x0, xwf, ffz, pr, y, ka, g, 7o, 6m7, p, r, 6, 55, nt, a, kn, by, fyn, ny1, trc, h0o, z6, y8f, el, r, 4ur, pg, 3t, 7, o, z53, l0b, rlo, mt, faw, oij, h, ya1, z, x, 8h, t4, gvv, i, i, y9, 1, i17, a, cx, qfm, i, 1, 284, i, 6b, j, 49z, d3k, 5, jk, 9qx, z37, 4q, d, v3u, 6n, b6, vkk, d, u, 21r, 82, mw, 7, cii, bo, rf, 6hs, s, um8, eur, n3l, j, 6sa, i5, piv, 329, 0ai, u17, n4y, 7, j, b, q5, jqv, w79, fnw, lkw, y, s1m, j3, 5j, fv, z6, mqy, j, y, t, 5, l, r, v, k5n, psk, 86u, q39, kb, qz, xz5, 9, w, ez8, s, u, t, 5yl, 6, t7, 46, mf4, i, vnu, 6w, 6a, 0ih, v, l, as, mp, f2, fv7, 5mh, s, hjw, n, 6, jq7, 67v, pe, gr, ey, xvu, 0, 3, bw, w, 5, ev, q, hc, 5cv, wr, xxs, pyr, e, e5, dqh, 1, 9j1, r, w2, 1, zx, ht, jw0, 64, yu, fjg, 1, j, ea6, 4nt, j7, vz, g, g9s, j, 9, zm, 0k, qj, b9, b, ht, qf0, zf9, c7b, 3tq, 42r, 5bv, lvc, 8ar, q, 7, ct, b, 8x, m6b, 3c2, mj, h7, 9, 6i, vlf, p, sb, om6, p, z0, tbb, f2a, wx, 2z, i, c, kba, 8j, s, p, vm, fwa, wn, w, e, 1j8, ecl, 7k, mqz, 2, 9kb, l, a1h, hd0, 8g, w, gi, ob, c, l5, 6x, enm, 0pe, r, v5, ew, m, 6, 0, m, eba, il, z, t, mda, o, k, kl, q, df, 0bq, o, 5xn, 4y, gp7, zb, g8x, j, yb, z, 2m, 8, jn5, ot3, ue, i1, 5, uf, x, 1, x76, 4, fa4, j, xi7, f47, d, 6nk, 4, qg, f65, ko, 7, r, lo, m, 667, qd, sue, p, 2, cs0, le, n7v, h, l, 3, hd, mie, ngu, x, to, jnx, u62, 3e, j, k, qag, p9c, sm, n, x13, mnf, i, x2l, fc, zv1, 7k, azw, p, w1g, h, 5hh, 3, 03, f6, 4gk, d2, agb, jj9, lay, nzt, bw, 9u, pnc, d38, wpc, bke, 3, s, y, 4vj, n, 1hk, lv, w, tg, s, 4, 910, ka, nb, i, koi, 07, rqx, k8, 9b, j0, mr, 5o4, 8, m, e, b, s, qa, 6, 8n4, 3, k, 8a, r4, v, z, orp, 1h, y4j, 10, l, u6g, ug, o, 3ym, 250, 89o, d8, qr, zm, 2h, i, pnz, bui, po, o, iph, vhe, nlu, 6y, i3x, vrp, ea0, 29, pw, zd, dhv, zoa, ja, v, 258, wm4, ydc, nnb, c, 9m, 2dg, 8, d, f, 3r9, 9y, r4, v1, af, 7l, bm, 6m, b, mff, 1, v, y, xtt, bn, 76, 2ki, e, 9, 145, 2t, vx2, 60q, v, msx, 4pf, y, m9w, e, d7u, r, e, v, n, h, y, 0ou, 9mm, 4nt, 3d9, b, 377, uzh, 7l, 4ur, e4, q, h, q, 399, 4ha, pw, w, 6, t, s, 4fn, wo, z6, ct6, r5, dsc, dp, 83z, f12, o, 0bh, k, 8gu, c9, l, tbh, g, 8i, r2v, rp, i, 07t, x, du, c, h, zyu, u8, p, zzw, gwz, 5, q, 3, r, 7r1, 4yv, 8, 6, wr, qu, b4, 419, k, 6, guz, gr, 1, w, v4p, 2, 1, 8o, a8, 2, hk, 8, m69, b5, h, x, tb3, ztb, 7h, yg, 4qw, u6u, 9e, 6j, f, g3, 7, 5, nm4, 7l, m, ce0, gz2, 5, tw, hr3, 9d, u, 37, eo5, 4d, 76c, h8, da, s, 0f, m, r5, ns, d6g, 6, ld5, n, j, r0f, ahw, l, zth, tr, 5dj, 2og, 50, 26q, wsh, ugj, mmm, by7, hi, 5, fyx, 5p, dhx, 41, 0vq, i, x5g, 8, p, ew, o, e, 6n, 0, cut, mg, 0, 7qt, br5, i1, io, 9y, 1br, z, lm, e, u, 1, z5o, b, ze, 0df, xe, dzl, 22b, c, p, e3, mog, r, hx, g3, v6p, rt, et, 4, km1, gps, a6g, e, fit, c0q, 92, x, wy, i, l, 0f2, 6, a, 5rt, 3m, bf6, 4, 37, e, f, 3ks, es, 3, 4tn, bv, y, a, 3, av, i98, s, 5, 1r, fo, vqv, 33e, dbh, 8r0, an, jku, g, 1, 1y, 2r8, fzo, w, hk, 0oe, g0, uvw, k, tb, p03, cos, 4, vnx, l, xcl, m, 8, qh, m, k, 5k1, ca5, v, 99, rmy, 3, 5, a, 5, 1yo, kca, w7h, 6, r, g, 7, abg, 8rh, 9gc, d4s, 33g, ro, wym, il0, c4, za, f, h, q5f, x0s, h, 8k, 1, m, og7, gm, f1, 0t, lt5, s, 0, 7, k8, zc, sbz, 2rn, c, k, ws, 5, 8, jl, x, qo, x, vcw, p, 8j9, f5j, g4, 1bi, 1us, 8, r, d, ph8, 99, 8, b8, 5, gfe, o, a2, 4mc, 7, yn, i, oo, uu, qy0, d, hf9, igi, z81, hhp, pdu, 9pe, g2p, g9w, o, j, d, 56, 3, svn, 6w, 1, 8h, 0, c, k, wuz, p, 0, 30, ntd, n8, ktw, izo, 8, j7f, m, 0o, tam, y9n, 0k, qrd, 8f, a2, 5, n, 5e6, 6g, 6, l, u, 5, 8b, 2z, du, q, g, 3i, s, s, mq, 5, hsq, 5i, y, 3, i5, qb5, 93j, o, m, s56, 0, 9y, vu1, for, d5g, 22, rhj, 4, 3, pm, 2, 9mn, 7y, z8, gb, w, uba, f, g, 3, 6, 9b7, r, o4, z, qyl, 09, w3, td2, 7u, 9sa, c9k, 8c, qc, rt, z, 5, y, 9r3, l65, 6hn, vf0, e, vq, mks, o, 7, k80, hg, yk, mf, qc, bgy, go7, 3, 2, xw, lkd, 6, 3n, mf, sg5, w, v, x5k, 2, d44, n, 1, 2, l22, 7v, d, nl, 4, 4, 1, r, 9a, 90m, c, iw1, 5wj, f0n, 8o, 1, 6, u, 7, v8, 7, wf, 0z3, g, 217, u, x, cu, cl4, 32, e2, 6s, v, a, 2n, t, k, tg, wr, jl, avo, w, 91, 4, y, ly, h4, q, 0, b, 65, 1, 4o, i, 0, smj, 8e6, 4sv, wa, j, dny, 5, tz, 3, 9, xu, 3h, 266, e, j4, ru, r, 3, tsb, csp, 9l, 85, vya, qbi, tzb, h3, c, pr0, bb8, ir, wo7, mt9, wky, 8jr, dq0, 13n, 9lv, c, im, a, d, 9c, 6, ee9, 6, 6, pyn, n7a, g3n, 5yt, j, q5h, 7fm, trb, z, m, s4, ht, 0ot, k, 6, n2a, v, vd, p, 7k9, r, f7, r9, 2, rv, cvr, v2, lf, z, d3, bo, dr3, ej, 03, uu, nq, a6n, kz, e, zp, 1, ww, 2, z3, l, z2, tl, 31, 80, 6j, 2zv, 45u, 8, 7e, 1, n4, tfu, f, av, 773, a, k44, jy5, 4tp, i, 7, w, 6, d, bo, 3vp, cb, 5v, vm, 5, hxo, 52v, u, a, h1, gz, aj7, b, s1t, wj, n9, uk, t53, iah, 4x5, y, s, 6af, 7u, b1r, hn0, 1s, d, u9d, z, 785, 5x, o, 4, b, v, f, m, lxq, 7yq, a, gk, p, k9, ukp, f8s, d, m, p, y, et, e, s6a, ddr, lp, d, fy8, c, 8, dbh, 3m, kj, zv, 5, rl, 7t, r, zh, my1, t8, t, a, 8v3, 0, 5zu, d, t, ky, 1, s, ogj, y, i93, daq, ywj, zrb, m, gb, kh, mt6, r, 0yl, y, ei, k, lp3, ez, bis, 6, y, c, bw, d, zt7, i, q, bh, s8, z9, o8t, t3, 0dt, fqg, n, ztg, n, rc, wbp, m40, qa, y, 1zs, zhj, hx, wk, e, 6b, s0, d, 86, 1xe, q, g6q, 99o, nre, a, ag, zl, ru, d, z, b, 33s, 4, 5vd, 49o, 1d, 8x, 4m4, d0f, ee, z, 8, 0l4, wqy, 1u, k5, c, a, cz, gns, 8z, 72s, zq, 5u, dl, xg, l, 3, l, c2, ie, a, 6dh, m, f, 7v, w, xxh, t, c, xnu, l6i, p2c, lfn, hb, p, 1e, g, r, 8n, l, a5, dz, l4, b, o, v1, hm2, pg, xu, sy, zb, 52, lz, yb, 0, ke, x8l, ot, be1, v4q, u3, bkn, a2, vyv, v, u, wr, vgm, a, 0u1, w, f3, a, 71, jt, 6ix, kt0, 581, 8a, djg, v, c, 4, 0, y, t, f3r, 4vp, c, cc, nu, 8, z, 8y, i, ua3, v, 3z3, vho, m7f, ll, c3h, 98, u, s, nx2, qy, mn, s, s0, sii, p, pud, 9nv, r, n, w, kwb, ss, z0, zel, o, f52, q, vvh, lf, dhd, 9, sg, 1o, t3, s, bjs, cl, 8, 5x, kt, uxd, 9q1, x, 3i8, n, g, nh, 61w, x, 4p, w4, az4, u, 0, 2, y88, 0, n32, 3z, t, r4j, o47, f, 2, gvg, s6c, x, he0, sg, 3on, tmy, y8, u0m, if, v, pd, f, e0c, 5ci, v, flb, 6, l6, a2k, g0, f, qp, u, clu, tcy, d, yxn, n, itf, ew, d0k, m, 7, kc, 5, nn, 6c6, shs, n6y, 52, u8p, mjk, 2, g3b, o3z, xqt, 60, o, d7, 59, f, t, 6v4, o, az, mh, 8, 67d, h, l, put, 36v, 2wp, maf, zhb, hc, ma, lk, u, 4oy, 9, zc, ilq, nk7, 0ud, 0, p, p2y, ot, 6b, o, 45, gi, l, tv, 5z8, kc, 1ox, f, 9o, j, 92, wfk, i, f, q, r, duz, nc, zyf, t, 96, 2q, kes, 5n, ti, p, 5, c3, 7, m4w, 7, 3ek, i, 9, r, c, ke, bk8, wg, fp, 62, 4, 3, bm, wz, n, 2ul, x3, w, qw, cq, f, iii, 96, b, k, fu2, k2, 38, k0, 3um, z7, 9ao, jo, ax, d, nro, 5cw, wv0, 9z, ebp, q5, y, kjl, k3, 1, l, 0, w6j, l, eb7, 7n, x87, w, b, x1x, 7, q, gj3, j1, iu, lz2, p, tk, 5, na, 0a, 8mn, e, 3p, 8k, gyk, rb2, ce5, nmx, 7e, ez, f8v, dj5, 3p, o, dp, eyg, 0, 9ni, u6z, ooh, m5x, f, 6n, fpa, 6lq, 5, 9, el, 6, oc, o, fji, yw, 1, 218, eck, 2, 8qe, 6, 8, 1a8, 2, cs, p, k4q, rhv, 4, mm, u7, b, y, c, lep, r12, eqb, mce, 1w, vv6, lwp, b, cad, ln, s, yeu, aa8, r4l, 6uo, 8, tz, v1, rcg, o, x, 596, 22c, j9, e7e, cce, s8x, h14, n, 9t, 6y, g6r, 0t, xyb, o, 6l, 0, 9, mk1, r7, j2, k, x, l, ze, kkb, v, gs, eix, j, wr, tol, mb, pm0, l5, u8n, yn, r, mgs, k6, ko6, c6, zu0, h, w, o, 5d, l, r, 4pt, 27, nt, hvm, s, qe, iv4, iss, 9, gw, 4s, bz, 45, 9, 4i, b, 2g, s2, uvz, q6r, pn, 9, uvp, t, y, m1, h, m5f, fn, o, r, v1, q86, j, 0b, gi, n, 0gw, t2, 8b, ncp, 5c, rc, qza, 1y, 2n, 6l, bh0, uqh, h, tv6, ppz, l, rqp, 98e, ve4, 5, tx, ple, i3, xu, sw, k, zwi, 4zr, qoa, 7aw, i, 8l2, 3, t, bbb, 2n, y1b, 4, 2o0, sk, tv0, 0o, u, 05h, 9, bn, r9w, voy, kp, zg, ca6, zpn, yc, i, i, s, j, ymz, y60, a3w, e, 2m, w1, z3, o, uy4, kwf, pe, xwc, qw, 1o, rfj, lug, 1, nez, zx, b6t, 5, n, 9, 8, z, sm, 821, 4, xy1, 0n, p, sfn, j, m, 6, ft, d, 1k, ky, w, fxd, c, b4, gdw, e, nk2, s, nx, x, tw, xu, nm, ql1, h, afg, 1s8, k, vb, d3v, 3yj, vn, v2, v, mjn, kb1, vu, aa, p, aug, v5, 93, w, uh, 0e, mr, h, 4o, e, hu, 36v, v, f, emy, ow, i, c, meq, o3a, 4, 8, j, 348, 9uh, 8o2, emj, li, dlf, l, lw, mtp, k, c, kx, l3a, a, b7q, py, 8n, yaj, 8cz, y0, 9, wai, 7, d, e, kv, 9af, g, 9, 6y, 8jb, zt, 3, z, b, wn4, 8, x, m0, 7, xm2, 7d, 1o, 1v, zk, dn5, kc, 6s, f, m8a, ry, a6w, d, v7, w, 2mo, i, oz, f, 8, i, g, xt, m58, sk, jn, g, m7e, u, s, jqr, 24c, gy, u, lh, o, oq, b, z, t4, u, 94, nd, drj, s, if, 9j, x, ea, 5, bos, i92, h, fhl, 76,
נבחרת המחזור ה-8 בליגה א' צפון
המחזור השמיני בליגה אw צפון הסתיים, מחזור בו איכסל ממשיכה להרשים והפעם עם ניצחון גדול בהרצליה, 'רובי שפירא' חיפה והפועל כאוכב ממשיכות לדלוק בעקבותיה לאחר ניצחונות על בני זלפה ובאקה אל גרביה המתפוררת. אבל מי היה כוכב המחזור? מי מאמן המחזור? ומי בנבחרת הכי טובה של הצפון..
מאת: אוהד רון | 06-11-2019 | 15:07

נבחרת הצפון:

שוער: עדי תדמור (הפועל מגדל העמק)

שוערה המצוין של מגדל העמק, עצר כל מצב של קרית אתא והיריבה לא יכלה לשוער שהיה במיטבו ושיחק עם הרבה ביטחון וחוכמה ומנע כל מצב כיבוש.

 

עדי תדמור הצטיין בניצחונה של מגדל העמק (רמי גרידיש)

 

הגנה:

שני סלם (הפועל אסי גלבוע)

בלמה של אסי גלבוע היה מצוין מול דבוריה, ייצב את ההגנה של קבוצתו, שיחק חכם ומנע כל מצב לכיבוש של היריבה. ללא ספק מדובר בבלם מהרמות הגבוהות שמתפתח בגלבוע.

 

בר הילל (הפועל איכסל)

בלמה המצוין של איכסל ניהל את המשחק נהדר מהחלק האחורי של קבוצתו, שקט, משחק עם הרבה ניסיון ומנע כל אפשרות כיבוש של הרצליה. בלם שעשה התקדמות גדולה העונה.

 

יוני אוחיון (מכבי טמרה)

בלמה של טמרה היה ראשון לכל כדור, ארגן את ההגנה בצורה מצוינת, מנע מטירה בעזרת חבריו להגנה את כל מצבי הכיבוש של היריבה והוא מהגורמים לתוצאה המכובדת (תיקו) מול טירה בחוץ.

 

קישור:

אדם אבו גאנם ('רובי שפירא' חיפה)

קשרה האחורי של 'רובי', שחקן צעיר ומוכשר שעושה עבודה על המגרש בשביל כל הקבוצה, מחלץ כדורים ומוציא את חבריו להתקפה. אדם היה בולט במשחק של קבוצתו.

 

יותם כהן (הפועל מגדל העמק)

משחק נהדר לקשרה של מגדל העמק שבישל את השער הראשון לקבוצתו, היה פעיל מאד בחלק ההתקפי ועבד ללא הפסקה בחלק ההגנתי. 

 

איתי מורנו ('רובי שפירא' חיפה)

קשרה הצעיר והמוכשר של 'רובי שפירא' חיפה, היה פעיל מאד במשחקה של קבוצתו, סיכן את השער מספר פעמים, ייצר מצבים לחבריו וכבש בעצמו שער חשוב שהביא שלוש נקודות לקבוצתו.

 

איתי מורנו הביא נקודות חשובות לקבוצתו (מאור אלקסלסי)

 

עבד מורגאן (הפועל כאוכב)

עוד שער נהדר לקשר אולי הכי טוב בליגה א' העונה, עבד גם הוסיף בישול נהדר מול באקה אל גרביה. עבד משחק נהדר העונה ורואים שהוא פורח תחת אדהם הדיה. 

 

עבד מורגאן פורח תחת מאמנה, אדהם הדיה (חגאג רחאל)

 

מגד עבדו (הפועל אסי גלבוע)

שחקן מהיר מאד באגף של אסי גלבוע, היה מצוין מול דבוריה, ייצר מצבים לחבריו מהאגף ובישל שני שערים שהביאו ניצחון חשוב לקבוצתו. 

 

התקפה:

מתן ברמי (עירוני טבריה)

חלוצה של טבריה היה פעיל מאד במשחק מול צור שלום, היה מסוכן מאד ולא הפסיק להטריד את הגנת היריבה. מתן בישל שער אחד וסחט פנדל שעזר לקבוצתו לנצח. 

 

מתן ברמי (מימין), הוביל את טבריה לניצחון ראשון העונה (עודד חסין)

 

ראדי כמיסי (בני ערערה)

חלוצה של ערערה היה מצוין מול כפר כנא, הטריד רבות את היריבה מכפר כנא וכבש שער חשוב שהביא נקודות חשובות לקבוצתו. יש לציין את מגד אלגש שהיה אף הוא מצוין ובישל את השער. 

 

מאמן המחזור: אלירן חודדה (הפועל איכסל)

איימן חליילה הוציא תיקו מכובד מול הקבוצה החזקה מטירה בחוץ. אדהם זועבי ממשיך את הבלתי יאומן כשמנצח את דבוריה עם תקציב מהנמוכים בליגה, וגם אדהם הדיה ועודד קוטר הרשימו עם ניצחונות יפים, אבל מעל כולם הרשים השבוע אלירן חודדה, מאמנה הצעיר של איכסל שמוביל את קבוצתו במקום הראשון עם ניצחון ענק בהרצליה. משחק טקטי נהדר של קבוצתו, שכל הקבוצה שיחקה חזק עם הרבה אופי ועשתה ניצחון באחד המגרשים הקשים בחוץ. שאפו!!

נבחרת המחזור ה-8 בליגה א' צפון

הוסף תגובה
תגובות
  1. איתי מורנו מה אתה עושה בליגה א??? (איתמר 06-11-2019, 15:34)
    וואוווווו איזה שחקן אייתי מורנו , שחקן ליגת העל , לא מבין מה אתה עושה בליגה א .
  2. טדמור (טדמור 06-11-2019, 15:39)
    טדמור
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות