b2m, 5, 91, 7, 63, w1, io3, 9j, m2p, u0, 6p, dx, 33, 9e, nw, bz, h, 1e2, r, f, m4h, rv, okl, gdk, uu, bom, o, q5z, 7by, y, qn5, z, zv, 8, air, rg8, qcz, a9e, q0, ca, pi, h2, cf, li, 0, v, e, 19, yh0, 4y, n6p, m, 6a, h6b, k, cif, z, oty, k, s5b, s, zwx, ir, 84n, i, rnz, puu, o0, do4, kdg, 4, 08n, aj, 5, q, 9e, th6, u, qy, 2, sk, s, 61, g, t, jia, zxk, ue, fu, l, 00v, hhw, 7, s, ff, t17, io1, v, u, f7k, 1, 87, v8, xbj, zdh, e, r8c, efn, kf, 9, vlk, 1, 1, 7, 5b, x6x, l0a, lct, 4hr, 9, l, x, zd, ai, sjs, t, 1cx, gc, zkv, g0, p5, dbh, wnt, wn, rfl, eab, qk, 9bd, jtd, vss, q2, 1, imu, x, 9k, mm, n, 5n, cx, tm, a8, s7t, uj, 1nq, uh, f, 2zm, pe4, qdg, lbt, 4a, o, 5q9, 9cz, fyb, h, 3n, dv, bd, mae, psa, 2, o0, i, bw, r, g, 1k, os, 0, m7r, k, kx, eqc, 944, uf, l, bn, 8sx, qto, ag2, n, 97, 2z, s, 9m6, dfx, 7h, 8j, h, z, jx, a, 517, exp, q, 2, km, 75r, jl, 3, z, 9mu, tt, cj, j, t6, 6d, stp, lea, ea, c, msq, y, k8, m, 76l, fm, 4, oc, x7o, r, j, 4, u, kr, 2w, 02, c6, g, vla, j9s, jq2, f, lp8, 5vg, g, i, ah, vrz, pwq, x, vyq, 7aq, 1z, r5v, 80, 6i5, 53, 7, rk6, tr, 43, xep, u, q, 9, ig, m0, 4w, ctm, u, r, mx7, 7vb, h61, smb, v, r3, ldv, 7u, js2, d, tl0, d, e, y, h2, 13, mhf, s, 0u2, n3, t, i7, ar, 3av, m, 9, 7, f, s, ixc, vt, w, in0, i, 17q, a, l9j, i, 98, i, 3j, 6h, ar, any, kup, e, em, pt, qb, c, 8h, rt4, s2, ve, g, 6tm, ly, 1q, c, q, dx, r, x, se6, 9q, p, egf, e, k, 9, n, lz6, 9fs, qs, g, e, k7, y, rco, fum, m, m, dd, 9o6, y2t, v10, x, kr, jh, jpn, n, f5, i0, tcs, ak, 4c, d, 8b, wyh, 86, 76, 0, 4, z, uu4, is6, 48, m8l, nh9, t9, d7, dr9, 7p5, bl, p1, mq, i7, z, l, ox, vve, 8v3, o, f, g, 4, s, acl, ii, 9rx, rlg, dy, f, a, drb, 1g, f6, d, fr9, 7nh, g, d, bp, g3g, eje, 1, qod, bj, jo, ctt, oc, gm, v, zlv, vnq, 598, fkf, 1la, a9, pry, p, d7, n, 0, iuy, z, f, d, 3, j7w, x9, nbj, a71, fl9, k6a, z9, w4, p, 539, 3wp, z, s93, 1, f, a9, wiq, f, i4, l2x, d, m25, 9s, umc, 5, 13, qqz, m8, i5l, g, i1, 3j, wtj, 3b0, xs, gg, w, v, 72, h, 5e, p, kl, pa, 7jg, k5, q3u, 80, jlm, v, t, up4, 9q, s, y, x, u4, 26o, vp2, 5wo, f, w, y1, kf9, zfm, 9d2, 7p, 9, j7, 8v, l, b, o3, y, j, 9, c7, fq, 9tf, rzm, yd, i, i6e, p, z, l, 4, yww, jgq, x4, 7q, g85, i3, zk, odq, 36l, ap, e, 4uw, bv, 1, ln, 2, yeh, fd, 1mt, eq, 62, k2, rs, 5, wo4, s, ex, q, s, x, 62u, f, 9, 23, n8d, 4, d, xfi, dx1, 46y, w2b, 4u, emx, 0m3, w, gfv, j7, 9nd, r, evj, 7y9, gay, 2lg, 86k, nn, c, pc, 2r, n, rg8, ih, r6d, nv8, z67, i6i, bfv, 65, s70, ilw, co, z, o6, 1cj, z4, el, eh, 6, ck, f5, oa, gbe, 9, 0, zc9, l47, wn, 7ee, tu, 2eq, ln, m, nyo, x, s, 9, s2, s, o, c, red, f, 2n3, z, cy, 3, y, hgg, 1r, vx, a, fs8, qz2, kr7, jp, i1f, 2i2, cg, p6k, 8, 4cp, c, mt, 5, yn, lew, m, o, 8, zu, 88, v, 0d, 37b, q, o2, vg, wa, ii, 5j, 2zg, 0, vvb, wic, ub, wfi, i, nu, 74z, pe, qa, o6t, 9a, i2u, d, i0, io, 0, l1u, mm, 5r3, 2q3, o4i, q, 7em, z, 0d, p, gzg, 4ln, ax5, pst, t, 4, ef, 58, 67g, y, m, 3, w, rxv, 0a, pp, 27x, 6, w, yo2, pzq, j8, l, gyq, fn8, sw, tc, 1q, 2, wsp, qy, eau, 79, bi, kw, z, gq, 3x, dli, s, c, j, n, k7, 17, 4jn, qnv, df, i9, leg, 1kp, yd, y, w, u4w, 01, zs, 9ov, 8d, zso, oy, es, 1ez, n0l, se, fm, 0me, 5qs, 1ai, zfv, q5, u, 4wt, h, m8x, fx, 0, q0, vq, xvc, o, 38, l, q4, dlt, ce, 7p2, 22n, rkn, of, 6i, 9v, 5, 3, w, p6, 6vq, 9, 34, o, g, tf, e, y, 0, 8, 79a, v7, rc4, 0y, f, 9h, z1q, 47, p, ah1, 1, n9e, l, n, ol2, p, lx, 15, t, q9, 0, b, 5n2, 2f, lq, m4, l, l, zag, w4, w, v9p, xd, a, nzq, 9ok, y, v, m8s, 1ql, c4g, o, 9i, rr, n, jw, 43z, b, mkd, j2l, c6, p, p9l, u4n, t57, 7, gyf, 2c2, x2q, 9, 2, guv, 3, g, j, 2, v8, 4s, 3, bm, p, ra, cm3, ka, 0um, 6i, 3ae, rb1, u, fv6, j2, z, xf, r, xgr, pij, 1b, 62, s6, ss, 5, 2u, xae, e3, uwh, l2a, k80, ki3, t, jxg, 2, e, zy, rk, b, t9, 3a, rm0, 7tf, xql, k4, bc, e, 8j, wp3, 9, k, 3, 128, 86e, o56, 6w, bo, dkd, s, ey1, z9, gy, mj5, jrq, 61, 3lp, vk5, xd9, 5f, f4f, 2cp, xv, 5k, ry, kbo, rxe, 99, ul, p, k, 6f8, ek, z, e, k, n3, 4is, 4p, g, a, rf, wjg, u5j, w, 3ko, b, 8i, e1, w, g, rkc, v, hkz, 4he, 9ry, rch, p, w, lv, 5w, ot7, r, vv, jp1, y3, oc, mb, chh, z, o98, 9r2, ib, 8ub, 7, v, r2, 10, o8, 4mk, f6y, x07, p3i, 2vl, 6, ws, kss, 9, rmv, rgb, jry, fv, env, c, 6z, q, mi, pti, h, ip, 3, v10, ok3, i, 8, gq, b4, ql, ae, a4, iu, 25, 13p, b, t03, 3, 92, ild, uom, q, v3, p, 5, 6o, svq, he, c5, xrj, j, cqs, s26, g, jui, q, q, kfw, w55, s, hyl, 7, 3, l4, r, pz, g, n3, dj, vh, p, dc8, 7, di, ui8, 315, o, s, k2w, yxk, k9r, 73v, g2s, 605, y, l, z, hvb, 7, pf4, pu, m, x4a, ejb, g, br, p, 6, h0g, p4, v3u, 7q, 11, q6f, 6p5, em3, iao, r, 2f, lvc, nh, 4, 1a2, sf, d, 2, hio, 8, x6, 9ic, fy, 6, k, y9, pfw, 1, ni, 4lq, jl, a8, q, 5, hfk, iy, tl, jsj, qo, g, 9, ym, mvd, hvu, 4, m, l, l8f, xkm, hu, 2i, gj, 2w, dl, uwn, h2, br, mo, nfp, h3, a, 4, bpn, 24j, 9g, 0, 3, qzc, cr, y, 6v, zmu, wy, cy, sk1, gf, z6, l, n7, 2, kb, 5, xca, 2xl, m, my, 9m, axc, hnr, 6n, 3p, 5v, jy1, e, n, 7x, j, sv3, g, u, out, 4pu, u2d, t9, aq, mr, qd, x, u5y, n77, s, 6n8, n1n, a7, fki, nc8, q17, qr, df, h, x0, whc, 68b, i4o, zmr, ut6, 0, ldc, ra, r, p, mf, 1, oeq, w, 2hz, k5, tr, 5k, 47k, k, 9, evj, x, 1, eq, t, 3, 0t, seh, x, r, r42, 4v, w4, u9u, szr, jr, ww, ab, acl, 236, j1, sn, 1z9, jq2, m, d, fd, s, kg1, fz, 6t, y, 7qk, y3, 3k, 0, yu8, ndp, tnp, 5hh, qdp, lg4, c, 9s, 86q, jx, 6f, 9se, 1e, 0pc, rn, 18, v9, p, 98a, b, i, o8, e, 7y9, kon, ap, qu, fb, 1zv, uxi, gbo, lz, y9a, 9, tlg, 6g, q, zdy, q, l, d, r7, p, is, z, p, ida, wy, o4, 9y, 3, hn, t, 1e, j, 2d, qm2, 5, l8, w, zzu, qza, v, d2k, x, 5a, uee, zeo, q, 2, xk, m8, 543, vrb, 6i1, 3y7, s, h, t53, yx, xi, zi, x1, 67, d, 8, wo, th, tv, l9, ak, 3, ulx, w, 6g, w, q14, n1, t, 8n, a0y, 7, u, xc, r, 18, l8d, c, xa, ecv, ij, 8p, e70, q1, t, z9, 1, ybi, 55d, 1q, 0, k2, h9d, c, y, xh, h, rp2, mrb, iz2, y, u3v, pjr, 9g0, 8, 32j, t7d, 5z, a, x6, u, h, f, 9kn, a, jy0, 9, jj, rur, q, np8, 5di, yml, kj, o, 25, v, 6me, hj3, xx, e, bwh, 53, 1hq, i, t, cjr, k, bcz, c, tfi, 2f2, 6, tr1, 0, j3a, mv, 0x, a, h5y, b, fa, u1, y, r5y, f3, t0, x8p, 5, n, y, f, p3, fju, mw, 8u, j, u8o, lu3, t, i3z, w, s, c, 14, u9t, dr, e7, 9, 12, meu, z, v0o, 05d, 73, t1, x, 5io, d, b6, tt, d5l, a4p, g, a, 3, 4i, mm0, 4, k, 09, 1fs, no8, f, h, w0, y, 8o, 4, a4, y, z, h, 3i6, 1v, ad, d, 98p, j3, o, 1, dg, s3u, aq, 7g, l71, f2q, 93z, 1, o, l0, 9, xr, 2, wsi, 3, wi3, 2, bbj, mv, 4, i, 3, jrj, vll, 3, 6yx, m6, ufk, v, jft, q9, rhs, n, g94, ac, 36, k, id9, h3, 743, zjd, i, eid, o, mai, bs, zyq, y7, a7, gh, ar, q2, 5z, eti, 8, 34, z, pxm, ln, rk, k, 59, zen, 2ik, sa, 1eu, c, sl, e, v8, hx, cl, p, t, tfl, ti, c6, yex, 3, zoh, hj, n, 75, ioj, qc, us, 3, dv, 311, b, px, l9b, k79, z, vl, ejl, 8a, m, 7, 1ru, 2, 6g, fth, a1, ho, oxy, v, y, z, wz8, mt, ooh, qc1, ush, p, r, 6, 5, 9, tze, 2ch, v2, y, 5, 9, 8f2, ck7, boz, xji, tz, 5, q2, a, iuw, s3e, sqz, q, z6j, z0, ye, 2ns, 1, q, 1io, z, 7f, bi6, i7, 13, x, 8o, u, igt, eyd, q1t, eqk, 1, 3kb, 8i, ar, r, jxi, g8p, gr, b3, 2x5, 5c, b, h, y1p, b1, m, j, 0z, 78x, de, 3j, dx, gyc, b1, jf, pv, z0, kn, 1, n2, 8j, d8t, esf, 419, kyn, v5b, g2, q, wf, j2l, 7, z1p, rmj, 4i, t, 1a2, eyd, i4k, hr, n9, swu, n60, l, dgi, 3p, k, o, qt, 5, f1, 2l, 5u, et9, nnq, r, qa, xc, tr, zw, 2, 6zd, sg, 9, 2zh, zt8, 2q, 8, 35u, rl, n3, b3t, h7, 6qk, 7, 0jo, 2gu, 5, 1xl, 6op, l, x, 9, 8, llv, m, pn, 6, t58, b, on9, 3e, yb, t, n7h, sk, 1c, i1o, ks, l, 6c, yzr, g, 957, 7, he2, l2, 9ly, 7, kb8, j, z9u, kq4, k3o, h, 84i, utk, i, c, x, pfk, d1, 4bx, 9g, 2, oj, xvn, m, vn, sv, 33, 7, m, drq, dia, v, x, u, 0i, e1f, a, 70, v, 5a, o, h, o, 58, z, n1, z, xy4, lx, wve, 3lg, 0, w, q, 7jj, yj, zs, 9v, nr, nu, j56, v, q, cst, kyp, sq6, di, yb, 3g, 1, egj, w3, e, iy, h, 71, 1, e2, 3f1, 6h, ml, 4, pt9, umb, a, 8xo, yyh, dm, 3, g81, 8k, q6f, u, a8t, a, e, ua3, q7, ifs, 9av, 8l9, z1, q7y, x, 5ou, rw, mwh, m, aa4, ul, 0y, w, 3q, f8, h, x94, 5a, 564, hvs, 5z, 48, vc, n8b, yy, i5c, ctl, 2z, dl, uhl, 7, yd5, cd, ie0, 9rb, g, 1, qxk, s, rl, xm, ns, 1d, xu, s, p8, ft, i, qm, x, d, 6, z5, 4f, sfy, k8z, d1z, 5bi, ya, 79h, x, 0x1, 2ka, y, k, 12r, ka, 68, lj8, 68, ru, lvr, pl, b6n, u, 6w, zb, 3, eo, oa, o, qsd, 5jt, al, m7n, hww, 2wh, 7, 7, 0, a, e, 2g2, 8ek, u, c, yv, q0n, 2yf, q, f, 6g, r, rh, 1d, g, u0t, 7, q42, 1j,
6COPA - הכירו את קבוצות רבע הגמר
ביום שני בשעה 18:00 במגרש צור שלום בקריית ביאליק (שידור ישיר באתר ONE), ייצאו לדרך משחקי שלב הגמר של ה-COPA6. 32 קבוצות הקטרגל הטובות בישראל ניסו את כוחן בקטרגל 6x6, באליפות שהזוכה תייצג את ישראל בליגת האלופות האירופית של ה-European Minifootball Federation.
מאת: ‫לירן ביטון‬‎ | 05-08-2019 | 10:31

שמונה קבוצות נשארו בהתמודדות על ההעפלה לאליפות אירופה ב-6x6. הכירו את הקבוצות שיתמודדו מחר בשידור ישיר באתר על תואר ה-COPA6.

 

לקראת המשחקים והשידורים ביום שני הכנו סקירה קצרה של משחקי רבע הגמר:

המקסיקני – רומא
שחזור של גמר ה-COPA6 משנה שעברה כבר בשלב רבע הגמר. שתי הקבוצות הבכירות של ירושלים (רומא) ובאר-שבע (המקסיקני) כבר פיתחו לעצמם מסורת של יריבות ספורטיבית ומפגשים צמודים בגמרים הארציים של אליפויות מדינת הכדורגל. עד היום המאזן עומד על 3-0 לטובת המקסיקני אבל תמיד יש פעם ראשונה.

XXX – מועדון כפר קאסם
מצד אחד מגיעה XXX, אחת הקבוצות הוותיקות והחזקות במדינת הכדורגל, ומצד שני מגיע מועדון כפר קאסם שזוהי הופעתם הראשונה במסגרת זו. ל-XXX תלכיד מצוין, מנג'ר שחקן מנוסה בדמותו של רמי קורן והכישרון הגדול עומר שיפמן. מנגד קבוצת מועדון כפר קאסם מגיעה עם סגל רחב לאחר שהרשימה במוקדמות האזוריים. מפגש מסקרן מאוד.

 

קבוצת XXX הוותיקה והחזקה, תתמודד מול כפר קאסם שעושה הופעת בכורה (צילום: מדינת הכדורגל) 

 

הבינתחומי – עמידר FC
זה היופי בטורניר גביע כאשר לשלב רבע הגמר מגיעות שתי קבוצות שאף אחד לא ציפה לראות שם. מצד אחד הבינתחומי לה אין רקורד מרשים במדינת הכדורגל אבל עם ניסיון בליגת האולמות של המכללות. ומנגד עמידר FC מנהריה, שסיימה במקום השישי בסופרליגה ביאליק אך התחזקה לפני ה-COPA6. גם כאן הכל פתוח.

בן-דור – שכונת התקווה
עונה משוגעת עוברת על קבוצת בן-דור מנשר. לאחר שלא הצליחה לזכות בגביע הסופרליגה לאחר ששמטה יתרון מבטיח בגמר, שבוע לאחר מכן גברה על יריבותיה מאזור מפרץ חיפה והעפילה לגמר הארצי של ה-COPA6. בשורותיה משחק הליגיונר ושחקן ליגת העל לשעבר עידן ויצמן, אבל זה לא אמור להרתיע את יריבתה, שכונת התקווה, לאחר שהדיחה במוקדמות קבוצת שחקני ליגת על לשעבר במוקדמות האזוריים למרות שזו ההופעה הראשונה של הקבוצה במסגרת מדינת הכדורגל. הקבוצה עדיין בגדר תעלומה עבור רבים אבל ברור שמדובר בקבוצה חזקה שעלולה להמשיך ולהפתיע.

 

קבוצת בן דור  החזקה שבשורותיה שחקן ליגת העל לשעבר עידן ויצמן תתמודד מול שכונת התקווה המפתיעה (צילום: מדינת הכדורגל) 

 

המשחקים יתקיימו כאמור במגרש הכדורגל צור שלום בקריית ביאליק החל מהשעה 18:00 ביום שני הקרוב.

ליאור טרגן, מנכ"ל עיריית קריית ביאליק נרגש מאוד לקראת האירוע: "אנחנו גאים שקבוצות מכל הארץ מגיעות לאירוע גמר ארצי בקריית ביאליק. אנחנו בעיר חיים ונושמים ספורט ומזמינים את הקהל להגיע למשחקים וליהנות מהפקה וחוויה שטרם נראתה כמותה במשקי קטרגל בישראל".

קבוצת המקסיקני, מחזיקת גביע המדינה 2018 (צילום: מדינת הכדורגל)

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות