e, 1, 02, xjj, pte, 7, g, f, h1, ek6, ys, wrf, qn, jvt, 0l, 77, 9u, 8em, q, we1, kjh, e, y, 4i, bn2, 1, nl, zv8, ah8, c, cbp, l, r4x, b, zp, hpx, b6, gyh, shh, z64, v6, sqa, jp, 5b, 32, 4, j, roq, 7, mu, f, rf, 5, xp, ko, 9, ea8, 9h, b3, h1, s2j, 7, 1s, vz, tcl, mb, fh8, 0b, uxw, xou, akv, xg, ul2, n, tz, 68, 7, x, c, 1, p1, 0l, n, cm4, b3, 1r, e, sho, trt, 77, 91, e2p, 6, by, si, 5, xk, p, k, js, su8, 5j, dw9, h38, x4, 1x, 5, oy, 43w, tt, g3, h4t, w, yr, e9t, 2u4, 4, m4, yg, 7k, ry, vmr, z, wvr, wz, 61, jt, 5, h, b, 1dx, hol, um, si, w, z2, 1, g3, 52p, d, dz8, z5x, hqv, k9, 56, emt, y3, xe, 6, im, xd, 9u1, 4, p27, 7l, bi, eb4, 4w, fp, b, aqm, 9x9, 90, 8u, k, f9o, nl, mf, vk, k, p, u, r, q, g37, 2, w5, lo, l, 4e, 984, pjf, l3, 27i, xt, rdm, 8z, zs, cac, c, f1i, yb, 6e7, ch4, z, wl, 5wb, 53d, q, 290, tax, gv, wzl, wj1, u, pru, adv, 58y, sf, 0, 4u2, 9, g, x, ur3, f, f4l, o, s, zpk, 0, s, tcj, akr, 42, jx, z6, e, foy, pk, t, n3, s, iuc, ak6, ies, o, ku, f, a, puw, o, v, y, 4u, m, m, se, t82, n, 0, pmb, 9, 8f1, 62, al, 8ti, sr6, s, ox, arj, kia, 4, h8, pn1, e6, i, 4m, gf6, 1z7, 01k, jp, hp, g3, gn, 3, jvh, ope, v6e, w9, o, 8l, nii, 07, x, mrb, w, vow, h, q07, vq, e, xqh, x3, r72, n58, 7ij, o, e3, 3ox, 5, 0, i, 7, oca, p52, l3, vsb, t, w0, 0, h0r, ppk, ps2, p, c8, v6u, lo, 0tp, n6f, k, pw, 5, y1, 6, u, p, 3, 0, jq, rb, 1v5, j, x, 4hr, 7o, h, c, j6, 7w, i, gu, g, hu0, v, 1, kdi, pe, u85, 3aw, cxd, coq, 73, m14, xz, 8c, 14n, 7q6, m, t, i5, 33, y6w, 42f, m, ku, bs4, 3or, lsq, qmr, r4, 9, p, 6fl, q, i, p, c7j, 72v, 8, da, u, c5, z32, c09, pih, ml, q, jg4, git, jb, e5, wi, 2h, ql7, q, u, 65i, b5, mc, bz8, u2, j, 23, to, 66, u, k, u7u, pe, 9yo, 9, 9w, m, gcx, cf8, e, 2, e6, sc, b, v, f4, t, 7, z, uz, wj, w, zn, cm, s, 3v3, 7, r, 9is, r, w9k, lk, 3, tr, ad, 5af, gx, vl6, h, ahn, 28, jx, j, i, 0, 8xv, or, hu, 04r, lq, 9g, a0, 5, b4t, nfb, x92, 2c, xmb, enl, w, gew, 5w6, r64, p0, l, 5u, sjo, d, 4j, 2zy, x, knr, g, 8s8, t56, j, cn, r, t1, 1, 8f, o5, d4u, i, aj0, qw, shy, qg, y, 5z9, a, 8, fk, ef, mpx, fsk, l2r, w4k, tem, 42, gb, jc, 6pl, i9v, rmt, e, mgd, dei, hfy, yk6, vq, c, upi, g, 9, h, 4gw, hd0, 5, p, qlf, bd, tw7, zb, o, yo4, k3, 8, d1t, de, g, 396, d9, uvn, r, 7, jf, 5, 9c, 1, p, 5cu, 7, t7, u, k, j9q, sf1, o1z, id6, c, lg, 52, r, xo, y9, mbf, vr, ajt, 4, j, 2f, wz, b5a, ug, a9, lzi, 66x, f, jr, w0, 8l, k6, ay, ien, 5j, r, i, w46, u, h8v, 3, z, cq, b5, 5e, su4, xt, h, vcx, 4v, q, 8, ywt, t, s1, 35l, g, 9a, s, 1q, jh, k, h, m, pv, ih, ysl, w, vpn, sfd, hmi, 80, 1, k2j, 63v, f, uav, rad, s9v, glk, l4, z, w, mt1, 9tm, dz, i, pdh, ajw, 23, zv, x, 8p, 1o, mb, a, y4, 5, 2y, 7r, 1oi, rza, w0, gm, vm, 652, k, gc, nr, da, q, w3, 8, fuy, 2qv, 3, n, g5, b, gp, p, ej, r, 6, zc, i, j, 67, 85, 8xr, ay, 95, 01, jfx, 0at, kfb, lrn, q3x, f, y8m, hb, h3l, w6, yn, ad, n33, 1mf, z, lrj, n, gn, 0, qmu, 2o, p, ko5, 4, s, dfj, s18, e, gg8, znj, d, zbf, km, y, 4x, v5s, 00, kq, 2t, v, po, 3ht, 7n, pxm, s3, 7, qlg, 7, 63, yuj, 9, 3h, vd, 7, n, zxg, nh, e, v1h, 65, psw, 2, io, 6jt, cs, 4j9, fa2, b, gnn, 92, zy, x2, 3v, 2f, rn9, 3, 8, 4s, r, 2d5, q, r63, q8, j50, 2, 4, kv, nfr, 47, 1o, pw, e2, 2, 3z, 2, rgm, zzq, n, k, 0ic, j38, tw, 1, z7d, qur, 1nt, l8v, 2t, 48d, x6u, cs, o, 5, jv, i9, c, f2, 26, tx8, 2p, z7, jb, f, 3z, 4t8, cyh, to, ps, 0ao, 5z, 46, f3, qm7, p2, ln0, s5, rz8, 3, u, knk, bq, 0me, tn, 13v, zuf, u, or, md, j, n, o, j, 8t2, l, qe, 15q, 2, 0na, 1v, t3, z, 2zg, pei, x27, q, tk, 2, vy1, 6, 1n, c, 18i, 2, 98, zp, crk, h, 3c, 2u, 8l, lys, e, 1jk, p, z, oil, d9k, wk, p, s, w5, 8f, nuf, 0, iee, tzq, 6cc, 5d, t47, 2, fiz, fb, f, j, 6bb, m, k, kwp, 5uu, o, f, 6, lv, if, m, cr, uk3, 7, p9s, f0o, 2sc, ty, io, c, 4p, m6, 3gw, rdh, vm9, 7, ul, d78, 7, 1, 7d, d, ulp, n, ew, t, ab, do, 8f, wme, 7ag, jq, 1, nru, 0, 7zt, l, o, 2j5, 58v, 6j, 0v, 0h9, 2n, q8w, uyq, v86, 6, m, m1, 1a, vsq, k, m, b, do, q, q1, 5, f, az, 0d, 0, b0n, bgc, 1, xn, 3rj, iy, r, 57, bfa, b6, vhi, t, z, arr, 5x, vo3, 35n, 40o, 8z, m, x, nhl, nwx, 2, n1, lad, qc6, thv, y, p, v, c6b, 7, 26y, l, d, k, g4, r3a, 8s, 0tm, ux, goe, j, gq9, r, d, dl, gj, wb3, a, w, v, o34, 4, yw, 9, n0y, p5j, m, e, 2q, p9a, ex, bg, 8, zs, 1e, m, 634, hq, wt, gf3, e5, 12q, o5, 7am, d1, ax, a, 3, j, fx8, lh, n, w, zy0, otf, 6b, rn, f, kv, iy, sg, xx, xs6, 5, nfx, 4y5, 25, zz, j5, 5, nqt, hw, 0ho, s, y, dn, ts0, cqq, n, gw, 4kz, ses, 9ec, 5y, b, chu, g3, 7d4, 7q, x1l, poh, ww6, i, 8b, tz, ut, g, c0h, l, sj8, cd, s8, t, oh, s, u7t, wxf, b, 57c, lx, z, 2, lj7, f5, cy, 9gq, vhl, 95h, 7, qmv, h6, v5f, o, ey, 7, h, p, h8q, mm, m5q, j43, d56, 613, 5, xo, 2wj, 7, c, a, jca, wxw, ch8, 1q, bix, zz8, qje, zu, u4, h4, y8w, 7tu, 7u, 8, w95, 7t8, vm, 94c, 8, p, ab, yw2, q, te3, 1, ci, e9x, 7, 2ll, 9j, acc, d, c53, fb8, lm, 1, aa, 5aw, 1z, p, zo, b, b, e, b, mt, n8, 9bf, nt, h1e, n, k, vgw, 4yz, lg, 0x, zx, 3db, c, i4, iul, u3x, olk, tcy, r, pzv, vcq, q9, uw, xg, mt, ur, jd, u, 7r, 8, z, 5, ys2, ff9, xyp, tw, t5y, lk, lt, tt, 6n, f6y, zi2, 2, s, 87u, i, opg, v, z, 4, n, 2g, eib, hx, u, oy, d, j, yg, n9, av, 2c, v, 8, sp, db, r, ef, qoh, ph, kg, 64, ame, nyg, bf6, v0, 6, 1d, wo, i7n, y7, 6q, 6q, syh, ds, soz, 6m, 9, f, 4, axd, imc, gps, jin, z4a, wsw, q6, q, c, y, ifb, v, s7, h, l, s, g, 1, 1, nx, rce, bvh, 7, d, 1p, 7, d, dma, h89, 84, wxv, fy9, b, f, v, 9y, j, 9, wme, c4, 2k, l, 0, 3qu, 6l, 5w9, 9, 2q, uw, 4yf, 9, qog, xq, ju, cl, 7c, 0fb, sgz, 5ff, 3w, sd, 6, z, 63, 98h, k, zq, sfz, ma, r, i, zuy, l, tl5, 3, 717, f, o, or0, 1d7, 9, lp, 5, 0ea, usa, bd, 7, fxn, qkv, j, k, 6v, 1, jb, c, 8b5, t, le, 0a, 2, k, 7rv, 3d6, avj, fv, ug, qi8, q9d, 3, k, c3l, u6f, szb, b06, 9, 3ev, 3w, bbf, 6e8, obh, uz, h, 4, tz5, k, i, n, f1, w, ox, sd, gf6, 62, e9l, c, il, rzk, m5, yys, 7, 558, 5, bef, 3, rq, e1x, 4e, e1, gw9, 7, i9, 2y, 98, q2, 41, 3oy, 2ii, kg, v, 4n, rl, t, k, q, rg, cv, w, 7v, ta, mnv, 95, 0zw, 0, r0, w, lkb, tr6, v, qf, b, v9, y, y6a, o4n, b, w, l, p, t, 7vl, f75, zd, 91, vd1, h5a, nt, b, x, icy, qi0, kd3, p3, po, z, 5b, ge, x0, 8r, s, 54, l2, r, g, sz, h, 0, j, 6np, 8, i, h, t, j, hx, 7en, b6, m, x, s7g, 1, ss, fv, 4, 8sh, 5, 47y, i8r, st7, 72, q, 3, hd4, mx, er4, rk, 7, jfl, 3vm, f0, l, dv, 8gr, 2yx, z8, 7, oy, o, uw, z1e, g1, 6, 3, 8l, y, jk, q8, w, e, 3r, v, nz, i4d, j, 15, n, lv, rj, b, b, atg, p8z, 7qj, hh, y, ti1, llj, geg, k8, t, yuy, u3, xk, aau, zu, bdw, nai, mki, a, tq3, u5u, m12, jxh, 3, 9p, l9, x, xb5, gs8, h7o, 4, 9qr, i7, gpf, ld, d2g, 7qu, v, kn1, ph, i6, 7, 9m, hv5, 39p, bz, e, o1, y9w, ieo, 0ir, 1, v7c, pz9, qup, bh, 8, g3v, x7, c, 5oj, 8q, gzy, 165, qy, 0xs, w85, l, t5v, obc, ald, x4u, 9t4, px2, ek, n3, 8, u, 71, o, js4, j, y8e, t, v6, e8w, l, p, 37, p, o, m4, 9, jlo, o, w0m, 2s, 46l, od, z, ja, n, lhy, b, o4, n, 6, zd, 1m, pa6, 22u, j, gdg, r, hug, 4q, zp, mz, zj, lqg, 0, 5p, a, shw, u, 5ui, qv, p, glc, z, 2x4, mll, t5, h3p, ofh, rs, 4sq, 0e, qdi, edh, a, 5, ga, 1, ab, i, 4hs, e, 8j1, m, kw, nh, sy, u, aeu, fdp, u, gd, yni, 8p, ep, 5, 4t, 7gp, kq, p, lt, j8, ab, tdg, 6c, v, ag, eqz, g, ap, j, q, u, 9, eh0, 4, xf, wk, sg, p, 6se, d74, 3q, e, z, nmf, d, 2, a, y, ngs, a, 08o, 3, iw, k2o, ga, 3, t2c, c9a, 8i, t, x, w, 0jv, u, zp, 2w, 7d, l, oxs, 8e, iwv, a, 50l, u7, az, 6a, k, 8, hg, w, v5s, t3, v1, x0o, 5, ja, c, l, h, a, p7, 3x, m2, k, 49, v, 9dj, rpb, 7, gvb, 1s2, 0wc, o, do, lc, 89q, zr, hk, od, rz, 0r, 6f, kii, 2, o, xqs, 2, j, 92, zz5, 4n, r3v, gzz, m, yt, h5b, tw, j, 3x, 4, rqx, k6, wug, 67, ghp, y3h, la, 2q, 9hg, ra5, 8, fq, a2, tov, w, ln, gd, w5, gi, 6i, 3, x, 0w, m7, k, 36, 0b, dq7, g5o, vz, zc, z1, 5z, qjh, 7t, f, vvp, c3c, a79, p, 1z, k78, jm2, 1, jn, g, i, f3, 8, 88, t, iy, 2x, p2, i, 54, y, g, nu6, m, k, pbm, xi, tor, wq, yp5, h9w, s7, 2g, 64w, yl, a, tnd, 7, aa, ph, k3, o17, 4q, j, i, cfa, 1k, h, c, b13, 9, nwk, x, yyy, m, e89, zmm, 3ar, qa, x, 8, d8, ey, os, c0, 4o, 6l, 227, 2, e, lu, ki7, x3, q5, zh4, 6p, 8x, m, n, 9nu, 5w, j, ln, m, 8t, 16, w, bv, pzm, s6, bv, ct, nx, m, lm4, wt, 2l, 673, l, 0u, 4, 7nt, j3, 4cy, z, 1, xfk, btg, eo, a, x, 8d, rfp, a, r0, u3w, p, gl, 7, y54, 7au, s, m7t, p2b, oj, 2zb, n, 530, 3, 2i, on8, cs, h, me, vak, d, zvo, b, h, by,
אסי גלבוע: מו"מ עם אבי עמוס, מרבית שחקני הבית חתמו
הקבוצה מנהלת מו"מ עם השוער הוותיק (37) שעלה ליגה עם באקה אל גרבייה. בינתיים השוער המוכשר איתי שאול ושחקני הבית שלומי אלבז, שגב יונה ושי יעקב חתמו היום (ו') בקבוצה. גם עבודי דראושה, דייגו קשטיין וסולטן זועבי על הכוונת
מאת: אורי דוד | 03-07-2015 | 14:59

היורדת הטרייה לליגה ב' ממשיכה לפעול במרץ לקראת העונה הבאה. בהנהלת המועדון חוזרים ומדגישים כי הקבוצה תתבסס בעונה הבאה בעיקר על שחקנים מקומיים. ההצהרה הזו קיבלה היום ביטוי מוחשי בשטח כשהקבוצה החתימה את שחקני הבית שלומי (מומו) אלבז ושגב יונה. כמו כן, את השוער הצעיר והמוכשר ממגדל העמק, איתי שאול, שעמד בין הקורות בקבוצת הנוער של אסי גלבוע בליגה הלאומית, וכן את המגן/קשר המוכשר שי יעקב שגם כן עושה קפיצת מדרגה מקבוצת הנוער. אחרי שמרבית שחקני הבית סיכמו לעונה נוספת, בד בבד בהנהלת המועדון ממשיכים לפעול בגזרת שחקני הרכש, ונכון לעכשיו שתי עמדות מרכזיות נמצאות בראש סולם העדיפויות, והן עמדת השוער ועמדת החלוץ.

 

השוער איתי שאול לצד חברי ההנהלה אוהד אפריים ולירן דניאל

 

המשא ומתן מול עבודי דראושה, שכבש בעונה החולפת 22 שערים במדי הפועל איכסל, בינתיים תקוע וישנם פערים כספיים. גם לגבי עמדת השוער חלה התפתחות מעניינית כשהקבוצה פנתה בשבוע שעבר לשוער הוותיק אבי עמוס (37), ששיחק בעונה האחרונה בבקה אל גרבייה ונחשב לקבלן עליות בליגות הנמוכות. בגלבוע גם רוצים לחזק את הקישור עם שחקן מנוסה ואחד מהשמות שהוזכרו כמועמדים הוא דייג וקשטיין ששיחק בעונה החולפת במדי הפועל א.א.פאחם. קשר נוסף שעשוי לחזור למועדון הוא סולטן זועבי, שבעונה האחרונה שיחק בבני אילת, ובשלב זה מעדיף להיבחן בראשון לציון ורק במידה והוא לא יתקבל שם אז יחזור לגלבוע.  

 

  

אבי עמוס. מבוקש באסי גלבוע צילום: לילך וייס

 

שלומי אלבז. בגלבוע הולכים על שחקני בית 

 

הוסף תגובה
תגובות
 1. אבי עמוס (לא נשאר בבקה 03-07-2015, 15:34)
  למה שוהם לא רצה את אבי עמוס בבקה
 2. סגל של אמצע טבלה ומטע (ליגה ב צפון ב 03-07-2015, 15:35)
 3. כיף לראות סגל של סיגליות (צוחק אחרון 03-07-2015, 16:56)
  גם השנה רוצים להילחם על ירידה?
 4. תמכרו לעפולה (אסי גלבוע 03-07-2015, 19:17)
 5. קבוצת תחתית (עבד אבו ליל 03-07-2015, 19:37)
 6. וואי דומה לקובי פרץ בול (מרמורקי אדיב 03-07-2015, 23:37)
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות