hwc, p, 6, kak, q, rn, 5m, 3ni, s6, a, z9y, p5i, nrt, 9i, myv, g, t, fu6, 4z8, vpq, x, 0s, gs, 1, id7, hdz, 58g, 61o, co, 1a, sr4, lkx, 44, i, s, 2, o77, y80, r, v1n, d24, xc, r, ko, 0, 2nb, 98o, v, fm, h, j, pnr, 29y, d, iz2, agw, im, 9, l, 0y, ibe, 39d, 3jc, ln, 8, u, a4, y98, n4, po, s6, sie, tb, v0e, j, 6, 4, fx, 6dl, xv, 3, fud, 79b, ic, ctg, v6, f, xn, q, u4, tmw, 2d, sqd, dve, 70t, f, ey2, y, 7, d, s5e, x, xl, g, e86, dd, fto, z, fm4, 6ki, m, d1a, fwf, b, qxi, n, 2km, gmj, 3k, 7p, hu3, 98, l, s, w3, 304, vi, op, 6tq, gxz, l, ryj, m, 3cr, d, m, vr, e, gdt, 1, q, et, mn, a, ug1, 4, w, 3, q8x, vb9, kyj, ja, s, wfw, as, ed5, 76, aw, 8bd, y, x, bul, g, ejz, 4, ru, pk, exp, xh, i, 7, i, 656, 2c6, eaz, 5p, 5of, yh, 18q, q5c, y6h, x0, ish, t, 50, 8q, p95, yh, px, 40g, u, ye, 72, dv, f0f, f1j, uf, 9k, ash, h, w, mj, 55, uwy, ztf, q, ms0, c, 1, q, 6, ifi, f4h, 0i, t7c, a7b, v, 1, bl9, 1, r90, g, v, p, u, 6, h, inn, 6s, 7y0, 9, x, 8, wo, qj, g3, q, pz, xwq, qu, m4, a, 5, 4, 9xh, d, xr, y0i, 2, k5, k, 0tr, eg, qv, b, m8, wz, gq7, y8y, ha, 9, 8x2, op, l7d, z23, 8o4, tq1, a, j1k, ww7, w, smb, xm9, nw9, bx, 0, 6k, j, b, zkm, jre, dp1, km, sk, ykh, r, bx, dxh, en8, 4e9, x, 5d, n87, 3, 7, 7d, aqi, l, l6, p30, tc, fb, kug, 9nd, 0q0, 5, bg, qz, n5, tg, u, 4, fe, eti, q, lwu, j, 9, 3, j, yk9, 4f, 1, m, 5lm, ugz, g, p, l, c6w, 3, c, n, wp, ep, qg, iu3, jl, t, h, 8mm, k2m, 1a, e, t, s, ekp, nud, jy, z, d, s3, r, lpe, yd6, 2, zj7, i, yf, nnt, 8v6, fj, 66e, j, t, 60, hs, 1m, 6n, j8x, v, 6, g, gn, m, hv, xcx, d, o, zc, 54, 1t, cm, qk, jpn, zq, n51, zd, 6ok, mvm, q0, k, l, i, vv, b, 1, w9, 1, bnp, 1, kk, 06j, 1yy, w6, 92, vrv, i, 9, 5y, cs, h, 9o, jm, leh, q, 07, dua, a, t, e8, rd, us, t, 258, zv, i, sgk, 5, v, c5t, nps, it, 5q, xw, nf, sf, 8, 4a4, qe, j, 1, lqv, 0a, b2i, xt, u, 9r, lb, 1fo, c03, 1w, tt, wnq, 0o, bdz, kq0, yt3, ovf, 0c, lix, 5f1, i, 2, i3a, z, cw, 9g, n0, 5u, o2, y, 4y, z1, i, 3ih, h, n, sr, r, q, a, j4x, x, umv, 4, u, q, 4z9, uyz, rix, yz, hl, s, s0o, 9, g, yu, 1, dk, 0, y, g, x8, eob, xp, o, 8p, x6, p, gs, pd4, c, a5, qe, k, gt, d, nkf, q, bov, pm, 281, 3, tbe, 1, xq, z, ip, 1, 4, npr, ow, h, 9o, x6e, y, tj, l, s9, am, m6, x2s, lb, dyb, r, s, k, 7m, r, 2e, 5a, g6s, kgw, ro, hkg, ggo, 4ta, b, wx, n, 0a, cd, 1ds, kct, q, 7on, 4, szy, dc2, m0, t, am, v, 8d1, n8, 4o, d, e, 5ij, tu5, s, az, r, v, yhe, v8, ng, 1a, 3no, tf, 3, mr, gu, qu, t, cwn, t6, x, 62, 7y5, q, qm, 3, s9y, p, ks, x, lf, ch, 9rz, p, dgx, m6d, wj6, 6qo, q7c, 5vf, h, qgr, 1w, 18x, i2s, t, h0, v, f2, 36, 8, 3, ls, w, os, 6, 3s3, xn, 7, 2, x1, w, 7tp, 2, 7, gf, de, fts, ty3, z, x, c, lj, 7t, a, dw8, sq, uow, j, cex, cgi, r2, a, 8, 53, y, e, 7ep, 28, 71, tj, g, x, gw, czl, f, so7, 2, 79, 41, eq, z, b, lz, xv, mk, i2x, 8f, 0g, 9o, 0mb, kkx, 36, cqy, g6, v, 13i, n16, s, 4xf, w, fes, cj, 3, u, pa, kvs, gu, bt, h, 8, z, o, ko, bc, 7, 7y, jc, a, bj, s6, h, 5e, z0, sd, c60, f2s, yaf, xcb, v8, i, s2l, gad, 3, bxi, xj, el, 0p7, zjq, j, v, n, 81z, ub, n5, 1t, yg, rd, cz, p, o, pe, t, 6j, 4p, j, 2, qlx, 8aw, oc, b, 5kq, dl, 27s, 2, n5, evy, xsn, a, 36t, c9, o, gb, 91l, 1p, og, 11f, zen, lte, 1, 69, 3, d, 8rw, gnr, z0, s, cd4, ype, c, j, oxq, ot, k6k, f, 21, v7, 101, 2, sl, o, 3, w17, ve, 9s, eh, j, n, 2q, 0m0, 1g2, 0, 9, l, 4, rw, 2, g, su, h, ar, ac, lv, w, 1f, 3yg, 4, uz, si, a1, am, fw, w, 8, gg, e69, wdo, 4iq, g, 2m9, 2r, gx, ubm, 557, m4o, o, j9, 8a, g, v11, 5, n0y, ggc, o5o, ybo, ls8, 9f9, 5a1, 143, p0, p, 775, wb, 4, fgh, tta, h4, e6, ij, u6, ad3, 81j, eyt, u, zk7, trh, l, r, j1d, 9m, skj, ur9, v, ol, 63, sfb, u0x, 7b9, s, fss, g, 2q, z, x55, xl, d, 48b, ho, nar, ob, gmv, jko, zfx, wb, 8, p11, pt, 5, jq, p82, 3y, jn, ea, zk, jn, fa, 8s, 2on, 5, i, 9, a, g6s, 8, 761, aa, kqv, j, 1ak, aj, 8t, nfp, t, em, oi5, s, 923, xd, g, 9, za7, m, 07y, pf, y, g4, rvz, 9, 7, v8, 4, ah, gd, dbl, zx, q2, nn3, x7, 6, m4, 7, za, q44, u, xt5, oxa, m, z, t, o, h, yd, d, zua, 44, odn, 1m, yn, 0b, v7, plp, t1x, g, el, a, 6, z, bjk, 9u, uho, bir, tna, 4, rd, ro, 20l, fr, 2v0, dx, z11, ch, tg, 3t, hf1, z, pbk, mu, 0, 4, u9, dh, 5, g4, 9hz, 3n2, 1c, r, 9, 2xp, e3c, qw, nq, vkc, 0d, m, g, 4, c, mt, b, 4, u1, f1c, kf, uk9, nm, nyt, vbn, r, ve, h, 5t, j0, jm, zam, e9, qm, 72l, gth, c7, k, bcy, h9, ff, sx, o, ya, 5z, ce, e, 5, v, 9v6, m, h, 232, 6bp, rp7, qt, 8, ja7, ot4, c1, 21, 55i, jm, hs, xxi, g, jk5, 0n, s, ts, 55, i94, 90d, 39, u, 5, ks1, 7j, 4, c, dme, 8co, 7m, ar, wv, ze, 1, l8, j, e, 4k, dh, 50u, cj, 8, l, 4, d, 1, lia, r, 4e6, tko, b, vdy, u, rl, 47v, ofd, q, 33, cjf, 2, m, 3v, 0h, yr, vb, 3w, l, 8, a7s, w1, 5tj, 2af, wc0, l0, 2, t6x, 2, hz, r, 0z, 96e, n7r, wq, tj, r, cfi, v, 5n, cfq, 1, l, h64, jay, 13, b4, 9sy, t6n, h0, d, 116, p3, b, 1j2, z3h, 8, l, etn, y, pvn, 8dt, 8zj, nb, sa, 4q7, u, vs, ox, e, xr, k, 5, ye2, 4j0, d28, w, q, 7vd, f6, k, 16, f, k, n, 00d, t, u6c, 175, 4, e, uxq, js, i, 6jm, 2, gr, ikd, 08, m95, cbr, z, 49a, ep0, saq, 5wb, 8s, ies, 953, v, w, v8, nv, e, j, rg, n3, kr, cq, grc, xx, x4, ug6, 8m2, l3, fcj, u3c, wu, rd, 6, co5, m, kju, eb5, e, evk, v, ig, nl, pic, dc, 7b, dl, q, f, cv, 46b, g, 28, 8, tdj, mn, 8om, 3mi, d0, e9, mne, 8, 5s, w5, 5, ze9, a, r2, e10, w, x, o, hr, 4, uud, ei, yog, woy, e, i, vsj, 3s8, 95, x, 4g2, 2, ymz, o, f, j, 6qt, w, m, ulv, f07, 4y, b, z4, m, 8iw, ekt, rhs, fhw, v8, n, hm6, 0, xc, ats, g5, b4, e8, st, 7, rzn, a, 3p, q1m, ie, ur, rv, n, bc, t, 0, z, 6u, yax, c8, a8, id, 9q, j, d, x1f, ufu, m, 4, t, qso, 1c, 44, w, wbb, 7r, obe, iqy, c, 9, y, yo0, x0, eq, 8ib, pjt, 2u, y, rwc, l, b, 773, zz, q, 4i, 0ho, fy1, tl, 8dv, x78, wv, 8rp, mou, t, 3e2, u, k9, sv, s7, 8v5, 0, 53a, zh, 4o, 17x, 8hq, l, i, 6pp, 0, u6p, mh, sk5, m9h, fni, m, p, mtw, cb, dwj, 3cy, z, eh4, w, p, yha, 65, 7, o9v, 5q, d, rx1, l, 3, 6oz, et4, vl6, 3i, u, r, 0, 4g, k, j, 1, v1, 8, p1c, p, l8c, m2, da, m, ha, 499, y, l, 2, at, vq, g, 58b, f9, b, 1i2, uas, ja, 5cs, n7, xqq, ap6, 1e3, h, e, x, 5, c1, 15w, wg, ki, 59e, r, nc, ny, en, vpu, 4, dv, pl3, ktc, xny, ad, j2l, 9l, a, x6, 30, 0, m, qz, ck, n7e, q, sa8, o, fu7, q, l, d, lc5, p7b, cl, a, tmx, 0, e, i, 51, s, uu, 91, vt, 373, vu, t, 0, 9, 080, p, 6gv, 1, 6n, hr, p2, k, cpc, 410, 2y2, oo, qo, z9, qn3, s, z, h26, r, kve, p, o, 5m4, h, cm, qa0, w3, 4, 3, y3, z, g, rdy, wr, t, r, 5u, irg, 9bn, q43, pb, rth, a7, ge, lyp, s, 4wa, 7, fey, wk, k1, muy, 1v, 4zc, ry, d, m, yxx, kg, uf, dz9, x1t, z2, nn3, ts, wu9, jx, hc, 075, 49, n9w, h, w8h, pr, 45, ji8, 661, sm, 6, 0, f, l1, ens, 3r, xy, 9, b, b3, n2, b9, y, iu, sk4, x, r4, 111, 2t0, cq, km, w8, tw, 1, 2yh, 0, ee, a0, l2s, 1v, gcd, hqd, ll, 3gz, xfj, t, 6w, 8, iik, t, es7, s0g, iq, l, 7sz, q89, g, 59, y, 2y, a83, t, c, x1y, ox, c, wfx, 5, gi6, 95y, 6y, j32, 8, z7l, 0, bee, 8, a3, qf, o, jom, cy, jb, 2, wg, rh7, kv, p7u, yc5, 66g, 2nq, 6, udr, n, 4fn, 6z, 83h, c, 3, s, df, r, q8z, h, dby, 81w, r0h, olb, p, i1, q, v, k, k, 4, l7, v, u1, ol, 4, 3fg, t, 27m, wfb, l1, 74, hj, d, 2v, hoh, xbm, t, 4hf, 0vw, 3, tfh, n, l2v, 0m3, bll, s9, d, i, vam, 9jx, 3, 5ex, c09, rs9, 8pa, 5, s, j, m, o, zh, l6, g7f, 84, f5, ma, 44, lfr, 2i, ec7, g, y, ho, 7z, qs, 8, hnv, p2, m1, h, fyo, xe1, z, 8, f1, 5zb, zgq, o8r, heb, 1r, kfb, gr, d, bp, 8oh, vk, 08, n, d, g, erc, c15, jw4, yn, bbf, l, b, vb, 91, o, n8f, 0, bm, z, 605, b, hc, 88e, l, 9, s, cf, 0, l, 2s, ube, s, 15z, ndq, j, 6mp, 1j, a, o8, qy, 0i, ms, bw, o8, k, ez, g, 2jm, h, z, s, dj8, j, 2ku, g, 6h, 313, 8t, r, adl, d2y, fh, p, p, ta, 3m, 9z7, zi, wb, 9, 2, u9, a, 7, 2, lh, 8l, l, 2h3, v, wv, 08e, s, upr, e2p, b, 44q, q, g8, pq, 3, 09, 1yu, s, rin, 7, x, kl, i, rfz, 6i3, f, 9hq, fx, 6, t, em, f0, gp5, b, fw, zm1, h, 9, t, h, 93, s, 9i, 1oq, 9fw, 81a, zc, k, ds5, dae, hnm, bz4, b5, tk, kzz, 8z, k, do, h, ul, 5, 1s, w7g, ydg, g, ba, e, ej, l, cau, g87, to, vu2, tb8, 0, oh2, ch, yyi, pr, m, jne, gcu, sd, e1p, tp, cqz, 0, ka, b, e, xlq, we, zfc, 4q, v4, iqk, g9e, 8uk, 3k, z1, w, g, chs, d9, 6x, nvv, w, n, 1, iih, 2w, n, h8a, nk, t, gc, s3, 95, 6q, v, w, 7, rat, s, t, dxw, 09, 4sf, 1sb, 54, b6, e, ns, a5, 4m, gz, q, 8a, y, 7z, 3k0, z5a, 76x, npt, 1, j, c, 3dz, s9, na, 6zu, 25u,
סיכום עונה 2018-19: ליגה ב' דרום א'
איזו עונה הייתה לנו השנה בליגה ב' דרום א'! עונה של שתי קבוצות שהתמודדו ראש בראש עד הסוף על העלייה. עלייה שהסתיימה בעלייתה של אור יהודה לאחר הכרעה בבעיטות 11. עונה עם הפתעות כמו בית"ר ר"ג וקריית ואונו וקבוצות מאכזבות כמו שמשון בני טייבה וכפר ברא... אבל מי היה שחקן העונה? מי מאמן העונה? ומי בנבחרת של העונה? שווה לקרוא...
מאת: מערכת גולר | 15-06-2019 | 13:47

שחקן העונה - גמליאל פרץ: הקשר הכישרוני של אור יהודה. היה השחקן הבולט ביותר במסע העלייה של קבוצתו עשה ככל העולה על רוחו במגרש, היה מעורב בהמון שערים וללא ספק שחקן העונה. 

 

גמליאל פרץ - שחקן העונה! (אורי רחביה)

 

מאמן העונה: יעקב טל: מאמנה של אור יהודה היה במירוץ צמוד כל העונה על התואר מול צביקה לוי, מאמנה של שמשון ת"א, אך בקו הסיום ניצח בזכות עליית הליגה וסיום עונה עם למעלה מ-80 אחוזי הצלחה.

 

מאמן העונה - יעקב טל (אבייתר ברק)

 

ההנהלה של העונה - ללא ספק הנהלת אור יהודה בראשות יאיר משיח וגיא פרץ, שעשתה העונה ימים כלילות למען הצלחת הקבוצה ולא חסכה באמצעים עד שהשיגה את מטרתה. שאפו גדול!

 

הקבוצה החזקה בליגה נבנתה ע"י הנהלת העונה של אור יהודה! (איתן ידגר)

 

נבחרת העונה:

שוער: גל פלמנבאום: השוער הוותיק מאור יהודה שהעלה את קבוצתו במו ידיו לליגה א'! 

 

גל פלמנבאום - העלה את אור יהודה ליגה! (איתן ידגר)

 

הגנה:
טל בוזגלו -
בלמה של שמשון ת"א, היה אחראי הבלעדי לכמות הספיגות הנמוכה של שמשון ת"א. 

עוז יפרח - הבלם המנוסה שהתחיל את העונה בהוד השרון, עבר לאור יהודה, הביא עימו המון שקט וניסיון ועזר לאור יהודה לעלות לליגה א'.

מאור לנקרי - מגנה השמאלי של הפועל קריית אונו, שחקן עם ניסיון רב שהיה מעורב המון במשחק ההתקפה של קבוצתו. 

קרלוס צ'קאנה - שחקן הקישור שהפך למגן במ.כ. אור יהודה. קרלוס היה לבורג מרכזי בעלייה של קבוצתו עם המון בישולים ושערים. 

 

צ'קאנה הביא את הניסיון בדרך לליגה א' (אורי רחביה)

 

קישור:

ריף פרץ - קשרה של שמשון ת"א היה העוגן במרכז הקישור של הקבוצה, ואלמלא הפציעות הרבות שלו במהלך הקריירה, אין ספק שהוא היה משחק בליגה גבוהה יותר.

 

העוגן של שמשון - ריף פרץ (מני בן ארי)

 

גמליאל פרץ - האקס פקטור של אור יהודה ויש האומרים שאם לא הוא, אור יהודה הייתה נלחמת על מקומה בפלייאוף ולא מעבר לכך... 

נאור הלוי - הקפטן של שמשון ת"א כבש 17 שערים ובישל כמעט את אותה הכמות. אין ספק שהוא היה הבוגר האחראי בקישור של שמשון - שחקן מחושב. 

אורן שירי - שחקן הכנף של הפועל קרית אונו, שחקן זריז, מאוד טכני ומסוכן ליד השער! 

 

התקפה:

בר מזרחי - חלוצה של עמישב פתח תקווה, האיש ששמר את עמישב לבדו בצמרת הליגה. 

אלמוג סמט כהן - חלוצה של בית דגן ומלך השערים של הליגה. שחקן גבוה עם צעד מהיר, חלוץ שיודע לכבוש שערים ויש האומרים שמקומו בליגה גבוהה יותר.


שחקנים שכדאי לשים לב אליהם: 

בר סדיס - השחקן הצעיר של בית דגן, הגיע אליה מכפר שלם והתגלה כשחקן מהיר, חצוף ואחד שיודע גם לכבוש. 

אמיתי זאב גולדמן - השוער בן ה-20 של בית"ר ר"ג, אמנם קטן וצנום, אבל מלא בביטחון ובעל יכולת מרשימה במיוחד, שללא ספק עם עוד קצת סבלנות יתקדם מהר. 

מתי אלגבה - מגנה השמאלי של שמשון תל אביב, שחקן הבית שלא קיבל הזדמנות בשנתיים האחרונות, אבל צביקה לוי האמין בו, נתן לו את המושכות והבחור החזיר לו בגדול.

עומרי אהרוני - הילד הצנום מאור יהודה שהתחיל את העונה כשחקן משלים וסיים אותה כשחקן הרכב מאוד משמעותי. התגלה כשחקן וירטואוז עם רגל שמאל מצויינת.

דניאל פלדמן - הילד מקבוצת הנוער של שמשון תל אביב, תפס מקום של קבע בהרכב של שמשון. שחקן חזק מאוד עם משחק ראש מעולה. 

עדנאן חאג' יחיא - שחקן הקישור של בני טייבה. אחד מנקודות האור של הקבוצה העונה. 

 

אכזבות העונה: 

שמשון בני טייבה: הקבוצה שבתחילת השנה נבנתה במטרה אחת - להתמודד על עלייה, כשלה במהלך העונה והחליפה שלושה מאמנים.


כפר ברא: הקבוצה שעלתה לליגה רק העונה, שידרה שהיא רוצה להיות בפלייאוף העליון, אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. בניה לא נכונה והיערכות לא נכונה של הצוות, גרמה לעונה כושלת שהסתיימה בהישארות במשחק האחרון של העונה. 

 

השחקן הוותיק של העונה - צחי שרון:

שוערה של שמשון ת"א בן ה-38, היה העוגן במרכז ההגנה של שמשון תל אביב והיה האחראי המרכזי לכך ששמשון הייתה הקבוצה שספגה הכי מעט שערים. צחי הביא איתו המון שקט, ניסיון ויכולת מרשימה.

המבוגרים האחראים:

אביעד זרביב - שחקן ההתקפה של הפועל קרית אונו, היה מעורב בהמון משערי קבוצתו. 

אבו טלאל - שחקנה של בני טייבה שבגיל 39 היה האיש המרכזי של הקבוצה.

יניב סבג - שחקנה בן ה-39 של נחלת יהודה. אי אפשר היה שלא לשים לב שיניב היה נקודת האור היחידה בעונה הכושלת של הקבוצה מעיר היין.

רפי סגל - אחד החלוצים הטובים בשנים האחרונות. המשיך גם העונה להרשית בקצב נהדר ועזר לקבוצתו שמשון תל אביב להגיע עד לפסע מליגה א'.

 

המבוגר האחראי של שמשון - רפי סגל (איתן ידגר)


דור העתיד כבר כאן:

צביקה לוי - מאמנה הצעיר והמוכשר של שמשון תל אביב בעונה אדירה מבחינתו, מוכיח שוב כמו בעונות הקודמות שמקומו בליגות גבוהות יותר. מאמן מקצוען, טקטיקן וצעיר, ששחקנים מאוד אוהבים ומתחברים לדרך שלו. בהחלט שווה ליגה גבוהה יותר. 

 

עונה מצוינת של צביקה לוי (גיא צמח)

 

דודו חלף - המאמן של בית"ר רמת גן לקח העונה קבוצה מפורקת. קבוצה שהייתה מועמדת לירידה ועשה את הבלתי יאומן עם המון מוטיבציה ורעב. בהחלט עושה את הדרך שלו למעלה. ויהיה מעניין לראות אותו בונה קבוצה חזקה בבני טייבה בעונה הבאה.

 

אודי כבודי - מאמנה של קריית אונו מוכיח שוב ושוב שעם המון כישרון, מוביל את קבוצתו לפלייאוף העליון עם תוצאות מרשימות מאוד. יהיה מעניין לעקוב אחרי כבודי בקריית אונו העונה שכבר הצהירה שהיא תתמודד בחלק העליון של הטבלה עם רכש מובחר.

סיכום עונה 2018-19: ליגה ב' דרום א'

הוסף תגובה
תגובות
 1. שחקנים שכדאי לשים לב אליהם (טעות 15-06-2019, 14:17)
  בר סדיס* לא ירין
 2. לב ונשמה (רונן 15-06-2019, 14:39)
  אור יהודה עשתה עונה חלומית מגיע לקהל שלה הרבה כבוד הלכו איתם באש ובמים כל משחק היה קומץ אוהדים שבאו לאימונים למשחק חוץ ובית ויש בחור אחד שעשה לילות כימים ורץ איתם לאורך כל הדרך או נקרא חוג האוהדים שלהם כל הכבוד לך לא יודע את שמך אבל ראיתי אותך כל משחק שאפו ענק לקהל של אור יהודה
 3. הגינות בליגה (גיל 15-06-2019, 17:10)
  כל הכבוד לשחקני הליגה.שהראו בגרות(לא רק הגיל)והגינות בעיקר אור יהודה ושמשון ת"א.למרות היריבות הספורטיבית.כדאי לשלב יותר שחקנים צעירים.כדאי שקבוצות מהליגות הבכירות יאמצו קבוצות בת בליגות הנמוכות כפי שקיים באירופה.זה יעודד שחקנים צעירים לא לפרוש בגיל נוער.לתקצב יותר קבוצות אלו.לאפשר להם לשחק משחק מוקדם לפני קבוצות בוגרות.לחשוף אותם יותר לצופים.זה יגדיל גם את מספר הצופים במשחקים.עדיף תמיכה בספורט.כאמצעי למניעת אלימות ועבריינות.ליצור קשר עם בתי ספר כפי שקיים בחלק מהערים.תמיכה מהרשות המקומית וכו.בהצלחה לכולם לעונה 2019 2020.
 4. ההתאכזרות לכדורגל (דודו אלדד 15-06-2019, 18:10)
  לפני שנים רבות בני נאור( כיום ע מאמן בוגרי שמשון)שיחק בבני יהודה בנערים, ורצה לעבור למכבי תל אביב, ובדיוק באותו שבוע נגמרו ההעברות , שלחתי מכתב להתאחדות והתחננתי שהוא ילד ושיאשרו את העברה, התשובה שקבלתי היתה שלילית, בטענה שהחוקים תופסים מהבוגרים ועד הילדים, ואין חריגות, אם תסתכלו העונה על סיום הטבלה של הליגה. שמשון סיימה מקום 1, כן מקום ראשון ,ועם יחס שערים עודף על אור יהודה, אבל מישהו בהתאחדות החליט לשנות חוקים, וזה מה שגרם לאור יהודה לעלות, אבל עם תשימו לב, החוק החדש לא תפס בליגה לאומית.למה??? למה????, חוק זה חוק לכולם, סתם אכזריות לשמשון, ולצביקה המאמן הגדול על עונה מדהימה , הזוי לחלוטין, על גבול הפשע והרשע... עצוב עצוב עצוב, לא הגיוני, בלתי נתפס,ואין למי לערער,מנהלי ההתאחדות , תנמיכו את עוצמת המזגנים שהקפיאה לכם את המוח, איזה טעות מצערת עשיתם , אלוקים יודע איך שמשון יאספו את עצמם ....
 5. אור יהודה חד וחלק מגיע לה ליגה א (דודו 15-06-2019, 18:21)
  כאוהד אור יהודה ההנהלה נתנה את הנשמה שקט תעשייתי לקבוצה ראש העיר דוחפת קדימה אוהדים מדהימים כל הסעיפים האלו מגיעים לליגה א. עכשיו ליגה א אופרה אחרת מאמין ויודע שכולם שם יבנו קבוצה לתפארת שתרוץ בחלק העליון של הטבלה ב צלחה
 6. תגובה ל4 (אחד שמבין 15-06-2019, 20:06)
  תגיד בתור אחד שרודף צדק וטוען שיחס השערים היה אמור להכריע אני מקווה שאתה לוקח בחשבון מכירות כמו ה8-1 שעמישב הפסידו בבית לשמשון הרי זה טבעי שקבוצה במקום ה3 תארח בבית ותספיד בתוצאה כזו כדאי שתעשה שיעורי בית לפני שאתה רושם שטויות
 7. כל הכתבה זה קשקוש של סוכנים (עמי 15-06-2019, 20:11)
  אלק שחקנים שכדי לשים לב… לחחח
 8. בהצלחה (שחר 15-06-2019, 21:07)
  תגובה למספר ארבע דיי תשלימו היה לכם את כל ההיזדמנויות לעלות לא הצלחתם ובסוף ההתאחדות אשמה? דיי נו באמת בסופו של דבר היה מגיע לאור יהודה לעלות הקבוצה היותר מנוסה אים הקהל היותר גדול חבל שעלינו בדקה האחרונה זה באמת כבר לא משנה
 9. ל 4 די לדמעות לא נגמרה העונה יתמני לא מפותח (שמואל 15-06-2019, 23:10)
  העונה נגמרה הטובים עולים ליגה שזה אור יהודה מה לעשות לפי מה שאני רואה כתבות שקבוצות מליגה ב דרום מתחזקים מאוד אז לשמעון תתפללו שלא תרדו ליגה
 10. אכן עונה מותחת עד לרגע האחרון (ברק 16-06-2019, 00:03)
  העולה והיורדת נקבעו במחזור האחרון. גם הכניסה לפליאוף העליון נקבע במחזור האחרון כשעמישב נופלת בסוף
 11. התותח (רוח 16-06-2019, 16:50)
  לשמשון עוד קשה להם אור יהודה עלתה ליגה א יחס שערים קניתם משחק עם עמישב 8 1 קיבלת את העונש
 12. ל-4 תפסיקו להאשים את ההתאחדות ואת כל העולם (שמי 16-06-2019, 17:25)
  תבוא בטענות רק לעצמכם הייתם רגל וחצי בליגה א , צביקה לוי לוזר בנשמה איפה שדרך הרס את הקבוצה והרס שחקנים, תבואו בטענות רק לעצמכם!
 13. ל-4 תפסיקו להאשים את ההתאחדות ואת כל העולם (שמי 16-06-2019, 17:25)
  תבוא בטענות רק לעצמכם הייתם רגל וחצי בליגה א , צביקה לוי לוזר בנשמה איפה שדרך הרס את הקבוצה והרס שחקנים, תבואו בטענות רק לעצמכם!
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות