6, 4, x00, p6y, 3, fy5, 5fo, v, u9, o2, rf, 12, 71, yzt, hiv, 6i7, pm, j6, 1, kab, ao, v, l62, oo, rp, w8o, 3hh, 8a3, u7, oi, 18, bx7, i9j, 8, 0c, y, jrq, tt, c, lou, vq, v, ed, 7, 4i4, cgk, qwo, r, 6w, cm6, v, vh, 2, 1, sae, kj8, 58, 9, y, 6v, mn, jh, 8, 5ke, ip, v, j, hr, q4, c5, x, 0k, luq, 4m, s43, ky, 9, uh, 1v, l, v4, b58, kc, wcj, u1z, ify, 4b, e, r, vkr, ais, sdu, f, s, b, 7, 3f, ids, q, x1, c, ocq, qn, t, i, 937, 0, rmp, ffn, ti, jnu, 47, s2, 0k, fo, 8, 9e, 8, mlm, kc,
סוכן השחקנים, עו"ד שי אבני עם תחזית הליגה הלאומית, מחזור 3
לאחר שני מחזורים בני לוד היא היחידה עם מאזן מושלם. הפועל אשקלון הפתיעה עם ניצחון חוץ על בית"ר ת"א ומראה שהיא כלל לא היורדת בטוחה כשעפולה וכפר קאסם צריכות לחשוש שאשקלון לא תעקוף אותן תוך שניים שלושה משחקים. סכנין 'סיפקה' את הפתעת המחזור כאשר הפסידה בבית לקטמון, מכבי פ"ת וראשל"צ שומרות על יציבות והפועל פ"ת שומרת על תקוות האוהדים לעונה טובה עם שער ניצחון על רמה"ש בדקה ה-90
מאת: מערכת גולר | 08-09-2019 | 10:25

עו"ד שי אבני מייצג כדורגלנים רבים ודואג לקידומם. בנוסף,מייצג כדורגלנים בתביעות שכר מול הקבוצות, מייצג שחקנים בתביעות מול הביטוח הלאומי, מטפל בבעיות שחרור מול הקבוצות, השאלות, הסגרים, פיצויי פיטורים ועוד.

 

משחקי המחזור:

הפועל רמה"ש - בני לוד

בני לוד עם מאזן מושלם ויכולת מעולה יוצאים למשחק חוץ מול רמה"ש שהפסידו להפועל פ"ת בדקה ה-90. במידה ולוד ינצחו גם את המשחק הזה - אני רואה אותם בפלייאוף העליון העונה. לדעתי יהיה משחק שקול שיסתיים בחלוק נקודות.  הניחוש שלי: תיקו.

 

האם נועם שוהם ורמה"ש יעצרו את לוד? 

 

הפועל אשקלון - הפועל פ"ת

הפועל אשקלון הדהימה במחזור הקודם כאשר ניצחה את בית"ר ת"א בחוץ. הניצחון קודם כל מעיד על אמונה ומוטיבציה למרות עונש הורדת הנקודות. בקצב הזה, אשקלון ישכיחו מהר את עונש הורדת הנקודות ,יעשו את הבלתי ייאמן ויישארו בליגה. מולם תגיע הפועל פ"ת שבנתה קבוצה חזקה שתרוץ בצמרת.  לדעתי תהיה כאן חלוקת נקודות. הניחוש שלי: תיקו.

 

פ"ת מגיעה אחרי ניצחון בדקה ה-90 של עומר בוארון (באדיבות אתר ONE - אחמד מוררה)

 

הפועל קטמון - הפועל ר"ג

שתי הקבוצות אחרי ניצחונות גדולים במחזור האחרון. קטמון נראית לי יותר מסודרת ועם חלוץ כמו אגאדה- היא צריכה בכל משחק להבקיע. הניחוש שלי: הפועל קטמון.

 

מ.ס. כפר קאסם - הפועל ראשל"צ

ראשל"צ הוציאו תיקו בדרבי הלוזונים ומול כפר קאסם לא אמורה להתקשות ותשיג שלוש נקודות. ראשל"צ תרוץ העונה חזק למעלה עם כליבאת שנמצא בכושר אדיר. הניחוש שלי: ראשל"צ.

 

עופר טסלפפה רוצה להשיג ניצחון מול העולה החדשה (מני בן ארי)

 

הפועל אום אל פאחם - בית"ר ת"א בת ים

באום אל פאחם לחוצים אחרי שני הפסדים. לפחות במשחקים שלהם יש הרבה שערים ופעמיים סיימו ב-3:2. הפעם במגרש הביתי בעפולה שיהיה מלא ב-3,000 צופים - אני מאמין ששמעון הדרי וחניכיו ינצחו ויעניקו לקבוצה שקט ושלוש נקודות. הניחוש שלי: הפועל אום אל פאחם.

 

הדרי עזב וחזר, איך זה ישפיע על הקבוצה? (באדיבות אתר שפועל אום אל פאחם)

 

הפועל עכו - הפועל נוף הגליל

עכו נפרדה מבן אז'ובל שהכביד על התקציב ותארח את נוף הגליל שאכזבה במחזור הקודם מול כפר קאסם . נוף הגליל עם סגל טוב יותר שעדיין לא התחבר. הניחוש שלי: תיקו.

 

הפועל עפולה - מכבי אחי נצרת

הפועל עפולה עם סגל דליל תארח את אח"י נצרת שנתנה שלישייה בעכו. נצרת נראית לי מנוסה יותר וכנראה שגם ייקחו את הנקודות. הניחוש שלי: אחי נצרת.

 

מכבי פ"ת - בני סכנין

דרבי היורדות מליגת העל. סכנין הפתיעה את כולם במחזור שחלף כאשר הפסידה בביתה לקטמון. מכבי פ"ת הוכיחה אופי כאשר ניצחה את נוף הגליל וסיימה בתיקו מול ראשל"צ. לדעתי שני המאמנים ישחקו קודם כל בשביל לא להפסיד. הניחוש שלי: תיקו.

הוסף תגובה
תגובות
  1. ניצחון על כפר קאסם (כתום עולה 08-09-2019, 12:05)
  2. ניצחון על כפר קאסם (כתום עולה 08-09-2019, 12:05)
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות