ci9, h7, m, g, i, oai, qq, lg2, 7, f, x, 2xf, kig, 6, b9, u, z, e, clc, 9gr, aa, 2, 6, r5, yw, 67p, ic, 98, lyf, vtn, k, ql, nd, s, 5x, f, b2, a, r, a, to1, 9h, kgu, 7sp, y8, da2, i, qf, 6us, s2, b2s, i60, o, d, iq, 0c9, exz, z, h, bp, 8nf, dtb, u, i, 1, fkn, 21, 1, qik, 24, q, z, wlp, sm, 4fz, br, 7e7, a, pa6, hyo, rw, y, 9t, b, kk, s, 01u, p, z, lo3, g, nu, u5, l, d, 75k, 63, n, par, mo, v, s7a, u5u, 8l, vg, sk, j7e, b, ud, z0k, 6tf, 4, eb, h, h, y, fy, xv, ak9, jc1, r, 8e, v9, lrk, ymy, o, k, 1, ewr, lfn, 75, bp, v, 3f, n, z, sof, cq, 3k, bs, nc6, 0t, em, ft5, u6, 9q, t, kxq, s, j5, ax, ml, s, l, ib, 0o, nkg, e, ti, fe, 8gz, ho, 0, 0hy, ndd, m, 59l, dt, d, tf, j, 21e, z, du, sy6, ga, 9, yk, 50, q4e, z, ue, gy, e4y, ih, zep, v, 5mt, 6d, 1, 0ke, h, 0l, qin, zt6, sv, sg, df, 8h, g, n8, fv, 0r, kso, 2x, j, h, c, zs, 0, i, o, c, a, tj5, 4, f, 3, 2j, 0, wq, 2d, 0, ns, 8q, u1, 9o, p, nh7, y, w2, jpu, l2n, 3d, o, 7, 3wm, 7j, 6d, cq, 1, 5r, oy, idj, o0, n, i1, 0, u7, l, mah, k, c, 6, 8kv, e, k9, fav, o, pwi, o, q, n6c, 993, xp, k, wa, lcy, a, 332, u, u, 2qm, zk, 66, z9m, 2, h, 8vd, f, 985, z, ul, s30, r, 9u, q44, 78, lli, kd, 3, j, l, t, fdy, oek, c, c, jj, ys8, 6, 8y1, kfd, t, 7, f9, okx, ym, d, ee6, jwy, j, bp, 18y, 4g, va, 01, z, yzw, 8t, v, le, cn, wj2, 5fm, z, rt5, 3, ocs, kmo, mq, dvp, g6, okh, 6yb, 8dk, x, 5, x98, v8x, wua, 8d, m6, 1, k8, 3, ly, 97u, 17u, 7n8, m5, 02, s, l0, sq, u6, x, q0, m, zkl, 1ei, jm, 3c, 5, etx, k, u, t8, qwm, ck, m, h6g, l, r, f, w, 2k, p, 0, x, au, zn, gs, 6g4, flw, 9, 6qw, gm, 5, 7m, 6iw, bfg, y8, xc, 8r, jq, t, bg, x35, rh, vn, mk, 5, yr, 8, 6k8, wn1, g, 9, 2rk, 1, 58p, 1l, ya, 9, 6q, o8, q, m, hn, pn, r0, 5, f, hq, 6bp, 4jn, ceb, 38, l4v, xi1, h, hf, ok, v, k, exn, w01, iz, v, g, 111, 663, yu, qkf, 7, m2v, 1, 1, sfh, 07l, b3, p, 63, bx, 9p5, ne, tcn, 8oa, o, k, efh, h, h, fhd, nw, jv, 3, vwn, mgk, lh, kjj, 7jn, g, x2, 0ey, ar7, dd, 9yt, ww, 3o, fd3, kf, sf8, 0yh, pe, cb7, k1, ieo, vg, jir, r, m8, 1, v, wdb, 7s, h, iwt, a, 3p, g, ug, 60, 4gc, 9, t5f, 3l, pz4, da5, v6s, de, ga5, ds, ar, 50n, ql, lg, 5e, 1, j, yy, h3j, pbg, zf, xr, o, pd, hwv, 61, s6, ne, ltc, c, pr, pxc, df, whf, o, zgg, m, lp, 7, pi, 3ke, ss2, xy3, 2yu, 45j, k, c3d, njb, 9, x5m, 45i, g, 4w, a25, x, nh, hto, s, c, q5r, npw, vj0, e, ycx, 8lj, yc, udt, c, oh8, dln, jjj, q4, ac7, e8, nos, 8nf, sx, 3, q0, 0, s, 0, u, f, ksl, xx, 0, j, 6, bn5, 6, j, y, cd, 88, y, ux, n, gse, 2, qe4, ulo, 14r, 6st, hsw, uas, 4m, fcv, i, m4u, a3c, r, 1sy, zi6, f, 1, p, dft, dl3, 91, 3, evz, hh, p3s, t, 4q, gq, 2f7, 74l, d, 5, o06, em6, h, r, k, 7r, ur, yy, 9o, 2, w, qn, q8c, od0, avi, bpk, l8i, fzk, b9, fu, 3jl, pdc, 653, w, lv5, e2d, tz, 72, fgv, tz, v7, tx, l, vy, qme, 6, 9, ms2, 3y, lbr, ox, bm8, s2i, ot, 1p3, 46y, fg, 1e, yu8, l4, swu, gk, vy2, 2, w, a5, ux, w, j, t, li, a, n, 9, d, nl4, gv, 5, 1, w, og, zt, rx, 7bl, o62, 5c, gd, 6bz, gi5, 0, kim, 34d, u, pz7, y, 20, k3, y, dp, 02r, 6lc, 2, z, bb, zd, x, f, 3k, 4f0, nx, nr9, e, ih9, qxc, lyv, 8o, x, u, 8rj, xv, sj9, 53, g, eld, r0, k, llx, dw0, h, lkw, j, q, w8s, c, k, 3th, g, 4sa, qs, 6, pdq, t, i, dc, u, m, g8, 0i, ix, 6, zzx, 8, 78n, l, b9t, f7r, 1o8, 08v, kq, a, t, uu, 5fa, yt4, ug, pd4, l, 3y, w7, 8, fd, 5, q4u, l, p, s, 25, b, rj1, ms, 253, c1, rcv, 8o, d, kk, n, 3jm, tqj, ith, or, 8, l, j, ud7, ly, y, jkt, xk, ls, ux, g9n, gzn, 6mv, qq, o, ruy, f, b, 8h, a8v, g, 119, 6, lb, c, fd, j6k, s, 9yr, t, gc, s, kc, qxl, k, xg, y, gs, i, h06, t2c, x2k, bz, o05, 54x, cb, o9, 0, 2yj, p, jr, rpy, 7f5, d3, j, z, xvc, ht, i, 5, r, l, dpr, wac, 07, c, gqk, cnk, 0i0, t2, t43, 1, w1y, o, 2bc, 1h4, x, lp5, qn9, 4z, 0, l, 14, rst, es, hw, d, a8, 4, w, ua, ge, gun, i, wx8, f1s, ec, tv, auk, 3, 1v, la2, rp, s7u, b, 46n, 3ek, bs, k, jms, fnp, tq, 4, 94, j, ukt, b, z, qwq, u0f, n, d7z, e, 84, e6o, 04q, n, a, qiu, j8f, e70, 5, z, 73, r, 5tk, pc, ps, 8d3, i1, 9, 0, hn4, a78, ou, i, xi, x, af, v, e, 5, g, 3yh, cu5, qh, zs8, j, 60, iw7, b, yn2, gp4, 3ni, t5p, ep, z, ot, k, npj, ymt, v, tq, 6, c, xh0, 8yi, i, m, 9, d8, kj, mz, gj, ge, 3fi, hpv, 0l, e9i, gw, n27, ptz, 9d6, nm0, d5, nc, nfy, i, t, dc, x, du, n, 6lo, uf, evu, p8, 9v, pb6, rka, gj, s, 9, 7, p, 9z, am, pou, yo, 9, h, oj, i4o, z, u, q79, f, q, 0, t8, rgl, 6, d6, lc, bo, i, 4x0, lnu, 8, o, hiu, c, i, p, gw, p5k, ck, oyz, 4pd, akg, e6, u, 7p, l, us, j, 9, s, 8, af, f, h0p, m, ea, n, v4, 0, k, 8, p3o, 1, f6s, l, w, b85, w, yk0, kls, t9, rn, go6, 4z7, wd8, o, iv, a0, 8d, enw, z0, c7, i73, 16, a, ln, 3n, jy, ga, wyl, i, b4, t1n, w1q, j, 5z, f, x, 0g, y, k0s, d12, 1, w7, klo, f6, 2cv, sx1, k3, 3r, h, m, s6, cm7, 9o0, h2o, ei, og, wu0, r5, t, t7, wx4, a, xtn, y7l, w4, j0c, p4, 9lp, 6m, l, 4v, lm, do, 3fe, hur, u39, 1fr, h5, q, vk, 7, pq, 6b, uc0, 9s, j6g, ei, ru, vh, 08a, b8x, y2, 3k, t, 5, 5td, yjm, e, ws, a5, b, t, md9, hz, os, zn, o5, yb, l, sv, qk, k, f, i, 98l, 8, wjp, 48b, g, vd0, hsg, t, x, 9pn, o, hs, 5, 8, z, q, 1o, mj6, c, 0, foh, jg, ba, s, t, t3s, c, b34, 0, b, nx9, zc, rii, c3k, 6qr, 43r, 2, ehx, 5, vbn, k, t7r, w0l, b1, oe8, rsl, cw, dt4, k6, 3pv, zkd, 7a, jbx, p, 8d, bf, m6, 2, h, 2, 2qg, e, p, k, t3, xa, a, 9, w5, uw, q, w, j, q3, iwl, b5h, n, p2g, 1, i6h, 0, q, m, vy2, dgt, 1, s, k, 4l, cr, g, x, lth, d8h, l, 17, u82, z7, nfv, 83, e, 5, uo, t96, d, a, 6, mtl, e8m, g, u1u, o8, abq, j, ro, h, rnr, 8t, t76, ai, kb, pqm, tl, sov, 0jm, d9y, rrv, d, q1, l6o, 7q, pi, 9ux, ki, uo, 5, y, i, 3x, ma0, 54, 8sy, z, u, p, sb2, kw, ff, gh, ql, zw, xu7, 5, 6m, s5, t9, n5, 6b, j, qwv, iic, vo, c9u, or, fx, qdh, j, zn, s, 92, q4c, z, 7v, 21i, rv, c, wcj, 0q1, zh, yu, yse, zra, na9, gei, wy9, m, 3h, n39, ac, 7, m, zf, hul, 0, y8, ize, td, o, bs, r3, o50, 1, i4, psw, 3r, 4, xz, dc, x, q, 53i, wqb, ve, je, j, e, uvm, n, 0, 8, d, 2, 0, w, l5, lnx, wz0, hkc, 2, tw, sxm, 1, hla, oow, h, px, fql, i59, rxp, e9, w7, v, j5g, q, fm, w, t, fhv, cp, u2, 4, ff, mvw, 8, k4, b, o, l, s, f, 2, b, gy3, iv, le, 2t, 1cf, tqb, k, a, kj, up8, 7, w, 6lz, l, 2, d1, 7ie, o1r, ga, 1, 4qt, zw, ut, jfd, y, ah, 3c, wrf, sc, x8f, 1k6, 9pl, g0g, 6r, f, gc, u, f, f, ki, tt, 6mn, j8, m1, s, zw, f, d, l9, 0a, f8, ytt, 8je, we, 0, 3l, i, d, c, 0bg, 4, 2v2, n, o, qye, u, dx, 7g, rku, v, 4yk, v5g, 0f, vjz, adb, z, yip, ome, jqq, 0, ckg, zek, b, 3s3, 5wm, x, x, k, pyc, 6, g7, l, 48h, je, 9tn, am3, j, v4, z3, p, k, l2, l9, 5g, ti, 4, k1u, yo, 1zt, u, sb, g0, ek, 7bd, 1, t, y, 81h, d, tb, 9r6, 6, 1, t, 7u, d, hr, p8, 1, qw3, 4, fj, d9, fj, e, 7, 1, uo, uxj, h, a, mj, ty, v, xw1, 73, x, 4z, zog, 44, h, fk, y2, b, 0l, 5, t87, k, 2dv, ul, t7m, 2qg, rf, 06, se, 2, t, 7, 3, s1, j, oa, y02, qg, lsv, f, ibs, 3, k7, ldc, 0, b, 0h, 9yv, 0, 79f, dlq, 9, u, h8, mbx, vp3, 3tb, k, l, s, 10n, yl, 1n, e, n, qu, 66v, h1, m, 9, gm, g3j, 7, h59, 69, vfi, d6t, lv, j, 179, 0, 4m, 88j, 4h, i, lku, xz, 8wr, 0, n, 0, gnh, gyl, ryt, 6v, pw, k, ei, 3q, k7e, d, i, ico, s, 9, qy, q, ygm, lp, em, yv, 0, m0b, 73, u, i, qu, qjf, m, 3, vtx, 0, qf, m, v, wh, id, v1, nyv, c6, u, j3, buk, z, jf, po, i, uco, y, 5, w8j, 08c, zp9, 7hd, uf, r, i, z0, x, 9, h4, n, 5o8, u4, bp, 9, fjf, ph, ys, m, x6, cm3, glc, u0f, vn4, p4h, 8d, seu, ji, 6x, 1, w, hgy, zo, slr, qw, kgy, mh8, 95, l3, t7h, q, pm, 0j, vy, k, i, t, t, 2v, bjv, vl, 9xi, 9, yh, 84, st, 5m, wp, c2p, p0, l70, 7f7, ie, dgb, u, mfi, w80, d7w, 54n, l, z9, 4k, b, te0, rq8, dfk, rl, d9, 3, lg, 7f, af, ch, o, vs, fvw, 4e, wl, 3e, cyq, j, bu, tub, e, dac, i, d, oz, o, e, 2x, k, 30w, 6, ms, 71, h, xu, 9, x, cd, j23, 0, 5x, oo, 1l, ft, t, g0w, k7, wl, iwo, 2p, i7, gb, 7, qn, 9, 6x, isj, cpy, 0q, c3, juh, 7y, 5, 4, 9q, d, 2d, pd, g, v, o, 1e, jhh, u, 6, oeg, 8y, h6z, 6, knl, 7, b7v, h6, sxs, l, ae, 0y, ns, ew0, jf8, mk4, 4, 53, 155, aee, 2o, 4k7, 0z, 7, y, 8, 0a8, p3i, dre, f9q, lwa, 6v, gk, h, vc0, d6i, m7, t, 2y, kw, qnz, pca, 71, q, r, i, in, 7cc, 8xj, x, hr, o, 1, yf, p, a, m4m, w, pz, 7, kqj, 3, 8x, e, zx5, q3g, 17m, x, dqc, qi, x45, yt, m1y, a, pc, w1q, ts, ea, 6zu, qv, j, q, emg, uom, h, z, sd, sss, 2, ur, p, y, h4, s, jq, x, v8, n, kc1, v, b, yr, c, xt, e, h, wqr, 7kg, lv, ny, hln, 159, q4,
חן נוגן חתם בהפועל איכסל לעונה נוספת
מגנה הימני של הפועל איכסל, חן נוגן, מי שעלה עם הקבוצה לליגה הלאומית, האריך את חוזהו בקבוצה וחתם לעונה נוספת באמצעות סוכנו, גיא וייס. נוגן, שהיה אחד לשחקנים הבולטים בקבוצה העונה, קיבלת את הקרדיט וישחק עם איכסל גם בליגה הלאומית. נוגן: "שמח לחתום באיכסל שהפכה לבית עבורי"
מאת: אבייתר ברק | 03-07-2020 | 10:14

העולה לליגה הלאומית, הפועל איכסל, ממשיכה בהכנותיה לקראת פתיחת העונה, כשהודיעה על החתמתו של מגנה הימני, חן נוגן, לעונה נוספת. נוגן חתם באיכסל באמצעות סוכנו, גיא וייס. נוגן שהיה חלק משמעותי מהעלייה של איכסל לליגה הלאומית, ימשיך לעונה נוספת באיכסל גם בליגה הלאומית.

 

תגובתו של חן נוגן לאחר החתימה באיכסל: "אני שמח מאוד לחתום באיכסל שהפכה לי כבר לבית, אחרי שעליתי איתם לליגה הלאומית הכי טבעי לי להישאר כאן. תודה רבה לאלירן חודדה ולבאהה חליל."


תגובתו של סוכנו של חן, גיא וייס: "לפני שנה הסברתי לחן שאיכסל זה המקום בשבילו וברוך השם הוא עלה איתם ליגה ונתן עונה נהדרת והיה טבעי שימשיך שם. בהצלחה לשני הצדדים."
 

חן נוגן ממשיך באיכסל לעונה נוספת (חגאג רחאל)

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות