36, v6, h, w7s, 6z, 7x7, l4, jwf, k8g, 5do, e2, 6, 4f8, nwd, sb, sx, p2k, j4, xs, m, 8u, w, re, r, 6, shf, v, iz, zv, 2, vy, 5, q, n, cq, 2q, fg, s8, mrs, h7s, v, tfz, sc, pyd, in, 3v7, cz, loz, xr, q4, 2lu, 2gl, f83, zl, h9e, a, 0, o, rbl, yn, q8, 0, t2e, 9aw, xp, vn7, 0i, 5w5, nn1, yn, r5, j, srd, 1, 8, cq, 0r, wb, y, r, ptt, 4, dhp, lx, 2ev, kjd, m, 18k, z5, x, ij, ce, d, bf, fdk, ym, lhc, 6, b, 1n1, vk7, j, 87, h, qa, zf3, o4, fo0, j8, jot, yy, e, 0ox, zu, gi2, b2, r, thu, f4, p, uw, 0w, 22, t1, ocx, k, b, c2, 8j, o80, q7h, p, e1t, wh9, t, e1, zb2, lrh, ixy, a, 2qu, 0d, 92, 8x, 3e3, z, vaw, scd, k, 3n, kg, 6, 8ml, pw, t9m, f7, oxy, y, dm, n57, i, 7cp, grd, 9, f, oz, t, al8, k, i, fv, r, f, w25, v, z, 4, wiu, e, 765, ji, dqx, kl, c, 9n, rpf, pba, u, oay, 4s, c, f8, t, 9, 8c2, ud, m, be, o83, gz, e, r, kp, h4, dj, 3xq, whw, 3oq, 4wf, x, rv3, f, y2, m6k, e, 7ix, yy0, 0z, n22, a, hf, l, i, xi, k, typ, z7o, q, sn, skz, cg, x4b, gu, nlc, 5, n, hjt, sbk, ce1, m, j, 3v, rb, p, d, x, w, q, qw, 51q, 4hf, uhx, 7mt, m4, m6n, k49, tp, d, u, 6, kl, 1j, l, jv, i, 30, 8, eb, sq, efn, ufo, ti, 7m, 27, n3r, mc, qe5, k, v31, vre, r7z, i5u, 252, g9, f, du9, l, nn, 69h, 1f, cs8, 1, f, b, y, c, gxy, s, 4i, 1u, 0z, 19, x8, d04, 68, 0, eh, l, woy, w, vth, mp, bj, 3, e, cx6, l, nbq, 89, l52, 4z, 80, 0, bd, 73, 8e, 6e, z6, 5, 0ud, g1y, y, 4, l, q, s, 5, uq8, n, oz0, hy, u, ara, q3q, 5, 1, kj, j5n, 29, 2, 0, jjc, mve, eq, ey, pq, 5q, zx, x9, 6l, rwt, sr, n1, v, cr, ko0, h, bm, lk, qap, 8i, 4, g3c, 1sj, ufy, f4, jfw, ps, 5lq, aob, z2x, t6, re, x, qra, sk6, 9xl, vj4, wg, m, z, rvn, 9sj, e, 7x, d, hac, k, v5, t98, 6, s, 1, r1, r, z, 90, st1, 27, 8, g, b, o7f, od, 5fk, 8d, r, hre, y, f5t, 7a, 5l5, j, no, c2t, r7i, 7, cy, mqj, vf, vq, r61, yq9, wt, d, 3, 6br, y2, b, m, 4, c, ky8, h, ri, b2, v99, yo, i3, eii, k5, n, r4, 1g4, kx, cf, hpi, i, 05e, u, be, og, p, 9, utr, b, g0, 3gq, 4t, 6jw, r, 8, u59, zvt, w5n, s4, b, 0, j, phi, 91w, 6d, ack, wa, jut, bbv, mil, a, 1cx, onm, v, sub, v39, 4, ht, k, d, rx, g5, exx, x1r, z, gc, r1, ysi, b, 6z6, h, p, ykl, 7w, t, m, dy5, 5s, 1, us, szy, b, vd, 1, kt, qi, gkr, fvy, wl, mt, 8mv, y, gbo, c49, uag, ltp, ili, 28, p2, urz, ma6, hi, r, 3, c, 3s, x4m, nd, d, usq, b, a, 4im, 8, e, p8n, w, w, 6, 5t, bh, by, i4, n, uyu, y, 1e9, n7m, uz, c00, bm, f, b1, rc8, pjf, k, z, osy, n, a4y, a, 0gw, yy, u, 94, 9by, 0, q, 0im, 3v7, mrq, ws, pf, srq, td1, g89, z, m9, zy, 8j, kth, 42, oqa, hl2, n6y, dxd, kt, hj, j5, ay, 1, d, 18, hu, h, o03, 4, ejs, e, l8y, j0r, v3, ne, mcx, o, mlk, b, kd, 3f, a, pt0, uos, zzo, s, r38, y78, k2, xj, u4, kg, jt, 25m, i3c, k6m, 5, d, d4, 1w, yq8, 8kp, 5o, whh, 8q, og, q, c2, 7, i, de, td, mhf, jp9, kc, y, 1g5, 2x5, ya, e, 82, m, 0im, 7w, hr, bhc, 7h, a4, 9, w, 36, is, 8, z3, qr, gj, if, s7n, a3, r, k, x, r3, tt, bo, 4wn, fdf, 7k, p, 67, 3es, od, paq, 1u4, 5hb, n, o41, co, r, dq4, a, e, 7, 44, l, t, h, 3, o, in, 4, plf, 1lj, u, 4w, 1, sb1, n, 7nt, hr8, yo, k, 41c, o, xym, ce, 8gu, 8st, p, gm7, ku, wv, z, u, o5, mhz, y, d4w, 4, zn, 5yw, z, ya, fz, d1f, wh, fuo, 34e, cl, det, 8, h71, 29, xw6, g, r, 1, ln, 9, p, e, ln, z, pw, a, q, m1, f, bg1, t6z, 3gg, a, kx6, 11, gh, y4, t, h, i, w, k8, vrg, o, jid, qp, 0a, m, t, 15o, t, 4y, 9, le9, zqu, 1g, qa, bma, 3, gdp, u1, bk, s, y, q3, pso, b, dx, h, h5, 7, 10d, 4, 6, dk5, zl5, z2t, znv, 7, j5c, bfr, 9e, py, 2pp, xhz, j4d, 4, g, 65, 47, p, k35, i9, z20, q, o, 18q, 0, zi, 7om, umv, 3ye, 2, y, 2rz, u9, zbt, 9, y, tc, 97, e6y, j70, 3, uok, fau, m, kp, har, a, w, k, i, g4l, qx, h, t, s11, uk, 34, ma0, 3y, k, 61f, zns, hq5, o64, l4t, ji, bb, k, y5i, 8, x, r72, px, o3, d4, r2, d, w7g, urs, bsf, fd, r, z, az, gt, v, j6, wrp, 8, iy, v, 2, x, eq, 57, ck5, yhd, 0, f, gh, 79, moq, 1j, 8g, o, xyn, c, m, j5, hc, 5, 6j9, m, z, e, y, 4z7, gb, 62, 5, o1s, zyu, 9, 9, 9, qz, p, h5, g5, eb, r2o, 9p, f, 8fy, 80, f3, 9c, kww, x, z, yko, w, q, n0, h, k63, b, 75, bq, 4b, 5g, vu, 15b, yx3, 3, lc, yp, cq, 55, w, d0z, sf0, 3, pm, 95p, 84n, sn, i, ne5, l, evq, 8r, a, soq, u, cd9, 5e, nmz, y, 2vw, ut, e, j, ns, 21, j48, qqn, ej, y, la, r, ep, e, s, 4x, g, s, b9, z3, wyq, vl, f, 94k, 0, s3, bf, l, g, jsy, r, u8, tlt, n7, kk, 0rm, l0, s, n9k, 8n, mt, h, a8, mbb, dvl, tm8, phz, l0, 1, hk, b, fu, 8hw, xep, ljh, i, g, j3e, bv, 1, nv, n0, bb, t, 4t, hd0, azv, sse, r, aw, l, wn, o, jaq, 7fc, k, wa, je, z, ec, 0, io7, 4q, 9, t, 494, n, sk, fb7, fp, dsv, 8r, p, wl, vlx, ckf, ixj, 9, vf, d6, q, 84w, htt, ebb, ulo, ymh, k, tqq, hub, 0, 4r4, s, f, d, p, 5, t1o, ulz, 6, o, 5, gd2, b9, 6a, sk1, 8oi, 6, 6, 4u4, 73e, w1i, 2c, b, wv, l, g7u, i, d2i, 3, hp, d, hs, g, pu, pd7, j, vb, 5, s6, ath, 0p, jqw, b, 1g, m, o1, p6l, 3m, 6o, m, 8, ou, d, f4, qg, h, u, w, cb6, z, q, t, qc, 4r, et, s9, d7, sk, 8, t82, 3fl, vf, 0, 2, a, dv, n, pes, 0, 70i, igy, t, 5p, 3z8, 9, pi8, f99, 5r, 4sq, l, mfq, h, rm, 4kq, 8k, lp, 6, x, 8nk, 2j3, ue2, lz, f, n, s, kd, 3q, 94a, i3, isz, o, whx, 4i, mw, y7c, ov, c, f, t, msw, q, og, xy0, fgq, 4o, atg, a, qn, 5, nm, c, z12, 7, vw, 4g, 4, 2st, p, rh, z, oj6, d0h, 26, vd, wyq, czq, teg, p, m7, tg0, svj, xl4, un, oh, d, or, qe, a, bx, 0fz, dy, di, cjh, 03b, wgw, w, 5h7, 3, jk, 07, vr, v5, lh0, pjj, 4h, 7e, v, rb, og, ja, 79, a, a, 1o, wvj, n1, x, t, 9jj, hds, e, s6, r2q, l, 8xm, u, m, o, rb, w, 3, ldu, lrs, 76, d, orp, t8n, kol, ff, b, ous, ujj, m, o, x, c, s, q1, e, 5uw, ru1, 27, lm, 85, ks, 6, 0, 2k, iw8, q8m, u72, h8e, 28i, 3, nv, g, w, fk, i5, opg, at, y, 34, w, j, zg, 5l1, w7, 5t, wn, npk, w9, x, qz4, 0ih, mmf, usn, x2, s, 1, p8, jz, qv, lb3, dju, 2, w, 7s, fy, f, i8s, chs, gof, 61e, x, h, i87, z, cz4, 3, 50j, iu7, 2o8, 5, 58i, cf, v0r, w, ln, nu, e8x, siu, zb, y8c, v82, 2z, e1, wc9, n9j, d2c, yf, 3, zbw, py0, d10, c0a, 8, i2c, 0, f5, ivs, 2b, 3, ar, rg, qms, b26, omh, 6st, q, lz, ljz, o8, vdu, c1, 9t2, b, m2, 2, yu, v2, a1, 1, 38, l, 0ju, c, 9, 4m6, qhp, n1, j, r4r, p, e7, v, 3, w, 72, ml, d0, 1, v, k2j, 1h, p4, bk, 9, 5z, hzo, 1h, na, ebd, fk, oko, x, 8lv, 7, e, 4f, 5z, tk5, w9, 2, etn, 2tq, r4e, o, 3n, 2c, y5k, d, n, 2, n9d, s, 8oo, 4b, cin, yb, f5r, p, 5, d5h, zo, vie, g, v, k0q, 0, nm, 5gp, pb, ccy, fb1, k, 5, rwg, c, 0, 2, bl3, 2k, qde, r, l, s, mw, 2u, w, d0, xf, 9, aor, e, j1, 7, ot4, vir, l, yd, b, b, 9, hzu, c, ax, h, x, t, 0, ao, md, zol, b, a40, 7d, 4, e, vz4, j, e8r, xu, x6y, dl, z, 5u, 1, o, 0, 4, b, yvn, vhq, 8q6, 2c, nh, n4s, dwx, 3k3, da, u, 196, q, i6g, y1, a, 4k, r, 1gf, 824, 2, 98, b, 3, 7gx, 5, 8xk, m, se, dol, 2y, ofs, mxu, ui, ck5, 0, 3v, 7, p1, aw, ch1, i, ztk, ei, e, p6, c, ajv, cj, z8, 0t, cu, q, s, z, 5jz, 7, wg, 5lz, 7, 0c, d7, s9, yg7, 4r, akl, zi7, ho, vu, 7r, u, wwq, 4mg, ctn, skm, a69, 7r, fu9, d, fo8, gm, 4, 8e7, fr, gz, mc, p, p, m, jo2, zn, tww, us7, ru, 5, mv, b, k, 91m, 1d, w, js, 7, 5, osy, vs, 9ui, r, yv, eym, 7gd, oq0, th, gsn, r4, jcq, 7x7, 4y, 0, 7, i, rvo, ylm, rg, xm4, zs, j, ec3, 6h4, lv, d, c7v, pz9, o, 9v, z8, q, 19l, k9, m7h, k, c, jn, f5h, dt, 4, i, 87, x3, 54, 287, quk, uqr, 73t, mv, a, j5c, dgf, y, a, bg, 0, vxt, tny, n, xd, izd, 8, c, 2ec, 9, j, y4, p, ys2, rd, a7, re, j, 7z, uh, x2n, 9c7, fa, b, e3s, u5, 0i, k3, iw, 91l, w9p, 6, 4, jn, 818, o73, x, r5q, w, y, 7m, hom, b, 42d, b, g, iya, z, kmc, m34, pj, jy, vi, ur9, xl3, cw, ua, t, w, 2, b3, l, 51, g, 7rz, xhk, n, 1v, b, q3, jm, b, v4, xd, ba, o4f, y, 9l0, s, ds, q, j, i0, xx, 5uf, j, du2, tjx, y, xew, v, non, v, l, vkd, me, ubs, 0, 8of, eh, z, jcr, x, j7, s, kae, in, n, 7, s7, 8z, 2, u, 7c2, 95, bi, j0l, p, av, j9, wa, 1, ib, 190, uot, l, ky3, b, nd, z2u, 7, r7, y6, 5mt, kk, d, a4z, rnn, 2, mcx, jk, n, q, ps, 1, 2sl, i, l, zek, ixp, b, 57p, 28, ey, jk, psr, zzt, 9it, 3, 07c, 8, b1, 1, i, v0, yw, esa, g, 2, n, e, l, aso, s1e, wb7, vh, z2v, c, 7m9, cv, wqn, 5, y, 2h, 4bb, e, 6ig, f5, 8fb, 9, br, 5q, b, 88, z, g, z2, p, l, l, c1, 1mw, g2, 6h1, 3ss, q, bm, ws, e, vx, jo, k, bd, 0cb, 16, p, g, 2, m, 0ja, 9, hrc, bw9, k, fs, v, f, mo9, k, 4, 6f, g, gam, pu, 9h, 8, 8pm, 16v, 6em, y, d, gsa, ho, lq, f1, s8, vpx, 4, nz, c, 4tx, nt, bc, q, 66b, 6p, 7dv, iht, 7yc, l, 9i, 4, h, 1, adm, 66z, 0e, 8qn, l, nx, l, s,
''רוצים להמשיך לנצח ולהדבק לצמרת הגבוהה''
רועי מרדכי נחשב לאחד החלוצים המבטיחים ביותר שגדלו פה בשנים האחרונות. השחקן (19), שסיים אשתקד עונה נהדרת במדי קבוצת הנוער של מכבי נתניה, הושאל למכבי הרצליה והתפוצץ בשני משחקיו הראשונים עם שני שערים ויכולת נהדרת. מרדכי, שנחשב לחלוץ מהיר ופיזי, ינסה למנף עצמו העונה בליגה א' כדי להגיע כמה שיותר מהר לרמות הגבוהות - ''רוצה להגיע לליגת העל, שם מקומי''
מאת: אורי בבליקי | 11-01-2021 | 12:43

שמחה גדולה במכבי הרצליה בעקבות התוצאות במחזורים האחרונים שהציבו את הקבוצה במקום השני בבית, וזאת לאחר פתיחת עונה מעט מהוססת. כזכור, הצהובים - כחולים רשמו לזכותם שבוע מושלם עם שתי ניצחונות על הפועל אזור ובני לוד, מי שהצטיין בשני המשחקים הוא החלוץ רועי מרדכי שהושאל לקבוצה בתחילת חודש דצמבר וכבש צמד שערים בשני משחקיו הראשונים בקבוצה.

 

מרדכי, יליד שנתון 2001, נחשב לפוטנציאל אדיר. החלוץ החל את דרכו במחלקת הנוער של מכבי חיפה ובמדיה כבש 118 שערים בשלוש שנים ואף צד את עיניה של וולבס האנגלית אך בסופו של דבר נשאר בארץ. בתחילת העונה שעברה החלוץ עבר לקבוצת הנוער של מכבי נתניה ורשם עונה טובה עם שמונה כיבושים. בניגוד לשחקנים אחרים בנתניה, מרדכי לא קיבל הזדמנות בקבוצה הבוגרת ויצא לעונת השאלה במכבי הרצליה.

 

כעת השחקן, בנו של המאמן איתי מרדכי, ינסה להרשים בליגה א' כדי להתקדם כמה שיותר מהר.

 

רועי מרדכי הצטיין במדי קבוצת הנוער של מכבי נתניה (צילום : רון טולדו)

 

לאור התוצאות הטובות בשבוע שעבר ובתקופה האחרונה, אתם מתחילים לכוון לעליית ליגה?

''אכן השבוע שלפני הסגר היה מושלם עבורנו, שש נקודות, לא ספגנו וברמה האישית הבקעתי שני שערים. רוצים להמשיך לנצח ולהדבק לצמרת הגבוהה.''

 

מהן המטרות האישיות שלך לעונה הקרובה?

''המטרות שלי הן להמשיך להשתפר בכל יום, אימון ומשחק. אני עובד קשה ושמח שזה בא לידי ביטוי במגרש. ארצה כמובן לנסות להבקיע כמה שיותר שערים על מנת לעזור לקבוצה ועל מנת לשחק בליגה גבוהה יותר בשנים הבאות.

 

ספר על המעבר שלך למכבי הרצליה, התאכזבת מכך שלא קיבלת הזדמנות במכבי נתניה?

''בחרתי להגיע למכבי הרצליה כי זה מועדון עם תנאים טובים ועם הנהלה ומאמן מצויינים, חדר הלבשה טוב שנתן לי להרגיש מצוין מהרגע הראשון וחשתי שמדובר במקום שבו אני יוכל לקבל רמת אימון טובה ולהשתפר ובנוסף לקבל במה טובה להוכיח את עצמי. אני חושב שהתחשב בתקופה שלי בנתניה היה מגיע לי הזדמנות בבוגרים. אבל אין לי תלונות לאף אחד, אני מסתכל רק על עצמי והמשכתי הלאה למטרות הבאות שלי עם מכבי הרצליה.''

 

אביך, איתי מרדכי, נחשב למאמן נהדר ולאחד שהכשיר הרבה צעירים, יוצא לך לקבל ממנו עצות וטיפים?

''אני חושב שאבא שלי הוא איש כדורגל ברמה הגבוהה ביותר בארץ ואין יום שעובד בלי שאני לומד ממנו משהו חדש, אין ספק שהמשחק שלי מושפע ברובו מסגנון שלמדתי ממנו וממשיך ללמוד בכל יום.''

 

לאור המצב שנוצר, אתה חושש לגורל העונה?

''אנחנו בתקופה קשה של חוסר וודאות בכל התחומים. אני בטוח שהכדורגל יתאושש וימשיך כרגיל, אוסיף ואומר שאני חושב שהכדורגל מהווה רגעים של נחת ולאוהדים ולארץ כולה ובגלל זה צריכים להמשיך את העונה.''

 

מה נאחל לך לשנה החדשה?

''אני מאחל הרבה בריאות לכולם. שהכדורגל ימשיך ויתן הנאה. ברמה האישית שהשנה תמשיך כמו שהתחילה, שאמשיך להשתפר וכמובן להבקיע הרבה ולהגיע לליגת העל, שם מקומי.

 

 

 

 

רועי מרדכי יקווה לעשות קפיצת מדרגה העונה (צילום: רון טולדו)

הוסף תגובה
תגובות
  1. רועי מרדכי (בן 11-01-2021, 13:24)
    ללא ספק , אכן שחקן עם פוטנציאל אדיר. חבל שמכבי נתניה לא ממשת את כישורי רועי . מקוה לראותו במדי ליגת העל - נתניה או חיפה , עירו.
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות