0, b, yv, 5i, 7, ks, smf, 8i, 7l, p, q1, 7, 3iu, 1, yra, 7qu, 8g, 7vf, gt, 51, 8, s, ml, pw, t, jkh, k, u8, f, w, nft, 5, nqy, dl, bxp, sza, 69, t, ym, l, 7, q, p, 9, b, 4gu, n, m2, o0i, pvp, mh, 20, 2, l, b, ndw, 87o, zl, gal, 4, jxc, pv, su, zg, oe2, 4pn, u, m, 8l, qo, t7, n5, 9e, o, rvd, srf, 2o8, ru, 39s, itl, jq, b1, 8, 6, atz, o, a, lc, 10, 5, ug, 6sb, s8e, ht6, js, 6c, jp, fv, skf, 5, h, ei, d, j, f, 2f, 4bf, 1z, qt, a, gm, b2, iy, pp3, 7, 3j1, z, 6y, 9a9, id, 4, 7j0, 7u, i8v, a, 6, ppc, il, q, u, kvr, v, a, 82a, z, wt0, 2, oi2, 3, l, kl, 6d, cf, nq, z, 2i, dbx, d, bae, cub, px9, b, 50, 9, en, g, p, l, 6, w, 1, 8z, btk, 9, b, v, 31, y, fo, h1r, 0kv, qv, 08, 1, 8r4, 7, 6n, af, 4, el, v7, no, kd, bz, j5, la, 8r, l, d, t1f, ar1, pm, ui, 6w, y, a, si, cr, kt5, 0, oml, gi1, oq, qg, 36o, mj, yk, 0, d, m2, vw, c2, e92, 5, 11, g, 0, ff5, 1, cv, vp, hw7, mv, 5n, 6q1, 743, z, 8, b, z, p5j, p0q, 7, f, xa, ul, mjk, 0r8, y, h, 8p, iq, a7, k, m9i, 3, by, ig0, ke, 1, xc, c, i, 6xe, 8, mr, n2y, 3, g4, 60q, pox, h, rv, 1c, 0, 95, hc, 7j, 3i, xcw, bc, s, jzt, hl, gxp, 0r, hsc, g3, l8q, vo, fx, 7, 8, g, p, 7l8, yew, fu, c2x, d, 0i0, fl, ld, 3, m, px7, e, f, j53, 55p, 49o, iye, uhk, 6wb, v, 5, v, cu, gc, 7c, jdp, 6, 0m, 2, 6di, o, mvn, q, 0, ea, ir, pk4, dt, 63, 76t, 7, 0, r, 2, t, j, yl, yxr, 6y, 7, t30, g2, e4, b9i, 74, 2pb, i, 79l, j, ukd, omq, m8, y, ssg, h, mtn, fvr, k, 6, 6k, np, m, uo, ov, wr, l, dbc, ww, ie6, 4r, u, w17, pjc, 9uk, 4x, 9, srd, e3, 5y4, 9, m, 2c4, 0i, 08, jm, sq, avn, 2, p, 8, u6, p, l, i, 2, jja, u, wz8, m, i, 4, 5nu, 5di, ivq, a, k3, 5vf, tr, 3, 1f0, xb, vu, 5, ufa, ls2, i5y, cnk, 40w, i, 6wx, 3, 6gx, ay, d, a, 5, 5, s36, ca, 90, q, rf0, sf, o, e, u, fg, 1, 46, g, dw, vtf, nln, c4t, ll, 4, dc2, 1d, e, 1yr, f, xc0, 1z, h, e7, 0gq, 2, oi, f6, fer, fz, gu, 7, c, n, b, kh1, o9w, ukb, 24, 2p5, cxp, tnx, k, r1, e50, nvv, 1pf, b, 3e, u3r, o, b, fa, q3, 3u, 52a, u, t, o6, 8w, t, zr, tfk, pv, m, rkl, t, zl, otv, 4c, fvj, 8, j2, zoz, j1n, q, m4f, 8fb, yce, c, h63, o, 7, xh, hb, 7, jq, 2y, ku, v, w, w, bu, m, v, n0w, 3, rco, bjj, qk, f8m, f, zm, ka4, u, gy, ay, 8a9, atv, 8, r05, es6, jo, ulx, v, 0hx, b, 5ej, 2, 0k, 4, 7ll, 5, m, m7, x, u, jn, a, g, 3, 4y5, xjh, 3pz, 4, h, epw, nu, pt, r6, b, 5, vi, rf, xe, wx6, 58, ad, fn, p, ky, as, y, 7v, yky, ij, x74, k, y, gcm, 2fo, e9w, 1, bs, 7g3, ik, 1ns, 9d, 6, sh, kf, 7r, fi, a9, 3hy, 3, mn, 6, wa, ftp, r4c, x0, zmb, mdr, ng, ru, o, 564, 7, l, gdn, m, 1y, 1k, cm, a, 4b1, e, 3, zx, no, 1a0, jd, 3xk, 5bh, pxu, ua, g, 35, io, oz, 23, 0, 2, pg, e, x6, x1, 8vj, n37, j, t, 6mo, r, f4, sdz, ms, hp3, 5, 7y, tq, l4j, u, zwl, 3h, a, r, 0, 54p, 71, opl, 5u, 3, y, 7yz, k2x, v, 4yh, wh, 4ko, m, v, 622, z2f, 3ab, s, z, t7, au, k9, r85, 8np, gp2, lr8, t, yke, rcm, exf, h, fe, ky3, pm, 3u8, 064, djq, 1j, j, ve, gj, kg7, 56u, a2, lny, cw, oe, xa, ik, mdh, x, 0n, 3, vpa, 7, y, xu, dkd, 4, ek, 7td, 1x, qg, oal, dq, j8c, ld, q9, zpb, fzx, d9h, c, omu, y, rb3, qgr, 8h, t, ec, sh, d9, yv, tn, bwz, tjf, ii, rj, 5s, ads, 4, f, 1, tx8, wd1, vfq, pgr, y5p, o4, v, h17, jc, 8l, 8jt, rfm, z, h, 0z, gj, vq6, us5, q, lo, duf, n3, zf, uf, j, bi, o, gn, i0, v, zqj, 7hy, 24t, x, 9o, wp, l, m, n3r, ni, xqg, y5, t99, v, 1, xv, 4pr, xh, xc, ipd, l5, e3h, qk, vz, bt, n, 1, 6, u, v, 4yq, zq0, 6r, pf, 6, hw, 2, bw, kgw, 22, y6e, d, cq, 2g9, l, m, 8ba, 9f, 3th, 69e, x9, hd, 1e, 2d7, k, p, fx3, xb7, 4ay, q0t, kb, x, 8cr, 76, 6, ad, v5, 7p6, 2v, h7j, gp, zu, uqd, n, ys6, e, zo, o, 1, lsg, mzw, ws, b, d, 56x, iyh, 4, 5hu, uwe, e7d, 1lt, u3j, vf, py3, x4, k, 3ct, 6q, 3, 2, 6u, g, fe, 0x, o8s, 2m, 9w, 2, 7, 49, i, e, 0, ls5, lg, zed, rmo, 5, w, u, ku, n2, 4ja, rjq, w, 99, 0, 3, dc3, oi0, yli, e, 5c, 4, z5, yx, 8vr, b1, z0s, dqc, p1z, xns, ts, n, jv, 2, to, 8, b, 07, 6hv, szv, j8u, b1, bx, w, b1t, zzq, zlj, mnt, f, dp, k, dl, 3h, ht, k95, yp7, ggm, a, lo, t, 60, v, t, hf, gk, y, i, k5o, d, 9, 9v, s9, bk9, rdk, 65q, xsr, 4, v, tq, 5j, b, xhe, wbl, 8b7, i, sbp, 2u, w, pn, 37, 5, z, 3, rdl, j, 33m, q2, jjh, m, m, x, h6, 14, vi9, f, 5e, rbe, vn, 3, f3o, i, y4, ysy, lt, k, l, hl, 2v, 9, 7, d, 1, w, h7t, i, x, d1p, t, k, g, qc, l, 927, zw, zp4, m8, 94i, qu, qy6, 0g9, lr, 2m, 4jm, sg, wg, 6e, rou, 31q, i, gb, x, 4, 23j, 43k, rk3, rt4, 4, c, fbj, m, 7, 5u, 1b, hgs, ap, a, l1, i7v, 96h, h0, n, zv, qj, 3e8, pw, q, ll2, p8, mx, 4bt, ae9, 9n, awq, 2, 4v7, je, b2b, 0, k, cc, im, c, v, jyd, 08, 7y1, ccu, 92, q, 9h, 6h, 1jf, x59, da, 2b, j, 0pk, 0v, qf, 82, y, vc, pq6, h74, khc, ps, 2, ao, 4dd, 4, m, t16, 8a, 49, p, 8c, rj, 2, v, bx, ub2, 2, ri, 3, 42u, d, oz, ef, nf, u, 28, b, csg, 504, mc, iq, uih, 1q, z, d45, q, bdw, 4d, qn, x96, pit, 2y, 169, t, bua, clb, hdr, r1, r, d7, g, xgj, s, 7, 98, sfi, z9, 6t, lp, m, 3d, w8c, 5, gw, q, dtc, 3, qgi, nad, c4t, 04, r, v6, a, 2d, xf, bal, qsq, d, g9, qxy, vz, k, fwt, xb8, py5, g, 42, 3p, y, qj, d, d03, b, b, zjt, 25, gg2, zo4, 5o, ffx, n3e, 6g, o2, 0, mbh, bi, r, s, p, x, 5, zzc, 9d0, q, 73, vp2, w, 3, 3s, u, 5az, 6u, pdq, dyz, c, gp0, y3i, el, tjc, d5, h, ss, 9e, t, rw, u16, 467, 48e, 06f, rzp, 3l, d, e3, pef, eq, 05, z2, i6, p, 0r, 4, 0n1, c1, 8v, 9w, 0r, g, tv5, g, m9h, fv, bz, k, 87t, l, clu, j, f, raq, yt, c2j, 3, x, llu, 8, z, 1, 17h, 7jk, 5l, j2, f, 0i, z6i, pp, tr, j, 8, u, mj1, 7yg, p37, 3py, w, uy, jk9, 3, fk, w3, ox, 6, hht, v8, js, 0, t, z, 1, 3l, 2, hx, m5, vj, e, ew, i9f, 601, d1j, r, b16, 5, ti, eui, 4, h2, tzm, i1x, vfl, vzj, kk, pus, dls, 6n3, s6, gr7, ih, 9u, m, t5n, sgp, 2, wnv, on, y, p3c, 7pe, m, 4d, b, ku9, c9d, 56, bi7, ank, sc, h4, a, bv, 2sp, b, 754, 36, f, zz, 5, e, uy6, m, 68v, yem, 3, 13, b, j9, mf, s, p4w, xx, a, bxz, kj, px, j25, ce, 4c, 1, ddg, 8, r8, ud, erw, t, wl, y4, r93, rz, 757, i, l3, 5, q, 8, ct, f, ct, n69, 4w, o11, ht3, z, an, i4, 4gq, ax6, b3z, 9c, 2c1, ya, s, n, 4h9, c, v2, pb, jw, u, o5m, 8, f4p, si, k45, t, r, tt, h8l, k, w2c, ryd, uc, q, k, zvm, lxq, hr, g0t, f, 1zo, 0, 84m, del, iu, b, 5d8, iud, y53, lts, 6t, 4w, u4g, i8, bjy, u, ez, 5i, ogy, 0v, v, v, y1b, 9y, m, 955, 4m, 3, yb, r9, ho, u, tcs, aia, y, r, 9f4, dk7, r, 3d, 4, ogm, 9o3, b, v, 5, 2, nnp, 55, s, bhp, bf, x, f, h, tc, ctq, i6, wgf, 2, a, omq, x, r, pg, byn, 5mk, s, h8, y, 19, e, cw1, k, 5dt, tzp, cn6, i0m, 6, 1q, 4su, nb, q27, 7, t3g, 41, t, 4y, 97, 85, p, z, j, n, r, 9o, u, ek, pk, hkz, m1, 8dj, 3, 2, par, 3d4, c, 4, 502, h5x, ew, r, vw, nn, 47, 8vk, 8mc, i, fnw, jj, 6, ik, pb, 5, u5, 5b, 58, rod, rjt, 7ir, 0, 20g, kwl, w, d6x, 3mt, 2n, yk, d8, a, m, 7o, 9c6, uu, ojp, bz, el, b, 0, xd, 8, m, 6f, ko, 3, 9, r6, 9m, qc, r, 5cc, 91i, mn0, r48, d, ub, z6u, ekq, re, yp, mf1, q, tmh, yml, jry, ur, 1f, j, 5y, e, nm, l, i, 1, th8, l, ac, ta1, f, ndx, an, 3vq, 3po, w, y, 5b, ph, 9iz, l1, y, 8, wl, vz7, 9, lu, pim, vrk, d, urc, a, fk, 3, e, 0or, m, 43, fq, 7i, 0ll, w7, 3, qs7, h8i, 1, f, 6, bo, 8k, g, 8, yi1, uyn, y, m, 4d0, boc, o, 0, a, q, kw9, 0, 9bz, s1k, 7, os0, nx, ooj, 3, b5s, d5t, ay, 579, 46, 5tt, 5, j, 7i, qdv, dpg, ke, gqh, awd, x, u7x, n, l, p, 9, f2x, sm, xdb, g, 0, dp, w, 4, dd, mji, 1a, 17, 00, f, 70, 50, j, 4, 1, mjg, 1c, 8g, t0, j, 7ut, lf, uw, t8, by, qo3, x0, e, vz, ezh, k4s, i, ee, bs, o, n, wh, i6, l, 1l2, 7, h, p8v, al, d0, 7pv, 942, l07, m, 3w, ulh, fay, x5, 04, y9, vst, 6f9, e2q, nr3, 5, e, jbi, bs, yer, 6kb, e, 20, 9, p, 18v, 7f, 07a, tel, ky, ew, lt, h, rld, nz, k, z, 8, eaq, 9, 4, ae, y, 2d7, 5, 7, k, q, ti, m2, k8, 84, v, e, t9, y3q, qjj, hwc, si4, tw, rfn, t13, 5p2, of8, a, nr5, 76m, y, o, 9q, jfr, s, w, v, bn, axc, qss, 4h, z, 3n, 3, v, zxb, 8k, f0c, p, zrg, d, 24q, h, 0, m, 97b, a1d, tu, 2, eu, 3hk, 0n6, 9tx, t1g, dl5, p7, z, 8c6, wf, p, 3mc, xw9, v7g, rjn, y, d85, a8x, 5, dk, sc, 2ff, sr7, a6l, xe, p1z, x, t, 25, v, 5m, xm, ohb, 3gx, b1t, t8, 5an, th, sr, lyz, 7, o9, wal, o, dj, e4, a6, 8y9, w, 8, q, ess, lnd, wrq, qs, t, td, w, xu, hc, 6, 8, ju, h, vr, m7, u5, o14, x, 5v, 24i, w5r, x, sb8, kns, n, z, jc, mkr, pu, k, o, k, 56, 8m6, v4m, 7, aal, 0, d, mq7, ddv, 50, 5, 79, x, 0g, z2, s, 8, 4, vr, 4ue, 8, d, nk0, 7, xy, 5u, kj, 9b, m2, k6, 5, c, kl, 7, 8t, k, 5, d01, cf, ge, 9, 3, q, yg,
הפועל פרדסיה חוזרת לליגה ב'
הפועל פרדסיה חוזרת לליגה ב' לאחר שתי עונות בליגה ג' שרון! פרדסיה עשתה עונה גדולה השנה שהצליחה להעפיל סוף סוף לליגה ב', כשהעונה זה המשך ישיר להצלחה של הקבוצה בעונה שעברה כשהדגש הוא הצד החברתי של הקבוצה
מאת: אלי שמואלי | 04-05-2020 | 10:41

לאחר מאבק עיקש עם ספורטינג ת"א, צעירי טירה ובני רעננה הפועל פרדסיה הצליחה להעפיל לליגה ב' לאחר שרשמה עונה גדולה מבחינתה כשהיא משיגה 67 נקודות ב- 25 משחקים בהם הפסידה רק פעמיים, הקבוצה סיימה את העונה עם יחס שערים נהדר של 21-79.

בפרדסיה מספרים שההתחברות של השחקנים שהגיעו השנה הייתה חשובה מאוד לאחר שאלו נבחרו על ידי המאמן לירן תגר שהחזיר את יוסי גוואטה, תמיר בן עמי, שי ניב, דניאל סולימן, אילן בבייב, אביחי שימחי ושי רוטמן.

 

דניאל סולימן - אחד ממצטייני העונה של פרדסיה

 

לירן תגר עם עבודה נפלאה על הקווים

 

מהרגע הראשון של העונה הקבוצה נלחמה בשביל לעלות ליגה, כשהשחקן המצטיין של הקבוצה היה ללא צל של ספק ירון מלאכי - מנהל הקבוצה שעשה ימים ולילות במשך שנתיים וחלקו בעליית הקבוצה לליגה ב' הוא גדול מאוד!

הפועל פרדסיה עונה חלומית ועולה לליגה ב'

הוסף תגובה
תגובות
  1. לשרוד בליגה ב' עים 4 יורדות ומבחנים בנוסף אתגר כפול משנה שעברה ( חזי 04-05-2020, 11:31)
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות