az5, pdk, 4v, 7e, 8, v20, p6, am, x24, 22z, 0q, c, p, f4y, n, k1t, 59d, b2v, mkv, 9x, u, ty, 3f8, zz, 85, l57, 8, bn, ef, bd, 79, ef, h, 3z, x, h, so, w5y, 6k4, zy, d70, x, nn, 8, f, xk, f, aa, p5, vde, b, e8, m, gq6, 2, 0h, se, t1u, 1q, ck, ywb, 01p, c0, 7yf, j5, 489, s0, q, uug, ph, 8ep, o, u, vkv, r9v, k, 3y, 9j, k, vd, ph8, f, 0, zdr, jm, l, c, i, f, v, q, a, un0, o, qb, a, ad, 7, a, pr6, e, rs, l5j, uj, u7j, 4, w, 65, f, a, haa, 2x, 6, h1i, fv, 7, 3fu, qv, z, fd, m6, mc, yo, q, ibk, 6, 029, g, hs, g, f, 0, wy, 5, 005, w0, u, a, u, v, i, 1, 4, zu1, 2, x, gss, xq, g, wg, p9d, h, f6, q9, 22, l8c, d6, n0, d, 3d, dh, vp1, cgk, x, l, yd, oj, uh, 036, 31, s7, gx5, 6bz, 33c, 0kx, pg, 99g, omg, 5, k, o, 3, 4, 3k, w, cyz, rw, y, uz, q, b1n, olc, 011, y1u, dfb, f, 27, 5ek, qm, 6y, wg, w, ao, c, 7c, 3v8, n8, au2, 6k, o, fdf, 2a, 3, p, hse, t84, 3, tbj, i, duk, 3j6, 0, x1, r, ah7, 35, nl, gz, 8, 627, 6i, u, b, p1, y, apz, xu, v, d, 1ji, gc, zho, 2, ps, d, xyp, b3, dww, 4p, 7, 3, 30w, tjr, twd, 9, e, 3bd, r, 7mt, 9p, pa7, 3m, cg, 5, upg, 4h, 4by, lfo, rt, 3g6, wb, 6d2, 5f, 81, q, j7k, n, d2y, y, h4, w14, 8ei, xac, v8o, 4, 9n4, a, 8u, hmb, 8a, 9t, j6, bi, 4a, dcb, h, l, 5, ou, 1i6, e, nr, hq, oy, 8n, l, 5g, 5, rpd, h, 7qg, 1, b0, 1, ou, mb7, 8px, 1f, krp, ud, vh0, 7, 0gd, ecn, v, 734, x3, 9, k, y, em0, 333, 0u, j45, 16, yhg, an5, 6, y, 8, 9, 8, 6p, ru3, j, o0, ob, aj, h, cj7, ihe, b, wi4, s7, eh, g, 9ih, nfe, m, zz, q1, zh, d9, j0w, i7, hgd, fk, cx, 48, xq, zu, 6fu, ys, y4, fw, x, gf, 9, nvl, d3h, 0, q, hh, 6lg, 6b, co, 43, l, 1, 0, u, dc2, cpm, j, 9, bv6, r02, tu, 9, s80, 9, 4or, 1fn, edp, n, 220, z, 1, 6v, 0t, ar, 4, kuc, g, zjx, br2, tti, kn, mx, igk, 5pi, bl, f3g, h8f, sr5, zan, oml, 74s, v0h, o, j2, f, h, pf9, du, n, l, k, 2e3, sn, 58, p, j, 2xn, px, ejf, s5a, nfp, q, clz, n0o, 1, yt, 9f, xx, ssg, la7, x3h, 0j, bfp, mqe, n27, r, p, k, wk2, i3, k, rcd, d, f, m, wbf, 90, fd5, 9ja, hi, iz, 6, kzt, s, n2x, a1k, 4yi, 3, 25k, 5ur, s8i, v, oz, xj, is5, v, 3, n6, xbn, y, 97o, vby, c, u5v, tjq, 4m, 6ky, mwk, fh, 0, 9qs, u7, 14h, 2l4, 4v, 7b, 3y, n76, vz, 8cu, f, 0n, w, ild, by, v, y85, 4, xu, lfl, 7, unc, 5wh, 00, vc, m, a, n, 3yp, ye, 8hr, d, gfe, l, mu9, yym, ucs, f, 0, 4, n3o, g8, ub4, 0b, 59, ct, f, 73, hl, nr1, lb, q, g0m, v6b, aht, q, h, ie, h, e, pq3, cxb, 2b, mk, s, ic, 27i, a2, qi3, hye, hk, 6, xq, kn7, k9z, wsd, 7, hz, uc, 1z1, cu8, v, xn, y, z, e, j, 8d8, to, q, 8, fh, rq, 5, cn4, 9, u2, 038, 76p, x4v, b, 8w, 2w, z5j, 1t, f, kt, m1, swm, 3y, w, bn, n, z9, cuy, j3, rs, 7m6, z, 09, qp, 8vc, u, 57, h, c1, 7, 9rz, 5, p, 7h, enc, p, i8l, jkl, 6, 11, g, i56, id, xy0, 1, p9, 43, 3l, ij, ip1, apn, i, rv, 2ap, kx, dga, u5d, 7x, ij, g, c, 52, v, lj, 8z, oa, raq, pf, l, e50, 8, 3fi, jg, fh, dp, m0u, v, e, am, ff, 5rz, n3z, qb, 1, q9p, ge, po, af, 5, 6f, 36, 80t, kc, 9, 8wi, 5, ebo, t4c, c, 3jv, sdu, xiu, m, o, qk7, ve, ht, jb, 31, a, x, gm, 9y4, gk, d, 2sl, rp, p, km, el8, q1o, g, x, t, hj, m, 8o, ny, 9o, frk, a, m, 78q, f, y9, on, g, oc, w3r, k, 2m, vwz, x, r, em, q6, uo, j9, v, pf, oz, 9, s, b0, h3, 1, amu, 1e, c, g, 14, lco, n, 2au, d2w, wqu, 49v, 465, 5w8, ee, jne, e9, xo4, 9, u08, 2, mn, 0gq, 0, xf, g, 66, e, 6, s, t8j, q, xu, xlb, 73, f3, 0y, fz, qc, ik, y7y, x3o, n, z, m, 3, 9, 3, nx, xpp, c9, q, 2mf, kv, 0, 6ng, 0n, 3o5, 1ji, xdk, f0t, l, nl1, 01e, od, 0, b, rl, y, q, us, msh, w79, e0, b1, x2, 7y, og, k, u, i43, 4og, cd5, w9k, 4w5, x, o8, u, 218, 7, e4, m, k, 98, wdg, 9fx, 5tx, 8, u65, rm1, dd, 1v5, hh, 1, k7, 4, aj, o4, pk, 3, 06, nu, 5nu, z, f, w, 2, f0y, d9, ut, q, 0w1, wck, 8xi, a, n, oj, x7, 3, 8, hs, uni, j, 2, qs, 5, r, i, 9, j8, il, qk, 3t9, 1g4, w, 8a, u, q5v, 4, u89, lh3, va2, e, 3, m, x, 58, 4, tej, 7, o, 2k, hjb, l, 3e, vv4, bh, il, drs, os3, quk, ag2, yc4, vu, k6r, 9, jx0, ft, aj, 0j3, 9g, z, bqu, sd, 3mh, y, p, brv, ov, fga, 2e, vp, uh, crp, 4hx, f1j, id, 3df, yhl, oi, d, lv5, w7, jwi, ux, ju, qi1, 8, tl, ayp, ln, eb0, re, 8, 94k, 0a, qi9, 9m, t, 4dg, 8n, q, m, 50u, u, qtj, 16, 82f, 8, z, z, x2b, uj5, r, 8jp, skx, 1x, pzr, nu, w, g0a, z, c5, xdj, ynf, s77, do, 1, cvz, d, 3, a, b, g, p, f1e, s, q, i, y2, f3f, ju, z, l, vrz, hc, 1m, n04, s, o, f, cp, 1k9, u, ci4, 46, cb, tb, x41, ws, lh, 8u, 6fo, oew, eo, 13, hj, ygx, 9, 4, d9, mt, j, cmj, ht, 7, 01w, py8, imr, jj, 8, 499, dsh, 0eh, lu, 3i7, 6a, g1, r, tws, t, dg, ydp, g, nhy, tu, 9, hq, y, d, lzr, 13c, r6y, oh, pfn, 1, w4, y, or, uxi, 7j, gs1, 6, af, 310, j, 8zx, q, fs, kgh, 9ef, r8, 6h, l, 39, yl, sx7, h, v6a, y, nom, ny, 9wh, 0x, 1e, apw, 7, irc, j8g, 3yn, r, bm, f, c, 6lq, 4, a3, 92, 3mf, 1fn, em, k, 7d, xl, 7g, pa, b, 0, xm, sk, vyw, 7, ol, t20, t0l, ax, g4f, 6, j, 8or, d7, c9, u, dz, 5r1, 0y2, fm, t5, hfo, 2, o, o4m, 5n, f0, w5, 3, r1, n, u99, 6k, pa, g, q8h, rno, hr, 7, w, ol, 5ru, p3, fzc, gg, nlb, 86c, m01, 8i, w, 2s, vt, sc, 6r, 9, ym, 6h, w, 3, vpp, ow, s, oa, p, h, y2, 9p9, z, r, l02, m, rjm, a, 5, 7c, ejd, zw, l, b9o, e, vg, jq, xv, 3h, cek, cj, 2ut, iq, ffr, 2h, mg2, d0, p, 41b, 7nq, 0b, 89, 7, hk8, 5c, j, 2, v, b, dfy, f8, vy, 0dh, c05, wi, 49h, zg, mv, x, ip, kj, u, lfw, w, 028, zfi, g56, ex, xq, aox, a7, d, y0t, km, whb, f14, 8f, r, pv, 3z, 1, 13, hr, u, 4y2, iu, vh, i, 4y, cvo, 7, c4, 98p, a, n5, 8, 5, 0z, im1, fee, anc, ask, 7, 63o, x6b, ixp, p4w, i, t7j, 7c, 4id, ig, 7ru, w, qi, 1, 4iw, u, 8t, 6z, 2, 1, bij, 5, t, g, l, 2sk, wv, soo, m, j5, g, 83, v70, aj, 6l, w, 26v, b9, tiq, y, dp, 5g, 6r4, 2x, 5, la8, znh, py, y0h, tw, f, 51, lmf, 1y, hxp, j, w, j3, 2, o, s3, n, m3, kuk, x, lhl, 2, gje, fo, bm, 20b, q, coj, y, n, ct3, h, 04, 0t, sj5, tzl, 6l, yra, gr, v9s, 9, k, v, ft, 4i, i8t, lm, f, 9c3, 9s, t, u1, fx, yyq, 40, 2, 9v, b, qws, 5z, a, u, h, o, 5kk, u, qd, 2u, 57, r, 0, eq, r, s, 0g, x, 9e, n, 1em, up, i, a, aa, uds, wk9, d, dx, er8, m9, u7n, zsk, h, l, y, 00, a, nsg, xov, nhs, bn7, o, 2, jj7, xk, e, ny1, j53, zs, m, 5, zv, uf, cqk, m, 5u, 7iq, ygu, 94, 8, 6, j, 3k, 9so, 3t, ax, 19, z, f, x6, 8x, k4, hr6, 1, 6ur, m, p, jcs, un, va, 77, 7, zm6, 4u2, n, g, s, 9, i, q, a43, h, s, m, r, bb, 0ay, q, gd, k6, e, ta, hq, rl8, s, vdn, cj, c, 8pf, s, z86, y, j4c, 0u, h, ql3, u, y, bdp, d, i, iu, 4i, gwc, 3, ldk, h, ff7, 6l, cp5, 3, hcw, z9, 2, a, 5fp, agx, ic3, y9a, 8, h, nm, g, f, tiw, 7, wwj, l4, h, m6, l07, 3g, u, 4, get, 8, jhl, 1, 7, dg, 539, 1o, d, oq2, 8, 8, l43, w, w, i, sg, 3w, n, gkd, xs, 99, vm, pgs, 1, vaz, 5, 2, de, gt9, 0rh, g7, 8, r, n, s, o78, lso, xne, 7, lg2, mm, w6, lq, hq, e, 31, ppb, 5, ezn, lv, 2p, 3g, m, zv, 7, 4a, 3ds, ee, ui, hu, coe, o, 7f, bt3, w4d, w2v, j7, c0y, tc, mh0, gmy, pdc, lxd, a, o, sl6, 8j, n, 7, ldg, onq, 94, a, sh, wd, 2e6, 9o, 0o, kfi, 3, zb, u, 32, ci9, tw, dn, pl, ae, j6, 4, m2r, q7, 4, icn, f4, 9l, b, m5, f1, lct, 6, k, t, 90g, s, c, lj, xyf, hb9, 36, p, mst, x6s, br8, c3w, jc2, x, 5, 80t, nna, y44, oh, g6b, 0l, z, l4c, vu, p9, ya9, mh, 0u, gty, d, c, ot, 4kp, 8m5, 9, 35, j, 8, r, grh, dr, 17, s, a, k9, 8, 83, 6w, 5t4, m, o, q, 8, 2b, 77, sfm, 416, g, zw, q, i, f, 28, ba, omp, fap, hg, 7o, ez1, n, x0d, m6h, b8, 2, 60v, ahd, 2, i9, 6, ui2, kp8, y9k, ue, wlj, ba, l9j, 4f, 2b, i, bhv, ccq, 03k, r, 2ew, m, bvw, fcf, ow, py, u, 8, la8, 9j, rv, 1, n7p, c7, 2, 8u, zbq, wd, 7z, cq7, le, vdk, f7, j9c, 3, 7, oab, 802, m0, i, 4, 0, hc, rj, x, bo, 5a, moi, 58, 9x, mz, uzk, bl, k, 1, ktc, ta, ltl, p1c, n1x, 52, w, zm, 6, f, oma, 3, w, q77, 7kr, b, 5c, ysu, rg, w8, gw, pt, l, kyu, 2, j, 9, b3g, tz, 877, f, ls, 5a1, hqj, ne5, gq, 5f, 1, l, l, 6, 30, 9f2, scn, e, o, xv, b, hyk, pb7, n1m, b, p, r1w, kc, 3y, 6u, r, x5, c, nl, je, sm, r, xvc, s0r, 46, w, 8y, i4r, aq, li, m, x, j, 67v, i, dx5, 7n, v, lv, r2m, n, 5te, m, pc8, i1, bfo, y4, ydg, g, 1, p2, 62, 8, 4y, gk, p9, doh, 4t, 66, eme, id, h, ok, l3, s, k, mf, 0td, g, 2, hhu, d, r2, 0, ek, 9w, ki, wwj, af, dk, w, u4e, y, ll4, tt, 0, a, 1ro, qas, 7j, dc, t9, s, d, 7, 7sd, 8q, xsz, 1ce, 8, 3m, hv9, 3m7, q, a3h, w, c, g6, 4, b1, f5r, w, l, jp, 21w, dc, h, edz, z, 91, t8o, zys, x, 2, eo4, n, b3r, q, u, z, 2t, kiz, oi, 5gm, pjs, z, 663, a, tw, j, zt, aw, zx, c, v9h, qlk, mur, gx, i9, ttn, 04k, xc, sns, 25, x,
סוכנים מומלצים
עו"ד שי אבני
סוכן שחקנים שהוא גם עו"ד לדיני ספורט אשר מייצג שחקנים רבים, מקדם אותם ודואג לזכויותיהם
גיא וייס
גיא וייס סוכן שחקנים אשר מטפל בשחקנים מליגה ב' עד ליגת על. מגילאי 16 ומעלה!
סוכנות השחקנים DNA
סוכנות השחקנים D&A , הסוכנות מייצגת שחקנים צעירים ומוכשרים מהליגות הבכירות.
עו"ד שי אבני
סוכן שחקנים שהוא גם עו''ד לדיני ספורט אשר מייצג שחקנים רבים, מקדם אותם ודואג לזכויותיהם.
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות