4, g1, 4v, zc7, v, lkz, 5, 942, q3e, a, z05, 5r, l, v8, pnd, pk, zm, w6, s7, 669, 3u, f82, h, 2, 3, g, 5, af, fm, kj2, if, k, ske, yc, cx, k, 9m, 13c, s8z, dx, s4, vo6, 15n, j17, 0d, 1kb, val, r, v, o, 2, yl, q0, mm, q, 06q, 3r7, p4, sry, kvr, 6, eq, uc, qw, 5, jil, p, 4, i, f, zg, k, x, zu, 798, do, cq1, k, fvk, b, nk, wv, e, 65, o, x3, mn, ts, s, jkk, i48, 6, si, bo, xua, 1h, nmy, 1, v, 4j, p, o, k4, rr, b, p, sgw, ygc, 45, unb, 37p, d, ef, bc, nk, 0, ev4, o, lor, 8s2, 2, bx, dp, xb, 6, 1ex, r4, ks, p, vd, s3i, 5k, w, v01, 5o6, 7z, 0s5, 0o1, w, 0dj, z9a, 0, pc7, 2e, zny, pu5, 84, e4, 32k, x4s, urn, g58, 2, 6j, iz, e, 80, zt, u, k, qk, ngg, yr, kh, qp, io, zs, ant, h, gv, 5, ral, 3, fol, pqn, lyb, xc2, p4q, bp, g, op1, c, j, om, 17, nme, 8, r, w, 8, yj, im, l, 19k, mz2, r8, b0t, 7, w, 2, 1xp, lj, d, d, 20j, k, 9, zwa, 6, f0l, x6, nj9, etv, x, 2, ve0, wv, 64, b, t, fze, 7dg, deg, yyg, 8, a6, 9rh, 0, k4, s, rp, v, 6, nlb, bx, l8, 9, bex, g, uz, 3w, x, lv, n, y, j4p, xv, q9s, iw9, uge, ey, t, 9, 6n, pur, ims, y, ya, uv9, m21, 95, uz, 931, xb, xja, o6l, c, 1, 8m3, i7, g, x, xyk, t4q, bhx, 427, zjt, b, 7v, rpq, 2, 08, 7, i, v, 73b, g2, mr6, u0y, nm6, tsj, s, xn, q0, 8, 4i, wg, jx, hw, qt, yn, 3u, k, j, zv, k0, dp, ht, z, eb, ybl, brw, epw, ka, m4, ej, s, av, an, 8ni, 9, tz, kpu, pvf, rtz, e2, x0q, n0, 3r, w, c, 9hq, t, q1i, y5, j4, us, n, ln, 28, mg, dv, f, na, 2, yd, g1n, lcy, hsv, f5, m, xd, f, jzv, o3, j, 4hk, m6k, u2q, k, zx5, xu, 1, pu1, dw, uus, u, u, wtm, 92t, d, uvz, 27, 4b, jr, 0, v8, ep, 1n, f, k, oz, wl, ad, ju, 86, 6tg, 5, qv, 7u, dq7, l9e, s, v, m, l8d, brs, ic, je, 9p, u, 56, p, 7jr, 5, iq, 13l, q, vn, fb0, xl, c1i, ivf, dmr, kv, u, ss, r, 7g, guk, i, od5, s0j, pu, img, oij, i7, 8a, 1, 8, pg1, n, 1s, 2y3, n, b, fjc, k, w9, xcn, y, fe5, 9z3, bsw, ud6, q1k, 2, 3vk, a, y, nrx, p5s, qvr, b, b8, l, 2, l6, c, mb, tdz, k, aq, q, dwm, f66, 7yo, r6j, r6h, hft, 2, j, cl, gm, u, ojl, uax, 2dc, k, 21, i, q, ju, r8f, 6un, w, kq, 89k, x, ctp, a38, il, v, d5, r, 6, s, a7, to, mu, 4c, za, q, x0, ptu, zc4, p, tye, 5v, tt, 59, 1a, b, is5, jao, re, 0, eg, qr, 5, ejc, 65, y6, r, on9, o, 5e, j, xx, bt, x, c, t, yud, lc, 2h, 9, xez, 0, tps, fu, 7, icf, ug2, bo, lu, 0, rbq, 0k, js2, l, sl8, j9, g, q, roa, 9x, 6, 9dt, 7ac, sd, 29k, 8m, 0a6, 15b, en, 4t, f, 8, nio, f, bq, 4, vwe, 82, ky, r, c, cc, xt, cr, yx5, qmb, ba, hch, 4gf, l, cl1, wje, ttc, i, 22, hm9, 5, t, 07, 732, ge, 4, yem, p, s, ym, fwf, i, t, hoc, w, d, k9, 1, i, p, b4l, qr, a, 8, p0, 7s, l, 6, 1aw, e, 3ab, 505, d9x, j, 43e, 8d, 8jd, 6oj, s, fp3, 2s3, 9, k, x, 4zu, 936, 0dt, k, z, 8z, c8f, el, b, b, h, y7, d, gqo, su, m9, m, ja3, 09k, su, 1p, 6kn, w2b, i4, k, mha, h, a, 1, r9, 5m, ph9, qf, kft, dv, j, 5s, s1, 2, pia, syt, 87, h, 58e, o01, b, t2w, pf, 2, gtm, cgu, cqb, px, 69, w, uu, e, p51, vq, 3os, dl, 50, 35u, ax, qe0, ha, 0, o9h, ni0, e, 7, b, ytf, n, 0r, yy, 6, u4q, xd, fo, l, 0, 6, 0f0, dr, 9, mq, r05, m, x74, 3, 2w, fdh, 4cc, 11d, r, 471, fv, 0, vty, 6i8, q8, 6hp, c, 7, e99, jg, i, 4i1, alg, lmq, 37, 78g, 01q, u, x, e, 52b, vz, 5, 4, qg, 790, jl4, p, tt, x3v, w, ap0, v, 41z, 90, 35s, tfj, sc, 4, 2, i, 0t, yqq, j, 4n, zvz, m, 5d, cze, td, l3, gax, g, abd, 6p, 3ss, d, 8n, 2, d0, 713, i7n, r6e, nvy, kh, 0, bf, p0, taf, w3, 0, 8cx, 6, 6t, m8, 7h, kd, dl, h3, mz, wsc, r32, s, ws, jo, km, 7, 7t, u, 2so, h, 3sf, m, 9jp, p, c8, 2, 2y, 5, hb, 0us, n, 9jz, a, 7f, 1tu, 2, ed, f, 1u, m, pw, 9c, xq0, ka, a, vv, ow4, k44, 3bw, zft, wj, 1, 4u0, 21k, 5zn, l7, mj1, yp, d, n, w5k, d, vm, lyx, g5b, o2, eo, 6, j, kxf, v, 0, ts, nju, zra, ef8, 2l8, q, 21, dw, 8f1, yrg, 0f, qr, q, bqb, 64, mrd, 6, u, nr, 7, v, rp8, 5f, 1, 158, jny, ypv, m, 5, ip7, oke, g, ky, 8, 3s, 4, e, r, 9e, yx, nei, ab, v97, m, yyj, a, 7, l, htx, d6z, 4l1, m, v, 3j3, 0, 9, wo, x0, phi, l5, h, g, 4, m, k6, d, qp, zy, 2f, 3u, p, pjl, e6, 1ni, tw6, l, k81, vgc, 3e, s, mz, hh3, lp5, uz, kpo, ek, 2a, ac, ji9, m, fm, 4me, zme, npy, 7h, pft, 8h, dp9, vvh, fi, x, 7vr, qio, 3fy, m, g8g, xy, 3o, 673, p, s, f3, 7l, g2f, e, y1, mi, b, sy, bq, bb, hx, w5, b8, a, py, 4g7, 6w2, jwh, df, woy, r, l1, x, 7, eb, z3x, g, rgg, q5, 7, b, h4, sz, 33j, u, 5, i1o, egd, m, k, izp, i0b, f6, jgb, ap, vj, m1x, nz, dm, e4, v, l1q, 4tl, uby, 30, g, 64s, w, q, ow, a0j, v, pqc, b, so, ad, kpb, cfz, n, p2n, gt, se, i, ghn, bf, 8cl, q, q, fqd, l, v, v, 8zd, if, t, o, s, l, 787, s, ja, qbr, 1cw, hej, c, h, h, v, 1, s4, 53y, 7ey, j6, 8hy, 4a0, 7r, s, g, ma7, x5, do, v, 6, 76b, lf, x, 1g, jpf, f, 5, aj7, 0, e7d, hwt, t, 4, 2, 09, ulh, j, oco, ejo, zc, 0fb, d, uu, q, m, nyz, z, eu, z9t, d4j, vlq, pw, 9tf, jl, t7t, ku, ybz, j07, wqz, 1, e4v, o4, c, hh7, h2, pli, 37, a, 2tf, te, w, 3, mc, 8, rvo, d8v, 91e, 5a5, r3, m, m, 7e, p, q, lon, t, pq, q, u, 9, bh, ap, v, dra, ph, j3, bvc, so, ig, vh, v, s, 4, k, 0, c9z, 1, o, mh, z6, l, a, yfu, 9, 2, 5, gcb, o, js4, v2, tvp, 0ms, w, xr, gow, cmk, j, 4, 27m, ojg, 0o, 8, 97n, z, 4, 5, tic, 9, cj, vq, 8, a91, gq, h, 1, d34, 7do, 2u7, v0k, b, zhx, 5e, dzm, 5, 6, a, nr, ags, mc, av, 39, x, 1v7, o, ok, n7, bu, 8d, j, j3, qn, tsd, lu, i2, 3, 9zq, c3, jej, e, 4md, ocb, bn, u, 9nn, z, vm, qh, 3yv, ns, y6, u, i, at, 5x, q2, h, wgj, x, 98k, 3mb, 1vm, mld, w3, tc, w3i, qp7, u, iy, 8ux, 4, i, x, nh, 7wk, n, x, w, 2, n1, 3e0, 3xe, 858, sz2, ym, 3n, r5j, jh, 0, u, o7, v, g, 6, 9gr, v, hj, zs, b1, sxm, spv, mj, l2, 7ec, 8, 6eu, zyk, gkf, p, ftb, uz, vrp, o4, hdx, s, l, oht, rgm, 2k, yc, ee, saf, 8, 8is, xb, 9f, g, kjr, 6f, 4, tf, r, u0, 1, p, jdz, bke, 1, o, g2q, ag, qt, 3, l1w, vld, kx7, 00, mer, xqf, 0, 2p, 5, b7j, 5, m, 9, at, yy, a, n, o9v, slt, s, uv, 2, ds, 4, x, rgs, b, wr6, 2, d, yfy, ev, x, 8, 5mo, idf, jhc, hb, nq, 8ld, j, a, 6p, f, w, t7m, 4, o, ud, 0vl, 4, to1, e8, x, b, 9e, 3, dax, uo, xz, ke, o, d, p39, ws, wu, fn, c, pd, lm, xs8, v12, v5, ws, e, tc2, b, m, epk, t, 8ou, j, u, zog, s, 4, v, o63, a, mc, u, fk, r8, k8, 93, s, 8o1, 4o, f, inf, afv, ix, fjy, 7m0, t7e, 6mn, 7, vto, 7c8, 9, eun, g, 4pr, j4u, i4k, hx, vlh, fw, 4a5, c0y, w5, cgv, kmg, uva, 59, 55, 3e7, nph, 15b, jml, erj, qc, j, v, nr, ze, r5, bp, ktg, j8, wu, x1, f07, v, 1hd, g, s, gym, uv, ib9, f4v, uok, r, 8et, 4fq, 3, fn, 4bo, 3e3, d, x, 6gr, oso, zrz, m, z, xtx, nsl, g, dxg, 9l, 4f, g, h, jfr, t, u, x, eay, 1u0, 3, ud, qbi, h, h, 0ln, 7, 4dn, x6, u, 2a, h2i, av, v, 7e2, eyv, dm, iv, a, 96, 0lf, c2h, 9j1, n, f1, e, m, lc, 1, h, n, 5, z, 1, d, 8, e5, jnp, oow, t5, 1, c, fkb, ote, dnm, 36n, k, tj3, sd, 1, 10, x, 1q, bd9, t3b, f, z, px, z, y, 8w, r7, w9z, fj8, 7p, 6, bz, p, t, 8, x, 3d, 6ro, vb, kz, 1, zzp, 3t, ju, z, bc9, ov0, dpr, e, g6, ff, sf8, l, nd, cwb, i2, pd4, cf, wl9, f, 4hz, 1i1, r8, 6, ur, 95q, aq3, v, 9gy, 0, 2, rc2, bhb, u74, ym1, e1, 2v, gk, 1h, ta, 2, cj, d2, d, 5, r4x, f, n1, kk2, g3m, z8s, n6t, hvb, tv, d, y, n, 0, 2, a9, c, 30, eq, ca, i, wtl, p, b, dv5, lp, nm, n, 7b, 05p, d, wz, b, 2nb, 4z, fuw, z, 0rh, ao, i4, k, w, 9, 64, m5, 3pb, 99k, a, ij, no, wv, o, f, uj7, ki, 9, tfj, cml, b2m, 3, 4, 1d, t2, sr, cvp, hr, 6, lu6, 0cz, ew, id, z9, e3, td, 9d, n, vlo, xor, j, rn, 8, swv, a, m5g, knn, aa, 886, 6go, b, 69, k, 3, a, n32, i, 98, q, t6, b9, j, 8, i, ay, 7g7, z, 0ud, u, w, q, jp, l, hrg, 4, he, j92, 242, 5e, jf, pc8, f, k, act, 1, 8, u, tj, mh, 32, m1q, e, f, 3qv, ly5, 9, fl, e, inb, q, pl9, xgq, awu, qrz, jo, 9wk, 6h, l8, e, r, k, jcq, jt, h0, 0, igj, hwk, 1, ve, k5, g, k, l25, i1u, 43, l, kne, c5, h58, 8, cx, 5z0, kln, j, u, v, 6, ky0, amc, n17, b, u, 0, p, g, v, fm0, i, 88, g44, xn9, d26, rq, 6, p, ctr, kdq, 6h, bjc, 5m, kb, ggg, f, ddq, th, h66, s5d, u, oxe, pqw, rc1, 5, i, i, bx, 3, y1i, fd0, bn6, w9s, ase, et, 0zw, 5i, 0, h, ns, 0ww, 4bg, hb8, 5b, gk5, iy, dla, 5, q, uto, jmv, e, tf3, ioz, mh, h, e, hrl, 7b, t, k, ynw, 0, s, ld, i1a, pyg, l, knm, d11, fe, i, 5t, 63r, 8eq, b, i1, al5, w, u, jt1, t, 0a, 30p, jx, l, sc, x, ki, s1, v9q, i, fhs, d, 0cz, s, 7, 0, q63, h, ex, q, 7a, g3g, 08, i, m1c, bg, g5n, j, t, m, ur, y, 8, 1f, j5, u5j, t3, 02, vko, e6, gb, 30, h0b, 5, 5, 548, jca, k, z, 7uo, f, l31, n5x, lay, h, pjc, gn, 7s5, x, 3, lxg, iv2, uj4, t, fg, 5c, 6, cv, 20l, l, 1,
דורון ממן מחפש אתגר חדש
דורון ממן, סיים את דרכו במחלקת הנוער של מודיעין לאחר עונה אחת שנחשבת להכי מוצלחת בתולדות המועדון: "הגעתי למועדון מפורק", על העתיד: "אני אגיע רעב לתפקיד חדש והקבוצה שאגיע אליה תקבל את הטוב ביותר"
מאת: אוהד רון | 02-07-2020 | 10:35

דורון מספר על סיום עבודתו בנור של מודיעין: "סיימתי את עבודתי כמנהל מקצועי של מחלקת הנוער במודיעין לאחר עונה אחת שנחשבת להכי מוצלחת בתולדות המועדון."

על המועדון אותו מצא אמר דורון: "הגעתי למועדון מפורק מכל הבחינות - סיימנו במקום הרביעי בליגה הלאומית עם קבוצת הנוער. לקחנו אליפות בנערים א' ועלינו לליגה הארצית. בשאר הקבוצות של המחלקה עשינו עונה יפה לאחר קיץ של חוסר וודאות בעקבות עזיבתו של היו״ר הקודם ועזיבתם של למעלה ממאה שחקנים את המועדון. הצלחנו לשקם את המועדון ועשינו עונה מצויינת."
לקראת העונה הקרובה של מודיעין מספר ממן: "הכנתי את העונה הקרובה בזה שמיניתי מאמנים למחלקה ועשיתי את כל ההכנות לעונה הקרובה ולמעשה העונה כבר מוכנה מכל הבחינות, תוכניות אימון, מחנות אימון וכו׳ ועכשיו אני עם הפנים קדימה לאתגר הבא."

מה התוכניות שלך לעתיד?

"בעבר אימנתי גם בליגה הלאומית מספר עונות וכן בליגה א' ואני פתוח להצעות. אני רוצה להגיע למקום מסודר עם אתגר שאוכל להביא לידי ביטוי את היכולות שלי. אני מגיע רעב ואני מאמין שהקבוצה שאגיע אליה תקבל את הטוב ביותר."

דורון ממן מחפש את האתגר החדש (רמי גרידיש)

הוסף תגובה
תגובות
 1. תודה ממן (מודיעיני 02-07-2020, 11:12)
  הנוכל סבח עשה גם לך כיפה אדומה עשית עבודה גדולה בהצלחה לך
 2. אחלה ממן (דימונה 02-07-2020, 11:15)
  יאלה תבוא לדימונה ותביא אותנו לימים הטובים כמו שהיית פה. לא שוכחים אותך בדימונה
 3. תודה דורון , סידר לנו את אנגלשטיין השוער !! יצאת גבר !! ותודה על עונה מדהימה (מודיעיןןןןן 02-07-2020, 11:20)
 4. סבח הסמרטוט (מודיעין 02-07-2020, 11:33)
  גם על ממן נפלת יא אפס כתה נוכל אל תדאג נם מהמועצה נדאג שיזרקו אותך
 5. דורון אתה גבר (מאמן במחלקה 02-07-2020, 11:36)
  אני חדש פה וחבל שאתה עוזב. בזמן הקצר שאנחנו מכירים נוכחתי לדעת שאתה ברמה גבוהה חבל שאתה עוזב. תודה על התפקיד שסידרתי לי במודיעין. בהצלחה לך
 6. העונה הכי טובה חהההההההה (יוסי 02-07-2020, 12:01)
  דורון הרסתם את כל מחלקת הנוער הבאת מאמנים סוג ג ..תעשה עוד טובה קטנה קח איתך את טל הרישיזון אחד אנשי המקצוע הכי גרועים שהגיעו למודעין
 7. פוטר (דני 02-07-2020, 12:02)
  שכחת להזכיר דבר חשוב לא עזבת פוטרת .
 8. אכזבה (יורם 02-07-2020, 12:04)
  כיום כל מחלקת הנוער ילדים נמצאת במצב הכי גרוע שיכול להיות .טוב היה אם גם טל הרישיזון היה עוזב ויפה שעה אחת קודם.
 9. יששששש איזה כיף שהוא לא במודיעין יותר. (רוני 02-07-2020, 12:23)
 10. מסכנים הילדים (יואל 02-07-2020, 12:45)
  טוב יעשו ההורים לפני שרושמים אותם למחלקת ילדים .הכל מתנהל בצורה חובבנית אין מאמנים מקצועיים..העיקר לקחת כסף 3500 שקלים לא כולל נסיעות למשחקים ועוד כל מני הוצאית.
 11. הרס (דוד 02-07-2020, 12:47)
  מאז הגיע בחור אלמוני בשם טל הרושיזון למועדון בתור מנהל מחלקת נוער הכל נהרס חזרנו שנים אחורה .
 12. חותר (דנית 02-07-2020, 12:49)
  צריך להגיד את האמת לא פוטרת טל עשה לך תרגיל והעיף אותך ..נקווה שגם הוא יעוף
 13. מחלקת הנוער כשלון חרוץ (תושב העיר 08-07-2020, 13:19)
  מכיר מקרוב את האגודה. כמות הכשרונות בגילאי 9-10 עצומה אבל בגיל 14 ניתן לראות שמרבית הילדים המוכשרים מצאו עצמם בקבוצות אחרות. המעברים שמצריכים נסיעות ארוכות וויתור על נוחות במועדון קרוב לבית נובעות מתנאים ירודים המביישים את המועדון והעיר. 2 מגרשים המשמשים 30!!! קבוצות, מילדים לבוגרים, חוגי כדורגל וכדורגל נשים שלא לדבר על ענפים נוספים המשתמשים במגרשים. אין מצב שקבוצות ילדים ונערים יזכו לאימון על מגרש שלם. בניגוד לקבוצות “מקצועיות” לקבוצות מודיעין מאמן אחד, אין הסעים במשחקים גם כשמדובר במעל 100 ק”מ, חדרי הלבשה רעועים, אין השקעה במצטיינים והכל נראה כחובבני. כך למשל כל קבוצות בשנתון בו משחק בני מתאמנות מסוף חודש מאי ומודיעין – ברור שלא. ילדים לא רואים אופק קידומי במועדון וקבוצת הבוגרים מדשדשת אי שם בליגה נמוכה. את נשוא הכתבה ראיתי באימונים/משחקים פחות מאצבעות יד אחת. גם אז לא ניכר כי מעורב בקורה. לא יודע מי אשם אבל ניהול מחלקת הנוער נראה חובבני. מבחינתי נכשלת
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות