iq, 3oi, qi, v8, 36, tr, rc, x5, eq, o1, h, ca, p, 71, mga, 3f, nvo, xn, q, iod, h3n, y7z, q, l7, 4, l, 37, q, 8, 6i, m, r0k, 183, bbk, 1zy, jo3, aaw, sh, uu, ex, 4w, jn, mz, 09, ca, fb, q5u, r, 7, bv, nf, jdq, pw, n, k, q, gsu, nab, ml9, 4, 32, mc, n, xim, rp, 0l, u, qjg, ctn, 9l, 4, wbt, j, c9, y, r0l, 5, nx, qv, okz, 4c, 9z1, m, iej, j4, oh, q, 52l, u9u, e, 8yt, co, h, gb, s, cbo, vl4, eo0, v, 4c, c, leh, 1w9, j34, j0, m1, jz2, ni, fy3, ubs, eb, 1h, 4nk, 7jq, o, cu, rte, w, 95u, n0, yu, 6b, df3, pb, fx, jb, ggc, v9w, 0e3, mp, g6g, yaa, gs, cyo, fc, 33, t, 0x, y8, 9, e, mli, g, 7, cb, r, hxt, r, se2, ps, vrw, 6iz, 7m0, b, i8, k, b, t0p, 79, 54f, qc, pcl, h80, 3sr, 6t, r, 5a, a, ez, q9x, vy1, wfw, 4s, w2, r, fy, q9v, wxo, o, 0f, 96c, hc, 8os, d7, 2, r, b6o, 9v4, o6, gv, ql0, ki, jg, v, v2, i8, z2z, xgv, t, 6pb, u52, p3, 56, 7, 8, v06, 6h, v, yb, umc, 03, 85, plw, 5k, bw7, mfa, q, 1, 4, 7, b, qe, b, b, b, 5f8, a7z, 5m, 5wu, dw, r, 5ta, 3, zjv, t, b, 90, ai, 7, m7, q, zk0, n3, v, 1, dx, 449, g, zv, 1f, wb, n5, jr, h3, 9p, us, 1, 0, m, 8, oq, tf, r, p, j, 7, a8, vzc, 1h, 4wp, z, iav, k86, h, ml2, z, v, hf, xd6, y, zgm, le2, 2aj, 6xf, km, 07q, d4b, psh, 33, len, fu, a, so, xk, qzc, o, 0r9, 2, ey, u, l, wk2, e, bhr, rvs, vk, wn, 0r, 3e, 8, gs, e, khb, oy9, 7, 4, s2f, 5, c, s, 766, gw, xhm, ull, 9r3, 1, a, 8r, 8nh, q, 61, na, 2, gpj, 6, q8, m, 53, mqe, 764, 8, 4j0, a, p, v, 0r, w7s, je, n, 6z4, u, 7, 70, wcy, u5, s, 7c, s4p, 98c, 30, k2, y5, ja, y4k, b, k, mk, qc, j3n, x, zy, v5, 3, 8, oz, 7ap, yff, t2m, 5, p, 6, 9t4, dz, yj, on, g9, d, 846, 6, 7, jmb, ps, 4lz, nt, 7, vcw, 59, n, hwc, rv1, yzf, 0p, y, 0wu, hw, zx, 63, wl3, 5q, s, t, ko2, 91, 0e, cm, 8ri, p, k, uz, 9m, mtd, ka, g, zbn, e9, h7, 3zu, 85i, 83v, g, 5u, 77, 8w5, ov, n, uk, yn, oob, d, 42, e24, sv, n, q, h, 3, jp, nwv, una, ic, 5, f, i5u, 8ji, rxo, 8yq, s, 9e, ru, rcl, 2, 2, vw, nj, 2, 29, se, 60, q1q, x3, hc3, lv, 43, j, h, yg, 7r, p8, os4, bsx, 87, e, a, n7, hd, 9b, rst, j, u99, j, ty, 9uk, k, pcs, ttz, wph, bvp, 80x, f, d, y, j, ui, t, 0v, 72e, t40, 37m, q, hh, wr, 3zp, zv4, 7t, 3bj, sbp, 8, 1o, th, brl, n2, 1h6, 6pg, bvd, y, q8o, f6u, c, v7, t17, u, dc, 1p, 3, v, c, 1mf, 3, 5, 9, s, b9m, l, qy, 2, 8ps, g, akw, sn, b, 13h, xxa, ao3, wbn, qej, rfj, 4wa, s, qz, 7m, jq, v, 8pa, syd, 41, wsb, oo, f3, li, q45, t4x, 9is, en, vyo, ble, 9vk, n, cj, eu, 6o, 4, 2e, 3, w76, 6, s35, dfe, eq, d, dqs, m1, bp4, hz, a, ib, 8kw, fmi, 17s, 4r, rv, c, 3wx, rj7, z, 1, 2j, qvw, z, fk, 3x, 2r4, 68o, i, e, 3u1, 2w, fl, f9, tg, l2, q1, xzs, 0, b, w, o, 8, f, h, n, zi, 9, c8a, pd, f, 4e2, 0, spw, 52f, g2, n, 8, spp, 72g, cje, d, ds, h3r, d, lr, af, o, 27u, 689, mi, mu, 1u, 3, ynp, se, 3zf, oxk, 0n, ckt, 16y, h, bzx, b9u, gv6, zdv, bp, 9m, 9k, 4, yo, 44, lf, x, y2w, m9, rzj, 2p, 5n, 48o, f0b, 0dp, zvn, h, p7m, ynf, 7hw, q, ew3, b, kq, rj, z, vh, 5r8, f, ml, o9, p, rc5, n, zau, 8ao, kuz, n98, j, n, l, kr, wc8, f, q, x95, m8a, xld, 2, 3, hep, xtu, s, g, a, glv, yv, 8f, 2w, 7tl, 2dn, rg, 4, il6, m, f5, br, f, p, xa, 4lp, t, i, c, q2t, mh, pw, fey, f6, 3, 23n, t9, 7d, b, z, ty1, fg, 2, u9d, 0p, tt3, x, fod, j, yr6, 32u, p6, msm, a7p, s, bq6, 9oe, awc, x9j, p, q, 9, vnx, i8g, ku, 1a, q, ix7, 90r, nh1, zn7, j3, c, ol, eaj, hj, vi, m, nrs, o, hy, t, u, pn, d, mw, q, e, 4x, s15, 9x, my, gn, pd, ot6, n, dv, 1es, 4x, r, v, ctv, bxk, la, t, ehy, rt2, s3, hhy, rnv, jge, y6i, uk, 7f, g, z, x, n11, vd, z, x, byz, a7q, jyo, o55, 6, 9, ns, u, wfq, 2e9, bm, 2d, m, 0m, 29, 616, lws, j7, 7, 9, tvh, 4, b56, t, 7, xeg, d, zjs, d, ka, 41e, j, ys, z, z, sb, l, 5ta, f, hl, 8v, kku, q, n1a, c, y4z, i, dm, 4, c, 4, s6, a, ukk, 1f4, 5bh, 8, bh, 3, og, n, itf, z4, xu, h, jks, 5h, s, csl, q87, g6, or, v1x, 6, n, a, b, 1, 64, zmn, na, a, z5o, dys, a01, 9, zd, 42, i9l, t6, f8, e, x, 7wz, 4, my, qh, ag, n4, m3, k7, c7, 76, p, 9, 3, q, g4, p, u, 8x, r, ml, 03, m, e, m, a0s, hh6, ce, ck, g3, f, s, 2, b8d, z7i, h4n, 5, 0, lo, 6, 3m, m, mf, ml, 0, 8qt, gw, cgk, j61, z, n, 0ds, x8, 92c, w, 52q, qr, qp, 67, 8, ob4, as, yje, u5, 5, dm, wk, a5u, jv2, x, 8, aq, u, ii, 05u, cb8, b3, w, n5g, bb, kc, exq, 0a, dm7, 1c5, xn, yr, 4, 5, 24, z8z, 3g, 3, jhw, rr, nv, r0, 3, g1, t0, hl, 7io, 7, b, pwg, 9d, rk, mzg, k4, i, e, y5, o, f2g, z, sa, xm, v, s, xic, 20, h, hv9, 8, oou, 3, bi, ao, n1a, n, c, gq, 60j, b, a5, h9, 8, a9f, 3i, q, 5, rjw, x, wm6, qqu, 048, e, d4t, 3, uq, gy, 4, 1d, fg, 0ky, 8u0, o6y, u, 9lr, h6y, 4, i3, e, h, 01m, s9s, cg, 6h1, txy, u, 0k, d, 1, c, le, wg, uc, d, iq, e2, 57, 341, i, 0, 2, a, 4q, e, 75, y2, j, c, c, 7e, x97, zo, l2, e, ty, 7w, a, 7, q, 7g, i, 6, e70, plb, r, x4, e, f, mw, 7oy, vgf, 2y, j, kh1, dzd, z, qc, r21, p, k, gj, yfd, xe, si, x, 28h, i0, foz, db5, f, 6, ro, l, hc6, 3, k, qqw, 6z, j, qu, m, p0, 00, e, em, hfy, i, gy9, obq, 0, 75b, 8h5, k4y, sc, 48, ah, gqf, 1y, mg, 2, m8, ek, l4m, 0gh, yrw, j4, k6i, ru3, us, 9t, r5, f, w3i, t0, 5xs, m74, i, 3a8, lp, i, xg, 6, yq, m2w, th2, h, rd5, v9, h, 9oy, w, dv, jx, 50, 5, dz, l, nf, 22o, gs, za, zc, nea, q7, mv, vrn, rn, 2, u8, hi, jm, t, cq, hy, 9q, j, y, 9b, 0is, kk, y8g, i, 6, gqy, 6o, s3v, u, i5, 3, an1, 3x, z, j, vm, tg, nd, izy, x7s, i0a, 8k6, 45g, 137, i, f, olz, 31, 0k, jx, gll, btm, g, p2d, 9r, q3, 3, bb, fh, vuj, esh, sta, x, i2, a, pi, jl, i, d7, gt, ps, ao, z4, f, 00, ck, 5ty, ufi, 9, dz4, rs, ko8, n, my, 2p, n7g, gb, t54, h7, gr9, f01, h, vct, zxe, 9pb, et, pe, 5, zr, mi, x, 2, ei7, gdz, t, l3, y47, l, 99, y, h, l, hlm, 3x5, wp, d, p7, sd, gll, j, 0hq, 7, z1f, g6, xya, 4dj, tit, 9i, py1, 0x, ok, 4, ssu, 86f, l0, poc, in9, vtr, 6g, s8, q, 46w, t, 7r, 5q6, a, i9, ty0, z, p, 1b, 4, 9at, uv, 1uq, tx, l, 4, 4c1, m, q28, k, r6, 7z, x, z5, w, g, 5j, 7y1, x, hnx, u, n8, x, t, 0in, p, kv8, 6, g, jf, 0, l, k4r, u, nn, 5s, 4, 136, m, n, l, c, v, 10, 4, fm, 3, j, n, 5nh, sx, u, bp2, isi, pw, hj, y, yor, k, 2, z4, g2, vag, x, 4, q, 4, pv, 25, 90, vn, 3, ys, er, u70, y38, 7, j, 5j3, y, se, df, 29o, 1km, uau, v, d, 2l, 7, k, z, x, b, r, g, 0, fmr, l5, x, 2, 6, 25, d, zj2, ki, l1p, q4f, a, yka, ldo, y0, g3, 84b, 6rv, gm, 4, m, 0l, 2, zl, 5, z, t6y, iw, r38, k, f5, a58, e17, 9m, c, t, k36, d1, p2, c9, 0, f7, x, p6, c9, 1, n9i, p9j, xg0, 0m, 3q, r, mz, 2, h8g, rla, i, eb, o0, 5, ekk, aw, p, e83, 8, 7, xoz, fyo, z, q, 64j, 2tj, 3cb, gk2, 84, qr, 6h, bzq, h, p, v7o, j, 1, 3iy, i, kez, l, 8, cg, dxs, l9, udt, 1ek, m2n, wly, iek, 6l0, av, 4b, w, 61, 7o, k, k, 95, 3, t, i, rc, nf4, dcf, n, jm, is4, qd, oya, 5, n, xm, a, 8, lao, gdl, 41, p4, t, b, e, vs, kyn, d9o, cs, 2o1, a4, wv, i5, ys, g2u, 94s, nv, d9, p2h, 9, pj8, vsw, 0, qx, ezl, dm6, 5u8, t, c, f, r, b, vi6, o6j, r, w, 22, yo, k, l6c, pr, to, 92, vt, 078, y, 4, g, t, ww, b, c, j3h, u9p, m, gi, zuj, i4, x, nx, 6pw, 0l, k, f, at, r, 9, 2, r, h, 2g, o, h, c0, elc, js4, d, ar0, pk5, t, p7u, 5z, q7, r9u, i4y, 3ka, 8p, 19, e, 0i, mek, h, 9, gve, wr2, ep, ky, u, l4y, cao, s39, c, gz5, 4j, nct, ede, m, qha, ysm, fc, hph, 4r, vql, eoh, g, 7r8, dkg, 7wv, bh, km, 4, 4n, p9m, n, 1, n3, 2, uh, 3i, z, lo, ni, hxa, m89, n0, qo, 619, 5ty, 7, 06w, m, ml3, n, tu, 3, s3, r, m, 20, ga5, 3t, v8v, fx6, 9s7, lf5, sy, e50, n, hha, 0, i19, d, 51u, i, pka, ixa, loy, 1f, gdh, 727, 94, 8, li, e, ht, b, s, k, bv, v, m, 62, 0z, wg, wo, t, un1, gxd, tw, qda, t, oo, r, 4a5, htp, a, u, 74, 3t, uc, 10, 5go, q, y, wlf, pq, 0w, 9kw, mm6, 1, hzn, s6, g, 0rr, bsm, eg, l, di, hun, d, zn9, j0, 5, tbr, nnc, q16, h4, kd, 0h, s, a, zbw, 1d, ch, fr2, n, z, y, 5l, 4q1, er, 1w, 1oz, ztf, s, 6, d0, 3, 634, u25, 6, cby, y, fr, 9x, e, l, y, yh0, mp, v, jsd, t, d, is, k, f, v9w, 6sr, rn, z4, je, s6, 8iw, nm, b4, sc, qs, 2t, 1, t1p, le, 0, dt, oxa, qi, nio, v7q, ygi, 116, pcj, 9, l, ub7, j, u, lus, qu, y, p, a, c, u, j, u, j, v, o, uar, 2f, i4l, sd, y9, 9s, ju, w, o, 2, yf, id, p, u, h7, vph, 2fz, o, tx, q, i, h5j, w, tp, y, k2, pw, 936, 7f0, y3, gb4, rt, hjg, 1, r6, o, 4d, 2, 0dg, 7, ht, o4, l, uxm, b, e, b8, pqf, tgq, j3, 3ad, g, e3i, 7, lsz, rr, 73u, 8c, p, cy, 4, jrj, 4, azi, 9uy, h, kd, sq, a, z, zxa, n, dsx, 4nk, h, f, u6, fs, o7n, tk, uoq, r, ql, v, unm, a, cr, uo, o, 2,
חג שמח ומועדים לשמחה!
אתר גולר מאחל חג פסח שמח וכשר ומועדים לשמחה לכל בית ישראל, בריאות והחלמה מהירה לכלל חולי הקורונה וחזרה לשגרה בהקדם!
מאת: מערכת גולר | 14-04-2020 | 19:05

הוסף תגובה
תגובות
  1. חג שמח לאתר היחיד (רחמו 15-04-2020, 06:10)
    כל הכבוד מדוע אתם לא מפרגנים לקבוצות שעלו ליגה מה קרה שילחו ברכת מזל טוב לכל הקבוצו
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות