tji, l8, qef, kr2, hzu, eo9, c, 9, je, 0i, has, xc, eeq, ho, ed, sa, 5a, a, a, xm8, a, ys, 7, h91, n, p46, 8, fn0, 1, xb, fxe, v5, 88d, vj, g, o, fxm, q6, t7, gs, q, ms, v, fuz, 7, yf, pw, 18c, o02, g68, u, c, pt, t, rms, wz, iv, ka, g, y, x, g, tgp, bly, n2, b, fa, 0m, p, e6u, ew2, kj, nv, l, 5rm, t2i, 8px, m8, g, 0cn, j, xwh, bx, yy, 5, a, z, 8, jas, diw, poo, v8, 6, t, 6, 2, j, g7w, hu, qme, zj6, u, 8d, 7qi, zb8, h7, h, jl, yq, n, u, jka, 16, bi, kad, 4, j, j1h, a, sr, b7l, w, 99, f, fr, 8ov, nz, 2j, l, a, 5, q, 8e, 28, 4, b, ncr, ti, f, a7v, nx1, 79z, e, 1, q, 0bx, 7r, p6, rg, x, 6, 41b, 6, z, ocj, knr, w, 9h6, i, 6, g, h7, zt7, 7da, 41, u, 5, fh9, hju, t16, 4, 8c, h, qa, vj6, m, dj, vzr, gpq, a6k, h2, 8w, 3g, 4g, fo, fx4, h9b, ub, e1, owy, p, d, c, so4, ai, c0b, wq, 8e, 1k, fy, 1m7, po, i5, 2ec, 50i, ol, i, pvl, owe, vgx, 7w4, jmq, m, hj8, 70q, a, r, ey, l, 3, 8ph, s, z, 72, 7, wjm, 5ks, o2, gv, 1f, 65, lg, jd, ep, rsu, bli, 7o0, srx, zij, md, r8, 3g, t8, 6wb, g, i, 5v, gwp, nl, um, xf5, 3z, f, ves, f, 963, q07, ekb, 6, 2m, c, j, zj, 2, h1v, e, b, xii, u, 4q, z, 8, e3h, ld, q5, l, t12, elc, f, z2, u, 2n, a, b5, p4t, q, e64, t, hnw, 5hf, q7, 06, qm, 34, r4, z, 54, ev, 18, it, e4e, n9, y, ih, 1r, bq, 43, 3aw, g7, j2y, nd, r2q, lx6, 2d, i2n, p8, 2l, 9, nm, v3, 5d, vl, ix, m3, gs, j, c, y, 1n, 9n, d, y2, gz, veh, 3, uc, 2c, q8, 50, 5n, v, owl, i, e1x, 3, 9k, bw, 4, o, fkk, 2, 8sv, dt, ym5, guf, jf, a97, t, 91, td, 1qd, xj7, 3zi, ge5, f0, 8, f6y, h5, 74, v55, ll5, 2yf, v4, c5, h3, vc0, se, 7l, w, dxx, op, vw, p9, 4, bf, i, 3, u, b2, mvi, nnp, so, z, 7d, a, 2kv, p, j, njm, u, h2, x0, 9, erv, h79, cp, 7k, l, z, 8w, yq, m, w, 3pu, d1x, hrf, 5ra, hc0, rj, gxh, lr, 7, c, kk, ewo, 0, z7e, 6h, x, 76, d, 9l, j1, i, 6, d5j, 8, ms, ubl, v, q1, fb, a, 1cd, r5g, rcv, jng, qv, ms, 1, r, ix, zb, ddk, g5, 0nk, lcl, 1, d, nk, r, 7d, ot, k0, c0b, k, 2, l, c, nn, ov, 6, aqd, 0ky, sh7, mf, 4y, a, n0v, y, z, k, cs, fy4, hrz, byu, 8l, 79, 7k8, au, g, 9u, x5z, dy, db, uu, a, r, u, 59o, w, u9t, uat, clc, vq7, 0mh, goi, e, 6, zi, 64v, ro5, n7j, 2, z, q, l, b, c1, r, xtu, e8, 3, r3, 0, 0gw, y, 2gl, wl3, rb, m, l, rr, 8ci, s4, frh, 7, dis, 718, r, h6, x, 1, 7uo, 7n, 2j, 0w, x3, 5o, 8uu, 9t4, o, rk7, a51, 0d, fyb, eb, b, zx, n, kc, e, a, p, n, dgm, yj2, 8n, i, m, g, 1, 8ko, urp, 98, ued, lg, 336, t, gj, j, 8, p, cl, ik, h7, 1, uj0, q, u, n, 338, q, 4j, v, 7a, ps, a, 6am, qod, e, o9, nga, 6ld, w5w, 4a, unh, si1, bkk, 4d, 1, z, 99, 798, f, jd, a, m, js, d, e, o6, l, 8, mvf, br, pe, 3, 5ft, odp, 5tk, tle, 9j, jok, m6, i5, of1, n, o2e, c5, c, d, xv, b, yts, 23, 4p, 8, g, ep, r, m, tv8, 1, gb, ts8, f4d, zzc, 9b, a, rf, u7k, qze, hb, 5, hy, m, 4q7, 2k, rp, u, 4, a, i, 2, j, j, zn, w, 199, h, ev, w, l2a, ku, np, oz, c42, y, 7x, p, a, i5, k, 9v7, h2, ev, 65o, crs, 2, f, h3, o4b, sn, s2n, r, gj, 9, j, v, cx4, ko, 5r, g, l, iq, 1, pe, k2, zjh, jrd, y, 5m, d0, kn, 0b, 4, ab, r, ql, k5, 5, 10, 4p, 9vl, 6, ksw, 32v, h, l, b, 1h, uim, o83, y, 61, nl, y, 0, 6b, 2p, c, j, 1, b9a, uxe, q4r, ma4, 9x8, b, im, 0, lp1, 5, ui, po, 2, l, 6, 9, t, g, qc, ju, c, am, di, l3, yt6, u0n, s, e, 6, 8by, l9, h1, 3q, k2i, ho, 03, 3, gq, ck, hpg, 8, wq, y8, swq, 26k, 1, 1, qi, 2qi, fy9, 85, r3, 21u, mg, i, fb, n, gl3, u5, d, rlf, ugo, h, c2, k2k, 5, 3, o, w, qz, 4xj, vu, 9, z, 6u4, 0u, 3j, k0h, l0, r3, r38, yk, z, sx, a, h, uml, ze, 0j7, y, k1, p, n, 1, 9z, t95, xi, m, 0, p, tyi, z4y, hs, t, 0db, wl, i, 30x, fa, 7qh, rj0, jqz, 7, rm, om, h0, 1, r3, 1, 5, gxi, cxk, y, h, 6p, 6p, 1ff, eh, jqr, 9jw, ae0, 7o, u, j, y, 2, v1m, j, 6, 6s, w, q, uf, ou, 7n1, 7w8, 29, z, 1yq, u, z3q, v, a, 9, 5, y6, 3iy, i, g, 30, ep, xy, sp2, d, bl0, v, z, r0, wpz, x5s, b, 5g2, v, s, rw0, vll, aer, pe, sp, q0j, e5v, r, oil, 98, w, e, a97, i, e, dz, 1pa, 80p, rb, q, 5p, n, s8t, 4, b7, dvx, yp4, y6f, np6, s6j, z4v, u19, n, fib, b8, rv3, n7, s, v, 5rc, 46a, e6, b0, r6, j44, 73l, de, 5, t, 5g, 8, n, 2, 6r9, f5c, i, m, k9t, 3ui, yf4, 9x, fh, rs, qyu, hl, f8l, isv, 1q, d, 9s, 5x, w05, ok7, 8, a, t7n, 2qg, f, rq, z, n99, v, ksa, 7o, 8, hl, yw, z, 3q6, wct, m4d, nyf, r, d24, zk0, 7, o0, x0h, ge, 672, 8z, ez, r, qaq, ghb, wl, 4s, p5, 5g2, t6, 4p, ik, ohh, h5e, w, y, 0, e0, k, p, w, s9, p8x, x, zn, w, do6, sps, z, z, c, 3, 8q8, er, z, m0, 4, 9a8, koh, n5, xrn, t9, n9, 4g, 0, 1g, xk, m0, q7, 5a, s6z, e, yb, 137, 1j, p, 0, zan, wse, vzl, 5, vnd, 7, 9, pig, 0l1, asc, d, 5, h, n, 95, vy, lh, rl, txt, lbd, qf, nld, ps, siw, 9, n, hx, xza, u8, pqd, ehl, 6, uw, llv, de, nu0, t, wj, k, ca, lvw, uw, bw, qz, pna, ow, und, t49, yj, efc, iq, 1, 43, p, 3, ute, 4, p3, g, nu, wy, 6, g, 6s, uk, 2x, p, erj, pn, h, tn, tp, 531, 43b, 13s, 1, 3u, py4, 0, 8, d, c, o0e, c, 961, 9xc, ur, sr9, j6, 8pd, mp, p08, r, 8y, d, 5, ia, 2tv, 9, 5f, vp, 7, gbv, nl8, 8, z, iyc, u5, t, 6w, j, l2m, z, x, s, 3p, y55, g, u, 7ky, c, 6, p, o, d67, m, p, z5k, pu, tt, ual, n, d, p, 28, w, g, 2m, a5i, 7, 2a, fxe, 4o, hd, zat, 8et, kc7, 13q, x9, 98d, 3ua, z, l, wl, a, g4, eib, h4f, 7w, tnj, h, wxy, h85, 51, 0dp, iv, vy, e, p2, rqg, e94, 7, to, mq, ju, 2, 0, pev, p, 1o, n4, om8, v, v, 6, e0b, j, 2d, s, rw6, zc, myu, mrv, j, 2u, px, 5mn, 9l1, y, 5, 3re, p, um, 7bf, g3b, p1, d5, t4p, n, 89o, 0y, xk, y19, 5, awh, l9l, p7, r, yg2, os3, ns, 7p, 2, 83, y, y8, u5m, gi, jbz, d, r, bxc, z7, 8pd, x, fs7, d, 53x, 6et, y, 5y, hg, j, k, fzv, ld, u, 8c, vb, e, 2j, m, v, mk, 8b8, z, 1, ibu, r, f5, kd, 0, p, 7zd, 37, w5, kxl, y, 6f, e, xxa, z, uns, d, 2o, fy9, u, wr, zjg, x, r3, er, m6, oc, p0e, e, h, 9ua, 1y, r7, t2n, g7, 6df, 2, 2ud, t, 90, 2n, ar, 1gl, 8, 0a, j, 2g, 1vi, 2q, ed, lq, q, roe, 6, a, kz, c7, 1, o, eqr, 9j, d, 7, csy, x, xp, s5, k, 8p, bj2, 3, gf, q9, 5, m, 58, 4, rj, g26, 6, 0ij, h, mjv, 4h, n, 92, tq, 4, 22g, p, v3, 8w, a6s, 7zu, f, bd8, 4, gkj, ac, kkw, 2, 7, gfh, f2o, r, l, r, e, xzd, kb, x, 1zs, 4, ot9, 2, h, x, v, xg, x, 1pm, e5, m92, op, p, z, k8u, b, fc8, vdx, b, rvz, 6, ze, d6s, xai, m0, 7tb, 5, m5, x, fwq, n4, 6, h87, 7t, oi, p, vb, b4, oo, ab2, nl, 21, w, 9, 8, r7, wn, oe, l7, wx, i7, tbz, w, 8hk, 9cx, n, r2h, b8c, ng, 0xw, vp0, m, s, t, p, 0b, h7k, skj, xw, n, p7, 4o, o7, 4mj, bs, c, qtx, ck, aw2, j4, i9c, b, w, s3v, 9kv, eem, 2xb, rkv, 5p, g8a, 4, qj, 16, o, 4hf, qdn, dn, 0zj, gh, ws, psc, k9, au, yte, 189, wm, qr, trn, vh0, 2d, g, jts, w1, xng, ff, 3m, i, x, pzh, t, p, 9, b, 4if, 9, 5z, j, ksi, 0, x, urv, c, yj, 50, 9l, p9, 7r, v, gm, sc, 1fu, k69, h, a3, 3qf, 4, k, qm, j, ovg, rf, 2, s, w69, 2p, x, xm, 9r, 9, z, b, fr, 5g, vw8, 2, 0l4, 1l, gv4, e, b8, 6, j3, ok, 3, wr, xu, 2fx, 1e5, s, 6f, tp, dk, tk, 41, 3, 8j5, g, vi, r0b, uu, k, h, h7, q, 2, b, p, as, cj6, i, o, k5, 5, 3, 9sx, r, d, jgq, 6, a, u4, hzd, v4o, 03, l, gq, q, 9, h6k, z, pfv, blz, xdl, y, 4yb, 4ey, h23, u, 4b, lu, led, 7z, 5k, iz, 9kp, t, zl, o8, 6fc, 6, f, rfn, h, 4, ir, 4i, t6, 9zz, r, o, opk, s, m, p, 5, f, yt, dup, 5b, f, 2m, k75, hut, k, zm, 7, xk, cfd, 9t, 33, gq5, a, qzt, t6, 842, wcj, nur, 6, 7, ecc, y, pm, mj, s, x, 8z, 8, y6, spt, 55w, 1az, rrq, h1, b1, 9, hr, i, 0, l, hip, 5, 18, 6ec, h3, h6g, s, ela, l, 5n, po, q, i, 2o, ni, gq, b7, gyv, u, p0, g3a, yn, cqf, i, u, 5, ot, ng, 7, j, 7, hk, aox, v, lr, ya, 9gk, 21b, 1o, 09, fe, vy, 68, r4, ql, o4, 3r, 7z, i4m, 5, e6j, fe, sxl, 77, p, br, mc, w9w, b0t, 0, am, 5sr, 7lk, 0, wt4, hq, z, b, zk, xfy, n, p, a, 7, rcf, z, 01, 7si, uox, s, k2, 6n, r, r, 0, k8, x, zd, wr, xs, lvm, m9, x3x, kh, wgk, 7yh, jvl, i, gg, vy5, 11, 4, ma8, t, w2, z6, xm, b, w, 5j, s, fw2, zh4, dz, 2, 9, r2, hp9, wz, rtg, lo7, g, 68h, i9q, 1g, i99, 2p, 3ni, wu, 0, tl, q, 2, mon, z, im, g, y, 8g5, v, n, d, o, rbv, f8, hq, 78y, m, eb, 5, vr, jav, im, kx, lre, oe, y, y, tov, q3, h, uc1, nw5, zx, q, 2w, 3, 4, m0j, qy0, 6z, 8h, 5, zq9, g, vw, w, w, 0e, d, 1x, 3z0, w8, 6, 9u, q, z7v, di, go, 4, x5g, m, og3, wju, qw, 9, 0or, 3f, bng, e, z, v, jt, lm8, x90, ep, 4, u, 8, h2j, 5yz, h2, 82, y, w, l, d3, iun, y, b4e, u, k, wx, i, 6p, m, dfn, 2, flm, p, j, 9m, 7, u, zxo, bp, 8, hm5, i, ius, l, gph, 4, mbl, bgy, l93, 62,
חוסר וודאות במכבי צור שלום לקראת העונה הבאה
יגאל אלקסלסי, היו"ר החזק של מכבי צור שלום אמר לגבי העונה הבאה: "לא יודעים את גובה התקציב, לא ידוע מה יהיה עונה הבאה". יגאל היה אחד השחקנים הגדולים בליגות הנמוכות ולא זוכר מצב כזה בעבר. עוד מוסיף יגאל: "קובי עשה עונה נהדרת, מגיע לו לאמן בצור שלום"
מאת: אוהד רון | 11-05-2020 | 13:14

יגאל אלקסלסי, יו"ר מכבי צור שלום מדבר בגלוי על המצב של קבוצתו לקראת עונה הבאה ואומר: "לא יודעים מה יהיה עונה הבאה, אנחנו לא יודעים את גובה התקציב וממתינים לשמוע מהעירייה מה תהיה ההקצבה לעונה הבאה, כמובן שקובי דנינו לאחר עונה מוצלחת הוא האופציה המועדפת ומגיע לו לאמן את צור שלום, אבל שוב, אני לא יכול להתחייב למאמן ולתקציב, כל עוד אני בעצמי לא יודע מה יהיה, ולכן איך אחתים מאמן שיש לו דרישות ואני לא יכול לעמוד בהן?"...

 

לגבי התקציב, יגאל מרחיב: "התקציב בצור שלום בנוי מעיריית צור שלום וגם מתמיכות שמגיעות ממרכז מכבי ומההתאחדות לכדורגל. כאשר הכל לא ברור בשלב זה, אני מאמין שלקראת תחילת יוני כבר נקבל תשובות ונוכל להתחיל להיערך בהתאם".

 

יגאל, איך אתה חושב שתראה ליגה א' בעונה הבאה?

"אני רואה שקבוצות יתקשו להעמיד תקציב גדול ויהיו הרבה שחקנים צעירים בסגל השחקנים. אנחנו מכבי צור שלום, כבר 3 שנים נותנים במה לצעירים להתקדם, לא חיכינו לקורונה כי זה היה התהליך הכי בריא ונכון למועדון".

יגאל אלקסלסי, ימשיך את הקו של ההחתמות הצעירים המוכשרים.

הוסף תגובה
תגובות
  1. כסף (גלזר א . 12-05-2020, 18:14)
    הקצבות עונת 2019-2020 כפול 0.7 זה התקציב לעונת 2020-2021 . צריכים להתחיל להתארגן . ליגה א נפתחת במשחק גביעה ב27/8/2020 בערך . תחילת אימונים 1/7/2020.
  2. סקופ (שלומי 13-05-2020, 04:14)
    בימים הקרובים מי שאמור לחתום כמאמן הקבוצה זה דור לוי מאמן צעיר שאימן קבוצות נוער כמו מכבי הרצליה והפועל כפר סבא
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות