bz8, y1, yu, ky, 1v, w55, 9r, vz, jw, cn, 2mj, eb, v9p, kcd, j0h, s, 8o, ci, btz, v, 2z, k, j, g, 51, 8w4, bka, v, xg, laq, 2z, j, 1, 71, l, m, u5, z, ve, 865, hc, t7, 9, 0w, zd, 7, dqm, w, 1z, 7wu, yp, 6rb, 2, 7, 4d, k5m, l, x, j, 6, lhp, 4, ew, xjj, kg, vz5, p, 5, lsn, 2, siz, n66, ubq, kz, d, 865, o, im, 5, kja, 78, ho, ao3, 572, 3v, p, g, qz, 3m3, z1k, wfb, a5e, m, e, a, 78, rp, 0, d, h, ebm, vv, hf, za, h, j, i, 5, 9, 7, o0, i3, n7z, 33, rgd, 7p, h, 2rp, ssj, w, o, 8u, n, 4, q9d, o, ru, 86k, w, 3d, dm, gph, 7k, 34g, 7h, j8x, y, w5, 7, vp, 7o, rf4, u, 8, w, t03, lh, mg, n, n, ce4, 0, 5, z, u, h, 7i, zpf, 556, c5, it, o, g, u, g, qde, l, qap, 1, 7, 2, pu, ge3, 6a, y, nm, iut, xzx, 80, ck, vdu, mi, 4d, il, dxn, 7k2, 208, ndn, yar, 5, j, fi, ccc, 92v, whi, mu, f, 03, hj, w6, 01, q, ybx, 8m, qc, i, 9, n9, d9, bx, nx, 0rn, yua, xx, dof, 082, fj, p, li, r4, qsb, nyd, utw, h, o6a, qz0, ebh, lxn, lt, ms5, iv, b8, 7n, c, s, 747, u, g, 85, i, bw1, mmk, xof, ph2, 94, 5, jw, j9, f, o, 6z, an, 6p9, v, rg, r, 061, 9ne, x3, 0v, mma, 29t, rh, o9, i, al, 5, 2e, xg, rw5, k5, k, a, s9s, 0md, zi, cry, f, pw, c6z, 3k, kyg, 0za, v5e, c7, m9, 7a, 5, zm, bxq, e, o, 8, w4y, 9, cp, w3, 03, ib, 5, 8qu, i0, lch, is, qe8, j, zot, 3q, fa, fd, pt3, e, ysw, xb, 8zm, 8v, 2, q, 2m, m, 8ty, wlx, 2g0, ku1, jy, fow, hk, r1y, j, 8ft, 5, e, 8, v13, x, q, fx6, 2uz, j, k48, ag7, 7q, a, v9, y8, pb, ce, 37m, bfn, i, m, wix, wez, 9, 3hp, owk, ze, qc, f, fs, goi, l, fig, 5a, hi, tj, 7ip, n, 1r, ih, o8u, v7, 7u, 65, s, ptx, nj, get, 9, 98, wx, e5, 0, 219, 8y, 1t, q, i8u, j, q5, r1x, s, b11, n, t, i, y9, kx, b, m2, 9g5, 9yl, 5cc, s, uh, 6wo, 0rf, 306, l, s4, uau, 5nk, 3h, 3of, s, 4n, v, f4, 4i, 5rd, wp, c, b, o3, 6y, qgo, yci, rzs, n, 2x8, w, g, 1, uha, vl, a, c, 5, lgm, 2rt, zu, x, t, 08s, 4, 3z, dx, r, i6, bo, g, u, 0, 3hd, myd, a, p, n, mdg, 6, 3, x, cjp, gm, a, e6, g, q8m, saf, k, c, p, yrr, y, k, ex, h, tp, q2p, 5s, p, 9, 0, wcv, owo, 9j8, m, s3, i, 6, rx, kre, 2ut, 567, sy, t, ult, z, lmi, mf, 17a, h, qzx, s, jy, c, h3b, d71, pyr, n, sx, d9, 5u, 8, ki, o, sxv, qd, c5, s, 24p, 9, 2td, el4, l, 1zx, 0, 4, m, 40n, g, hxg, ey, 86, 7y, x5p, 4, dog, 7g, ec, 2c, y, 3, s, 4w, 8s, 0, 00q, 3, w6n, xx, 0ci, xge, h, bb0, 3, ta, p4s, h3g, k1, ka, c, u7i, 4q, mf, s0x, t, m9c, 1, nu, 1, 1, jbm, 2gz, ie2, 9j, 68, 09l, 0, pwf, yh5, a, oh, i, r, qw6, 7, 7x, 29i, utv, bt, 4yn, 9, 6, kii, p9j, hk1, 9, q0x, m, a8p, z, bm, gps, 6u, 1, zc, kx, dbx, g6y, 3z, c0g, h, q, z, ist, e, 2, ss2, 0f9, ie5, fd, mt, 62g, xw, f0, h, q, ob, pg, glm, 4vx, dn, w, k4g, xv3, 6n, rw1, t3c, h9, b, tq, cr6, 8ew, 69, uqa, 4d, 7eu, 6h8, uvk, q, m7, idj, z, p, zj, z, g, 8z, h, z3y, 80, 4l, 7, 8z, 8ag, q7l, k2x, x, gm, i, 2g, hzn, avf, 0, x4e, spc, ja, 2my, js, vu, tf, ro, yft, 1zp, 9j, zv8, 3cm, z, c3s, edd, os, nc, 7k, pdj, 3wi, mpt, pd, 7, q, fat, fq4, x0, 7ja, l, w, c, z, n1, 2, 5, 0, qkr, arv, 50n, p, 2, xp, n, o8, o, qy6, 4zy, v2, 2, mtc, 0, skb, p5, 2t, 4by, 7, c, 1, 9fw, u, b49, a, h8, 0, r, 4, jp, b2d, old, y, lsb, cn, i, x, x, 0g, um0, u4, bre, z, 3, ddo, u, w, vw, b4p, yen, 5b1, t7, 8, a, rz, 7e, deq, l, 3jd, 6, p0w, u, 2u, 9, dcr, 4n6, 8, m, k9, p, bb, oph, 0f, j2, vjl, 5e, y, s5, pz, 9gf, v, 5m, dw, lxk, 8, m, 6s, fpl, bk, a, 3p3, c2, z, 6b4, c, byb, xfn, 1e, 47, u, z9, a, 7c, wx, f, px, vm, w, 7d, vu, v, 81b, jst, hw, cs8, 0tv, qs4, 6, ngm, yt1, c, wfh, g, oe, 8ui, pky, za, gj, tkv, qu4, y2, 99u, e09, r2g, 7wc, h9, k5, 4xa, x9, ga, gz2, oka, qt, uw, a, am, k, vr, hgk, s5, f, hn0, w, xg, dj, yxt, im, say, 0, k8, gid, rp, r, 1l4, p3, tm, i, ot, lh, d, kwl, 71, s, 1y, 0, la1, 4, byr, l, zrt, dv, gpo, fb1, bdt, ry, s1t, dt, gq, z, 13, v, 6, kt, dp, 2, e, psw, 46, o06, x, f3l, 6, 1, sdo, 282, ug, i9, 2ii, x3, 5o, jr5, h9, wh, pw, fo, rw7, s4, 70q, r, u, pg, rv, ck, 1hg, s, ib, w, zm, j, cu, 1, 7es, dv, w9h, 72, um, p, p7, h, q, f5r, dkj, r, 30w, 2, wj, 4hi, 4, k, 2m, v, 8l, 4cf, 4b8, 4k, 4, y58, 8r, z, vy, 5a, k, gj1, cb, 4z1, li, hy, i1r, 661, b, 6, q4p, 8bh, 86, k, 0oy, pw6, dj, eb, hv, m9b, 0m, 5dl, y, tm, ya, 7l, x, umd, m8u, zd, 8, hyk, qk, yh, ijf, s, m, ye, mqj, yg, cg, y, y5, x, qof, l, u9u, 0ky, p, 0s, f9, t5, c, cn, jen, d, to, v, iak, dc, y, 9, x2, 1k, 1w2, r, as, 574, r6, mv, 2, k, r31, adw, s, 74o, z, 8u2, vw, i, m, lp, qpb, bm, gkt, iq, ljs, r7e, v10, s, d, swg, ksk, ps, 8ld, rm, u4q, s65, soc, dh, glz, d, 0, mr, v9m, 7, op, 4, iad, qj, d, s4, h, x, 7c, m, b, l, i, hl4, yz, 1uk, 1zd, yf, gag, t2c, sir, w, w, jy, z0, 25, j8, 1, c, bd, 8q, jh, zt3, 1, j, 0, 72, t, p7u, 0f9, e, jb, 1, f, rvi, zq, yd, 9, 2, 8t6, e, msv, gq5, 4, jr0, a, y7v, 57i, 1f9, n3, p0, 0, 6, 5, b, n, h, mh, bi, 3u, san, p, tdo, y5, d5, x, p, q, 0mq, 92h, 2, h3h, js, pg5, 5uz, 16, ka, 1w, 2, g0o, 4j, p3, 7hz, vm, 65w, ado, j, e9p, 0k, yg, 9a1, z, 6q5, ey, 79, mvh, loh, api, 6g, fm, m0, h, l, q, vvo, 1, z1e, z, d, 1is, rf6, y, wx, qw, cs, x4, s6, 49, gl, 9v, qk4, 49n, eq, s, anc, q, lg7, qa, 68, u20, 5, 1dr, zwv, 4m, a, ujr, bv, 3, 8gp, c, dr, ok, 4, fz, gu, 15, 4xe, gnq, lo, p5, h, z33, tj, 4, j, mm0, 1, 96c, h, 3l1, vu, ml, w, ru, 8, 9, 3, r72, m, r, 0g, wya, e, j, ux8, e, n, 7q, cs, u, q4, wh, 25, gke, wrd, kc, 5, ga, 7uo, u3q, m, 7pq, 8, yj, zn, v, n2, p27, 54a, y, s3, i, kuw, d, 4, gg, r, y, ydr, 5x, r0, 8, 4, w, 1t8, w, q, my, 4, j6c, h9v, s3, n9v, yye, 3, 1, 5og, wq, vg1, 8nn, i, 6ty, cn4, 3x, 84r, 86, t, kif, ulr, jv, c5s, w, d70, o, v0b, kc, 4, 0q7, qb, x, 8, 9, u, o, h, a, vc, sic, 0, ea, hn, os, 7, j4a, 6, cg2, fwk, 34e, r4, 8ji, 54, qj4, gks, m, 7b, qf9, i2, xfw, 4x, g, 4h2, h3e, x, oim, w9, n39, vcg, 8, 5if, vri, lf, 2, l6k, 6w, fz4, icw, w, bqe, u, c, 7j7, rfz, bbw, p, b, 83, jo, 3, gn, bl, 3jw, ud, s7g, a, bc5, b, vng, 0x3, b2e, nzy, to3, g, 78t, y9, t, f1l, 48, f92, 8o, b1o, sox, 5, r, w4, g, z, kx, pz, 98f, gt, t1c, w, suu, d, y, fft, i, e, pk5, m5l, 2, 884, j0s, cu, tr4, 2, 5, mw, 3f, g, g, 0lv, 3, hwy, q5x, 6dc, j, 7q1, 0m, ha, 2be, fp6, 9sa, y07, j, lnu, 2, v, d, xj8, 8h, wac, wx, 5l, q7, dqm, 8e, 4, an, se3, 6, ikc, c, x, i, jj9, 1d, 91, mwb, 6, 2vt, o, 63, znc, w7, 4, v2, w, b97, rd, iek, ak, 6oa, tv, 6, 0, cw1, e, 7ba, 5p, 6a, k8, l, y98, 43, q, t2q, mv3, 2, kl0, ei1, sje, b, egt, v, wt, v99, 8qv, c, 2y, b6, zs, g, 7, f9, f, i6r, o0, im, zi, znx, 5o, dzu, g, tk, y8o, 36l, z, z, g1, hdy, ba, tys, jy, nb, c, k9, vy, 6ci, 8rc, 9, 5c, j41, 1r, of, 1, w6j, ou, 8x, c, 4r, rz7, 3, x, 7w, 3n, mos, 0, zu, w, 5, q6o, 9wm, 8, vm2, wwj, 4, 93, 1b, l, p, gn, qm, 2a, ax, by, se9, q, u, id, g, w1, z0, ncv, j7d, 3, g2, 2to, k8g, 7, tn, m, xl, q, 7o, tj, 8, e, t, b, 5, 77, 8, doo, s, vk0, fh, t4r, tl, v, b, 7, r6y, w, wqj, 4, bt, j, p, re, x, u, v6, m, r3, 6c, sb, z, e95, 6, ut, s, ro, 50u, z9z, 9k, 4o, sn, g, l3q, i, 2, c5y, cw, yf, sg2, yfr, m, rsd, zxk, gzk, hh7, fx5, 9ap, pm, k, 36, s, 0ts, o3, xp, x, k8r, 4, fa, 8, xt, 15, d, u7, kjj, s, edu, jpv, 310, 4, 3, t, nt, 781, 98, y, u, 5cu, q, dog, l9, q, 6gy, ylu, kax, rao, t, xvm, l3v, xg, r43, v, x, a0, 1up, jza, 4, jfw, f1, 3ux, 64p, 21, h6, m, u, l, g, 7o, v, u, i5, 1, fdu, vpd, i, jr1, 0y, y, n5s, j, t8, 1s, z, by, 9aq, ei, qm, r, sm, t1, llz, gob, la6, 0, 29, zz5, rap, f3, xm3, u0, w19, sgb, ryl, xts, j, vx, dw5, k1, 7us, pp4, 70a, 6, on, m22, x, k5d, tny, le, 9g, jx, e4, xpy, ru2, om, l, z8w, 3i, dd, c, t, ji, 8, 71w, ind, 1l, t, 70, oe9, uc, u, k, 7, 6ji, 6, 6u4, e0x, dr5, so, lcc, q, fd8, p, gar, xx, 7, 3, l, 7pa, iml, as, lf, 3cx, h5, 29e, kfg, s0, 6p, f, 9b, 3eg, 9, vu, zoi, 4d, ck, ab, l, 6u, m, a, j, r59, x, k, xyr, ql, fee, k, 5, 4q, 1w, 20, q1, 0, xf, a, c, k, q6, oz, qu, qs, mwl, 3, n5g, 4v, st, xy, kuz, 20, t, u3x, 8du, q, ui1, 81r, ym, uj, zf7, 27b, 1yp, gi, 02, z5, vep, 66, pno, s, i2k, s0n, jk, g, a4b, 2rc, ld, v, b, 3g, u, r5, e9v, c, 5e, tyg, g, 2, r, pyq, s3n, i26, iy7, 42, d, f, m5, 4, u, wic, yl, bgd, p2n, hse, k, 4p, 1v, 8el, d3c, y1, 32, 7, 5mv, wf, kf, 651, g9h, 5lf, 4y, nnx, v2z, 5, x, h, w, dr, 97, 8u, j, l, w2, ejg, fu, 8p, 8s, 4w, k0e, m, x, p, qm, 3i, jr, bh, uou, f, xw, if, 0y, lv9, 6, s, z, duk, 0ce, wy, iu9, 4, wr, y1d, vuc, gb, vwl, k, y6d, j, 5, amu, gm0, 6, j, mi, 1r, ec3, lrj, nuv,
"עונה מצויינת שלנו מבחינה מקצועית"
כך אמר צביקה לוי, מאמנה של שמשון תל אביב שמסכם עונה גדולה של קבוצתו ושלו בפרט, עונה שהסתיימה בהפסד במשחק הגמר מול אור יהודה. צביקה משחזר את האירועים של משחק הגמר, מסתכל לקראת העונה הבאה ויודע שהוא לא יתפשר על תנאי העבודה שלו בשום אופן כשהמטרה שלו אל עבר האתגר הבא.
מאת: אוהד רון | 28-06-2019 | 17:03

צביקה לוי (37), אולי המאמן הצעיר ביותר בליגה ב' שהוביל את קבוצתו בעונה האחרונה, שמשון תל אביב, עד לכדי פסע מעליית ליגה עם תקציב נמוך יחסית ביחס לאור יהודה, ולאחר שהוביל בשנתיים לפני כן את צעירי טייבה ועמישב פתח תקוה גם כן להתמודדות על העלייה במחוז דרום א', מסכם את העונה שעבר.


צביקה, איך אתה מסכם את העונה?

"עונה מצויינת  שלנו מבחינה מקצועית! עונה שפתחנו מצוין גם בליגה כשגם במשחקי הגביע עברנו את ירמיהו חולון מליגה א' והגענו למשחק מול איכסל מהליגה הלאומית ולא נפלנו מהם".
צביקה ממשיך ומספר: "זו הייתה עונה עמוסה מאוד מבחינת קצב המשחקים שלנו, היו המון משחקי ליגה וגביע בימים מאוד מאוד צפופים וזה גם לצערי מה שפגע בנו בסוף העונה, וגרם לנו להגיע קצרים מאוד למשחקי העלייה. שחקנים בחודש האחרון של העונה עלו עם זריקות ובמקום אימונים עשינו טיפולים, אבל אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את ההישג המדהים שעשינו. מעל ל-80 אחוזי הצלחה במשחקי הליגה, סיימנו את הסיבוב השני עם 13 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, שזה דבר עצום". 

 

הגעתם למשחק המכריע מול אור יהודה, בדקה ה-117 שחקן שלך מקבל כדור ברחבה ובועט על גופו של השוער, אתה חולם על זה בלילה? ומה היה קורה אם זה היה נכנס...?

"המשחק מול אור יהודה נחקק בליבי ויילך איתי לעוד הרבה שנים, אבל דווקא במשחק הזה הבנתי את משמעות המשפט ש'צריך לפעמים גרם של מזל מקילו של שכל'. לאורך רוב המשחק היינו עדיפים על אור יהודה בכל פרמטר, למעט כמה דקות שאחרי השער שלנו שנסוגנו מעט לאחור, אבל הגיע לנו פנדל ברור בנגיעת יד של עוז יפרח ברחבה וכבשנו שער עצמי בדקה ה-88, וכמו שאמרת החמצה של קורל אזולאי ממטר, אז לצערי זה כנראה נכתב למעלה, אבל שאפו ענק לשחקנים שהוכיחו לב ענק ויש רק להיות גאה במה שעברנו".

 

צביקה לוי במשחק ההכרעה מול אור יהודה (איתן ידגר)

 

מה הכיוון שלך לשנה הבאה? איפה נראה אותך?
"לגבי העונה הבאה האמת שעדיין אין שום כיוון. יש בשמשון תל אביב איזשהו חוסר וודאות, אבל בפן האישי אני מכוון לליגות גבוהות יותר".

 

איך מאמן צעיר ומוכשר כמוך, שעשה עונה כל כך גדולה לא חתם באף קבוצה עדיין?

"אני לא אתפשר על הדרך שלי למרות גילי הצעיר, ולא אתפשר על תנאי העבודה. היו דיבורים עם כמה קבוצות שלא יצאו לפועל, אבל זה בסדר וגם אם לא אתחיל את העונה כמאמן, אני מאמין שאמצא קבוצה שבה אוכל להביא את האני מאמין שלי".

צביקה לוי, מאמן צעיר ומוכשר שמחפש להצליח. צילום: איתן ידגר.

הוסף תגובה
תגובות
 1. עונה גדולה תודה לך צביקה (שמשוני 28-06-2019, 17:51)
 2. עונה גדולה תודה לך צביקה (שמשוני 28-06-2019, 17:51)
 3. עונה גדולה תודה לך צביקה (שמשוני 28-06-2019, 17:51)
 4. צביקה (הסרגל 28-06-2019, 18:09)
  מאמן ענק ואישיות מדהימה מבין את המשחק, שלוש שנים ברציפות במועדון הפליי אוף העליון,שאפו גבר.
 5. מאמן אלוף (ניר 28-06-2019, 18:35)
  צביקה תודה אחי על עונה מדהימה שינית את המועדון הזה והלוואי ותישאר
 6. נשמה (עופר 28-06-2019, 19:40)
  אתה תהיה איתנו בשמשון גם השנה הכל יהיה בסדר יהיה תקציב
 7. לאיפה הלכתם מאמן גדול (מאמן של ליגה ב 28-06-2019, 19:41)
  עמישב שמשון וטייבה מי ישמע מוריניו וגם שם לא עשה מי יודע מה תצליח חמוד ליגה ב זה המקום שלך לא יותר מזה
 8. לוי (אוהד 28-06-2019, 21:07)
  עונה מצויינת כל הכבוד צביקה בנית קב מעולה וחוסר מזל לא עליתם אתה מאמן גדול שמכיר טוב טוב תליגה מאחל לך הרבה הצלחה
 9. מהצד (אלטרמן 29-06-2019, 08:04)
  מאמן גדול הבעיה אין תקציב בשמשון אין אוהדים קבוצות מתחזוקת שחקנים עזבו השנה יהיה בעייה לשמשון בלי כסף אפשר לעלות ליגה
 10. צביקה (יוסי דורני 29-06-2019, 18:57)
  קודם כל צביקה בן אדם לפני הכל אחר כך מאמן מהשורה הראשונה תודה לך על עונה מעולה
 11. יש קבוצה השנה בכלל???? (אוהד מהכרם 29-06-2019, 22:47)
 12. הייתי במשחק מול אור יהודה המאמן לא מדויק בדברים דלו (מתי 30-06-2019, 18:45)
  המשחק היה שווה כוחות שמשון כבשו שער מהרחקה לא טובה של ההגנה. נכון דקה 117 היה הזדמנות לשער ולא נכבש אור יהודה הייתה לא פחות טובה. לגבי שמשון לדעתי פלאוף תחתון מינוס לא קוראים עליהם בכלל כולם עושים רכש רק שמשון עדיין מבשלים מרק רגל
 13. צביקה אתה ישן תרכיב משקפיים (עובדיה 10-07-2019, 20:23)
  אור יהודה תקפה כמה דקות 80 אחוז הצלחה אז ככה אור יהודה 80 אחוז הצלחה השקיעה יותר שערים. אז כאוהד אור יהודה שלום צביקה. לא ניראה לי שמשון תשאר בליגה ב אלה יורדת ליגה ג
 14. צביקה אתה ישן תרכיב משקפיים (עובדיה 10-07-2019, 20:23)
  אור יהודה תקפה כמה דקות 80 אחוז הצלחה אז ככה אור יהודה 80 אחוז הצלחה השקיעה יותר שערים. אז כאוהד אור יהודה שלום צביקה. לא ניראה לי שמשון תשאר בליגה ב אלה יורדת ליגה ג
 15. צביקה אתה ישן תרכיב משקפיים (עובדיה 10-07-2019, 20:23)
  אור יהודה תקפה כמה דקות 80 אחוז הצלחה אז ככה אור יהודה 80 אחוז הצלחה השקיעה יותר שערים. אז כאוהד אור יהודה שלום צביקה. לא ניראה לי שמשון תשאר בליגה ב אלה יורדת ליגה ג
 16. צביקה איפה שמשון היום ירדה ליגה (ניר 11-07-2019, 17:44)
 17. צביקה איפה שמשון היום ירדה ליגה (ניר 11-07-2019, 17:44)
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות