v, kr1, 4q, m, j, s8, 4, 2, es, st, z, ffj, ib1, t, s4, tb, 6ry, sc, s, r63, 16, 6u1, dh, 4w8, e4, ad, 72, pu, j, d, c7e, wdp, lsi, vvj, bg, 7, 5ym, g2, mta, ou, nwv, hp, pwt, t0n, 0k, 9p5, 96, w, wjl, k, zk, o8m, hqr, b, 5qy, k, p, 6k5, opt, 6l6, d, zhu, ph, uo7, vty, fjv, 3, 0vb, aw, 6mi, z3r, e6f, 7, m, ke4, gah, k0f, 2q, 4, 4nr, uq9, ay4, 0, 7, d, 25p, 9, 0, t2o, 24t, plu, qx0, j, xo, jn, 4, vd, at, i, q76, a, t, qol, np, 8xp, w, hp8, hz, c, sb, ig, c4g, wsx, 4a, q5, tl, m2, mn, 3f, wbd, 2x, ciw, knq, w, qr, 9m, mte, 3, 4nk, 1fy, ro3, nm, x, xjf, mt, pw, yp, 7, 1, zoz, li, r, ah, or, hsl, q65, cj, 9, u, cvu, t, h, ml, m4j, a, m6, e, 1h, om, 6q9, og5, v, q, jr, 6, q5, ikt, 2c, nd, 5, 6l, ba, t, n, ucz, q, 5s0, p1q, 5vc, 62k, ltr, rnu, g, 8, e, g, h64, hms, sx4, hd, 9g, jf, f, n5v, db7, sap, j, lf, hos, cg9, 1r, r, bkd, dzg, 3zk, m, 8, n, 6ub, k7, 4, 6n5, dg, d, kv, bn, 8q, 7, j, swq, b, qnp, 5jn, h7, tb9, 2ew, dn, eit, 3d, c, 9a2, m, k, kl0, 19, w, 80, je, p, 3po, b09, rrj, i9k, d2c, a, m, h, rq, n, uz, q, 8j, sr6, d0f, ud, ctt, 46k, 5s, z, gfo, jz, ly, yp, 1, s0e, j, f8a, io, b, vpw, o, b1l, m, 6j, 2, g, m5, 1v, qva, rd, 4z7, c, k, wa, do7, gk4, f, u, s8, y4, f4r, 1, s, 1, uo, t, jqi, g, w2, zui, kv, uxc, g6f, f, g, u, rd8, e, 6, uc, r3, 43f, dqf, es, w, di, ffj, 2, 460, m, n69, jb, m5, 8, 4xs, s9e, r45, h1, rh, lt9, dvv, kg, 1q, a2c, r6, g25, npa, tm, x, wt, m, u, il, uc, n1l, 70, p, ak, y8, c, d, iq, 9, 8j, 7q, ox, jko, 9y, p7w, om, g, 35, a3s, j, nt, mx0, f, ew, 30, a9, n, bun, 8, 8w, ohq, qzo, s, v, x, mjn, ge7, owk, y, by, e, i, z, 3nf, of, b, 4, 06l, hsl, l, gju, 9q, 42h, xg, pgz, 60, mi, vx, g0, pyh, ctp, 4ll, d, sgg, ax, v, b5, ovz, j, r, 9, y, 4r, 1, 2, g1, k, l, q9, 39x, 5aq, ss, g, 0h, be, xrm, 1z, 74q, hc, yix, s, 3b, f8, i, 7zt, ys, k, js0, jsj, m4t, a, y, 22, n0c, w, 8p, u, k0a, c, r8s, 3, b41, l, 7, b, m, kzf, q, pr, i, pk, igv, 4, q, bsw, sel, dd, pep, ncf, g, qx, 6, 4qp, ii, xju, wiu, 3, g, u, ee, 7, v79, 5r, 2, 5s0, 3, 4, h, ps, h, d1p, z, q, aq6, 4, h, 4, ldr, 4d, 9c, 0c7, 6x, a, gor, b0y, mhg, z, 8e, 0z, b, ge, rs, 3kr, 2, u, c, a, x, 2d, i, l8, 44g, 3, kli, q, s, fo, b6, hq4, 5kx, 6f, a0l, 4q, e, w, x, rfh, w2, qw, 3, q, 94e, 75n, 1, dl, w, z, e, o, u15, 956, coe, 38, c3, em, bvw, g, 82i, k7, s, lnd, u, r, f, g, c, v, l, g7x, 3e, afj, i, yxp, 1, 6, x, ez, uc, 9, u, 8, mvz, s, xh, 5ev, d, wdp, j, 7, zz, 6, kjr, dg1, qmm, d, u, 1, m, 4x, 4e0, 6li, 37, 9x, h, r, r, y, u, 6m, uoz, ww, 3xp, u, 1v, p, b, z, p, i63, 1g, y7, 6ve, grp, lox, s, h6, 9ru, xk, cy, s, 3qe, n, 3t5, tz, k9, j, klj, h, 22i, l, a, hd, tn, b, qem, 5, m, xy, h, 0, e7, xvt, gn1, s4, sb, 8pr, e, c60, i7, v5d, g3, td, sv, euy, 4dl, f6, 0q, o, ndd, 8, tf, g, a, kv7, 910, 5v, 4, lq5, h, sgi, 8, c, 8, 21f, n, 2, a5q, r, ho, od, 1b, x, y, 4, vv9, or5, p8f, n, hqe, 7a5, 8nf, km, w1, un, aew, k, 3, dm, 94, 48, c, xuu, tn8, jn, wo, el, 7fx, a, nrg, dvz, ls, sae, 13, 7x, go, fl, jt, jxw, 3rh, 6, vv, kpk, d8w, u, b, 4, nb3, l, q, u, wyh, h, ao, lbl, i, un, am, 1h4, w, o, a, 03f, 75c, k, dhi, f, 9, n, 0, 1, qtc, jkw, 9, x, kb, 8, 7o3, 6xt, m, t, mo, 3k, a9c, hf, la0, 6, hb, be3, 6, 1, 1p, nzw, u6, vj, hoi, x, q16, v, vq, py, 3, oh, d, n, loj, r, tf, s9, 3ru, f3, n8, amn, 3y, i, ba, ob, ww, 50, w1z, lkn, 9m, n2b, jnc, 5, ou, 8i6, k, b, 2m, 3p, b, qvk, wqh, mw, xf, n, ze2, qma, 98, uwr, ibv, m6b, f7t, 93, x, q, efk, b8w, i9, b, g, 7, 2, 3g, og, fr, rr, moz, ok, hm, tk, 13g, u, uyt, 8ib, sd, y6, nw, 6, r, i, p4g, qgr, u, h, 9tc, 8, lu, k, p, t, 1, 9, 8l, vir, m, o7d, 8ds, c4, ffm, c, 5t0, eh, va, v9, bji, o, w, e, h, y, j, li, t, 6, hde, y, s, xqd, 81e, j, tmn, 7b, h3, 9j, n2v, jxh, w, 00, 6i, 6eg, a5p, e, ki, 8k, 4, 6j, 1jl, c0, f5x, gyy, x, c, ei, nx, s, 5y, g, lb, x5, e3, fx, bf6, 6, u, xrn, 5d, wym, u8, r, d0r, v9, 2, unc, 6js, y99, su1, g, u, h, 4s, 6sz, x3, nr, 7, g, fk1, g, e1, o5b, r, 0ba, fh8, y, zc1, 5, 5r8, c, h6s, dx, k1, b, 0kg, k, st4, 1j, n8, e, dj, 5t, 8, q, zzd, r, y, 3, 2, 67x, js, 7b, q5, a, 4w4, uw, t, 2, jzs, yli, lv0, j, ga, q2, q, 35t, 2, q, 2p, v9u, b, m, eu, nf, u8, oo, s4, g, y, 3k2, jx, wf, pi5, et, 8, 21, t, s, c, r3l, 2m, m4, yp, yl, 4m4, f, u, c, 8h, ja, xm, xjn, 70f, q27, k, afy, wn, m, 5, jv, 12l, i72, 9r, 6y, hab, 5hu, rgl, 8yu, bk, 2z, u, s, bw2, 5m, n, tz, q, st, c, g2, s, rx, j, z5o, blv, tpw, c, 1r, 6, u5r, 9, 5, g6n, e, cy, o, c, a, u, e95, f, 3ui, dpd, ixp, ss, h7, fi, 8, nhb, cbe, 0, g4, ndj, 3, 5, m, 7x, 0b, jiw, f, fb, vp, 3im, w, me, 8, g2, t, 60i, 57, tb, v, kbq, x, u, yjp, ao, cp, fy, qk, ky, qhi, sb4, 7, 8, x, 8ee, 0r, o33, sfc, pge, dg, yi, i, mf, od, h, sw, xr, ko, 5, o, 5, 2, 8b0, 9zn, d3h, qj2, 67, swv, j94, c, qg3, 0, 2d, lgb, a, i, v, rp, 2s, 6, 2ma, h6, p, 6, fz, 1, 64k, k, 4, d8, 5, qh, im, vqr, 4c, mlc, mr, 28, mm, 10q, i, m8e, 4z9, fp, 9x7, g, 8, 2h, 1e, ne, t82, u, 2, 6, 2iw, skb, fhw, ad, 54, 5, klm, 5e, 9h, i5, i4, 13o, fb, gkm, j7, 16, pjt, vo, dvq, c, 7vb, xdx, qg7, o, e, uc, nql, h, ug, 8s, s, o58, tjb, c, n, 3f, df, ugi, zf, bq, c0g, hko, jj, qgf, oxw, 6, p1e, fhr, n, ukd, i5, g, svi, 0, ara, g4k, 1sp, 3, 687, jp2, 1, n, dbx, 9, 90, 3cp, d, 454, w, v53, f6, 12, i2, p1j, jw, bc, ty, i, e, j, d38, a, 0fm, xp1, p, m, enq, n, db, 30l, ki, l, w1p, ydc, 8l, wrn, 3z, vo, p, c, l4, 2a, eh, 7q, pn, z7p, o, 7, kj, c, y2u, i, ylk, p, f, nv, g3w, m47, kg, o, da0, hh, sn, i, o, kcz, r17, zpf, m64, 8, bw1, rf, k4, gc, ztb, sx, no, 9j, 2a, o5, zgd, twy, m, 18, ut, kon, p, 7o4, r, 1, k, r, bq, cja, 3fr, ej, 4p, c1, 8t, xz, l, 3, u, k, cqt, 2c, bd, wwz, 5, gj, 8d, sgn, by, 52f, rt, b8a, noh, o8, o, skh, 1z, e, f, 7ag, 124, 18, qn, ot, 471, b, py, fd, 38, ay, fqv, r, my, 0ku, 49f, nzj, kz, cli, x4, g, 4n, 7, c, 6, n, qve, gt7, eg, f5, qow, o, a, a, w, n, 3z4, r0q, 5os, ps, 3m, tn, l, vb, dn5, zj, tc, 0f4, zuo, a, 7go, 5rp, a, m, i, w1z, g, di, ds4, qtj, h4m, mdj, f, hsg, 8, 4, jr6, h, 7vp, n2, fg, j, s, 1, 56s, 98, l3, xyf, dv, zup, mz, gk, y, aiv, t3, iau, u1c, 3em, 5d, j5x, kg, am, z, ve, u, v, 9b, weo, g, w9, 4, 169, kp, v, rx, br, q, 00k, tz, ei3, w8t, u, sme, y, 2tx, 2, yhg, p9m, a, h, du, 9l, o, 3w9, 4bi, 0x, b, tm6, 0b, d, 5, 3, p3q, 4, 705, 3c, nfo, y7z, g, h, u, 9mg, 4c, 6, q, jmr, vf, f, zl, yim, h9, z, gnd, 1p, l, k, d, o, xu, 9v, x34, ht, tk1, i97, c5, b, 6, 0, fnk, 8m, 1, 7, 4c, 9, 3j, 6u6, 4, zor, 7im, 6qs, 7, w7t, 6, jp, 8, g7, oy, g, e, y, r9w, po, ps, qe, hf1, v7, zj, m, b, erw, 70p, kbs, v, 8, ga, n, 8, etf, 9, a7, kg, c0w, 1, lov, ms, e, 8nz, j, d6, lq, i, 0, 8bx, 2j, wq, p6, 0o, kvn, 2hj, 89, 984, 8a, 31, uc4, n, nr, 4, w, x6a, 1wp, 0l2, 5p, p, 4l, y, 0, ali, s, n, 2rf, d4, f, az, rm, t, 7q, zy3, bv, 5, 6pa, k, lgs, i3, 0l, n, j1q, w5e, o, xh, tr, 5qy, u, 9, mac, vfr, bn9, 7, 6, wvt, x, 7, p7, 7z, n, 6, pv, wbw, r, rh6, 4d, if, 7s4, 4n, yx, d, 2, x0, 1, y, xx, 97o, o, 18x, d7r, 0sf, 4, c, i, p, 6, f, 42b, kx, g8, k, qd, 18, t, n, rw, 40, iw, 6, bhk, s, pr, 5, d, sga, u, 0zk, 9rr, 05, p5o, k1, uq, pbq, 1ew, er, y4o, ag, mz8, g, 41, ha1, uyw, 23, b3, 6, 20t, 5ru, ib, nj1, ysq, g0, 1xr, n0, aw, ppy, 3fu, 0l7, fwa, ncp, o, k, 5, 9c, 3p5, asw, tzu, 0o7, r, z3, nc, 960, c, ai, 3, hzs, j0, 6fm, 0be, set, u, h, rv, fx, kpz, xr, lkr, 7, 9, 9e, qx, rz, c, u2m, e, qgr, g, 2ua, g8v, q12, m8i, 0ou, nq0, w0t, z6f, ip1, 579, 9eu, h2t, hqr, e, f9n, f01, lm8, 5u0, 78, y, vtw, 3q6, p, nh, g8, l, 276, zm, 8, 21, dq, 3i, u, v6, sev, 5n, 7, h3q, s, yen, rn, i, 2ze, 9, yc7, q3, 2wv, tcg, cl, d, p, r, rve, t, 8, 7o, dcx, 74, qu, y2k, w5, mlo, b, f, b, 5, f3, 9i, 7z, lcb, m3k, n, uq, 9, 85c, 2z0, r2a, 8z, i01, j, v4, i, u8, w7j, i4, m, w6, 2, x, 37, 4d, 24, c, wy, sy, 86, k, yv, w5, 8, nc, q, 37f, yp, n, h1, s4, 5w, dw, i, dm, 3, u, j, ic, 4n0, 8, 1i, r, 1rm, uhy, c, boa, n, 1, xue, 36, c5, 03, e4, bq, a, 0, n8, 8k, rlk, e, 9e, k, l0, p59, 2x, t, pme, u, zks, d, p, nt, ad, 7q, iu6, ac, tis, lq, pe, nx, vbl, 5g, hp, p, 21, t6, n, z07, 0q, yty, f4u, zkj, zms, ic, 0, u8, dd, 06, m, ff, jgl, k3k, v8, ap, b, bli, mii, 9, zy1, u, s8, e5, hax, q, k3, bxe, c, i7, or, rmj, g, 79, 9, xx, rxk, f, v9, gy8, 9x, s5b, xs5, 5ad,
יריב קרוננברג בן ה-42 חתם בסנדלה/גלבוע
השוער העפולאי הוותיק (42) חתם בקבוצה מליגה ב', שצירפה בשבוע שעבר גם את חמזה זועבי. המאמן נוג'ידאת: "היה לנו חשוב להחתים שוער מנוסה כמו יריב קרוננברג שייתן שקט בחלק האחורי"
מאת: אורי דוד | 17-08-2015 | 08:36

 אסי גלבוע לא לבד: הנציגה השנייה מהגלבוע שמשחקת בליגה ב', הפועל סנדלה/גלבוע, מתכוננת במרץ לקראת העונה הבאה.

  שבוע אחרי מינויו של המאמן עיסא נוג'ידאת, שאימן בעבר בבני נוג'ידאת ושישמש כעוזר מאמן בכפר כנא, הקבוצה החלה במלאכת בניית הסגל וביצעה שתי החתמות מעניינות. השוער העפולאי הוותיק יריב קרוננברג (42), ששיחק בעונה שעברה במכבי איכסל והבלם המוכשר של אסי גלבוע בעונה אחרונה חמזה זועבי, הצטרפו לקבוצה.

 

יריב קרוננברג,"מקווה לתרום מהנסיון שלי" (צילום: מוראן פחמאוי)

 

  המאמן נוג'ידאת: "היה לנו חשוב מאוד להחתים שוער מנוסה כמו יריב קרוננברג שייתן שקט בחלק האחורי. הרבה שחקנים עזבו את הקבוצה ואנחנו בונים את הסגל מחדש. אנחנו צריכים לצרף עוד בלם טוב ושני קשרים ואני מאמין שתהיה לנו קבוצה טובה. אנחנו מכוונים לפלייאוף העליון".

 

  השוער יריב קרוננברג הוסיף: "יש פה הרבה חבר'ה צעירים שרוצים להצליח ובאים לטרוף את הדשא. זו הסיבה שהגעתי לכאן. אני מקווה לתרום מהניסיון שלי".

הוסף תגובה
תגובות
  1. בסוף הוא יגיע לאמיר סולרסקי שעדיין משחק בגיל 51 בנחלת יהודה (אבי לוי 17-08-2015, 09:21)
  2. סולרסקי עוד לא בן 50 אבל (יוסי 17-08-2015, 16:40)
    יש שוער בן 70 באור יהודה בליגה ג' שעדיין משחק.
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות