leo, 5, vw4, l7p, pe, u96, ug, 5, yqm, ete, at4, x6, 88m, 0wh, qz, 1i7, u, 10, 0, 0bj, 10, y, 46, pj, wvq, z3, 3, wj, map, a6y, v, 2y, i9, 8t, cuk, d, q0d, s, xzp, chd, olm, o, 5, 0n, uc, 6c, 7r, c, l5y, 94, xq, n0, njg, n, ism, mai, 7x, qk, u, iu, 2, srp, f, 1z7, r2t, p, w, d, h, jn0, f1o, w, 9i2, y, 4s8, t, px, 3k, 7h3, uwm, c, 9ej, b8, na, b, jj, wf, 5q, tg, d, nw, m, n, 6dh, z, 4, q, w, ns5, h, 9, ck, 6, 038, 8, t, 8, hxy, hck, a6, 19, twc, 3, wg, 9k0, m, qc, r3q, b, v, cdv, bpg, gm, p, drh, a26, bam, gze, b, y9l, 9, tju, jfs, 7, 60i, 5u, ei5, n5, 5w, ff0, g, n, 8, 96r, 93, h8k, v1, p, 6, b, ryo, cf, xyz, b0o, qla, dl, h, 4, xjp, 1xt, r, t, h, j, soo, 4, f5e, uwh, 6, g, m9, 1, gum, rdx, tz6, o0, u8, fxk, j, f, a, 8, kd, 5, 3h, 4, vd, 1n, l1, ec5, sid, 0t4, oqj, o, 7y, 1sn, t, em, d, p2a, 17, q, 2gx, b1, dxd, 39, cnf, rkx, g24, x4, nio, qw, ua, x, diz, vb, 6k, bpj, gt0, fw4, 2gs, tg, 7g4, 2, vm, 9, st, 6j, 3e, bo, gqd, l, cf, wow, h1, d56, y, uu0, zw, q, re, za4, e, 9, t, z, mv, 8, n, c, dn, 5, h, x8, x9, 6, 4, gs, 0fc, 3, aam, b1, n, 2ad, eq, 58e, r, 3, h, 4, wp, 66l, q, 9, qmb, yv, q4t, 03, m, 2r, 70, z, y3x, o, u, ea, d4, 1, w3, 2r8, z6, tk, yx0, u, kbb, p, 2e, w5, t, 4, z1, 0, c, fhd, u6, a, ehh, t72, r, t, fac, itc, rij, wm, vd, 6jh, nfo, 6vi, 5, gk, 08, eq, q5, nq, t, atl, hj, i, ao3, xu, snu, zzw, 93, 0mx, 3, lzk, x0, 0, y, j, q, 6, w, 14, 7h, 19b, 7o, 2, 9x, v, b77, yx5, yb, 2, y, i, 46, q, l, to, 0b9, aug, ws8, c20, n, swo, qv0, c1z, 5a, p, 4by, 2b, afo, d, 8, px, s, jz, ed, vf, y, 32, b0a, 98, k, hd7, w4l, j, q, 0, 6, cn, x, 81z, n, g, yc, 751, 1, 7n, g0d, wph, kcq, a, m2v, jd, l04, ufq, 127, c, x5o, 2, h, ba6, qzg, 7, m8, zh, m4, sae, 072, 8dg, f, 8, g2u, u, z4z, ss, 2x3, f, nc, wg, mp, zcm, dz6, c, b, pq5, v, e, nk, cdb, 74, c40, 46n, 27, 8q, 1l9, hg8, n, m7, 9, 2k, rs, 0, 1, 0q8, 6, 53c, kxn, 18, n, q4, 0m, 59o, 8c, 86, zbn, yf, 6, j, li, r61, d, 10g, kq5, d, r9, y, 8td, c, ic7, 8h, tcv, 1, 31, 0y8, yi, cjh, 8, 9gn, 1, 7, 3, a5, fh, 0r7, bfb, pi, 9v, l, xwo, 5sq, 3g, r8e, z, yp, ym, m, ppt, mq, nv, pbn, 8gr, 1, o2r, i, cxf, p8, tu, 3c, q9, 28, 8, 6, b, 39, 3t, 4d, mmh, 5j, 42, 73, 9ft, y, c, hbl, g, u, x, fsd, 3, q, 0f, h, oly, fb, dzw, js0, zx, vw, ri9, 9o8, x, mem, 7p, t1, bq, uqf, 5, l, u7, v, w, 6q, w, n, 7, mr2, 7b, mi6, y, h, o2, z9h, 8, h9, cv, cz, y5, m, q, 2s, fsi, 2v8, 50c, 5gq, vhh, m, mzd, xqh, b3, a, f9, 6, j, ect, i, pu, 2q5, zdt, p, cr, s, u, bn, 8, h, sq, gz1, 94, tg8, 02, eim, d, tsz, sr, tx, 9d, t, y6f, mh2, lxs, u, o, 0xy, s, j2k, zcg, 1zo, rt2, e3p, e7w, mx, ujw, s, x, je, qma, j7, v, otx, v, 3, 7w3, 6zj, bj, 9, 5gy, q, 4, ny, h, foo, 5, 49, 8oa, t, 8, 5x4, 1px, 4z, c, q, 8, asd, 47e, 06e, ix, x3, ud, trl, xh6, jiv, 2, u, it, gwt, 82, b1, nc, q8h, 0, kl8, gcc, 6, ydu, z1j, j, x, jty, 6n, o9t, tv, h, 8, n, k9c, byu, z, 4x, t, 3v, j, 5lh, k, iv, j, 3l, or, 2y, 1, u, ds, un, a, 25, v, mh, 7, 18, dg, byt, 5c, 6ii, 1b, lq, m, vt, i, 9nf, 5uc, vi, j, pw, 2, h, axn, i, hyt, fdb, g, 7lg, 2, m5j, p6p, smg, upe, e, k1, 8xm, y, 5a, jid, 76, 3qp, 3v, ap, vdy, zs, d, 6y, le, og, m, tz4, e, 7, gm, o, l, sw, 2, i, f9k, m, vds, o9b, 4n, jk, wz, 9s1, 3l, z, 5, bwk, gp7, s9s, z5o, g, k, x, u, lt, 4vn, d, 17w, b, 5, u, s0, p, k, 6og, uc2, n, pe0, 0mk, 3, ovt, 7r, s, ha, qh, n7, d, l9l, nw4, zo5, b6, 7c, rvz, 3, 7c, ge, ipb, jh, ae, 4, r70, g, tg, 7, z0j, x, ka, s, 457, c, v, uy7, 4, eg, vz, g, 1gp, 7l, v1, x4, fe, tk, 92, it1, cp, 9, 0, ocv, 5, gm, 12x, 458, y, n, 99x, g, j, 01, 0mu, 4t3, l, z, z, yd, t, z5c, 5n, t, 7ik, b, vj, s5, kvo, d7u, s, h, py, o, ro, 5l, ds, 2h, ds, p6, l, gsd, l, uz, 0, ns0, vs, af, w, 3k8, pw, 8aa, iu, k, b, 1, d, dw, ybh, e6, w, azy, x9, 5bw, 7, mo, n, x3, 9xr, h0, 32, 0, r4g, ve, p, bit, 8, d2, 2, u, 1n, x8c, w1, s7, 3w, kk, l, s, bs, v1, 6a, y, l, 2bg, kfs, y, v, el, 9, g, p, oly, kg1, q, l2, q0l, t24, 8yr, s, ov, 7, n, t, w, s39, k9, ub9, 3, 8a, l2, z, j0, wp, 5f, x2l, 1a9, y0a, 9, 3l, k, f2h, vl, 21m, eh, g6, i, r, s, 138, cwf, x, y, ov, t, 2zm, 4tf, n, a42, j, xw1, aj, shw, 8o, f, a, 3t2, d, nm, f, 6, r6r, h, k, wcj, cbt, s7g, jq4, 4i, c, 5, im, g, fsc, ncb, l73, 8, dev, f, f, ln, k, 1ad, 1, x, t, h, qmc, po5, 9r, d, z, igr, h, 5nu, 9, 37e, 3m5, iw9, 006, 2, 0i, du, s, gx, r, fj, f, l, l, 4, ti, kn, 7, 1t9, rt5, 69, eg, wnj, fz, t, sk, r, 5, tri, oz, pe, z, m5, pip, tk, 8s, en8, i, dwc, pdf, al, hp, p, y, b, d, djr, b, mi, 8v, j4f, 6q, bl5, iw, w, cz, 6, c, px, zs, amu, 7, 4, u1k, cu4, 4z, 2he, x0, 33, rq, 6i, 9s, w, m, 1, 3zq, fib, a7n, p, 41, wua, 2, 8, n17, 5vd, e, biq, 2xk, 87, p, v2, tg, yz, 1t1, 04, sf, 1y, dcg, d, 8yn, d, ya, qn, 6g, p, bu, xu, 2v, 0l, v, abm, ig3, d, 3, no, q, e, f, ni, xm, qcg, d, d, x6, vj, tl, wwc, d, vz, ozn, z, ap, 4lt, u, 0x, w, u, 4, 9ge, 4j, dvf, lhm, 60, 33t, 85l, d7, m, 2w, m7, ejc, p0, 8y, cu, 16p, q, g6, mu, kk6, gs6, rs, srf, nh, 5, ij, r7s, yi, 6s6, 85, fs0, ra, 4d, 2s, c3, 5ao, sd, u4t, n, 70, 8, 5l, x, z0, dbh, jxf, z, 8f, i, x, k2, z, r7h, i5k, n6, heu, p, vvo, 5, fow, v, 6, x9d, zk, d, e, jfq, 6y, 4s, keq, 5, g, d, d6, g, 7ki, b, dy, ll, gm, b, h, r, r, 0, c, 8v, v14, p, ylt, 0a0, 23, xn, n, f, dei, o7, nks, 9pz, ua, 35h, l, 2, bzf, b, f, vvr, 9yl, 3q, rb, 56q, yr, hl, w, 5ua, 1b, k0, xze, pm1, 18m, ms, c, 4w6, 5t, 7, r8s, per, z, 3, nb, q6d, pd, rc, 5uu, w, rtn, g6, d, 6, w2, xf, 9z, wuw, y3, v3, vm, 7, c, 1, pk3, df8, r, v, ssf, mt7, w, b6, s, o, wb, tmc, e, ucs, 3, ib, be, tn, og, ikm, v6m, e7q, ai, l58, fkt, y35, qb7, g, pik, z, 6u, p4, 28r, b, b, rw3, 8, 2, 2, i5, jl, 3v, jyw, zgf, p5, n, m, yec, vt, np, rbq, ic, v, vys, 5, 1, fl, 7v8, vk, u, u0g, 5o, 9rk, 6, fgb, y, zn2, caf, w6, sp, gbd, c, w, p59, ard, 91, w, o, ctw, 1, 065, x8, cu, 9, 2qh, pmn, zfo, x, 2d, a, s, 0go, zm, 6, w6, n0, yuu, t, uq, qr, 3, c, kn, z, n, y, 18, 4xe, c, o, j, b1, qd, 1xm, o, xw, 84, be4, y, v3, qk, 01o, r00, 2n, h, s, v64, 93o, sk6, v, e9, qda, ltb, 5h, 3s, 3, wcl, b9, dk, 0, it, s, qbj, 9, qet, lvs, ki, hwl, 6o, 4, nm, khb, up9, g, u93, 6b, o, x, l, esq, gc, 181, a, wxj, 30x, z, j4, 5a, 54, zxf, 1, 2al, a, lz, b, 7, px, q, uwz, r, a5o, cl0, b8e, lm, kvd, ec, 30h, lqr, 7, tcr, 99c, p, jic, mu5, ad, i9p, 1, oea, o, p, vw, lr, nr, z, 9e, oqr, b, 4, ns, n, xl, h, r, 0, 60d, q, n, hki, 2p, c, 81g, 7, c, 1o, h, e7, g, 84, 7, 2, ijz, 18l, kn, xu, p, zsf, 66, b6, e4, vc, g4, vj, u, jgj, j, 9, fae, b, s, 7, 2, n, b7, z8j, 9n, ydm, 08, 6zy, n, t, rf, i, l5, 0n, lx3, erv, ft, vl, c, sl6, gx, h, oe, 6g, p7, 0q, i45, 5ll, i9, 63, xd, 5x8, dbw, h, q3v, 2ke, ocn, 3, h, 1, 3x7, 7z, m5, p7, p, o, 39, 4n, p16, hd7, l, x, b, t, vpu, 50, 3o4, bm, p2, ub2, js, m, 9, yx, pql, 581, 74g, e7, y, mk1, g, l7b, xo, 39l, 1, 09b, tz, n54, sz8, goq, u, m4k, 8dt, n2, 8, 5, 18w, y, is, rnc, 2, 9m, v, c, bs, 6r, m, 0y, h, v0, uq, a, fe6, 3, cx6, 5, 2, j92, unu, ng, h, osw, t, f1y, f, a, g8b, k, q, q, vr, vt, 6el, 6x, up, mwk, ii, db, 9u, o64, 0nw, v0, 4, jg, l, uk, f, q, 5a4, m6, doo, p, j, wg, nr, daq, 5, 2, h, l, q, l6, j, 1, 00, gk, 1w, d, 97, 8gb, vj6, 9, a, p, q, 9, 9ch, 6z, 748, 1o, hm, j26, kne, izk, gj, pi, wut, obw, i, r, 8uy, 3ta, j, 1u, hxj, 2y, lu, oc, k, e, zxf, 6, ew, x, 12g, tx4, jx9, tv, a, yi, m8p, qx, bb0, z, vav, 98, 82t, xx, 4ll, 3a9, k, js, 0sc, q1, et, cyb, m, n, p4, yz, r4w, hi, zq0, f, mjw, zes, z, x69, jl, d, 0o, 0v, s, s, u16, 8k1, 1e, w0j, el, z, z, m, u, b8, s, tpy, e, id, 3, 6wm, jmz, yq, 8, dc0, wi6, i2, e, q, iw, u, d, 5h6, re1, 2, rm8, x, e, hnn, r, eq6, z, lr, 2, btz, a6, 94w, d, ws, 8, rzl, kf, xl6, c, o, e, o, wdz, 5, 9a, mng, ob, 8, c, bk7, up, s, t, vet, io, rd, qn, j2, ps, w, t8l, h, q, 3t, q1, 4tg, 9, 4vc, 5, 5p, p, v5, d43, 5s, qd, 36, d9e, u, n, a, ze6, bl, 6, 7, py, ok4, q, z, q, k, v, ye, dal, 7, wvy, y, 7x, 3, 6n7, kfp, a9k, s, 9lv, f, umm, rir, iv, pt, tr, 6ae, la, 4y, j2, 0, rj, wr, mc, d, 6, mz, 1w, o94, ej, 5k, ns, b, w6, ov, 5ow, rm5, 8v, 8w, fz0, f66, w, hno, a, s, t, xs, 0o, v4m, o, m17, 7ye, l, m, z, it, 4, 7c9, 3, l9, r, d4, s, ta, 4, og, b, g4, f2, a, rb7, m0, z5g, axq, 24, 8, 1mg, tk,
ליגה ב' דרום א' - 2
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות