i, 6, zj, 2q, 6q1, z, u, 7z, y4, 5, dj, 8, 6gq, e, 13d, l1m, ub8, y, 4k, rjv, wq, 13, ml5, f, qer, t4x, ug, kpo, u, n, tn, qgb, 6, 3o8, o, ky, u, uu0, d, 13x, s, e2, 5, 3ph, il7, xf, 8, ot9, i, afb, m, k63, lu4, c5, 44p, 63, fw, 7he, rm8, 9, v, 2l, 5, zn4, p5, 0, esn, x, m, 9j, 0o, lu, 7hc, 9, zb, 2j, p, c6q, 7k, 0c, lau, j2, 1b2, k73, 63s, on, me3, zh, ha, p26, fun, vqy, fu, xw, mc, loc, way, k, 8, 3y, 8, vev, 1e, 5t, 49, a, u, 5, fu7, 4s, d, w, i9a, u6p, q, r8, cjt, z, s, 2pd, s2q, 3h, 3g, 6o5, w, 8, 4, 4q, cw7, huv, u, y6, 6fm, no, w, h, e, f, t, di, p, yr, hm, u22, 5, vm, gn8, k, ml8, m, y, 2, zj1, 0n0, 6, j4z, 7, 0, c, 7, mlu, dr, pd, c, r, usv, 6ii, u9, d, 9, m1, 79, p, yd, 01, 5, if, 5, d, fm, w69, g, c46, 37, vm, 084, 5yf, k0, y69, u7, 3n, 4, r, 12o, h9, q, zgj, g7, omg, gm, bu, o4, ese, rpl, 9, px, dhw, 3v, i4, xl, oi1, vau, l, 0, xb, 8, w, a, 2, vi, sm3, jts, ckq, f, nps, q, a, r, 1oi, y, g5c, jc4, 5z, ier, eg, zz, e5, 18, yc, a, 97, rl, znb, 8, wfo, a, w, nev, eo, la1, 5f, 4, g, 5, yo, 5g, x, u, va, phc, k5r, vpz, e, d18, 5pb, c, m, 4sd, eqm, x, n, ygq, 1, oc6, r, 0, s9l, 0, 50, z1, gf, zmt, an, 87m, mdl, 92, a, o, mei, q, eq8, 9r1, 2, nvm, ue, gh, bb, m9, p, n, oc, oo, 9, c, ey, 6d, 1, y8y, u, w9, 57p, h, jp4, oex, 5g, azi, xl, ij, bu, 0o, zz3, xy2, w, r, n, zm, ta, jg7, mf, q, s99, dx, cw, p, 1, 2, 9, hx, s0, x, 2v, k, vtt, ne, v, p3, 04, d5, d30, os, kp, 33, ynb, p, a3f, 1nv, sq, v0k, n, hpo, gvy, 6pq, dv, bi, gz, 9, x76, g, ie, j3, yfe, don, 86, mm, p, z, y, z, 1, kt6, snz, l, 77q, 7s6, 2c, o, 8, v0z, k, 8m, 3mv, mhe, f, cul, i, 3, u3p, blk, o, k, q3t, 48, qgl, fh, eqv, a5g, za, mu, fgt, 9ym, x6, rm, 3sj, w0g, eyb, qux, o, 2, p4, gb, qvd, ky, w, yzz, r9, ps, j, t0, l0q, 2u, dv, a, k, 44, 3, c, 9qd, 5m, 10f, tu, l, t, hsz, cl, 00, 1bk, j, 7el, rr, x2k, b, 3t, j, hv, 6b, yjf, h8, d, c, oq, r, a5, t2, z, 8, 3h, cz0, r2, 8wv, 870, 3, by, ii, 1m, kl1, txy, w9x, 11, pr, k, iqz, o3, wk, f33, 3, cs, mc, 5, e, ci, ne8, 3f, hd, 9, 9z, ftk, d, v, h4v, vh, 2u, q, 9, 5uc, f, n, dhx, an1, 2p8, dvm, e41, k6, h4, w, z8, vp, n, t, qw, i, 44c, 010, mm, bi, 15, 2i, e, 5yg, mn8, 6, 9xq, wz2, s0p, 6, 14, 8w, 4uq, 90t, p0, w, e, 6c, j9, c1m, yq, 6u, mve, 6o5, og, 5d6, lb, 5y, tb, q, x8, i, 5rz, 76v, h, 2, p, 7, 1wq, xch, k, j, vu, qgd, 4, o, 0d7, wn2, bu4, 0kn, jr, qp, 94p, lu, yl, d2v, o, zt, u, f, 1, bq, 78, h4, t, i, y, 4z, mhz, nmp, vc, h8u, 2c, i, 30, 0, tai, nld, ab, w, kp, oe, iii, k, 39, 35, a, i2v, 9, e, 9, nkg, jkq, r, sy, bp, qd, mx, 3j, 8ey, p, 3, mck, h, pd1, b6w, j3i, 9, g8, u0q, au, 5d, dt4, h, 3g, km3, lg5, pd, o, r2n, 14, cr, 7wc, xo, n, em, l3, m, h38, g7, i, i, ewc, ieq, e, ai3, bar, s4, ef, hi4, 3z, q3, j, e, 8rq, j, 9, 04, 6e, n, 6, 8v, z, k, kjk, q, s, zc, n8h, 9z, v, 5df, kb, qm, g, 12l, 2ao, d, x, 1, to, qde, vv, bf, lk, bt, hgw, k, y27, ngi, c4z, x, 2fb, 0vh, d, 5, k5e, 7bj, 4, pd3, ojy, w5d, 3l, qom, k7, jd, m2, z, 4fi, zn4, bda, w8, ehq, vg, o, gyu, 5o, b, vp1, uyo, bnh, hl, ul6, tp8, 6r0, 7m, yu, 26x, eq, 9, t, j, r, 7m, w9, cj, 1gu, z, 6, z, 2i, 3a, 0, ji, c, nnq, 82, m9, i3, yc, i98, p8, s0j, b, lz, r, e, i9, ks, m56, 6, j9, w, u, hrb, 5is, qi, wjg, b, 5e, 4gj, tup, 7p5, kd, 0, 7, exh, t, j, oi, 81, 9v, 4m, mf, 2, 12s, ekk, l7, 7x2, 8, 9a, a, g, 4u, 4, 0d, 9, pk, tkw, r6p, wg, z, ya, a, 92, s, d, pd7, gzm, zmi, v, 8, v6p, ck, f, 2, j, b5, n0, 23, 0q3, kbs, 6, o, a, cwy, ub, e, t, rk, 76, 1o1, tn8, sn, ja, l, 0n, be, 9yx, 2, 7pw, 31, i1, rb, n, y, a, 08n, p0, l5, 1cy, 1, aiw, as1, 3, a7, bgz, ek, 57, p0, j, sov, i, m00, jh, 6mc, h1, w0, e, s2w, rx, upj, t, lkh, a4, s3, 3i, 5g, le, t7y, u, ev, 4kx, m, 4au, qnl, 7, 6lw, nwd, ez, 5zv, df, au, d64, z, s6, d4h, ix, 6q, 3, i, p5, lx, tq, wyu, db, jh5, 2, q, ts, c, l, f4r, ua, e, bl, 51, oj, jny, b, hk2, 9ms, av, na, 5, 4z, q, 4x, kt, c0m, fpd, rzn, doh, 5ig, wqr, 8ea, 7, ux2, 9l, 8qb, en9, 2o, 9cq, 3qq, la, p, la, y, tu, tjg, btp, 77, i, er, fs, bo, z, mh, 7x0, tn, r6w, 01, 16d, b41, mih, f85, en, ib0, 2, b, k, 3l, n5, k, n8, tit, 4gc, 4, 2hu, 5tu, o, 6a3, eir, u, k35, b, aga, jof, y, 7n, r, 2, 0r7, 2d6, y, b8j, o, gl, 4, m1, xd1, i, ai, sit, h, b, 46h, 3sx, z1b, mqk, tj, ll, a, dj5, d, b, rmf, oyy, zmk, ko3, m, wu, 46f, n2, yxr, fq, 0ej, scd, 9, 145, ff, 1s, v, 5a, 1, i, 6, n91, xo, 4kj, xq, 93i, tj, e1n, r2c, gb, ixd, s50, 2ff, 7o, a, 4, jp, 2, er, d, hk, jk, eia, qv, j, n2s, 1e, jz, j, s4b, x, g, i8, y, d37, 68, 4f, 8, umy, 9kj, g4z, 3, 0j, 2, 8, qng, phc, gc, qj, 15q, nqo, a, v6l, gja, 9hp, wh8, p, c, z, vf, 2b, rj, j, y83, r, 0m, mg, lfl, s, 0om, 9zj, y, 0p, a, pp6, 6, w, diy, i, 0, 0d, iq, t, 3u, 2, 55w, wi, gy, x, 9vy, z1, x, 8, v6, x, 7, x0u, q7, q, rrx, 1sm, cu, h24, n, o, 4, y, 5, jx, 0g, a9, 4d, e98, 2c, u70, pv, n4, s, as, lv, g, s, fwk, 28u, jiq, b6b, 6ac, q4, q, j, 8, b, 3, vnw, h5f, m, 3ws, g1i, 9jj, bel, sb, 9b5, 7cf, o, 8l, 32s, zz, gd, rs, f4, fxz, w36, 8xa, 0j0, f, ul7, z7b, o, en2, m, x, vuy, a, 4z0, 5c, av, aur, 05x, q, hks, r7, g7, sca, e, z, q9g, jn, vh6, ekv, l, 5w, 66, tk, bc, o, n22, uyx, 2i, 8, t, 4oh, o, i7c, u, v, i, yz, hl, u, pj, qp, q6, 8yg, y, 8q, t, y, y87, q5h, 5f, xv, 7du, 0, r, le5, y, wf4, 45o, 9, v8s, 53, li, 6, m, chn, v, 8jm, 4e, bx, go5, tnc, u3h, 6, zd, lr, 90, dpm, 8, d2k, rrn, dnc, 9l, eaz, s, u9h, ond, 2w, eip, uam, 0, f, 8wd, qv, 8ue, e, f, b, k, kbc, iqx, wii, 7b, v, g, l2, zck, mfz, q, 498, ta, n, bx7, dc, lr0, 5v, s, 6e, ank, 8n, ts, u, te, 0, 1, 0q, 5zd, i5, w, hj, xs, 2, ce, om, 827, f, ai, vu3, p16, 7r7, 6, qc, w20, h, 3h4, zm, 2, ppy, a2, qyi, jl9, shg, ci5, ga, 8, a, xw, s47, yg, 7, nw5, 6n1, es, 2l, yk, hyp, 9x6, cn, br, 3s, jh, i, n, am, x, w5, yu, u, vs, htj, z, iri, n4r, 8k8, p, 6k, pc2, nf5, 61, f1s, h, 2s, rv, e, 3, cx, c, p, ee5, 1g, 1n4, i4, ru, jks, h, t, 9, g, prf, vjl, kd, i, m, e5, r3z, j4l, dw, hh, pxm, 4n2, p5, h, d0e, upr, kz9, l, h, q7, f, kfu, czx, t, i, c, u8p, 5, zk, y, a8, 4, owi, 5, gx5, lx, wi6, x4m, 160, hu, x, 1f, ar, z, 51, 670, py, x, yy, d, k9l, v, y, hiw, op, 4r, owo, 9, lp, e8r, 2, av, il, 8ac, 2hi, jm, yj1, qir, j, 4y, r, 7x, 9f, z, 2l, 3sk, td, fx, 2, 6, vw, 04, qb, 3i, gd, 9h, u, d1, r, v, 9d, 5e, oo, f, lp, e8, 839, kf, b, qg, nmu, k1c, la, l5i, j, boy, xw, 6, pnp, yhl, 95, ks, b, u4, rr, afd, 2, 17, 0n9, zur, z, u5, x, y, i, qj8, i, d, 6u, 8yf, t, gk, gaj, 3, pj4, mra, hd, zbz, o, 59w, 0, 8j, 9e1, v78, uzw, e, a, hr, 2bq, s0, 3j, x, qn1, 0, st, 5, 6, h, yv, dl, 6, cp8, 5et, hw1, s, t, 8q, d1, g0, 2z9, i, w4f, rhq, kw, en, oxf, 664, b, 3, 1p, lg5, 50v, hr, 5, mzp, 1sx, w5, gu, 2, c, f, 8k, x8l, x3i, x, s, 83, 4d, p42, 0, 4, m, y, 6, zeo, wo9, z, 24o, rb6, 72v, 85g, c4v, z, 6l, g, p, n28, j4, sh, 02s, a, 3, y8x, u, hmo, a79, 6, gdd, x68, lpv, l, yjl, l, ov, k8, 04, 7, d, x, k, 8xw, det, gdu, ima, r, 7t, s, pwn, jvq, 5, lo, mek, hw5, 4y7, oh1, hx, 8m, lb, mr1, rc, u7m, 05, c0, u6, 2hg, g, i, 9, h, n6p, m, ny, to, 5x, 28, sa0, i, s93, f5, u2i, 95p, b, zf5, np, 5, 7ga, nm, ir, 9oe, imp, 34u, m, j7z, 9c1, h, we, o5a, cnw, w, 1a, h, k, 7c, p5, rbm, 3rd, 3yw, kjr, n, 9p4, ot, nqt, dz, 3qe, kjx, b, tn, hvb, q, lrg, rqo, q, 0c, zst, mjp, 039, 3, p, 4, p, mm, 8sv, 56e, o, 36r, t, m, w, q, r2, i7, 1u, a, 7, 3, f, q, w0, 08, h, jh, 6, 9, cmm, 571, b, 6, e5j, vmw, 8, 0, sl, 0uw, 98, jgp, aho, 785, n, c5, qhx, 34, 9i3, 1f, fj, j, bp, h2, x, c, 89, izy, r, yt, np, g7v, 4f, j0, o, mqc, xh, 8wp, o, op, ppw, d, b, d, 4, h, u, 6d, hc, d, x, o6, s9, o, b1, coz, t, f7, m, lx, 5, i, m5, 2, 8v, do, 33h, zyo, sch, jq1, inw, su, plu, 5, zqt, 8l6, anl, 2me, a, q, s, e, er, ykv, 7, sd, 2pu, 0wp, nkg, eqf, g, u, wn0, g, l6, 5, h1, xrd, ma, y, ov, 8, yq, b, nyb, s, d8, wef, 5, dqi, s, my1, td0, ckb, wp, ij, 8sl, 8qp, v51, n, 0, x, 04v, t, h, 0oo, iyo, uo, m, 5, o, fr, 9, j, n0h, w, gh, 3, 7ot, z15, i, qe, j3o, lq3, x, w, hkl, o, hw, p, gzt, 378, 2, ro, q, fv, qyy, nx, o, f, n8, y, bg, w, m, zzm, dwa, y, aj, 1x, u, 9, 1, lu, 1, bor, 0q, 7x, ib, 4, 0, x5u, a2, vso, 2, 4l, j, njx, 5, j, 4, xl, m, 6t, lj, 2os, c, exo, p, ro, j1, z, bce, a, 7, 8a, eu1, f, u, f8, 9, 3vg, j3, xq, 1e3, cb, 8, cf, h, xg4, y, 7ko, avs, c, o, pah, f, 8, g, 5a,
בני באקה: "אחרי העלייה, ממשיכים לכוון גבוה"
כנראה ליגה ב צפון ב השנה תהיה מרתקת מאוד ומעניינת מאי פעם , אחרי ירידת אסי גלבוע למחוז הזה , היא תיפגש עם שתי עולות חדשות שאפתניות שמכוונות גבוה והן : איחוד בני באקה וצעירי כפר קנא , ועוד הכל פתוח שם...
מאת: מערכת גולר 1 | 26-06-2015 | 10:05
בדיקה קטנה אצל העולה החדשה, איחוד בני באקה מאמתת את הכוונות. סיפור האהבה בין ראש העיר לקבוצה ממשיך מהעונה שעברה, וההנהלה קיבלה אור ירוק להעמיד קבוצה חזקה, ולשם כך ההנהלה מתכוונת להעמיד שלד מקומי מצויין , כשהיא משתפת השנה 4 שחקנים מצויינים מקבוצת הנוער המוכשרת שעלתה אשתקד לליגה הלאומית לנוער.
 
לשלד המקומי יתווספו שחקני חיזוק שעלו עם הקבוצה בעונה שעברה, כמובן לפי בחירת המאמן וליד מדניה (מואסי ). עמדת המאמן נשארה ללא שינוי, אחרי שהמאמן והזמר וליד מדניה עשה שתי עליות רצופות אחת עם הנוער לארצית והשנייה עם הבוגרים לליגה ב, ההנהלה החליטה פה אחד להאריך לו את החוזה לעוד עונה, ולתת לו את המושכות לידיים גם בליגה ב. 
 
בעניין החיזוק החדש, הקבוצה עובדת בדיסקרטיות רבה ועד היום לא פורסם שם אחד, אבל לאתר גולר כבר ידוע שיש שחקנים שחתמו ויש שחקנים שסיכמו ויש עוד על הכוונת ורובם שחקני ליגה א. הקבוצה מעוניינת בקשר גיא אבן, הקשר לי זלייט, הקשר/חלוץ אסי גומה, הבלם וסים אגבארייה, הקשר ניר ואנה, הבלם מראד מגמאדוב, גם החלוץ דאוד עליסאת על הכוונת.
 
איחוד בני באקה, רוצים לעלות העונה לליגה א'. (יח"צ)
 
אלה חלק מהשמות שבתוכניות הקבוצה, ולרובם כבר נעשו פניות. מהשמות האלה אפשר להבין דבר אחד- שאיחוד בני באקה בונים קבוצה מצויינת שתתחרה על העלייה לליגה א'.  בשיחה עם היו"ר חסן מואסי אמר: "אני לא מכחיש שאנו בונים פה קבוצה מצויינת", הדגיש. "קיבלנו תמיכה מראש העיר והעירייה, אישרתי למאמן להתחזק בכל עמדה שתחסר לו, אני לא מצהיר פה על מטרה מסוימת. נמשיך לעבוד ולבנות בשקט, אני מבטיח לפרסם כל ההחתמות כשהדבר יהפוך לרשמי".
 
מנהל מחלקת הנוער וחבר ההנהלה, פאדי ביאדסה: "איחוד בני באקה היא קבוצה מבוססת טוב ובנויה טוב. אנו משקיעים במחלקות הנוער ובקבוצת הנוער שעלתה ללאומית. השנה הצטרפו לבוגרים 4 שחקנים מוכשרים, מהנוער שיכולים לשחק בליגה א בקלות. זו הגאווה שלנו וכך נשמור את המכונה משומנת ועובדת כמו שצריך".
 
מאמן הקבוצה, וליד מדניה: "אנחנו עוד בשלבי בניית הסגל ובחירת השחקנים. עקבתי אחרי הרבה שחקנים בעונה שעברה, אבל אנחנו  חייבים לשבת איתם עכשיו. תוך שבועיים הסגל יהיה סגור, ותהיה פה קבוצה מוכשרת ומצויינת". 
 
חבר ההנהלה עומר אבו חוסיין שמר על הדסקרטיות ולא אישר את כל השמות שנזכרו בכתבה: "פנינו להרבה אופציות, גיששנו בהרבה מקומות, רק שני שחקנים סגורים בקבוצה עד עכשיו. כשהדברים ייסגרו נפרסם במיידי, והמטרה שלנו השנה ברורה: מקומות 1-3 ". 

הוסף תגובה
תגובות
 1. רוצים את גיא אבן ולי זליאט? יש כסף? (לבאקה 26-06-2015, 11:18)
 2. נמשיך לדהור לליגה א (אוהד בני באקה 26-06-2015, 15:19)
  באקה צהובה
 3. עם השמות שבכתבה אתם תדרסו את ליגה ב (מבין עניין 26-06-2015, 15:20)
 4. מחכים רק שתתחיל העונה (צהוב בדם 26-06-2015, 15:21)
 5. כנסו (באקה 26-06-2015, 18:25)
  השאלה באיזה ליגה יהיו?
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות