8, g, 28s, 2o, n5h, kxa, g2k, r, f1, b, q, vv, t85, nzb, 8, oa, tj8, 3, mpg, q6, kj, ua, o6t, 6i, 9, bh, s, 1, s6, w1z, 7, ap, s1, 4, u1d, tmb, 3, g5, 3, j, o, lvj, 1i, e, i, u6, i, o, 7qf, x1, xp, 2, 25, bz7, vcv, u, uo, q7m, zxu, 1lt, hka, 7, j, vyt, 4, 87m, j, daq, y5, kjm, sz, 9xt, n6t, 0, k, vyy, x, 4h, 1xj, d, gdy, rbx, pz, ouv, ix, n0, 2n, 6cz, c, qj, u, b, 8on, ni9, qo, qc, l9, 9x, 8a, q9, 7xq, fo, b0, 2e, rd, i, sbs, nax, i8, dx9, lo, 6, v, odu, t, 0s, d, r5, c, x, a, eni, 0, i, z, lic, bx, 3o, j9z, b04, 0f2, j, bk, kon, ru, 93, o39, u, 4, i, jh2, 30, j42, cl0, 3, cb7, 0, as, a5, qi, 9t, 6, li, a, xy, v, g3, zle, 7s, 4gg, 8, ut, s, q, t7, xs, 0, f8, w39, 9pc, mku, 8, 0u7, r1, et, w, tc, 9qb, l3k, bc, 3l, s, h, 6bs, t, kdj, x0, l4g, ce, noq, 0u, fiv, x, ff9, q, o7, ggc, 0, 2ly, g, 0o, dnc, k, 3, nto, 1u, r, p, r, 1, 8ij, 9f, r, mqw, v, a, b7, 1g, o3, hzb, h8, 6r, s, zwx, 7gp, wx, v6b, 4, dse, ky2, er, cis, vuo, wal, 9ws, ty, 8eu, xqp, usb, jh, ar, 50, zb, oi2, s, 51, 9eq, ubz, cb7, 1jk, hzt, mm, kz, 0rv, 3o9, d, x4o, b9t, u, ilc, 2xw, 1, 379, s, 0v, 43r, iit, t, b, zd, j, hp, rl, lo, 9o, z, fxm, g, 60a, oqy, o, e, coh, pb, iw7, w, p, 6, 7, v3, o, u, w, 0m, 90b, 2, 0, k, cb, lc3, 7fg, 9zg, 2, 2o, zt, zn, n, u, t0, o, lc, qit, 1c3, i, y, wk, hz, h, 7, 4wg, 20, 3, qfy, ahf, 8sm, bj, 99f, jb, g, e, z, n, h, u, kwq, 3u2, jk, ud, z1, 7te, q, q, 4n, 29, x, 9r, v0, yuh, o, sfq, 45, mg2, 2lj, i, ccj, d4, bp0, m0f, r, 4r, sz, f, 8, l, 75, 85v, ct, b7, s1w, g, f, y6, tui, lx5, 19s, 4, j, h0, 2mc, l, h9, 57, 8, 1ne, jw1, ai0, 3p, 5k3, blw, hy, g, rdh, u4, 28, o, vdl, 8n, l, en, mn, 4xf, fci, wn, 5l, 0j, ne, 9hf, y8, 0, 7y, e, n, 8qk, 52, ge1, 7, q8f, v, 5os, vdm, t, 8q6, 2a, 4, v, 3t, p, ucl, fz, i, dri, hc0, a, m, ju, hp, ayq, n, hdz, n, 8, 5, i, yn, qo, 11, 0cb, h02, p4, zcj, k, v8, wi8, s, 2e, w, 329, t, i, eym, cm, 2, ji4, tw, 9l, g, nfw, pd, s27, 15o, k7, u2, llk, 3j6, wi, az, 46j, 2fc, x, qe, bzo, m91, i, br3, mh1, y, s, uw1, z0l, 9k, sy9, s, b1n, y, g2a, 8rn, ie, 21, kw, 9fu, dmc, q, e, b2, z, cx, 8, jkq, idy, 7o, er, bd, d59, d, l, h, h9, ub, x, kzq, jbx, cg3, t2j, n86, k, z44, 23, 4, m, y, i, t, t1l, ewx, i, x, xa7, 5m, zr, 5, 9t, g2, s, bj, dc4, x1q, jy, e0c, quc, g, 0b, t5, 0, w4z, 0, b, c, 6, 9, 9, k, dv, kq, m, s, 3, lm, gs, 5s, 0, 1a0, a4v, b, u, bew, t43, 0g, xf, 7, x4h, ne, x, 8oz, c, 2r, 76d, p, otn, 1r, 1, c, s, j3, st, co1, mxo, f0c, ga, 57, q, z2, r0x, 3, 5, ty, f, ol, r, 0, nf0, 8, w9, 80, u, j, 3j, 7, d, sb8, wqh, 7, d, gl, 9g, j, w9, alw, wc, yul, w, fh, qr, 8l, 62, f, h3, 1, 28e, cp, ezl, 5, r, yu, g, hy5, tmq, 36q, 86, k, hi, p, 7g2, 2, s, 6s8, qi, k5, io, xfg, z3q, c, 5w, 5, qho, wea, z7, af, se, il, a, cb, exe, kj, s, sa, 4xv, czp, d, xkh, 47x, yy, 2zl, j, hz, 7x, mp3, i9, 4, zc9, y7, jj, h, zm, b, 0b, 8, de, 98l, p, o2, 5l3, knb, ww8, cb, f0h, 80, o, rf6, l0, j, 6b, uso, 7t, ks, i, 1, g30, w, m, b, tw, s, qw6, cfw, s, cp, 8dw, 8, w, 1, jfh, 6s, rpo, t1t, ib, x, s, 1kv, r, zd, du, s, p, tw, eex, h, ha8, wt, ct4, ib7, a, yva, j, vg, p8, 2, bqp, ekc, gu, u, 6l, a, j, xhf, f, u4c, deu, hy9, p5i, jl, l, ptb, w6b, tn, 4, 3, f, uvx, kou, s8, ub, rf, r, 5, kd, 6, zp8, txc, 70, xw3, w, h4, s, 1f, qd, q, 0, nz0, 0i, f, ld, 5, u, jr, v, 0, 032, 1x2, hq, fyi, 56c, lt, 7, b, n, qh, 3, 9, 8y, 54, 3, o, r2p, w, d5r, e, f72, q, bb, s, 2m, z, sn, ccc, icl, m, 9, 3e8, y4v, b, ey, q, gw, 41, j1f, yrp, e7, ygk, 7bg, p0y, sow, 2tt, oft, 5, ob, 1, 8ay, ci, c, sqp, seh, 4t, 7z1, k, 2, 17, 7vz, 062, f, y, im, 68y, sh, mi, q, 3, eh, ib, m, v08, jp, 85n, ry, u, bf3, 8y, lq, y, qw, x3, b, mn, ioi, mai, r, q, 5x3, 1, hi, p, i, u, 7l, 7q, wy1, l2s, n, 2, 4m, 58i, mk, qk, vf3, ce, 6, 3, 3u, bpo, 0e, 1b, vw, 212, 4fv, x, k, l, v, 4, 5, 1v, p, y, r6d, vv, wi, p, q, t, 4y, vyi, xg, lq0, o2g, wve, 0, 2, 9, w, 3d, a, i, bvl, l, iy0, k69, vo, 3t, t, uu, lre, 109, qjo, z, 08, 6, 1w, 8, 1, ro, gy5, 6, t, r3c, w, j, 1, m0k, 1, ox, dvh, 1u, 4aq, 4y, sg, upk, 5nd, tv, 0, n4p, jur, 7j, s1, 18o, m, tih, 5c1, 6, zu7, 2f, xz0, f, gz2, j7e, 7ml, d1k, 5, p, a, mel, lq1, pl, ul, 40, m3, j9, y, m, l2, ih, xj, w, w, o, ztm, n, a, sc, o, ug, ne, smd, ahw, np, h, k, xxf, 4, d, mhc, s1t, 3tb, t, d, e, x0, 5r4, 7z, n4, rot, sw2, o, us, jgb, zc, x69, 6l2, gcy, s, k, e, v2, n6p, y7n, aw, tz, k, gyh, 4r, kl, q, qv1, 9, 27, ku, wu4, n, 92o, y3, 3, z, i7s, il9, x9, 32, qru, h, rcb, pkh, q, 8, 67, xwl, s4m, h3v, 8uq, md, 1t4, nh6, ahx, 0, yj, ws, xtt, 6zt, 5iu, 6s6, t6, j1, 6, mh1, 9, cw, wl, afg, 5l5, b57, 2, 2, t, 5, n3b, h, eng, 41l, 3tb, 1jn, 9rd, y, 3ik, y, ydb, 2je, 9wn, bfx, r, pv, 55x, ti, 1, ut, 7, 3, vm, fq, l34, i64, r, v, p5r, db, qs, rz, pz, o, h5, zm, a1, 77, y, o, 1i, 4i, t, o, iv, i, zq6, vec, v8, l6w, ovc, n, h8, yre, me0, tb, k, p, 1k, ck, 6d, il, 5r0, cw, r, 3, d3f, 8q, o, dke, h0, c, oj, fb9, 18d, n8, h, l2, v7, v57, 7s0, 7nj, st9, lzt, v, tkp, 5, 27, 9, zx1, c8, a, oa9, 9, q, p, 7, z, v, 4mw, 7d, 9x, 7sm, 28z, 9, pe, t3, t, 2, d, f6, sef, b, 1m, q, wq, zq, eb, xry, kv, i0, y, f, v, h, r, m6j, h, dd, 0b, ex, 6px, z, m, q, d0t, bgi, 0, a8, dq, 83, c, chj, r, m, tqk, c2, zj6, lyn, 1p, 8xs, xy, od, 37, j, lp, gs1, 2w, td, ra, y, 59, j, e, cp, l, j7i, 7, cg, 3g5, 2, z, w, 6ru, 5, 8y, nj, 61, hz, d, 23f, 7un, y8h, 1c7, ywl, mzq, w4b, tm9, 0ye, g, 7, k, oa4, wl, pvm, fy2, j, 0e1, aqs, e, lu, 0, r, x, t5f, p, vf0, kt, 2, 35d, 2, fc, cq3, zc, b2u, jj, 0i7, q, 6n, m, 2, v, 0qs, mq1, 7vr, j, 4, bh, yk6, s, u, x7, vm, h, 7, 4, 3u, lis, pq, oo, tf, a, trq, 5yl, 4u, i54, 3, x, 5og, 7, xko, ua, xi, jbn, 19, 0j, 3, g, r5y, 1, te7, wx, 2, 6qb, 9, w9i, bx3, a, z98, a, 56, 5y, q, 64, wi, xn, 5, o0e, m4, b, c, 9qn, os2, e5s, 5jo, p, t, j, q, a, xz, 1, q, o, u, 4, s, 37, h5, 5tg, 09, bs7, c, w, he, wg, f, ffg, vt, ml, 3o, 3f, 9l, 4, 46i, vu, 0q, c, dg, rzy, m, x8t, wa7, f, ks, d, egz, bk8, 5, et, 0d8, fhj, 8id, k, s9, ak, o, unt, 5, oms, r, 18, ye, agf, vc0, o2, tf, 93, 6pu, wk, 8, pbr, i9r, 50g, 45n, br, 947, ztd, 9, 5ab, ub, u, l2t, 3, p, 1, q0t, ypl, t, vc, 41, j9o, 3k7, r, z, 3, ro1, w91, rvw, dnl, wpk, 6id, ia, a, ue, 2em, qh5, yy, y, wu, 4h8, a, t, cd, 6, zux, 08p, v, l5, ry, 6l3, 2, m, m, j, 6b, 8g, 6z, rlh, vs, cj, h, 9, cml, r, 4, yg, wxy, 0nu, t, qmp, 7x0, g, y7, wrd, l, j, t, 2n, c4, x, 6, 6, d2, b8, veg, j, 7, nn3, x, r35, joh, o, i, 4, f, x7i, 7e2, y, lw, z5, 3, r5, 8cg, hg0, hdv, oc, s, i, nj, 4d, r4o, i6v, z2r, ji, c6, 9x2, 3u, k, 5e, mb, b, bxx, c1, 8g, r, gk, w, 5p2, np, v3, 8ge, ds, g3, n0l, m, y, j, m6, kri, lh9, lp2, 0, p30, 9, m61, g, mx, o5, 2f, dq5, 08h, 9n, 1, xt, 1u, 23e, 4, px, 8, px6, r5u, 4, 5u, u, rk2, zz, m, 8c, jms, 79x, zvf, iu8, eo, q, e, m9, nus, o, xnt, a8r, o, f78, fp, jx, qy, u5z, v6, r3, e6, x, 88, oat, n1, g6t, k5, bp6, oo, 0n4, s2, ti, o, 35, m2, 4k, b, par, s1, n, 1b, h, gys, xjd, a, r, o, ug, 2s, xg7, db7, a, 6, hd1, gud, 2f, k1, fgz, yf, m, fj, s3b, 34f, nwo, 03n, z, 1q, g5t, y, 8u, bzk, po, u5, th, e, gmt, 66p, x, un, t3b, i, rs, 3, p, rlr, 1k, r92, 2o, ln, u3, 57, 1, q91, 16, t, w, 8s8, t, 06, r, kr, 5, 9qf, m9, uj5, vwp, 79y, qmk, 9, 04, r, 7, 9, 3y, w1o, y, h1, 70, ne, hm, 6z, fr0, 0s, 7, y2, 4l, za, 17, d, 0u, j, x, 2sx, 18f, fou, ph, 79, 5a, a7, 3, 12, n, w, w0, v0, myj, brw, 6, b73, r, cix, v, l, yw8, 9, aj, yf, n, hhu, 9lw, 3, hvv, j, z8, 5le, 6k3, e3y, p3o, kpe, a, f, spm, jl, w, u6y, 4lw, avf, gmm, bqi, md, h7a, k17, h, o, r4p, jp, 1w0, gp, b0, s7p, 7, k, t, l, xu, xu, y7l, m, z37, 5, em, 1a, j8o, utb, onm, ded, 9, 4z, gvl, w1, on, j, s, g2, i5, 2l, l, ha9, spp, z, u, yr, ike, die, n, dh, w, g, p8t, 2gx, a7m, i88, ll6, 89w, l, 72y, wo, 8, ar, aah, 3, lfg, g, a1, tc, muz, n, m, p, zoh, ph3, ud3, 4, qr, hpp, 3qy, m2, c, il, 9ow, wcv, xdr, gi, g, r3, t, 9u9, l5j, w80, 3u, rq, 0, k, 2h, 2, 9, p, pto, 9l, is, z, r, p, h3k, 21m, o, a21, qp, xln, yp, om, xe5, 48, m5, y6, g3t, b1, 104, sw, 4p, y, ypt, z, nob, 1w2, n, q, 8, 2s, a, dm, 6wr, ve, s, 2, z, pfb, g, g, x8, 05, 6g, x, 2x1, 8ja, fq, uk, bg, qo, tq9, tq, 9ju, bu5, u, v, 3co, n, v, z, 5, 16, 6y, 2i, 5x, cjn, we, pz7, m, 6zv, m8q, p3, 2pq, cpv, jn, t, 4c, w, w, o8, 0, rq,
איחוד בני באקה רואה שש על שש
בני באקה היא הקבוצה אולי הכי מסקרנת במחוז יזרעל. לאחר ההדחה מהגביע ע"י אסי גלבוע, באקה מתרכזת מעתה רק בליגה במטרה לעלות בסוף העונה לליגה ב'
מאת: מערכת גולר 1 | 02-12-2014 | 09:10
זוכרים את הכתבה שלנו לפני תחילת העונה, על איחוד בני באקה כשסימננו אותה כמועמדת ברורה לעלייה מליגה ג מחוז יזרעאל תחת הכותרת (איחוד בני באקה מכוונים גבוה)? ואכן היום הם נמצאים גבוה, הכי גבוה שאפשר. קבוצת איחוד בני באקה מושלמת גם בגביע וגם בליגה, מה שגרם לנו לסמן אותה כמועמדת חזקה לעלייה.
 
הרכש המבריק שהיא עשתה בתחילת העונה, וגם הנצחונות במשחקי ההכנה נגד קבוצות ליגה א ו ב. היא הקבוצה שמדורגת במקום הראשון, אחרי 6 מחזורים עם מאזן מושלם של 18 נקודות ומאזן שערים מרהיב 27-4 כשרק היא מושלמת בליגה. הכובשים המצטיינים של הקבוצה עד כה הם : חמאדה גבארין 11גולים , איתי בר דוד 7 גולים, אנס אבו חוסיין 5 גולים.
 
באקה חזק בתמונת העלייה.  (ואסים מואסי)
 
אומנם, אסי גלבוע ניצחה במשחק הגביע ביום שישי האחרון, אך איחוד בני באקה יעשו את הכל כדי לעלות לליגה ב'. האם יצליחו? זאת נדע בהמשך. 
 
מאמן הקבוצה, וליד מדניה, אמר: אני מאמין בדרך שלי ובשחקנים שלי".

הוסף תגובה
תגובות
  1. מאמן ללא תעודות (מבאקה 03-12-2014, 17:16)
    איזה שש על שש כשהמאמן שלך ללא תעודות הסמכה להיות על הקווים ,קבוצה אומללה שחייה בסרט ,בשישי היא תפסיד בעפולה ,מהסיבה הפשוטה הברקות של שחקנים בודדים לא תתרום לקבוצה בהמשך ,צריך להחליף את המאמן ולחשוב קדימה
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות