zov, a, w, v, r, 0, kk, l, 9sl, ox, m, 5lv, 8, ro, 4g0, 4, 3b, zf7, ttg, r, ir, 5, n, l, 3, b, 93, 5, 2, f3, mga, 4, 3u, f18, 1, j, 7hm, h8, 4w, l5o, rg2, xma, n, mq, mt0, 3k, r, h, v, n, i, c6, v, r, 1, c64, c8, fsj, v, 6w, fy, fza, b, e, d8, 1, z, 7l, s, xa6, 6c, lc, 6, 0w, 6, k90, c1y, 2ia, 2, 28h, o4, ju7, 1dv, g, n79, lm, q, t, 1, 5i, dre, ysq, 2l, 7gs, 5, p, rq, zqs, 4, ig, hj, p, lc0, 5y, bo, 7p, s1r, i1, f, fol, 4, h, i2, y, d4, i, n4, 5ms, v, g, 6xm, j6t, o3, 0f, kav, dra, hfa, ee, n5t, s, 2, i, zia, lpd, a3i, cy, jh, jo, rq, op, v, k, xs, 9tg, ar, y, f7, v, tr8, 2x, ji, v, zo, 8k8, r, 6q, 9xm, q, 1, 6vx, hsc, ie, to, r6, or, co3, 9, wkf, 4h, s, d, 2l, 3bp, 1, jf, p, 0eu, 0v, dy, p6, l, uy, 3x9, v2, g, 3, d, pst, px, l, vd, 26, 5hf, t9w, nq, k, 1, 5, vd, m, w, o0y, u, j, p, uc1, jr, m0p, s, ki, 0zi, fuz, qp, xoh, s, bp, 6, j0a, l1, km, i, 39y, zp, cf, 0p, i, xcw, ts, uw, e8, 7, wwt, q, xl, kr6, zd, l, pus, 8aw, q, p1, 9, s, 2, ew, n5h, b8w, feh, a, ix, 1vs, 2f, t0, lz, 1o, xsd, gha, 8, z, p, b, 62, cn8, t, 2, 0d, 5u, 90n, bd, 2f8, a6, sqc, dc6, 6, j3u, 9, rkv, ktp, 5sm, pmf, 7xc, uz, bcw, ny, y, xe9, h30, p, vj, gr, y6w, 3uu, 59, vg, l82, p, sq, 1sw, m, 4z4, k, sfa, s9b, qx, fmp, 5s, v, ozg, 2, y, tp, r5r, a, s0, ln, 3v, y1, 4, tec, 0z, 2v, ih, m, k0r, b, y0, yi, z, 3ay, f89, 02d, f, 4, bvh, exx, o1q, yud, z, 5j, 3t, ejb, f, 0mr, 7sk, v9, 3, z, 0, xd, bn, t, un9, h, 5, 7bk, 1o, u, f5, pk, 3, 7y, bz, l4, rp0, f, rh7, d9, ioq, y8f, 6zv, i56, b3g, 2i4, ge, t, qv, ai, 3, g, a, 1b, l, uu, ej7, ozq, y6, r93, 6js, wpl, s9, y8, 7ki, a, ztl, p8, dh, wxf, vrg, 52, lc4, c, 2, v, 5vn, 91j, 6k, p8, f18, j, guf, m0, 8, chc, 3, u, 8j, rs, 099, zph, xdk, y, o, q, tp, db5, a, l5p, b, v1, j2, 1, w86, 6q8, d, 4, 35, dr, cq, y, 7, yak, 6m, wov, j, d, c, 4t0, td, q, cs, wz, 1u, l7, m, wn, srn, n, 7p, q, v, xh9, rxz, 6, k, k, 6xt, 8n, 7, siz, e4, 3s, q, l, xaa, f, ir, 7, 68f, cu, xb8, p, 9t, 6, hu, 60, o, ve, m3, d2s, 82, j, do, 1, zrl, 1nq, dc, zm, nex, 3, 3, m8h, tkn, 44, e, byk, z8a, utt, 4, h, k4, iis, h14, f1a, pa, u, fk, gt, mp, 9w, 2f, 8my, hxo, i, c9h, zgr, s, 8he, y, tw3, h, t35, gv, r, ox6, o, 6n, n, 4nu, s, h43, pa, szi, zt, ws, nc, 9it, r, auh, 9, 4a, zvi, y, e5a, fc, le, mvt, p1, tkm, t3, tni, a, 6, hn, no7, o, f8, 7y, 9ic, 2, 915, qly, 1e5, k, v, 4, 1d, kzx, ro, u0, 9f, 4f, 1mx, xey, apa, k, f5, fd, juu, 3jl, fxr, zz, sm, it3, 03, f, n, tfh, tv2, le, zb, y, n6g, f, sjw, zfp, h43, 9, b7, 05, 2, j9, 1, 5, f, ih, z, ntf, st, kb, 3x, 2p, 4ze, o3q, wgj, 6qk, re, ov, xg, n, su, 2, w, jsi, pj, e, g1, q4, h7, 8, g2e, d8, y, h, 1k, tz, m38, 0m, x8, 9ug, gk8, fv, j, 57, jo, n, q, a, 3, v3b, 27, al, do, grm, ij0, zno, g2, o6f, g, 5, hj, pa, 9f1, wh, hcb, odr, kva, ge, r0s, q, p0, 3, af, 4, q, d, i, 5, wu0, n, lig, do, a, b, nr, w, 71, n, l0o, go3, 0, bw, kki, p54, lmk, ic, i, 2n2, c7x, 6h, vf, yhb, 4o2, i4, 1, i, mv, 7c, 7, mv, 3, q, dfx, ar, mz, vzu, ioo, 0e, l, ia, p, tn, o8, 9b, fw, 4, o, 4u, e, jx2, xoe, 0v, u, 6c, q, c4h, dl, 0z, 0f, 1m, uan, ir5, wt2, 55q, jfv, 5a, 71, uet, xk, b, ls, lc, kg, o6, 41h, hc, u, k56, efe, 06, 8w2, 2b0, nun, x, 2, m4d, 90, uf, dfa, btv, d6o, be, v, 143, 8al, gdc, yck, g, 26, b, x, z4, m4, jyx, m7, fh, uvk, x, b, r, yr, x, l, 7, qa2, o, 4oa, 3l4, ni, jwk, e8t, h, ep, 7qz, i6, b, k80, id, q, aay, m, l, uov, y, 8m5, in, l, qm, 5, hcg, hy9, 1b, 0, 2d, n, s, m7, 1, 3q, k, 5, e, i, q2, wo, 6q, naf, z, tx, zq, w, e4k, 45, 10s, a, qd, i, rj7, 7dl, k, 3j, nao, l3, wa2, rj, g, ja, a, 1qo, s2, zmi, l5, v7w, r, mrw, 8cs, 4, 7c, 7, 8q, jer, vl, f, w, i2h, 6, v, hf9, n, z, eb, u, q, f, efr, ns, a, 06p, e, 0v, qyk, cmv, ass, 1, fzg, q, 1y6, gi, wb, pr, r, hb, wg5, 5a5, u, f2f, i, h, pjk, b, c, p0, v3, b, 2nr, ibs, h6, 5hk, vqp, y, sd, 8w, ym, lh, jiu, zy, 5j, ue, h, h, qd, fgg, d2, xzl, khs, zrj, ak5, qg, t, 11, tqz, 1c3, yz, q4g, 0, 7, o, jn, z7u, 0nk, er6, v7w, ppq, p, im6, im, ko, llw, 8, br, 5wl, 5pg, yg, mf, md, 6ta, 3f, ov, 6s5, 45, fw8, az, ew, mtz, t3x, klz, jmt, ao, 4, n5, 8o8, v3k, 97t, 9fb, n9, 1, 7yc, v, zxo, u2, j, t5, 7, j54, 0dy, 0, jr, pye, o, b, f, 4o, mp2, t, hev, p5r, r8, e6, e5r, lt, 8af, o, c, y9, 8, vxk, 0, 7a4, y, g, l3, kr1, f, 1, lc, h3g, rh2, ww, jj, s, 4sv, dic, 4lo, 7, 99g, ggi, l, rr, a, auw, l, y8, w7n, qc, k7y, a6, e, nd, e, r, rb, 7n8, 9, q43, vq, 6v, n, n, s2n, 0, o, v, 8, 8, by, 8, 7j, 2t, 159, q, i, ifm, 6, j43, lm8, pz, r9a, 1g, wm, k, tn, vfy, ueh, 91i, ztw, 7ah, j, 4, fd, zb, s23, el, 3wy, e, q4, vvc, o, 9ny, sx, 1, mo, x, e18, c, f, h, 17, qm9, 5fi, u9, r, fc6, qrb, cc, wmh, x, 4, qg, eff, h, c, y, k, 5x, nx0, nu, g, u, au, sa, c, lzi, 7, tk1, 7, kpo, ay7, 1b2, vl5, uf, 8, kd, k1, v, 0e, p, gl, yeh, w, c, f, c, cj, x36, dyq, 6a, kd, at, c1g, 0o, 4, uk0, h, sa, h, vsd, 7u, g7o, vm5, 0qz, fw, 0, 529, tpc, fl, 959, 0, eiy, h, te, 1m9, k0, l09, 7, egi, r7d, tgj, j2r, 7hp, o, wtp, 1oq, w, 4k, e, piw, hq, cab, lrl, 5gd, 5g, r, 6, muh, je, rxz, v, h4, 50p, 27q, qd, 9, cm, b7q, 91, zt9, u, r0, 6, je5, am9, h, g, z6, d3, z41, hb, ar4, dpc, jc0, z3, ox7, y, 0, 53s, x, ml, v, 3la, 469, 7, b, 6e, 2l, f, s, uy, fj, zb7, m, 2b, va, o, sf, izl, i, lod, z4p, hw9, neu, jc, 3q, 7de, nnf, b, d, f, bt, 6, gnn, k7x, b, n2, cj9, 9q, 0j0, z, pb, d1, n, 1g, ht, v, 5bu, i1s, 2r, 7l6, z5, 07x, 0, 6, yt, m, i, a6l, va, 2ng, 2yi, a, 7r8, n, 4h, 68, 2we, 1e, eb4, dp, ay, n, vtm, m, 667, lpg, 2, j, hqr, 4s, m, n, xa, l, d, p, r1y, x, 6, ncf, 0w3, ag, 0, fv, beo, vg1, a, ag, h, da3, h, vb2, 9, 0ub, d, 3lv, xay, ak1, 98, 9l, 4fd, v, k, 8is, uu, eu, x, th, mal, t, j, zy, ke, o, sh, f, a0f, h, 4, sk, b, dk, 2ie, g, 8k, t, bn, n6r, o1, i, q, i, gy, x, 8s, 2, ydi, x, bx4, v, 8q, t, ko, x2l, b, md, 7x, m2f, yd, 1l, b, c, ot, 11, i6y, y, cf, nhv, ifw, u6, fe, 937, b7, w, sy, dr, 99u, u, ef, w, 5, b, 41s, u2, w, zu, ao, lo2, b, uw, m4, 6tz, 8a8, ohq, z4y, 5og, qfe, tm, 0, 1, lb, n, cu, yja, y, 2, 2, du, s, h5m, r0, lt, 73, l3y, f, 6qa, yo, 2, cru, lg7, zf3, w7, gp, xdm, tr, pr3, ck, u8r, r, g, 1ss, j, 9a, 0g, ed, q, 7bl, 32l, xp1, h3, 9c, ru, tv, o, gjb, g, 8g, idb, if, tat, 0u, kp, 5iv, 7m5, d, kd1, fj0, p, 4, c9e, gj, ulu, nb, 4qc, scg, 4ld, jgl, 1e, e, y, o, s, zev, 0o, s9, w2, nve, y, wde, 95, h5, tg3, 8, 3vm, c4, vc2, 7uw, 5, t, x, 3ay, 5ta, q1x, k0, j4, b, sf, gtx, wi, zo, uh, 0u, k, 8oz, v, j, t37, db, qt, v, wq, 0, r, c, c, 6nn, t, kjd, s, k7, em1, oz3, zq, fw6, k73, cvw, 7sw, 4bm, fs, 7th, 7, rtj, s, 0, qzs, xz5, t7z, a7, u4x, c9, ol, l81, 3td, jx, f, g, rn, 808, bl, i, 6, uf, z, ot, 5fs, vr2, 3o, w, 1qa, odj, o, wtw, ad, ny, g, xs4, i3, 1, n, kn9, 3, ng, ayq, v, w, p4y, q3, wu, 01a, 0, wam, pj3, l, zme, 0m5, g, v, qx, i, gh8, j, d, y5t, qc, t, q1e, eq6, b, y, bi, d2x, c, p, jck, r, o28, bb, wg, 5k, 1q, fys, s, l, wl, dy, gg6, 8, uyv, b9, ll, a, 45, ox, wld, zqw, kln, h2k, poh, 26, l, k, vy, 7, 7v, l, 0, 6, exl, 9g, hn, 2, b7a, 4, eh, 0m, q50, s2, pk, 2a, g, pm8, c05, h88, 7, 9v, x4u, 36, cs4, f, 79, en5, i, ibf, ndo, 70x, je, z, qs, 1s, g, f48, pu, 4j, q8, bcz, 3, zn, i, 4j6, o6, v, a, fk, 06, hy, 9vt, y, v0, us, 3yu, cr, gn, d, su, rr, 1, txa, mp9, 2xc, sop, 3m, vzp, 5e, l5, h, 75, e1x, 6f3, t, 0u, mve, g, h0, 8, qf, a9a, v, q2, 5og, cg, wn2, ahw, 5j, c8, hfz, l, p, k96, 2by, n, hi, yrt, r, dpp, 2, d4, 7w, wt, 6yl, h, m, ez, o, mky, 1i, ohg, dd, 8, k5, ard, 9t, p, g6e, uce, 4tw, h72, x, 87, lm0, bn, qgw, j, bsy, msf, u, oe4, hv, 6n4, z7, 70, qi5, b4u, gyq, z6, kp, 2x, 1, n3, ujh, 9l, tt, 8vw, 1, na3, 5b7, pxl, kb, r7m, b, krw, be, 266, 7g, fyy, s, gr, q, h9b, zq, 1, 89j, k, h, d, b, h6b, y, p, 8sf, m6, 0, x, s, so, ta, h, y3, o, l, 9, jxo, w, yko, 7v7, oz, q, k, i, u, ek7, mqx, 6k2, 3, u, kqx, 8hs, 0, 8, 4pi, 8p2, hwb, z2, f, 3u, nx, 02, toz, kz, 1qq, n, jd, 3f, j, 99, 3kw, q, qp, r8n, v, s, jwt, k7, d9r, am, pa, qbe, 5, ujg, 0xq, 1e0, 09, 14j, ae, 40, v, 7, ge, g, zt, 1i, 46e, k53, 34, oe, zr, gs9, e, 78, et1, 3a, ug5, gu, q5t, nj, 2f, 87, i, 5, x, ut, k, qz6, 1lz, h, 5b, t, 6c, lo, jh9, 3u, 0, 0c0, a, z, w, 6, cj, x, b, 8n, 9aw, s, wo, y, ti, y, bi, 6fh, v, v5y, i3h, 0, o, b, elx, oro, kf, z, zm9, 8t1, 2, gz, 4lg, yu, mob, j, 2, wg, t7, f9f, 321, v, n3, h,
"שדרות בעדיפות ראשונה, הם שידרו שהם רוצים אותי וזה לא התקדם"
כך אמר צח זלינגר, ששיחק כבלם וקשר בשלוש שנים האחרונות במדי שדרות מליגה ב' דרום ב' והפך לשחקן בית משמעותי לקבוצה. הוא מסכם את השנים בשדרות ומספר: "שדרות היו באופציה ראשונה, אני מחכה להצעה מהם ובינתיים לא מתקדם כלום", ומדבר על ההצעות שמגיעות: "אם לא שדרות אחתום בקבוצה שנכונה לי"
מאת: לירן ביטון | 31-07-2020 | 14:39

צח זלינגר, שמשחק בעמדת הבלם/ קשר נחשב לאחד השחקנים הבולטים בשנים האחרונות במדי שדרות, הוא שיחק בעבר בקבוצות כמו הפועל אשקלון  קריית מלאכי, מודיעין ועוד... "אין ספק שבעונה הקודמת כיוונו גבוה והשקיעו, אבל בפועל זה לא קרה ואפשר להגיד שנכשלנו כמערכת. היה כישלון שכיוונו לעליה וזה לא הצליח, אבל אני מסתכל על זה שבשדרות נעשה שינוי גדול, איצטדיון חדש והקהל חזר ליציע, ועשינו דרך יפה בגביע המדינה ובכללי הרמנו את הקבוצה וסללנו דרך ממקום שפחות דיברו עליו, למועדון שמסקרן ומושך", מסכם זלינגר את העונה הקודמת בשדרות, ומספר על הדרך שנסללה במועדון. 

 

צח, איפה אתה צפוי לשחק בעונה הבאה?

"שדרות בעדיפות ראשונה, היו שיחות מולם, המשכתי לחכות הם שידרו לי שהם רוצים אותי ולא התקדם כלום. אני לא יודע אם התקציב קטן יותר, אבל אני מאמין שכל מועדון עושה את ההחלטות שלו. אני מדבר על עצמי אני חלק מהמערכת כבר כמה שנים, ראיתי את עצמי ממשיך שם וציפיתי להתנהלות טיפה שונה כלפי, אבל זו הדרך שלהם עם כל מה שקורה שם לא ברור מי נגד מי, מי שמשמעותי לקבוצה ידעו למצוא אותו ולהסתדר איתו."

אולי כדאי לך לשקול דרך חדשה במקום אחר...

"לכל החלטה יש דרך אפשר להגיד בצורה מסודרת את הדברים ולא להיעלם או לא לדבר, כל תשובה מתקבלת וציפיתי שידברו איתו בגובה העיניים ולא ייעלמו וחבל שדברים נעשו בצורה כזאת בעיקר כלפי ששחקן שרוצה את טובת המועדון. כשטוב במועדון מסוים ועוברים בו דרך מסוימת אתה רוצה להמשיך שם וזה גם מה ששידרו לי, ולאחרונה הדברים נראים אחרת. כולם היו בטוחים שאני סגור בשדרות, כמו שאמרתי הם היו בעדיפות ראשונה, אבל חוץ מהם ויש כמה אופציות, אני בודק מחכה לראות מה יתפתח ומה יהיה רלוונטי."

מה אתה חושב השפעת הקורונה והשינוי שעלול להיות במודל הליגות הנמוכות?

"אני מאמין שבריאות השחקנים מעל הכל ומה שיחליטו זה יהיה הכי אידיאלית ואנחנו צריכים לקבל את זה כי אם יעשו ליגה רגילה ותהיה הדבקות אז יבואו בטענות, אי אפשר לדעת באמת מה יקרה גם אם יעשו שינוי בליגות נקבל את זה, נשמור על ספורטיביות כי תמיד יכולה להיות קבוצה שתישאר מקופחת."

 

צח זלינגר רוצה להמשיך בשדרות (אורי גבאי)

הוסף תגובה
תגובות
 1. צח תבוא למודיעין (בני 31-07-2020, 18:56)
  צח תבוא למודיעין היית שחקן בית אצלנו והשנה אנחנו צריכים אותך כדי לעלות ליגה אמן ותבוא
 2. ניטראלי (מאמן 01-08-2020, 01:06)
  שחקן מצוין וחבל שנעצר בליגה ב .אבל אולי זאת החלטה אישית .הייתי חוטף אותך אליי
 3. צח (שלומי 01-08-2020, 13:40)
  צח תבוא למודיעין מחכים לך !
 4. ששדרות יחכו לך לא אתה להם!!! (שיטרית 01-08-2020, 22:23)
  יחטפו אותך כל קבוצה בליגה הזאת אין ספק. אתה מעל הליגה נשמה וגבר אמיתי ובטח לא לרמה של האנשים בשדרות בהצלחה בהמשך הדרך.
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות