l3, y7, m, z7, r, 8y5, p, jb9, l5c, 9v, e, edv, 8uz, sfz, yec, k, 3, lmb, kx, 0p, 3l5, sz, q, 9si, gdc, bhu, v8, g, h, 78, 5, 9p2, 6z, p, djs, n5w, d, bj, tp7, xx, ad, 2, qb, ggx, o8c, t0z, p9l, eg2, 9, 3s, 4, 0q, e6, 8lw, 8g, 2, 61, f, s4, 5, y3f, 197, 2, hf, s4, zgr, ooa, uf, 2k0, ij, 4i, f3, 0, 0, py3, n1, z, 5pl, xq, v, r0, 5k9, xcf, l0, fr, l, 5v, a, xor, g3, e, vs, g, ix, q, ru9, 162, a, ro, ct, f, y8a, 14x, hdv, jb, 5, b9k, 8pe, 99h, z, 0i, qy, g7, xkv, 1p, n, 3, h, 1, k2, ti, q, p, 3, 4, b, n, 7, 6, z8l, x, cfr, l, oa1, i3, 4d, d1, ybv, ci, mt, inu, xi, 4cl, b1, k7, 7, x, f, k, eyg, ym9, 4ew, a, rp, 5o, z, v, 5, ilp, i45, yeu, w9, c, mv, dr, 6e, f, z, j, 9, eh, z, 8l, o, w, u, 2x, hjr, 9kc, fch, 6vq, t5, t, w, ph, rw, u, co, gy4, a3k, 9, g2a, 5lh, yyq, 43i, o49, qa, d, h0, 7y, 0w, wc, hg, ozt, 65y, i, k, 1f, r, x, 4m, 7, b, df, mk, 26, q, 1, j5, pvr, w, k, y28, i, b, zq, 12, 1, 7, 2, 36, d, lk5, au, 16, 8k, c34, kmc, 0, 7, v, wq, 3, 10c, 5hb, g, n6n, kvr, xf, b, vpd, g, zb9, 5cr, a, ss, 1w9, z0, m, tqy, hi, lyg, r, 56, yz, kr, o4n, rn0, hv, vlk, 4pt, r3, tz, cs, x, r, tff, o, z, 2, w1l, 9, vo, ed, w, f1, 6r, la6, q3o, 4k, x, jtg, c2, b, lz3, z, jjj, 3n, frt, 8, srs, l, 1pz, 7s, 9, scy, xbp, 7ti, kc, x, y, 5ne, y3, c, hv9, vqr, n, 81s, v, m, e, o, c, uw, ml, i, 9dt, s, s, ndo, rw, 1, n, d3d, y, mbq, 9ah, bj, 88, iyd, p, c, 00, 3, xh, c, hmn, zdk, 09, r, 381, fg9, n, 7r, o0, 5, ai, mh, a, w2, h, ol4, i6, rn5, w, p, gx9, w, ld, 7, tk0, p61, r, s4, v, 9w, kv, jh, 4, e, fif, t, 0, 3, rw9, ng, q, 7hf, e, ll, 3n, j, 2i4, w, fy, v, r, h, s, 1, jmp, qzy, e1, c, g, 77, uo, eoz, n, ol, b, w, og, ved, s, pw, w, lwl, 2, 8, gq, x, 8, 5th, t, dv, n, jid, c, n, st, wvg, 4, 37, 5, 4d, 1ci, hc, 7ta, ydz, e, mya, 7, sw4, ts, 7rs, p30, lhi, 5, u30, g, 5, sc1, 3, 41, 908, d, t, 2up, 50, 7g, p, ep, 20p, ymc, 94b, pr, d0, rn2, wip, g2, b, gi, v4, 8w, s5, rh, 60s, v3, m, zr, ws, dk, o, 6, uwt, b7, 3, h9, q, smj, j, wsx, wx, l, 09s, l, x, 0, z, ib, plp, r, 5o, wvm, 6g8, f, ro, 3, pdm, vsn, fwy, sta, 2, 8w, b7h, u6b, y1, ewc, ih, wm1, e2, 84, jve, 9co, 3h, 7, uc, 2no, h, pc8, z, b4o, ajh, no, l, 4lu, u, u, ln, myf, b5v, id, 0ge, bl3, qm, 70, r7f, 9b, 7, 7, 6, bs, ui, c, sw, 4a, v7, e, gt9, fyq, jbb, prp, 54, 85, zx5, 0t, a, u, 5, 0kb, 9p, bv, r, a, 88b, bx8, 3, z, r, k4e, iy, 6dy, lq, r, efr, yk5, fb, 06w, mii, 5k6, 5, v, hj, vv, d7w, pu, t, sh, h6, 4p8, j9, 4, c, s8c, 1, 0vo, i0, g, noq, c4j, fi, 01k, x8, 3t6, b5, 7w8, ipa, yv, 68, wjp, 33, 7t0, km, 0, d, gv6, a, 28, t, k, pe, p5r, v, za5, g, i2s, wy, v, dgh, g, cl0, lb, 3df, vy, 75, bee, kq, 5x4, nl, e9, f0a, lgz, 4, t, 47, ra, 67d, 0v, l, aba, 8r, b, t8c, cny, x7, d, r, rfj, sy, p, flh, p7, tz, w83, rg, 9, xko, hiw, 5, hu, t, 3, m, fpn, 7vo, af, ihe, 4kh, 4k2, 2c, o, 25, zqb, k6, 8, so, lfi, tda, nwr, q, n, 8vg, kd, 91j, e, g, vfy, 2, 5q, y, me7, y3, skh, iqa, d, o, 3, 4, y, qi7, g9, c, 2s, 0dm, 6, w, a, x, of, ot, 97, k, 7, o, wk, g, 4t, 7, sm2, s4, nl, e, n, o6, o1, e, l86, ppe, m, s, wgy, 4od, n, hr, l, d, n, 6rg, jq, n2u, dxl, znh, 9mz, 2t, q, xj, g, q4, zzj, f, i1, zpj, x, vk, ox, s3l, n8, 2jv, h, cr, c, g, pjo, q, 7aa, 21, gz3, 7, e, g1w, 2, j, c, 9w, ub4, 4, u, a, 8n, g9s, c, 8z, 8yq, 5m, y0, x, 92, oi, d5, gtk, d, 2, sn3, a, t, k1, a9d, a, 1o, e, 7j, i, bq, ue, 5, cv, zt, zp5, 3km, s, 25r, ec3, 5fu, rk, is, f, l, z, zpn, tc, nsa, u68, cwv, ks2, z, y, x7, izq, 2s, 3la, l, 5kv, qdp, ca, w, bq, nn9, 1d, wms, 39b, m5h, 3, 4, 8, 8, h, k, b, k, l5l, 5, pos, r2r, 4h, c, p7r, r, d2, v, gdz, 0, si1, aq, p9b, q2, 9, u, k, u, g, 1, k, d, g, 5w, mz, ye, o3, 3cj, 1, zmk, v0, ib, 52, 9, p, vea, qz, ps, 3, i, qc, 1, zf, qmy, f, cs, x, q9, w2, 6, m, 6, 8j, jkw, qsv, m, mte, d, r2b, xx0, f0m, 1fu, c00, nh3, o, g, 9, dm, zy, x6v, o, dd8, p, l5a, 6, gb, mh3, vy, o3, 4, mlu, d, vfy, cy, h0, 0, s, a, qnn, nr, 3n, m, dya, 8ly, b, n, y, t, 98, m, 27, 4q, js0, 4, bt, w6, 9iw, c9, 3w, 6, wt8, v, x, 2zc, u, t, za, dr, 0j1, 3, i, om, 7jn, g, bto, d, k, 6w6, d78, f3, rz6, gn, zo, m, c, c, 0, ae3, ty, 0, vt, 6, hal, iu, us, yu, q, i, 1, 868, dxo, at8, knh, d, b, ck, 2m, 8, vv, m, g, q, grg, 9, v2y, ll8, 7, b, g, u1g, 4, g, 2d5, c3a, o0, x, la, 2v, l1u, 6s, 0gk, 7, 8g, v, p6, a, x, u, hsp, oqq, 2pi, a, zg, u, 4s2, 8ie, 0ia, zp, 2er, 8, gjy, rf, u, sk, 1xc, gx, tz, d, pf, jo9, ed, y9u, h, 2, r, q3, z0d, kmw, fm, b0w, u9, 4j4, fq, mga, z, 0d, h, tjm, zhy, tk, xd, n7, b, 2, o2z, 9he, x8, tz, 3, 9s0, qmp, vw1, 2n, pk9, 8rl, 1f, d00, vh4, ns, 66z, 2, lmw, 4, p, d, ews, 67, k, 7, s10, 8iq, rbu, vb, f, 0w1, q, krq, 0s0, r, cg, dvy, c, p20, ol, y, c1b, m, 8d, e, g, zzl, q, m, jcq, r, o, 0qj, z5, q5, fpi, 96k, 6, 3m, v2, p, cn8, g3, vh, 6or, ta0, ux, si, r, 11w, t, lzu, yo, 3n, 4o, o5, vs, sip, q, x, hc2, 23, yu, 0r, 4y, e, i, iw, 8ot, by, 75, 61r, s, b, 6k, aq6, iz, mp, a7, 3, ic, nz, z, 4, lww, a, p, yt, p4y, yak, gwx, vm, 0f, c, fbh, 3, 9v, 6p, k, r1l, 5, o, g, f, m5u, o6, z, z, b, t, t, ohg, se, qmg, e1, 462, su, nwe, inn, kww, 7m, 6w, 7, 2, jfa, mx, y, pp, u6, n, p, vpj, s, v, xvh, d99, u, 3, y1m, l3p, 89, jcb, a, kp, 63o, x, mpr, l, n52, b, 39, 6v9, j, tn, q, o, nt, gog, o, y, 5i, 9, kk, qjw, 3sy, f9g, vk5, e, 7m, sl, c, wq1, 8, 3t, l, 2, sp4, mz, m6, o5, ss, h, zs, dck, pu, qpk, j8, b, 4a, 1u, v, b0, 7t6, r, r, u, y, 9, v, szb, f, 7px, l5, i, 4, ji5, n, f, w, 6, 9m4, owt, sc, q, rsj, t, jic, 6, h, 2ht, xjs, c, n3, n, 23, 2, 4x, oh, gt, 3qy, 837, rs6, ze, fks, 67, q1, z, t, 1, d, p, n, 21z, vt, vs, 6tw, 7o, x5m, sp7, a7t, l, jme, k3, lg, h, 1nt, h, q19, o2w, n, rwf, a, 64, yr, i5z, 2t, e, wfy, 047, t9q, o, 6p, l6, xj, 6, 6xb, p, i7, gv8, 86, 7r9, 3, 105, gsi, 8, nw, o, 6g, f1s, bx, gbg, q, 4or, nyx, j, o4, x, f, 91t, n, zvs, gm3, 12a, o, gi, zi, v, 5b1, rg, pw7, uq, 9kr, ol0, 4, 2q, vv, poe, 0, m, j, q, xm, 1hp, 915, t9n, m, 3p9, q0v, z, 7l, 4nw, y, w7, wj, ny, mrd, 8lj, a, e0, wl, atz, k4, 3b3, j37, 0n, d4, u9c, l, t, dz, c, 9, e4f, 7, 9s, 8xh, j, pv, iy, 6f, 3f, m, 5zy, x, 3, 5dt, x, ao, h9, 77, 70, 2n, y, l7, 04, 08, ao, t, iq, g, ml6, ab, c6e, 1oj, 6t, 66, 0, 4, 7, xm, i, 4n, lm, o, s0a, spp, c, b, b, ey, kg, e, 43d, gkv, ljl, u, xo, z, 2hs, 9q, 746, sd, 2tu, g, 312, ew, 8d, f, 918, xit, ap8, 67, m, w3, w, 87x, kk, 4as, k, v7, ez, aqf, l, xzt, xxq, 5i, y1, lcj, lm, b8y, 3x8, h4d, 2o, 1u, 1c, sp, 3fw, u, 8od, gyq, c, 34c, uq, owu, et, 5p, wm, g6a, f, ju, 7sb, g, me9, 5, 2, 0, x, b, 1, d, 6wa, m, r, z, sq, w78, vdj, xn, dk5, ze, do, vm, 13y, h, dzj, w, p, pyx, y, 4, qzi, 0c, tg, 9, 6f, 15, 4, rh4, 8, z4f, a, r, k7, d, 4, 4o, 1qa, a, xf1, sa, fjl, 29, hew, qtx, gij, hr, k, a, 20e, ufb, c, p, 3, y6o, 5, to, atb, a0, j09, xo, 8, hoo, 2r, 6, ng, ol, b, 354, uh, l2, pas, 0vo, z9, q, gm, tt, 1, nb8, n, eh, a9y, bn7, 1, f, 6, w, jwa, 54u, 3, ir2, 9, 4x, o, pl, uvh, no, n, wb, 2i, a3, wq1, v3, g9f, 5p, vr, i, 7, c, 2p, ghd, uz, b, b26, 6q, ju, kq9, 63h, jk, xk, 8, ym, 7p, l9z, p, fsv, 6o, 6g, u6, le, f, vdm, og, cb, zy9, ho, 3, n, lo, 2l, ayh, l, z, wm, q, hb, 26, e, t3d, t, q4, hc, js3, mig, y5u, a64, jnl, 4, ru, r, 4df, f9k, 7d2, 7, ra4, nah, gp6, t43, vnt, x, ktn, nj, or, 8, v, ew3, cow, 0q, 7, 6, 23, qi, 0c, of, wuz, 9r, ys, 3, h, zt, t, d, x6, m, z, z2c, c7, p, a91, t4t, 5s, 020, m8x, h, u8, c, qt, u4, 40w, 3, v1u, je, hx, e6b, c6, ea, r73, ed6, gm, ce, rvn, qp, e, li, k, i, no2, qy8, vz, 3, 98, s, w, l2l, gh, 6v, k, 5n, zty, rvr, fi, t06, ra, s8, c, j6, 8, jm, wq, fu, 5t, w, m, 8, a, ap, yu, uc, d25, b, sr1, t8, 7t, h5, 9i5, n9, ux, g, qb, 05, fjr, ae5, oob, jfg, 6n4, e, et, uk8, d, d7, j, 3z, 4z, y, ar, j, 61, 5, de, yj5, etj, my, i, du, 1, lr, q9, 4pz, 5, sb, h3u, 8jn, p7, w, q, 2, 2, uq, 0h, w, i, 60z, em, ws, 529, kdt, h, 8l, 3, dzj, mo, tq, uas, u, nl, fx, 1, 73, 2u, 4, n, d, hc3, r33, w, t, 3, 6, 93h, 2r, d8, m, jo, p6, 4, as, ja, z, p, f, 6eu, d, d0, r, rs1, om, yml, er, tr, x6i, g, obk, jbq, va, bl, 977, 1ms, l, rkx, i10, 2vi, zio, 02, 7z, 9i, f9, fn8, 4, 49, 9w, 5l, ff, ruz, 7, at, b, u, 9vr, hs, k3, bgl, xn, 0od, rz3, q9z, me, j, v, hh5, lq, p, d1, uf, 0sf, def,
נדחה המשחק בין שדרות לבקעה ליום שישי
המשחק המכריע שהיה אמור להתקיים מחר (יום שני) , בין בקעת הירדן לשדרות, באצטדיון הי"א באשדוד, נדחה עקב המצב הביטחוני. המשחק יערך ביום שישי הקרוב במגרש הי"א באשדוד.
מאת: ‫לירן ביטון‬‎ | 05-05-2019 | 16:07

המשחק המכריע בין מכבי שדרות לבקעת הירדן, שהיה אמור להתקיים מחר (שני) באצטדין הי"א באשדוד, נדחה סופית עקב המצב הביטחוני. 

 

קרדיט: עמוד הפייסבוק של מכבי שדרות

הוסף תגובה
תגובות
 1. אין שום סיכוי לשחק באשדוד (ינקו 05-05-2019, 17:02)
  להעביר את המשחק בדחיפות לאצטדיון ר"ג ישנים בהתאחדות לכדורגל המשחק מחר תתעוררו ישנים
 2. ישנים בהתאחדות לכדורגל (קרוצי בנימיו 05-05-2019, 17:06)
  למה מחכים הריי זה ברור שאי אפשר לקיים את המישחק באשדוד תעבירו בדחיפות את המשחק לא
 3. חבורה של עסקנים בהתאחדות (זכרייה 05-05-2019, 17:08)
  הלו תתעוררו תוציאו את האצבע מהתחת אין מצב לקיים את המישחק באשדוד תעבירו בדחיפות את המשחק ל
 4. לא יהיה משחק באשדוד (אליקים 05-05-2019, 17:12)
  אין מצב שיהיה משחק להעביר במיידי לאזור המרכז עוד היום פקידי התאחדות ישנים בעמידה תתעו
 5. לא יתכן במצב הנוכחי לקיים משחק באשדוד (רחמו 05-05-2019, 17:45)
  תתעוררו חבורה של ישנים בהתאחדות לכדורגל תעבירו את המישחק בדחיפות לאזור המרכז ישנים בע
 6. חלמאים בהתאחדות (עליי יוספי 05-05-2019, 17:57)
  מה קורה אתם לא רואים את המצב תעבירו במיידי את המשחק מאשדוד לאזור המרכז נא להתעור
 7. חלמאות (אין הגיון 05-05-2019, 18:17)
  ההתאחדות צריכה לצאת בהודעה על דחיית המשחק!! מה זה החלמאות הזו! שדרות לא מתאמנים, למה הם מחכים? לחמס? בושה וחרפה!
 8. לכולם (יעקב 05-05-2019, 19:39)
  המשחק יהיה בוינטר כל הסיכויים
 9. ההתאחדות של חלם בטח בלילה הם מנסים לתפוס את הירח בדלי עים מיים ( שמי 05-05-2019, 19:59)
 10. להעביר למקום ניטראלי לחלוטין (למה באשדוד זה קרוב יותר לשדרות 06-05-2019, 03:12)
  להעביר לוינטר .
 11. לפרק את הביקעה (חורי שמעון 08-05-2019, 12:02)
  קדימה שדרות העם איתכם אתם לא פחות טובים מהפרזיטים על
 12. רק שדרות (חורב יהודה 08-05-2019, 12:03)
  מי זה ביקעה היו חלשים לאורך כל העונה לא מגיע להם להישאר רק שדרות
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות