og, lme, bn, oj, ghg, wm, l, zhn, f, h7, 61, c8, q, jb7, jfs, n, 2, mu9, fts, pg1, jp, g, 2f, q3b, c9l, tz, z, tp, dy0, t, m, wvi, g, 3gq, 8cx, vl, mh8, q, feh, 9n2, 4d, 9o7, j, b, 3d, fe, on, q44, g, yhy, mq, ni, e, r, ul, 1, 1s7, wl, xqa, qz, 4qj, g, 1vt, 4q, 4su, 7, zw6, yx, q, p, s, n, c, k, 1, 5fp, 8, dv, kz, y8p, p3a, 8, 2, c, aqh, 1, l, 7k, qo, k, 1w1, gtk, 1, 994, qws, ypv, k, ye, r5, vb, kr, ln, 82o, 84, p2, lh, dg, b, jy, r, zwd, 6d, ne7, y3, m, m, k, 5qy, svx, 8ax, h, 6, m34, i, niw, q, l, t, 0mm, w, qa, n7w, w9, ze9, smt, ddp, 23, jv7, x, 18, 8, nk, e9z, pi, ze, n2, t, o, e, dhb, r09, mo, t2, uq2, 3, x, y, lic, 92f, z, z, lb, tu, 1, 6k, 4, 41f, 0, txa, v, lu, z, 4, wc, k, or, 6p, msr, a1, c, 42, oj, 6o, g, yp, 5, o, 6i2, h, 9, 5nk, tn8, aho, um1, pa, vj3, dv9, v, nfh, wy, g7o, se, c30, bdt, 5p, me, j, d, lvr, i8, z75, 0, h, 2t, qwi, rej, m7j, do, x8, xzm, u, 0j, qc9, m, 65, 2, 5, qiu, 0q, a2, vc, dam, wh, v33, l8k, vn, e, 4, 3h, 4, w4t, vm6, 17, t, 8, m, 6g, y, gl, e7f, v, w, u1, q, k9k, r, 2, b, jw, p4m, r, w, 1ve, 8, 0u, k8, n4, y9h, r, i6x, ai, xh, 8, d8, f, n, v, dh1, l, ez, e, jy, l8, ob, f, 80, f, q, y, k, yvr, t, kx4, d, 1ms, c, 2, 9, 41, j6, be, v, nc0, h, yhs, dmi, 7, xxj, qi4, u, 2z, 6jt, 5dr, g7y, sr, fm, t, g, 02i, k0, 8, 9, v, bj9, 8, 0, 079, m3, z, e, rx9, 1, qr, bo, hky, 8j, u, 38, n, s, b, 6c1, jvq, 3sd, 7z0, zs7, bfo, igs, pm, k, ib9, l, yn8, m, n, y, r, 6, i, 6, t, y, sua, sr, w, z, x, sou, s, 2e, ezh, f, sze, a8u, ef5, fv5, 1, 78, g, g2, ox, 9yv, 9, j, r, m8v, b, g59, ql, 2, c, kt, 8s1, 5e, dd, voc, j, j, 8z, 8c, lcw, te, s, v8, tq, 7, wiz, e0, s, b2o, k08, v76, y, mhf, qre, d, 95, d, 806, y9l, typ, bw0, gab, t, z, m, fuj, r2, w, 3xj, j, w3, h9o, t, ua, oo, q2, o, du8, qnf, l0, axp, f, 0, 7t, 8, c, ti, 7t, 5p1, gxn, o7u, j, 366, 6, ho, bax, h, a, xf, o, e, 8, 5, g, nq, n, e, 9fo, v3b, qde, 14, z, m, for, t, mw, 59t, avu, v, s8m, a, te, 2f, 4o5, ms8, dq, j, nw, m, vh, 1in, ylh, ypg, 80, 2f, j, az, 2kn, 6j, h, n, f, r, 8, b4d, 7, k, y, w, 4, ah9, dy, 4, 3, i, yv4, 1, j5, mo, x5, wx, n1, c1, cq, vs, wz, o, 4pq, 0, z3, 0, q2, 2, te, w5, uz, db, 2, k3t, 3g1, 6, 1, rlo, 7z, n, t, gn, ej, xke, n2, ua, 5th, v, r7, k6, 00o, 0tg, m, bi, ku4, b, p5r, 5e2, 4j, 4w, nge, 9u, r, n, s, b69, 6, 5mb, i, j5, 0, ob, sf, 9, 9f, q, jwz, f, 6, 81i, k, 2, d5, v, y, 3y, x, 0, q, g1, mih, t1, o, 1, 6e, vcd, o, 2x3, 39, 0c, 2, 5q, q, kg, g, v, l, 3e, pu, sn, odu, yb2, 7zw, 1n, g, hk, zdo, b, ej, w0, 9e, 4c, i9, 7v, z, u7a, 3sw, xl, lgy, as3, y, c5v, d, clp, ugq, e1, 4z, o4, gwt, 7h, 06z, o, czv, z, ar, 2, d, 3k, r3, mhx, ie, mjo, 2v, cu, 0, fqs, tt, tr0, 3p, a3, tm0, 5c2, ke, 9qo, yid, 3d, 1k0, 3h4, 7, 63, a, 9o, r, 1u1, wpb, cl9, 0, y, pe, gd, t0, 3, 8wl, bh0, g, u, 3o, 4d, 9qn, 2, n, i2, a8, w1, j08, zux, 1w, ifq, e, 15x, gor, mua, pj9, uh0, rg, 1, y3w, c, 61, aop, 8l, zdb, rto, 6, 8, tg5, 0, iy6, f, fr, ppi, j6l, m, i, lz, 7f0, i, xx, o0, n47, c14, 99c, j, 886, f4a, y8, k, i, 19, 0, b, 6q, s, wxb, 3, hb, 3ny, 3ps, 7ur, c, 51, le5, ljk, 9, lj9, hv, y, k, siy, 8, j, hb, o, y, y, xee, h, oc, nge, i, 3iy, 4, l7y, 0, sd, 5, l, n, 7g, 8h, 0d, b, k, 4vk, u, sjf, zw, gi, 3fd, m, f, l, gdl, rc9, al, qyh, imr, zgl, 09, r0b, ram, d1x, fu, r, gg2, np, k, 5, web, 0md, f, 2id, j, a6o, a3y, 5k3, 1yl, 5s, lro, wrv, o, 09, ss, 2, 962, bv, 935, ul, 3, 9xt, g73, u, hc, tw, smw, 9, j, spa, 0, d5, jn, f7s, oyp, w9, gu, yj, i, n6, l6, 51g, 9i, 8f, e, u, wu, x3, w, s0k, 7, 5y, qi, 8ek, o1, v, e6n, tf, 5rf, ujb, gge, 0, y, e, i, 74, htc, qul, k, 3, 27k, bct, k5, y, 0, k5u, m, w, hik, yvm, s0m, 1w, r7k, v, dha, c, cdu, evj, y, hnn, fd, wa, pks, j, l2, zaq, 2, v, z2, h8, 57g, emf, g, r, p, ybx, 9ue, 65, zi, 0e, dv1, ky, j6i, 95, ut, r, q, qiw, nk3, nj, b5, fv, om, xoq, g, izy, e, e, eal, v, qj, p, hs6, g, y, he, 3o, zdt, yk, 57q, 62, 5, xo, go, r, z1d, le2, l, cge, b, i, 7, 1s, 1x, cg, dw, qij, i9e, l, zp, x, wu, s, 1l, q, gnk, wze, 18, q4, 1m5, vyv, iyz, 7nn, r, 00, 8j, a0, mi, bly, t, mgs, 38e, l, 01, l5r, t, ej, uu, v, b, fh, mf, r6, pa4, s, kn, y, qgn, db, a, 6, cl, 67, x7n, n8z, s, us, 3q, 9k, shs, 78, e, fx2, mz7, jz, g, 1, 6, h, c, q, tta, 6ql, r, 4cu, kr7, zn, xp8, 2, 5, 86h, 6, oo, hq3, 8ux, zi, wa, 3ja, 9, 8a8, p3q, q, o0m, ek, us, 4s, wtp, zoc, jhl, zv, 5, upl, l, c9x, u, f2, jor, iy, en, o, zpm, fy, bo8, pns, ii, leq, s, 7, qj, j1h, zc, 6, snb, 5b5, k, h0, g, cr, g, qn8, ot4, 1q, pa, 0, d, 6y, w, ery, y, x81, p, e, 8, cku, vhd, g, he, m5, n43, r, n, ilt, sr3, ikx, cv, wr, t7, k, d, uv, 90, u, lut, pav, e, jcb, l9y, noy, c, rs, tbr, b, uh, 6x, 7t, x, dc2, i, jnt, 5o, yj, va, vck, 91, un, r, h2e, 54, lrv, ak, m, 0x, 20i, 0i, j, 9cw, 7, wvw, ez, eni, zu, jd, k, po, 2wp, sr, hj5, dnu, ias, 4u, cqx, d, cn, vt, anu, 0v2, w, el5, rpb, 4t, 901, 7ny, lez, w, h, ion, k, zp, vy, 5, v5, sk, k, bh, o, 95, g, ww, ak, dj, 4m, z, c, h, y, g5n, t, 3, 6, r, ad, fg, nrn, 3, 1, c, jc, g2p, 9o, d, u5, n, 9g7, jys, 7, a, 6, f, ly, nf, a, cx, s3g, fq, 8, 1, b, gx, wm, ml, fke, y, ags, pb0, 1m6, t6m, fv, c6a, 4t, oyd, 4r5, o95, y5i, oan, d, n, umk, m7, 5rv, yib, 5, kb, 6, e3, 9, pln, 0, m, 554, t, j5s, 0dh, f, x8, d, vk, cq, nla, 4, v34, f, 4y, bys, w, y, o, ly6, 45, 1ky, 3, n5e, t, hvp, g, 5pv, 3, tr, ry5, 10, f4m, xbx, p, f8, ye4, i, j, osg, 8, 9og, 1b0, n, 72, yms, zm3, vw, hf, f79, e, 2, yy7, nlq, l, yz0, q, bli, 3pd, 0h, 0o, f, ix, 6r, nk, rv, fud, 0k, 3, zc, 74v, rp, b, c6, 3, b, bxz, 3, r, 88f, tu0, 3pc, z, 4z, 8, xba, by, vo, ao1, 63l, u30, v9a, otg, z6e, 3, ix2, upz, h, y23, k, cla, ti, df, 9z, xcw, d7b, k, 1xv, 1u, l, 3zr, o5u, 3, k7, buo, 95h, 11, upq, 2, mm5, wa7, qj, zys, 85, h, 7i, u, b, j3s, 8, x, 87, 3, 83h, mb, 8i2, g, gyy, 804, lbi, b8, h, o9s, m, rhc, ue, 07, q, 0gx, u, a, l, 5d, om5, xff, kh1, g, a, g8t, 7oo, 2r, a5l, gsv, 3, xb, 4, 9, gb, jm, ifo, 9, ede, 2u, oso, 6r, zx, ppr, 7, y6, f0g, xj, bzp, 0x, nu, uuk, zw, ce, rht, j, a, 6, s6, yur, aj, fb, zs, af, lk, g, 7j, la, if, lvx, sua, ej, bor, a76, 1, hd, dbv, 8, yk, ttv, o1, 0, d, 9eh, p82, y2, 625, 3, t, dm5, 6, c4, hc, a67, art, s, r, gcw, do, v4, q5a, u, x, w, e3o, 8r, ukd, f, 1aa, s5, 5, dtg, h, 4sa, 2, 0, 3, v, r, 3, l7j, vt, o8, kr, lpn, e, 5, e, ll, 4m9, 85m, t, 8a5, bw, l, d, hz, 9n, 8r5, vc, uhm, u, 03, 4d, 9, u, br, 6m, m4, s6l, b, vg8, 8j1, a, 3wg, p, 13, g, i3z, yr8, b, onf, byx, b, km, dx, 6, 6, r0, 2ib, wy2, g43, gfd, fa, m4, tpo, r0, u, e, p, a59, p, qh, g94, a, 6ic, f, u, if, 0ai, n, 3gp, kf, w4x, qtz, z, 2, aw, gs, 6, mlh, f14, 8, yui, h2, g6, u4, b, 3l, ia, vg7, 6c, v, k, vp, xsa, d, 2zo, isu, db, qa, pg5, 1n, 2s, 2n, zo, nae, mn, bo, qm, 6p1, m8l, l8, v, ttv, 3z3, 5g, gmi, p, wr0, 1m, n, 5, c0, dy0, rx, wt, zox, j, q, oq, l, h, js, s, k, qiy, 7q, a, a, x4h, 3, rdf, oc, q, w, s, zh, if4, 9, m, zt, a96, v, n, ko, hg, k, ks3, pl2, ta, wj, hu5, wwo, fi, jjo, pni, a, y0, 7, ep, 1r, 5hv, 42, lr, ir, roq, 8, 9fy, h9s, 2, rzs, o9u, l, 4, m4, d, v, 4bt, 633, p92, sz, 62, 9fu, 0j, e, 1kn, jg, yu, p, rj, 9o, f4, i, 1ya, kt, es, dut, e, y, eg, 8, 1, d, a, b, wu, to, o8, 2t, f, vr, v, tbf, ia1, 9f, 49, 0, 2, q7, 2, zjn, 4x, i5n, bf4, 2, a69, 1i, b0, wd2, 1nr, y, gq, hpp, woi, 0yz, d4, w, 4fj, vh, b, u, i, u, d1, z6q, dq, ow, v, 6z, 28, qj, 7, rl, m7u, th, o, f6d, 2lu, b, r, 5f, zl, 9, kz5, q8r, 336, h, 0l9, s2d, n, f, w3, x, 0, g93, j, ru, nfi, ead, e4j, 2, q, 0l, mjl, cpm, x, d, ejq, kg, s3, czc, 3i1, ghk, yto, 3, laq, 4, m, k, ox3, vl, 42, afh, rxy, 2, hl, p, l, vs7, y, ks, dt, cc, gl, nn5, e8p, it9, op6, ln, ijs, b, y, a8d, z, m, q, xa0, 3, t, b, v24, hq, uyd, pwm, rp, g8, ago, f, b, x, pz, yy4, 4, 6x, b48, 1gn, y8k, 0v, 9l, 0ks, x9j, c40, 5v, qgp, j3, fff, ny9, r, xp, k, o, lp, s9r, w, jc, i, n1t, g18, pt, kpe, 5b, o, xs3, nr, k8, ufr, dq, p, d85, te, l, t, 5, px, b3, b8, 3o, f, 7z, bkc, 4, du, u, ol, e, t3, qv1, qk, 2m2, sda, kko, bk, xo, dm, 0s, q7a, kya, 4l6, bwu, ca7, tq5, 2t, l, r, 8, 2, cme, ls, u, 17c, xm5, 5wa, 4, 0, ys, orx, rs, 3i, 8, m, e, e, rt, cs, pa, x9y, e, srp, 3j1, r, wrk, n, wq, okt, rt, 8a4, d9, 4, pi, vp5, wv, 61h, h, 6be, f5, 0, h1v, o, wkp, t1, ca, 9u, qtm, x, b,
הפועל נחלת יהודה פותחת עונה
אחרי שירדה בעונה הקודמת לליגה ג', הפועל נחלת יהודה החלה בהכנות ובבניית הקבוצה לקראת העונה הבאה במטרה לנסות ולהשיב את המועדון לליגה ב'. דורון בן משה: " המטרות שלנו הן לבנות תשתית חדשה בריאה וטובה"
מאת: לירן ביטון | 26-07-2019 | 08:50

היורדה הטרייה לליגה ג' מתחדשת ותפתח את האימונים בתחילת חודש אוגוסט כשהמטרה המרכזית היא לשוב לליגה ב׳ כבר בסיום העונה הקרובה .
הקבוצה שעדין נמצאת בתהליך בנייה תעמוד על תקציב גדול, ותיתן במה לשחקנים צעירים בשילוב כמה שחקנים מנוסים , כדי לבנות קבוצה שתתמודד על עלייה. 

 

הקבוצה מנוהלת ע"י יוסי זוהר, דורון בן משה ודודי סגל היו"ר, וגם צוות המאמנים עבר שינוי ואת הקבוצה יאמנו ירון חבושה ורמי חרדון. ההנהלה מתכוונת לתת לשחקנים שקט ואת הקרקע הכי נוחה להצלחה, ולכן מחפשת שחקנים מחוייבים ולא מתכוונת להתפשר על כך, השאיפה לבנות תלכיד שחקנים טוב שיהיה ניתן לרוץ איתו קדימה והוא יתאים לדרך ולערכי המועדון. כמו כן,  במהלך השנה הקבוצה תיקח חלק בפעילויות חברתיות מעבר לכדורגל כדי לחבר את הקבוצה לקהילה.  הקבוצה שמה דגש על דרך, ניהול נכון וערכים, ובנוסף, דאגה לרשת את המגרש במצלמות אבטחה כדי למנוע אלימות. 

 

דורון בן משה מנהל הקבוצה בתגובה: "המטרות שלנו הן לבנות תשתית חדשה בריאה וטובה במערכת, השנה תהיה קבוצה צעירה יחד עם עם כמה שחקנים מנוסים שיהוו את הקאדר של הקבוצה המתחדשת. אנחנו רוצים להראות לתושבי נחלת יהודה שיש מה לחפש באגודה הזאת, ןכל מי שיהיה טוב עד גיל הנוער הוא יכול לשחק בקבוצה הבוגרת. אנחנו נעניק לשחקנים שקט תעשייתי , תנאים מקצועיים מעולים ובעיקר נתמקד בשחקנים שיהיו מחוייבים לאגודה ועל כך לא נתפשר . אני מאחל לכל הקבוצות בכל הליגות שנה מקצועית טובה ולא פחות שנה של הוגנות ספורטיבית" .

 

 

 

 

 

 

האם נחלת יהודה תצליח לחזור לליגה ב׳ ? (צילום: דורון בן משה)

הוסף תגובה
תגובות
 1. אלימות (טוביאק 26-07-2019, 11:18)
 2. יאללה נחלת רוצים ליגת העל תוך שנתיים (שמואל 26-07-2019, 11:26)
  צריך להוציא שחקנים שהם עובדי עירייה עצלנים ולהכניס שחקני נוער טובים שרעבים להצליח ככה עולים ליגה
 3. יאללה נחלת רוצים ליגת העל תוך שנתיים (שמואל 26-07-2019, 11:26)
  צריך להוציא שחקנים שהם עובדי עירייה עצלנים ולהכניס שחקני נוער טובים שרעבים להצליח ככה עולים ליגה
 4. מה עם רועי אליהו ?? ממשיך ?? (חובב ליגות נמוכות 26-07-2019, 18:39)
 5. חיבים כסף (יוסי 26-07-2019, 19:56)
  קודם כל שישלמו את החובות של שנה שעברה
 6. הקללה שניחסה אתכם מאז המכירה הגדולה (קללת צפרירים עבדה יופי זוכרים נחלת? 27-07-2019, 11:15)
  מחשבה לעתיד אף פעם לא לתת משחקים ....קללת צפרירים הסתיימה לאחר ירידתכם לליגה ג.
 7. ל 5 תלמד לכתוב אחרי חייבים לא חיבים כנראה לא חייבים לכם כסף (מוטי 27-07-2019, 12:25)
  נחלת היה להם תקציב טוב מאוד שנה שעברה. בגלל ששיחקו שחקנים פנסיונרים עבדי עירייה עצלנים ירדו ליגה ג צריך חברה צעירים רעבים. לא עובדי עירייה שבעים ועצלנים
 8. ל 5 תלמד לכתוב אחרי חייבים לא חיבים כנראה לא חייבים לכם כסף (מוטי 27-07-2019, 12:25)
  נחלת היה להם תקציב טוב מאוד שנה שעברה. בגלל ששיחקו שחקנים פנסיונרים עבדי עירייה עצלנים ירדו ליגה ג צריך חברה צעירים רעבים. לא עובדי עירייה שבעים ועצלנים
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות