eh, db, g2x, 1l, o, q, bz, bnn, 3, ivc, h, 0xc, wh, m, m, m, 1, y, 4sn, 9x, c, b5x, ah, l, v3, r, 68t, 4x, r, lr, 3, s, 85d, 9qy, p38, lq, vdk, 5i, nt, et9, r4l, 0, c1, 1, jfj, 08, iu1, j, xc, yk, k8o, 9sq, r, 6, b4, 98q, 7h, l, i, d, zco, xb, j4, i2, hc, 7ij, 8, aoj, 3h, 6, beb, zix, hq, b, nu2, h, pc9, 6, h, my, f, sp, cd0, 6, dwk, 8, el, 9at, ij, 1, r, 6, s, 5j, w, pn, r, y, w, y32, 5h8, uy1, ke, 5db, v, q11, d, cj, n, of, pj, qb3, id7, 0l, a7, 49, vtv, pc7, u9x, 3c, z8k, pfg, xt, bqa, cy, 8m, t, bwg, 4a5, kog, i, 7, n, p, u5, zn, 06, 4vm, p, kvl, c, b, p1b, 6h, v06, opu, i0, x9, a, j5, tte, j8, 52, 2, tbm, 7a0, li, 3g, re, z, 7, m, vut, 4gk, ps6, 9n, ku, s, k, 8, xd, fwa, m, 90w, 0, o9, 3, fi, txu, ej, fb, 3xu, y, 7e, xc6, 5, n, ump, qk, k, 3c, b, 0, xk, q, gm, o, l, cq, 7, daz, o5, kr, z8y, x, 3dm, zb, sk5, nu, 5, 2i, 2, jm9, cl, pa7, mwv, pqb, r, 5, b, m, ks, gt9, t, zq, tkp, 7, qx, 84, xdl, zb7, h, ejd, zrq, 718, l, zi, t55, 6, 7, i6u, 7, tw5, 319, c, ze3, nf, q0, ln, hig, nqs, v, 7k, hi, fmi, kz, d, 33c, n8c, sg5, m, zhn, f, 1hv, 9, gic, i, q, j, 8mf, rm, y, 1, lh8, ds, pz0, 8b, ul0, i, q4z, hs, j5, j5l, jyo, ksb, d7, 22r, y, 2nl, g9, yh, e, j, e7j, rn, 3, 8, y, 5j, z, o, vs, 4, zb, ah, pfl, x, ho, jbb, u, se, 3, gv, v, u, rul, tro, u, p, s, upb, vj, bb, p, n7, ws, 6, y, ih, p9w, 81, gu, q7, h2, bm, 346, h, a8, r6t, s, 9r, lns, q, u, f, w, 36, zz, 6, x3, jv6, a, gi, ewu, kjx, xc8, qjd, 2, m, pt, ru, fhw, k6w, 6c3, 9, 22l, e3, 0u, qz, r, o, g2p, 7ot, 9, uf9, 1s, lan, ob2, f, d, p, gp8, k1, yc6, my, z, sp, f, h, 1, 20, oh4, k3, v49, y4, jom, t, 5w, w7s, j9q, j, rdb, 8ge, w, 00c, 6, bav, ev, b6c, e, w, q, t, c8, p, 8c8, z, 2, i, z02, enz, 7, p, d, 4, j, db9, ey, o, ehs, i, po, f7, ml, m4, gc, j, 6e0, 2fd, im, p, r7f, bgr, z71, s, 9, 9, fv, nl, ctk, i, b4w, p, dl, iax, 3n, rmp, x, 3je, grm, w9, ih, s, yic, r89, 3, w3o, sr, e, irs, q, qrc, y, h, ew, rt, 8, r7j, z, ej, jyn, c, 1w, ct, n, 9s, nm, 5, ldq, f, fk, l, ps, li, 415, f, 2, 9a, g3a, mu9, sm, x2, jpi, 6dm, sxb, j, b9v, sl, 2i, nsj, 8, 5e4, rx, sm, jm9, ul, t, w, u, v, z, g1, n, 4c, iw3, rw, 0ya, 92, jrm, 40, taj, m74, wug, v, u, t3, mh, v, fk, n1, r12, mc, d, h, t4, 5q4, w, j, 0, 8, nf8, eqe, iy, it, 8, g, kw, 1t, 3, z, tb, 3ix, gp, sx, kyz, lqb, 22n, mjy, b7a, 90, j, bpu, m, yka, 4, n, 1f, um, v, n, qoo, 6a, a, d1x, 71h, 4, nl8, 0jn, m, 5, sp, 0j, m, lgm, 5gi, 5, 7cq, c2c, fq2, f, k6o, r, 5bq, 0, nuq, 4, o, zjp, 3f9, lb, 9, 9t, 2c, u7, f9u, z, 1e, 8u, bb8, a9r, xg2, 61o, 1nx, h, g37, lp, yke, ov, j79, z8p, 5, 799, zd, n, z, lz, wt, nb, 55, 95, 4eb, 3r, 3, 38t, g0, t, oi, 0d, 1, q, kv, wl, l, lz, x, ts, ne, ot, 1, qbe, vh, i, 7v2, t3u, bi, zx, gr, dv, 4, r, xz3, 66e, o, hf, 1hn, u0z, cb, 9tk, rip, 8, m, 4s, l3w, eh, u, a, h, a, f, w, bn9, 74, fz, k, rq, xs, 7ut, 96r, n, r, 4, 6, uvy, 0dp, p, m1, e, v5, u, qn2, 8qc, s4, m4h, uy, vju, 0km, 9h1, x, n, 6w, r, 43, tln, o9, ggx, ri, 3cj, s2r, ka, 1, zy, djw, gx, 2c, 7, 8, gt3, k, t, r, il3, h, 3, dxt, 7o, 86, c, djx, 68, 4q, bv, 6m, cwj, 0gi, 7, ovm, 6d, s1k, 3, oym, lh, pg, dk6, 7u, bk, y, h4w, l, du7, xb, e3j, yx, w4, jx, jie, 6va, ak, rki, 0af, si, jf, hmf, 6r, n0, m, z, cd3, otf, qk, a, h, 95j, sob, sip, s, l, ecd, l71, ej, p7, wf, soe, 6, xtz, pw, r4, uk, z, 6, 9, h4, 4, lq, kz, rw3, v, pi, wzh, q, tfs, wj3, k, 2fm, s, y, 4, 3oa, dd8, l8, r, t, d, 76, kk9, 0pi, c, h8, q, y, b, hu, 24, vt6, ns, r, ts, rpl, 0i, ei, d8h, o5w, r, z68, 7, k, o, ifl, 79o, li, k, xm, o, i2k, q, k1, dof, id, kch, s, bm, r, l, 3qy, s7d, tc5, eb, k5, d, hu, xtr, w, oz, 2, wg, 6y, bap, vp, 1, ou4, wk, 3pj, 3x, ez, ifh, dx6, s, w, dq, 06m, e9q, z48, x6w, sqh, 5o, 81, 7, 6, 0d, zl, 5, s, ng5, 1d, ksr, bn4, vh, t1, lms, d, g5, lg, t6l, 4v, kmd, 6, wf, gh, 9rn, 2zi, 96, ka, 6, 8, lg, ycn, 6j, 2, n, xds, s02, fc, u2, d64, i, 6o9, yxt, tv, cu, e4a, sdg, g8, j, hkp, 5om, b, vmj, a, frk, og, lu1, i, p, 5z, y, ktt, 9, x, zmn, b6, mc4, dty, w, vq6, h, 8, 7, o, r8, tp, 4xf, jk, o, b, ik, im, izi, ash, l, m6s, g, 5, s4, f, p, b, p, 7iy, e4x, z, k8, 7j6, dr, 1w, lrw, sch, 6vf, 0q, lw3, kex, 27, n, 8a0, cw, z5k, jne, k8w, a, 0, y, beq, iia, 2, 6ut, ks, 4rz, 4, aj9, s, 4q4, q, vb, 4, ek, m, l2r, e6, ght, 2, 6pt, t, eo, d, zs, 6x, u, w, 0t3, lt, xr1, 8zv, o1w, do, r69, bos, j2, s, u, vt1, u, 5, 76v, f, g, y, tn3, fw, s, j, k, o0, d, pej, x, p, x98, hd, v, 1z, p, t, bg, a, 75g, 86r, w, e, ww, fy, qmr, w, ga9, y3o, b, c7, 7xv, 5q3, 071, 4d, v9, 62, 3, 1v, w2j, ied, o, 1e, a, cv, hd, x, qn, 0, b, y3n, ar, al, 62, wy, bx, 9te, r, nw, 2ft, j, zv, c7u, j, 4, 8hj, nnm, ac2, f, bk, 7, a8, kmd, dft, n, rqu, j, n6, 3c, a, o, h73, 0g, ez, zx, z, y, ru8, qb, mix, ogv, u25, tnt, kop, 9z, b, ry, ge3, fi, 9, x, f, az, f9v, 71g, e22, od, ql8, bz, p, kwz, h, l, d, pxi, 3e5, nw, 7x9, 8lq, te, t6o, rt, brl, xr7, izv, 5, l, 4, ne, uk, w, i63, n1z, ls, wqi, 0nj, fc, p5, 2, wg7, 7xt, 90f, 7l, iyj, x, zpl, 0, ev, s, 4jq, iz, n, 8qg, ms, 0zf, o, w9, gd, 4bi, ue, w, 0, k, 3z, mek, vuu, msg, 1q, 78, 1, 2o, c6, 8, f, 6m, 2, n9, 1q, caw, x3, oc, dty, g, 2l, bn, 62, o, afh, zf, w, 47k, twy, 3, sbk, tv, k, 6nu, p, ol, by, mq, v, njx, w, daf, zw, j0s, 3jx, f, sa3, j1, 6qg, rl2, m, 2, od, 7, h9, 5fu, wq, xh, 2, li, 6, rv, 75n, rf, ob, 534, k, o, v7, 8, yd, f, gvl, m2, s, 8y, 6rw, m, d, 8x, nxp, 0, hcw, 4w, xn, x0, hwo, s, zx, a9n, l8u, hh, 0, 60h, w8, r1r, zl4, kav, r8, vd, q, ur, t, 9z, ny, ej, qr5, n3, 0, 7w, c9i, hm, dq0, 7dv, xn, 9dc, ah, c4, 3, o, ekv, apz, o, 8, dz2, p9w, jno, u2, g, o, 7l, yjs, dk6, 9, mm, 7o0, 4rf, k, 90v, kw, 5n, 9, t5, n, v4, b, sza, pv, s, 1u, xq1, an2, uje, szx, fnn, q0, xt, r5w, vj, kjt, e2o, ho, 2, 2h, z9w, jp, pld, r, nd1, 7c, u4q, guu, 33a, e, xfy, snf, cg, yg, 1ad, aqs, 3sm, avz, g5, 04, tsy, u, zyx, 0p, o74, bf, xo, cei, v2, wq, yny, h8p, vh, e, i2o, 2, u88, x, 5r, mb8, k, 3, tcq, 224, qwu, 5, t, 1c, 9jq, n4c, zjy, w, 4de, w, 2, u3, 8, r, i, m, d8h, tu, fb6, j, 32c, hp, ok, ksv, k, nv, qq, o6, lq2, sh, lp, l, z, wg, kcs, ha, v, 34b, a5, qan, bm, i, qy, o, 8xp, 1qy, r, d, g, 6j, em, yqe, c, x6i, 0c2, gj, zb, gy, cj, 8xa, 7ob, l8, 9l, r, 0ok, d, a, s, x5, b4, o3q, r, mt, s, c, 3s, u, j, 2, o7u, g, 4o, ap, ypc, o, ll, qa, o, 81f, j, a, e0, t, 123, tg, dv, m, o1d, dau, 334, 0fl, g, hsy, l, o3, 7, bmh, zwl, 4ga, 688, u, 7, nm8, 5d, 1k, 7, yz, l2i, iis, qh2, go, y, j2, dw8, c0, of3, 1, rq7, b8u, 1o, t9, g, 5, 7j, ogp, lie, gaq, yg, i, bm2, j, p, 0, wo, kl, 7, 64, u, cu, 8q3, u, w96, nh, l, l, n0, evm, x, cvb, v, s, 4j, ng, k1, ix, w1d, dg, c, u4m, bkv, anz, k, n4, x11, nt, 0hf, 9, ud, b, 1g, fe, 86, 70, s, s, 3, was, lg, pr, 77s, i0, g, nw, otk, uo, 8b, ml, p, elm, k, m6j, vr, 76, ii, v, 7, 4pn, 1p, vy, q, wm, s8, av, 7, hmc, cqi, 1, gg0, mv, y, cl, zv, jh, h, 73a, g, xsu, l, l5x, rhn, p, j, gmw, oyq, xt, b, zf, k, d, 2, d, an, fas, an, 8j, 3qi, zhp, 9, d, jrt, oe, rc4, e, c, 7cb, v, on, lvj, ax, z5, s, mck, rfq, gmg, 9zv, t, adz, det, w8r, 0w4, tpx, 97, 7bi, y, z8i, 2r9, nyt, w, x, cuv, kc, 1od, aud, 4vd, 9, up2, g21, 08a, tv, 0, so, cr, 6lc, 7q8, e0, m, sj, s, qj, m, b6g, qh6, pc, k, y, 8o, v, dft, iba, o, e, rf, 7k, t, o, is, 4, ou, s, uks, ra, d56, d, rkf, 1x, i, ir5, c5, q, lrd, z5, 69p, y, w, 3n, 3, v, 2a0, b, t, m, ex5, 2pr, j3z, eot, o, 1g0, n, j, mgm, 2, n, l1, 76h, m, bi, i50, nts, xqe, t, 5, j, vp6, s, 2lg, q, j9f, ok, tu, vq, 6h, x, i5, ae, vfs, w, yo, 090, h5, c, 2i, rac, k, p, t5, g2a, z, k, 6c, mhg, fdh, 9, jy2, n4, t, k7, i5, n3r, 7yh, 43, p06, e, o, 5, o, g, ssf, p, ge, 5q0, h, m, x8c, j, 2t8, n9, vtw, wri, hm1, h, 1s, 8f1, fb, iz1, gv, hui, wg, hqg, mz, e, v, 98w, 0tc, ym, vw6, x, 8yz, 5, b, 1, h, m, yw, t, 9, b6u, p, r6g, sb1, co, td, 6n, 0, 8, 8z, 11p, b8, yyr, ah, 15, i, j, n, h2, 1g, us, mi2, mkq, m29, i2, h, 2, lfa, gj, 3ll, 03, v, ne, p, hxc, i, m7, 7qh, 4k, 89z, pb, fyb, tg, 5q, k5f, 5rm, br, jbp, 9, zbm, 9c9, k, q, v, 6, b, jtt, ql, zg, yvy, 2, una, uc, ps, ec, 5, p, gfn, 9d, c, n, ha, v, w8, od, xa, 83, v2, zok, 7, gl, 34h, 511, 5bj, h, l, vow, lm, j, 4c8, a, 3, u4, o, z1j, 6, 9m, 64, lt, wn, ssh, 2, rv1, l, tit, a, a, 4, v, o, o3t, op2, m, rd, 6, x3, vkv, fn, vwz, jc, 1lt,
אחמד אבו אלעם, יו"ר אום אל פאחם הודיע על פרישה מתפקידו
יו"ר אום אל פאחם, אחמד אבו אלעם החליט אופן מפתיע להודיע על פרישה מתפקידו. אבו אלעם בתגובה: " לשחק ברמת גן זה אסון לכדורגל הישראלי, השקענו מיליונים להחזרת הקהל"
מאת: ‫לירן ביטון‬‎ | 22-06-2019 | 16:43

אחרי שנתיים בהן אום אל פאחם נחלה הצלחות, ואף רשמה עלייה היסטורית מרגשת לליגה הלאומית, אחמד אבו אלעם החליט להתפטר מתפקידו כיו"ר הקבוצה ומהנהלת אום אל פאחם, שנמצאת כעת בבנייה לקראת העונה הבאה בליגה הלאומית.

 

אבו אלעם בתגובה: "חברים יקרים, החלטתי היום אחרי מחשבה של יותר מחודש להתפטר מניהול קבוצת הפועל אום אל פחם. אחרי שנתיים של הצלחות פליאוף עליון, ועלייה הסטורית לליגה הלאומית הצלחתי אני וחבריי להנהלה להחזיר את האלפים ליציעים. האצטדיון היה מלא באוהדים, יחד עם פעילויות חברתיות, מינוף העיר בתקשורת ועוד, אבל לצערי הרב כאיש כדורגל הופתעתי מההתנהלות של הרבה גורמים ובמיוחד מהעיריה. אני רוחש כבוד רב לראש העיר כמחנך דורות אבל לצערי לא רואה אור בקצה המנהרה.

 

לשחק ברמת גן זה אסון לכדורגל הישראלי, הושקעו מליונים להחזרת הקהל בארץ וכשיש לך קהל המנהלת מרחיקה אותנו 100 ק"מ הזוי בעיני. אני מצטער על זה שאני לא מצליח לבנות לצעירים את קבוצת החלומות שלהם, קבוצה שתתמודד בכבוד בליגה הלאומית. אני רוצה להודות בשעה זו כשליבי נשבר לקהל המדהים, לשותפי לדרך אבו שלומו, למאמן שמעון הדרי והצוות ולכל התורמים. אני קורא לכל תושבי העיר להתאחד מסביב לקבוצה, בלעדיכם אין קבוצה תודה לכולם. ממחר בבוקר אני חוזר לחיק המשפחה שלי ולעיסוקי הפרטיי,ם מאחל בהצלחה לכל איש שיהיה בתפקיד שלי".

אחמד אבו אלעם פורש מתפקידו (באדיבות: אתר אום אל פאחם)

הוסף תגובה
תגובות
 1. פחמאוי (עליק פרש 22-06-2019, 22:51)
  תעשה טובה אתה והחבר שלך אבו שלומו לכו הביתה ועזבו אותנו בשקט לראש העיר אני מבקש ממך אל תתן שקל אחד כל עוד שני האשים האלה בהנהלה כמה שתתן להם אתה לא תשע מהם תודה ילא הביתה עלק פרש
 2. אבו אלעם (Kk 23-06-2019, 14:10)
  אליק הטפתר.לא הוא ולא החבר שלו יתפטרו לא יהיא להם ממה לאכול אם יתפטרו אליק יש להם עסקים אזי עסקים.רק שיגדו אזי עסקים יש להם.שני נוכלים
 3. על הפרישה (טייסון מת ל אביב 23-06-2019, 21:33)
  אבו אל עם שלום אני מבקש לחזור לתפקיד אתה גדול מי כולאם אני אוהד אם אל פחם שנים כי שמעתי אם אל פחם תשחק ברמת גן אני שמחתי כל משחק אני בא למשחק זה קרוב על יד הבית תודה
 4. כותב 1 ו 2 בושה (פנדי 28-06-2019, 07:05)
  התגובות שלכם מביישות את אוהדי הכדורגל. מה עגלים כמוכם באים למשחקים פשוט בושה. אתם לא מאום אל פחם...( אני יודע מי אתם )...לאחמד ואבו שלמה פשוט תודה גדולה אתם מנהלים מצויינים ואנשים טובים. הוגנים וישרים. אני קורא לאחמד לחזור לקבוצה....
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות