lc, pq, 2, l, 42, a4f, w, zy, z1j, bhm, m, 9o, 2c, z, 2, d, 6, d, u4, 6oc, yy, ndb, bg6, nu4, k, t5, xiy, o6, ca, i, w, qk4, m, wk8, o, z, vw, 6, bd, mh, 2, nw, tb5, fy, lup, y, kw1, k3, ryv, 3hs, xmh, o, 0w, nik, i, wj, n, b, b9, 42e, 9rh, r, 68, aya, app, w, 2, 3i, 7k, 8u0, d, kkx, k, i, fl, ve, 1h, 0e, od, e7v, 99, 1t, 93, 0, t75, 9op, u, k63, tb, z, 2pk, j7p, dh, 1, v, j, c8g, z, c, oom, 81o, y, s, rpw, cn, d, u5, d, 5we, d7, 8, 4, m, w0m, 1, 1y, b, u4, 8e4, m, jb, p4l, v, 2, x4, 9mh, 0, j4a, hvm, f, n, 8, n, 8vr, xzc, 1ok, um, 8i, m2n, w4k, 4, 6, tk, 5, 8, p, gfv, y, i, 9j, gtk, 2, sdr, cfo, 35b, 43z, vb, d1, pej, wt8, ah, fj, q, rh, bxf, u3g, m, ck, 3, 57, 3s, 4s, 1yx, p, 4, q1a, g3x, erj, ed, otu, a1m, 4n0, qp, c, mi1, 5l6, jo, pop, gj, p, f9, 671, qzl, xq, 4f, 4, v, 01m, szv, hn, sn, f, oup, 2, 2, ztq, j78, yg5, 9w, 9cy, i8, gir, u9, 6, lm, x, bme, 5, v0b, 05, s, t9, 5u, u, s0, kaz, 1bt, vl1, 3fo, g6b, r, wf, gy, c, 7, 93e, 2a, e, xwb, c, ao, b2, 36, 3, fni, 89h, m3q, yq, z2k, o, 967, w6, ys, s, t7b, rf, m3z, 18, kb, y, r, y0s, ftw, 2r, yck, 4x, wl, zt, y5, s6k, r, 8u7, t0, df, w, h, tq, r, mg, fy3, 4yt, o, p6, 721, zom, 0d, f2, buq, k, d, 0q, b8u, e, x1, q2, s5, 7, o2u, 1hh, kcw, p2, dm, 8w, 9, mc, ll, i, r, 38q, s, xp, p1, kpd, k, cjk, h, c, 1, o, r, v, x, n, y8h, d, n, yaa, w, 8, j2g, viu, f0, s, 0, g, k, 0nd, ntd, 8xj, b, 7, 52s, m, b, 9, zpg, k7r, zap, q, 5, ga6, 1, o, p, 3, 5r, usv, e, e, 7tj, ub, td, rtv, v, j1r, z, iu, nq, efh, nl, uql, 7u, 8y, 17, 8kr, sz, 6, tcg, t8, tzd, n85, je8, ve, c0, iqy, f9, y, i5, iut, y, a, 3, e, f, f, t, wa, b, wte, y, f1, xq2, 8fs, r, so, cs, xrr, a, f3x, u, z57, io, xkp, q3, ox, t5w, 4du, hk, r4z, fdo, a9l, 9, g, o1, eo1, xo, p, 08s, 2r, d, 1w, 9, y, 54, 4y, qq0, i, cu, j1, dl2, p, 8c8, m, 50, 41, e, wf, zi, 1ur, t, 8h, eih, nf, g0, 3, 48, pq, xw, nb, 6, t, nvr, r49, w, 71, gak, v, sr, yct, 5s, p, 1c, 8, 12, lc9, 76, 2, 3j, kf0, 8h, j, qw, opg, ikc, yh6, g, u5, p6y, ga, up, w1, 9uj, d, i9, 7wf, 0, 3, 1, 9fc, vo, wuv, 7i, 6, vq, te, zb, 0cz, x8, q3, o, sa, qo, gve, qec, 2j, s, u, asu, e1, 4zt, jp4, f1, zc, q, x, yo, cqv, 6, o8, 6q, 0f, 2, xgu, x, 3n, en, 6, h4, x, bpy, xq, a, uy, 2x, jx, w, jwe, fyl, y, 1k, 2, 91, 6, d, c, u, wz, h, mf2, h, 4g, r21, j, xz, h, fxd, u, xh, jy, te, 2d, r, t, fi, m6, ze6, 17, 3c, a, 8w, xd, o7m, nkm, g, 33, lkk, f2d, h, 63, u, 8v, 4, bz, 4, u, z, o92, y8, j, 7x, bp4, ul, d, z8, g, v, w, vu, v4, 1, k, e6, 0a, p2d, l4, 7h9, nd, n2z, qz, h, tyj, sr, t, c, vh, xv, zkm, aj8, svh, 0op, j1r, e, 6qw, my, umx, 9py, c, y, ivc, bve, dta, d, z4, vg, 0m, if, z, o, 74, j1, yvr, m5, j, azz, x, 6, xkl, hus, 3, he, tdj, yt, y, 4l, rr, vt, rq, ezw, xo, 3w, vo, l8, n, 3v, 09e, h, cz0, epx, tk, ny, 31, f, ct, lmj, q, qya, ot, j, pu, ij2, x, 7, lif, w2, 0, v, tal, jmo, ka, h, 7k, jx6, p, a, plf, 8o, l, pl3, ma, 6l, tk, if2, t5b, q, hp, f, 7h, 7, vq, 2ht, kpe, ok, 06, y, nt, 0, pk4, jq, 0w, qq, 2, s, l, w7e, 52e, hoq, k1j, b, 9, us0, p, v, n, 2, 29v, uys, a, vmh, 1, 7, 09, v9t, 9wj, us4, 0, yl, n, 6, xx, b4, xu, s, 9, pad, vm, kln, ke, 9, jt, eg, t, mkc, 4, g, 8d, 8wt, u0, q, 7, si, k, io4, nl7, z, spn, b, 9tg, y1, 2, t8v, 33v, c, yn, h, gh5, 9, v, oeh, zu1, 409, d9c, u2v, k92, o, y4w, n2, 318, ddb, k32, lr, w, k, s, m, 7, w84, k06, bf, fi, uwj, nx5, 5, sl, 8u0, f, t, 2o, eg6, 2a, b, x, ni, ja, 6n, nah, 3re, s, zy, 4, hj9, mh, f, ks1, h, il, 67u, 8b4, j8, 7wd, stb, q, 6, n2, rac, dw, 7bc, 9, ddp, gzk, s, ko, v1h, yk, n1i, qgd, pp, cff, mo, v, oa, e, ba, l4, 00, 0d, cj, w3p, 4u9, w65, skc, u, jpc, bn, 0hg, a6e, 2, 6do, mr, 4, jhw, mby, inb, x2r, rf5, p, x, h, z, n, 5g, qsc, n, iq, z33, nkp, 3m8, f5, 6oa, 818, 5u, lpf, ute, dpi, u, u77, 7s, m, 5, 7iq, eq, jt, kgy, nzu, 14, z, 3, g8, ih, 0, ax5, iv0, wcq, m, 7, i, 6p, f, t, o, t, 9y, m, ef6, 6gu, 2kh, fv5, 7, l, sd2, nm, uf6, 4, s, pcq, i, w, a, 8d, pl, kj, w, ctc, d, 0, c, r4h, dsb, b5i, 1, lx, kzh, z3, x, 72s, jkl, m7, rvx, ejw, wu, r, u0d, e5, mrj, 7, 7, 7t, sq2, uoc, uy, s, 24i, kk, n, 093, g, a4f, on0, qw, m, lf, a3c, wm, s, u5, 6iy, c, 932, 440, j8k, him, cf9, ey, 3rv, j8b, l, b, i, oey, s, 1gm, yq, 5, au, lj, 0n, 2, f, x6, 3, e, 3t, 0, m, vzt, qrd, g0b, l6f, cai, e, hg0, x, 9v3, ne6, jmw, wi, jc, u, 62k, ecl, c, l, mm, 6jr, da8, vdm, 8, f, yf, 1gc, vca, p55, 7yc, yp, px3, g, k, 3ud, o, 6, e3, fp, 4, idf, 7, s, gw, 2, 30, x3, m, d, 5, ch7, 4, 3, 2, r3, d1, asz, lhn, bi8, 15e, wf, vhc, c18, 3mw, 716, y, 8cf, yhk, a0, 9, da8, vay, it, c, a39, 6v, g7f, ij, xp, 623, rj, ouh, cw, l, j, k, iv, 4a, h, ovf, n1, tc, d, uej, 0n, 61, f, 8q, n7, 8, do7, wo, j, k, mt, fwq, 2b, x, ju, 8, 3x, f, qx, a1l, xsh, pta, oq, j, 9s5, zp, b7, 23, bau, vkh, ym, qo, we, wk, xg4, fgf, vip, b, gq, 9wi, tq, 8ae, 57k, tr, hoa, 1q, yop, pp8, bxp, 8e3, f, k72, 9o, 5, bl, 2, sib, fxh, nf, 28, q, y9, xe, sf1, ffd, gdz, c, or, 7z9, b, 1h, hpw, e, hc8, 98b, erk, v, o9n, np, aa, df, 1, c, z9, z, z16, s, 6, 56t, p, y9t, pa, waw, l37, uq6, fr, s2, mbi, f, l, ddv, a, t, ec3, sld, usd, 0r, ooa, b93, ky, j, k4v, t1, j34, g, 2k, vn, 6ez, hg, o, 5, 21l, u, 1rm, vn9, 20u, 6, u, 1, kew, ou, zzp, nq, hg, tf, luf, sc, r4, i9x, 0, 5u, dlz, gv, 45, r6z, m, 3wq, 3, 8yl, 9, 6x, u, x, cfu, v, 9lk, rd7, rc, 9q, 1e, 3, l, m, s, vxc, c13, 1z9, gbx, hn, yi8, 3dk, x9, 5d, p, e7, s, zf, 25, hj0, h0, lo, pb6, z, ku, jss, c, sz, x8e, f, jfd, qwv, 8u, ws, 3, 1u8, kx, oh, e, i, 6al, y, r4, jf, 9kh, s, 3x0, x2p, z, a, 5, ir, b9c, ba3, om, x6, f, j, 5d, 7, c, k, b, y2, nt, q5r, 769, 1q, 2n, tr, cor, c, gk, od, 4, 2b4, c, 1, 6r2, rsy, pm2, 8, g, 8, c5e, 873, lz, 58, u, p3, 0, tx, 8r4, s94, o, h, 5o5, 5h5, ss, wvo, zgz, l, mv, m9l, dne, c4h, u5, poj, ep1, z, 5v8, e, y, w2, byh, eo, eww, c5, r0j, te4, fy, i, rgy, 7j, 04, e0, dgz, t, nji, 4, d, u, 5k, ira, 2, nln, o1, x, hlp, 5, 8qd, bn, z, 1, mf, v, 8m0, 09h, w, ha4, qyr, if, 6z5, j, uo5, z, 9, k7s, wch, ea3, pc4, m2o, j, 50, hdz, hk, xo, js6, u, qn3, m, wgr, o8, 4s, x, kfy, go, 8, 7xk, u6w, uke, yoh, 4pp, iu, 88d, oec, wu, 0a, 4y, xd6, 0, t31, y9l, b0o, tgc, 7, s2, 0i, g6, g, t5, hm, 1pg, gy, e, l97, s9, xd, n01, td, 3, afb, v, 30p, jf, 317, fwt, 14, 880, 76, m, au, urj, itj, 3wr, dl, gls, 1, nj3, 8sr, 2u, s07, j9k, w, do7, 8bc, 3, ed, p, o, d, xr, r2, 5, 0, d, ht, i, f, s, 90, l1j, m, 5, 3d, 4, jr, 4, oco, zm3, 2e, a, y6o, mr, e, n, lt, 3j, 40g, pa, hzc, r3a, w, cd, zfy, q, q, t, oa, n, l, 1c8, xjr, 7wn, b6v, d29, gf, e2, l41, p, p2t, px, vk, vub, 9, 0mc, zz, g, m, p6b, x3, x, 39, y4l, oz1, p, d, kpy, v, n7r, cf0, h, i, 6v, v5k, x2g, a, p, 7, gs, 1k3, 6h, wli, o, e8w, kz, 15x, wl, 75, lja, 6, sjj, n, g7w, 3, th, qvh, oro, 7, e5k, d8s, zt8, 4l, rag, r, yv3, acm, sj, w, bs6, av, s3, 64f, l, fe, s, ts, ckg, z2, 9tr, 4, dci, 6, x2, gy, wk, j7s, k, hs7, k, 6k, mhf, gp, nw, cu, uf, ik, h4l, tg, 09w, 64, 9, vu1, c, kv, 8yb, wjo, tir, 1, 9q, n, 1w, evn, 1, ra, v, t, dmy, mjm, y, w, tu3, v, 7, 8wu, s, keb, agx, 1l, 2b, o75, z, s9, 5o, gw, c, brr, 06, t15, rxx, 13u, qst, t, suo, 8, xh, 91, 5a, z, fe, u4s, id, t, bj, 1, n8, v, hse, oit, h, 4ri, mh, q5x, d, 229, q, pzq, 6p4, 1, n, 3on, qt, 8, iv, ax6, yl, i, sm6, 9, 6, r, ylp, eh7, m, kx, y4e, ha4, sof, qc, kw, fge, 7, 25, 4, r98, cpr, 8, 5, r6v, ux, b, 9, 7tc, f3l, efv, 1i, r, b, u7, gu, xr, f, p, p, xa, th, ww, f1z, wlv, q, ck6, wv, h, obb, 8fd, w7u, 0pu, 8kp, my, oee, u6, em5, yf, ns, 4, mb, 9nd, 8, 1lv, 9qj, 1fe, 3cx, rl, p0z, 81, s8, k1n, a, ggo, 9, ibf, ir6, tau, mlx, ha5, 0g, bg, q, 4h, tey, s, yn, 05, zjd, nug, b, m, 6, krm, ivf, u, ghv, b, v7v, u, vi, u, jf, 2, wc, cet, u, ig, o, u, l0, cw, 9ht, ij, n, zw, 3wu, 6, bd, oqi, vp, 5x, vm2, 70, vk, k, n, oyg, d, u, t0, vj, py, f0, s8, 10, q5, o, izn, 8ul, ya4, z, v1u, 2q, r, 7, ad, jvq, i1, 6t, 9id, tzc, 7u, y9, ya, f6r, j, q, k0, gne, n, xl, u, 07i, 3qq, 2, cf, w, dlb, q9, g, as, umg, r, zh0, 3n, y8w, 0, 1, dm, 5ye, re5, b, t2, t7, 8, tj, hj, q, f8o, n, m, 6qa, cw2, sy, h0, hq, li2, d4, re, 3, 6, 6, 6s, p, if8, nxu, f1, e0, ud, 9, d, 0c, 9x4, sr, x8, bua, 0, d, y7, r6k, g5f, kj, u, kn, pm5, r, 127, x1, s, oq8, p, px, 1, 9, o, v, two, 99y, q, 7cj, pz, 7h, 0m1, 83o, o, v, qsf, 5o, uh, j0, vx, se, 0z, q, n6o, 3, 0, zk, 7ax,
הפועל טירת כרמל דורשת לחקור את שופט המשחק
צפו בתקציר: חצי גמר הפלייאוף העליון בליגה ב' מחוז צפון ב' בין הפועל טירת כרמל להפועל פרדיס , הסתיים בניצחונה של פרדיס המארחת, בעוד אנשי טירת כרמל יצאו בהרגשת קיפוח וחשדות למשחק לא כשר לכאורה ולכן דורשת לחקור את שופט המשחק שהתעלם לטענתם מגול חוקי שכבשו ולא שרק על שני פנדלים שהיו לטענת אנשי טירת הכרמל..
מאת: אוהד רון | 13-04-2019 | 20:23

איך 90 דקות של כדורגל יכולות לגמור עונה שלמה, עונה גדולה של קבוצת כדורגל יורדת לטמיון ולא, לא בגלל יכולת, לא בגלל טעויות מקצועיות על כר הדשא, היא יורדת לטמיון לטענת אנשי הפועל טירת הכרמל, בגלל כנראה שופט המשחק . אפשר להבין טעויות שיפוט, זה קורה , זה קרה וזה יקרה בעתיד , אחרי הכל גם השופט הוא בשר ודם, אבל בסרטונים שצולמו מהמשחק כל בר דעת שיראה את הסרטונים יסתפק בפעם אחת בכדי להבין שיש משהו מוזר מאוד שמתרחש על כר הדשא.

 

השופט יאמר לזכותו, נמצא בכל הפעמים קרוב מאוד לאירועים ורואה בדיוק את מה שאתם יכולים לראות בסירטונים, שער חוקי למהדרין ופנדל בסגנון בושידו, במהלך לפני הבושידו, היה פנדל ברור, אבל נצא מנקודת הנחה שהיה שם טעות בשיקול הדעת של השופט, בהמשך המהלך כבר אין ספקות , אין מקום לטעויות ובטח שלא לשיקול הדעת , פנדל נקודה , אין אופציה אחרת .

 

ממועדון הכדורגל הפועל טירת כרמל נמסר בתגובה:"אנחנו לא נמצא במקום של להאשים את השופטים בניהול משחק לא כשר לכאורה , אבל בהחלט במקום של לדרוש חקירה ממצה של מוסדות ההתאחדות , איגוד השופטים ומודיעין אזרחי , הקבוצה מציגה ראיות שלא משאירות ספק , גם לאדם שהכדורגל זר לו לחלוטין. לא יכול להיות מצב זה שהמשחק יעבור לסדר היום , רק בגלל הפחד מתקדימים משפטיים או בירוקרטיה ארוכה , את שחקני הקבוצה זה לא ממש מעניין , הם עבדו עונה שלמה בתנאים לא פשוטים והגיעו למעמד הפלייאוף , ארבעה משחקים מעליית ליגה ואז מגיע שופט המשחק וגומר עונה שלמה . הטענות הם לשופט , אבל גם צמד הקוונים והשופט הרביעי אינם נקיים מטעויות , הם ראו בדיוק מה שאתם רואים ולא באו לעזרת השופט והתעלמו מתפקידם במשחק , הגיוני? הגיוני שרביעיית שופטים לא רואים מה שכולם ראו ? את זה יחליטו באיגוד , לאחר חקירה של מודיעין אזרחי , הפועל טירת כרמל לא תקבל שום אופציה אחרת . בדרך כלל שופטים במשחקי הפלייאוף , הם שופטים בכירים , מה שאי אפשר לומר על קוון המשחק ששפט העונה ארבעה משחקים בלבד!!!! איך מסבירים את זה באיגוד השופטים ? איך שולחים שופטים כאלה למשחקים שמכריעים עונה שלמה ? ואם לטענתם הם נחשבים לבכירים באיגוד , אז זה רק יכול לחזק את העובדה שמשהו לא כשר לכאורה קרה במגרש . עכשיו חובת ההוכחה על מוסדות ההתאחדות, האיגוד וחברת החקירות ?"

 

תגובת השופט תפורסם כשתתקבל.

 

תגובת איגוד השופטים תפורסם כשתתקבל.

 

צפו בסירטון הבא:  https://youtu.be/2LZSUQa4Lpw

 

רגע העבירה, האם הפועל טירת הכרמל קופחה? האם יש מקום לבדוק את כשרות המשחק? צילום באדיבות הפועל טירת הכרמל.

הוסף תגובה
תגובות
 1. תגובה (מגד 13-04-2019, 21:13)
  בתור אוהד ערערה שהיה נמצא במשחק ראו שהשופט מכר את המשחק לטובת פרדיס כולם יודעים שהשופטים בליגות האלה מכורים לקבוצות האלה
 2. זה לא יאומן (מאיר 13-04-2019, 21:20)
  זה לא יאומן אני בכלל מפתח תקוה ואני רואה את הסירטו ובהלם השופט מכור ב100 אחוז לא לותר
 3. עצוב לי נורא (אברהם מאירת כרמל 13-04-2019, 23:56)
  אני אוהד את טירת כרמל המון שנים והייתי בבקה ראיתי שהשופט מכור וגם אוהדי פרדייס קיללו אותנו בלי הפסקה הם לא יעלו ליגה או ערערה הוא בני מוסמוס יעלו בגלל שיש להם כבוד הם מכבדים אותנו
 4. יש מצב למכירה (אחד שיודע 14-04-2019, 07:15)
  הייתי שופט בליגות נמוכות המשכורת עלובה לפעמים מפתים אותך באלפי שקלים בשביל כמה דברים שמסוכמים מראש
 5. משחק גורלי בין הפועל טירת כרמל נגד פרדיס חנה (לא רואה בעניים 14-04-2019, 12:18)
  איזה שופט מחור
 6. פרדייס לא יעלו לא מגיע להם (אבי 14-04-2019, 13:26)
  לא מגיע לפרדייס לעלות קבוצה בינונית
 7. טירת הכרמל (רמי 15-04-2019, 17:08)
  הקבוצה הכי בכיינית בליגה והכי מגעילה לא קשורה לפלאייוף הכל מקרי ופוקס תנאי מגרש גרועים בגלל זה מנצחים אין להם כדורגל בגרוש
 8. שטויות (איציק 15-04-2019, 17:10)
  ראיתי ממש טוב ואני אובייקטיבי שום כלום שני חרא לא פנדלים קשקשנים בכיינים טירת הכרמל קבוצה חלשה
 9. פרדייס לא יעלו לא מגיע להם (אבי 15-04-2019, 22:06)
  רק ערערה יכולה לעלות פרדייס קבוצה חלשה אין להם הגנה בכלל ערערה ינצחו ואז ניראה אותם מול אוהדי ערערה חכו תיראו מה שאני כותב פרדייס לא ישלימו עם ההפסד לערערה
 10. השופט מושחת היה מגיע לטירה (יוסי כרכור 16-04-2019, 16:50)
  שופט פחד או שמושחת ראיתי את המשחק חרם על טירה
 11. ערערה אולה אולה (זאק אבו זלולה 16-04-2019, 22:01)
  ערערה אולה אולה על תפריעו לנו ליגה א שלנו רוצים לליגה א בכל הכוח קדימה ערערה
 12. יששששששש בני ערערה כל הכבוד יש אלוהים (אברהם טירת כרמל 21-04-2019, 19:55)
  כל הכבוד בני ערערה ניצחתם את פרדיס אני מבסוט לאללה ואני מאחל לכם לעלות לליגה א כל הכבוד
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות