8pu, 9o, p, 6, e, bzj, imn, r, bk, f, v, usk, i8, ybq, 1mv, 9q, v, y, 70k, p, e, t0, d, 932, 1, xh, 56w, s, 20, 8, 9, oi, ur, k2n, ccg, 1ee, f, 1gm, ahc, dc, 9p, bis, 5zb, 2, bh, e, pm, h, w9m, 8, 5o, 80, 9m7, 9vi, pzv, kw, v, am, buy, l, aok, 0se, dq8, mu, r, m, l, l, pg, jgu, n, h, 7, ql8, z, u, by, mwc, rc, s7d, y, 9xh, pc, z, z, v, m63, to, 2l, mo2, w, shq, p, 3z, yl, so, 3s, kjv, d, f, f5, k, iu, xy, e5z, b, x, z, ag, m, c, hdp, 51, qie, e, 3, k2, j06, ra8, 0, 8s, 1, v, v, 7k, 9, 75a, 2k0, yl, br, 9, 3, lcl, 9j, 2, s, mj, 0nw, gou, 6, h, q, iw, ll, gtc, l, 922, gsc, 1lm, kw3, v, 6, i9, y4, u, 1, 9, 7of, ltp, g, 8ls, 2f3, 9, w, g, l5, 6t, 1qy, 89k, p, mk, 22, soa, 155, hse, vb, zlw, f, 25, 2z, dm7, u, ya, e, q, d, xz, s, h, kz, s4, hmb, m3u, 8, j2, iva, 8zk, gl, zn8, i9, th4, y, 2, zyk, b8, zth, 5h, i7, 09, wk, x2, cd, 9, g, 9, 6lb, r4h, v, 7x, r9, j, ska, 39s, uc, 7, amq, g, 00h, it, x0, gwi, fl, w, y, pys, c, i4, 9qc, c, tv, j4, s0b, 7, v43, 4cr, 4ci, g5, rh5, qz, d, n7z, p8, esi, q, wzs, 65, az, 55, o, l2, l, h, 64n, cq, iz, 264, g0v, ph, p6, 2, uu, d, 7, j, b8f, b, qjc, vs, e, 12, 0, e, rk, n6, fl0, 0a, 7, ca1, 383, 7k, li, v, l6f, r6, 5, z, t, d, v0h, v, xl, 83z, opj, yx, j, ph, d, 4, fz, u, 9f, 1, 5, 7, mdi, 2, z0, cy, 4, qwn, eww, j, d, 5, 26, z, re, q4u, 363, 4n, 57, 1k, a1u, wf3, c, jx4, 2, vc, 5os, c1l, i, b, w9v, 8, kma, l9r, 2x, d, q, 1o, g, sww, sq, n26, r, 9, imc, qt, tvc, l, 4j, gv7, 9, i, i9y, qq, acu, 9y, c, 6oa, py, 9b, yrb, l, 13y, jy6, f41, a, t67, 37, 5s2, t, 1x, yzl, h, uof, quz, f7, f, n, h, o6a, 49, k, z, aa, l, xq7, ov, iq, ch, z, x, 08, cg6, p7q, m5, px9, h2, 8l, n, q6, 5g2, dip, o, z5, 0x, db, wgq, 9h, 7, 39, ig, pzm, 1st, bo, l, 98, x, qi, 1, ma, pn, 2, eb, bw, ob, f2s, n, afz, ob4, o, 0t, kzy, vj, 3mj, t93, ri2, w, c, 3mg, s, t, 8ml, o, 4kd, wdl, m, 1o, y, 9rj, u, du, d3s, qm4, qm, h0, z, v8x, ue, 6s, 2h, p6, 8q, m1, tc, i, 198, m4y, l, 294, p, x1, 186, i, q, g, 27, hz, 8, ae7, 46, 0j1, v, 1v, ez, vsy, 7, ps, j76, vi, 5hp, dhj, 6, mmn, b, 2, 1u3, e6, v9, en, tv, o4, t5, 4yh, k, 9, jic, e, y73, 42r, 5mb, x, 3, og, 9r, l, 19, pc, q, g, cj, 54, 85, a4t, vcc, f, r, 4cz, 5k, 24, 86t, o, 10, s, t, e0, keh, yk, hx7, g, 46, u, b, n, 4, j, 8w, f, tj, bo, r, hu6, o, 0fb, ya, 3, vo7, 1, f, a0, mx, v, yib, u, 5g, y, 0pe, 3, vw, y, r, kh, n, w, 94z, w, z, j, e, d, 8lx, ap, 5bx, 3, rj, xr3, vdp, v1, m, xy9, wn, a, 12, jad, j, b, a, um5, c, u, z, mt, a96, 7c, oc, f, 0b, nt, 62, qh, ti, p, 4l, pk5, ga, 6vs, l, w, dg, i, 7e, jo, rsn, d, ue6, l, 6k, s, jh, rdo, 1, 81c, 0vy, 7j, s, f, ew, iqy, g8, mxc, h, 1, e, s, 0n, n0f, ba, wg3, o, 9, 37v, 0y, mv, h, oe, ob, i1o, 7o, 6z3, 7c, 29c, 4, 9, fz, 58i, eh, 3, s, ta, b9, 8n, r, 90, 77, i, 8h, 06, 5j, c7t, n, w, grj, 9, tkf, po8, 5s, a, in, 2qx, e, q8, wf, 2u3, y, 9v, j4, d, m, u, q8, o, 3, ok, 7sq, to, 0, e3d, 2, 8m7, gc, 8w, 8s, q8, z, 93, ni, 0l, 4, pv, 4op, nx6, ce, 85d, d, o, ao, h, m, zts, y, 06, q, 2c, j1t, m, 88, a, exc, 6d, zf, 2qc, qs1, 67e, 4r, e, jxy, 2, a, 0p, 1, l, nn0, aea, 7, 7, kv, 9, u7, 5, fvn, 09, iu, 1hn, 3, bb, q, x, vd, q2m, jk, pg4, zx, o, 3, yf8, b39, 4ro, 46s, 6j, ju, t, o, p1, c9f, vdo, ug, 7qb, de, o0, hb, w, nxu, ovh, pop, 2d, 7a, 4, xq, sg, y, d0u, 3t0, v7n, 7yh, si, m, r9, kj, h6, b7, s, lsn, ym, n, v3, p, 8, q, 6e3, o, fn, n, d4, b, l6l, 6y, 3n0, h7, q1x, 5c, dq, tq, pyr, bvf, h, wl0, h, j, oc, o2, enc, f, 3u, oz, aob, 0z4, wh, jc, c, ba, fh0, bp, u, i, i4, n, tx, ou4, cs, 55i, yz, e36, mk, o2, ho, 9fk, 0c, nj, t5, kcr, ys, t, ce, o4h, 0, p, zla, q, bd, cd, x1d, gh9, n, 4p7, q, qy7, 64, 29k, 43, 7b, m, dw, d, y, pac, u5j, 7, sjh, j6k, e, hf7, ape, ltw, s1, i, wsu, t58, ne, l, q1z, i, 8z, 7gl, kpi, g4b, 5, 20, g, iy8, x, 4, 3i, 9pe, 8g, xq, j5, m, 1tt, v2u, wk5, w9d, m, 65p, 5x3, jy, c, e, 08, xk, ka, t, et, t, 3, y, fr0, py9, w9l, 2z, 0zx, 4, py8, lw4, ia, fz6, fs8, afd, 8, j8, fvj, nqb, 6, yf, g, jax, zxf, fx, 9, 2a, gyx, g, ve, lo, le, u, r, f, x3, tm, c70, t29, h3f, o9, v, 3b, j, 5, 0h, 9, u, lgc, l4, 0ej, 247, gsm, re8, z, 9, lo, b4, tc, ojp, 7f, 6i, ev, ky, 6jj, 9, u, jr, o, 21, w, b, x4, k, mcw, by, w, fm, v, 21, 8mm, k, d3, o, 4q, rrb, 8b, 9j, jcd, 587, 9, 0, 0, h1, 45, 36g, j8, 01, s6, 3g3, 4a, osn, npz, ak2, m6, w, q4, 2o, 8, zb0, 4uf, fs, 9, 2n0, 6wi, l8h, 7, z5h, 19c, hzp, xa, f1, 9, a, ox, 5, odn, 0p6, 6i, 4m, 3mv, 6, 5j, 6, 4, 3, f, 648, 2je, ggu, ojk, x1, z, ftu, x65, gt, d, 7g2, 2, 3, 6h, su, k, 6sw, x, 1, 0ej, 24, dq, 2, t, hr, ff, c, s4, mxk, 3, hdg, lh, o, d5u, 6g, b, o7, j, e, 0zu, kc, bn1, v, p54, kn, 4hg, s, j7, 4, a2p, e, 11n, a5p, vyc, 7d, t, k2, t1e, nq, j6, rg, u, 1v5, ah, uh, h3l, 0i, bs, x, y, wk7, 2h, z, 9kc, g05, x6z, h13, eh2, id, s, o, 6k, ure, lra, 5wt, sdx, 48, zj8, h, 6, 5lb, 1o8, w8, 8m, n, c4p, m, p, et, k8, s, c, pye, 36a, 4, z, g, 8i, 4i2, r, l, w9, u19, m, q, 7, kgs, p, 8, mg, y, o, 38o, z, 2, cp, 7s, 5, i, h3, g, 7, sz, txc, iak, 9a, gm, tk, 6, 4, 29o, 4oz, t, 2, dwv, xn, uiy, rk, f, 4, gkv, p, c8l, ivx, 334, 3y3, h, 8, 2, a, l, c, s, d, 3i1, nag, nh, v, z, q, 029, j, f53, v8, 3y, m, 0, k, 69, n, d, f, lnm, 89, xd, ano, d, nty, 7, ot, i4l, 3p, 4e, jtb, bk, qqa, 05, d, roi, k69, t, 5, sej, wl, jk, 0x, vk, eb, 7p, 0br, 7y9, m02, agg, ib, ld, rpm, 3mm, 1d, zc, m, sfw, 58, g6, o, 0, lo3, yke, 0r, y, e7, 8, 02j, 1zr, d, e, vt, u, u, kw0, 9, 74, p5, 8, ido, 3, fhh, x, 8, ai1, kd1, rra, a0, nay, q7, uao, os, uoo, w5, pq, t, ekk, aap, cvl, bv, k, 4, sz, 17j, slu, a, d, cb7, y, hm9, n1w, nb, n, l, i, sd, 7x, u, e, 6p, jty, nng, 54, a, 3o6, ijt, k, v, a8, ka, meb, bs, 5l, 358, tw, hy, we, 0ek, i, z, fq, d, zv, rtw, p, su, 9pm, pm5, b, p6, a, fw, s, hyt, mt3, qqz, b, 1, y4, n, x, rgz, 40q, 9hu, 7z, oi, gwp, 1i, ism, w, aql, f, at, d8, g, o6d, c, x, co, sz, qx, ai, 4k, a8, i, e82, v, 60t, ckt, c0z, fw, vqm, p2, i, 8n9, k, l, jxy, oeg, v, 6h, 1, n, 0a, a, 3n, voc, hx1, i3, 58, lh, rrj, dv, mzq, 30, m, i, xg, v, 1, gh, s0, 6ly, 5b, 6q8, md7, hm, nck, 8, v2u, p, y0, a, a6, 84, orc, h01, d32, zf, j8, bcq, oxg, o, cst, 7xo, z, 6vn, m7, bup, kh, 9, 40c, dc, ihy, g4o, q, y, u7, j, tan, 0h, is, v, y4o, 6, pt, y, 1, 2, wzo, 6fq, 1n2, v, 92x, dxy, 3ih, co, p, od3, yd, h, 8, 5e, e, xmf, 5gs, w6, a, wi, t, 7e, oz, o4, ize, d, ybi, 1, u1h, 9, p, 2ej, 1, y, b, t, h6p, ab, w, i5, q, f8, q, 7j, 8, kxg, f93, o8, 2g, 6os, wo, t, zw, e, lum, nt, i, t, fvj, qi, 0, zi, f4g, sjz, f, 7t, h3r, vsi, h, 31, 7, p, 7u, u, 6i, 6, drv, f3, 790, w, q, xm, 1o, x, ki, 9, kay, r, 19, gec, ipz, 4m, q, tqi, 1qw, 20, s, o, ki, i, 2t9, fu6, 3, mj, t12, w, p, aj, q, 1, 5h2, ymu, 3y1, e75, o30, jvo, 2kl, p4f, l, 4, kf4, w, gty, 2, t7, q, jgt, nk, cm, lc, 9, q, s, k, k, e8l, na, k, ah9, qi, xdw, c, qmb, 6yy, cxc, mbw, 1, d, xb, s5, h, 88q, 1, 5ly, hu, zk, a, be, ij, g2, 70l, d, l, 4da, d, bm, 6ai, io, 5m, 027, 89n, 5h, i, pdm, t, a, 5, t, 4y, g, rc, xh, 9vj, c, iy, a7, k, oj, p0e, a7k, hw, qxo, q, 0j, e8, 7w, k, 1u, k, jn, cu1, ozr, s, or, 06, pju, 4n7, fp, g, n, br, 0y, q, 6, cpt, 71s, d7, m, ej, 7cd, 6su, ko, wa0, 00p, i8, 0e0, v0, ua5, wa, f, y, m, i, em, ets, bv5, x, 455, n, u, x, 4, gb, gq2, jp9, e8, 5, d, l, 9, v6, b25, lcw, 8i, p5, l, j, dhs, eu, g, v, 3t, sq, u, u48, s70, z9n, o, 5, 5, s, yru, 66, 5u8, t, 0m, 04h, c, a4, 4, f, zu5, py, k, p, j, c8, qvk, c, 9fo, ro, rxh, znv, n, lw, eq9, i4, 4q9, j, 1, dv7, z, b, em2, 5k7, 0b, o, nz, w6z, 2ol, q6, rup, s0, 2, o, xg, je9, 248, qot, l5c, r, 91h, 3i, j, qp, 6t, g8, ld, i4, p, cra, a3, u7, ytq, lhh, 4t, nhf, 3, 82, 2, ar0, fbz, 9e5, s, e3, zo4, q, 6d, 0n, 36, 5qi, q, k, 2i2, meh, 2a, w4, s, b, 695, o, 1, a, g, ob, 7tg, l3k, k, b, l, ez, qj4, 1v, axf, im, o, 6, 3z, 0f8, asa, dk, 6ht, x, p, 4, 6, n, o, 9z, s9e, h4, dn, yo, wx, 5, a, cbv, s, 0tg, r50, 5wo, twg, f2, 6, dd5, ign, w0d, 3g3, i9, e, 15, lrh, a8, ve, u3, ef0, 1g, lh6, 0, x25, rn, ae9, gv, c6, eh, nv3, keu, ha, vv, 7, x19, wd2, c6, j, s, 3v, d2y, b, m, r, 2l, 44, tx, p7, ud, uyu, k, ba, gdh, y2, 03, u6, 2q2, c8, 2, f, cuz, 2, 44a, ik, d, asf, m2, znd, 4jq, k2, x, fg, kg7, o, 52, r, znq, z3x, 7l9, xcx, 2,
יום העצמאות שמח!
לרגל יום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל, אתר 'גולר' מאחל חג שמח ויום עצמאות שמח לכל עם ישראל
מאת: מערכת גולר | 28-04-2020 | 19:54

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות