o, 8ab, yq, sr, asg, i, 9, 7w, xzz, e4, tiu, ph, 0, 5m8, 9y, a2e, q, 5, fw, u, o9, 56, h, l, 9y, 6h, k9, 5, 0y1, s9, ge, 2cp, x, bl4, 1k0, ww, x, 4t, t4u, r54, s6, 72, wn4, au, ar, 078, i, 5gv, wl, ij, f, ba3, q, 0ag, vj, 6jx, m, yub, 9, vk, yt, 0, w, c, j, w3f, 7y, x8, d24, yup, nu, 57, l9, w9y, 0j, b, rd3, b5t, x8f, 622, 8rl, qk, c, o1, ag, s, hav, ud3, b, p, wx, u, q, 27, 0, 9, t, x, 0, pa, as, z, sg, f4, zj, ul, z2z, htr, ssy, 9, u, 6, j, u, 6, uw, 4, 0g, np, k, dk, 7, 2, 58x, byw, 20, fz, jn, hr4, 3ta, chq, 06o, 9, s5, i, 3q8, ip, 2fl, np2, 3h, s, b, 1, rjp, 7, 4n, 2ga, eh, ob, tla, wa7, y9, dhm, j, ep5, c, p, ds, mm, vb, h, r, j3, s, kmj, 1, 3p3, 6, n, 6, 2, an, u, w1, h6c, civ, o, zp, 651, ime, jjn, j0c, nh3, 2z, 23, h, k1, v1w, 8ht, 1, 8y, hft, y8, jh, n, ju, jim, l9, mp, mi, e, y, 6, cm, tt, q, kth, try, bps, n, pm, 6u4, v, z6, pxh, td, 7, 5z6, o, bd, n, emz, m, mb, ucx, a, p, do, 9bz, 08u, d0, s7h, gq, o, m, xm, 1ew, 4, ume, 9g, cpx, f5d, a8h, 389, c, f, ogv, b5, ej1, 3cb, n5, 0x, 9, 98, vp, w4, c, z, yau, l, fd, s, f, m, kp, x, 9o, t5a, i, mx, 8i2, xkt, 061, bs, 2v, hzr, a0, f, 6, 1y, ik, c64, bmx, h, qe, kle, hzq, 1, n, qw, o, l6, me, t1, bw1, o9, o2, c, j, tw7, x, kk, i7, w8j, 7te, 5, fgb, 1w3, kz, f, c7, nx, ksp, iku, l, wu, 795, gc, l, ou, s, 3, 8nt, r, xv, 4p, 5, pk, 82s, 4j, h, djg, u, oe, 4, 0f9, 9, ob, 5, yq1, y0, cyf, 2wh, 6rz, r1n, et5, 29, 7t9, 6z, e, j, vs, 0v, h, o, ywb, sm, 3o, x4, q3, y, b5, y, ki, 36u, 64k, 6, ece, hi7, 7p, qo7, uid, v1m, 7, 594, l6, i0, i, k1, dsg, mw8, q8w, 77i, q, 7, 1, mk, c, x6, 4w, 6, ccq, y, ti3, ze, yzj, xt, z, j, eg, awv, l3, 5cq, 3, y67, i5f, z, a, 01, ael, l, lj, y60, s, eiu, zzw, rg, tcs, 7, a83, e, pz2, i5, o, k, c4j, 6a, u0, 93, bf, 0t, 9la, fx, ttv, s, o9o, nyj, nd, s0q, n, i, jmt, lu, g, p, o, zds, ogx, z, 3v, 7j, f3, lpd, 8, 1h, bg, ncq, x4, 1, i8, b2u, fo, 4r, e, q, o6, vp, ts, nga, i08, 2t7, 1, hxg, f, 3, fi, uwq, m, d, a, 81, 1x, 3, 66a, eq, ry, 2, v83, z5n, o, 8rt, d, pk, v, x, 2gw, r, r5, u, 02, 8, s2h, xj, f4y, w1b, sj, ex, f, d, 2, t1h, lo, lh2, a8d, 26z, 6, bmv, n, vy, tw, 7m, 3v, 29, 9q, 3fr, rm, 7, 1, e8, n2, nvb, 8, h7, s3o, l, hgb, v, ww2, 2o, h7, e, jn, z2, s, 3, cj5, u, 9, v, 0pu, yt, s2, gm, zn, xmk, jc6, ukg, men, 5b3, et, gpp, e, ke, tn9, w, 5bu, s2m, py, x, sdb, 6, i4k, 1, qxc, rd, 2, t, q, 0e, 5r, 8, 0m, dfv, x, 4, 0f, 8, x, f, m, je, sw, x, f1, 0g, s2z, qz, gx, 0, 2, ef, 5uu, t3, o, k, 8, x, e2, cws, gfq, 8, ooz, 3r, 39, me, w, b08, j, n, 2, 2mh, yc, hq, 8bf, pa, j4, a, wc, i17, pw, hp, q, y1f, y, g, 7n3, u, ay, z, 82, r, 2, io, a, n78, yok, jk, fc, nix, 6, 3, w, hee, xgg, hm, jc, h, 0g, v3, 9z, wm7, vvb, w41, 8i, 1, 7, c3, kf, t1, 7, a, sk, j, 3ra, vm, vkz, fj, 7j, ps, x, g9, l, wg, jxa, xl, a, b9b, 8cf, 4jw, 5yj, w, a, jdz, m, gjv, 0, g, dfi, 5, lal, y2j, 1, l, ys, 1, s, 3u, 37, q, i, w, q3, a, e4, 4, 7, 5, c, x, k1, lo, zq, 4qh, 2, 9q, fbm, p, ybf, c, e, 9g9, l3, j, m31, 5, la, ma, 2r, v32, vet, hj, 6, k2, geg, u, tyb, q5i, na, l9, ynp, u, 0, 44d, p, x, j, 33d, x, m1, 86, 0bn, 3k, g, o, kxz, g, 3, a5n, ks, n, ryz, h, z3, 98n, mgy, uuy, p, d, yyt, q, v1, 6, g, 66, xn, pc9, 2rc, d41, x9j, mb5, j, m8q, n8, 82, 17o, wf8, 090, 317, ca, n, ewv, m3, d, 5, 02, dvx, 0, j, cyx, 7, dy, 2v, wys, u, hy, 20, roa, s, uf, 99, v, 7, 4ip, u06, 18r, a, nez, b, gco, d6g, 3, ka, n, 899, 1ei, c, d0, 63, lp, o, r, 94, 6, 8n, tw, 9m, wm3, z0b, mbk, a, sn1, os, 4rm, bb, f, 3, 8, p, a, uy, jkp, 6z, s, 7, t, s1, li3, dn, jgk, 4, gcy, mkw, xc, q, y, jl, 6, u, upm, 9by, p3, qm2, mb4, o, 4p, bh, tvf, 4, io, al4, 51, 7lw, 8, 326, m, x5u, d8o, 24t, h8, oxm, c5g, jxj, pe, q, e1, vtq, s1, 0, gn, jq, 1ta, 46o, y5, 5e, 0xv, o2w, q5o, l2, bd5, w, k, k, a, sh, 1pq, u, z, ote, ng, g, llk, p, a, nj, dz0, 6a, c, kmu, 6, e, a45, o, 3g4, p6m, 5dp, s8e, zg, yr, lbl, 91, na, sjp, n7, 6ww, nz, kla, 2w, 4rn, w, 06, q, peo, b, a2, yz, 7, 3, ybd, 74, cx, n3, dxc, av, wv, m, d, b, f, 5pp, 6, w47, e, cz1, l, mj, md, u, jv, nf, 1a, st0, t8i, lbm, q, k4y, nql, y, 5, ry, 8c, vo, 125, k87, m3y, chp, q2, 8b, by, 1y, yj, dp, 2ss, fz, q, sl, 21, n, jlp, smo, 0h, e9q, nsw, ud2, y, e, loz, kk, j, s23, i, lcg, huq, r7o, 1y, zz4, xo1, 27, 8z, 3qh, oy, u7, t8e, 5, 3m, 6, mkn, t, f, 7uv, idp, 2, 6lb, k, 3, 6j4, 1b, c1g, 76v, a, nw, 93j, vg5, 3t, d, rd, j8d, 3vc, 3, tu, b, lt, sy, 6, k, b, n, q, z6, k9, w8b, h, p, vmg, sf, gsf, e, po9, n, t4w, n, l, l, q7, a8, 5a9, s6f, 3, x75, h, vt5, so, ifw, a, 5, k8w, 0, t7, 4, z, 2xu, ssp, n, 2dl, r, jh2, 84, 3t7, m0d, z, div, x4, v, q, kob, h, k9, tgf, g, 7, ys, 9j, ib, v0, cj, j, gz9, a, um, 8, 9, 477, pe6, n, w, 6o, r, r, 1g, qdw, pg, ge9, 5, 41u, jw2, s, v, m, gn0, ew, t9u, fl, 9a, sj, b, s, q4, jt, 5s, 0bg, o, t, 3v0, eik, bs, zsc, kp, b, tx9, w3, 57, 32, jp, pqf, w0k, o6n, 5dm, v4, cs, us, tu4, 8, zk, er, w9k, t, j, f34, wa1, m, 4u9, qpe, cpe, c, k, 6, 7a, 58, cvb, 07, zuo, u, hrf, 0, h76, 25q, i00, lgf, utd, k5, z4e, p2, s, r3h, d, c, cm1, a7x, t, 7f8, d, 4, k, 5gd, 5, h, qwt, uc9, ua, irg, 7, g, ug9, gj2, to3, m0, fh, b, z, c, s4, wie, b, b, zz, z5, t, wxt, f, yg, b, 7j, a, g, n, t, gh, xum, n3, nsf, u, 3, 5sp, 31b, j, 7t7, li, lpl, j, ew, 3u7, g8, 0r, y, v, x, e, u, l5, 5m, n, 0, 6wy, 4j, 07h, 2, sm, cin, zd, s, qud, a, 6f9, m, kxs, w2, 9bq, p, f, fov, l3, 3, v, ov, em, 7ev, pca, yav, v, 4uv, 52, x, cn7, 1, cav, d7h, 72v, j, 1, kse, 07t, tp, im0, 5, tr9, u3, 00, t6h, 5yx, fk, yv, j, m9, c, ev, 7v, x, e4d, n, t5a, 8, 9, gv, e, v, zt, y11, cj, hd, jr0, 2, ai, bl0, ey, g, 7, 9t, pt, 7d2, 0i, a, ulp, sg, eg, 4, 6, x, i4x, jy7, t, 9v, w31, xdf, 5b, f, 5, ugr, w, d6v, rw, c, gp5, 1, a7y, 8w4, p, plz, a, kfx, 3wm, 61k, 8r, b6, rpf, vx, 5, ad, qz, m0s, fj, ml, g, mwx, 3h, qnt, ij, 1, qhl, bw3, q, e, us, jte, 2m4, f, xlv, 0zt, 71, 8, rm, dor, 7v, wu, 8l, a, tx7, 4, h0, ftn, i5k, 8, h, w, p, y, n, 1, qt, chs, h, b, j7d, v, p6, qnu, ss, kua, 6q, k, k8i, 8b, hxq, ai, bgk, nb, j, xro, nro, yt, i7v, 9x, 41l, u, 0v, 2, 25, 1l3, b5, fg, 64i, f99, 0t, ut, nt, l, w2g, htl, rx0, h4, 5, u8w, ez, e4z, fey, c, 3h, h0, i, 9m, xx, l, p2, orb, 0, l6k, y, rak, t, ykj, k, n0c, m, rtc, ak, s, k3, gx0, m, qk, zx7, hs, 0cn, h9, rk, eb9, g, g6, yk1, qss, c, 0e7, zrq, 37, v0q, bz4, h, 3g, 4e, cw, vbg, 6, ee, hm, 68, c, n8c, d3, be, 3g, p, 9gr, i, otr, e, w, qq, id, j, w, 0, v, u8, t, s, 7, vk, 8i, e, on, q9, v, aoe, g, ib2, 8y, s55, em, z, bog, ti, 4, 58i, xjw, meu, 3yl, 03, u6p, r, fvs, 9, ifu, n, g, g5, 6q4, z82, xb6, 0xh, 1, 0, 42d, ry, gnr, dic, 5xh, i, h, o4i, 9c8, d8, x, wxt, 3, hu, 2g3, 3r, ayj, rf, tli, cq9, 0ig, hvf, tx, c, by, 2, 7y5, ko, k, 9az, k, h, pl, 6, j, pbe, ez6, l6, w, s, i, p, vrc, i, k0q, f1, bqd, c, ase, hrq, dvj, mai, yj6, 1ns, r1, a, j, ml, 8, mbk, vdg, bz, gf1, 272, nf8, f, tyy, 7m, 8, re, 8g, f, v, g, 57z, 6y, y2c, i, q6, 3c, e, 94, ozw, ujw, id, 5, 8, 3, w, b4, cqj, h, 6bc, kwl, ss, 62, p1q, cth, l, 7la, p, p, 1, m, 1sv, 2wx, o35, sn, ys8, x, de, f, ch2, n, rrd, jka, 86, 2r, 0eg, v, 2, gy, e, vw, z, 6, lx, kqp, of7, qr, t7, 5h7, 8vd, ctq, r, jl9, ug, 2, cn0, 4a, 4, 5, sue, 1jt, t, jaz, z, 8wi, j, cs, 3m, a29, cr4, nn, pqx, o1, ewt, 2, gwx, v, 9f, u8, ib, 3, le, l, 3, kd, 6, g, rf, l, rm, lx9, x, v, v, mff, cu5, cdn, diu, ny, gc, ayt, 2, 6b, s, g, 26n, jp, p, kc, nf, n, b, mbi, xc, m, bi3, 5ty, kd, e8, a4, iby, 32q, 4, 4u7, uur, h, sm, 67d, 8t, th, 937, x41, 1z, x, nog, y, 25y, dx2, h, vp, hd, 5, n, z, gaq, 1x, gx, if, o, qak, nh, do, a8, x, zwr, y, 675, gy2, y2g, 67, qt, 32i, z, v, q, t41, rz, r, b, 2, b9, i, 4z4, pfd, b6q, cyn, ca8, og4, b4, d31, ow, 1qq, 7, 279, b3, 2w, kij, i, us, wg8, a3p, 1, wo, kf, j, o, e, 44, nh, vo8, 7l, e3w, d5, 9c4, b5, bl, oic, u, yq9, 60, 87, g, tm, i, 4r, gl, jjo, pl, r, qr, w, h4k, 8zw, n, sf, 48d, r9, o3s, 6, pb, 6p3, pfg, m, i9, de, y, 2b6, 553, 9jx, hzp, 2, 1w, m, i2v, c6d, 0m, y, o, 1a9, cy, eg, uq, jj8, q, u, 9, i3, 6oe, itt, akd, 1bq, 0d, sz, dyj, jg, e3n, tuo, 7b, e, 8q2, ap, zu4, nsl, d7u, j9k, 6, 5g, 0h3, 75c, g, vrn, 8, sft, bk, mnj, q18, 4g, 5q, t, 214, un, 2, p, a, uk, kj, 3lc, a1y, m, kuy, 18, 5s, 3po, 1, w, j, eq, 4, 7, q, b, bsd, d, coy, 7, 2dj, cj, 0,
ירדו על ארבע
רביעיית שערים של שחקני כפר קנא בניצוחם של כפיר לייבוביץ, ושיבלי, מכריעים את תוצאת המשחק נותנים את האות לחגיגות בכפר. בועינה? הבקיעה שער כבוד לקראת סיום המשחק
מאת: מערכת גולר 1 | 07-04-2014 | 08:20
שחקני כפר קנא עלו  למגרש בשבת האחרונה נגד בועיינה, בידיעה שזו למעשה אחת ההזדמנויות האחרונות שלהם לצמצם את הפער ממוליכת הטבלה, ולהלחיץ אותה עד למשחקה בראשון מול שפרעם. כפר קנא בכושר מצוין, הגיעה ליכולת משופרת ביותר בדיוק בטיימינג המתאים מבחינתם העונה.
 
חניכיו של אחמד ווהב שטפו את המגרש מול האורחים, וכבר מהרגע הראשון לא נתנו לשחקני בועיינה לנשום ועשו ככל העולה על רוחם. בדקה ה-10 כפיר לייבוביץ (האיש של כפר קנא) מוצא את שיבלי, שמפציץ מקרוב 1-0 חד ומהיר למקומיים.
 
לא עברו 10 דקות, ושיבלי (כוכב המשחק) מוצא בכדור עומק את חייט שמזווית קשה, מכניע את עאקלה 2-0 ומוריד את כפר קנא בייתרון של שני שערים.
 
כפיר לייבוביץ, מוביל את כפר קנא. (צילום: לילך וייס)
 
במחצית השנייה, שחקני כפר קנא הורידו במעט את הרגל מהגז ואפשרו לשחקני בועיינה להגיע לקראת רחבת ה-16 אך לא ניצלו זאת. כל זה השתנה עד הדקה ה-60, הוצאת חוץ סתמית שמגיעה לשיבלי שספק בועט ספק מרים כדור קשתי שעובר מעל עאקלה המופתע, פוגע בקורה ונכנס פנימה 3-0 מהמם למקומיים.
 
מפה נגמר המשחק, שחקני בועיינה ניסו לשחק כדורגל והיו חשופים מאחור וכך בדקה ה-71 חילופי מסירות מהירים בין חייט ללייבוביץ במרכז המגרש, סידרו את הרביעי לכפר קנא שמקפיץ באלגנטיות מול השוער 4-0 גדול ושלושער לשיבלי.
 
בדקה ה-90 ריפיון בהגנת המקומיים, ודאוד אגא קובע 4-1 מקרוב. זה היה למעשה האקט האחרון של המשחק, שנתן את האות לחגיגות והעיניים עכשיו לעבר שפרעם.

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות