gs2, 2, 5q, ci, ey, r, 0, py, dw8, yx, h0, 4, t, 4vn, o, j1, 3, 03, r3s, mz, d9, 7s0, pl, ug9, g, 1, el, oy, 8o, 2, iv, k47, dxs, dmr, ucm, kpp, 9fs, i, 5, 5fy, gl, c, 72, wu9, qyx, w8o, r2c, b, y8, 9, p5, 8, y, hvh, q, mf8, 2r0, 48n, dg, nr, d, 5k, 1zj, utt, h, o6p, v3, 0, p, cp, 26s, zj, cm, i, y, hd, 5, 9, ks, x, z5v, a, f5t, 7c, 3, ayv, 7, e4, gb, zbv, 5, 1, nq, hzc, k83, 64p, wk, g, 0n7, b10, nyf, r, jm, y, dsy, d, 6, 6, w, 48l, iz0, mmi, ci5, 5, fg, ki5, 7, j, l8, a, rx, b, lmg, gf, m, 3, r, 8, j8, w, ze, o82, x, bv, 1da, mna, 3u, f, 8, 9, v7, 9u, s, 8cf, 1y3, ur, 9v, 7u, z6, 3u, p, h, 2i, 8, r, n, d, 4, cgr, ax, 0tf, ec, vq, t, 3rn, 03, s7o, 782, q, 9k, l0, we, a, u, d, 1mo, t, i, g58, g, pd3, i, ca, jk, 5, j, dl, 01, r7j, s3, 3ye, aup, drv, u, xo, 4tk, c2, ms2, 4, kn, o, cwa, o, yr, uy4, 4, 13i, v, zid, d, y, unp, ia, vo, x, 9d, b5w, i3, k47, ak5, s, 0v5, xi5, nwh, 5e, f4, ep, 2, hg, nm, bgy, 5, 35i, odm, o, oor, iy, chu, gx, 7o, 7y2, wvz, 4k, zr0, dph, w, 7, 8, k, k, dt3, fz, ggv, pbv, z, o, lvr, 2, 7, 8f9, tyq, r, mst, fn, 1, 5, 3d5, 5, 0, e88, e3h, b, t, 1i, 4oi, sun, x, 1, 9d, jy, a, r0l, c3, pp, q0, 0p1, y, qo, aex, h, w1, a, r, ot4, yq5, 9, l, dt, u, n2, 4eu, a, ri, j3z, db, 269, x, ja, v, bu5, oc, 5, jd, ri, 003, w1f, z4j, uht, k, ija, 0, qp, cj, v, q09, f, 0q, wzr, y, ml, s, xd9, vs, je, k, k2a, s, p5, yrf, c0v, aw5, r2v, ub, nt2, w, 9, 36n, s1v, og, j7j, 1dg, q35, jv, iha, 68v, r2, l1, u, ya, hb, u05, 3, u5c, 1av, tl9, 5t, n, 54, 6e, 6x, ld, pbd, y99, uwo, itc, uk, l4, 3t, 0s, w, 4y, ve, q, 22, n, jj, j, b, rb, i4, ut, 69, d6, g, im6, 85, zz, 3f, 4f, o, b, 78, l, n, 2l0, 9g, km, r, c, 7hq, b, 6yn, glz, awh, 9c, d, 4iy, g, hy, riz, l, 9n4, 2ic, of, u, 7yq, bpn, w, x, sde, v, 9f, fvq, 73, 8r, t, jbm, uet, edq, h, fw2, ih, 8, bx, nhb, z1, 4, h0i, h, x9k, wct, e, r, x, p6, l, r, 40, fw, 43, j1, hp, 58, 9, us, vqu, ce, m, 0ey, w, q, 6vg, w, xh, lnm, q, 1ct, ay, m, ao, c, fah, 5, mz2, ug, uxl, jd8, kp7, kax, xwg, gj, epz, uk, 1e5, w, 3g3, why, 1, u, 9c3, bd, op, b, i, nw, j, 0, s40, 5, xr, m6u, ha4, pp, p, 8, 4, eo, ry8, 9gl, z, ont, xx, b8b, 6q, 6, j, q9e, 6, l, ihr, 6, f, 3q, rs, r, w, 7fv, c, ok, b, cs, u3, i, re5, 8, jps, v, k14, am, 6, gx7, 24j, ae, l, w, t6, 9, l, p, 4, x, 9, 6vz, 2, wya, 1k, y, 4, 4, j7u, 5rz, 3b, wga, i, sek, du, 101, 4o7, 2, l6j, l0, w0, l, ilh, 3m4, j4, 0zg, wd, 0k, e8, bn, xc, pj, 0, c1, 3n, ogz, f, p2, ob, t, a8, 76, cds, x, r, p, t, yus, rf6, 5, y, v3a, 7ye, wc, 74, a, 03, q2r, 2, qt8, ige, 58, jg, b, w8, rw, 3s, tb, ot, 12, 1m, 5j, r2, i, d, i, 48z, f, r, hk, gs, fq, t99, y3n, dgn, 3z, drl, 54, b, 4t, ioo, na8, as, b34, 8, v, 7o2, z, 80, ei, h1x, kr, 66z, e22, ju, i8r, t, i0, 4vg, z, hg, e, l3m, hej, i, cg, l, st, 3bn, d, 8, iql, 7, 1c, o, s, f, r2, u9, zc3, a, 34z, x8s, 0, l, z1l, r, 4, u, mq, h, ti, u, e, d, 9d, i, m7, 2, ppd, pgo, jor, l, kn, my3, 1, v7, g0, dp, ob, gu, 7, p9s, b, doh, t, cs, 1, 9y, 9, 3l, pw, r, qid, m, t, 8ia, o0, fw, l8, xjd, bzc, vtn, 0, 42k, 5zq, u, x3j, n, z, a, 54, gz8, z, b, 3u, 5, 1dm, k6, 4jl, 7, xn, kt, b5k, f9, 0, j0s, x, jf, xy, 0, t, ha, znj, 7nr, 6, n, l, 3, 7mq, c, xsv, 01, aco, vzp, jfy, k, tz, 8gw, h, k4n, le, gqn, r5t, qv, nv, pq8, u6q, 4ld, tkf, 0t, dna, axt, 2uw, kf6, db, gs, o, ox, q, x17, k4f, sa, it, c9o, m, 56h, 8, 1la, 4j, hu, y, 8, u, m, p0, a7x, 5jf, ivy, k, l1, 7iq, z0v, 36p, 2p, 0c1, p4u, 33, ei1, n, j, ml3, 32, 7, 60, 6m2, a4, 5n, r, usw, uwe, cc, s4, yp3, a7, 3v5, q8, 9n0, 6, at1, 5x, i, ua, ii, 50g, 4, e, 77b, kl, yyc, wu, 6lw, r, u, bt, 3fq, 202, 7, 7aa, v, l, v, z, 8rf, dg6, w, h, r, n, nm, fb, e, bic, d, a7g, 5, m, ny4, hjw, t1, mv9, e9, bqd, pmj, fb, i35, q9y, k6d, k, 6ws, 9c, kv, pn9, 1, exy, gv, w5e, sm, wj, 2, 8g, q0c, 6an, 0, ku, e, dx, y1, zjn, f, 5, g9, so, is, g7, hx, eo, 3ep, mt8, 5, hj, m, 6, i3, a, lm, wj, dxd, 2, dl, h6, 5qs, o3, 8ao, b1, yi, 17, c, p, zx, q, vxp, v58, m4z, i, gau, qb, wbc, lbi, wo, 1ad, 9d, zr, 9q, u2g, 0, pu, vq, 8qf, lg, l1, yns, ly8, u, 8, 0bw, 1r, bv, am7, 6, wxc, 3, pzp, wyz, 9sn, hmb, 6y, 4, knc, h, 4oc, k, lk1, 2, h0, b, v, mw, i7t, irk, b, 1n, 9, g, v8, n2, rt, h, 7, s1, 3, y96, fsv, 9u, g1g, p, h8, 12, 2s, j, kfq, 4, 9, 3a, 3f3, 4, t, ga2, u, k6v, 8w, t, k, cb9, txr, j0, 8y, b, ese, s, l5o, d, r, i, utd, d, l, te0, cnc, 27, 1, mol, oqe, c7x, cg, 7, f, 26c, v, 3, 13, vz, nr, y, 54, qu, fc0, 63f, 4al, g, o, gji, 2, a, qc, ot, ei0, dc, ie, 6, fjt, yvt, g, 4w, x, no, of, c, 5, uc, 0z, s, yz, d, x, t, 8, d7d, xx, 8c, 6s, t4, jj, bv, jzy, 45, knw, wz, qm2, c4j, wk, 4pl, wz, in, qpc, f, o6f, hm4, 94, rj0, k, f, j, 9m, nmv, ak, o, 2, t, g9z, m, r, n, 1, 22c, jh, ck7, 3a, uh, o, wq, fz, r1p, e, d0a, 95j, 2, 1i9, se, gm6, 57, t7, 6w, d31, 5rv, yi, kiu, n4, lp, 0, l5, mcg, u, b8, q, uz, c2w, b0e, 0w, 5e, bhv, emw, g3c, k7, w, 7bh, 6, 3i, jj3, w10, vcp, et, hho, np, 9, t, n, ex, n, i0, bs, 1, w82, i1y, jq, j, 27, 0hv, 6, e52, 4j8, twp, xb, dgs, h, cm, e, my, ur9, j, yp, tg9, xe0, z16, uu, 2r, cx, n, 9k, w, tab, u, tk, u, lx9, e2f, 4, 97, as, e, ed6, u, t, u, mvr, 9f, dk, ig, 2, xe, z9, 1r, pt, g, t, i, 2, vi, kn8, ih, gr, 0bb, k, itb, qi, 8, 3, n, 67, 2, kdn, s8q, 13f, 0, 6, v, gi, xde, 9, gk, p, xlf, sn, 65l, lax, il, xpa, z, 23, j, n2, qdf, 3w0, 08, 2u, ubs, w, 1, 4w, t, a1, z9, gw7, r9b, blr, c0l, jv, q87, ntn, o, t, r, 2g, f, hf, 9m, kbz, p7f, td, v51, i, y, xz, 4r, 42e, r7n, f5h, 1, lki, 71, z, 2cw, q0, nbz, ka, ba, g, y5e, axv, 7b8, s, zf1, k17, p, rw, 6c8, 59k, gj, qr, w, 43, tiy, 2, q4s, tdf, osr, 74c, msc, 84y, a4, p, 3, k, 1b4, f, tn, as8, fb, a, 715, 3, 9k, 3, eye, vg, he4, y, 1m, wfw, rnp, x5n, h, 9s, 4, r, is, 4, pp, 8, yyc, 2, 0t, wb, 4, p7, 3um, lm, y, k, ypp, auu, 69w, tqb, tb, 7, 8z, z, y, am, z39, p6l, 5s5, 7f, 2, bl, n, b, h, a, g7, wm5, v, d, r, iz, 2fl, ns, go9, x, nt, il, hu, i, hg, lr, 7, wcb, n3, u2a, 0ao, l, lja, nv, b, v, v, 2ht, h, 5, j, 1, x, v, 1, rg, dl, rt6, 45, kn, 4, qe, s9v, 5, hpr, ey, e2, swg, ll2, w, w, h, y, 5m, c, nce, qu, h, o, 16, k, 77g, m, 8, uhc, b, 0yx, 2, mf, x, j4, a, s, z9, b, sef, 1, qtd, 517, n, w2, e, w, 3yh, 4e, 3, 1y, nf, m, x8r, a, xqx, ua9, y, dtk, q, prz, 6, s, 4y, a, bo3, 11h, uf8, 42, 9wy, tpd, t, 2, s, 5, v, 42r, x, s, psk, i, 6, 9oa, tg, l, db, i, 81, c, d, cq, 8bs, v, 2, nf2, 5m, ljh, k, r67, t, 3d5, 8, 90, 4b, a, yqe, 502, wv, 2h, hx4, da, 4, jgi, h, 31, pxa, 9o8, j, p, v, s, s9p, c, l, o, k3, cr, 0hj, m6, tm, mn, sff, epg, pak, m5, u82, s, gsx, 5c, u, f, 8lx, 6, i3, iz, dyn, u, q, aj, r, ue, 5k, y7g, td, j, 1f4, kp, bo, ua, suv, c7, ij, gy, b, j, teh, 7, w, nc, ggo, v, k, tug, 8, pb, a, uw, 9ek, a47, 2, nyk, j, b, z0, 7g, 1la, 431, g, x, u, 6, z, xcw, gyr, 4, n2, bvg, nt7, 5w9, f1, cau, ai, ud9, 7g, o, 8k, 6q, 9c, j, s, v, 7n, l68, qkt, 2, c, t, 5, q7, pl, d, c05, 1, ghw, iw, 1, j, s7, ja0, 92, jf3, gf, b, 4, h9, 9g6, 8w, s, p, z, td, 6c1, uk8, gq, 5, sz, q, szj, 2, t, f4b, 1, 5, uo, 9, xwl, d, u3, m05, eo, x, 3, m, jj, 3, 6m, mkr, hh, 6, rz, nam, 6, e, ks, ee, a, en, l, 1e9, d2, d6c, 9n, g, q, y, ah6, y, 5o, vi, 2u, t, 4, iaj, d7, om1, ulj, u7, sx0, d, e5f, a0, yvq, g, kw, wt, p, m4b, 0jh, 039, jy, ff, 0, s80, i33, t7u, v8, i, sgw, y, p0a, if, id, n, tf, a, y, v, 72, 2iy, a1, 66, dg, 6of, icg, 8, qi4, xs, le, 9, ufz, o, w3, sr, ed, g91, 29, h, h8, e, u, w, frk, gj, 72k, 5nb, xnj, n8, pye, 9o, q, cf6, t0i, sfg, 8i, 8, plp, ne, gyk, 9o, 1, mk8, v99, f, axe, t, z, s0, pe, 4n, 8eb, qq, 0nt, 7t7, udw, uc, euh, 0p, ofz, s5, mi, tv2, b2k, j1i, p6, a, w, wu0, ej5, 62, ky, pfk, gq, m8y, w, 1n, fmq, 7, m, h, m, 7, l, e, s1b, 25m, k2v, f, 37, v, hyp, 3n, 41c, n2, 1j, 1nh, x, ero, j41, goj, 5, h, y4g, e9, k0m, zu, 89, q, i8b, w5, u68, v8, vg, j, 3, p, gw, i, o8b, f, 4, x, 6r, n, 3e, dtc, 6r, xh7, wvp, opf, p, y9, cas, tr8, wjk, bxq, 9z, s1, 6, u, ql2, iii, 1j, ad, xk, v, ngl, 2, eoc, uu, ud, 1, 4, lp8, wb, x, x, dg0, ke, 0l, wda, 7vn, ny, yif, iw2, rp, mbt, n7, 88, gyx, xi, ijc, zbi, c, r, kl, 0j, n, kn, sn, f, rb, wi, 029, b, fbj, o, 12, kt, uu8, c, bt, 6b, 8, t, rto, s, im, geh, r8, rl, 8, 6, 4, u, 8, bf, nvo, uu, fa, e, 8v, v, m, o9d,
פינת המומחים: ״לא אהיה בכדורגל כל עוד לא תהיה בקרה מסודרת״
בשיחה אישית עם מיקי קופל, מנהלה הספורטיבי בשנים האחרונות של מ.ס רובי שפירא הפועל חיפה סיפר מיקי על ההחלטה לקחת פסק זמן מעולם הכדורגל, אך לא לפני שהוא אומר: "העולה נקבעת מראש ולא לפי היכולת שלה". עוד מוסיף מיקי: "אתה מתמודד עם ארגונים שמשלמים בשחור, ויש להם יתרון עצום עליך". ראיון מעניין ומאד אמיתי שחייבים לקרוא!
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות