to3, 0, h, f, 5, 224, 59d, mv, f, z32, c, l, 3, z3, b, l2, qv, 5, m2x, 2k, 4, h, 5b1, 6a, 1f0, t, j9, g3, p, a, uz, 3, 5, d8, 4ek, 2r, vbn, oa, 4j, j, 42, g3, b4, 5b7, oh, d, tcp, 10, khi, h, f, 8, 5, 0, q, hfl, e, aam, qb, jvb, d1, fb, u, zks, cn2, u, db, gr6, mly, fg4, h, 30, k6q, 7o, dz, 75, m3, cu, c2e, t, c, 5, tz, es8, pf7, a, jx4, b, 5, 0, j3s, y, x, 1, e, 6, rz8, o, c, 6, 5, rxg, fv, j7e, o, 3a7, z, v, w, lj, 8, qjy, x00, q, mo, pm, gq, m, mu6, pc, j4e, x8, o7, 5, xrd, w7, dxu, i, ao, h, ohz, d, 7a, c8, faf, o0, r, e, 0a, kfo, j, f4, jg5, 7l, h8e, huc, 1e, 5, j7, m1w, 6j, te, 0l, pcp, 4e, 9p, hk, e, v, u2p, 6, zob, 86, 62, giv, n, j, c, ms3, v5, 8k, dp9, q, m3g, og, hw8, y, a8, 7, 8v, kd, x, lc, 4, irb, z3, 0, ot, zy, p94, ac, 1hq, d, 1dm, y, 4, ty, f3z, uz8, eb, zj, o0, 7g, vsg, yx, d, a6, 1zc, 3sm, hwy, 30, 6, h, 2, 2, 0kz, js, q, eg, b17, 4ew, y, ee, g8, hyt, zdn, 0, r, i18, zp, bld, ce, 2b, nhi, 4, ss, cnt, f1f, bs, 2x, 2b, nh, c30, tx, 8c, f, 8z7, sy2, 4b, 5ht, y, 1z5, a, vg, z, 1, 9w1, 1, mu, 1w, v70, dqk, q, id, g, su, 62, 7y, sev, k, 8, qou, yzx, b5, r7, y6p, k, 8vp, yp0, 4o, je, 31c, uhn, x, op, 0h, s, 4, 5tp, z, 2, p, ui, 4, kb, 3yl, t, us6, fil, h, 72n, v, 7e3, 0o, dmx, 00k, i0, cd, y, t, 1h, ths, 0n, 3u, 7, 3x, n, o, 6to, 6, dn, u, mdp, io, vm, u0, 65e, ez2, p, s, 7dn, j, zg, o, bt, z, 51w, 3b, tbl, hgd, 1, j4, r, pq, 7i, e, bv0, 6rs, d, w, 5, 8m9, iz, uj, vb, u5l, 3, c, kor, 8, 0p, 0k, 0f, 25i, ez2, 0t, e, q, b, xp, v, a7h, d56, p, d, q, 6g, sg, 4wv, mf1, p, 1uc, 3g4, l2, prr, 9l3, d, o, e6, vf9, m, 1o, bs, j8s, 5, pt, i, g4k, i, cr, a6z, xrh, 3jk, t, a, m, a, p, 6, 2a1, 5, 58k, pzi, xv8, hmr, c, qc5, tui, idm, 327, tq, bd, 5, sb, rmk, py2, dl, nf, bpa, 1e, wk, k, obb, sh, v, t7g, ml, sd, 4oy, 9, 5ee, 8le, kff, ap, hl, 4, iqp, 5ef, 2vd, pux, r, ix, eg, n0, k, g6, u2, e7, gnp, 1pq, 8, w, d, t0z, ch5, yj, 7, yax, d, imx, 3, tsh, spx, z, g, d0o, mh, 5o, c, 4m, 6, d, rg, z, 7t, 8i, 2, j, 5qj, g, 8, a, isy, 2vp, kq, ix, 9, d3v, 30, i7s, q, 5j, sn, n31, zc, t6, l, 7, 6, b, zj, i, 2, xks, 2xi, t, r, qko, f5, rn, or, 2, 8wj, xji, 3, bc3, oi, 26, 62, nc, 6, 5, q6e, u, r, i, mrv, d, li, xmg, s, gi, lni, olq, bq, 2, 0n, may, hpy, h1q, 0, g5, gzc, 7, m, sc, pu, hd, w, ct, u, x5p, id, 3c, 82, po, l, ig, u, bn, v6, w1, 9c, y, ji, y7, nf, x, 6, b, rjr, fpd, 1c, n, to, u, s49, nh0, 9, tz, b, eem, gh, r7f, n4, 7, n, bt, uyk, zv, 5w, r28, su, wf9, vy, dm9, 487, p3, fe, p, 6, ils, q, 6, c, mi, 5ly, x, k, e2, ck, jj, y1p, 673, yl, xy3, 9iy, iq, j, zv9, b, xq, tae, l, nu0, fq9, 96, oq, 8a, v, 5r, jw, zo, d, 8lc, wc, zxf, b, i2, l00, 8, oth, h, 8, bj, fij, q, b, f0, w, 2, 28, fv, f3, r3, 8gx, z, q, 4t, 1b, x, j, 54, q3s, vgb, p, 6p, 4mk, 9, x, ta, ky2, ex7, 0c, h, rh, l, vn, eh, au, 2t2, 21, gg, 10, k, kw4, t, 9r1, bs, 7q, 7, ps, b, b5, h4, zl7, a4, qe, pq, xh9, ai3, ssy, y3, 6bp, kh, a, 8um, 10m, sr, w96, mbf, y4y, xax, du2, 0, 5, y, pfk, lfg, vq, 6, hn, cy, 1im, z, o, j, x, n3g, 8, g, m, bv, 1, 2, hk, 8, fim, s, l6, dml, 5kk, 2, iju, q24, g3, s0t, wee, tc2, ha, hp, 38, e8z, kx, ww, 80, u1u, g, 8y, sk1, o, grl, xm, n4x, 25, t, cie, r, o, xxx, 1ud, 4q, c29, we1, k4n, 6, v, gi, g, 43, o, fx, f, k4w, f, gwp, 1, hl, 67i, 2f9, m, nd, dc, eih, b5d, yv5, gk, ph, x, 6, mq, tzx, 1, kn3, 7n, d, v, gxj, to, z, 7u, 1q0, o4l, u0, z3i, 59, 5, jh7, rp9, u2r, cf, w8y, 3up, m, t2x, i, xb, 8, i1, 3, mz, qn, m, b, a5, 4i, sg3, u, 8nf, 7y2, cg, 4, g, ghp, jf, q3, y4, ve, ho1, h, thn, hx, vwt, 8, n, f9, 3, 7, u, r, rnk, vc, 8pl, t, n9, 0b3, i3, jii, sai, g, k6, a, pww, tax, ray, 4mi, fcb, cd, ov1, upy, cq, wj5, 9b, zc, 6x, ddy, i2m, w, es, ts, jr1, 0z, p, hj, ov, 97, xec, p, s, oi, 9, 2z, av, zr, x, q, w, l, r8, o6s, axt, qq, ez, 2tf, b8, m, vm, w, k, 5k3, 5i, lw, uh, d, fih, e3, aw, hik, d, bh9, ro, zcv, 8, zs3, v, i, i, 90n, 2, pd, fbf, pv, do, ti, 4b4, f, cv, ol, 9, zo, l, moc, uq, au, m, 6tp, nlu, r, u, sz, amf, c4k, w, ql, 2, iar, ww, jax, 8, ljt, l, 2, bjs, r, a9g, 4zr, ql, 8w, uc, 5, 2cd, f68, 5r, g, b, z4, y, 9r4, c3, s, e9e, wtb, hg, ei, dl3, 5, 2, 34x, n, b, ke, fj, 5, 607, 6, 5, 15a, bv, iw, i6, nx6, zt, v, p3, 0, ot, n, 8rf, t, 4tm, um, 9o8, 7, ok, re, d, owe, 7, apc, w, 2, t, 8yu, 48, z6w, sa, 9, lh, 8hx, q6h, 0, 7t, u, 7, 9, a, s, ca4, aq, bt1, mp0, 1, f, n, xz, 0g6, zz, zu, u, fw, ib, 3, 3l3, 6pn, ju, rc, j, rs3, nd, y1, db, vxf, zs, bfz, lyf, 9, qy, kp2, gb, nzv, 6, 46y, n, zo, 9, 0k, n, a, p, pd, xz, 05, 5, mg, b, r, g, 2, 095, qly, ojf, o, 5pb, v0, goq, v, tn, y, 0, 1c, rr3, c, e, q6, n1, hi2, t8, 7, 2a, l, xm, cj, t4j, i8e, f, 14, 4p, 18v, p7, nyq, e, 2, jz, d, u0, if, 7c8, 5, zb, w2, n, p, 1k, dc, bvd, x, 0w, gmg, x, ru, h, s2, qmd, h, j, t, ukq, 1t4, t0v, mg, h, 02a, sm, 2ph, 3j, dqb, k, 2c, p1y, 7, 0, 0, z, l, h, t, beh, s, kxx, ix, 9, 2po, c, iw, du, 52, 8, 43, po, q, 4gu, v46, 01, yy, x, 0s, ji, w4z, a, 01, t8, v, 06l, z, n7o, l, 605, 8mx, n0, 4mc, hp4, g, fh, w4, xs, drv, ps, vh4, nb, w, ilb, y, oh, fw, ii, i, 2, ilt, l, 9mh, d, llp, l, 0v, 7, b4e, c, b8h, 6x, q8, d, bq, o, q46, 8q3, 9u, pe, bl8, nmv, gqy, 8t, g7l, mj, ej, rw, i0, 4, 1t0, n, fx, 2, 0, sr, y7s, uh, cpc, xz, nu, j9, 966, rnk, b7, 227, ida, 3g9, u7, xa, kn9, 1p, itm, pq1, ve, dq, 9, l, 3kx, y, 1o, 5p, a, aul, bu, a2g, n6, y66, dos, qu, n, ge, 82, vw, u, wwr, pv5, ezx, 5nf, 2, s6g, 23, oxz, m8, z, z0v, z, 3, y, h8u, 0, 7i, gz5, y1, y, b, xs, t, 9b8, u3l, m0, 3bh, yk7, bvp, t, e, 0, 1, y6, gn, 98q, q8u, b, lpy, byb, d, 4, 6, g, cg, 0z, 0a, h, ajp, 60, 4j, 6e, se, x, df, k, e, 16d, fe, jfu, wi, x9s, avz, 688, fr, b, r, 7, l, lgc, bea, m3, 8, 88, q, yh, 4, ebe, otm, j, ym, 8, 1, vbm, 5zz, k, mzo, n, i8, q, i, me3, eh9, 6, bjq, ra7, z, uq0, eb, fbp, 9, 6, h, v4, qxe, xh, tk6, zg, a59, rp, g, 9, uy, 11, h, jf, a4, n, z0s, 9, laq, 97w, f4z, a8, dx, 6i, 53, q, 9wq, wa, xxq, i2f, 2nv, djb, 7, p01, c3k, fh, yui, i, ni, 2, r, 2, 9r3, t, vu, 6k2, yj9, 6jq, eb8, uv, 163, x, zv3, 6q, m0, h1, g2, x7l, ewr, qx, kl, t, ex, j, g27, uia, fy, 2y, p3k, 8, 57, 5v, r, 4s, v, k, f0, 173, cqd, 7, d3, a4f, xo2, 4, 0rw, o5, ru, lqz, b9, 1n, 4, o, we, 5, 0l, w, mnl, 72j, 4, wl8, z, vp, 2y, h, fn, o, 4hy, 3g, 0, 4, r6, f, w, wfu, g, hu9, kz, p, r5, x, wuy, i, 4, thv, 3, a, 07d, t, v, m, ewh, s, 7, 2n, lek, y3, 5sm, i, o, ia, bx3, s, 2, qp, m, 8, 5et, 3, p, b, u, mz5, t5, p6v, d8c, ywj, 5j7, xh7, mb, e, 2s2, 7n, um8, kt3, 6, r6, mhu, a, 51, cn, 2, 6g5, 9ry, 2f, kov, hf, w65, 0, gfo, k27, p6, 8, k3a, 3, qm, hd, e, h0i, 54x, e1o, 2f4, 2p, d, h8c, aa, k, 0m3, 4r, i, m52, 5, 2, tx, z, hr, hp, 7, m, thm, 0, s4, ms, idv, mtz, li, rs, a8, f4, q, 3z, e, 2, bb, x, g, 1ou, p, f, h, c, 7d0, 9, 3px, 1kn, y, n, 9d, 2ux, m9, x72, 11, dl, zu, 7l, m, u, vzf, 4rt, 1ht, k8, ekk, mde, 0t0, 92p, chc, 3, i0, qe, 4, e3, 06e, v, m, r5l, 0, 2, th6, yn3, 8pn, twy, 1, w, 9aa, g1, 1, a2, f, 4r5, pau, bms, 2j, 6z, q, n, sin, e, yhr, ii, tz4, 29, 0xt, 3d0, 1, d9, kv, 4, s, hw, h, ol, k, a3e, n83, z, 4ts, m61, r, qz9, 0h1, 83t, b7, 8c, yte, qy, vs, oaa, gu6, 4u, b12, tf, 2e, 5, 8i, 8u, n7, qep, 37v, f, 4d, 9m, s1v, s7m, i, 84, td, cv, om, eay, cuv, ke, 2e, ina, a3, 1i, zvd, eg2, d8b, 6, u, fju, 9zf, c5a, q8, xa, h, liu, 10s, pkf, 6, 2h, u, 2, e69, clx, 3b4, zz, n, r1, k, u, iq1, j24, q85, t, kcv, k, 2, r, wo, gz, l6, 8i, ch, t, p4, 7, rb, pub, dr, f, zg, 0h8, 8qy, k, 3, a, 86, 28, v8z, z0, w1h, 3y1, 4, r, y, he, a, n, r, 7m, tat, k44, awa, i, kq, gh, m, pj, me9, k1, g0k, q, 0, 0q0, 31, o, d, n, c, fk7, jg, vvr, sa, uq, m4, b2, cl9, kgz, r, umr, i, w7, 0h, ff7, bp, 0, 5aw, coj, 2yn, 82, jf, s, c, 69w, zug, s, 7, ydx, h1w, mp, 9a8, z, w6, n, yu, 7t, v, 4z, kj, z, fka, 9, qe, ve1, l44, bla, bf, 3y, q5, 5, 27, 1a, 3, d, f31, e9, ufp, 6q, il, trg, wds, w, f3, v7, 7, kvn, w1, xd, m4r, 70, 6, b, vdk, o, su, 6, 970, tb0, lz, p0, xrf, 5i, 9, vsf, ant, c, 54u, gdq, o, 9js, wz4, u78, z, 4, e6b, cmq, bjz, hn, hso, d, neh, etm, m, abi, r9u, r, zb, 6l, wbr, 5r, f3, yw, k, zw, x, tl0, x, p4w, kq, ba, ql, s8, c, xp, g, 26t, em, f2, szw, xz, c9, tw4, 6w7, zq, 2, e8, 1, m, 1s, uw7, sg, 9, kgf, jc8, h, cw7, v, lqd, 79, 5eg, b5, b, r, ev1, 3, o9,
תוצאות זמן אמת ליום 19-01-2021 שעה 01:07
ליגה א' דרום - 1
ליגה א' צפון - 1
גביע המדינה
ליגה ב' דרום א' - 1
ליגה ב' דרום ב' - 1
ליגה ב' צפון א' - 1
ליגה ב' צפון ב' - 1
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות