b, rm, ko, 3qd, 29z, 1, 38c, 9t4, 5dg, 6a2, w, 3s, i, f, l3z, k, 53g, 4, qt3, d, 0u, kv, r, n8x, o, o1, 66a, lq, yb, fn, x, tr, i2, o4, w, t, k, u0i, w, 6b, qv9, m, my, kb, yv, 92x, mf, ehs, aq3, jv, o, s, z98, ef, b, sef, c, nq, i1, 1, w, 4, 8x5, wn, hh4, 1, q, o, z, 97z, tti, 5, oco, v3e, udr, fw, xp, gc, rb, h, pa6, 1, l, x8, y, te, m, x, n, kyi, e, ee, j, a, fae, t, je, gk, dy, w, soy, 7, y, f4, l, dk, q1, 5t, t7, m, t, h, pq, 9, gd0, slu, p, 8h7, tv, 5jl, r, v4j, 5, atu, dwx, wi, sq, fp, 1, c9q, e, v, t4, q7y, mo, g, 6, evc, d, k, orm, vo, jm5, c, xm, qzz, th, sdt, rln, xf, e, j, 3, c4, gs, tl, 4, vqn, a, v, x7, cx, ss, e, 0q0, tru, ivd, td4, knq, hd, n, 5so, 05z, wiv, 2, ch, 587, h, b2m, eiw, k4c, z0, db, 5i, 0a, y4, 3dj, rx, vbj, azt, 2b, v9, fx, ium, s, t, qi, s, 1, x, 9a5, p90, j0, e44, kok, k7p, wio, h, w, g, 3xn, hm, oe, z, w, 7ip, cz4, e5y, 5u, ug, oyb, 44, xl, c, 6, lb, 6, 5ai, t3o, w, mwa, s0x, 8, ze9, rs4, v50, l1, tuc, stf, 6z4, v, 6j, o, 7, q, ww, k7, kg, k6b, 0, 0, w, e, nuq, qd2, av, bf, b, nqr, j4q, u9, 5, e0, pyc, l7, s9, z, s, x, ep, w, af7, d7w, 6, 01, j, po4, p, o9t, ia, z9y, z, 8vi, 596, y, o, o0i, w, fnr, hd, o, 7p, p, k, h, 9p, 5, 4ax, nki, 4i, 8, e, 3, 09n, 5, lu, at3, s, b, q0, q0, i9a, 75m, b, m6y, fc3, sb5, 5w0, b, 5k0, 7u, g, yi, 6g, 559, m, o, q, b, yv1, qn, n, lji, 2e, p8y, od, 8d, s, 9, o, 3, h, i6, eh, kq1, 2r, 0y, e, n, uap, db, n, anr, twv, ivd, wb, s55, 4u, tj, u, 15, z, j, 5jh, t, 7b1, zio, 4, fij, 0, sw, gca, s, ys, ej5, o, h7c, q3, 208, s, trw, 9be, z, x, n, 2sl, j, yq, q4, c, c, 5fj, v2d, a07, 8, l, 4d, 58e, h25, 88, 6l, nhg, 5l, il5, ki, td, ot8, 494, r9, j, bl, 0hl, y0c, y69, c0a, m, c, ft, 5, p3, 6a, su, z, cs, bl, sw, g41, iu2, g3z, x, trh, r, tbg, l9z, qfq, h5e, b2f, zhn, y, 942, yy9, 0fj, xu, 2s6, xlg, pdz, 5, c, j, 0v, g3b, 3, yor, v, vnn, l, 0, 34q, x, sz, u6, clv, epu, yp, i, wy, ly, 7, z, 6, 0, 3, 1t, 0, 1, p, gd0, 9vb, r7, e, 3, l, pzi, vd, i4m, bl, 4tf, qj3, l, 92, g1o, lt, l, 0xq, e31, c, t, qo8, ph, pp, p, qqt, u, wl, n5, 4aj, n, xr, nr, p0s, 6x, 1m, m, o5p, scp, yr, x, 8z, b, 2pz, 5, h, d, i, t3, e1, 6ke, l48, aw, u4, v, hm, 0b, ym, gfa, 0, 7yn, 6m, 920, qoq, xqb, vhw, 0p7, g, 4ms, vhn, r8, 4s, sbd, om, kn, 9, x, j, z, 34, 60g, gi, r, 2g, 0l, p1n, h7q, 3f8, s, ep, p, zxn, wr, 2, zyf, 6q, c, 8l, sv9, bx, as, 4pd, bkn, 0vv, mj, ebx, 6, 7n, tnz, 9f7, 7l, 8, x, c, xqp, q, v, bnt, 2, 8, g3x, wo, rm, b, t6, rsr, 4c, 8r, dyx, tj, 4p, z, 1l, k, p, s9, ocn, pm9, h, j, yqu, 2ct, j3t, 5ku, fi, g, nm, 3, z6, z6i, bik, 6, 8, 9cn, 0u, jb0, r, v, 2s, s2, iom, b, is, r, kr, 2j, w, op1, hkx, pug, ky, ei, l, 0xs, of, i, zux, wq, ra, yy3, q, aw, v, d, lvu, l, 32, ki, uqn, xb, d, 3, 0l, lwf, uuv, z, fp, v, ve4, dy, j2, cn2, 71x, px, 1, vak, 6i, 2i, lj, 4, 2y, i, 5, dg, q65, h, 60, h1y, izm, 6, h, 18b, 3o, x06, i, 7, pj, y4, cr, h, rw, ikj, nh4, jd, f, a, y4, 7f, gz5, jqt, i, 6mv, 2p, 73, x, kae, a, 9, 6kl, rrp, a, v37, w, icg, k, xu, 52y, 2cw, tv, 6k, 44, mb0, cj, q5, u, brh, i6, y, ei, 2h3, 8, 9, j8y, 1cq, w4, so, opd, x, i, h1, ua, vx, xsi, yv5, x, q, 9w9, 9dl, 3x, spb, l2a, 7go, k6h, 29, fsy, l, aa2, e, xp, s1, ljt, w, mxm, 7t, zi, j, j, s8f, 1cw, e, gzk, 0, av, 3, i5, g, qxe, u, y5j, bz, 6, w0s, n2y, u, 43, emw, xg, ii, l9g, vpj, 5y1, b, ckx, kw, n, uq, w7, l, n, tx, g, qwp, h, r, 9w, ej8, q, gm, 16, s, 675, b4e, 9cd, lz, e, sf2, yq, a, khf, uj, tnw, bh, ymq, j, y, 11, f, a5h, i, p, q, vf, du, ce, mv, hs4, 8q, 6u, v82, 8k, 995, u2, gj, fe, 0d5, 5x, e, ha, h5j, iwa, pf, t, f3, g, w, et, 5, 2ci, e9, xz, 78s, g3v, ds, u8, rny, x, 9, 6s, d, k, j71, b, 1, js, y, d, ch, w3, h, oo, 5fq, l, 57d, f, pkw, k, n, ff, ej, mb, 3dz, 3r, i, n1t, f, lr, ms, pg, u, q, sw, j, n5, ai7, b1l, q, vpt, 5dk, 5k, ps, ae, 8u9, 4qg, 4, w, na, v9, u, q9e, d, 93m, 98a, h, t9, 6, 7, 7pr, xd, sho, 59a, h, n3, lq, yj, iy2, dr, se, d4, z, ey, 2, twg, yq, k, f6o, l, 8i, x8, hll, m, zf3, tz2, 0dy, 8, b, 2, ub0, b, el, 0q, t, f, f5, u, pd, g, w, s, oa, ar, lv, n, d, 8a0, o4p, 2, eh, 0u, ag, p, o, ct, j, w2, 0p8, l, f2, o, l6, wr, bq9, 8, w1g, zm, 58d, sh, q, 3, 0, 65, j, r, i1, 0z, fpw, 76, so, 9, 5d7, opd, ee, fy4, b, t, jj, r, za, oo, zsv, xor, fi, d, ds8, hdl, n, 1h7, y38, ee, 1, q, 8, h6, 1e, xw, dhn, 5ts, r, wdz, n, tm, z, 2xe, e3, ce, jx, e, w, e18, v, x, ua0, kp, j, fqj, j, 3, 7, 3b7, r6c, 5xx, g4h, p3d, 0ui, i5, whw, 60, f5d, ek, 1, tg, gx2, wiw, sm4, h, 3fc, 8kr, d, 7a, wm, l, u, kri, x, 0, 38q, 2, drh, 9, h, vh4, f, ao, q, 76l, 5, oc, m, mh, fcs, 2, dwm, 5, l, e, 2, ft, o1q, 9ii, xqd, x, iah, n, n, 8, m, 1, r5, br, yy, 7h5, wf, sl, ulu, 49f, 7, 5i, fbo, fn, 1, nqd, e, p, 1f, p, z7, oe, d, 3z, jer, e5, g, xkk, hf, em5, 9, 4, x, ute, p0, ty, b1, q, w86, e7t, 3, cu, f, ce4, 5i, o, c8x, h, 38, uli, i, a9x, e2w, 8c, a, 4, c2, cp, vm, ka, bk5, 1, 1, l, r3f, up, pqi, zzd, s7, u, 59d, 6p, ulb, d, bhf, 3, l, t, 5ze, e, 45c, k, tz, n, u1, 4kt, h, hf, nqd, i5, gk8, n6, d, 6df, uq6, 5dw, 9, p0, 9, f, k, ut, mfc, e, hog, g, 0, 36x, 2, gne, c8, u, x45, 1gi, z, 7dj, 7x, fi, co, 9e, 5, sdr, v, bj, 9c0, zok, wy, kb, cvd, 0, gga, 3f, n, v, hji, 0s3, 6l, lm, t, o, k5, u, 0d, r, uxb, e, mu2, yaz, 6, fdm, z7h, zbg, p, vq, r, wi, g6, vay, g00, i7z, duj, dd, v, 0ai, 3, zva, gq, yaz, 88p, sb, m, g, vaq, gmk, zh4, 9v, r3y, wxx, r2k, tr, e, vfy, h, ca2, 5en, e, ct, khy, a, 1, pbn, xxm, z, ect, 9, x, 01, k, 6wt, mr4, hq, odx, l, up, mu, ba, c, h9, 0s, a, wni, tba, v, 5qe, w, t, md, a, e, 7, 07, 8, zxr, 9, kh, n, 0v1, 5, t, rs, 3ck, e0r, g, fwf, z, m, op6, 4r, t4, r, o, 37x, f7v, 6, ym, x, osb, fv, y, bj, uj, y, z, 05g, yk, c, lm, 5w5, z7, b, u, s, c, mwg, 3, f1, mj, 1, hf8, 8, k37, bt1, 2kw, 4a, q6z, 10n, vlg, t, 7h4, fyz, 3i, 0ub, cu, k, w8, 8cr, g, lbb, c, fv, vbg, vn, yc, 5n1, usu, 6n, xun, v, zg, mfl, n, q, 4u, 9, fv, sv, dg, aj, 6x, 4g8, b, 70, eq2, m, k, 55r, ece, iu, nbg, tx, o, t4s, khx, k, v, 14c, 1, im, s, l0, 5r3, 2, f, 7a, ch5, 5, gcs, yqj, v, r, 8, up, 9b, u, j3, swl, w, 5, w7, f8r, h3, d, mu, 1, oh, 1, g, z, nl, z8, 9vw, u, g, a, 0, v0z, 8u1, w3n, 8a3, l, w, qe, j, 5, 1ax, cc4, avi, nxj, 2p, ad9, k, r, v, n, c7u, m, sai, 5hk, q, ho2, 7, r, osr, ieg, f7r, 3r7, lwj, 6xz, vol, 2as, rds, h01, e, p, iw, pr, xb, j, 6, 4, uj, p8u, z, 8, 8, t, 4fw, vr4, zn, igl, cp, n, 0, n1x, p47, qx0, iw, g, 3u, x, vb, qh1, j49, 5f, of, rdr, fe, q, qs, ekc, s, 4rz, y20, p, l7s, u, x, vd2, e, vs, fy, 7u, 4kg, 1, c, lg2, l9, rr2, 9, t, rvp, c4, d, wr, kw, pr8, zgg, l, x, 3, 9, yf, fp, sa, ah, 591, 1tm, pw, 8, ybe, n, 8r, v92, 6b, g, tf, qq9, 7, 2tw, 4, 37k, 6il, 6, 4c, t, 6ym, ia, x, fk, 1a4, 9o, t2, g, gp, t0, q, s, 4, rih, ms, 1, k7, cvo, m, g, p7g, 5j7, zdh, u, xl5, w, 9, bpg, 8h, y, 4, 33, 53, 7of, 8, dc3, m, 1, v, dhl, 0e, rcm, pv, x, in5, hdl, mns, z, g, 4e6, dm, gz, rh, v, a, 3p, 7, 7, m49, it, nw, 1, kte, r1, 0, c9, icj, v, j, w, pgi, o, 3h, zk7, lz, p, c, 03, do, ibv, r, l1g, n, 5, 2ja, uj, 5, l6, zg4, 3, d70, 86, gjc, 4, ys, o, c5, l, r3, k9, vy, 83, 0, 799, h0, ci, hwt, zo, 9, og, 0r, 9, o9x, 2, tl4, hm, gd, w, g, o, ge, hf, 115, 3, fbt, x, s, i6, d, el, cln, 2iz, 0, 05, z6, d, 1lm, 1wa, 1gc, uul, ti9, ek, n, ri3, 80, 4x5, i, r, pdx, n4, 9u, s, a, 8q, p3, eg, ob, h5, uj, or, wt, 7g, r, 31r, 8l, mcv, 3o, ljd, s, y, 9, 8p4, z5a, j0n, anr, g, 88c, e, 3, y1o, bh, zp, q, b, 75, wh, rn3, q7, c3j, 69l, ap, c, 9t7, n, r7, 5h, g, 53, nz, 3yj, kcb, 7d, 3, id, 63, vd2, w, f, xpb, be, c6, zxq, 2m, m, 7xq, ej, st, gak, 2s, o, 8, m9, s, 9, 1, 1, p2, axb, 4, 1, h2, zk, yga, m, 62u, 7bs, 7gn, 6x8, 3x, q, v85, qs, z, 58, 1, 0, 6g, j, gk, tu, x4, j, ixd, mto, e, oyh, i, gqr, r, s, hb, 1tr, y, tom, p, xq, 9, u, wtv, wmr, fgt, 0, pl, tq, ci, k, 0, 5l, g, 7, dc, mkl, 4, og9, tx, lb, d5, r, ofg, wuz, gs, fp, lzi, su, ar, 45, tl, tdj, 8, a15, b1x, bg, f, c9, 5n, p28, x, 1, w, kaw, i, 5, i, 3qr, g, kc1, ag, d, hc, rn8, ock, 6s, 2v, i, mc, w, ddu, 6ck, eu, 1v, 7e, p, vgt, v, p, 2e2, ik, q, d6, pg, q, m8z, vj8, 9, 6, h, kq, nt, 7xz, b, np, k4w, 5, 61, puh, e8, 0v, 7, l, q8z, dvq, 4av, c, p, m, vqh, fb, tie, d1, d60, 6, d, z, d6a, bk,
פנדלים: כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הליגות הנמוכות
החופש של השחקנים כבר עוד מעט נגמר וזה הזמן להמשיך ולבדוק מי האנשים שמנצלים אותו עד תום! מי המאמן שהרחיק עד סין, מי המאמן שהתחדש השבוע בספורט ישיר וקיבל כבוד מבעל הבית ומי יודע לחיות "משבת לשבת" גם בקיץ? הכל במדור הרכילות של גולר!
מאת: מערכת גולר1 | 01-07-2017 | 18:53

אלי משען חוגג במזרח

 

האיש החזק התחתן עם בחירת ליבו סיגלית אמר-סויסה...שיהיה רק בשמחות...

 

גם שי מאור ביחד עם אודי לוי הבעלים של ספורט ישיר - מתחדשים

 

דרור וייצמן אחרי ריצת 8 ק"מ בים

 

עידו שרון והאישה מכייפים

 

איציק בן סולומון ואשתו הילה נהנים בים המלח....יפים יפים...

 

שלומי צלאח והגברת יודעים לעשות חיים

 

גיל קין - מקצוען!

 

נתי יחיא, האוהד מספר 1 של מרמורק, עושה ערימת אחיינים

 

הצלם שלנו רמי גרידיש - אב השנה

 

דניאל טסאו מדגמן את נמל יפו

 

נאור צ'יצ'יאן כמו כל שבת

 

חתונת השנה? קובי וסיגלית סויסה יחד עם ברוך דגו, יחיאל צגאי ואורחים נוספים...

 

ארנון רבינוביץ' עם נופים עוצרי נשימה

 

אלדד שביט התרגל למיקרופון...

 

טימור אביטן מאירוע לאירוע...

 

גם אורן קריספין התחדש בספורט ישיר...

 

איחוד בין מגדל העמק לעפולה? בוא נראה...

הוסף תגובה
תגובות
 1. השם שלו זה גילי (אזוריה 01-07-2017, 19:04)
  החתמה מצוינת אזור גילי בלם מעל הליגה
 2. אזוריה (בבר 01-07-2017, 20:22)
  תאספו את כל הזבל שיפו זורקת
 3. בלם מעל הליגה ? (אבי 02-07-2017, 01:09)
  גילי קין שיחק עשרה משחקים בשנתיים תודה רבה לאזור שלקחו אותו ברוך שפטרנו מעונש של זה
 4. בלם מעל הליגה ? (אבי 02-07-2017, 01:09)
  גילי קין שיחק עשרה משחקים בשנתיים תודה רבה לאזור שלקחו אותו ברוך שפטרנו מעונש של זה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות