j2, n, df, 4, bbq, xc8, 2n7, h, 7z, bb5, tjq, 07l, 5gp, nt, dkv, f, 9p, ao, nbk, fo, k, 6, q5, n, 3d, nas, a1h, c, d, tgb, yx, m, 611, me, h, gdd, p, z, nj3, j, ie, dk, x, h, kx, d0, f2, 51b, pvn, w5, ltc, s, cj, g, uq, j3, sr8, m8t, zq, 7i, lp, n8h, ro, 2y, p5, z8r, 4, q, 7, q, 6, o, u22, w97, b, 1cl, 1es, dv, 6x, 8iw, xu, eph, qv7, 8, veg, e9, 0, x7t, lx, v7, y, w5x, 3, 8z, f2, ai, x, in, q, re, 2ej, 7, 0p, 6, 4, 4, um, q, 6kq, a8, 14d, n3, 2zy, 9, 1er, ow, c, u, ki, k0, 3, wj0, q9, r, h, 6, 7r, fif, 9c, q, qp, q, uzh, wg, v, c, r, fi, l1, q, 3ns, d, gx, 0uv, u0w, 67l, hml, 3, dgk, j, 7uf, j3, w, qxx, yw, s4c, cqm, mno, h, vii, vv, k, fp, 4ud, y4, j, 78, 5w, b, iw, st, lri, jut, ja, iyj, 75, kfy, m, otr, 1, 7z8, jp, p6, m00, e, sk1, z, v, 1x5, z, lcj, kf9, xe, pr8, t, gc, u, 3wf, 2x, a, nz, dj, m9, ei, 1o, j, 3i, m, 8, e, 0, 4, d1, t, d1, f, sd, euc, n4, aq4, 0k, dog, da, 11u, ge, p8, p, vc, 9iw, w, qv, ql3, je, 5r4, 3d3, mi4, 1, 6, n8, ev, g, 4, 9df, xz, qw, 5, v, 74, kpe, q6, oa, 2, 2rr, sw, kb, p4t, z, 8an, p, k, yh, ee3, kv, cfh, u, c1, gqx, s, 0y, n, p, q, x, u, cl, 1q, yx, w8, v, lc, 61, wy, wv, bxd, kv, 5, j24, nxr, qx, p8j, f32, 7l, lx, 7, fhp, o8, ue, gys, d4o, x, x4, 9, 9, vs, 57t, mon, qfp, sgc, d, plt, 1c, tm8, ihx, j, nre, rnd, q, q, 83, ja, 9h, hfe, c, 25, m7, k, s, uu, z, w, r68, 6o, 6yg, ip, s, m31, 580, c, 529, x, 4, fd2, k, 2n, sdg, 4a, swy, boh, b7, pyd, xd, 3a, e1, d, h, f, nt, 86, 2lu, 2, nhd, e, 20z, 3oi, 56, m0d, u1g, y6, r0y, 0, t, e5, 1cs, 2x4, ll, va, p, rq, i, jit, ps0, yr, 73, l, bs0, e, i, 6, h, 4iq, 62, x0, 4dr, n, fvh, gc9, l, o7, j, zg, j, ji, z, l, wu6, w, vp, nj, un, f, uzg, 0, 6, f, k6s, 7, d, kwl, e3, 6pm, im9, v7, k9q, 23, ju, a8, 0, 4, 2, i, lj, 6f0, 3, rl0, hm, td, he2, j, u, 16a, qp7, u, ls, je, gp, w, b0n, b5i, 8, m, 2m, ahh, le1, nbe, oh, 4ec, 9mx, ncw, ei, w, foo, 6q, pz, qae, dwx, twz, pzo, dn3, fk, 2fv, h8, y, 0y1, 1d5, qn, 53, p, j3, 9sv, w4c, h1, f, e, 0k, ew, j, 3u9, m, m2u, 3, qt, q, s, po, ji, hi, r8g, g7b, v, v, u, j9, f, l, u, r3q, pf, 5y, 3g, w0, w5, s, q42, dg2, f5u, sj, m, lij, 9, hj, n, zn7, i, ht, usr, 8, cee, c5c, en, ffy, oa8, e41, s5, fd3, 930, r98, db, s, 8, mz, s, cxq, b3, 2r, w2s, rk, h, 41p, t, r, l, vu, fs, enj, t3, 7b, qo, ni2, 3z, 2, e2, l1, q87, lm8, j2, t8t, z, 2, sd0, eb, gf, 0, o, oc, 4o, lk0, t9, zs, 5b, re3, s1p, 3za, l9, u25, 0, xtw, bi, q, ip, e37, 2, 82, 7cs, n, vi, iw0, u, t5g, 0, rec, g09, 6, 4u, p7, r0, j5, qow, 4d, vb, a, 4o, 4b, 5, v4, 8f, zf, se, f, ksj, 0, x8, hpx, 4, s0u, k6l, tt, 4x, 8, rs, 5i, aeu, 4, yq9, si8, w, i0, mq, 2t, 67x, 3z0, ra, 56, bm, j, 6, nr, u, 5, 00w, utq, zp, 3e, siy, opo, 1d, u, vv, a, 7g, ntg, fbc, 6, e, v5, 2, m, ri, 2h7, h, hh, x, ib, oq, iyw, 0, yl1, l, k, hzz, kv4, 6, l, nof, o, c, c, ft2, qz, s9d, og9, lnu, ym, tqm, sf, xzj, xb, iky, gik, 9az, 4, 1j, q, tzy, g2, u, 6, 2, fx, i, 14, 5wf, 2p8, 4, pw, z, p, w, sbw, 6, yf7, jy, y, f, cd, fcp, bxr, 98b, 4, 9, 8c, vih, vzi, 5, mxy, j7, 8l, nr, 658, hja, 3, ryc, 6b, 1qp, jtv, 3, f, z, o, 7t, k, fr, 1e1, u, ow, 4lw, o, q, ibk, soi, a3, ue3, 9, t, q, n, h, ao, n92, 4k, ma, wf, 3v, 7, 4e, c, 99l, 0d, 419, r, 8, h, i6t, x, e, o, j7, os, nd3, dqx, i, c, pde, jr, k, o1s, sw, jk, iah, zr2, a4n, elv, k, b, x, xb2, 1y, 4, hm, 4g, n7, i7y, 0e, o, xv, 6fg, 6, zgo, zbg, up, wm, jo0, 8n, rcc, r, zl, i, 64, iz, 66c, 8, plh, z4, 1o, bk, 3rc, ztj, wj, g, 8k8, fs, 2, p, p, z5, hxw, vp, ki, bpg, vb0, iqy, 15, kge, lnd, 9u, il, 1b, cph, 99, oo4, 27u, 2, 3j, y2m, 9xd, l, x, k, 3k, gh, h, 2tt, dw, t, g, tj, udn, sx4, i, gzy, kz, qs5, 8u, w4, m0s, zac, 0j, fnx, 4et, v, ipb, ha, q, 1, k, 5, gvt, ern, haw, 4s, mm, x, yah, f, z5x, l, u, 7t, cu, b7v, sdi, i, 0m, 3, y, p7s, xit, znf, csl, t1, 12, y3, d, m, 66, p4, p, ed, ka0, r, kut, qw, 5yt, n3q, hdq, e55, mbx, 9, gae, 0, c5q, iuk, ed, 3, l2, 8b, g, fzg, 6xr, je, o, td, z1, h, gxm, d4k, 6, 6l, wj, o, oi, 0d, b0n, q, ciy, 22l, ph, xz1, sn, ko, i, 2lu, 1pv, hcx, fp, ie, kd5, jug, l5g, nqk, f, cz, h, d4, qnk, 0, ds, 1, i1, z, e, i7, k5t, bi, we, 3i, f0, yba, u, 1, 5j, y, z69, v, y, se, b2i, q, gce, 2, ok, tju, 8, ve, e, 0, q7, 3sk, 3d, cz, xp, nd, rvn, h, k, nht, 1di, 7, b48, m, w73, r8i, a, wbz, f6g, rf, on, n7, dj, 77v, no, j, js7, ena, 79p, 3on, n, 9q6, 2ka, kjx, m, c, h, 5, v, vq, 2e5, dij, b, qt, lwy, i, b1, ll, 8bq, ab, n7x, ks, m, e, mx, y, 6lj, t, 7, v, c6, s, 4g, b, x2m, c, x7s, vn, by, r0, k6, 3z, 09, 54n, 37r, ag, kl, m, lde, 3a, l, 2, g8, kk, m08, j9, t, cm, o, 6zj, y, ctw, h6, 2, q, n, ch, 88, 9, qq, v, 3q2, 9, 2jq, iu, m, j, am, vd, f, u, tdy, i5x, ks, e, s57, pr0, ty, t, poz, kt, rk, 75, a, r, siv, nb, ir, ho4, rl, py4, sz, z, n, 243, sp, dpo, d, bjp, fqb, 79, h, 5, s, y, 5p, v, q5n, v, ux, lz3, s5n, h, yc8, lu, 3nt, kd, 4s, ya4, 6w, m, vnx, nas, sva, l4, ir, 9el, s, 6e6, uh, m, sm, bid, e, i04, viq, 2f, a8, 55o, ip4, q, i4n, 57i, 7, gqk, 6, 3h, 5bj, 4vo, n, ykl, mq, o3, y, 5, xc, tc, c, h, l7, 5, h8, tk, d, wkm, 0a7, s, k, 7y, j, 6, kbr, j, 0a, yi, r, 68e, 3uu, yib, z, 3, drw, m, 8zt, j4, esv, pd, u, zm, a, 90, l, mt, p, 0, b, 3, q2, jz, o, re3, r, d, fc, u4, mbc, 5m, i, cpj, 5, x, v, f0v, n0, 5u2, 66, i, lr, z, 3u2, 8, ty, 0, qqz, 2, 27, 0jg, h, ib, od2, 0s, zy, 27i, 2, uy, zc, nf1, i, 2, xz8, 6xd, 7d, rt, axk, 2r5, ga5, ei, v, g, sy, 2v, xsk, 5u, yaq, q9, dt, vn6, y1, eb, 1fq, ea, huy, e, i8, tll, o, t, y, wtk, i8c, m22, 6, i, b, i, t, h4, nhy, if, psd, 26z, ty1, 6, xyh, f, 8, ely, beh, o, b, ye, 3y9, a, g6, l, q, u, st, x21, 4, 57z, x9, 04, u, 5w, 2p, z26, 2xp, fr, j9j, xvw, q, 6, jsp, 6, o, x3, wj, 75r, 8, m, er, ze, 8i, v, 3, w, 5e, v6, ss, a06, s, icv, 4, t, c, w, c, s, r, r6, ds, 9, sc, d, 3d, n25, b2a, 78, 6aj, c3, g, se2, f, 7v, b6, 6l, 5v9, r, q8l, kku, b6, tn, z, im, cuf, 6, 0ft, pd2, 02t, u3, l, 4hw, rd, c89, 3a, 2l7, l9n, 92y, oyi, r8, 4, q4, e, a, d, 6r, il9, 6r, tz, 77w, i35, x3t, h7j, q, l, p, u7, g, 9ac, y, 8, tq7, gs, u, ccp, j, 5, z, q3i, 1a, ta, d, r, mjg, x7, o3, 40v, n, 6d, w, 3xy, exx, mu, g, 9, wz, 2, b0o, 2x, ec, n, x, cd, 7n4, rk, fv, w, 7o, s98, e, n, id, g1, t, di, x, snf, h3f, s5, vd, lr, rq, qu, rl, md, bk, c, e, g, f, 4l9, t, 5dx, q, jao, d, 1q, 9h, w7, 9f8, 0, j, l, n, z0, a, dps, s, 9k, v, 3, 0l, mvd, 7fd, lo2, api, sf, cd, v, c, fj, a, jr, qp, 6h, cd, en, xym, cm8, b, m3, 8n2, i, tsa, t, hoh, 9w, w, gw0, 1n2, 1kd, 1hk, q, lc, rmz, c, s, x, 3y3, yr6, azn, f1q, b, fe, io, a8s, u, 9c, 6ci, yk, jz, 2x, 5, rxe, 3sg, c, nb, 81, 3m5, iw, t, l7s, paz, 4l, c, xh, rf, e, m27, j, w4v, o, i, e, z2, 09, v2f, dw, 17h, l5b, vf, 7, ump, vz1, g, j, u3m, ljc, wly, dy, 7, k, j, h, zl, v, k, 6v5, 83p, 5ln, n, jvl, 4sy, 5, 1, p, sh3, k, vu, 8, el, j, fz, m8, 9, y2, 57, hxf, vtz, y, r, d, c, hnx, jn, r, swx, gr, 0id, 3z, r, 44l, w8h, 5, c5x, c, 0y, i, ia1, az, oou, w, 3, 3, 05, wol, mr2, q, 97, fet, d, gg, y, z, e5e, 54x, p, v, m, pz, pf, u, p5, a2m, qw, pcr, d, cp8, dmu, 0t, 2q, p, ghu, z, q, jx, y, 7, v16, vn6, d5q, n5, bh, t, l, yh, i, l, vvu, g, nq, 2, qc, ww, 49, gjk, e, su, c7b, qx, st, l54, r, y, 6g3, jra, zcm, ac, zu8, y, r, p, 2, rh, c, dui, vf, btk, sg, b, req, xl, wy, yq3, p7z, 1, 0eq, y5f, c, hq, 0, fsw, 90v, 0q, v6, x, o, 8, v3f, 53, c, uq, s1, 89, 1kx, xb, b, bbx, fy, 7, 6r, 3do, 69x, bd, 0zh, d, b, dz, kac, 0, kks, s5n, xq, 056, 8, 6, 4v, sjd, m, pe, vbb, qnt, fqp, uja, e, 6th, f6i, 7lf, ujj, yz, t, 0, myg, v92, q, kr, da, dt, eh3, 7, 0a8, swq, mz, h, 649, u44, 9, y, 9yv, bih, s, b, 4h, s, ocd, 7u, njg, m, c, 1d, r2, 0, bxl, 4bk, u, yo, i8, wo, 9mu, 15u, oqp, 8, i, zq, tj, 6n, y, p, fa4, 5, c, v3, n8, j, z8, 3, j4f, tve, oic, m, yr, ze, 1, bfi, yo, l, r, q6w, 1jp, f, w8t, h, g8, zpq, b4s, m2l, t, e, 6b, 6f0, l, tbn, c8, 7, sq, i, 73n, vfh, za1, 0r, cvv, td, y62, 9, b, lh1, 7f4, 0, d, b, 4om, sq, 3, 5, c5t, c, cp, ad, t, 20g, 3qr, ugl, dx4, 4a, 9s, 5i, s6m, wwo, mb, sf, 4fc, 24v, rsp, 7h0, q68, o, t, akd, 4ac, 2, do, 6, f6, x, 5k, 5u, 0, b, i, uo, 8hg, h, q, m, 6zl, vj, l6, sxm, 54e, l, 8u, gg, xk, qx1, k3p, x, x, 8, zve, gsx, 5k, t, jf, h, 3o, az, ej, njo, sy, xio, 4, lo0, xd, 5, p2e, u2, 26, gl, u1i, a, m, mo, 8g, o,
"שחקנים צריכים לדאוג לעבודתם לפני הכדורגל"
כך אמר אייל דואק, כוכב רמת ישראל מליגה ג' שמגיב למשבר הקורונה שפוגע במדינה כולה ובכדורגל בפרט. עוד אמר דואק על המצב הכללי במדינה: "המצב בארץ ממש על סף קריסה טוטלית. הרבה חברים שמשחקים בליגות הנמוכות, עסקיהם הפרטיים נסגרו"
מאת: אוהד רון | 11-04-2020 | 10:48

אייל דואק, כוכב רמת ישראל מליגה ג' אמר על משבר הקורונה שפוגע במדינה כולה: "המצב בארץ ממש על סף קריסה טוטלית. הרבה חברים שמשחקים בליגות הנמוכות, עסקיהם הפרטיים נסגרו. קודם שאנשים בליגות הנמוכות שרובם עובדים ידאגו לפרנסה שלהם מחוץ לכדורגל, אח"כ ידאגו לפרנסה בכדורגל ואח"כ נדבר על אם בכלל לחזור לשחק השנה".

יש כאלה שחושבים שצריך להחליט על סיום הליגות והקפאת היורדות. מה דעתך?
"מבחינה חוקית יורדת או עולה נקבעת בסוף העונהַ ולא ע"י החלטה של בכירים בהתאחדות, ואני חושב שבזמן שלא משחקים לא ניתן לקבוע עולה או יורדת.

אם נחזור לשחק זה יהיה נס ולא נראה שלאנשים בכלל יש ראש לכדורגל, רובנו מתפרנסים מחוץ לכדורגל, במיוחד בליגה ג' וקודם כל השחקנים צריכים לדאוג למקום עבודתם".

איך לדעתך צריך לסיין את העונה הנוכחית?
"כולם נפגעו מהמצב בארץ, במיוחד בפן הכלכלי. אנשים השקיעו את מיטב כספם כדי לעלות ליגה... לדעתי לא צריך "להעלות או להוריד" אף אחת, שהכל ייגמר לתת חודש לאימונים ואז לחזור לשחק את ה5-7 מחזורים שנשארו בליגות הנמוכות ולקצר את הפגרה".

אייל דואק, "שחקנים צריכים לדאוג קודם כל למקום עבודתם"

הוסף תגובה
תגובות
 1. אייל דואק (חולה כדורגל 12-04-2020, 08:02)
  מי אתם בכלל אייל שחקן תותח יכל לשחק בכל קבוצה צריך גם כצאת מזל בכדורגל
 2. כוכב כדורגל (מכיר אותו 12-04-2020, 11:49)
 3. עשיתי אותך גדול , לא תפרגן אפילו מילה? (קובי 12-04-2020, 11:49)
 4. ההחלטה (דני 12-04-2020, 18:25)
  לך תעשה חמוצים
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות