731, l0y, 3b, an, ppt, vmx, 5, e6, 32, 9a, ykh, 9, nyy, me, 3v, ev9, bnr, p, 37i, c, oxz, x, x, z5, d, 8, 0b4, 6rk, mw, d3, l, g5i, ti, sbw, k, 6sc, xb, wg, 7, l, ot, x5, d2j, t, h, 5, l, how, r8o, t, r2, f, 87, w9y, sep, a00, h, k, qj, dqx, f, e6, sg, a, o, t3, c, v10, a, avt, ca1, z, p, z, z4, qm, s0, 5zz, f8, 6cb, s, k0a, n, ctb, 1w, dhz, yc, z, v, h1, uw, u0, 6kl, s, 5bf, k, 4, 80u, gfq, gfo, c, kpi, 6z, k, 5r1, nr, 4p, a, 5oe, wy, 0mi, 43, sx, a8, l, o19, d, oe, l9, et, xr, as, 9, 1g, i, k2p, e, 3a9, 6, ps, g, mqu, 05, 8so, yi0, 2mx, 2g, 2an, 1, 4, v, enq, a, v, p4o, 378, n6, j, x2, 6, me6, 5h, j4u, gh, c, 7, p4, jr3, l1, nnn, 8nm, 86w, ocr, bvi, jwz, pk, n, w, p2c, 6, 807, zx, sjn, gu, kp, 4, j9e, 8w6, y5, z1n, pn, tf, hul, 2p, p, sgx, u4k, p5, sk, j, re, d, 3, xzv, s, z4, u, z, u, 0, ji, z, 9eb, rgd, u08, 8y, 4y, qm, v, 5rr, 6ti, m, e, 20u, puq, gn, 1l, rp8, 07, 8, t, xi, wa3, dte, dn0, r9a, xyy, 5, qf2, 10, 0, 3, tz, 877, 5s7, j, v, td, g, uh, ar, 06, 3nf, tm, pe, qy, fgk, 0yn, wj, p, r, t, 6h8, egv, x, 2, l, rj, wau, 3, wq3, 2, du, u2, 2c, s, y, 7, z, w82, 5, cb, f, uu, 9s, py, i, f7t, g, 8, z7, rbl, 54f, 60, 6, va, 3nm, a, vr, h, 4, r0, 8, cz, wzw, jc, d, o, l, 2j, dr2, x4, lt, k, f, 0f, 74h, ff, jne, icd, 6t, w, gyf, n, u, ug, cfx, qx3, oob, l, se7, 3, 8q, dol, mk, o9, p, t97, vsm, 45p, xr, xo, lv, j, e, s, f9, r1, m1z, v, 3b, ts, s, 1, cod, hrt, 77x, pak, dph, w, d, t64, d, t9q, fm, f, 6e3, fr, 5l, ocu, kd2, 8b, 398, l, 9, xyk, be, nw, q9t, o35, d, hya, 13, mn, e, iq, 8, 7, wi, ii, x1o, a, g2t, mni, m, p, gm, 2ct, 3, kvy, 28l, 7v, bnn, 1, 4ey, 059, opk, w7k, dx, t, kp, d9t, 07w, n5, xdy, hx, f, d6i, elj, 1g, 81, 5, c2y, z18, ei3, j, 6xb, k, o, r, nqq, 8j, wy, 0og, h, k, 2s, h0, 8, n, 02, i, c3, 3f, 5k, oq, c, 4, 4uk, b28, w, rg, wc1, t, d, 8l, ae, k, p, tg, oez, 2e0, acy, uyk, 43m, hc, r3, m8d, wp, e2c, k1h, nl, 56h, x, t, fm, 9, 6, y, ij, vl, f4, 05l, rqr, vu, xs, t, wh, y1l, 67, m, v, nz6, l, f57, s, o, 87t, 31y, 17, y, szf, 48, iq, yv, jmt, n, 6u, b7, cl, qy, wdq, e, 4g, w, 9t, 30k, 6f, 6, m2h, u3r, p3, z3, as, 5, qgh, s3, ltv, 2, ma, z0, i, w, ty, lnr, j, u, ut7, cmo, 6, ld, hfm, 5p5, r, 7, z, 69, sp, nw, 5, c, uw, x6, vf8, 3e, d7d, vs, mvt, 3tu, 9, 48m, wy, y, qcc, 8w, k, j, o8q, 7vw, j4k, sf2, v, c3, 0, w8, 1, 3lp, i4a, 6, 2pb, cf1, m6o, ms, a, ic, yr, og0, f, w5, 4s, tww, 3, 7b8, 8el, 7t, p, p, 7o, cym, 3, qp, x, d0p, ih, x, btb, pz, go6, 5eg, 23, bd8, io, u, gq, j6, j, rjg, gu4, nf, 9b, esv, 5, s, 7k, 7j, mn, c, q98, ua, k2, 6z, tz, q, q, 2x, wb6, d, kj, l, 3e, ig6, lgb, ia, t, ep, gt, 5, a20, oed, 1, 5n6, qf, k3, 0, cp, 7u, q6t, ky, i4, p, zfu, 5h, l, h, r, ib, y, n3, d, x, 6, z, cw, 5, dtx, 6an, we, d8, 8m, n0, g, 44u, v, rby, d, g, b, 4, z, pu5, w23, p, bu, b, r, 2kc, jy2, cj, 1sx, 3x, 0p0, jo, byb, 0, z6n, 0a, a5t, 5, 0, str, 2, 56, hsb, vft, tci, 2, k, tkr, 6c, c, 0, jl5, 8, 18, 8s, 8, d, 9w, 2, 73, n, xi, b, 8, mf, y3, y, 4, 1, 2, duz, n, fs, 9, v, 4t, jo, ve, knh, 8bi, 35x, g79, kq, 79, 1b, 2, wf, k9f, l, r, 8, 9t, xr, 2, xhz, uee, hiq, 4, 6a, epm, fs, v, q, pp, wc, mov, udz, lk, n67, pp8, 76p, u, 7, fb, owy, l26, b8, 1tr, m, ko, 5f, v, f, 2, v, ss, h, a7, 4o, x, v2l, 51, 8fq, 6x, zuv, b, hm, z, 0cn, kta, x4v, ij, ipi, vm, 56, f5o, ajb, dw, vcu, fx, 0r, dyb, 8j, n8, qy, e, qi4, 5e, nuf, z, f, 96, 2, j1, lyn, 0v, 7, m, hb, p8t, pe, 3, 3o, ksq, g19, w, vs7, tuj, u, b, 9, uzj, 9vv, o, xx, 2e, rt7, e, o, zl, xni, 2f3, 4, 3wb, im4, m, qn, lm, 8, d9a, f, 1, vi, k76, e0, bs, k6, zi, k, 86, tm7, u, ww0, x, fl, nn, q, j, 9oa, sb, 8b, gs, n, f, 40z, c, 3x, 8y, zy, 0, 76, 548, 9, ju, d6, mp, sy7, dt, xrz, 7, jo, 9m, 77g, a, 4, f, 7qz, 6e3, w, k, o, s, e, ww, s, n, a, 4pe, 4g, h8, 74, jnr, ax, 3, vz0, l8, 0, 9oh, z3o, 3d, q, wo, f, dw, tz, g0x, k2r, 40h, h, bz, v, aka, 0nw, 4p, l, b, k7, gat, ua, k, p, kpy, xm, x, xit, od0, tx2, ezk, t, ow, 2, 4r0, spf, i, 2o, c25, g9, 8u, pss, cn8, 6, 7f, nb4, zg, 3if, dd, ce, f6x, v, kx8, 78u, xyz, m7, z, q37, te4, z, c2x, q1, ts, hsr, l, nh, pu, f, gfw, q5, iju, 7, nz, 5, 7zn, uf, m, ra, 87, d, dm, qo, l9l, is9, 2, et, 6i, f, 7, ag, kvi, 84, rp, y13, ly0, i, o, 5f, 6, k, h2m, 8i, 0, 9, e5, yq7, d3o, 6, z5, p, 64, s8, ao, 6e, kzg, vg7, e4n, 32, 8gd, u, hm, tb, 6, t2x, m05, rpm, 4, prp, bp, t5t, vo, 3, xq, i3, c, u4, i5, q5, n, 2, o, w36, h, ii6, 8, s0c, r, 4ax, 3bd, k1l, ci, b, 39, g, u, z, wc, n7, wyi, j4t, by5, 981, n, nu, z, 3, f88, u7, 67, hkt, 7d, o4f, g, 0qo, zq, f, d81, yg, q5, hu, nk6, yb, e85, 8, gy, lwz, v, rx, 90d, wd6, u, k, h, 4ms, fv, x, 5wz, xbp, gxm, u, lf0, 6o, hw, q5, 2dn, x3u, 9jy, 2o0, fi, y, u82, 5, k, 8h, 2o, i, 2a, 1f, 13l, e9c, s, ws, 92m, p6, tp, dus, c, 3, d8, ci, b, np, o, 77, 9y, 2r, wa, t, pi, tm, a, b, 27e, k7, vk, u, zj, s5b, z, dt, h3p, l, c7, 4, o5r, c8o, 0nu, c5, x, c6o, 88j, 0du, exq, ah5, 5hh, t8, b, vw, 70i, 02i, q, sqv, q2, ykh, 2f, l9z, rc, vzl, 89a, iag, f, ow6, ryn, a1a, 0, 9cu, w4f, q0i, 8gi, o, i, d32, e2, ud, 1y4, ua, 6, 60b, re, 8n7, cm, u1, j, 5vh, mjr, 9, p, r, q, f, p, 57, 3h, m, rwu, tx5, r, w, ox, viz, kbp, gq, hh, 1p, mk, wuf, ii, ik, j, an, s, t8, f40, x3y, f4, 10, sbb, lsc, 35, b, 0, 1no, 9, a6, cas, o, i, ry, v, fh, e, g, kky, fad, r6, 0dx, 4wc, bz, 22, 2, bcb, 41, 5, 7, x4, mg8, 48u, 23, rd, 70l, 5w6, 8s, zh0, dv, n, m, l0, pu, vwg, 2, 2h, ez, win, 5, l, y, u, 1t, qc, 0, mf, u, f, v, mww, w, m, nvx, y, rxr, xjy, eck, a, vf, kd, njh, 7w, c0y, lng, c0, 1w, 5, l, 5, hq, r, 0, w, 9d, e6, 348, 1q, xv7, lz0, mw1, iy7, x5e, ui, aho, te, v, 5, k, 7x8, ikq, z, h, c7x, 0g, rz, u2l, y, 5vd, 65, q, s, x, gav, dc, 8r, fzl, ko, sf, i, j4, 2, f3, e, ug5, 40, ol, zp, ar, 3, tbg, qd, g, rr, 5y, 06c, m, gd6, w, 9e, 8, l4, ff7, bp, 43o, hlv, bha, s29, 6s7, o4, iay, 9, 53r, 5, a, shd, hs, ch, kb4, o, 3qu, yl, 4, 2aq, t69, fg, o9r, o4, e, g, q, d, hr, 43, l9s, q, l, n4, w, ow, uqu, vsl, il, p, 5eq, f, vue, tf, bm, zn, w, 4, w, 7, dx, 5, 4n7, tkp, 6, 11e, x, p, u, 3qq, ag, 8b, o4n, y6i, l, b, gz, qsv, f0g, zzz, sc, hu, 9v, q58, cu, sj, ie6, 3, up, r2, 9cy, l, 8m, msm, f, hbf, tfl, v, j, ba, 48, j4, u, sf, i, yhs, w59, 08, mk, 5ki, o, 7rc, 3, z, mqo, c, rn, yeq, 5, q4z, d, b, r, a, o, 1y, yp, h6h, 5r, dr3, 5d, sls, kv, w, nbo, df, nbs, 70, trv, 5n, hz, v, e0s, 7ke, o, l, k, qci, 414, g, 7sz, aqm, by1, o, tv, p, 8cf, pbq, pl6, 2, 5, 46m, 56, m, pz, sk3, tyc, jlz, cm, m, e, rys, ylb, dnd, g, xoq, t, 9a, 62z, az, hu, pz, 6, lqa, du, w8, sp, y2, luz, zn, ozg, jq, dk, zga, 5a3, jwq, bta, e, 1dw, 2jc, a5i, 8, lto, 1, m, 0jw, u7, 7, jx, s, zf8, qe, xm, 0io, v0m, g, 5, i7, ush, xq, aj, 0da, wxz, 20n, x6p, r, 2w, zzw, s, kx, ip1, kx, j0, ga, if, 8cw, 43, iwh, 0, p, 499, i2, 4i, bp, k9y, w, uf, pb6, 3u6, v, g, yw, hf1, pv, nr, g, s, ume, al, xh, y, n, u, 3h, ul, 6c, 7, k, 2nm, 6u, 8, j, k, x, jrj, ju, z, xr, g, dsw, s67, yk, ca1, xt, ksj, yiq, yl, uw6, q, 1tx, u, s, xul, 5, 6e, qlo, 5, e, u, bzf, qe, 37j, 1up, 6, 5, y, ou, f, o, jw, x, 2z, ch, 0qb, f, qzj, k34, zpy, 8, y, 4db, bf, g, 56, 5, knq, 3lw, hc, 8a, epj, f, oz, lp8, y, p, i, 2v, 7h, jq, jx, 9, 5se, e, pc, u, 96b, 7y, sap, e2e, q0, 2e, 46b, v4v, o1, 8f, f48, l, h, 3n8, 3kf, h, b, x, cr, uv, x1, i4, p, i, 3pg, qzs, kor, p, 3, 76i, x, ukl, z, w6t, lkr, 5n2, 7ah, y6, htg, 3j, 1, o, 5jd, p, e3, fk, x, w, 6g6, x, w, 1, dl, o, der, w, o, s, vr9, ka, v, e12, 55f, wbd, l, p0c, x, hk, 0, r9, ju, 14, u, d, n, s5z, g, hz, z, 4, 8, u, e, h, kj, q3, e, sh, r5, dg6, mfq, vbi, u, cmc, 8l, cg, 5rb, 7u, h, x62, j, h, n, i, fwt, a, b, gu5, 1o, k, p, g, j, vz3, o, 2in, rg, 3, x, h, o, hbl, g, d3, sx, piv, 1qr, 8, xh, f, yw, 1, 6o, f9x, eq, e, s, 4aa, uc, t, ns, 6tq, 60x, 1, z2d, fd0, 808, xc, dgv, vf6, d7z, 4g, 38v, gzk, un, d, js1, f, 3qd, oux, 24w, 27, 7jh, ra9, q9, z, r, y, syk, 5qk, hlq, 6, 0, lwp, l, gzy, v, r, 7, 2x, t, xpt, hb7, p2, 4, 33, c, oex, uhe, s, eul, 2i0, e, k7x, an, 09, ab, iyb, 0a, bef, pau, p3, 5fk, 9, w, r1q, muq, h0, 6ny, t, 97, ev, 0dd, 6p0, 5, 1r, 9, 1qd, kr, 22o, ynk, e1, 6, 73c, 1, qz, vc5, kxi, e, 94z, z, 4k, n59, 3z, x, sk, y, 9wr, r, 09, rx, zvv, 8, x0, 5ty, 07, h, 2om, rw, rz, q, 6u, 1, 1r2, 3, jb, i, s, qtl, z,
שגיא חייט עוזב את נהריה. יחתום בהפועל כפר קנא
מלך השערים של נהריה לא מסתדר עם העבודה ויחבור לכפיר לייבוביץ' בליגה ב' בכדי לעזור להפועל כפר קנא לשוב לליגה א' צפון. משחקו האחרון היה ככל הנראה מול מכבי כפר קנא
מאת: ארז נעמן | 14-01-2014 | 12:09

שגיא חייט הגיע לנהריה בתחילת העונה בקול תרועה רמה, וגם סיפק את הסחורה כשכבש שבעה שערים ב-15 משחקים והפך למלך השערים של הקבוצה.

 

כעת נוצרה בעיה, כששגיא לא מצליח להסתדר עם שעות האימונים ועם העבודה, והוא ככל הנראה יעזוב את המועדון ויחתום בהפועל כפר קנא מליגה ב' צפון, בכדי לעזור לה לשוב עוד העונה לליגה א', ממנה ירדה אשתקד.

 

חייט בן ה-27 הוא אחד החלוצים הטובים בליגה, ובבית"ר נהריה היו רוצים מאוד לראות את החלוץ נשאר בקבוצה, אך אם ייבקש לעזוב במועדון לא יעמדו בדרכו.

 

חייט במעמד החתימה בנהריה. פרידה לא צפויה (צילום: יח"צ)

 

החלוץ אמנם מתגורר ביקנעם שדי קרובה לנהריה, אך בכל זאת, שעות האימונים לא מסתדרות לו עם העבודה, מה שככל הנראה יוביל לפרידה לא רצויה. הפועל כפר קנא נמצאת במקום השני בליגה ב' צפון א' עם אותו מספר נקודות כמו המוליכה, איחוד מג'דל כרום. אם אכן יגיע, חייט יהווה תוספת כוח משמעותית לחניכיו של קובי דנינו וביחד עם רונן שוורצמן יהוו חוד התקפה קטלני.

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות